Page 55

PRO PARTU Jako východisko převážně pěšího výletu doporučujeme znovu Kamenici nad Lipou. Busem se dopravte do Častrova, kde na hřbitůvku leží velikán Hron. Hrob najdete v levé části, u hřbitovní zdi. Odtud se vydejte po turistické značce do Počátek, kde lze najít nocleh. Druhý den to vezměte přes Žirovnici do Metánova a po prohlídce muzea a rodné Hronovy vísky se vraťte do Kamenice. Jenom rada pro začátečníky: dobré obutí, teplé oblečení a pohlavní pokrytci jsou v tomto kraji v březnu obvykle nezbytností…

Pepa z depa v Jindřichově Hradci vám všechno vysvětlí

Kus země, sevřený mezi městy Kamenice nad Lipou, Počátky a Žirovnice, je rodným krajem všestranného génia. Člověka, který se za svůj dlouhý život dotkl takřka všech vědních oborů a vdechl jim svým osobitým přístupem mnohdy netradiční a poutavý rozměr. Přesto, nebo možná právě proto nebyl kolegy matematiky, lingvisty, astronomy nebo filozofy přijat. Učebnice pro mediky ho dokonce zmiňují jako typický příklad psychopatie. Právě v jistém komickém výzoru jeho osobnosti v kombinaci s jeho širokým vědeckým záběrem lze najít paralelu s největším Čechem všech dob Cimrmanem. ,,Jeho nejslavnějším vynálezem je asi nekotitelný buňát,“ vypráví průvodce po Hronově muzeu ve vesnici Metánov, ,,což je nepřevrhnutelný kalamář“. ,,Hron totiž hledal a tvořil nové logičtější a ‚češtější‘ názvy věcí. Tak vznikla třeba libomudravna – filozofie, souchňapák – policista, pohlavní pokrytec – čepice či klobouk...“ V Metánově se génius narodil a zde také dožil. Na sklonku svého života se toulal krajem, ochotně se dávaje do řeči s těmi, které potkal. Dotoval místním sedlákům ze své profesorské penze umělá hnojiva a nechal vysadit dlouhou alej podél hlavní silnice – tou ho na jeho poslední cestě v roce 1921 doprovodila metánovská kapela... Díky Osvětovému spolku Jakuba Hrona, založenému na konci roku 1990, vzniklo zmíněné muzeum. Spolek také propagoval knihu Legenda o Hronu od Vladimíra Boreckého. V muzeu si ji můžete pořídit – a neprohloupíte. Hronův rodný kraj je malebný a teď, na prahu jara, má svébytné kouzlo. A třeba právě to kouzlo způsobí, že cestou potkáte staříka s mocnými licousy, který s vámi zasvěceně promluví takřka o čemkoli, co vás napadne, a nezapomene se přitom pochlubit, že jeho nekotitelný buňát kdysi zdobil psací stůl samotného Karla Čapka. Smekněte klobouk na důkaz úcty, udělá mu to jistě radost...=

<

PRO MILENCE V Kamenici nad Lipou si krom zámku prohlédněte i zámecký park. Najdete tam prastarou lípu, již má město v názvu. Intelektuálové z vašich řad si zde tváří v tvář živé historii mohou v klidu libomudrovat , snílkové se tu ruku v ruce mohou projít, vy ostatní se klidně můžete pod stromem třeba jen nasvačit. Zaskočte si skočit, budete-li tu devatenáctého března, do Žirovnické sokolovny na josefovskou zábavu. Jste-li milenci pokročilejšího věku nebo jste-li prostě ulítlí, nesmíte pětadvacátého minout zahájení žirovnického festivalu Dechovky 21. stol. Hrají Palavanka, Fialenka a množství dalších ,,anek, inek a enek“, bude tombola, prasečí hody...

KDE TO SAFRA JE? Kamenice n. Lipou

Praha

135 km busem

Jeden z Hronových vynálezů, dvanáctistěnný kalamář, zvaný buňát nekotitelný, okouzlil i Karla Čapka, a to tak, že ho na Národopisné výstavě zakoupil.

PRO RODINU Máte-li alespoň trochu zvídavé děti ( jasně že jo), udělejte jim radost prohlídkou depa úzkokolejky v nedalekém Jindřichově Hradci. Pepa z depa vám tam vše fundovaně vysvětlí. Třeba že na trati není zatáčka, ale oblouk. Projděte si zámek v Kamenici nad Lipou. Patří Uměleckoprůmyslovému muzeu a je tu k vidění kupa všelijakého nábytku nevídaných uměleckých kvalit. Třeba židlí. Vaše dítka jistě zaujme expozice hraček. Kousek od Žirovnice ve Štítném pak pořádají 5. března dětský karneval. A expozice knoflíků přímo v Žirovnici je povinná pro všechny!

55

2011 | 03 | Čilichili: Ukaž mi svůj pelíšek  

Jak to vypadá u vás doma, tak to vypadá i ve vaší hlavě.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you