Page 64

K U ovb ch nit oj sc od ř um na a v ház í jin ěl zdi tř tz í fi ak eck má fil esk v. d lmo , ne éh čty fil ma u a ok vý ž js o ce ři m m ře ja ud št m n Te xt: po tr k v íln áb e tra etr Te z y rez dp én zn ě aŠ uj ik zj me vyk Me a r im o i n a e e l ůn š ru l í ko vá je rež prv ťují táln . Ka t Fa jtuj Fo po isé ní , c ě ž c e to :M rt rk ko o v po dý tory na p ich á ae l w a L mu í L stiž čtv to ra lK ra to w ind ni ajk en rte pr set ch víl w ,a .c a Ja sta. a o ých k se ost i. rch ili iv ch blo Ne vzn stu tad ě ili ns or iku de y .c z ( ká tod ve ntů 3) (31 ox lké . ) a ní ho no vý

A v bn m el o js im ké rm ne em oz h á l o em v n id ě šˇt ěl a a na Rozhovor

64

64_67_Kultura_rozhovor_02_11.indd 64

21.1.11 15:56

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.