Page 3

Rozjezd

aneb Co slavní posílají do světa

Foto: Proŏmedia, archiv

Františka Ringo ýecha

Jméno František Ringo ýech Místo ŏíp

František: Zle, matiþko, zle, tĚžké þasy zde. Jsem nula. Už ani na Novu mĚ nezvou. 15.00, V depresi

ČILI news

Boj za budoucnost

Další krok pro lepší školství

T

Ringo podle jednoho z þlenŢ Beatles. Herec, hudebník, režisér, výtvarník, sportovec, politik, spisovatel, mode-

aby koupil mŢj akvarel ýupŐina Pavla Šporcla. Ale slávy ubývá.

rátor, manažer, kapelník,

15.05, V kompresi

instalatér, ruþník, traþník a výparník. Renesanþní

František: Mám snad zase zaþít s rokenrolem? Mám se

þlovĚk barokní postavy a rokokové užiteþnosti. UmĚlec a lidový baviþ, neprávem

15.10, V impresi

<

Bio František ýech, zvaný

František: PenĚz mám dost, Knížák vyprodal z NG 19. století,

pŐevlíknout za Jirku Schelingera a rozbalit to znovu v kempu v Choceradech, kde jsem skonþil?

OSN razantně odpověděla na celosvětový propad kvality školní výuky a rozhodla se globálně zrušit děti. „Tento razantní, ale účinný prostředek přinese klidný spánek nám všem,“ komentoval rozhodnutí generální tajemník organizace Sun Či Moon. Děti budou nadále pokládány za dospělé nižšího vzrůstu. Budou jim přidělovány práce vhodné pro trpaslíky, např. v hůře dostupných důlních štolách. =

Web www.nejvetsicech.sk

zapomenutý pĚt vteŐin poté,

František: Mám nápad! Už jsem vynikl ve všem, kromĚ

co nĚkde sleze z pódia.

jediného: proniknu do erotických tiskovin! 15.15, V opresi

sleduje

fanouškŢ

zeď

František: Titulek NejvĚtší ýech pŢjde zas zrecyklovat!

pĚt a pŢl

15.20, V represi

František: Volám do Playboye. Paní u telefonu se krásnĚ a dlouho smĚje. Jsem poŐád ještĚ vtipný.

PostŢ

15.25, V sepsi

Oblíbené

František: Playboy je na tom asi špatnĚ. Prý by mi urþitĚ

2011

Lists

nemohli dost zaplatit. AŘ jsem þástku snižoval jakkoliv, vždycky to bylo pŐíliš.

@bigbit @jakbytpritazlivy

15.30, V obci

@nadhrobem

František: Vytáþím þíslo Lea. „ýech,“ Őíkám do telefonu. Hlas na druhém konci mĚ laškovnĚ vybízí, aŘ se nebojím Őíct aspoŁ pŐíjmení.

Following RSS feed

15.35, V kopci

Františka Ringo ýecha

František: Než jsme si to staþili vysvĚtlit, vysrklo mi to kredit z karty. Nejspíš nešlo o informaþní linku vydavatelství. 15.40, V sobci

František: Volám na recepci ýeských ložnic. Nabízejí mi slevu na noþní stolek. Konþím. Do porna se nedá dovolat. Proto v nĚm vystupují tintítka, a ne štramáci jako já. 15.45, V sopce

©2010 Tvytr Twitter

ČiliChili | 01 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

About Us

Contact

Blog

Status

Goodies

API

Business

Help

Jobs

Terms

Privacy

3

2011 | 01 | Čilichili: Továrna na sex  

Česko jako pornoprůmyslová velmoc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you