Page 65

JAK JE TO U SOUSEDŮ A ještě tu máme srovnání se sousedy. Do boje jsme vyslali Prahu jako hlavní město.

KINA Pořadí

Obyv./1 kino

Počet obyv./Celkem kin

Berlín

27 800

3 340 000/120

Bratislava

30 333

455 000/15

Vídeň

44 730

1 700 000/38

Praha

58 000

1 276 000/22

Varšava

100 000

1 700 000/17

Pořadí

Obyv./1 divadlo

Počet obyv./Celkem divadel

Bratislava

19 000

455 000/24

Vídeň

19 770

1 700 000/86

Berlín

20 880

3 340 000/160

Praha

24 500

1 276 000/52

Varšava

37 800

1 700 000/45

Pořadí

Obyv./1 klub

Počet obyv./Celkem klubů

Berlín

13 526

3 340 000/247

Bratislava

18 200

455 000/25

Praha

23 600

1 276 000/54

Vídeň

42 500

1 700 000/40

Varšava

73 900

1 700 000/23

DIVADLA

KLUBY

GALERIE A MUZEA Pořadí

Obyv./1 galerií, muzeum

Počet obyv./Celkem galerií, muzeí

Berlín

5 570

3 340 000/ 600

Bratislava

9 680

455 000/47

Vídeň

10 000

1 700 000/170

Praha

10 200

1 276 000/125

Varšava

23 600

1 700 000/72

ČiliChili | 06 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

65

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.