Page 34

Téma Speciální polka Dům ve stráni Když se dívám po krajině Občas si zavoláme, ale to je všechno. Spíš za mnou

z terasy, z níž vidím svět,

jezdí známí, co jsme spolu trampovali,“ podotkne bez

mezi stromy, tam v údolí, leží

stesku. Dům v Dobřichovicích je z těch menších. Má

Čekání na stáří

kapacitu 56 míst ve třech patrech. Z toho osmadva-

Rozšířená skleróza, Alz-

cet stálých a stejný počet pro takzvané odlehčovací

heimerova choroba, tuh-

služby, tedy na přechodné tři měsíce pro klienty, o které

nutí svalů, nepohyblivost,

se rodina zrovna nemůže postarat. „Se stálými místy

proleženiny a tak dále.

v Praze je to katastrofální. Registrujeme 800 žádostí

Strastí, co trápí místní

a jinde to mají podobné,“ říká ředitel Ondřej Bacov-

obyvatele, je moc. Mnoho

Dobřichovice je jméno, toho

ský. Občas si zahraje s místními obyvateli kuličky nebo

z nich se nemůže hýbat,

města jako dlaň,

metanou a většinou prohraje. V přízemí žijí pohyblivější

a proto jen leží. „Často je

je v něm dobře, v létě, v zimě,

lidé, nad nimi ti méně. Výtahy zaručují úplnou mobilitu.

přebalujeme, takže každé

vilek, chat má plnou stráň,

V prvním patře bydlí některé dámy, co si ještě vzpome-

ráno vozím plný koš plen

jedna z vil je jako zámek, nad

nou na císaře pána a tu radost, když tatíček

na dvůr. Musíme je připra-

údolím i věž má,

Masaryk zakládal republiku.

vit k jídlu, na koupání a tak

všem se tady hezky žije, i když

dále,“ shrnuje ošetřova-

věk své strasti má.

město jako květ, pod zámkem tam teče řeka, přes jez padá zlehounka, údolím se tiše vine, jmenuje se Berounka.

tel Josef Leibl, taky důchodce. „Je to lepší než sedět doma a přemýšlet o nemocech a jiných blbostech,“ soudí. Zanedlouho za  ním přichází manželka a společně v  chodbách, tak aby všichni slyšeli, hrají na kytaru a zpívají lidovky. Zpívánky jsou tady oblíbená část dne. Rozvrh

(refrén) Domov seniorů, jako drahokam, nad údolím stojí, věž má jako chrám, přátelé v něm žijí, nemaj dlouhou chvíli, hned jak vstanou, po snídani, zpívají si, srdce v dlani, pletou, píšou, malují, velmi zlehka sportují. Autor: Karel Mácha

činností je ale tak nabitý, že o zábavu je postaráno celý týden: pohybová terapie, kurzy paměti a další. Zpívající Každý den jsou v Domově zpívánky

manželé zajdou i na pokoje. Následuju je. Jedna paní se nehýbe, druhá moc děkuje, že si vzpomněli. Nepohyblivá žena nakonec otevře ústa a neslyšně se přidává: „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině.“ A to se počítá.

34

<

ČiliChili | 02 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Spoustu dalších věcí o důchodcích se dočtete na www.cilichili.cz

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you