Page 22

Téma

Válka generací

Německý novinář Frank Schirrmacher

Na podzim roku 2030 podává německá vláda

napsal o střetu generací knihu Spolčení

demisi. Důvodem jsou události z 16. března,

Metuzalémů. Stal se z ní bestseller.

během nichž pronikl neznámý důchodce do ústředí korporace ProLife, která provozuje

týdeníku Der Spiegel série

zprivatizovaný německý penzijní systém. Prezi-

článků a statistik varujících

denta společnosti donutil s pistolí u hlavy v pří-

před faktem, že společnost

mém přenosu televizních kamer pronést jakési

stárne a my pořád před-

prohlášení. Než ho prezident stačí dokončit,

stíráme, že se nic neděje.

otřese budovou výbuch a obrazovky potemní.

Ve skutečnosti totiž nikdo

Takhle dramaticky nezačíná scénář Ramba 5, ale

netuší, co se se světem, kde

třídílný pseudodokumentární film německé tele-

budou mít mezi dospělými

vize ZDF nazvaný Povstání důchodců. Doku-

většinu důchodci, stane.

ment „z budoucnosti“ postupně odhaluje roz-

Varování o střetu generací

díly, které možná budou naprosto běžné v roce 2030. Rozdíly mezi soukromými sanatorii, kde se zajištění šťastlivci projíždějí po plážích na Segwayi a ládují se genetickými preparáty, a mezi gangy penzistů, kteří živoří v opuštěných budovách a přepadají lékárny. Další pokračování zavede diváky do východní Afriky, kde se nachází zařízení firmy ProLife pro penzisty, kteří si nemohou dovolit privátní důchodový systém. ProLife je v rámci úsporných opatření drží připoutané na lůžka s roztokem glukózy v kapačce. Všude hlídkují vojáci a cestu ven lze absolvovat jen v neoznačené papírové krabici. Jakkoliv byl „dokument“ šokující, v  poukazování na temné perspektivy budoucích důchodců nejsou jeho tvůrci sami. Už v roce 2001 vyšla v německém

získala nepříjemně reálné obrysy, když nedávno v Německu vystoupili Mladí křesťanští demokraté s návrhem, aby zdravotní pojišťovny omezily proplácení některých lékařských zákroků lidem starším 85 let. Frank Schirrmacher v závěru své knihy Spolčení Metuzalémů nadhazuje optimistickou hypotézu. Soudí, že řešení celého problému je v rukou stejné generace, která ho pomáhala nastartovat. V rukou lidí narozených v éře poválečného babyboomu. Spolu s nimi přišel kult mládí, sexuální revoluce, převratné objevy v lékařství, informacích a finančnictví. Do důchodu začali „babyboomers“ odcházet právě letos a budou v tom pokračovat zhruba dalších 20 let. Zatím jsou to ale právě oni, kdo sedí ve vládách, představenstvech a správních radách, a můžeme tedy stále doufat, že budou schopni změnit systém natolik, abychom život nekončili v papírové krabici.

22

<

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.