Page 18

18

<

ép u : g cn y t ga m ol én up l v ní sy ye v áv ěr ar ě ay ě m yp y to a cíl ře trác vzd e sp á o ně ů, ne erb šech ho do í v zd e ěl  n m a u: me o o ž t s už jí v ga nš íva . N án leč ěc to plň  b v n h v h í y o a o c í e i d yš y p in čís k yzn n j t , b a t do íD v ne o er é ba ší la y. B ys á u íc má é do mén g d ž o s I a n t se jí př ry m op s N h u h y u ý v ý e ě m o ete 2 xu ko pn na íjm o K   ro á , o m t h kd m (d os d cn vš  sv y ají míj ož om ek ro 5 0 álo m é s ou ex in os em ná o do se 42 v un ta ůj ne k d et. n é x t bl uá é i. ze ž ž is bu sex , m uá do . Ž itě tist e i ln m G ne vn en de uá aj ln la en ne iky nc í p ro ay zn ějš y, í ž rů at js te l p í v a o z t k á en , g ý h ou ýk ch ro la m ry po om me ek en o č a y tít st stn a n e , a y 2 te pr jíc bv tu un á, př ě z í m o a r í t 4 ž i y o v o m id ač ki t o 21 sex div se ds kle en a d e by at. ín ód víc 2 d u é. á b ní ) n sp ší os n ýt zn ne ola ální eb ada „p ahu eby ol jí ov je la tre ač ž 3 rů i „ do in v nd ky, 50 . dv  k né  po luk 0 y. TV r a a “ r ati t Po o e p v říj go ýd vn vn  p sho r á m ře í a y ie, je ní , - w,

y ikd Í! štÝ n si TN ci je Ýte spe si E AN eran táhn bilu ěijÑte rÎT ER at tol ma. S o mo u a p it Inte ékoli BU OL orov ak pri kód d tapet poěíd o kter lický T dp o t R u a d bo Po byl áš Q ovo ervn lno sym men ší ne s n duh m Ï nap ko Ïi na tu e e pě ální he bilu y. Ja ci vı y do Tape z, kd ci í bÝ o ejn ran Sk o. li.c s n t v m rod tole e SM arm ichi . ne ší p za kát zad .cil sti na rek zís dny ww bno dá ám a 2 na w dro šin Ý n te i ší po sít jde dal na u i jso

V zv kol y m k ébc kd ít d razí e h yb isk tko nu Te y s rim va tí z Fo xt: to Ji i je in t b a p :M íH o ne ač an ráv ic ha lub n ko a ec ne el ch í ch vk gay Kr , N a at t ali ou y n m oc áli za tky áp en hv e V Na e í jít , s ise ši l, se H  ro Pr l i t m ny . po lavn zd of á, L ak , en im a v zic ě v íl o k m „Ga San e di a C o a j  ga i víc  90. d té y a, hl M Fra Pe izn so y er i le o tr u d pe let do n Ku ov „r Fi och om něz ech by hc ney cis re á, L c Ga ůžo nan otn ácn , pr se m si d e u  “ ka ci sp . O u, s m yov výc ční i d osti oto ar nes eM o o ž b u h k ž j p é ih N ž čít ch e v  p p u  ně so e n et ád ál at od 70 do apro vyd rý n eně blic j in u m evy ingo ný ov , o n . le á lar ti ěáv ao z“ ist ves už ch vé ro z a to á o ů  ko íci te i t a zv To ro m v pak  př Jo ova hn váv věs um e U lik , kt ch u t s  h lášť , že čně le SA vyd iše C t. ed ají ník ný l n lar dv dě y ob sb trž eří roz ě a m ete kd ga . p l a. ti. he ch ičk rů áv a  k eb by šíř t v A kt ůž ros yž j y ko m a N o o y m l  n eb ži dn vy ěr jí v  , že on by m il be eré e si exu de o mu e l i o í y d p j ob : m a k n z d ek do ál  p ni ělá ně rů po zan př ohl r y o l 3 á t g m v e íb už u va 1 išl i ěs aly do ča Na ětí“. nom voli vyš ry ž a vy ě e m j 7 i r t n í i, v z pr 00 u m i o ov ějš ob en ol čte sop  ga ov t víc šíh ijíc děl   e ů í t d í a s i o í

Téma

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.

2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo  

Být homosexuál frčí.