Page 27

Téma

Stříbrní surfaři Například v Anglii tvoří celých 53 % uživatelů webu důchodci, z jejich kreditních karet pochází více než třetina peněz protočených v on-line obchodech a jsou zároveň nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů webu. Jen mezi roky

Představa, že vlny internetu brázdí výhradně uhrovatí pubescenti, už dávno neplatí.

2004 a 2009 narostl počet uživatelů internetu starších 65 let o 55 %. Jeden z prvních pokusů vytvořit na internetovém moři ostrůvek pro seniory byla sociální síť Eons, zaměřená na lidi starší

50 let. Projekt ovšem od začátku skomíral, možná proto, že jeho tvůrci Jeffu Taylorovi

Říkejte nám, že jsme mladí

bylo 45 let, a na svých stránkách tedy vlastně

Studie Obraz seniorů v médiích ze Západočeské

neměl co hledat. Co mezi důchodci naopak frčí, jsou

a Masarykovy univerzity tvrdí, že staří lidé jsou

zdravotnické projekty jako RealAge, Saga, nebo on-

v poměru ke  svému zastoupení ve  společnosti

-line zdravotnické knížky typu Google Health (a sekce

v médiích velmi zřídka. Když už se o nich mluví, vystu-

„60+“ v internetových seznamkách). Ty ale nejsou

pují v roli naivních obětí podvodníků, špatného stavu

na starší lidi přímo zaměřené, pouze publikují mate-

ekonomiky a vůbec jsou stavěni do role ekonomické

riál, který seniory zajímá. Jinak se důchodci prostě

přítěže. Aktivní senioři jsou oproti tomu prezentováni

naučili surfovat stejně jako všichni ostatní. Možná

skoro jako zázrak, což je zdůrazněno číslem označují-

proto, že ve skrytu anonymity sítě jim může být znovu

cím jejich znepokojivě vysoký věk, které se jim přidává

dvacet. Téhle teorii by nasvědčoval i raketový nárůst

do závorky za jméno. Senioři ale zároveň nechtějí

počtu dříve narozených uživatelů sociálních sítí.

o seniorech číst, a pokud je reklama identifikuje podle

Podle průzkumu organizace PEW Internet se jejich

věku, vědomě přepínají na jiný kanál. A přitom dispo-

počet jen mezi dubnem 2009 a květnem 2010 víc než

nují slušnými penězi.

zdvojnásobil.

<

Ano, průměrný rakouský senior dostává asi 1300 eur (víc než 30 tisíc korun), kdežto český penzista má od státu v průměru slabých 9000 korun. Přesto i u nás už lidé nad 55 let tvoří zhruba třetinu populace a jsou to právě oni, kdo v obchodech nejvíc utrácí.

ČiliChili | 02 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

27

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.