Page 63

NA KOLIK OBYVATEL PŘIPADÁ 1 KINO Pořadí 1. Karlovy Vary 2. Zlín 3. Pardubice 4. Jihlava 5. Liberec 6. Ústí n. Labem 7. Olomouc 8. Č. Budějovice 9. Hradec Králové 10. Praha 10. Plzeň 11. Ostrava 12. Brno

Obyv./1 kino 18 000 19 300 22 700 25 650 27 500 33 000 34 000 48 000 48 000 58 000 58 000 63 200 80 000

Celkem obyv./kin 54 000/3 77 200/4 90 800/4 51 360/2 165 000/6 99 000/3 102 000/3 96 000/2 96 000/2 1 276 000/22 174 500/3 316 000/5 404 000/5

NA KOLIK OBYVATEL PŘIPADÁ 1 DIVADLO Pořadí 1. Č. Budějovice 2. Zlín 3. Pardubice 4. Praha 5. Plzeň 6. Olomouc 7. Jihlava 8. Brno 9. Hradec Králové 10. Ústí n. Labem 11. Ostrava 12. Karlovy Vary 13. Liberec

Obyv./1 divadlo 16 000 19 300 22 700 24 500 24 900 25 500 25 680 33 666 48 000 49 500 52 700 54 000 55 000

Celkem obyv./divadel 96 000/6 77 200/4 90 800/ 4 1 276 000/52 174 500/7 102 000/4 51 360/2 404 000/12 96 000/4 99 000/2 316 000/6 54 000/1 165 000/3

NA KOLIK OBYVATEL PŘIPADÁ 1 KLUB Pořadí 1. Jihlava 2. Zlín 3. Hradec Králové 4. Pardubice 5. Plzeň 6. Ostrava 7. Olomouc 8. Č. Budějovice 9. Brno 10. Ústí n. Labem 11. Karlovy Vary 12. Liberec 13. Praha

Obyv./1 klub 5 706 8 580 9 600 10 080 10 260 12 640 12 750 13 700 16 160 16 500 18 000 23 570 23 600

Celkem obyv./klubů 51 360/9 77 200/9 96 000/10 90 800/9 174 500/17 316 000/25 102 000/8 96 000/7 404 000/27 99 000/6 54 000/3 165 000/7 1 276 000/54

PRÁGL JE NA CHVOSTU Srovnali jsme počet kulturních zařízení na obyvatele v jednotlivých městech. V celkovém pořadí na žebříčku „kulturnosti“ obsadila Praha ze třinácti krajských měst až devátou pozici. Nejhůř se ke kultuře propracovává občan Liberce. Zato malý nenápadný Zlín, který by nebýt Bati snad ani nebyl městem, skončil se svými čtyřmi kiny, devíti hudebními kluby, čtyřmi divadly a osmi galeriemi první. Hlavní město Moravy Brno sice o fous předběhlo Prahu, ale na vyšší než osmou příčku to stejně nedotáhlo. Ani proslulé klubové renomé nepomohlo Ostravě od toho, aby celkově neskončila na hanbatém předposledním místě. Asi nepřekvapí, že nejvíce kin na počet obyvatel mají festivalové Karlovy Vary, ale třeba pokud jde o kluby, drží prvenství zdánlivě nenápadná Jihlava. Šest divadel a dvacet galerií, které obhospodařují České Budějovice, se postaralo o zlato v těchto dvou kategoriích. Naopak velkým překvapením je poslední místo pro Prahu v sekci kluby a pro Brno v sekci kina. Samozřejmě, poměřovat možnosti kulturního vyžití přes statistiku má svá úskalí. Multikino není totéž co maloměstský kinosál, malé rodinné galerie často vůbec nenaleznete v kulturních přehledech a některá divadla fungují zároveň jako hudební kluby i výstavní síně… Ale pokud porovnáme počet kulturních zařízení na počet obyvatel, nějaké vypovídací hodnoty se dobereme.

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.