Page 25

To je lidová klasika: dobrý panovník, špatný rádce... Myslím, že české vnímání šlechty hezky ukazuje zprofanovaná Jiráskova Lucerna. Tam vystupuje hodná kněžna, která sice moc nechápe, co a proč po ní její lid chce, ale chová se v rámci svých možností slušně. Svině je ten správce. Podívejte se na historii. František I. byl hodný, Metternich byl lump. František Josef byl hodný, Bach byl lump. Dobové parodie míří na správce. Ale páni to ve výsledku odnesli s nimi.

Ve prˇi s pány JIĴÍ RAK JE HISTORIK, EXPERT NA DūJINY 19. STOLETÍ A NÁRODNÍ OBROZENÍ. ZAJÍMAJÍ HO ŻESKÉ NÁRODNÍ MÝTY A MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ LIDÍ V DOBOVÝCH SOUVISLOSTECH.

áme nějaké mýty o šlechtě? Úplně nejradši o ní nemluvíme. Třeba pověst o Národním divadle dí, že vzniklo z krejcárků. Jenomže takový barák z krejcarů nepostavíte! Krejcárky darované lidmi byly dobré, aby vytvořily pocit sounáležitosti. Většinu peněz ale zaplatila císařská rodina, vznikající banky – a  šlechta. U  vzniku konzervatoře, Národního muzea, spousty dobročinných podniků nacházíme aristokracii. Vztah Čechů ke šlechtě je zjevně dost zvláštní. Proč? Ztratila se vazba otcovského vztahu s poddanými. České, tak jako francouzské šlechtice magneticky přitahoval dvůr. A protože ten byl ve Vídni, poddaní viděli pana hraběte na vlastní oči málokdy. Což byla živná půda pro všechny ty mýty, jako třeba o právu první noci. Kdyby ho znali, věděli by, že náš pan hrabě by nic takového nikdy neudělal! Naopak praktickou zkušenost měli se správci, dneska bychom řekli s výkonným managementem. No a ti okrádali ty i ty. ČiliChili | 07 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Má to i jiné důvody než špatnou personalistiku? Byly to dva úplně oddělené světy. U nás naprosto chybí drobná šlechta, jakou mají třeba v Polsku nebo v  Německu. V  Polsku jí bylo 12 procent obyvatel! V Německu projíždíte bývalými státečky suverénních hrabátek, a pak přijedete do Hluboké, kam by se těch německých rezidencí vešlo deset. V Británii zase šlechtický titul dědí jenom nejstarší syn, mladší se zařazuje níž, ale samozřejmě zůstává v rodině. Nejstarší syn vévody je vévoda, druhý syn lord, třetí syn ctihodný. Čtvrtý syn už není nic, spadl do občanského stavu. Jenomže tím pádem si bez problémů mohl vzít holku od vedle a její rodina se dostala do šlechtického prostředí. Přechod mezi šlechtou a měšťanstvem byl plynulý. U nás zela propast mezi hrabětem s tím obřím panstvím a poddanými. K tomu jazyková bariéra, přirozená nedůvěra chudých k bohatým, a máte to. A toužila šlechta překlenout tuhle propast? Je třeba říct, že ne. Sami se uzavírali do sebe. Třeba politik František Ladislav Rieger velice úzce spolupracoval s Jindřichem Clam-Martinicem. Jednali spolu po kavárnách a klubech, ale aby se vytvořilo přátelství, aby Clam-Martinic řekl, pane doktore, vemte rodinu a přijeďte za námi na Smečno, to se nikdy nestalo. Nebo historik V. V. Tomek, který byl velice zadobře s děčínskými Thuny. Ale ke stolu ho pozvali jen někdy. Významný vědec večeřel se služebnictvem... To ne! Jedl s lepšími úředníky, třeba se správcem panství. To byla taky specialita Rakouska, že i když vás čerstvě povýšili do šlechtického stavu, do té nejvyšší společnosti jste stejně nepronikli. Pro staré šlechtické rody jste byli pořád jenom trafikanti. To se vyrovnalo až za  první republiky, která šlechtu zbavila titulů a majetku, tím všechny hodila do jednoho pytle, čímž se sblížili. Ale je zajímavé, že návrhy na zrušení šlechty se objevily už sto let předtím. Šlechty se tenkrát zastal Palacký, když upozornil, že na titulu už nesejde, když jsou si občané konečně rovni před zákonem. Šlechta měla předtím výhody před zákonem? Ano. Jednotné soudnictví zavádějí až Marie Terezie a Josef II. Do té doby podléhala šlechta jiným soudům a měla i jiné právo. Třeba na to, být sťat, a ne oběšen, protože to bylo čestnější. Ale ten selský útisk zas nebyl takový. Dokonce existovali selští advokáti, kteří hájili poddané ve při s pány.

>

25

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you