Page 33

ČiliChili | 04 | 2011

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33

KONTROLOVANÉ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Celoevropská značka pro potraviny znamená totéž jako česká zebra (BIO), avšak týká se rovněž zahraničních produktů.

ZELENÝ BOD Značka se vztahuje pouze k obalu a říká, že výrobce obalů zaplatil servisní poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu.

BIO Označuje bioprodukty z ekologického zemědělství a produkty, které je možné použít v ekologickém zemědělství.

ESČ Označený elektrotechnický výrobek se shoduje s normami na elektrickou bezpečnost.

BEZPEČNÉ HRAČKY Logo zaručuje bezpečnost a zdravotní nezávadnost hraček.

ČESKÁ ZNAČKA SHODY Označení (CCZ a CE) znamenají, že výrobek odpovídá požadavkům všech norem Evropské unie (nebo všech nařízení vlády, která tyto normy zavádějí do našeho právního řádu), které se na výrobek vztahují.

Je jich spousta. Co ale znamenají?

Značky kvality

CG Značka kvality výrobků pro plynárenství. Plynárenské výrobky s trvale garantovanou a ověřovanou kvalitou.

ČESKÝ VÝROBEK Tato ochranná známka znamená, že výrobek pochází z České republiky, jeho výrobce je vlastněn českým kapitálem a zaměstnává české zaměstnance.

APEK – certifikovaný obchod Značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům asociace pro elektronickou komerci (APEK)

ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÁ OBUV Značka je signálem pro rodiče, že dětská obuv byla dobrovolně certifikována a že je zdravotně nezávadná.

QZ – Zaručená kvalita Textilní, oděvní a kožedělné výrobky takto označené odpovídají platným právním a technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné a obsahují správné označení symboly údržby.

KLASA Značka kvality českých potravin nebo zemědělských produktů. Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci typických regionálních produktů, prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami.  FAIR TRADE „Spravedlivý obchod“ je obchodní partnerství, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí.

CZECH MADE Značka pro ocenění kvalitních výrobků a služeb. Garantuje ověření nezávislým orgánem a vlastnosti srovnatelné s nabídkou jiných kvalitních výrobků na českém trhu.

PEČEŤ KVALITY Zaručuje zákazníkům, že palivo do motorových vozidel je pravidelně testováno a vyhovuje předepsaným jakostním normám.

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Státem garantovaná informace o provedeném ekologickém hodnocení výrobku a jeho vlastností.

2011 | 04 | Čilichili: Popelnice Evropy  

Značkové obchody u nás vypadají jako sekáče a jíme igelity vydávané za klobásy.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you