Page 3

Rozjezd fakebook

Vyhledávání

Petr KoláŐ

Reklama

VytvoŐ reklamu

David & Fanánek Productions www.dafa.eu Nedávné aktivity Uživateli Petr KoláŐ se nelíbí stránky Dlouhé vlasy – krátký rozum. PŐibližnĚ pŐed hodinou · Tato stránka se mi líbí Petr KoláŐ Nevíte nĚkdo o muzikálu, kde bych mohl zpívat hlavní roli? Mám teď jenom Jesenia v MydláŐovi, La Hira v Johance, Athose v Mušketýrech, Excalibur, Galilea, Medvídka Pú, Švejka, Fausta, Othella, Vílu Amálku, Hobita a Žaludeþní vŐed v PŐíbĚhu trávicích šŘáv. PŐipadá mi, že moje sláva upadá. Vybrané vši Zprava Zleva

25 Duben v 16:20 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Petr KoláŐ udĚlal Ááááá. Toto se líbí uživateli Janþa Veverková, Mirka Pliþková a 3 589 556 dalších

Z temene Fanynky

Petr KoláŐ se pŐidal ke skupinĚ Sám se hladím po vlasech a vydržím to hodiny

VytvoŐit skupinu...

Toto se líbí uživateli Kamil StŐihavka, Dan Bárta, Daniel HŢlka, Aleš Brichta, Josef Vojtek

Žádosti z muzikálŢ Pozvánky na Ӿremní veþírky

Petr KoláŐ sdílel odkaz ZpĚvák KoláŐ udĚlal hit z úþtenky z Lidlu Petr KoláŐ (43) je StŐíbrným slavíkem oprávnĚnĚ. Na veþírku Ӿrmy MotoŐez, kde mĚl zazpívat duet s travní sekaþkou, omylem místo správného textu vytáhl z kapsy úþtenku ze supermarketu. Celý text pŐezpíval tak procítĚnĚ, že u výpoþtu danĚ z pŐidané hodnoty tŐi skladnice z MotoŐezu omdlely vzrušením. Po slavných extempore s jízdním Őádem, parte a návodem k použití pláštĚnky jde o další dŢkaz, že Petr najde cit v þemkoliv.

Fanynky online

UdĚláme muzikál z vaší oblíbené knížky! Máte rádi Míšu Kuliþku? Umberta Eca? Markýze de Sade? PŐedstavení plné hitŢ na jakékoliv téma!

Darujte stará CD www.detskaprace.cz Vyhazujete kompaktní disky? Pošlete je dĚtem do Keni! Vyrobí z nich autentické domorodé pŐedmĚty. Naše organizace je pak pŐiveze zpĚt a prodá v dobroþinných obchodech. PŐispĚjte na rozvoj mezinárodní dopravy!

Lepidlo na vlasy www.tvrdalebka.cz Chcete, aby vám úþes dlouho vydržel? Použijte Plastex! (Nezodpovídáme za úrazy krþní páteŐe zpŢsobené bĚhem spánku s našimi úþesy).

25 Duben v 16:15 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Petr KoláŐ udĚlal Bééééé. Toto se líbí uživateli Káþa Pifková, Andrejka PetrŢ a 3 589 556 dalších Nedávné aktivity Uživateli Petr KoláŐ se nelíbí stránky Dlouhé vlasy – krátké ruþiþky a nožiþky Petr KoláŐ udĚlal hromádku. Toto se líbí uživateli Verunka Tlustá, ŠtĚpánka Revlíková a 3 589 558 dalších. Petr KoláŐ sdílel odkaz V pĚtaþtyŐiceti je þlovĚk mladý a mŢže se chovat jako rocker Na www.milosrdnelzi.cz.

ČiliChili | 05 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3

2011 | 05 | Čilichili: Řekni to vlasama  

Vlasy jsou nejúčinější prostředek, jak vyjádřit svůj postoj.

2011 | 05 | Čilichili: Řekni to vlasama  

Vlasy jsou nejúčinější prostředek, jak vyjádřit svůj postoj.