Page 115

Nabídka měsíce

Ï 55od2níKcena

Speciální edice Tarifu na míru PoěiÑte si náš balíÏek tarifı se vším, co potěebujete. Těeba tento balíÏek pro volání, SMS a Internet v mobilu, a ušetěíte 225KÎ/mÜsíÎnÜ! A k tomu si mıžete poěídit napěíklad jedineÏný iPhone 4.

pİv 77 KÎ 7

150 MB internetu v mobilu

125

volných minut

Studentská nabídka

100

volných SMS

Shrnutí

S nabídkou Student na míru se teď můžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodně volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Měsíční paušální platba

SMS za padíka, to je síla!

Student volání

Student SMS

50 minut 3 Kč/min. 150 Kč

Při pořízení zaplatím

200 SMS 0,50 Kč/SMS 100 Kč JISTINA:

Student Internet v mobilu

CELKEM: 89 Kč

Prodejce

Tip Mějte své výdaje ještě více pod kontrolou. Stačí si aktivovat službu Pravidelné SMS, a o provolané částce budete informováni pravidelně a ZDARMA formou SMS zpráv.

Chci víc My Country

výhodné volání do vybrané země za měsíční poplatek 50 Kč

My EU

výhodné volání za 4 Kč/min. do zemí EU za měsíční poplatek 100 Kč

Vodafone Passport

volání v zahraničí jako doma, navíc se platí jen spojovací poplatek 115

114_115_VF_Cesta_02_11.indd 115

21.1.11 9:47

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.

2011 | 02 | Čilichili: Zlatý věk důchodců  

Brzy bude většině dospělích víc než 50 let.