Issuu on Google+

Boeing 777

d

Fotka Boeingu 777 si vyžádala mçsíce práce. Veasey musel nçkolikrát doËcentrály Boeingu vËSeattlu, kde studoval konstrukci letadla aËzrentgenoval pĜes 500 dílĶ. Nakonec více než stovku ŏlmĶ naskenoval aËsmontovával vËpoÝítaÝi. Fotka vËreálné velikosti zdobí hangár naËletišti Logan vËamerickém Bostonu. Jedná se oËnejvçtší rentgenovou fotograŏi vĶbec.

Chlápek

d

Tahle fotograŏe obleÝeného muže ukazuje, kolik vçcí uËsebe muži nosí. Chlap prostç potĜebuje velké kapsy!

ČiliChili | 02 | 2011

13

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

10_13_cumenda_Cili_02_11.indd 13

21.1.11 15:28


2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců