Page 3

Rozjezd fakebook

VyhĹadávanie

Mojsejovci Nora a BraŁo, zatvára samo. Najbohatší manželia na Slovensku, majitelia módnej znaþky Nora Fashion. Ponižujú Ĺudí v množstve reality show: Mojsejovci, Domáca horúþka, Pravdivý príbeh, ýápi s mákom a Šéfka. Arbitri vkusu a elegancie. Žijú v Košiciach. Hovoria slovensky, východniarsky a pípajú mojsejovkou. Sdílet:

ýo sa mi honí

Kukuþ

ýo sa mi páþi

Filmík

Napište nĚco...

Nora Mojsejová Stena Drbíky Obrázky PodĹuďia

Kamošky (20) Televízia Markíza

Priatelia, potrebujeme zariadiŘ našu novú spálŁu, hniezdoþko lásky. ŠtyridsaŘ šesŘ hektárov. Chcela by som tam volaaku plastiku, ako bolo to srdieþko, þo bolo nad Pražským hradom. Takých päŘdesiat, šesŘdesiat kusov. Nechcem šunt, v plastikách sa vyznám, mám ich šestnásŘ. Povleþenie a podlaha budú vo farbe žalúdoþných štiav, keď sa BraŁo vráti veþer dom ožratý, aby sa to nemuselo uprataŘ. Tiež by som tam chcela svoju nahú fotku s BraŁom od pána Saudka. V nadživotnej veĹkosti. Pri stene. Namalujeme na stenu veĹké sĹnko, anjelikov, obláþik, nie, viacej obláþikov, Ĺúbim Ӿalovú farbu, a volaaké zvieratká. Nikomu sa to nepáþi 05 Marec v 16:20 · To sa mi páþi · PridaŘ kecík ·

Nedávné aktivity: Uživatelke Nora Mojsejová sa páþi Nora Mojsejová

Televízia Joj

Toto sa páþi uživatelke Nora Mojsejová

Uživatelka Nora Mojsejová sdílela þlánok Televize Nova

O mojej módnej znaþke píšu na prestižnom maďarskom módnom webe!

Peklosz_hadrász.hun Televize Prima

Nora Fashion fujtajblézs humusvágus nekupujtök... 05 Marec v 16:21 · To sa mi páþi · PridaŘ kecík · OtravovaŘ aj ostatných

ýT 1

ýT 2

Toto sa páþi uživatelke Nora Mojsejová

Nora Mojseová Žlté gaŘky sú iba pre pochcávankov! 05 Marec v 16:22· To sa mi páþi · PridaŘ kecík · OtravovaŘ aj ostatných

3

ýT 3 až 23

Nikomu sa to nepáþi

Nedávné aktivity:

ýT 24

Nora Mojsejová bola oznaþená v albume Strašidlá pre veĹké a odolné deti. Dolly Buster „... Vítaj, miláþik!...“

STV 1

PŐed Kristem · To sa mi páþi

UživateĹke Nora Mojsejová se páþia stránky STV 2

ČiliChili | 03 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Spávam zásadne v kožuchu. Vy nie?

3

2011 | 03 | Čilichili: Ukaž mi svůj pelíšek  

Jak to vypadá u vás doma, tak to vypadá i ve vaší hlavě.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you