Page 31

Nemluvte s nimi jako s dětmi Možná se vám zdá, že vaši staříci jsou úplně mimo a vůbec nevědí, která bije. Uvědomte si ale, že právě vy jste jednou z mála jejich spojnic s dnešním světem. Takže jim klidně zkuste vysvětlit, jak fun-

Zpomalte

guje Facebook

Dnešní doba je zvyklá koncentrovat konverzaci do 250 znaků, které je

Změňte téma

nebo že tráva není to samé co heroin. Když se

potřeba vychrlit co nejdříve, než nás

k nim budete

někdo předběhne. Nevyskakujte tedy

chovat jako

z kůže a zpomalte taky.

<

k nesvéprávným dětem, tak z nich

Když už to fakt nejde vydržet, ladně

nakonec děti

změňte téma. Budou překvapeni, že se

uděláte. A navíc

aktivně podílíte na konverzaci, a ani si

se budou chovat

nevšimnou, že namísto hořekování nad

jako k dítěti oni

cenami chleba mluvíte o tom, že už jste

k vám.

zase švorc a potřebujete založit.

<

<

Nevypínejte Když už jste se do toho dali, tak to vydržte. Nemusíte ani vyvíjet moc aktivity. Oni se chtějí přece jen vypovídat.

<

31

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you