Page 37

e s ž a Uk

lidi e se m si a r, kd e , v r m k e idee telů... itní s v n , i u am om iva ou k i fotk 000 už cz js otickým 0 . i 5 ř 5 é t á r Ama svými e erver m bí .S chlu povídat í chod w, f Vie int o lastně o P v = OV bylo h lidí V (P Porno c O ě t P . í z térn “) ulár ohledu že jeden íte ama to p o p b p , o ě o o r vy vy. A ozn níh na t když pravdu ně je hr i „z vlast hu hra A . o ol sám troc e na e to neb y tak u jste vy l, tak jst , když s sta lidí e u á dyck o r i r ž r e e v p is o tam Am íc b am tose até ed k nebo fo o ještě v ě je tam elé jsou ř p r t v ro y za h a m j m v o l i e k ř ž fi c l ský A ně Samoz šnější u Vte e 200 ožili ere. ě ý. 3 le lidi b ěkdo jin i nejúsp Dvo nský a Pavel et l án řák D A v loví í . í a d i . Dn 40vid vat? , co tam píšou aler . o 75 g z e z a 000 s sem pů be pro rity it a í uk chla li v eleb hod chot t?“ za c idi c oc je tam ží se vli a ja oz ma dí den chodí l ida ř m z jí n ta m Sna se p kslov ykové 4 TB z ě, dat že se Hrozně dstírají. ych ta oš k b s a l o u mu T h enš . a o v e h o ř m p ý m s p M o e t r ang tině ! n ace o ěsíc é c l Neje , nebo t „Krásný ké. Je tam a amat dnou , ý n . (př ičtině, polšti v češti i s e k i j a n r s a n ip n c žen dé gale ovat že e zrovn rso a n z ch ravuje horva ě, něm ě, ž d p al jí, že tštin ato čině ke ka vé je sle co jsou a chatu jim říka s e vac řeč o zá a ě , n o , h c m u a í c t ích r ký kuli pů, Zaj ážo mís ina). S umun žens sí: chla . Uk prá tno štin Pro vých rhvězdy poustu ě. i l v s ě s tí si č c e pe vět hat. Pro jsou s ná e jedn za su lem seb ejší na s na c am n č je é zi e m o j l k a até i pr vit sam , me xu? p mají ejdokon om li se dí ba serveru é, a opulá ři tak ů o v h n l k c u Má rní vil kor pop en am jsou kém te F á lidi j í se t rotic vide tam p t se ta acebo ulárn í tam odně lid ejí na e d í? ok? mt o oga rofi Ch .H oč ház A l leri tě ne se sc ý vztah. Co e, h , sezna í všec matéř Urči ž to, že k se t h laso i m j n j ě s n a u ou am Kdy y ván kama o kol st to Ono astavuje fotk láři? s e e do b í, b jich n e log rádů, m sex pře ych ř chází e. Al k, jak e i j c j e n m y i č i t a l y z n e fo d u k e , se b če po stavil kl, že e a lidi? zna togale . se, ž vylepí v akryté o íte páre e, tak p c bojí mk x a id nn v kz e a y j u, u... rie, m a A ne kolega to o arku. hlapa hibic ě án ion yž ta rsche C za vodo u Ve vp m e d mo í d i K j r . s i a l o k sti, le ášti o i e kut n l P l ž c ši a š o ů g t a m ta eč , na vý rší. ěk ym ina Dn nosti co běh k byst Větš to prost plně no , že jsou pomluv .. esk ú e i j e a á é e v si paž a knet e nějak lidí n si užívá si ře ž mít v

<

ČiliChili | 01 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

37

2011 | 01 | Čilichili: Továrna na sex  

Česko jako pornoprůmyslová velmoc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you