Page 20

Pokec

Jan Mydlář. Dokázal opovrhovaný stav kata přístupem k práci a vlastní inteligencí povznést. Měl svatbu v kostele, za svědka mu šel starosta, což byla do té doby věc neslýchaná. Snažím se o to samé. Hrobníci jsou považováni za kopáče nevalné pověsti, ale vždycky to tak nebylo.

Stal se první akreditovanou osobou v Česku, která zkouší zájemce o profesi hrobníka. Spoluzaložil Cech hrobnický, jenž má na svých stránkách motto: Náš svět je za branou. Znamená to, že hrobník obstarává všechny práce kolem rakve či urny až poté, co se dostanou na území hřbitova.

Jak to? Podle mě byli hrobníci vždycky na okraji společnosti… Ve třináctém až patnáctém století museli mít hrobníci, jelikož pracovali pro katolickou církev, svěcení na úrovni jáhna. Za první republiky byli veřejnými činiteli s definitivou a penzí. Jejich urážka se tehdy trestala pokutou nebo měsícem vězení. Ve společnosti stáli stejně vysoko jako ředitelé škol, faráři anebo velkostatkáři. Špatná pověst hrobníků vznikla až za socialismu. Jde dobrého hrobníka poznat na první pohled? Tak jednoduché to není. Když ale zkouším zájemce o profesi hrobníka, poznám ho zpravidla do patnácti minut. Uchazeči se v podstatě dělí do dvou skupin. Jedni zvládají skvěle manuální práci a za léta praxe mají všechno skvěle zmáknuté. Ostatní, těch je méně, jsou zase studijní typy a umí nazpaměť všechny zákony a předpisy. Ideální hrobník by měl být dobrý v obojím.

kteří mají nemajetné příbuzné či vůbec žádné, pak je to na náklady státu. V pohřebnictví neplatí zákonitosti běžného byznysu. Auto si třeba vyberete a pak sháníte, kde mají nejlepší cenu. Ale lidé se pohřbívají tam, kde žili celý život a kde žije rodina.

Jak vlastně vypadají zkoušky na tuhle profesi? Zájemce musí zvládnout, jak už jsem říkal, teoretickou i praktickou část. V teorii dostává otázky ohledně provozu a správy hřbitova, stávající legisSpolupracuje na hrobnické lativy a tak dále. Praktická část obsahuje otevření učebnici a usiluje o zřízení V letáku o vašich zkouškách se píše, že osvěda zavření hrobky, což není tak jednoduché, jak by učebního oboru pro hrobníky čení posílí pracovní mobilitu se mohlo zdát. Vždyť některé na pražském odborném učilišti v rámci Evropské unie. Opravdu desky váží i osm set kilo Zelený pruh. V Česku je totiž se pak každý může stát a mají ostré hrany. Dále je 5500 obcí s vlastním pohřebiš... slangově se tomu říká eurohrobníkem? třeba vykopat hrob, připravit těm, ale kvalifikovaných Neznám hrobníka, který by jel mrtvá mrtvola místo na pohřeb, spustit hrobníků zatím jen kolem třiceti. za prací do zahraničí. Kvalifikace zasypat to a upravit.  rakev, eurohrobníka je po složení zkouNejradši dělám zkoušku šek teoreticky platná. Nicméně na hřbitově při skutečném každá země má ještě upravující předpisy. Takže pohřbu. Poslední část zkoušky je exhumace. Při kdyby chtěl někdo dělat třeba na hřbitově Père ní požaduji, aby uchazeč vybral z hrobu veškeré Lachaise v Paříži, musel by mít certifikát včetně ostatky včetně malých kostí. Při tom se pozná, standardu přeložený do francouzštiny a projít jestli na to má člověk žaludek. Všechno by se mělo tamním schvalovacím řízením. zvládnout během jednoho dne. Stává se, že by k nám jezdili cizinci za levnějším pohřebnictvím? Německé pohřebky vozí běžně těla do českých příhraničních krematorií, protože je to tu levnější. Urny se ale vrací do německých hrobů. U nás jsou asi nejčastěji pohřbíváni gastarbajtři z východu,

20

S profesí hrobníka máte ale mnohem větší plány. Chcete založit učební obor. V jaké fázi to teď je? S pár lidmi jsme založili sdružení Cech hrobnický, protože se tak líp jedná s úřady. Na učební obor je třeba vyřídit spousty akreditací, hrozná papírová ČiliChili | 01 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 01 | Čilichili: Továrna na sex  

Česko jako pornoprůmyslová velmoc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you