Page 50

Letem světem

V Estonsku se pije stylově

V domě straší Červená paní Město na vodě

Servírka na Rusy okamžitě spustí. Estonsky. Vyhrožuje policií. Rusové jen halasně vykřikují, že má být v klidu, ať jim prostě prodá pivo a oni půjdou. Rusky. Mezitím na sebe hosté spiklenecky pokukují a dodávají si odvahy pro případnou rvačku s nechtěnými návštěvníky. Každý totiž ví, který podnik v Tallinnu navštěvují Rusové a který Estonci. Jen málokdy se stane, že by se někde střetávali příslušníci obou národů. Nacistický režim zde totiž Možná tak v KFC nebo u McDonald's. nenapáchal ani desetinu Situaci nakonec skutoho, co ten sovětský tečně vyřeší policejní hlídka. Rusové dostanou pivo a uniformovaní muži je vyvedou na ulici a počkají, až odejdou. Mladíci si provokativně začnou falešně pozpěvovat internacionálu a mizí v šeru. ÁDA LEPŠÍ STALINA Rusové naštěstí nejsou Angličani a Estonci Irové, a tak je tento konflikt jedním z těch nejvyostřenějších, jaké se tu odehrávají. Napětí mezi bývalými okupanty a domorodci je ovšem všudypřítomné. Většinou se však ventiluje jakousi tichou nevraživostí

50

a nikým neřízenou, ale o to lépe fungující segregací. Pro turistu nejviditelnější je právě vzájemná komunikace. Rusové zásadně na všechny mluví rusky. Drtivá většina Estonců jim totiž rozumí. Aby ne, když se sovětské vedení snažilo několik desítek let estonštinu vymýtit, a to nejenom školským systémem, ale i řízenou masivní migrací Rusů. Estonci naopak ruštinu odmítají používat. A Rusům, kteří tvoří víc než třetinu obyvatel estonského hlavního města, nezbývá než se učit estonsky. V praxi pak je opravdu běžné, že každý mluví svým jazykem a ten druhý mu odpovídá v tom svém. Estonci zacházejí dokonce tak daleko, že se rusky odmítají bavit i s turisty. I ti starší se budou raději ztrapňovat špatnou němčinou a angličtinou. Těm, kdo se ve složité historii Estonska moc nevyznají, pomůže k orientaci návštěva tallinnského Muzea okupace, do něhož Rusové zásadně nechodí a které by měl turista navštívit hned první den, aby vše lépe pochopil. Je zde skutečně působivá expozice popisující neuvěřitelnou sovětskou tyranii, proti níž jsou naše padesátá léta výletem do Disneylandu se zmrzlinou zdarma. Lépe pak i pochopíte, proč jsou zdejší vetešnictví kromě Leninů, pravoslavných ikon a obrázků cara plná hákových křížů, dvojitých ČiliChili | 06 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.