__MAIN_TEXT__

Page 1

12 2010 Kancl

Stahování probíhá 7.67 MB z 11.9MB staženo (64.45%) - zbývá 5 sek.

12/ 2010 www.cilichili.cz Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili


Dostali jsme nápad vytvořit Android telefon s 4.3” displejem pro jedinečný multimediální zážitek

HTC Desire HD

s

HTC Sense

htc.com


Rozjezd Podjezd Jméno: Richard Krajþo

Richard Krajþo

Místo: Ostrava je všude! Web: www.lepsinezshakespeare.cz

Krájeþ: Kopírování zabíjí hudbu. Tuhle jsem kopíroval Beatles, a pak jsem zjistil, že už jsou skoro všichni mrtví. ČILICHILI Pirátské vydání

Z kultury

Krajþo Oblíbený spisovatel: Oblíbený Richard Krajþo:

Krájeþ: ýím míŁ se þlovĚk holí a myje, tím je vĚtší umĚlec.

Tereza Kerndlová Bere

Krájeþ: Jsem velký umĚlec.

T

Oblíbený herec: Richard

Richard Krajþo

Ráno. Národní divadlo

Ráno a kousek. Nadnárodní divadlo

Celebrity Twitter:

Oblíbený zpĚvák: Richard Krajþo

Berou ho

2 Bobule

Všechny kromĚ Ivy

Skoro dopoledne. Mezinárodní divadlo

Ani když si ustřelí hlavu

Richard Krajčo se rozhodl natočit Vánoční album. „Bude vánoční, akustické a zároveň se symfonickým orchestrem,“ prozradil zpěvák, moderátor, herec a elektrikář Krajčo. „Tím spojíme vše, co v populární hudbě funguje, do jediného disku.“ Hudební publicista Jiří Šedý nový projekt komentuje takto: „Z akustického turné se může hudebník ještě vzpamatovat, pokud si vystřelí mozek z lebky. Ale z tohohle už se nedostane nikdo.“

<

Krájeþ: Štve mĚ, že v Národním hraju Richarda III. Proþ nemŢžu být Richard I.??? Dopoledne. Meziplanetární divadlo

TvýtŢ

55

Oblíbené

Krájeþ: To bude urþitĚ Müller. ýahoun ukrajinská. Seznamy

Poledne. Mezigalaktické divadlo

@Krajþo

Krájeþ: OsobnĚ proti Karlu Gottovi nic nemám. ProstĚ si jen myslím, že þlovĚk má vþas poznat, kdy umŐít. Po poledni. Další mezigalaktické divadlo

@Pyško @Pafko @Sopko

Krájeþ: Jsem þím dál vĚtší umĚlec.

@Franco @Jušþenko

Odpoledne. Divadlo, že už vĚtší divadlo být nemŢže

Krájeþ: Založil jsem si fanklub. Ale chci v nĚm být sám. Nebudu se o sebe dĚlit.

@Tymošenko @ýernĚnko @Hrubeš

Pozdní odpoledne. JeštĚ vĚtší divadlo

@Mareš

Krájeþ: V anketĚ þasopisu Hop a pop mĚ þtenáŐi zvolili

@Igor Bareš

zpĚvákem s nejvĚtší hlavou. K veþeru. JeštĚ vĚtší divadlo, ale dvakrát

RSS feed Richarda

Krájeþ: Leoš Mareš je nula se spoustou prachŢ, holek a nepochopitelnou popularitou. A strašnĚ mi závidí.

Krajþa

Veþer. Syntéza všech pŐedchozích divadel dohromady

Krájeþ: Chinaski jsou strašnĚ Malátný. Noc. ÚplnĚ nejvĚtšejší divadlo ze všech divadel a vĚtších divadel a ještĚ vĚtších divadel vŢbec

Krájeþ: Jsem nejvĚtší umĚlec na svĚtĚ. Zase skoro ráno. Dividlo

©2010 Tvytr

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

O nás

O vás

O nich

Oblíbené

Neoblíbené

Help

Abbey road Sgt. Peppers

Podmínky

Kontakty

3


MÁME DÁREK PRO KAŽDÉHO! ČILICHILI SI TEĎ MŮŽETE OBJEDNAT AŽ DOMŮ, I KDYŽ NEJSTE U VODAFONU! VÍCE NA STR. 8

Výjezd Rozjezd ČILICHILI Pirátské vydání

Obsah Co vás čeká a jémine 3D text s. 5; Co žvýká Bedřich? s. 7; Nemyté umění s. 10; Elixír

života vymysleli v novinách s. 14

Pirátství s. 16;

Jako móda s. 32; Fotky jako prosba o pomoc s. 38; Brouk na talíři s. 44; Prázdniny v Římě s. 48; Dostanete čočku s. 50; Šroty a vraky s. 52; Jak to bude s dokumentem

s. 54; Přehlídka zlodějů umění s. 58; Kulturní nápověda s. 62 123: Vodafone ČILICHILI na škuneru

d

ěeditel redakce – Filip „Flint“ Hrubý Šéfredaktor – Michal „Starej“ Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan „àas“ Švec Kreativní Ĝeditel – Simon „Hák“ Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone Martin „Pistol“ Pistulka EditoĜi a psavci – JindĜich „Krutej“ Novák, Filip „Vrabec“ HoráÝek , Martin „FelÝar“ Groman, Jakub „Potçr“ König, Tomáš „Lord“ Fürstenzeller DesignéĜi – Petr „Malej“ Toman Tomáš „Dlouhej“ Trnobranský Shawn „Vodní krysa“ Davey Manažer – Marek „Hnát“ Slezák ProdukÝní – Pavel „Snake“ Matuška DTP – Aleš „Doutnák“ DuroĎ Asistenka – Lenka „Kudla“ Ciznerová Pes – Pišta „Starej pes“ Hufnágl Manažer inzerce – Marek „Ráhno“ Hammerschmied Obálka – &&& Creative „ Ülenové redakce ÜILICHILI nestahují. Kalhoty, když brod je ještç daleko.

Tiráž

Zprávy z Vodafonu s. 64; Vánoční

nabídka s. 66;

Připojení s Vodafonem s. 68; S Vodafonem

v zahraničí s. 72;

Kartu, nebo tarif? s. 74; Vymyšleno pro

firmy s. 76; Všechno o telefonech s. 80;

Volací jistina s. 100; Prodejny s. 102; Snadná cesta k Vodafonu s. 104. „

Dopis měsíce

T

Bůh Otec vám děkuje, že jste ve vydání 11/10 vytiskli na str. 9 slovo: Nebe (označ. duchovní mocnosti)! recycle@t-email.cz Máte pravdu. Je to peklo. Redakce „

T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 16. 11. 2010 Datum vydání 1. 12. 2010 Distribuce Üeská republika Periodicita mçsíÝník Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 1/2011 13. 12. 2010 MKÜR 15371. Nestahuj koÝku za ocas. Údaje jsou platné ke dni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Tiskárny zabíjejí kopíráky. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ a služeb najdete na www.vodafone.cz.

4

Editorial

T

Zlodějina! Duševní vlastnictví je nezpochybnitelné. A většina tzv. internetových pirátů by o tom ani nediskutovala. Jste autorem hudby, textů nebo třeba námětu na film? Nikdo nemá právo se pod ně podepsat místo vás. Piráti ale zpochybňují způsob, jak písničku nebo film dostat k lidem. Doba předražených kazet, CD i DVD už je prostě za námi. Piráti netvrdí, že si s těžce vydřeným filmem může každý dělat co chce. Napadají způsob distribuce. Tvrdí, že máme právo být líní a hledat zábavu tam, kde se nám líbí, a ve formátu, který nám vyhovuje. Už léta si miliony lidí vybírají internet a data bez jednorázového nosiče. Proč na tomhle trendu ještě pořád skoro bez výjimky vydělávají leda internetová úložiště, a ne autoři a vydavatelé, kteří by zároveň garantovali kvalitu uploadu? Proč to sakra po těch letech nejde bez pirátů? „ michal.schindler@vodafone.com


Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia, ÜTK, Nikkarin (humanart.cz), Fotobanka.cz

Díra na trhu

T

Nejlepší vánoční dárek ČILI news – Svět vědy

Přebíráme

T

Blik a křik

Velký kulový

iDnes, 25. 10.

Zajímavý experiment se podařil sociálním vědcům v americkém Idahu. Střídavým zapínáním a vypínáním proudu v městečku Orto způsobili vlnu ničení domácností a elektricDrobky kých spotřebičů, ublížení na zdraví T a vražd v afektu. „Lidé, kterým za jeden večer šestkrát vypnete televiO neuvěřitelném štěstí může mluvit Britka Joan zi nebo počítač, mají zřejmě sklony Spiersová. Kdysi se jí podařilo spláchnout do k násilnému chování,“ komentoval hotelového záchodu starožitný diamantový prsten, překvapivá zjištění dr. Logg Laryng který dostala od zesnulého manžela. Byla zoufalá z University of Idaho. Vědci hodlají a najala si dokonce úspěšný pokus ověřit v celostátním kanalizační firmu, aby měřítku.= se pokusila vzácný šperk najít. Ta neváhala filtrovat splašky Zázrak? T a do kanalizace vyslala i pracovníka s detektorem kovů. Ale marně. Nicméně o dva a půl roku později objevil při práci v kanálu prsten muž, který si jako Pozorně se podívejte na text a uvidíte jediný ve firmě na pátrání pamatoho ve 3D verzi!= val. Paní Spiersová, která je radní v Reigate, nebyla dojetím schopná slova. „Už dávno se vzdala naděje, že ho ještě někdy uvidí. To nás velmi potěšilo, protože jsme věděli, jak moc jí na něm záleželo. Paní Spiersová ho nechala profesionálně Komiksová soutěž na www.cilichili.cz - Dejte vlastní stromky! T vyčistit s ohledem na to, kde se celou dobu nacházel, a nyní ho uchovává na mnohem bezpečnějším místě,“ dodala Julie Frenchová z úspěšné kanalizačně-detektivní firmy. =

Diamant z kanálu

<

DDD <

d

Ženám po porodu naroste mozek, zjistili vçdci iDnes, 27. 10.

d

Na novém webu mĶžete špatným ĜemeslníkĶm napaĜit koule jako ve škole Novinky.cz, 3. 11.

d

Zlodçj prchal pĜes ploty, policista chytĜe použil otevĜenou branku Novinky.cz, 4. 11.

d

Lidé kradou znaÝky „Zimní výbava“, aby nemuseli pĜezouvat Blesk.cz, 29. 10.

d

FarmáĜ zavraždil muže, který mu znásilnil osla Další prima titulky najdete na Facebooku ve skupinç Baví nás novinové titulky

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

5


MÁME DÁREK PRO KAŽDÉHO! ČILICHILI SI TEĎ MŮŽETE OBJEDNAT AŽ DOMŮ, I KDYŽ NEJSTE U VODAFONU! VÍCE NA STR. 8

Dnes mají svátek

www.EricSevigny.com

Zájezd Rozjezd

T

Narozeniny

<

Gratulujeme!= Pavlač Emila Hakla

T

Kotvu vytáhnout Nebát se a nekrást, znělo heslo našeho prvního prezidenta. Zdá se, že Čechy moc dobře znal, když se jim snažil naznačit, aby se zbavili aspoň těch nejhorších zlozvyků. Z čehož vyplývá, že Češi nikdy nebyli pirátským národem. Pirát krade a nebojí se. Češi kradou a bojí se. Přesto tu najednou jsou – piráti. Sejdou se, přesýpají z tašky do tašky kilogramy disků a říkají polohlasem: „Hořící Mississippi, Stalingrad, Das Boot, MaratoČILI news nec, Duelanti, Master and CommanKonspirace der, Antikrist – toho T vynech, nebo hodíš šavli, Šakal, posled- není na Zemi od dob, co brázdil vlny kapitán Kidd, ní dva Kalašové, jo, Henry Morgan, Klaus Störtebeker, Francois Lolloskvělý, díky...“ Běžná nais a jiní. Morálně to tu nebylo v cajku nikdy. Lověc. A snad i správná, gicky to ale zařezává. Příklad – byl bych rád poctivý, Nebojácný server ačkoliv Karel Čapek ale nejde to. Kamarádi se na mě dívají s útrpností, WikiLeaks zveřejnil by z principu nesou- známí s údivem, ženské s tím typem odporu, který mají vyhrazen pro podivíny. Co blbnu, mít doma dalších 8 245 125 458 hlasil. Netvrdím, že 710 149 016 stran je to v pořádku eticky. takových origošů. Když si kupuji v prodejně další šokujících materiálů. Eticky to v pořádku fanfaronsky předražený film, připadám si po právu jako notný blbec. Vykopávka, konzerva. Klidně Tentokrát jde o účtenky bych si ta DVD kupoval od režisérů, od kapel, ale za naftu z US Army. oni mi je (až na výjimky) nenabízejí. Vím, nejsem Podrobné zkoumání první, kdo tohle říká. Je to bohapustá fráze a skutečvšech dokumentů nost zároveň. Nezbývá mi tedy jiná cesta než koupit dokazuje, že armáda řádně nadupaný externí disk, dvakrát prokliknout, Spojených států spotřezvednout kotvu, rozvinout plachty a vytáhnout na buje fakt hodně nafty.= stožár Jollyho Rogera. Tak se říkalo vlajce Henryho Morgana. Není koneckonců moje vina, že to jinak nefunguje.=

WikiLeaks – další odhalení

<

<

Bleskové zprávy   Dara Rolins chce odškodnění za poškrábaný lak  V dětské přesnídávce našli dospělého   Tibetský chlapec se prohlásil třetí inkarnací řezníka ze Senohrab   Vyškov zvolen hlavním městem Brněnska  Vánoce jsou zkomercionalizované, zjistili vědci 

6

Přebíráme Novinky.cz, 2. 11.

d

Filmového herce maskovaného za lupiÝe zastĜelil snaživý policista Novinky.cz, 28. 10. d

NASA rozjíždí projekt jednosmçrné letenky na Mars Mediafax.cz, 28. 10. d

Hladoví ruští medvçdi využívají hĜbitovy jako gigantické ledniÝky Super.cz, 23. 10. d

Ruská armáda šetĜí. NepĜátele budou dçsit nafukovací tanky Novinky.cz, 27. 10. d

Žokejka si po hrĶzném pádu musela odnést hlavu v rukou


Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia, ÜTK, Nikkarin (humanart.cz), Fotobanka.cz

Vybíráme ze Zlatých stránek

T

34 – Piškoty

Díra

Starý

Prcín

Famfulíková

Pulec

Trepková

Adolf

Kurt

Alois, Ing.

Vojtěška

Leo

Gertruda

Bambas

Bambasová

Vilém

Vilma

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

Vyhnisová Zlatuše

Hotová

Hildegarda

Říčná Felicita

Hergot Stanislav

Jestli znáte nebo nosíte ještç lepší jméno, skoÝte na www.cilichili.cz a pochlubte se. ČILI news – Svět víry

T

Objevena první strana Bible

V kumránských jeskyních nalezli archeologové první stranu biblického Nového zákona, text nesmírné důležitosti pro několik náboženství a dávno ztracené mysticko-esoterické orákulum. Po třech letech rekonstrukce a filologického zkoumání textu v aramejštině máme k dispozici dlouho očekávaný překlad: „Osoby a události na následujících stranách jsou dílem autorovy fantazie a v ničem neodpovídají reálným osobám a událostem. Pro tebe, buchtičko.“=

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

7


MÁME DÁREK PRO KAŽDÉHO! ČILICHILI SI TEĎ MŮŽETE OBJEDNAT AŽ DOMŮ, I KDYŽ NEJSTE U VODAFONU! VÍCE NA STR. 8

Dojezd Rozjezd

Drobky

T

Když je soudce kámo

Životní styl Kuk na look

Povedená kérka

Chtěl na zádech vytetovat symbol jin a jang a draky. A má tam 40 centimetrů velký penis a nápis, že je gay, navíc s pravopisnou chybou. Podle policejního seržanta z australského Bundamby, který případ vyšetřuje, tetování předcházela hádka. „Oběť nejprve nechtěla žádné tetování, ale nakonec se nechala přemluvit a řekla, že chce symbol jin a jang a nějaké draky,“ řekl policista. „Obviněný začal tetovat, čemuž přihlížel ještě jeden muž. Ten říkal, že to vypadá fakt dobře.“ Tetovanému mladíkovi pak řekli, aby několik týdnů nechodil na slunce a tetování nikomu neukazoval. Když nešťastník přišel domů, ukázal novou ozdobu přítelkyni. „Nemyslím, že tohle je to, co jsi chtěl,“ komentovala ji. Policie obvinila jedenadvacetiletého tatéra z trestných činů ublížení na zdraví a ohrožení veřejného zdraví. Nešťastníka vyjde odstranění tetování v přepočtu na 40 000 korun. =

<

8

Australan Thomas John Collins opakovaně nevhodně oslovil soudce a putoval kvůli tomu do vězení. Během slyšení v Ipswichi ve státě Queensland Collins dvakrát řekl soudci Matthewu McLaughlinovi „kámo“. Ten se proti tomu ohradil a vyzval ho, aby ho oslovoval „pane“ nebo „vaše ctihodnosti“. Na to Collins odpověděl: „Ok, kámo.“ Podle listu Courier Mail to byla pro soudce poslední kapka a poručil odvést Collinse do cely. Později byl přiveden zpět, aby se omluvil. Incident rozčílil místního radního Paula Tullyho, který požaduje, aby všichni soudci ve státě Queensland absolvovali kurz sebeovládání. Podle něj neexistuje „snad nic víc australského než oslovení kámo“. Podle svých slov nemohl uvěřit, že někoho mohou za použití tohoto výrazu zavřít. „Vymyká se to kontrole, někteří z těch soudců vnímají sebe sama jako šlechtice,“ dodal Tully. „Nastal zřejmě čas, aby soudci pochopili, že se setkávají s nejrůznějšími typy lidí a že oslovit někoho ‚kámo‘ je výrazem náklonnosti. Rád bych řekl všem soudcům – no tak, kámo, slez z toho svého trůnu a ukaž trochu tolerance.“

<


Foto: Proŏmedia, archiv

-

25, Drobky Na vlastní kůži

T

Muž z železobetonu

Číňan Wang Tao přežil neuvěřitelný pracovní úraz. Při práci v betonárně explodovala jedna z forem na železobetonové bloky a nešťastník byl rázem propíchnut třinácti železnými pruty, které při výbuchu z formy vystřelily. Některé z nich byly tak dlouhé, že mu je kolegové museli uříznout úhlovou rozbruskou, aby se Tao vůbec vešel do sanitky. Krátce po čtyřhodinové operaci v nemocnici v Xjing už Tao prohlásil, že se nemůže dočkat, až se vrátí do práce. „Trochu to píchalo, ale byl jsem tak v šoku, že jsem skoro nic necítil,“ uvedl. „Prý budu úplně v pořádku. Už se těším, až se tomu s parťákama pořádně zasmějeme.“=

<

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky

T

Máme dárek pro každého! ČILICHILI si teď můžete objednat až domů, i když nejste u Vodafonu! Nejlepší dárky jsou pro sebe! Předplaťte si ČILICHILI SMSkou a ke každému číslu vám přijde super dárek. V prosinci to jsou decentně drsné ozdobičky.

Umělák Vybalíte, vrazíte do zásuvky a hotovo! Umçlotina, a ještç k vám jede pĜes pĶl svçta Je to fešák a vydrží ve formç léta Trapnç jednoúÝelný Zcela Ýistotný

: 1:0 0:0 1:0 0:1 1:0

Dřevák Shánçní, zdobení, úklid, likvidace… Pruda! Podporujete jím vánoÝní stromková jatka MĶže to být kĜivá haluz, lepkavá od smĶly Krásnç hoĜí a hĜeje Nadçlá pod sebe

3:1 Máme rádi přírodu, takže nemůžeme podporovat ani kácení stromečků, ani výrobu z plastu a dovoz odněkud z Asie. Nezávisle na tom ovšem vyhrál plasťák, co se dá dělat. A víte co? Dárek si podle nás zaslouží každý, i když žádný stromek nemá!

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jak na to? • Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK) JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211. • Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí o potvrzení. Potvrdíte ji odesláním „ANO CILI ROK“. • Krok 3: Protože jsme slušně vychovaní, tak vám poděkujeme, a ještě vám napíšeme, jak případně předplatné zrušit, kdybyste třeba ztratili vkus. • Krok 4: Každý měsíc, předtím než ČILICHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, že jste zaplatili 25 Kč za nové číslo. Těch 25 korun je poštovné, časopis je zdarma. Nemusíte pak pro časopis nikam chodit a najdete ho ve schránce. A samozřejmě můžete předplatné kdykoliv zrušit! • Více se dozvíte na www.cilichili.cz/zasilani • ČILICHILI si nyní můžou objednat nejen zákazníci Vodafonu, ale i ti ostatní, aby věděli, jak je u nás fajn. A ještě pro pořádek: Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7-Troja. Kdybyste měli s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00 až 18.00 hod.). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz.


10


Čumenda

www.dirtycarart.com

UMĚLEC SAJRAJTU Čumenda: Scott Wade

T

Scott Wade začínal s uměním asi tak, že na špinavé okno auta napsal: „Umyj si to.“ Jako první obrázek možná přidal smajlíka. Tak daleko se dostali mnozí z nás. Ale Scott šel dál a čmárání na špinavá skla aut povýšil na umění.

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


Čumenda

www.dirtycarart.com

B

ydleli jsme u dlouhé a prašné cesty ve středním Texasu, a tak jsme měli auto špinavé pořád, vzpomíná Scott. Jeho táta byl amatérský kreslíř, a tak ho asi jako dítě inspiroval. Nejdříve maloval na sklo prstem, pak zkusil stínování, přidal rozkousané dřívko od nanuku a nakonec štětce. Maluje hlavně na svá auta, ale jeho malby ho postupně proslavily, a tak dnes za peníze tvoří i pojízdné reklamy nebo zdobí auta například svatebčanů. Když jeho malbu spláchne déšť, nelituje toho, ale začíná sbírat na špinavých cestách prach na další „plátno“. Svá díla fotí a vystavuje na webu www.dirtycarart.com. Přestože jeho obrázky ze špinavých aut znají po celém světě, Scott se živí hlavně jako grafik a designér a kromě toho je v Texasu i celkem úspěšným bubeníkem. =

<

12

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


OBJEVUJTE SVĚT KOLEM SEBE SE SMARTPHONEM LG OPTIMUS ONE LG Optimus One P500 je optimálním partnerem pro nevšední zážitky. Jako jeden z prvních mobilních telefonů využívá pro svůj rychlý a plynulý chod nejnovější verzi operačního systému Android 2.2 Froyo, který s sebou přináší revoluční funkce, jako je vyhledávání hlasem, rozpoznání předmětů na fotografiích a ještě máte možnost vybrat z 80.000 aplikací na Android Market. GPS a navigace Vás dovede na místo určení a ještě si můžete užít své přátele na Facebooku přes Wi-Fi. S kvalitním 3 MPx fotoaparátem nepřijdete o Váš jediný zážitek. Tak na co čekáte? Objevte svět kolem Vás. LG – Harmonie designu a technologie

www.lg.cz

e-mail klient

@

3G


Zoom

Pro zdraví si vyzunkněte „Každý den byste měli...,“ prudí nás lifestylové časopisy a servery. Tak jsme to prubli. Sesbírali jsme jejich rady ohledně pití a slili to dohromady. Víte, že denně byste měli vyžahnout skoro 8 litrů všeho možného? Text: Silvie Králová Zdroje: Aha!, iDnes, Claudia, zdravi.dama.cz, My life Foto: Tony Arizona

1 sklenice džusu aloe vera s maracujou – prospěje zažívání a detoxikuje organismus. 200 ml kakaa – působí proti vysoušení pokožky. 100 ml vína denně – v přiměřeném množství prý pomáhá udržet štíhlou linii. Navíc působí proti arterioskleróze. 300 ml džusu z granátových jablek – ta mají totiž vysoký obsah polyfenolů, které podporují tok krve v drobnějších cévkách například v oblasti srdce. Navíc údajně polyfenoly zabijí každou bakterii způsobující nachlazení. 600 ml mléka – působí proti vysokému tlaku a dodává důležité živiny kostem a zubům. 200 ml šťávy z rakytníku – působí proti stresu. 500 ml kefíru – je ideální pro správné trávení, pravidelná konzumace podporuje funkci střev a působí proti zácpě. 330 ml piva – je prý dobré pro pevné kosti, zlatavý mok totiž obsahuje křemík, který je nutný k obnově kostí a tkání. 200 ml brusinkové šťávy – působí proti infekcím močových cest, třísloviny totiž brání usazování bakterií v nich.

14

ELIXÍR ZDRAVÍ – DENNÍ DÁVKA Celkový objem: 7,8 litru Cena ingrediencí: 326 Kč/den (9780 Kč/měsíc) Chuť: nepopsatelná


1 polévková lžíce jablečného octa rozmíchaná ve 300 ml vody – působí proti stresu a nadváze. Podporuje spalování tuků, hubnutí a činnost střev. 600 ml rajčatové šťávy – lykopen obsažený v rajčatech se usazuje v podkoží a zmenšuje následky škodlivého ultrafialového záření.

300 ml kokosového mléka – udržuje rovnováhu těla, nemá skoro žádné kalorie, obsahuje spoustu minerálů a stopových prvků.

300 ml pomerančového džusu – proti arterioskleróze, po vydatných hlavních jídlech zabrání čerstvě vymačkaný pomerančový džus tvorbě volných radikálů. Ty poškozují cévy a mohou vést až k infarktu.

300 ml zázvorové vody – působí proti nevolnosti, obsahuje betakaroten, vápník, železo, zinek a cenné oleje. Podporuje krevní oběh, působí proti bolestem, pomáhá při nevolnosti, trávicích potížích a nachlazení.

3 až 6 šálků kávy – proti mrtvicím a infarktům, kofein totiž údajně brání slepování krevních destiček, a předchází tak zúžování cév a vzniku krevních sraženin. Bojuje také proti bakteriím způsobujícím nepříjemný zápach z úst.

200 ml kvasu ke každému jídlu (maximálně třikrát denně) – údajně pro zdravou pleť, je v něm spousta minerálních látek, vlákniny, vitaminů a enzymů. Podporuje činnost střev, imunitní systém, zlepšuje kvalitu krve a blahodárně působí na pokožku.

1,5 litru vody – pomáhá při problémech s ledvinami, močovými cestami či překyselení žaludku, podporuje také krevní oběh, vyrovnává krevní tlak, a dokonce zlepšuje paměť.

200 ml šťávy z červené řepy – proti chudokrevnosti. Cenné minerální látky (např. hořčík či měď) podporují chuť k jídlu, tok žluči a chrání před volnými radikály. Pomáhá také při chudokrevnosti.

3 až 6 šálků černého čaje – prevence proti Alzheimerově chorobě, protože zlepšuje krevní oběh a chrání před vznikem usazenin v tepnách. Ale jen bez mléka!

1 šálek čaje z řas – dodá energii, hodnotné minerály i stopové prvky a povzbuzuje látkovou výměnu.

3 až 6 šálků zeleného čaje – proti rakovině, obsahuje totiž polyfenoly, které prý zpomalují růst nádoru. Brání také vzniku zubního kazu. 200 ml mrkvové šťávy – pro krásnou pleť, obsahuje betakaroten a vitamin A, které posilují imunitní systém, urychlují zhnědnutí pokožky po opalování a chrání před ultrafialovým zářením. Brání také vysoušení pokožky.

2 sklenice sójového mléka – sója údajně obsahuje velké množství isoflavonů (kromě jiného i protirakovinnou látku genistein), které chrání ženy před rakovinou prsu a muže před rakovinou prostaty.

Kdybyste chtěli vědět, jak je to s doporučenými denními dávkami jídel a cvičení, mrkněte na www.cilichili.cz ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

15


Téma

SHAWN FANNING, ZAKLADATEL NAPSTERU, U SOUDU.JPG STAHOVÁNÍ PROBÍHÁ. STAŽENO 15MB RYCHLOSTÍ 24 KB ZA SEKUNDU. ZBÝVÁ 14 MINUT. VELIKOST 34 MB ZDROJ CILICHILI.CZ/

12/2010

16

WWW.CILICHILI.CZ


Stahování probíhá 2.67 MB Z 11.9MB STAŽENO (22.53%) - ZBÝVÁ 5 VTEŘIN 12/2010 WWW.CILICHILI.CZ VYBRANÉ TELEFONY A TARIFY VODAFONU PLUS PORCE PĚKNĚ OSTRÉHO ČTENÍ

Prý se blíží konec hudby a filmů, protože do vydavatelských korábů teče horem dolem a piráti pilně vrtají další díry. Na druhou stranu vidíme, že nové hudby a nových filmů vzniká víc než kdy jindy. A kdo se jen trochu vyzná, tak si je dokonce může snadněji vyhledat na síti. Tak jak to tedy s piráty a jejich zabíjením umění je? TEXT: JIŘÍ HOLUBEC, FOTO: MICHAEL KRATOCHVÍL, GETTY, PROFIMEDIA

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

17


Téma

LEGENDÁRNÍ HACKER ROBERT MORRIS ZVANY KOMPOVRAH 1988.JPG STAŽENO 10 %

TOČTE SE PIRÁTOVÉ Pirátství není nic nového. Před sto lety byli hlavními postavami hudebního byznysu skladatelé, kteří nadávali, že piráti ilegálně opisují notové záznamy, místo aby si je koupili. V éře, kdy hudbě vládli kapelníci, se zase předvídalo, že ji zničí ta prokletá gramofonová deska, která umožnila pouštět hudbu i tam, kam se nevešli čtyři trumpetisté, pět saxofonistů a tympány. Před dvaceti lety se na přebaly gramofonových desek tiskly obrázky audiokazet se zkříženými hnáty a nápisem: „Pirátské nahrávky zabíjejí hudbu.“ Nikdy se ale nic takového neodehrálo a každá změna vyprovokovaná nástupem nové technologie hudbu naopak posunula o kus dál. Dnešní pirátství je ale přece jen něčím výjimečné. Má poprvé v historii k dispozici technologii, která umožňuje pořizovat kopie, které jsou stejně kvalitní a daleko levnější než originál. (Jen pro představu – originální magnetofonová kazeta se dala v 80. letech koupit zhruba za 50–80 korun. Prázdná kazeta, na kterou jste si mohli pořídit pirátskou kopii, přitom stála 50–120 korun, a navíc šla s každým

18

Do svých nápadů zapomněli vrazit způsob,jak z nich vydojit peníze

kopírováním kvalita záznamu rychle do kopru). Když se nová kopírovací technologie objevila, dopustili se vydavatelé fatálního omylu v tom, že ji okamžitě nevyužili jako superlevnou a efektivní cestu distribuce. Zatímco tvrdohlavě trvali na sto let starém způsobu distribuce na fyzických nosičích, jejichž cena navíc naprosto neodrazila mnohem nižší náklady na jejich výrobu, šikovní kluci u počítačů rychle zaplnili mezeru v poptávce. Éra zavedené výroby a distribuce filmů a hudby nenávratně skončila. Rozdíl proti minulosti je v tom, že novou éru nastartovali lidé, kteří nevidí na prvním místě zisk, takže do svých nápadů zapomněli zamontovat způsob, jak z nich vymáčknout nějaké peníze. Problém je v tom, že muzikanti, filmaři, programátoři, spisovatelé a všichni, jejichž práce je najednou dostupná zadarmo, občas nějaký ten peníz potřebují. Zdá se ale, že o ně ve věčném souboji pirátů s antipiráty ani tak nejde. Celý spor se zvrhnul do zuřivého klání, kde se jedni

zaštiťují právem na svobodu informací, druzí autorskými zákony. První tvrdí, že svobodné sdílení podporuje kreativitu, druzí hrozí, že pirátství přivede autory do hrobu nebo na pracák. Pravda je nejspíš jako vždycky někde uprostřed. Digitální technologie nezabíjejí hudbu a film. Zničily pouze monopol na jejich tvorbu a distribuci, umožnily spoustě lidem tvořit a nám ostatním dávají možnost najít si přesně to, co nám vyhovuje. Dřív nebo později se najde i způsob, jak nový systém narazit, aby z něj tekly peníze a muzikanti a filmaři nám neumřeli hladem. Koneckonců taková změna už proběhla spoustakrát a vždycky to bylo dost zajímavé. Takže vlastně máme štěstí, že žijeme v tak převratné době a můžeme s napětím očekávat, jak to celé dopadne.

<


1998 Shawn Fanning spouští Napster. 2000 Startují první decentralizované sdílecí sítě Gnutella a eDonkey. 2001 Po soudních sporech končí Napster. Nastupuje ale BitTorrent.

JAK JEDNIČKY DOHONILY NULY 1971 IBM vypouští na trh osmipalcovou disketu.

KAZETA S PORNO VERZÍ LEMIKU.JPG KOPÍROVÁNÍ PROBÍHÁ. RYCHLOST STAHOVÁNÍ 3 MINUTY ZA 3 MINUTY. VELIKOST 256 KB ZDROJ CILICHILI.CZ/

1978 Vznikají první internetové diskusní místnosti Bulletin Board System (BBS), které umožňují i výměnu souborů. Kvůli přenosové kapacitě telefonních linek ale bylo jednodušší a rychlejší poslat disketu poštou. 1988 Rozšiřuje se FTP protokol, umožňující stahování souborů ze vzdálených serverů. 1990 Přichází www – World Wide Web.

staženo 15 kB

KUDRNÁČ U JUKEBOXU V EGYPTE.JPG. STAŽENO 85 %

1993 Rozšiřuje se rychlé ISDN připojení, vznikají první pirátské (warez) servery. 1997 Senát USA schvaluje Digital Millenium Copyright Act, který se v procesech s piráty používá dodnes. ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

2004 Přicházejí první velké soudy s piráty. RIAA žaluje 750 uživatelů.

roztaženo 20 kB

2006 Švédská police dělá razii v Pirate Bay. Vzniká největší sdílecí server Rapidshare. 2009 Soud uznává vinu Pirate Bay. Čtyři obžalovaní jsou odsouzeni k roku vězení a pokutě 3,6 milionu dolarů.

nataženo 30 kB

přetaženo 45 kB

1991 Do světa se vydává mp3. 1992 Na univerzitách vznikají vnitřní sítě, které se rychle stávají výměništěm ilegálních kopií softwaru. Postupně přibývají hudba a filmy.

2003 Vznikají pirátské přístavy isoHunt a Pirate Bay.

www.

dotaženo 125 MB

taženo ve 2. tahu

obtaženo 224 MB

odtaženo 699 MB

potaženo 723 MB

vztaženo 1,24 GB

upraženo

2010 Rapidshare ujišťuje své klienty, že je nepráskne úřadům ani nebude cenzurovat jejich soubory... pokud nebudou zveřejňovat linky.

přitaženo 5 MB

zataženo na východě země

vtaženo 35 MB

PUBLIC ENEMY KAŠLOU NA VYDAVATELSKÝ PRŮMYSL.JPG STAHOVÁNÍ PROBÍHÁ. STAŽENO 82 %. RYCHLOST 36 NADÁVEK ZA VTEŘINU CELKOVÁ VELIKOST KŠILTŮ 26 HA. ZDROJ CILICHILI.CZ/

19


Téma TEMNÝ PŮVOD KORPORACÍ Piráti prý hubí hudební a filmový průmysl. Když ale zabrousíte do minulosti, zjistíte, že oba ty průmysly vznikly... díky pirátství.

JDEME PO VÁS Americká asociace nahrávacích firem (RIAA) obvinila Gertrudu Waltonovou ze sdílení hudby na internetu. Žalobu později stáhla, protože se ukázalo, že šestaosmdesátiletá paní Waltonová byla v době páchání činu už pár měsíců po smrti.

Antipirátské reklamní 80% EDISON SE DÍVÁ PŘES RAMENO.JPG kampaně práce, protože ve svém projsou nuceni filu na warez fóru na sebe sledovat jen neopomněl uveřejnit jméno, telefon, e-mail, ICQ a fotografii. ti z nás, Vedle soudů jsou druhým bojiškdo si těm vydavatelských společností antipirátské reklamní kampaně. Většinou koupili jsou trochu absurdní. Už jen originální proto, že je sledují výhradně ti z nás, kteří si koupili originální nosič nosič

Vydavatelské koncerny se snaží trestat porušování autorských práv, jak to jenom jde. Někdy opravdu ostře. Českému pirátovi, který pověsil na web kinorip Simpsonových, vyměřila Česká protipirátská unie škodu kolem deseti milionů. Její logika šla směrem – film si stáhlo sto tisíc lidí, vynásobíme to cenou lístku do kina a tady máte účet, pane. Nebohý pirát z celé kauzy nakonec vyvázl s pokutou „jen“ 150 000 a slibem, že bude při preventivních akcích ČPU působit jako odstrašující příklad. Přibližně stejnou částku museli zamáznout Janu Svěrákovi dva maníci, kteří pustili na internet kopii DVD Vratných lahví. Šlo o DVD, které bylo vyrobeno pro potřebu ministerstva kultury a které okopíroval technik firmy, jež DVD vyrobila. A to ještě vyvázli poměrně lacino, protože jim hrozilo až pět let vězení. Čtyřiadvacetiletý Texasan Todd Alan Cook si za provozování pirátské stránky s nelegálně sdíleným softwarem odsedí 18 měsíců ve vězení a musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 10 milionů korun. Novozélanďan Xiao Jie Zhao byl za šíření pirátských DVD odsouzen k devíti měsícům domácího vězení bez přístupu k internetu a pokutě 25 000 dolarů. Dva piráti, kteří šířili přístupové kódy k placeným televizním programům, byli v Belgii odsouzeni k 18 měsícům vězení a pokutě 1 850 000 eur. Pilný uploader LLuckyBoy dostal od libereckého soudu dva roky podmíněně za sdílení filmů a softwaru. S jeho dopadením neměli lovci pirátů příliš

20

nebo lístek do kina. Za svou poctivost jsou potrestáni tisíckrát omletým hororem o holčičce, co sedí za stolem a stahuje si film, zatímco někdo jiný (patrně její kamarád) krade kabelky a dobývá se do auta. Nedá se na to dívat, nejde to přetočit a jediný výsledek je, že člověk dostane chuť pustit si radši pirátskou kopii a riskovat, že ho za to někdo pověsí na ráhno. V zemích, kde jsou antipirátské organizace o krok dál, už pochopili, že k biči se musí přidat trochu cukru. Třeba v Anglii platí od letošního dubna Digital Economy Act, který umožňuje zasílání varovných dopisů a následné odstřihávání pirátů od internetu. Zároveň se ale rozjela kampaň „You Make the Movies“, kde namísto vyhrožování filmaři děkují divákům, že chodí do kina a kupují si lístky. Určitě je to krok správným směrem. Když už se to nedá přetočit, tak ať se na to dá aspoň dívat.

<

Film Na začátku 20. století vlastnil patent na výrobu filmů T. A. Edison. Nezávislým filmařům, kteří chtěli tvořit bez licenčních poplatků, tedy nezbylo než se z New Yorku odstěhovat na západ USA do Kalifornie, která byla daleko z Edisonova dosahu, takže tvůrci filmů tam mohli „krást“ jeho vynálezy bez obav ze zákona. Celý Hollywood v čele s giganty, jako je třeba 20th Century Fox, začínal jako partička pirátů. Hudba V době, kdy se začal šířit fonograf, uděloval zákon skladatelům výlučné právo kontrolovat veřejnou produkci jejich hudby. Nově vzniklé nahrávací společnosti ale využily toho, že právo nezakazovalo hrát hudbu doma a díky nové technologii si pořídit nahrávku. Jak to komentoval senátor za Jižní Dakotu Alfred Kittredge: „Představte si tu nespravedlivost. Skladatel napíše píseň nebo operu. Nakladatel draze koupí práva na její tisk a prodej. Pak přijdou fonografické společnosti a klidně ukradnou práci skladatele i vydavatele.“ Inovátoři, kteří vyvinuli technologie záznamu práce ostatních, byli „příživníky na dřině, práci, talentu a genialitě amerických skladatelů“ a „hudební nakladatelství“ byla tím, kdo byl „vydán na milost těmto pirátům“.

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Features

POKUD SI TOHLE DVDČKO ZKOPÍRUJETE, SEŽERE VÁS ALFRED HITCHCOCK.JPG. STAŽENO 96 %

VÝHRŮŽKY VYDAVATELŮ ZATÍM MOC NEFUNGUJÍ, ALE POŘÁD TO ZKOUŠEJÍ. JPG. STAŽENO 90%

PROTIPIRÁTSKÉ KAMPANĚ HRAJÍ VŠEMI BARVAMI, KUPODIVU I ZELENOU. JPG. STAŽENO 91%

IFPI JE JEDNA Z NEJAKTIVNĚJŠÍCH PROTIPIRÁTSKÝCH ORGANIZACÍ.JPG. STAŽENO 93%

ZADEJTE SI DO VYHLEDÁVÁNI NA YOUTUBE IT CROWD ANTI PIRACY AD A UVIDÍTE, CO UVIDÍTE JPG. STAŽENO 88 %

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma PIRÁTSKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ Většina „sdílených souborů“ si nese v názvu vše, co o jejich kvalitě potřebujete znát. Tady je menší přehled nejpoužívanějších termínů. FILM Zdroj CAM Rip pořízený videokamerou přímo z plátna kina. Obraz je nic moc, zvuk ještě o něco horší a místo dialogů slyšíte smích diváků a chroupání popcornu.

VHS RIP Obraz se třese, šumí šustí a nedá se na něj dívat

Obraz se jenom třese a nedá se na něj dívat, zvuk ujde

Docela prima pokoukání

TELECINE {TC} Film vytvořený přímo z filmových kotoučů. SCREENER {SCR DVSrc} DVD nebo VHS kazeta, kterou posílají filmaři kritikům a potenciálním kupcům filmu. Většinou je do obrazu vepsán nápis typu „zákaz kopírování“.

Záleží na velikosti, rozlišení a způsobu ripování

DVD RIP Kopie klasického prodávaného DVD.

Rip z televize. Většinou se tímto způsobem sdílí epizody seriálů.

Je to kopie filmu, který není dokončený. Můžou chybět scény nebo naopak nějaké přebývat, triky bývají nedokončené, stejně jako zvuk a hudba. Na internetu běhaly workprinty Men in Black, kde chyběly digitálně klíčovaní mimozemšťani a občas i herci. WP se považuje spíš za raritu než za běžný sdílecí materiál.

Bžunda.

Jde vlastně o Telecine, zpracovaný v profesionálních studiích a vypuštěný distributory na černé trhy v Rusku a Asii. Filmaři tak konkurují pirátům, kteří by udělali to samé s nekvalitními kopiemi a shrábli by všechny zisky. R5 bývá z Ruska a R6 z Číny.

Když začnou vydavatelé sami dělat pirátské kolipe, je vidět, že mají nahnáno

Taky záleží na velikosti atd.

Rip Blu-ray disku. Většinou super

Obskurní formáty používané v Asii. Technicky a kvalitou jsou strašné, ale některé okrajové žánry (ujíždíte si třeba na thajských duchařských hororech?) existují pouze na nich.

Psychedelický zážitek

Zjistěte si, jaký máte monitor, a uvidíte, co vám pro něj stačí

Formát 540p/720p/1080p

Dá se to, ale někdy tam vidíte proužek zpráv dole a vždycky logo stanice v rohu.

VIDEO CD, ASIAN SILVERS, PDVD

BD RIP

22

TV RIP

R5/R6 Super nářez, na tohle se dá koukat

Rozlišení obrazu: Číslo označuje počet řádek na obrazovce. 540 je běžný televizor, 720 je HDTV, 1080 je Full HD.

Často žádná sláva

WORKPRINT {WP}

TELESYNC {TS} Telesync je to samé co CAM, ale se zvukem získaným z externího zdroje. Většinou jde o sluchátka pro nedoslýchavé, která jsou v západní Evropě a USA běžně k dispozici.

Ripnutá VHS videokazeta. Většinou na nich najdete unikátní materiál jako staré sportovní zápasy nebo archivní porno.

Kvalita 540p/720p/1080p

Příklad: Born To Raise Hell 2010 720p BDRip XviD AC3-ViSiON Znamená: release filmu Born to Raise Hell z roku 2010 v HDTV rozlišení 720 řádek, naripovaný z Blu-ray disku do formátu XviD s Dolby zvukem. Do světa ho vypustila skupina ViSiON.

Označují způsob, kterým bylo video kódováno při ripování. HUDBA U hudby je celý proces jednodušší. Většinou se uvádí formát (mp3, ogg, FLAC atd.) a úroveň datového toku za vteřinu. Mp3 se ripují do kvality 128kb/s (nízká kvalita) až 320kb/s (prakticky nerozeznatelná od CD).

Pokud máte lepší repráky, na kvalitě ripu opravdu záleží

Čím lepší kvalita, tím víc místa zabere mp3 na disku


ZÍSKAT, RIPNOUT, SDÍLET Jestli se pohybujete ve virtuální pirátské komunitě, tak jste na tohohle člověka narazili. Respektive na jeho nick. Kromě správcovských pozic na největších pirátských fórech vede jedno svoje vlastní. A nevypadá na to.

Promiň, že takhle začínám, ale na piráta bych tě netipoval. Čekal jsem, že budeš mít s sebou aspoň dva notebooky a na mobilu rušičku odposlechu. Spousta lidi si myslí, že sedíme někde ve sklepích a ve chvíli, kdy nestahujeme filmy, tak píšeme viry a hackujeme Pentagon. Ve skutečnosti je to ale úplně stejný, jako když se před třiceti lety scházely máničky v hospodě a potají si vyměňovaly elpíčka a kazety s muzikou. My se jen scházíme na internetu. Dá se nějak ve stručnosti popsat, jak pirátění funguje? Na začátku musí být samozřejmě někdo, kdo je ochoten sdílet. Ripne cédéčko, DVD nebo si sedne s kamerou do kina. Když tu první kopii pověsí na net a zveřejní linky ke stažení, tak se říká, že udělal release. Největší haló se samozřejmě točí kolem releasů aktuálních věcí. Když pustíš do světa release filmu, který měl v ten den premiéru, tak je to, jako bys vyhrál závody. Jak se pozná, že ten release pochází od tebe. Každej release má svoje jméno, podle kterého poznáš, která skupina ho vypustila, jakou má kvalitu obrazu, jakej je zvuk, z jakého zdroje pochází. Ve světě funguje pár velkých skupin, co se navzájem předhánějí, kdo bude s tím nebo tím filmem nebo albem první.

NE, NEBUDU VÁM ŘÍKAT JMENO.JPG. STAHOVÁNÍ PROBÍHÁ. RYCHLOST 10 KB ZA VTEŘINU ZDROJ: CILICHILI.CZ/

STAŽENO 45 %

Takže na počátku je kluk s kamerou, co si sedne do kina a doufá, že ho nikdo nechytí. To je jeden ze způsobů, ale jestli jsi někdy kinorip viděl, tak víš, že se na to nedá moc dívat. Hodně se cení, když se nějakým způsobem podaří získat screener, to je DVD, které filmaři rozesílají třeba kritikům nebo potenciálním kupcům. Pak se pase po R5 a R6 DVD, která vypouštějí sami filmaři na ruský a asijský trh, aby si utrhli kousek pirátského zisku, no a když vyjde oficiální DVD, tak se samozřejmě ripne i to. Počkej, říkal jsi, že sami filmaři vypouštějí pirátská DVD? Jo. Oni zjistili, že v Rusku a v Asii všeobecně se stejně film objeví na pirátských kopiích dřív, než jde do kin. Jak a proč, je záhada, ale nikdo s tím nic nenadělá. Takže se distributoři rozhodli, že když už to nemůžou ovlivnit, tak na tom aspoň vydělají, a dodávají tam osekaná DVD s horším obrazem a bez bonusů sami.

>

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

23


Téma Udělal jsi ty nějaký zásadní release? Já po tom moc nepasu, protože současnou muziku zas až tolik neposlouchám, zahraniční filmy k nám chodí se zpožděním a natáčet české filmy kamerou v kině mi připadá blbý. Ale jeden velkej zásek mám. V roce 1991 jsme s kamarádem na gymnáziu provozovali polooficiální videokino v učebně fyziky a na televizi jsme pouštěli filmy z VHSek. Terminátora 2 jsme uvedli tři měsíce před oficiální českou premiérou. Známej to nafilmoval kamerou v Německu v kině z plátna, nechal to nadabovat jedním Brňákem a dal nám kopii. Dodnes je to nepřekonatelnej úspěch. Kde se piráti sdružují? Valná většina na internetových fórech. Individualisti mají blogy, ale ty jsou moc na ráně, takže na nich málokdy najdeš něco aktuálního. Ty se vyplatí prohledávat, když hledáš nějakou raritu. A existuje nějaký pirátský vyhledávač? Jo, spousta, ale nejlepší je Google. Jen musíš vědět, co do něj napsat. Jak funguje takové fórum? Na všech to chodí přibližně stejně. Zaregistruješ se, uděláš láš si profil a začneš přispívat. Podle dle toho, kolik pošleš příspěvků, se posouváš v hierarchii hii vý výš, ýš dostáváš hodnosti, někde se ti otvírají možnosti přístupu do VIP prostor, a když jsi dobrej, tak se staneš správcem neboli adminem. To nezáleží na tom, čím přispíváš? No, existujou lidi, co honí množství příspěvků tím, že vykrádají cizí fóra a jenom kopírujou linky – hodně se jich shromažďuje v porno sekcích. Na druhou stranu tam ale narazíš na lidi, kteří se třeba věnují určitýmu druhu hudby, a z jejich postů by se daly poskládat skripta. Jeden můj kamarád třeba fungoval v tom módu, že nikdy nic sám nestahoval. On všechno důsledně kupoval na originálních cédéčkách nebo vinylech, ty věci pak ripoval a sdílel. A třeba na převádění desek do digitálu měl aparaturu za pár desítek tisíc. Tímhle způsobem samozřejmě udělal daleko míň postů než lidi, co každej den sázeli třicet linků ukradenejch z jinejch fór, takže co do hodnosti byl daleko pod nima, nicméně z něj za chvíli byl admin a vážená osobnost fóra. Z právního hlediska je to ale právě on, kdo se dopouští trestného činu.

24

Jo a je to úplně zcestný, protože takovejm lidem by muzikanti měli naopak platit za propagaci. Hele, vem si, že sem přijede na koncert třeba Eric Truffaz a má vyprodaný koncerty pár měsíců dopředu. Kde si myslíš, že si ho ti lidi, co dávají pětikilo za vstupenku, našli? Na Rádiu Impuls těžko. Stáhli si ho z internetu, protože jim to někdo dohodil a doporučil. A nemálo z nich si koupí CDčko, tričko, desku přímo na koncertě. Proč to vlastně ti lidé dělají? Protože díky svý práci získávají určitej status v komunitě, která je baví. S releasama je to stejný. Prostě je to otázka prestiže. Pustit do světa linky jako první. Bejt podepsanej v názvu releasu. Vychytat lepší zvuk. Udělat kvalitní titulky. Jak to tak popisuješ, tak pirátství zní jako spousta práce, a nic z toho. To je fakt, třeba jenom dělat admina na velkým fóru je práce na pár hodin denně. Vem si, že největší fórum – warforum, jede přes šest let, le jsou na něm statisíce lidí a každej den tam přibejvá pár tisíc příspěvků. A funguje. Jsou tam soudní síně, kde se řeší spory, je tam samospráva, vláda, v čističi, organizátoři, rádci. Stát S se adminem je pro spoustu lidí prestiž, a kdo se na tu pozici dostane, tak se sak sakra snaží, aby mu to v jeho okrsku fungovalo. Teď si to porovnej s velmi podobnou záležitostí áležitostí – diskus diskusní fóra pod článkama třeba na Novinkách. Tam ať zkouší kočírovat, jak chtějí, tak je to furt jen žumpa plná nácků a primitivů.

TERMINÁTORA 2 JSME PUSTILI 2 MĚSÍCE PŘED OFICIÁLNÍ ČESKOU PREMIÉROU.JPG, STAŽENO 82 %

Myslíš si, že se pirátská scéna někdy vyvine v legální distribuci? Já bych to řekl takhle: Samospádem tady vznikl velmi dobře fungující systém distribuce hudby a filmů, kterej stačí ve správným místě narazit, aby z něj tekly peníze. Vždyť by stačilo vytvořit legální server, kde budou kvalitní releasy dostupný za nějakej rozumnej paušál. Vydavatelé, místo aby ho využili, tak proti němu bojujou bitvu, kterou nemůžou vyhrát, a svým způsobem tu scénu ještě podporujou. Co tě dá dohromady víc než společnej nepřítel, ze kterýho si navíc můžeš dělat legraci? Proč si myslíš, že to ještě nefunguje? Kvůli penězům. Těch pár vydavatelství, který ovládají hudbu, potřebuje mít kontrolu nad tím, co pouští mezi lidi. Oni nechtějí, aby si lidi hledali muziku sami. Pirátů je sice hodně, ale pořád jsou v menšině proti lidem, co si radši pustí Evropu 2 a nechají si do mozku ládovat hrůzy.

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


DO SEBE, PÁNOVÉ A DÁMY Jak to vidí nahrávací Vydavatelský průmysl považuje hudbu společnosti za produkt, za který se má platit. Piráti První otázka, kterou jsme položili Petře Žikovské, považují hudbu za informaci, která by měla ředitelce IFPI, byla na vysokou cenu CDček. Podle být zadarmo. Vydali jsme se za oběma svých internetových stránek je IFPI mezinárodní a zkusili jejich názory konfrontovat. organizace, která zastupuje nahrávací společnosti. Podle pirátů je to spolek na úrovni někde mezi sicilskou mafií a fanklubem Hannibala Lectera. Jeho proč tomu tak je, dost dobře odpovědět nedokáže. ředitelka ale působí docela pragmatickým dojmem. „Velké nahrávací firmy u nás jsou jen pobočky Ví, že situace, kdy si uživatel může vybrat mezi přenadnárodních společností a musejí se řídit politikou draženou plackou v obchodě a relativně snadným centrály. Oficiálně se k tomu nikdo nikdy stažením z internetu, není ideální ani Samotným nevyjádřil, ale zřejmě spoléhali na CD udržitelná. Zároveň však odmítá, že nosič a doufali, že ho by chyba byla výhradně na straně nahrá- stahováním hudby ubrání pomocí represí. vacích firem. „Málo se ví, že 35–38 % žádný zákon Teď si k tomu přičtěte fakt, že ceny CD tvoří marže maloobchodníků,“ Česku legální on-line distrivypočítává. „Pak si připočtěte náklady neporušujete. vbuce chyběla dlouhou dobu na výrobu, propagaci, chod firmy Pirátství se úplně a že jsme poměrně počía investice do vyhledávání a tvorby vzdělaný národ nových muzikantů. Nahrávací firma dopustí jen ten, stačově velkým pokrytím na prodeji nosičů samozřejmě vydělává, kdo dá CD na net internetem. Není divu, je to firma jako každá jiná. Není to ale že jsme v situaci, v jaké tak, že by v kancelářích BMG seděli a zveřejní link. jsme.“ Ptáme se, co s tím bohatí pánové, kteří tráví pracovní dobu IFPI plánuje dělat, a dozvídáme se, že se snaží rozjet na večírcích s umělci a ve zbytku času kouří marivýchovnou kampaň na školách a spolu s muzihuanu. Ve skutečnosti pracuje v Česku v nahrávacím kanty vysvětlovat dětem, že hudba není zadarmo. průmyslu asi 200 lidí, včetně rádií. A po práci lidově Zároveň by chtěli přes ministerstvo průmyslu řečeno padají na hubu.“ a obchodu zapojit do boje poskytovatele připojení Namítám, že průmysl by měl být schopen se a po zaslání několika varování odstřihávat piráty přizpůsobit situaci na trhu, a zatím to vypadá, jako od internetu. Podobné projekty v Anglii a Francii že nahrávacím společnostem rychle ujíždí vlak. Piráti prý přinesly po dlouhé době nárůst tržeb za hudbu. dokázali během necelých deseti let vytvořit efektivní Zní to sice pěkně, ale vidíme v tom na první pohled systém distribuce neuvěřitelně široké nabídky dvě chyby. Jednak to, že většina nárůstu prodeje hudby. Oficiální distribuce se zadrhla na applovplyne z efektivní digitální distribuce, o které se u nás ských iTunes, které u nás navíc nefungují (prý jsme pořád jenom mluví (i když v poslední době čím dál pro ně nebyli dostatečně lukrativní trh a potom tím víc a zdá se, že se cosi většího chystá). A potom čekali, až začneme platit eurem, čehož se nedoneustále se opakující upozorňování na „fatální čkali). Legrační pokusy typu iLegálně.cz se snad následky“, „ohrožení“ a „likvidační charakter nedají ani počítat a o předražených CD už jsme situace“ pro českou hudbu. S tím bychom si dovolili mluvili. I to Petra Žikovská připouští, ale na otázku, nesouhlasit. Nevěříme, že internetové pirátství zlikviduje hudbu. Muzikanti z něj nejsou nadšení, ale před reálnou hrozbou stejně určitě nestojí oni, ale nahrávací průmysl. Což je i velmi často opakovaný argument pirátů.

>

25


PIONÝRSKÝ TÁBOR PRO HACKERY: CHAOS COMMUNICATION CAMP 2007 KOUSEK OD BERLINA.JPG. STAŽENO 85 %

HLAVNÍ STRÁNKA SERVERU RAPIDSHARE.JPG. STAŽENO 65 % ZDROJ CILICHILI.CZ/

Džei (frontman United Flavour): Když budeme hudbu a filmy rozdávat, budou je vyrábět jen dva druhy lidí: bohatí a ti, kterým nezáleží na kvalitě

PIRATE BAY.JPG STAŽENO 90 %

26


Téma Nechceme

Jak to vidí piráti autorská práva Když dorazíme zrušit. Jen zkrátit, na schůzku s Jakubem Michálkem aby netrvala z Pirátské strany, 70 let po smrti CO MIZÍ dočkáme se Album na úvod záplavy autora, Nejčastěji používaným informací o intermédiem na poslech hudby a legalizovat pretaci autorského amerických středoškoláků je práva, kolektivní bezvýdělečné You-tube. Koho dnes zajímá správě a kopírovapatnáct písniček od stejné sdílení. cích monopolech. kapely, když se na MTV Nakonec na něj musíme jít s konkrétními dotazy. hraje maximálně jedna? Třeba jestli je sdílení muziky autorů, kteří s tím Hvězdy nesouhlasí, v pořádku. „Samozřejmě je. Umělecká Díky vymoženostem moderní tvorba není automat na žvejkačky,“ dozvídáme se. farmacie a plastické chirurgie „Nevěřím, že to funguje způsobem, že se někam se mezi námi pořád vyskytují sypou peníze a z druhé strany vypadává umění. veličiny typu Rolling Stones. Spousta zásadních uměleckých děl vznikla za miniJejich doba už ale dávno mální finance. Například díla Antonína Dvořáka.“ skončila. Dnešní hvězdy se „Dvořákovi by se taky nelíbilo, kdybyste mu bez rodí jako superstar a jejich svolení opisoval partitury,“ namítáme. „Jak má česká kariéra má stejný průběh. nezávislá kapela financovat nahrávání a výrobu Zazáří a vyhoří. desky, když si ji každý stáhne z internetu?“ „Musí desky vnímat jako investici, díky níž jí roste popularita. Může se dostat třeba k práci v reklamě nebo v televizních show,“ zatluče nás Michálek do židle. „A co alternativní hudba, která by se k Adéle Gondíkové nehodila? Ta má zaniknout na úbytě?“ „Když to řeknu natvrdo, tak cílem naší politiky není zajistit pumpování prachů muzikantům,“ opáčí pirát. „Podporu alternativní kultury samozřejmě prosazujeme. Ne ovšem proto, aby na ní autoři vydělávali peníze, ale aby vznikalo co největší množství nové tvorby. Ta podpora se dá zajistit všelijak. Dokážu si představit model státního fondu na podporu alternativní kultury, který funguje třeba v kinematografii. Zároveň by stát mohl provozovat archiv děl, kterým vypršela autorská práva, a každý by je mohl volně používat. Třeba za socíku se k zahraničním písničkám jen přidal český text. To je podle mě jeden ze způsobů podpory.“ V dalších argumentech se za chvíli vedle socíku vyskytne i Karel Gott jako příklad fungujícího hudebního byznys modelu. Nakonec se nám konečně podaří z Jakuba Michálka vymámit, že hodně současných problémů by vyřešil efektivní systém on-line distribuce. „Když budu mít k dispozici velký výběr a pohodlný a neomezovaný systém tu hudbu získat, tak bych za něj byl ochoten zaplatit,“ říká. „Je to, jako bych se měl rozhodovat, jestli do práce půjdu pěšky zadarmo, nebo si zaplatím lístek na tramvaj. Rád zaplatím tramvaj, protože platím za svoje pohodlí.“

Hmatatelný nosič Hudba se vznáší v oblaku jedniček a nul. Kdo by oprašoval poličku s cédéčky, když může mít stejné množství hudby narovnané v telefonu. Svědomí Přijali jsme názor, že hudba je zadarmo. Tedy aspoň ta reprodukovaná. Naopak nám připadá správné platit za koncerty. Proč jsme ochotni dát čtyři stovky za tři čtvrtě hodiny v přecpaném klubu s mizerným zvukem, ale dát stejnou částku za vypiplané album považujeme za podporu hnusných pijavic z OSA? Asi proto, že ještě nikdo nevymyslel způsob, jak na internetu sdílet vstupenky.

CO TU JE

NA NETU JE VŠE

NAHRÁVACÍ SPOLEČNOSTI ZASPALY DESETILETÍ, BĚHEM NĚJŽ VYROSTLA GENERACE ZVYKLÁ NA MP3 ZDARMA

V MOŽNÉM BUDOUCÍM MODELU DISTRIBUCE SE PIRÁTI JSOU SCHOPNI SHODNOUT S VYDAVATELI

TI 80 MUSÍ ALE NABÍZET % CASETTE POHODLNÝ - IJPEG PŘÍSTUP, -42 VELKÝ 22289007 VÝBĚR JPG A PŘIJATELNÉ CENY

Přehled Stahování filmů a hudby nám dává možnost nahlédnout do nejobskurnějších zákoutí kultury. Poslouchat bolivijské lidovky a dívat se na íránské dokumenty bychom bez snahy kolegů pirátů nemohli. Inspirace Čím víc hudby člověk naposlouchá, tím je větší pravděpodobnost, že si uvědomí, že by možná taky zvládl něco zahrát. A ve zvláštních případech se do toho i pustí a v ještě zvláštnějších případech se mu to i povede. Vztah k autorům Když si někoho opravdu oblíbíme, přijde nám hloupé si jeho hudbu stahovat zadarmo. Takže si hrdě objednáme CD z jeho web shopu a povýšíme se tak ve svých očích na milovníka a mecenáše hudby. (CD si potom ripneme a dáme ho někomu k Vánocům.) Kamarádi Díky internetu máme možnost potkávat se s lidmi, kterým se líbí stejná muzika a dívají se na stejné filmy. V hospodě byste jednoho takového člověka hledali sakra dlouho. Na warez fórech jich najdete stovky, a navíc se z konverzace s nimi můžete kdykoliv odhlásit.

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

27


v

CHLAPÍCI Z PIRATE BAY U SOUDU.JPG STAHOVÁNÍ PROBÍHÁ. RYCHLOST 256 KB/SEC STAŽENO 34 MB ZDROJ CILICHILI.CZ/

SERVERY SE RVOU S VERVOU

Napster Vymyslel ho v roce 1999 Shawn Fanning. Do počítače jste si stáhli program, pomocí něho se připojili na centrální databázi a hledali. Kdo chtěl stahovat, musel zároveň sdílet. Kazaa (Gnutella, Freenet...) měly podobný systém jako Napster, ale bez centrálního serveru. BitTorrent je potom rafinovaný vynález Brama Cohena. Na specializovaných vyhledávačích (Pirate Bay, Mininova, Isohunt) si vyhledáte torrent, což je malinkatý soubor, který obsahuje informace o písničce, videu nebo softwaru. Když ho otevřete ve speciálním programu, vyhledá uživatele, kteří soubor sdílí, začne ho stahovat k vám do počítače a zároveň ho začne sdílet dalším uživatelům. Nástup sdílecích (warez) serverů rychle převálcoval všechno ostatní. Na první pohled fungují jako úložný prostor. Potřebujete poslat prezentaci o 30 MB a e-mail vám ji nespolkne? Nahrajete ji na sdílecí

28

server a pošlete příjemci link. Anebo na ten samý server nahrajete film. A link místo mailem pošlete do světa přes pirátské fórum. Kdo si ho stáhne, nedělá na rozdíl od sdílení přes torrent nic nelegálního. Není se tedy čemu divit, že popularita serverů roste stejně rychle jako kapacita jejich úložných polí. Rapidshare Rapidshare je nejpopulárnější ze všech. Jeho obchodní taktika hraničí svou jednoduchostí s genialitou. Veškeré služby jsou zdarma, ale po stažení jednoho souboru musíte zhruba hodinu počkat, než vám dovolí sosnout další. Pokud nechcete čekat, můžete si za pár eur koupit VIP účet a stahovat bez čekání. Rapidshare si vypěstoval v pirátském světě skoro monopol a začal zákonitě upadat. Linky jsou moc na ráně, často se tedy mažou a placení za stahování je tak

Servery jako Rapidshare jsou nejnovější pirátská zbraň. Nemusíte na nich se stahováním i sdílet, takže neporušujete zákon. trochu proti nátuře pirátství. Takže po jeho boku začaly vyskakovat klony. Megaupload, Uploaded.to, Badongo, Freakshare a spousta národních variant. A nezdá se, že by trh byl zdaleka nasycen. Majitel jednoho z nejpopulárnějších českých serverů „Ulož.to“ Stanislav Pacan v rozhovoru pro webzin Warez.cz vypráví, že začínali v roce 2007 se dvěma servery a od té doby nakupují nový server v průměru každé dva měsíce. I v tomto případě se ale opakuje model Rapidsharu. Začali se dvěma počítači v obýváku, za nějaký čas se jim podnik rozrostl do haly plné petabytů a zjistili, že jeho provoz je možné udržet jen v případě, že na něm začnou vydělávat. Omezí tedy služby zdarma, čímž nakrknou piráty, kterým je proti srsti za cokoliv platit. Někde v obýváku se už v té chvíli rozjíždí další server, který je totálně free a slibuje, že free zůstane, protože pirátům jde o svobodu, a ne o peníze.

PŮVODNĚ SÍDLIL RAPIDSHARE V NĚMECKU. ODSUD MUSEL DO ŠVÝCARSKA, KTERÉ MÁ DÍKY BANKÁM NEPRŮSTŘELNÉ ZÁKONY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


v

Téma Kajinek_super_ kvalita.avi

Harry_Potter_a _relikvie_smrti_ Cast_1.avi

Doktor od jezera hrochu DVDRipXvid.avi p

Harry_Potter a princ dvoji krve_cz.sub

Tahle země neni pro starý .srt

Past Na Žraloka cz.srt

RED_novinka Princ z Persie 2010 DVD rip. -Písky času.sub cz tit.avi

Transformers_2_ 2009_Pomsta_ Poražených.avi

Rok jedna (2009) super cz dubing.avi

EatPray Love_2010 DVDrip.avi

Obc_prukaz (Identity_card)_ kino_rip_cz.avi

Den, kdy se zastavila země 2009_cz.avi

Roman_pro_ muze_KiNORiP. avi

PredátořiPredators 2010 DVDRipCzD.avi

Jak vycvičit draka - cz dabing2010.avi

The Social Network (Facebook).avi

PRÁVĚ TEĎ se u nás nejvíc stahují tyto soubory... ZDROJ: WWW.HELLSPY.CZ

Zastav a nepřežiješ CZ.avi

Machři 2010 CZ .avi

Prokletý ostrov novinky 2010 cz .avi

Počátek Inception 2010.av

Trestná lavice CZ Vynikající kvalita.avi

Habermannův mlýn.avi

Repo Men akční, sci-fi, thriller2010.avi

Robin Hood 2010 (CZ dabing).avi

Zastav a nepřežiješ CZdab.avi

Čarodějův učeň - Kinorip Cz.avi

Proroctví.2009. DVDRip.XviD. CZ.avi

Zelena_zona_ 2010_czdubsuper.avi

Wall Street 2010 CZ Tit.avi

Shrek Zvonec a konec Shrek Forever2010.avi

ToyStory 3 Příběh hračekanim2010.avi

RYCHLE A ZBĚSILE 4 CZ Bastardi_KiNO DABING HQ.avi rip_Cz.rar

Neporazitelný 3 Ženy v pokušení - Vykoupení CZ 2010 ok kval.avi dabing.avi

Veni, vidi, vici CZ komedie 2009.avi

BernardAnimovaný.avi

Predatori 2010.cz.avi

Machete novinka 2010 CZ tit.avi

Zbouchnutá_ komedie_USA_ 2007_cz.avi

Saw 3D Saw 7 novinka.avi

Machete 3D_CzDab 2010.avi

40 let panic supr komedie cz dab.avi

Souboj_titánů 2010 CZ dabing .avi Paranormal Activity 2.avi

29


Téma

MUZIKANTI, CO TO ZVLÁDLI

Průkopníky, kteří svou tvorbu pustili mezi lidi prostřednictvím internetu, byli radikální rappeři Public Enemy. V roce 1998 se rozešli s vlivným labelem Def Jam a své album There´s a Poison Goin´ On umístili přímo na web. Frontman skupiny Chuck D. to komentoval slovy: ¨Jediným naším cílem bylo zaútočit na hudební byznys a zničit ho.¨ Že lze pirátské metody použít i jako účinné médium, dokázala kapela Arctic Monkeys, která během turné po Anglii rozdávala vypálená CDčka s muzikou a svou MySpace adresou. Přestože tehdy ještě neměli jedinou oficiální nahrávku, tisíce fanoušků s nimi zpívaly refrény, a kdykoliv umístili na MySpace novou písničku, vyvolali masovou hysterii. Jejich první oficiální singl šel rovnou na první místo hitparády. Radiohead vyvolali velký ohlas svým albem „In Rainbows“, které umístili na web a požádali lidi, aby jim poslali peníze, které považují za přiměřené. O rok později už měli na kontě víc peněz, než kolik vydělala jejich předchozí deska. Frontman Nine Inch Nails Trent Reznor je známý svým odporem k nahrávacím společnostem. Nedělá mu problém během koncertu vzít mikrofon a říct: „Když jsem se zeptal, proč naše album stojí 30 dolarů, řekli mi, že naši fanoušci jsou věrní a koupí si desku, ať stojí, co stojí. Popík prý se prodá jen se slevou. Za to, že jste věrní, vás vezmou na hůl. Takže moje rada zní: kraďte naši muziku.“ Písničkář Sufjan Stevens vydává své nahrávky výhradně prostřednictvím vlastního internetového labelu Asthmatic Kitty. Navíc je schopen věnovat autorská práva ke své písničce jako cenu do vánoční skladatelské soutěže začínajících autorů. Podobně to praktikuje i Jarek Nohavica, který svá alba na střídačku rozdává a prodává. Podle svých vlastních slov se tím ale stejně slušně uživí. Svou novou desku vydali nedávno čeští Ready Kirken ve spolupráci s „pirátským“ sdílecím serverem Ulož.to. Album je k dispozici zdarma. Kdo chce, může kapele poslat SMSkou částku, kterou uzná za vhodné, a získat tak přístup ke stažení bookletu, fotek, klipů a dalších bonusů.

<

30


HUDBAJE JAKÁ BUDOUCNOST BUDOUCNOSTI HUDBY A PIRÁTI V DŮCHODU Hudební kritik Vladimír Vlasák vidí jako budoucí hlavní zdroj příjmů kapel koncerty a s nimi spojené reklamní aktivity. Kabáti budou prodávat pivo, Justin Timberlake spodní prádlo, a když se vám zachce, budete si moct objednat virtuálního dvojníka svého oblíbeného interpreta, aby vám zazpíval na narozeninách vaši oblíbenou písničku. Není nic lákavějšího než představa Madonny, jak zpívá Jede, jede mašinka.

Manažer U2 Paul McGuinness vidí budoucnost v předplacených internetových službách. Zaplatíte paušální poplatek a budete si stahovat ze specializovaného portálu, co hrdlo ráčí. Náročnější zákazníci si budou moct připlatit za přístup do VIP sekcí.

Producent Hank Shocklee prohlásil, že dnešní populární hudba stejně stojí za prd, takže bavit se o její budoucnosti je zbytečné

Steve Gottlieb, prezident TVT Records, tvrdí, že nejsilnější skupina posluchačů si zvykla na to, že hudba je zdarma. Podle něj je nejpravděpodobnějším scénářem budoucnosti prodej reklamy na serverech, odkud si uživatelé budou stahovat hudbu zdarma a legálně. Písničkář a producent T. Bone Burnett tvrdí, že mp3 by měly být zdarma, protože stejně za nic nestojí, a že budoucnost hudby je v návratu k vinylům a analogovým médiím. Nápad na vytvoření softwaru, který by namísto od jednoho člověka sosal od všech připojených uživatelů, dostal Bram Cohen během práce na systému zasílání šifrovaných souborů. Od roku 2002, kdy Bit Torrent pustil do světa, se Cohen věnuje organizování pirátských konferencí CodeCon, skládání origami, žonglování a řešení matematických problémů. Jeho příjmy údajně plynou hlavně z darů a honorářů za konzultační činnost.

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Shawn Fanning změnil svým Napsterem svět, ale kromě portrétu na obálce časopisu Time se dlouho žádného bohatství nedočkal. Dokonce i tričko s obrázkem Metalliky, ve kterém dorazil na předávání cen MTV, si musel půjčit od kamaráda. Na pořádnou výplatu si počkal až do roku 2008, kdy firma Electronic Arts koupila jeho vývojářskou společnost Rupture za 30 milionů dolarů. Původně ke kontraktu náležela i pracovní smlouva pro Fanninga, ale o rok později dostal i se svým týmem padáka. První p2p klient Kazaa napsali estonští vývojáři Ahti Heinla a Jaan Tallinn, kteří se o pár let později podíleli na spuštění Skypu. Na své práci sice vydělali, ale nijak závratně, rozhodně ne tolik, aby z toho zblbli. Ahti Heinla dnes působí jako nezávislý investor a ochranář přírody. V roce 2008 dokázal zorganizovat akci na vyčištění estonské přírody za jeden den, do které se zapojilo přes 50 000 dobrovolníků. Jeho kolega Jaan Tallinn se zabývá praktickými aplikacemi teoretické fyziky. Napsal třeba práci o mezihvězdném cestování za pomoci časoprostorových skoků. Je také členem poradního výboru Lifeboat Foundation (Nadace záchranný člun), která se zabývá situacemi globálního ohrožení lidstva příliš rychlým rozvojem technologií a umělé inteligence. Jestli na vás někdy v budoucnu zaútočí roboti, tak volejte pana Tallinna.

Majitel serveru Megaupload Kim „Kimble“ Schmitz má veselý život. V roce 1998 mu bylo čtyřiadvacet a na krku už měl dva roky podmíněně za hackování. V roce 2001 rozšířil na akciových trzích zprávu, že investuje 50 milionů eur do krachující internetové firmy Letsbuyit.com. Později se ukázalo, že milý spekulant neměl na kontě ani cent, ale zato držel pěkný balík takřka bezcenných akcií dotyčné firmy. Na celém podfuku vydělal 1,5 milionu a obvinění z podvodu. Jeho další kousky zahrnují předstírání vlastní smrti, uplácení belgické policie poté, co svištěl po silnicích 240 km/h, a vypsání odměny 10 milionů za dopadení Usámy bin Ládina. Byl také zapleten do autonehody svého kamaráda, kterého při ilegálních závodech vytlačil z vozovky. Koupě jednoho z největších sdílecích serverů Megaupload mu zřejmě vynáší, protože se nedávno přestěhoval do nejdražšího domu na Novém Zélandu (dal za něj údajně 20 milionů dolarů) a pořídil si Rolls-Royce Phantom s poznávací značkou „BŮH“.

31


Fashion

Pařížská ulice v Praze je český bulvár Champs Elysées. Kdo by se tu nechtěl poflakovat ve značkových hadrech? Pokud si ale myslíte, že potřebné rekvizity lze pořídit za pár šupů v tržnicích, jste na omylu. Ti, co sem chodí, padělek poznají na první pohled a ti ostatní po prvním vyprání. A vůbec, není lepší být originální? Třeba tím, že objevíte opravdu unikátní kousky a je jedno kde? V kopiích budete každopádně k smíchu. Foto: www.coco-rococo.com, make-up a vlasy: Nina Macháčková, produkce a styling: Daniela Šimková a Natálie Veselá Děkujeme restauraci Vozovna Stromovka za poskytnutí zázemí.

32


V růžových šatičkách se spoustou volánků budete sexy asi jako marcipán. Nepomůže vám ani patřičný výraz tváře a svůdná póza. Ty, které jste viděla ve výloze u Versaceho, to prostě nejsou. Jestli chcete být vidět, zkuste radši ironii – třeba papírové tašky s tužkou psanými jmény módních salonů. ON: Košile, 1590 Kč, Pietro Filipi Kalhoty, 2990 Kč, Pietro Filipi Pásek, 1290 Kč, Pietro Filipi Kabát, 9990 Kč, Pietro Filipi Hodinky, 200 Kč, tržnice ONA: Šaty, 500 Kč, tržnice Legíny, 499 Kč, Reserved Boty, 999 Kč , Humanic Náušnice, 150 Kč, Julius Fashion Shop Náhrdelník, 290 Kč, Julius Fashion Shop Brýle, 499 Kč, Mango ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili


Fashion

Malé pletené cosi, které překrývá sexy korzet, je prima kousek z tržnice. Nehraje si totiž na nic, čím není – přesně na tohle se tržnicová móda hodí. Ani nahá, ani oblečená Petra budila při focení tolik zasloužené pozornosti, že popeláři sypali odpad na ulici a manželství jedné kolemjdoucí dvojice málem vzalo zasvé. Svetřík, 400 Kč, tržnice Jeans, 799 Kč, Mango Korzet, 1089 Kč, Intimissimi Boty, 1999 Kč, Baťa Náušnice, 150 Kč, Julius Fashion Shop

34


Kdepak, Petra ani nekouše, ani nesmrdí. To jen psík František nemá rád, když se něco tváří jako pravá kůže od Diora, a vlastně je to jen kus špatně sešitého červeného PVC. Je mu zkrátka žinantní být součástí takové fotky. On má totiž fakt styl. ONA: Kabát, 3199 Kč, Mango Brýle, 499 Kč, Mango Náhrdelník, 350 Kč, Julius Fashion Shop Psaníčko, 120 Kč, tržnice Rukavice, 150 Kč, tržnice Boty, modelčiny vlastní PEJSEK: Obleček, 1159 Kč, This and That

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

35


Na našem pirátovi z Pařížské je „fejkový“ akorát papoušek. Živého jsme nesehnali. Další dobrá možnost, jak použít věci z tržnice. Na silvestrovský mejdan. Sice vypadáte jako exot, ale při exotí příležitosti. Úplný Jack Sparrow, nemyslíte? Kabát, 3499 Kč, Mango Košile, 999 Kč, Mango Legíny, 499 Kč, Reserved Boty, fotografovy vlastní Šavle, klobouk a páska přes oko, 79, 149 a 25 Kč, www.karnevaly.cz Pásek, fotografův vlastní

36


Fashion Až půjdete se svou novou kabelkou z tržnice na promenádu, před butikem Gucci raději skloňte hlavu a přidejte do kroku. Váš superkauf za pár šupů totiž shodí i jinak perfektně vyladěný outfit do kategorie dam–prodavaček z parlamentní kantýny. K těm rukavicím by se určitě našlo něco stejně finančně nenáročného, a přitom elegantního. Lodičky, 1599 Kč, Mango Svetr, 1499 Kč, Tatuum Korále, 349 Kč, Tatuum Rukavice, 549 Kč, Tatuum Šaty, 999 Kč, Reserved Punčocháče, 299 Kč, Humanic

ADRESÁŘ: BASMATEE, ŠKOLSKÁ 7, P-1 BAŤA, VÁCLAVSKÉ NÁM. 6, P-1 HUMANIC, NÁRODNÍ 34, P-1 INTIMISSIMI, OC PALLADIUM, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, P-1 JULIUS FASHION SHOP, OSTROVNÍ 20, P-1 MANGO, NA PŘÍKOPĚ 8, P-1 PIETRO FILIPI, OC NOVÝ SMÍCHOV, PLZEŇSKÁ 1, P -5 PUMA, OC PALLADIUM, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, P-1 RESERVED, OC PALLADIUM, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, P-1 TATUUM, OC NOVÝ SMÍCHOV, PLZEŇSKÁ 1, P-5 THIS AND THAT, VODIČKOVA 19, P-1

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

37


Rozhovor Po hrůzném zemětřesení na Haiti vyfotil zraněnou dívku a vyhrál s ní Czech Press Photo 2010. Jeho vlastní život je ale ještě zajímavější než příběh toho černobílého snímku. Slovák Martin Bandžák je výkonným ředitelem humanitární organizace Magna – Děti v tísni, která pomáhá třeba HIV pozitivním sirotkům. Text: Goča Komárek Foto: Martin Bandažák, ČTK

Na dítě, co mi

umřelo v náručí,nezapomenu Kdy jste viděl naposledy mrtvolu? Když pracujete v nemocnici, tak jich vidíte spoustu – lidi se tam léčí, a taky umírají. Nikdy ale nezapomenu, jak mi před pár lety zemřelo jedno z „našich“ dětí v náruči na motorce, cestou do nemocnice... Ta dívka měla AIDS, byla těžce podvyživená a její starší sestra ji k nám bohužel přinesla příliš pozdě.

Žádná? Když už tady někdo pomáhal, tak se obvykle zaměřoval na prevenci, ale vůbec ne na léčbu anebo na řešení situace, ve které byly tisíce pacientů odsouzených na smrt. A tak jsme se rozhodli otevřít sirotčinec pro děti nakažené HIV a začali jsme je léčit. Dneska Magna pomáhá v osmi zemích světa.

Takové věci člověka určitě změní. Od roku 2002 s partnerkou vedete organizaci, která pomáhá nemocným kambodžským dětem. S takovým plánem jste do Kambodže už přijel? Když jsme tu byli poprvé, zajímali jsme se hlavně o děti zraněné minami. Ale narazili jsme na AIDS. Ulice Phnompenhu byly tehdy plné dětí, spousta z nich byli sirotci, a jak jsme postupně zjistili, hodně jich v sobě nosilo vir HIV, kterým se nakazily od matek při porodu. Nebyla tu žádná mezinárodní organizace, která by těm dětem zabezpečovala léčbu.

Zažil jste někdy to, čemu se říká vyhoření? Zatím jsem, naštěstí, nevyhořel. Ale často myslím na to, jak přesvědčit lidi u nás, že záchrana života dítěte v Kambodži anebo na Haiti se dotýká taky jich. A to mě trápí.

38

Jak se dáte do pořádku, když je vám z toho všeho zle? Nebývá mi zle, ale když jsem náhodou vyčerpaný, tak se pořádně vyspím. Zatím to stačilo. Co říkají na vaši práci nejbližší, třeba rodiče? Mají o vás strach? Jsem z lékařské rodiny, s rodiči jsem

vyrůstal v Africe. Ale určitě by byli radši, kdybych byl víc doma, obzvlášť teď, když mají dvouletou vnučku... Vy žijete v Kambodži i s malou dcerou? Není to pro ni nebezpečné?" Jmenuje se Zara, vyrůstá opravdu v Kambodži a na většinu míst ve světě cestuje s námi. Ve školce je s dětmi různých národností, denně poslouchá čtyři jazyky, slovenštinu, angličtinu, francouzštinu i khmerštinu, takže někdy skládá dost zvláštně zmixovaná slova. Řekl bych, že je to pro ni dobrý základ do budoucnosti, poznávat takhle různé kultury. A žádné přímé nebezpečí jí nehrozí, nebojte... Uvažujete o tom, kdy z Kambodže odejdete? Ano, z Kambodže se určitě budeme stěhovat jinam. Ještě vám neumím říct kam přesně a kdy, ale Evropa to nebude. Rádi bychom pracovali a pomáhali v Africe.

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Rozhovor

Utečenkyně z Barmy s dítětem v nemocnici na thajsko-barmské hranici

Mladá žena v posledním stadiu tuberkulózy. Kambodža

39


Rozhovor

Já jsem teď ve střední Evropě, vy v Kambodži. Měnil byste to se mnou na jeden den? Upřímně? Neměnil bych ani na minutu. Ze života v Evropě mi tady nic nechybí; možná kino, ale i bez toho se dá přežít.

zabezpečenou stravu a vodu... Mimochodem na Haiti působíme dodnes, naši spolupracovníci tam poskytují psychosociální pomoc obětem zemětřesení a taky tam stavíme nemocniční centrum pro matky s dětmi.

světla. Vešel jsem dovnitř a sednul si naproti ní – děvče se dívalo někam do dálky. Měl jsem dojem, že mě ani nezaregistrovalo.

Takže Kambodža je teď váš domov? Kambodža a Bratislava, ale občas jsem třeba i na Haiti, takže... Domovem je mi svět.

A co ta dívka se zraněným okem? Zajímáte se o ni? Zrovna na Haiti odlétám a určitě se zajdu podívat do nemocnice, kde jsem ji vyfotil. Ale pochybuju o tom, že existují nějaké dokumenty spojené s její hospitalizací – byl tam velký chaos. Jestli bude nějaká šance, určitě se s ní rád potkám, ale nemyslím, že by to bylo reálné. Milion Haiťanů žije na ulici anebo ve třinácti stech táborech, tedy bez jakékoli adresy.

V té nemocnici musel být hrozný chaos... Ano, ale tady bylo takové zvláštní ticho. Po chvíli se na mě upřeně zadívala a nepřestávala, ani když jsem začal fotit. Bál jsem se, že ji tím vyruším, ale ona se mi stále bez pohnutí upřeně dívala do očí. Na chodbě byl ruch, běhal tam nemocniční personál, přinášeli další pacienty... Nehýbala se, nemluvila, jen se na mě dívala. Nepohnula rty, nevydala zvuk. Jako by se mi snažila něco říct, ale nemusela. Její pohled v té chvíli říkal všechno. Udělal jsem několik záběrů a opět jsme se na sebe potichu dívali. Měl jsem dojem, že jsem byl na chvíli součástí toho tragického příběhu.

Právě za snímek z Haiti jste dostal Czech Press Photo – proč jste tam v zimě při zemětřesení odletěl? Odjeli jsme tam s týmem lékařů naší organizace, abychom zabezpečili urgentní pomoc pro oběti. Ta skupinka se skládala z chirurgů a zdravotních sester, kteří působili v místní nemocnici v Port-au-Prince. Zabezpečovali jsme tam chod oddělení a stanového tábora, který byl u nemocnice. A sami jsme bydleli ve stanech na zahradě francouzského ambasadora, kde jsme měli

40

Vzpomínáte si na tu minutu, kdy jste ji v Port-au-Prince fotil? Seděla v malé nemocniční místnosti, osamocená na lůžku. Místnost byla uzoučká a tmavá, jenom skrz dveře pronikala trocha

Mladá prostitutka se připravuje na večer. Kambodža

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Memento. Jedna z mnoha žen zavražděných Rudými Khmery v táboře Tuol Sleng

Zdravotnický systém v Demokratické republice Kongo je nejhorší na světě

Děti a mladé ženy ručně staví cestu Nargis. Barma

41


Rozhovor

Vítězná fotka ze soutěže Czech Press Photo. Dívka z Haiti.

A pak? Pomalu jsem se postavil a vyšel ven. Když jsem se druhý den vrátil, už tam nebyla. Myslíte, že fotografie nemocných a bezmocných může těm lidem pomoci? My ty fotky používáme, abychom ukázali realitu, ve které žijí více než dvě třetiny lidí na světě – chudobu. Přibližujeme tím téma, které je našincům vzdálené. Nemyslím si, že fotka dokáže nějak výrazně změnit svět k lepšímu, nepohne s politiky a korupcí, kvůli které žije většina lidí na světě v chudobě, ale byl bych rád, kdyby alespoň na něco upozornila. Platíte někdy těm chudákům za focení? Ne. Neplatím a ani je nestylizuju. Čekám na záběr, vracím se na místa, dokumentuju realitu. Vy jste měl vždycky tendence pomáhat druhým, slabším, chudším? Už od dětství? Jako malé dítě jsem žil s rodiči v Zambii, kde oba dělali lékaře, takže pomoc druhým pro mě byla a je tak nějak samozřejmost...

42

Jako fotograf jsem se postupně dostával na různá místa po celém světě a nějak automaticky jsem se soustředil na dokumentování lidí, které buď přírodní katastrofa, válka anebo nemoci odsunuly na okraj. Která z těch zemí vás vyděsila nejvíc? Haiti po zemětřesení, to byl šok – vypadalo to tam jako na Měsíci, centrum města bylo kompletně zdevastované, lidi chodili bezprizorně po ruinách... Ovšem nejvíc na mě zapůsobilo Kongo. Konflikt, kvůli kterému je země totálně rozvrácená a nefunguje v ní skoro vůbec nic, je největším od časů druhé světové války, jenom mu média nevěnují skoro žádnou pozornost... Depresivně tam na mě působily prázdné zdevastované nemocnice, kde nebyly žádné léky, žádní lékaři a žádní pacienti. Obrovská, v minulosti funkční zařízení zejí prázdnotou a jsou v dezolátním stavu.

<

MARTIN BANDŽÁK Narodil 20. července 1975 v Bratislavě. Školu začal v Zambii, kde jeho rodiče působili jako lékáři. Studium žurnalistky nedokončil, dal přednost humanitární práci a fotografování konfliktů ve světě. Roku 2001 založil spolu se svou partnerkou Denisou Augustínovou organizaci Magna - Děti v tísni, jejímž je výkonným ředitelem. Pomáhá např. v Kongu, Kambodži, Barmě, Haiti, Keně, Nikaragui… ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Letem světem

Ví prasátko, kde mu hlava stojí?

44


Nech brouka připálit

Máte rádi mexickou kuchyni? A myslíte si, že ji znáte? Fajn, tak co to bude? Kuře s čokoládovou omáčkou, smažená prasečí kůže, plesnivá kukuřice, pražené kobylky, anebo je libo tacos s housenkami? Mexická kuchyně je prostě mnohem rozmanitější, než jak ji prezentuje většina „mexických“ restaurací u nás. Text: Petra Ježková Foto: Profimedia, autor

První poučka zní: Mexičané jsou šílenci. Na všechno, ale opravdu na všechno lijí pálivé omáčky, sypou čili a ždímají limetky! Tak třeba když si na ulici koupíté krásné zralé oloupané mango, vytrhněte ho prodavači z ruky dřív, než vám ho obalí v červeném pálivém prášku a vykoupe v limetkové šťávě. Mexičané limetkují polévky, tortily s opečeným masem, pizzu, a dokonce i pivo! A teď nemluvím o Coroně s malým proužkem zelené nesmělé limetky v hrdle. Mluvím o půllitru, jehož dno je naplněno solí, pálivým čili práškem a limetkami. Tahle specialita se jmenuje „michelada“. JAK SE PIJE V MEXIKU Také je třeba poznamenat, že Mexičané rádi pijí. Pro to koneckonců my Češi máme pochopení. Domácí piva jsou údajně na vlastním trhu tak silná a oblíbená, že se do Mexika nehrne ani náš slavný Pilsner Urquell. Podle mě je mexické pivo dobré, silné, ale o poznání míň hořké než to naše. I když standardní flašková velikost je třetinka, můžete si tu snadno opatřit i větší, ekonomické balení, takzvané „caguama“ (1,2 l). Národní nápoj tequila se tu překvapivě nerozděluje na zlatou a stříbrnou, jak to známe my. Skoro ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

všechny tequily jsou tu zlaté (podle našich měřítek). Nicméně v Mexiku je hlavním měřítkem kvality, aby byla 100% z agáve, a čím uleželejší, neboli „reposada“, tím lepší. A dražší. Jedna z nejlepších, temně zlatavohnědé barvy, je třeba „Revolucion“ a stojí i víc než 5000 pesos (asi 7500 Kč). Panáky tequily do sebe Mexičané hází s limetkou a solí, ale často také s dalším panákem „sangrity“ (mix pomerančového džusu, pálivé salsy a soli). Drsnější variantou tequily, někdy s nepříjemným „ocasem“, je mezcal. Prodává se obvykle s červem na dně. A podle pověr (nebo velmi dobré reklamní strategie) má červ nacucaný mezcalem halucinogenní účinky. NÁPOJ BOHŮ Zůstaňme ještě na chvilku u pití. Jsme v dávné zemi Aztéků a Mayů. Španělé tu ještě nejsou, alkohol ano. Jmenuje se pulque. Fermentovaný nápoj z agáve bílé kalné barvy a hlenovité struktury. Chutná jako droždí, do kterého někdo naplival. Pulque se pije dodnes, v takzvaných pulqueriích, kterých je už ale velmi pomálu. Schůdnější variantou tohoto nápoje jsou „curados“, jeho ovocem ochucené varianty. Dělají se i kokosové, ořechové nebo cereální. Jsou

45


Nečmuchej mi k ocasu!

velmi levné, takže si na nich pochutnává především mexická mládež a nižší příjmové skupiny. Jste-li odvážní a myslíte si, že byste ho rádi ochutnali, prozradím vám další tajemství. Aby se pulque pěkně vykvasil, ponoří se do něj takzvaná „muñeca“. Sice nechcete vědět, co muñeca je, ale já vám to stejně řeknu. Lidské hovínko zabalené v hadru. I přesto mám pulque ráda a věřím, že jde o pouhou klamavou propagandu pivovarů, které chtějí onen božský nápoj vypudit z trhu. Bohužel se jim to daří. PŘEDKOLUMBIJSKÉ DOBROTY V dnešní mexické kuchyni zůstala spousta specialit, kterými se živili indiáni dávno před příchodem Španělů. K nim patří kukuřice a z ní připravované slavné tortily. Ty nejlepší se ještě dodnes dělají ručně. Stařenky na vesnicích stojí u cesty s kyblíkem jakéhosi těsta, uplácají z něj kuličku, vrazí ji mezi dvě dřevěná prkénka, zmáčknou a placičku hodí na ušmudlaný plech nad ohněm. Heureka, na světě je ručně udělaná tortila! Často uvidíte i tortily z modré kukuřice, mají temně modrozelenou barvu. Mezi další držáky patří „tamales“. Kukuřičné knedlíky plněné masem, fazolemi a salsami, obalené v banánovém nebo kukuřičném listu a uvařené v horké vodě. Původně šlo o jídlo podávané při slavnostech během dvanáctého měsíce osmnáctiměsíčního mayského kalendáře. Jídlo považované za dar od bohů. Dnes se prodávají u cest za pár

46

pesos a jsou celkem fajn. Mezi větší kuriozity možná patří „flor de calabaza“. Žlutooranžová kytka, která se osmaží na plechu a vrazí do tortily spolu se sýrem. Mňam. Anebo „cuitlacoche“, plíseň, která se během období dešťů tvoří na kukuřici. Restuje se a jí stejným způsobem. Má poněkud ostřejší chuť a antibiotické účinky. BROUČCI Slavný brouk Pytlík by to v předkolumbijském Mexiku měl asi spočítáno. Zrovna tak Ferda Mravenec, přežila by jenom včelka Mája. Protein je důležitý a zajíc, jelen nebo něco podobného nebyli vždy po ruce. A tak se jedly (a dodnes jedí!) kobylky, brouci a červi. Já jsem vyzkoušela kobylky, opražené s čili ( jak jinak). Jsou křupavé a při troše představivosti chutnají jako oříšky. Mravenci červení se prý nacpou do tortily a jedí pěkně zaživa. Musíte si pospíšit, aby vám z ní neutekli. A jak budete jíst červy, to prý záleží na osobních preferencích. Někdo je také rád „zaživa“, jiní je osmahnou na pánvičce s česnekem a čili. Ale pozor, nesmažte je moc dlouho, důležité je, aby zůstali ještě pěkně šťavnatí. Tyhle pochoutky můžete dnes vyzkoušet ve specializované restauraci „Chon“ v centru Mexico City nebo na některých lokálních trzích, hlavně ve státě Oaxaca. ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Letem světem

Fuj

CO KDE VYZKOUŠET Yucatán Citronová polévka a ryby. Oaxaca ( jižní Mexiko) „Chapulines“ (kobylky), „hornigas rojas“ (mravenci) a „gusano de maguey“ (červi)

TIPY A TRIKY

Chiapas ( jižní Mexiko) Opečená kukuřice nebo „elote“ (vařená zrníčka kukuřice s majonézou, citronem a čili)

Kdy do Mexika Kdykoliv, ale pokud nechcete zmoknout, tak se vyhněte měsícům od června do září. Přes zimu zas může být trochu zima, ideální je jaro a podzim.

Cuitlacoche (fuj)

Puebla (střední Mexiko) „Mole poblano“ (čokoládovo-pálivá omáčka s kuřetem a rýží) a „chile enogada“ (papriky plněné masem, polité krémovou omáčkou a posypané granátovým jablkem) Fuj

Guerrero ( jižní Mexiko) „Pozole“ (polévka) a „ceviche“ (marinovaný rybí salát) Mexico City „Tacos al pastor“ (něco jako kuřecí kebab), „arrachera“ (hovězí steak), „chicharon“ (smažená prasečí kůže) a „pulque“ Jalisco ( jižní Mexiko) Tequila (třeba rovnou ve stejnojmenném městě Tequila) Veracruz (Mexický záliv) „Chilpachole de jaiba“ (krabí polévka) Chihuahua (severní Mexiko) Burritos a sušené maso ( jedí se samotné nebo s vajíčky k snídani) Sinaloa, Sonora, Nayarit a Baja California Ryby, ryby, ryby. A krevety.

VEGETARIÁNE, TRP! Mexičané jsou prý v současné době nejtlustší národ na světě! Na ulicích u stánků bublá přepálený olej a voní maso. Před několika lety navštívili Mexiko čeští cestovatelé-vegetariáni. Nemluvili zrovna moc španělsky a jeden den se vrátili z trhu s tím, že měli výtečné houbičky. Z výtečných houbiček se nakonec vyklubal výtečný „Cuitlacoche je smažená mozeček a vegetariánům zvadl úsměv. Prý když na trhu řekli „no plíseň z kukuřice“ carne“ (žádné maso), dostali tohle.  A nedivte se, pro masožravé Mexičany je vegetariánem každý, kdo jí kuře nebo ryby, protože to není maso. Mexičané rádi opravdové maso, a to i kdyby je to mělo stát život. Jako můj známý trpící zvýšeným cholesterolem, který jednou nad pořádným steakem prohlásil: „S tím ať si poradí doktor.“ MACHO V KUCHYNI Budete překvapeni. Tihle egoističtí a zabednění tyrani žen si dokážou obléknout zástěru a vařit dokonce i na veřejnosti. A ještě jsou na to hrdí! Ale jde o to co. Tak třeba „quesadillas“ dělají pouze ženy. Zato „tacos“ vyrábějí výhradně muži. Možná je to proto, že „tacos al pastor“ je vlastně takový velký „kebab“, který je třeba osekávat velkým nožem, a mužům prostě dělá dobře držet v ruce mačetu.

<

Kam do Mexika Nejnavštěvovanější jsou samozřejmě Yucatán, Chiapas a Oaxaca. Pokud chcete vidět pořádný mumraj, musíte do Mexico City. Krásné pláže jsou i na pobřeží Pacifiku, třeba v Baja California. A milovníci dobrodružství by se měli vydat do kaňonů v Chihuahua „Barancas del Cobre“. Nevadí-li vám horko, zkuste navštívit pouštní městečka San Miguel de Allende anebo Real de Catorce. Co do Mexika Cash. Kreditku nechte raději doma (organizované skupiny mají zahraniční kreditky moc rádi a specializují se na jejich vybírání). Sluneční brýle, plavky a chuť ochutnat cokoliv z mexické kuchyně. Žádná očkování nepotřebujete, ale pokud se chystáte jíst na ulicích u stánků, tak si raději vybírejte ty, kde je hodně zákazníků. Další informace o cestování do Mexika najdete na www.iliveinmexico.com

47


Víkendovka

Vánoční prázdniny

v Římě

Víte, kdo začal s tím, že všechny cesty vedou do Říma? Podle vtipálků Germáni, kteří šli město dobývat. Ve skutečnosti ale až středověcí poutníci, kteří sem táhli za papežem. Text: Petr Šimáček Foto: Profimedia, GettyImages

48

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Features PRO PARTU

Během 300 let fungování Kolosea v něm umřelo asi 400 000 lidí

Tohle není menší a ošklivější verze Kolosea, ale Castel Sant'Angelo s kluzištěm

PRO RODINU Sedněte na metro a dojeďte do Ostie k moři. V tuto roční dobu je pláž skoro prázdná a dětičky se mohou dosyta vyběhat a vykřičet. Na náměstí Svatého Petra ve Vatikánu mrkněte s dětmi na jesle. Před pár lety nový papež prosadil jejich změnu – zobrazují nikoliv chlév s oslíkem a kravičkou, ale interiér Josefova domku, kde Ježíšek vyrůstal. Na Boží hod, 25. prosince, si zde můžete poslechnout Urbi et orbi.

K yj ev

KDE TO SAFRA JE?

Řím

cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Když přečtete Roma pozpátku, vyjde vám co? No vidíte! Jste tady správně. Projděte se po Španělských schodech – pokud možno ráno, kdy tu neokounějí davy turistů. Pod schody si prohlédněte fontánu La Barcaccia od Berniniho. Vypadá jako loďka. Když už jsme u těch fontán – určitě se jděte mrknout na barokní Fontana di Trevi; zvlášť jestli se chcete někdy do Říma vrátit – musíte do tohoto úžasného uměleckého díla pravou rukou přes pravé rameno minci. Nebo když se nikdo zrovna nedívá, knoflík. Na Via del Corso můžete svému protějšku udělat radost vánočním dárečkem – hlavně dámy ocení zdejší značkové, a přitom cenově dostupné obchůdky – Benetton, Sisley nebo tak. Kolem Campo dei Fiori je ještě levněji. Večer si zajděte posedět někam do čtvrti Trastevere – je zde plno kavárniček, barů a restaurací s okouzlující italskou atmosférou. Ochutnávka místní zmrzliny, limoncella a kávy je pro vás skoro povinností!

Praha

<

ČiliChili | 12 | 2010

PRO MILENCE

Ve sz pr ém

Takřka trvalá přítomnost hlavy katolické církve město ovlivňuje po staletí. I dnes v ulicích Říma potkáte nezvyklé množství církevních potentátů, kterým místní obyvatelé projevují pro Čechy nezvyklou úctu. Jeden můj známý, studující typicky v Římě na kněze, mi dělal po městě průvodce: „V římské dopravě existují jen dva druhy chodců – rychlý, nebo mrtvý!“ říkal. A platí to i pro muže a ženy v hábitech. Můj ještě nevysvěcený průvodce mě kupodivu nevodil ani tak po památkách jako po studentských klubech; hlavně ve čtvrti San Lorenzo. Nad místní výbornou kávou mi také vyložil, jak to tady mají s oslavou Vánoc: žádné stromečky, ale jesličky, mnohdy děděné z generace na generaci, rodina se sejde u slavnostního oběda 25. prosince a jinak nic moc. Vánoční strom se staví na Svatopetrském náměstí teprve od časů Jana Pavla II. a mnozí starousedlíci se s tímto „pohanským zvykem“ dosud nesmířili. Když pil budoucí kněz třetí kávu, ptal jsem se ho žertem, zdali mu tak chutná. „Není lepší kávy na světě než tady v Římě – je černá jako ďábel, horká jako peklo a sladká jako ústa krásné ženy!“ vysvětlil mi a dodal: „Doufám, že se jednou stanu papežem, abych se sem mohl vrátit…“ Tak hezké Vánoce!

Prosincový víkend vám doporučujeme strávit v poklidnějším tempu a nesnažit se stihnout v Římě všechno– na to nestačí ani týden. Pakliže jste zde poprvé, jistě budete chtít vidět zdejší antické památky – co třeba Koloseum? Nebo Cirkus Maximus? Či snad Forum Romanum? Ať se rozhodnete jakkoli, doporučuji vám sehnat si k ruce nějaké odborné materiály – prohlídku si užijete mnohonásobně víc. Budete-li chtít večer zapařit, doporučuji vaší pozornosti klub Testaccio – hrajou tu vše od disca po hip hop. V univerzitní čtvrti San Lorenzo, byť trochu dál od centra, je mnoho klubíků s živou muzikou a levnými bary. Jen si vybrat.

1303 km / 12,5 hod. károu 1130 km / 11 hod. károu 2349 km / 27,5 hod. károu

49


Sporรกk

Quote Box Cmd+Num3. 

50

ฤŒiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Čočkando grando

Znáte to, přivrávoráte si to po silvestrovském flámu k mámě na novoroční oběd a... dostanete čočku. To je taková tradice. A jako všechny tradice je trochu šíbnutá, ale porušte ji, když jde o prachy. Pranostiky nelžou a ta o spojení novoroční čočky s penězi je jedna z nejznámějších. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

CO POTŘEBUJETE 1 balení čočky z krámu vodu 3 kuličky nového koření 5 kuliček pepře 4 stroužky česneku 1 cibuli máslo nějakou tu lžíci hladké mouky trochu octa pár plátků prima uzeného sůl, pepř na dochucení lžíci sádla

1

Celý obsah krabičky s čočkou uvařte podle návodu na obalu. Vody by v hrnci mělo být tolik, aby čočku zakrývala. Přidejte do ní ještě celé pepře, nějaké to nové koření a dva celé stroužky česneku. K uvařené čočce pak přimíchejte jíšku z kousku másla a hladké mouky. Čočku dochuťte drceným česnekem, solí a pepřem, co kdo snese. Chuť doladíte octem. Ale bacha, abyste to nepřepískli.

2

Čočku už máte hotovou. Teď je čas doladit ji něčím navrch. Jestli zvolíte uzené, dejte na pomalý var probublávat třeba pěknou uzenou krkovici. Čím dále se pomalu vaří, tím lepší je. Vařit ji můžete celou dobu, co děláte čočku. Přidat můžete taky ztracené vejce nebo volské oko, kyselou okurku, nakládané houby... Ale zásadní je cibulka. Nakrájejte ji na kolečka, ta vyválejte v mouce, zbytečnou mouku z nich oklepejte a opečte je na pánvi na trošce sádla nebo oleje. Uvidíte, jak z té rozkydlé čočky udělají na talíři jídlo de luxe.

<

51


Ventil

Šrot jsi

a v šrot

se obrátíš

Jednou to přijít musí. Když vám umře auto, taky ho musíte vypravit na poslední cestu. Jak ale vypadá kremáč pro auta? A co z nich pak zbude? Text a foto: Eva Srpová, redaktorka časopisu Autocar

Vybledle červená Škoda 120 odevzdaně čeká v popravčí cele, alias hale pro ekologickou likvidaci aut. Zezadu ji obklopuje pár barelů a hadic, které sice taky vypadají jako šrot, ale ve skutečnosti je to sofistikované zařízení za víc než milion. Tohle nářadí totiž ze škodovky odsouzené na smrt vysaje všechny tekutiny od benzinu po fridex. Obsluha odpojí baterku, uřízne alternátor a pár dalších drobností. Pak celý vrak rovnou poputuje na hromadu šrotu zhruba pět set metrů od haly. Venku se na prostorném placu firmy Kovošrot Group CZ, a. s., v České Lípě vrší kupy hliníku, dál zase kontejnery s mědí a s úhledně slisovanými kovovými dráty. Parta zdejších zaměstnanců má právě pauzu, takže to tu vypadá celkem klidně. Ale o kus dál se pracuje, oběd neoběd. Chlapík v nakladači Fuchs s obrovským kovovým drapákem právě vybírá z hromady kovu cosi, co bývalo automobilem. Je mi líto, ale značku nejsem s to poznat.

52

Nad horou mohutná ruka s autem zlomyslně pohazuje sem a tam, jako si Tyranosaurus rex v Jurském parku pohrává se zdánlivě nezničitelným offroadem. „To musíme,“ vysvětluje mi vedoucí provozu Karel Kverka. „Lidi nám do aut občas strkají propanbutanové bomby. Když ji drapák z toho auta předtím nevyklepe, bouchne nám ve šrédru, a to je teda fakt rána.“ Torzo auta drapák právě hodil na pás, který jej spolu s dalším odpadem sune do prvního patra mohutné budovy, kde se nachází zlověstný Schredder. Jinak prostě linka, která dokáže třídit odpad na čisté železo, neželezné kovy, hliník a směs, ze které je možné ještě ručně vybírat materiál dále tříditelný, a pak odpad. V současné době se recykluje asi 75 procent auta a v Kovošrotu tvrdě pracují na tom, aby vyhověli stále se zpřísňujícím normám a za pár let dokázali zrecyklovat ještě víc, skoro 95 procent. Obsluha šrédru mi nadšeně ukazuje, co umí a jak monstrózní věci stroj zvládne. Z pásu padají torza vraků, bojlery a další bordel do jámy, která končí velikým chřtánem s bubnem a kovovými hroty. Buben hezky nasměruje a jakýkoli tvarově rozličný vrak úhledně předpřipraví nožům ve svých útrobách, které všechno nelítostně rozcupují na kusy. Ve velíně to s námi náhle zatřese. To si právě nože dávají k obědu bojler, obzvlášť vypečené sousto. V další sekci jménem „cyklon“ se velikými turbínami z materiálu vyfouká prach a také všechno lehké, jmenovitě kousky molitanu


JAK TO FUNGUJE NA VRAKOVIŠTI

Kde skončíš, micino?

Lidi nám občas do aut strkají propanbutanové bomby  ze sedaček, látky a podobně. „Paradoxně je pro nás nejjednodušší na zpracování vyhořelé auto, ze kterého v podstatě zbyly jen ty kovy,“ dodává vedoucí. Postupně z linky odpadá jemnější materiál se sklem a gumou a odpad, ze kterého je možné vybírat měď. Na samém konci z pásového dopravníku spadávají kousky čistého železa, nejžádanější místní surovina. Po rzi není ani památky, mohutné turbíny ji vyfoukaly. Jen čisté železo, určené k dalšímu zpracování. Takže žádné úhledné balíky sešrotovaných aut, ale čistá drť. Skoro jako když mi tuhle v krematoriu ukazovali, kolik prachu zbyde z člověka. Šrot jsi a ve šrot se obrátíš…

<

Všude tu máte otevřené dveře

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Speciálních šrotovacích linek Schredder je v ČR celkem sedm, pět velkých a dvě malé. Ne každý tedy svůj vrak odveze přímo sem, často jej udá na klasické autovrakoviště. Pokud váš vůz má ze svých útrob ještě co nabídnout, obsadí místo na place, který je v případě vrakoviště korejských a japonských aut v Kladně-Dubí velký jako parcela pro dva rodinné domy s velkorysou zahradou. Člověk rázem zapomene na svou v podvědomí zakořeněnou představu vrakáče se smečkou rozzuřených rotvajlerů za plotem a podivnou sebrankou majitelů, kteří rozřezaná torza aut zase slepí a pošlou do bazaru jako voňavku.

Chytnout, zamávat, pustit

Tady jsou auta úhledně seřazená, žalostné šunky i třeba půl roku stará auta vedle sebe, vyhořelá i utopená, na sloup namotaná, čekající, až si z nich zákazníci vyberou to, co se ještě dá použít na transplantaci. Na kovových trubkách visí blatníky jako oblečení na ramínkách v second handu, jen místo visaček mají fixem napsáno, z jakého auta jsou. Precizně jsou tu rozděleny motory, přední nápravy i kola. Majitel Václav Louša na moje překvapení říká: „Kdysi sem přijel Jan Hřebejk s celým filmovým štábem, ale řekl: „Tady je to moc uklizený a čistý, já chci natočit klasickej špinavej vrakáč,“ a odjeli.

Děkujeme firmě Kovošrot Group CZ, a. s., a Autovrakovišti korejských a japonských vozů Kladno.

53


Rozhovor

Dokumentární filmy nejsou jenom úmorné eposy ze života včel. „Letos měl premiéru snímek Eriky Hníkové Nesvatbov. Sleduje vesnici na Slovensku, kde má starosta velmi silnou představu, jak by svět měl fungovat. Zpracování je hodně blízké hranému filmu, ale jde o autentický dokument,“ přibližuje jeden z nových trendů ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava Marek Hovorka. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Dokument? Postavíme ředitele k Pásu A uvidíme 54


Proč se vůbec točí dokumentární filmy? Legenda dokumentaristiky, dánský režisér Jorgen Leth, mi loni řekla, že filmy točí proto, že se jejich prostřednictvím dozvídá odpovědi na své otázky. Což je hezké vysvětlení. On se dokumentární film u nás pořád vnímá jako nějaká časová konzerva, muzeální exponát. Moderní dokumenty, které preferujeme třeba v rámci jihlavského festivalu, by se ale daly spíš přirovnat k laboratoři. Nesnaží se hledat za každou cenu pravdu, spíš předkládají nějaký názor. Existují i dokumenty, které nemají s realitou ale vůbec nic společného? Všechny filmy mají něco společného s realitou. Avšak těm, které jsou hrané, ale vypadají jako dokumenty, se říká paradokumenty nebo mockumentary. Dokonale imitují autentický záznam reality nebo klasický dokument s mluvícími hlavami jako třeba snímky Petra Zelenky Mňága–Happy End nebo Rok ďábla. Na druhou stranu ale existuje velmi zajímavá scéna dokumentů, které používají prostředky hraného filmu, ale sledují reálný příběh. Vezměte si třeba právě Nesvatbov. Starosta té slovenské vesnice dost autoritativním způsobem řídí její obyvatele, například jim prostřednictvím místního rozhlasu promlouvá do života. Je nešťastný, že je ve vesnici příliš mnoho svobodných lidí, tak pro ně třeba uspořádá seznamovací večírek. V tomhle případě už vážně můžete mít pocit, že jde o hraný film, ale přitom je to pořád autentický dokument.

Moderní dokumenty by se daly přirovnat spíš k laboratoři

Do jaké míry se tedy dokumentární a hrané filmy navzájem ovlivňují? Ovlivňují se hodně od samých počátků kinematografie. Dokumenty získávají navrch v době, kdy se hrané filmy vyčerpávají, kdy se s nimi diváci přestávají ztotožňovat. Což se děje i v posledním desetiletí. Velkým impulzem pro dokumentární film jsou také nové technologie. Když se v 60. letech objevila 16mm kamera, se kterou bylo najednou možné natáčet v ulicích, mimo filmová studia, tak dokumentární film zažil obrovskou revoluci, která následně dala vzniknout třeba nové české vlně v hraném filmu. Dnes se totéž opakuje s digitální technologií.

>

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

55


Rozhovor

Takže na dokumentech se zkouší a experimentuje? Dokumentární film má tu výhodu, že jeho tvůrce má takřka absolutní svobodu. Netlačí na něj producenti, nemusí se uzavírat do žánrových klišé, není omezován délkou, může si točit, co chce a jak chce. Vzpomínám si na čínský dokument, kde kamera celou dobu leží na desce kuchyňského stolu nějaké čínské rodiny, která připravuje večeři a povídá si. Nebo jiný film s názvem Přestávka dělníků v továrně je natočen na jeden záběr, při kterém kamera projíždí uličkou mezi stroji a stoly, za kterými svačí dělníci. Celé je to zpomalené, takže ten záběr netrvá osm minut, ale dvě hodiny. A to někdo vydrží se na to dívat? V tomto případě není podstatné, jestli se na film dodíváte do konce. Jde o experiment. Laboratorní pokus. Jako ve vědě. Náš festival má jednu sekci přímo věnovanou experimentálnímu dokumentu a je o ni velký divácký zájem. Ty filmy jsou sice velmi náročné, ale nabízejí unikátní prožitek. Nápady filmových experimentátorů používají po pár letech mnozí filmaři, České reality show většinou vyhledávaly bizarnosti a prvoplánové konflikty na úkor témat a příběhů často i v hudebních klipech nebo reklamách. Bez takových svobodných experimentů by nemohly vznikat nové filmové postupy a filmový jazyk by byl dokumentárních filmů s vyprávěcími prostředky daleko chudší. televizních seriálů. Drží se několika hlavních hrdinů, jsou emotivní, útočí na city. Přitom ale vznikají v reálPovažují se za dokumenty i televizní formáty typu ném prostředí a popisují autentické situace. reality show? Reality TV formáty si udržují vysokou sledovanost, Třeba jak malinkatí slávisté čurají na sparťanskou televize je čím dál více rozvíjejí. Osobně tomu říkám šálu a trenéři na ně sprostě řvou? fetišismus reality. Jednu kategorii letošního festivalu Přesně tak. Hned úvodní epizoda Zlatých hochů, jsme věnovali takzvaným docu-soaps, což je formát, kterou zmiňujete, měla mimochodem zajímavou který se od září rozběhl i u nás. Na Nově běží dohru, kdy na Novu telefonovali rozhořčení slávisté, Zlatí hoši o družstvu malých hokejistů a na české sparťané i hokejová ústředí, že tento pořad znevatelevizi Ptáčata – rok školní třídy, ve které převažují žuje jejich práci a český hokej a že má další díly stáhromské děti. Jsou to pořady, které spojují prvky nout. Zdá se, že je zvykem podobný tlak vytvářet na veřejnoprávní televizi, která zřejmě často ustoupí, ale u komerční Novy pohořeli. Děje se to, není to v pořádku, tak proč bychom to neměli vidět?

56


Považují dokumentaristé tyto televizní formáty za rovnocenné dokumenty? Nedívají se na ně skrz prsty jako třeba novináři na bulvár? Já myslím, že se na ně skrz prsty dívají. A je to také dané tím, že české reality show většinou vyhledávaly bizarnosti a prvoplánové konflikty na úkor témat a příběhů, které mohou otevřít společenskou diskusi. Když výměna manželek, tak pošleme paní, co nesnáší psy, do baráku, kde jich pobíhá dvacet. V zemích, kde se tento formát dále vyvíjí, ale vznikají odvážnější výměny. Například? Třeba Britové začali natáčet „reality show s cílem něco změnit“. Skupina poslanců včetně ministra vlády bydlí nějaký čas v obvodu, za který kandidují, a to hned v jeho nejchudších oblastech. Nebo jedna bohatá rodina financuje život chudé rodině a má na konci rozhodnout, zda a jak je bude podporovat i po skončení natáčení. Američani zase posílají pracovat vrcholné manažery velkých firem na nejnižší pozice společností, které řídí. Takže generální ředitel firmy, která zpracovává odpad, jezdí jako popelář nebo pracuje na třídicí lince.

Generální ředitel firmy, která zpracovává odpad, jezdí jako popelář nebo pracuje na třídicí lince. 

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA Festival autorského dokumentu se za 14 let stal největší událostí svého druhu ve střední Evropě. Je známý pro svou neformální atmosféru, diskusní charakter, systematickou podporu pozoruhodných dokumentů i ediční činnost.

Tomu formátu by se dalo říkat princ a chuďas. Určitě se i zde pracuje s archetypy. Král nahlédne do podzámčí, anebo podzámčí nahlédne, že král je nahý. I tyto televizní formáty jsou velmi zajímavé, otevírají podstatná témata co nejširší skupině lidí a mohou tak přispět i k tomu, aby si různé vrstvy společnosti více rozuměly. Hlavně jsou ale autentické a autenticita je něco, co divákovi dnes chybí. Proto jsou tak oblíbené reality TV formáty. Troufl byste si odhadnout, jak bude vypadat dokumentární film třeba za deset let? Ne. Protože bych musel vědět, jak bude za deset let vypadat svět. A to naštěstí nevím, protože by to byla hrozná nuda.

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

57


Fenomén

Egypt jmenoval speciálního státního úředníka, který objíždí svět a hádá se s každým, kdo si kdy z pouště odvezl suvenýr. Třeba v Berlíně urguje bustu Nefertiti, z Metropolitního muzea v New Yorku chce vymámit sochu královny Hatšepsut a Francouzi prý mají navalit třiadvacetimetrový Luxorský obelisk z náměstí Svornosti. A seznam se prodlužuje. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, archiv

58


Ukřivdění Egypťani ovšem zdaleka nejsou jediní. Pamatujete, jak jsme se vztekali nad arogancí švédských uchvatitelů, kteří u nás v roce 1648 sbalili Ďáblovu bibli a nedávno nám ji skoro ani nechtěli půjčit? No tak to je jenom špička ledovce! Koncem třicetileté války udělali Švédové do kulturního dědictví zemí českých větší zářez, než dokázala ve 20. století Abba. Z Pražského hradu, napěchovaného světově proslulými sbírkami císaře Rudolfa II., si blonďáci neodvezli jen Ďáblovu bibli, ale taky 500 obrazů, 370 vědeckých přístrojů, 70 bronzových soch, tisíce drahokamů, mincí a šperků, velevzácnou sbírku knih,, a dokonce i živého lva.

Na druhou stranu musíme připustit, že na jejich argumentu, že Rudolf nebyl Pražan, ale císař dávno neexistující Svaté říše římské, něco je. Ovšem spory o navrácení ukořistěných uměleckých děl s nimi nevedeme zdaleka jenom my. Na Švédy tlačí i Poláci, Dánové, Norové, a dokonce i jeden ze švédských regionů Skane, který kdysi patřil k Dánsku. Rusko nadává Němcům, Němci obviňují Rusko, Polsko Německo, Afghánistán Velkou Británii, Kypřané si stěžují na Turky a dalo by se pokračovat. Faktem zůstává, že mezinárodní právo je v tomhle ohledu dost nejasné i v případech z nedávné minulosti, natož aby se dalo aplikovat na případy staré několik století. V roce 1648 Když se tedy nějaký ten kousek sbalili Ďáblovu vrátí zpět do místa svého původu, jde většinou o akt dobré vůle, a ne bibli a nedávno o právně vymoženou záležitost.

nám ji skoro ani nechtěli půjčit 

TI, KTEŘÍ TANČÍ S DUCHY V KOŠILI Tanečníci s duchy byli bojovníci indiánského kmene Lakotů, kteří si před bitvou oblékali košile pošité orlími pery. Šaman jim sliboval, že košile zastaví nepřátelské kulky, což se bohužel ukázalo jako klamavá reklama. Především v bitvě u potoka Wounded Knee, kde Lakotové dopadli jako sedláci u Chlumce. Hrou osudu se jedna ze zakrvácených košil během let ocitla na druhém konci světa v Glasgowském muzeu. Když ji tam v 90. letech minulého století spatřil americký turista s indiánskými předky, spustil intenzivní dopisovou kampaň, a indiánská delegace se dokonce vypravila do skotského parlamentu žádat o navrácení košile osobně. Díky tomu, že v kinech právě běžel Costnerův Tanec s vlky, který okolnosti bitvy velmi barvitě a zdlouhavě popisuje, rozhodli se nakonec Skotové nelakotit a Lakotům vyhovět. Patrně pod pohrůžkou, že v opačném případě natočí Kevin druhý díl.

>

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

59


Fenomén

MOŽNÁ VÁM TO PŮJČÍME Až překvapivou skotskou velkorysostí se rozhodně nenechali inspirovat správcové věhlasných sbírek Britského muzea, které byly nashromážděny všelijak. Třeba světoznámé Beninské bronzy, které v Evropě podnítily vznik moderního umění, pocházejí z rabování afrického království Benin v roce 1897. Dnes o jejich vrácení bezvýsledně usiluje Nigérie. Stejně marně žádají Řekové o vrácení sbírky mramorových soch z chrámu Parthenon, které hrabě z Elginu získal podivným způsobem od tureckého sultána. Britové Řekům odpovídají, že jim je možná půjčí. CHAOS V EVROPĚ I novodobé evropské umění mělo své nenechavce. Jedním z prvních byl Napoleon, který během vojenského tažení šlohl, co mohl. Na Svatou Helenu se mu ale všechno nevešlo, takže se velká většina nakradených kusů vrátila majitelům. Další trpaslík s touhou ovládnout svět to vzal důkladněji a odhaduje se, že v Německu během 2. světové války skončila skoro pětina všech uměleckých děl v Evropě. Moderní umění Hitler považoval za zvrhlé a nařídil ho prodat nebo rovnou zničit. Zbytek zabavil, skladoval na hromadách ve skladech a rozdával jako dary zasloužilým oficírům. Po válce se část vrátila v rámci reparací majitelům. Pokud tedy válku přežili a pokud jejich majetek nevyletěl komínem, jako třeba sbírka Tolstého rukopisů. Rusové se za německé obrazozlodějství pomstili poté, co Rudá armáda obsadila Berlín a její speciální jednotky pročesávaly na rozkaz nejvyššího velení muzea, galerie a oficírské byty. Do Moskvy putovalo na 2,5 milionu artefaktů, včetně obrazů od Renoira, Maneta, Goyi a pokladu trojského krále Priama, který si přivlastnil slavný archeolog Schliemann při vykopávkách v Turecku. Když byla některá díla po padesáti letech vystavena v Puškinově muzeu v Moskvě a v petrohradské Ermitáži, vyvolalo to mezinárodní skandál. Německo podalo oficiální žádost o navrácení ukradených děl a odvolávalo se na dohodu z roku 1990, kde si státy slíbily vracení válečné kořisti. Rusové žádost zamítli a vzkázali, že to mají Němci považovat za cenu za zničení 400 muzeí, 43 000 knihoven a několika milionů uměleckých děl během jejich invaze do Ruska.

KDO JE KDO Lakotové – Lakotové Švédové – Lakotové Britové – Lakotové V petrohradských muzeích se mimochodem skrývá i část první polské veřejné knihovny, založené bratry Zaluskými. Ve své době byla považována za jednu z nejdůležitějších knihoven světa. V roce 1794 ji po porážce Kościuszkova povstání na rozkaz ruské císařovny Kateřiny II. ruská armáda sebrala a odstěhovala do Petrohradu, kde se stala základem nově založené Ruské císařské knihovny. Je v ní dodnes, ale polští vědci se na knihy smějí jezdit dívat. DOHODNEME-LI SE NA DOHODĚ Trochu právního pořádku vnesla do problému deset let po druhé světové válce Haagská konference o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného konfliktu. Ta je ale závazná jen pro státy, které ji podepsaly, a to zdaleka nejsou všechny. Třeba Čína se k ní připojila až v roce 2000, Japonsko ještě o sedm let později a Británie ji ignoruje úplně. Díky jejím pravidlům ale mohla být navrácena například slavná Kanakarijská mozaika, kterou v roce 1974 odsekali turečtí vojáci ze zdi kyperského pravoslavného kostela a prodali do USA za 20 milionů dolarů. Umělecká díla a kulturní artefakty se ale pravděpodobně budou krást dál. Ruce si ušpinila i spořádaná US Army, která po druhé světové válce vynaložila obrovské prostředky, aby navrátila všechna umělecká díla odvezená „za účelem ochrany“ zpět jejich právoplatným majitelům. Pověst si pokazila při obsazování Bagdádu v roce 2003. Tehdy záhadně zmizela řada uměleckých a historických děl nedozírné ceny. Některá – jako například kamenná socha sumerského krále Entemena – byla do Iráku vrácena, další si můžete dodnes prohlédnout na eBay.

<

60

Rusové – Lakotové Češi – Lakotové Němci – Lakotové Poláci – Lakotové Dánové – Lakotové Norové – Lakotové Kypřané – Lakotové Řekové – Lakotové Turci – Lakotové Číňané – Lakotové Japonci – Lakotové


Ondřej Brzobohatý

Máš koule? Máš koule? Tak se o ně starej! Nádory varlat patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců a mladých mužů mezi 15. a 40. rokem věku. Jejich výskyt narůstá a následky mohou být vážné. Pokud ale znáš projevy tohoto onemocnění a vyhledáš pomoc včas, lze jej úspěšně vyléčit. Příznaky poznáš snadno – jednoduchým samovyšetřením, které sice vyžaduje jistý cvik, ale bez problémů ho zvládneš i ty. Nauč se mít rád svoje koule!

cili_inzerce.indd 1

15.11.10 13:58


Te xt: Mi Fo ch to: Pro al Pa říz fim ek, ed Ma ia, Tal rek ka Sle Ry zák ch ,J etn íko akub vá, Kö nig arc , Št hiv efa n

Do An por Ka ebo uču stá šlem čem jem e tz Šv ec a t e na u vě , co o p no řím jsm oř vin e, es ád ž a . ky z e se mi po po pr sle ve ub dn de li a d íh o t a do ost ýd sta alo ne ne n , to d ás hl o k do e p ol k ro en olen stě vá . bu s. de

Remix

TAKOVÁ DYSFUNKČNÍ RODINKA

Už je zima, a vy si ne a ne vypěstovat pořádnou depku? Nový film dánského režiséra Thomase Winterberga (Rodinna oslava, Můj miláček ráže 6, 65). Submarino je další variací na severské téma rodiny, ve které se všechno podělalo. Drama se tentokrát rozehrává mezi dvěma bratry, které pojí i rozděluje děsivý zážitek z dětství. Jeden se právě vrací z vězení, druhý se snaží vychovávat malého synka. Trochu problém je to, že si na obživu vydělává dealováním. Příběh filmu je temný a konec děsivě nevyhnutelný. Jedním z hlavních hrdinů snímku je také Kodaň. Její neosobní předměstí působí velmi pustě a šedivě, nikdo si tu nevýská, všichni se snaží zachránit a přežít. Některým se to i povede. Laciné pivo, boty z frcu a třeskutá zima. Nejde o žádné intelektuální sociální drama, Submarino je silný a působivý snímek se skvělými herci a masivní atmosférou. Pro HURÁ DO REKVIZIT zimní večery jako dělané... illE je jméno, které zní skoro francouzwww.cinemart.cz sky. illE je ale Češka a vydala zádumčivé čtyřskladbové EP s názvem V rekvizitách. Jestlí máte náladu na nové objevy, pusťte si ho a nechte se pohoupat čerstvým, ještě ne úplně ustáleným, ale půvabným hlasem a hudbou, která působí, jako by měla samé dlouhé samohlásky. Málokterá takhle táhlá muzika neuspí, ale naopak nabije. Ochutnávku najdete na www.bandzone.cz/ille

62


AVA LUNA Newyorské kapely znějí prostě jinak. A najdou se mezi nimi takové, které nezní jako vůbec nikdo jiný. Ava Luna patří mezi ně. Už jen nástrojovým obsazením tahle tlupa zaujme – čtyři zpěváci, klávesy a bicí. Ava Luna je velezábavnou partou, která kromě postpunku miluje hlavně gospel a soul. Čtyřhlasý sbor definitivně vládne a vesmírné klávesové zvuky posouvají zvuk někam mimo naši planetu. V podstatě jsou to pořád klasické newyorské zpívánky na ulici u hydrantu, jen je doprovázejí mimozemšťané. Ava Luna vystoupí 16. prosince v Klubu 007 Strahov. Na jejich webovkách najdete loňské album 3rd Avenue Island ke stažení zdarma. www.bontonfilm.cz

TAKOVÁ BLBOST A KOLIK TO DÁ PRÁCE St. Sanders je chlápek, co vezme slavné nebo obskurní hudební video a udělá k němu novou muziku. Úplně novou, svoji. A to tak, že zpěvákům přesně sedne do rtů i do pohybů. A je to fakt k usmátí se v křečích. Sjeďte si na jeho stránce stsanders.com třeba StS Bon Jovi nebo StS Rolling Stones, stopro vás to rozseká. www.stsanders.com

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

KOUPEL V HLUKU Na normální kapely se chodí poslechnout si známé písničky a trochu si zakřepčit. Ne tak u Swans. Jejich koncert vás pohltí. Po pár minutách se obklopeni hlukovým zábalem budete cítit, jako když levitujete. Prostě vás zazdí do stěny z hluku a nechají vás v ní plavat. Vstoupí do vás jejich zvláštní harmonie, ten zážitek se tak dá přirovnat k halucinogennímu tripu bez užití chemických nebo přírodních stimulantů. Jestli si to chcete vyzkoušet i doma v obýváku, pusťte si jejich nejnovější kolekci My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. A pořádně to ohulte. Nebo si zajděte 8. 12. do pražského Paláce Akropolis. www.scrapesound.org BOARDWALK EMPIRE Další z vynikajících seriálů z produkce HBO se jmenuje Boardwalk Empire. Je to mafiánská sága z období mezi dvěma válkami. Hlavní postavou série je Enoch „Nucky“ Thompson, veřejně činná osobnost, ale také gangster a de facto vládce Atlantic City. Potkáte také později proslulé a zatím mladé hvězdičky: Ala Capona, Alberta Rohnsteina nebo Luckyho Luciana. Nejde ovšem jen o mafiánskou klasiku, seriál mapuje celé sociální prostředí doby, která v lecčem připomíná tu naši. Dostane se tak i na Ku-klux-klan, charitativní spolky, otázky ženského volebního práva nebo na agenta FBI, který se po nocích bičuje vlastním páskem. Osvědčený tým z produkce slavných Sopranos ani tentokrát nešlápl vedle. Výkonné produkce se ujali Mark Wahlberg a Martin Scorsese, který pilotní díl s lehkostí sobě vlastní natočil. Výtečné dialogy, skvělé obsazení a hlavně geniální Steve Buscemi v hlavní roli. Seriál právě běží... www.hbo.com/boardwalk-empire

63


ZADÁNO PRO VODAFONE

Aleš Jeník

Linda Jablonská 64

Terezka Johanka Vajtová


Obsah

64 66 68 72

Zprávy z Vodafonu Vánoční nabídka Připojení s Vodafonem S Vodafonem v zahraničí

74 76 80 101

Kartu, nebo tarif? Vymyšleno pro firmy Všechno o telefonech Volací jistina

102 Prodejny 104 Snadná cesta k Vodafonu

Čas zúčtování Rok jinak 2010 je u konce. Rok jinak 2011 naopak na začátku. Z došlých přihlášek je vybráno 10 finalistů. Ti musí v posledním kole ještě obhájit projekty před odbornou porotou. Kolik jich bude a kdo z nich to bude, je tedy zatím veliká neznámá. Pojďte se s námi ale ještě ohlédnout za tím, jak zvládali Rok Jinak letošní účastníci.

TEREZKA JOHANKA VAJTOVÁ – ROK JINAK v Nadaci Jedličkova ústavu Než nastoupila, byla ředitelkou cestovní kanceláře. Ve spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu měla v plánu naučit neziskový sektor, jak být alespoň trochu ziskový. Prý jaký to byl rok, co mi dal a vzal. Tak především mi dal zabrat a byl skutečně jiný. Mám trochu problém vyjadřovat se o něm v minulém čase, neboť jsme spolu za těch dvanáct měsíců navázali intimní vztah a je těžké si představit, že brzy skončí. Tedy ten rok. Vztah určitě ne. Rok tygra, rok 2010, rok jinak. Byla to jízda. Plná zvratů a emočních turbulencí. Hodnotových konfrontací. Jestli jsem s tím někdy chtěla praštit? Ano. Jestli jsem někdy litovala? Ne. Co mi dal? Zkušenosti. Nová přátelství. Fantastické pocity vděčnosti a radosti. Spoustu dalších pocitů. Kontakt s opravdovými hrdiny. Tragikomické momenty. Bezesné noci. Šílené starosti. Pocit odpovědnosti v míře, kterou bylo a je místy těžké unést. Zkrátka v položkách má dáti – dal jsme si myslím kvit. Co se týče projektu,

ještě nemůžu s jistotou určit, zda jsem dosáhla přesně toho, co jsem plánovala. Chtělo by se říci ANO: kancelář je vybavená, zaměstnanci úžasní, sociální firma Maturus vznikla, má IČ i paní ředitelku plnou nadšení. Ale ještě chybí řeč čísel, ve kterých budu mít jasno, až uzavřeme letošní prodej a v lednu vyúčtujeme. Teď bych nerada něco zakřikla. Vypadá to dobře, tak prosím držte palce! Rozhodně mám jasno, co bude naplňovat můj díl společenské odpovědnosti a volného času – Maturus, o. p. s. LINDA JABLONSKÁ – Rok Jinak v občanském sdružení Inventura Byla a je dokumentaristka, která se rozhodla s občanským sdružením Inventura naučit mentálně postižené natáčet krátké dokumentární filmy a umožnila nám „normálním“ lépe chápat jejich svět. Rok jinak se blíží ke svému konci a mě přepadají smíšené pocity. Práce v Inventuře mi bude chybět. Všichni moji studenti, kolegové, neumyté nádobí, porady, objevování zapadlých krajů na výjezdech, polévky v Meetfactory, kontakt s rodiči, legrace při natáčení. Zvykla jsem si na ně. Naštěstí to vypadá, že si mě alespoň částečně nechají. DOKUdílna může pokračovat díky internetovému serveru Čilichili, pro který natáčíme krátká videa. Takže ne sice každý den, ale aspoň občas se budu moci ponořit do víru inventurního dění. A mimo to? Vůbec nevím. Mám pocit, že moji studenti mají mnohem lepší nápady než já, tak bude dost těžké vrátit se do reality klasického natáčení.

ALEŠ JENÍK – Rok jinak v Nadaci VIA Odešel z pozice konzultanta, aby společně s Nadací Via vytvořil veřejný portál, kde by bylo jasně vidět, jak která neziskovka hospodaří se svěřenými prostředky. Poslední měsíce Roku jinak v Nadaci VIA trávím přípravou dalšího roku, už sice ne Roku jinak, ale roku, ve kterém všechno, co jsme letos začali, dál rozpracujeme a zlepšíme. Rozhodně tedy nemohu říci, že by můj Rok jinak tvořil nějakou uzavřenou periodu, kdy jsem z komerčního sektoru přešel do neziskového a zpět. Teď vím, že žádné úplné zpět nebude. Přestože se budu vracet do svého předchozího zaměstnání, v Nadaci VIA vždy zůstanu aspoň jednou nohou. Projekty, které jsem v Nadaci začal, není možné jen tak opustit a udělal bych to i nerad, nějak se mi v tom neziskovém sektoru zalíbilo. Takže když to shrnu. Rok jinak byl pro mne teprve začátkem, nastartováním nových projektů pro neziskovky, které budou mít, doufám, mnohaleté trvání. Rok jinak mi umožnil poznat nové lidi, nové styly práce a hlavně přinesl nové myšlenky a nápady do mého dalšího působení ve firmě, kam se budu vracet. Tedy Rok jinak je podle mne nejen o přenášení znalostí a zkušeností z komerčního do neziskového sektoru, ale i obráceně. www.crmproneziskovky.cz

65


VÁNOÍNÍ NABÍDKA

Vodafone má vánoÏní dárky pro každého Vodafone má letos dárek opravdu pro každého. A je fuk, jestli máte předplacenou kartu nebo tarif, u kterého mobilního operátora jste nebo jestli radši voláte, surfujete či SMSkujete. Pro všechny máme zajímavou vánoční nabídku. Rozhodně na ni mrkněte i na www.vodafone.cz/vanoce.

Dárek 1000 KÏ na koupi nového chytrého telefonu Pokud rádi surfujete na internetu, máme pro vás skvělou nabídku.

KÏ 19297777 KÎ

Stačí si aktivovat tarif Internet v mobilu naplno a dosáhnout minimálního měsíčního plnění 477 Kč a získáte 1000 Kč slevu na nový chytrý telefon. Tak třeba Sony Ericsson Xperia X8 nebo Samsung GALAXY 550.

KÏ 17277777 KÎ

500 SMS a MMS na Vodafone Parku zdarma Na Vodafone Parku máme pro zákazníky všech operátorů připraveno no 500 SMS a MMS zdarma do všech sítí na 3 měsíce. Pokud rádi posíláte zprávy, pak jediné, co je potřeba udělat, je zaregistrovat se na www.vodafonepark.cz. Pokud na Vodafone Parku už zaregistrováni jste, dárek vám aktivujeme eme automaticky, takže hned můžete začít posílat.

Víc informací najdete na www.vodafone.cz/vanoce

66

500

MMS SMS arma a d z ítí ech s do vš


VÁNOÍNÍ NABÍDKA

Dárkİ jako nastláno

7 K7ÏKÎ

Ani podnikatelé nepěijdou zkrátka

677

Pořiďte si smartphone HTC Desire za neuvěřitelnou vánoční cenu. S Internetem v mobilu naplno a minimálním měsíčním plněním ve výši 777 Kč po dobu 9 měsíců ho získáte pouze za 3577 Kč. (standardní cena je 9977 Kč) Nebo smartphone Nokia C6. S Internetem v mobilu naplno a minimálním měsíčním plněním ve výši 777 Kč po dobu 9 měsíců ho získáte pouze za 7 Kč. (standardní cena je 6777 Kč)

HTC Desire nebo Nokia C6 Internet v mobilu naplno Neomezené surfování v mobilu podle libosti za skvělou cenu. Zprávy, mapy, Facebook, YouTube a jiné aplikace. Neomezené přenosy dat až do výše 500MB/měsíc.

KÏ 35997777 KÎ

Îím víc dobijete, tím víc dostanete Dobijte si kredit a navrch dostanete dárek. Jaký? To záleží na tom, kolik si dobijete. 300 Kč – 399 Kč dáme vám neomezené SMSky v naší síti na týden 400 Kč – 499 Kč budete moci v naší síti volat celý týden neomezeně podle svého gusta 500 Kč a víc dostanete v naší síti týdenní neomezené volání a SMSky

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/vanoce 67


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V MOBILU

Internet v mobilu S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete přesně takové připojení, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete občas, nebo každý den.

Internet do mobilu Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet. Můžete si vybrat připojení napořád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč nebo 315 Kč na měsíc). Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu. Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji.

Vodafone Internet v mobilu na den Vodafone Internet v mobilu na den – ideální pro toho, kdo používá internet v mobilu jen občas – platíte pouze za dny, kdy se připojíte

Vodafone Internet v mobilu Vodafone Internet v mobilu – pro každého, kdo používá internet v mobilu pravidelně – platíte pevný měsíční paušál

Co za to? aneb Malý ceník Služba

Cena s / bez DPH

FUP

17,00 Kč / 14,16 Kč

5 MB

Vodafone Internet v mobilu

177,00 Kč / 147,50 Kč

100 MB

Vodafone Internet v mobilu naplno

315,00 Kč / 262,50 Kč

500 MB

Vodafone Internet v mobilu na den

FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí

Kdo si ho mıže užívat Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč (např. Opera Mini) nebo Vodafone live!

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Více o nabídce Vyzkoušej a kup a službě Po svém najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 68

Vodafone Internet v mobilu naplno Vodafone Internet v mobilu naplno – pro všechny, kteří internet v mobilu využívají hodně často nebo mají chytrý telefon (telefony s dotykovým displejem, s vestavěnými internetovými aplikacemi) – platíte pevný měsíční paušál


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V MOBILU

ŠUP NA TO

1 V Internetové samoobsluze S Internetem v mobilu si užijete zábavu a spoustu dalších vÝcí, prubnÝte to na m.internetdomobilu.cz

na www.vodafone.cz jděte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb – Datové služby – Připojení k internetu, WAPu a Vodafone live! – Změnit.

když potřebujete něco rychle zjistit nebo přeložit (Wikipedia, Google) můžete číst e-maily, kdykoliv potřebujete budete neustále v kontaktu s kamarády na sociálních sítích (Facebook, Twitter...) dokážete najít dopravní spojení nebo přečíst zprávy

2 Vyberte si datový tarif, zvolte ho a počkejte na potvrzovací SMSku.

S Internetem v mobilu se snadno připojíte k Facebooku či e-mailu a napíšete přátelům, co zrovna děláte.

Chcete vědět, co internet v mobilu všechno umí? Mrkněte na naše stránky m.internetdomobilu.cz.

Hned se dozvíte, co se děje, a to z kteréhokoliv zdroje, který máte na internetu rádi. Novinky tak znáte dřív než ostatní.

i a Min Operrnetový

OPERA MINI – internetový prohlížeÏ do vašeho mobilu

Inte Î zdarma líže proh tažení na e k s era.com p mini.o

Až 7x rychlejší načítání stránek, šetří spotřebu mobilních dat, a tím i vaše peníze! Přehledný úvod s odkazy a záložkami na nejoblíbenější služby (např. na Facebook) Snadné ukládání oblíbených stránek do přehledných záložek Rychlý přehled o aktuálních novinkách ve vašich účtech (např. nové e-maily) Možnost brouzdání v několika oknech najednou Přístup na Vodafone live! portál s hudbou, hrami a dalšími vychytávkami Lehká správa účtu přes mobil díky Mobilní samoobsluze

69


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V PC

Rychlý internet kdekoliv

ŠUP NA TO

S Vodafone internetem v PC můžete na svém počítači surfovat, kdykoliv potřebujete. A je celkem jedno, jestli zrovna někam cestujete, nebo jen chcete mít všechny počítače doma on-line.

1 Navštivte www.vodafone.cz/internet,

Jaké ěešení vám padne? Surfujete převážně ve městě? Zvolte náš vymazlený 3G USB modem, dostupný už v pěti barvách.

kde najdete všechny informace o pokrytí a datových tarifech v místech, kde chcete internet používat.

Jste rádi na síti na samotě u lesa ? Připojit se přes náš Kombo modem. Pokud hledáte ideální pocítač pro internet na cestách, pořiďte si Vodafone Netbook s již vestavěným 3G modemem.

Pěipojení na stálo do notebooku nebo PC

2 Datová zařízení i tarify si můžete přes internet rovnou objednat, nebo pokud vám není vše jasné, navštivte prodejnu Vodafone nebo zavolejte na 800 777 777 a rádi vám s výběrem pomůžeme.

3 Surfujte, surfujte a… surfujte. Připojení na stálo je vhodné pro všechny, kteří surfují denně. Za měsíční paušál 472,50 Kč se službou Po svém můžete brouzdat v mobilu i v PC, jak si zamanete. Plnou rychlostí můžete surfovat až do obrovského objemu 3 GB dat.*

Co za to? aneb Malý ceník Služba

Ceny jsou včetně / bez 20% DPH

Připojení na stálo – standardní cena

525,00 Kč / 437,49 Kč

Připojení na stálo – se službou Po svém

472,50 Kč / 393,75 Kč

Kde všude se pěipojíte? Rychlým internetem pokrýváme 80 % populace ČR. Rychlý 3G mobilní internet od Vodafonu pokrývá Prahu, Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Ostravu, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové a Liberec, což je již třetina populace České republiky (do konce roku 40 % populace). Naše nová a rychlá síť CDMA nabízí přístup k internetu pro 65 % obyvatel ČR. Technologií EDGE, jež umožňuje surfovat rychlostí až 236 kb za vteřinu, máme pokryto přes 95 % obyvatel ČR! A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka neskončili!

* Kvůli zachování kvalitní služby pro všechny zákazníky se po dosažení 3 GB stažených dat vaše rychlost sníží. Budete ale samozřejmě moci surfovat dál. 70

Mrkněte na www.vodafone.cz/internet na interaktivní mapu, a hned budete vědět, kde to můžete s daty rozbalit naplno.


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V PC

Internet na cesty

MÝstský elegán

Opravdový univerzál

Na síti jste s ním cobydup. Stačí vložit do USB modemu SIM kartu a zasunout modem do počítače. Nainstaluje už se sám. Je stejně jednoduché ho používat jako zaplatit – s tarifem Připojení na stálo stojí symbolických 77 Kč. Více informací najdete straně 92.

Kombo modem umí všechny sítě včetně CDMA, a tak vás připojí nejvyšší dostupnou rychlostí všude, kde budete zrovna courat. S tarifem Připojení na stálo si ho můžete pořídit už od 77 Kč. Více informací najdete straně 92.

Dva v jednom Nejpraktičtější zařízení pro vaše cesty se jmenuje Samsung N150. Lehoučký netbook se zabudovaným 3G/ EDGE modemem vydrží až 8 hodin bez šťávy. Vejde se vám i do chlebníku a přitom umí to samé jako jeho větší brácha. S Připojením na stálo ho dostanete od 6 977 Kč! Více informací najdete na straně 91.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet a náš průvodce vám pomůže najít nejlepší tarif i zařízení pro vaše potřeby.

Internet doma Rychlý internet se hodí i do obýváku Vysvětlete nám, proč byste měli doma pořád zakopávat o nějaké dráty? Rychlý internet můžete používat díky 80% pokrytí klidně i u pracovního stolu. Vyberte si 3G nebo Kombo modem podle úrovně pokrytí ve vašem bydlišti. Více informací o USB modemech najdete na straně 92–93.

BuÑte on-line celá rodina Praktické zařízení vám z USB 3G modemu udělá Wi-Fi po celém bytě. Jednoduše do zařízení Vodafone Mobile Sharing Dock zasunete 3G USB modem. Více informací najdete na straně 93.

Wi-FiÎ!

71


S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ

Chystáte se za hranice? Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak, jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.

Vodafone Passport – Volání a MMSky ze svÝta Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za stejné ceny jako doma. A když někdo volá vám, taky zaplatíte jen spojovcí poplatek Příjemce vašeho hovoru neplatí nic Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu Zóna

Spojovací poplatek

1

22 Kč

2

50 Kč

3

80 Kč

A dále voláte podle výše vašeho tarifu. MMS

Pro kartu i tarif

Posílání MMS ze všech zón

11,40 Kč

A ještÝ nezapomeĊte Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma! Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen na přijímání zpráv doma Aktuální ceníky Vodafone Passportu a Vodafone World Roamingu najdete na www.vodafone.cz/roaming

ŠUP NA TO

Vodafone Passport si můžete aktivovat od nás i z ciziny. Nejsnáz rovnou z mobilu: Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234 na telefonní číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy) Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy)

Volejte výhodnÝ do vybraných zemí Na Slovensko, Ukrajinu a do Ruska, Číny a Vietnamu můžete s předplacenou kartou volat za 5,50 Kč / 4,58 Kč (včetně/bez 20% DPH) za minutu. Hovory jsou po první provolané minutě účtovány po vteřinách. Nabídka platí až do 31. 1. 2011.

Pěehled zón Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming

zóna

1

zóna

2

zóna

3

Liší se podle výše spojovacího poplatku a jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby Zóna 1: všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island Zóna 2: evropské země mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong, Indonésie, Brazílie

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 72


S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ

Pěipojení ze zahraniÏí na den

ŠUP NA TO

Je ideální, když se chcete připojit jenom na skok Platí pro tarifní zákazníky Díky optimalizaci dat pro mobilní telefony se vám stránky načtou mnohem rychleji Zóna

do 5 MB

od 5–50 MB

1

80 Kč

350 Kč

30 Kč/MB

2 ( + zóna 1)

160 Kč

700 Kč

30 Kč/MB

3

za každý MB nad 50 MB

Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 50)

1 Skočte si pro data od nás do libovolné prodejny Vodafonu nebo se přihlaste na Internetovou samoobsluhu na www.vodafone.cz.

2 Klikněte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb a nastavte si připojení, jaké chcete.

Pěipojení ze zahraniÏí na stálo

Tip

Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu Platí pro tarifní zákazníky Zóna

Cena tarifu do 200 MB

1

1600 Kč

2

3200 Kč

3

Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 200)

Datové služby v roamingu můžete nově využívat také s předplacenou kartou. Pohlídáme vaše data ze zahraničí! Výdaje za internet, maily a další datové přenosy ze zahraničí můžete mít dokonale pod kontrolou s Roamingovým datovým limitem.

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 Kč/MB

Pěipojení ze zahraniÏí Když chcete platit opravdu jen za stažená data Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými kartami Platíte za každý stažený kB (WAP se v zahraničí účtuje v násobcích 10 kB a internet v násobcích 100 kB za jednotlivé připojení) Zóna

Internet a WAP/MB

MMS

1

30 Kč

11,40 Kč

2

250 Kč

11,40 Kč

3

300 Kč

11,40 Kč

Hurá za palmama

73


VODAFONE KARTA

Kartu, nebo tarif? Naše předplacené karty jsou skvělé. Jste-li zvyklí dobíjet si kredit a vyhovuje vám to, můžete si vybrat tu nejlepší, a budete nadšení. Pokud ale chcete ještě víc, přejděte na naše Tarify na míru. Přizpůsobí se dokonale vašim potřebám – třeba každý měsíc jinak! Prostě porostou s vámi. Prubněte to!

VÝHODY NAŠICH KARET Žádný měsíční paušál ani vyúčtování Stejné ceny za volání po celý den Po první minutě účtování po vteřinách

Divoká karta

Karta na míru

Extra výhodné volání v síti Vodafone

Výhodné volání do všech sítí v ČR po celý den

Vodafone divoká karta

Vodafone divoká karta

Volání v síti Vodafone

3,00 Kč/min.

Volání do všech sítí

Volání do ostatních sítí v ČR

7,20 Kč/min.

SMS do všech mobilních sítí v ČR

1,50 Kč

2,40 Kč

MMS do všech mobilních sítí v ČR

4,50 Kč

SMS do všech mobilních sítí v ČR Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě Program dvojka Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafone, první nastavení čísel zdarma

Cena volání: 2,38 Kč/min.

Balíček Nonstop víkend Neomezená víkendová volání v síti Vodafone na jeden víkend

Cena balíčku: 59,50 Kč

SUPER NABÍDKA: Volejte a SMSkujte do 31. 12. 2011 o víkendech zdarma S novou předplacenou kartou vám teď stačí od pondělí do pátku provolat alespoň 5 minut a celý následující víkend voláte v naší síti zdarma. Nebo poslat 5 SMS a o víkendu budete zadarmo posílat SMSky. Anebo obojí.

Aktuální nabídku předplacených služeb od Vodafonu najdete na www.vodafone.cz

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Naše karty si snadno pořídíte zde: 74

6,50 Kč/min.


Z KARTY NA TARIF

ŠUP NA TO

I S KARTOU MİŽETE BÝT ONLINE Můžete surfovat jak v mobilu, tak v počítači.

1 Dát za dobu, co jste u Vodafonu,

Je jen na vás, jaké připojení si vyberete. Všechno o tom, jak si Internet pořídit, najdete na str. 68, 69, 70, 71

Internet v mobilu Vodafone Internet v mobilu na den Ideální pro toho, kdo používá internet jen občas. Platíte jenom za dny, kdy se připojíte. Cena 17 Kč za den. Vodafone Internet v mobilu Pro každého, kdo surfuje pravidelně. Platíte pevnou měsíční cenu 177 Kč na měsíc.

Abyste mohli se svým číslem přejít z karty na tarif, stačí splnit jen dvě jednoduché podmínky:

Rychlý internet kdekoliv Připojení na stálo Pro všechny, kdo chtějí na svém počítači surfovat, kdykoliv potřebují. Ať doma, na cestách nebo na samotě u lesa. S našimi USB modemy nebo Kombo modemem se jednoduše připojíte všude. Za cenu 525 Kč měsíčně.

Vodafone Internet v mobilu naplno Pro všechny, kteří surfují v mobilu opravdu často, stahují větší objemy dat nebo mají chytrý telefon s vestavěnými aplikacemi. Měsíčně zaplatíte 315 Kč.

PěejdÝte na tarif

do kreditu celkem aspoň 1000 Kč. Započítává se do toho i počáteční kredit při pořízení Vodafone karty, takže je to opravdu hračka.

2 Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce, je potřeba mít při přechodu na tarif kredit aspoň 500 Kč. Ten vám pro první 3 měsíce poslouží jako Volací jistina (limit, který můžete provolat nebo použít na jiné služby po vyčerpání svého paušálu). Volací jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte řádně a včas tři po sobě jdoucí vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce jste, žádnou Volací jistinu potřebovat nebudete! No a dál už stačí jen zavolat na *077.

Na Vánoce radši na míru, divoce až v novém roce

Nestresujte se stálým počítáním, kolik utratíte. Naše tarify mají nepřekonatelné ceny. Nemusíte řešit, kam voláte, budete mít stejně výhodné volání do všech sítí u nás Paušál využijete i na SMSky, podobně jako s předplacenou kartou Nepotřebujete žádnou smlouvu Zůstane vám vaše číslo Plus fůra dalších výhod

75


PRO FIRMY

NABÍDKA

I podnikatelé si zaslouží dárek Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte, my máme dárek pro každého. Máme pro vás vychytaný smartphone za vánoční cenu. A ještě k tomu jeden dárek navíc.

VánoÏní nadílka Pořiďte si smartphone HTC Desire za neuvěřitelnou vánoční cenu. S Internetem v mobilu a minimálním měsíčním plnění ve výši 777 Kč ho získáte pouze za 3 577 Kč. (standardní cena 9 977 Kč) K Vánoční nadílce od nás dostane ještě dárek navíc! Parádní solární nabíječku.

Telefon HTC Desire e

10 12. 20 Od 6. ánoÎní í k v solárn ce a n díl bíjeÎka na RMA ZDA

Operační systém Android d 2.1 21 GPS, Wi-Fi, 3G Dotykový SLCD displej 3,7 ,7 palce pal

Internet v mobilu Neomezené surfování v mobilu mobilu u podle pod o e libosti za skvělou cenu Zprávy, mapy, Facebook, kk, YouTube Y Tube a jiné aplikace Neomezené přenosy datt až do výše 500MB/měsícc

Pro všechny s Internetem v mobilu a minimálním mÝsíÏním plnÝním 777 KÏ

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firemni 76

Pİvodní odní cena

9 977 KÏ a Jen z

KÏ 3 577


PRO FIRMY

PARTNEęI

Dát se na podnikání chce odvahu A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům z řad našich zákazníků pomohli.

Sladká odmÝna

Prkna, která znamenají svÝt

Aħ žije Republika

LAPEK, a.s.

MEGAskate.cz

Republika

DráždiÏi chuħových bunÝk

Prodají vám prkno i vás na nÝm nauÏí Stylovka pro mlsné jazýÏky

Co umí Umí udělat takovou dobrotu, že se budete olizovat ještě týden. A umí to už dlouho. Na tuzemském trhu funguje Lapek už přes dvacet let. A pořád si drží opravdu světový standard. Jejich lahůdky a laskominy těší každé ráno tisíce lidí. Slogan „...s námi začíná den“ hovoří za vše.

Co umí Okolo prken prakticky všechno. Ještě aby to neuměli, na prknech jezdí již přes 20 let a poradí nejen se snowboardy a skateboardy, ale i se super oblečením a botami. Samozřejmě se od nich můžete i leccos přiučit. Poradí vám, pomohou vybrat, a když si to budete přát, tak vše také nastaví a smontují.

Co umí Umí navodit příjemnou prvorepublikovou atmosféru v dnešním uspěchaném světě. V krásném interiéru paláce YMCA se budete cítit jako za časů Saturnina. A stejně jako Saturnin hýčkal svého pána, zaměstnanci restaurace a tančírny Republika budou rozmazlovat vás. Do ouška vám k tomu bude hrát jazz či swing.

Čím jsou výjimeční Každé ráno dodají do prodejen přes tři sta různých výrobků. A jeden lahodnější než druhý. Hlavně proto, že se nesoustředí jen na kvantitu, ale především na kvalitu. Používají nejmodernější technologie a přístroje. Díky tomu se jejich dobroty pravidelně umisťují v kulinářských soutěžích na těch nejvyšších místech.

Čím jsou výjimeční Kromě toho, že si u nich koupíte vybavení, jsou vás kluci z Megaskate.cz schopni na prkně i naučit. Založili společnost Svi, o. p. s., která na školách zdarma vyučuje snowboarding. Takhle už vychovali přes 15 000 studentů. Navíc pořádají hromadu sportovních akcí, podporují mladé talenty a pochopitelně i sponzorují.

Čím jsou výjimeční Klid a pohoda na vás dýchají z každého detailu. V Republice vám navíc nabídnou speciality tuzemské kuchyně a opravdu široký výběr vín. Není nad to, pochutnat si v krásném prostředí. Zvlášť když vám k tomu hraje jazz.

Kde je najdete Buď je najdete v Jihlavě na adrese Žižkova 111, nebo na internetu na www.lapek.cz.

Kde je najdete Na webové adrese www.megaskate.cz nebo na telefonní lince 777 788 792. Jejich zboží najdete také v obchodech Temple v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Klatovech, Písku, Příbrami a Strakonicích.

Kde je najdete Republiku najdete v ulici Na poříčí 12, Praha 1. Anebo na internetových stránkách www.republika-restaurace.cz.

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 77


PRO FIRMY

NABÍDKA

MÝjte celou firmu pod kontrolou Stačí si aktivovat některý z našich datových tarifů. Vodafone auto manažer se pak postará, abyste měli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá firmu před zloději. To všechno za pár peněz.

Vodafone auto manažer

ŠUP NA TO

Kdo by ve firmě neřešil auta! Knihy jízd, hlídání spotřeby, kde zrovna auta máte. Vodafone auto manažer to hravě ohlídá za vás. Platíte jen za data nebo SMS. Žádné dodatečné poplatky navíc.

1 Jediné, co potřebujete, je datový tarif od Vodafonu

2 Pak už stačí nainstalovat měřicí jednotku

ProÎ mít Vodafone auto manažer Poskytuje komplexní kontrolu vozového parku Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých Kontroluje rychlost, polohu, spotřebu atd. Funkce alarmu (prozvoní vás nebo pošle SMS při neoprávněném pohybu vozu) Snadná instalace měřicí jednotky buď do zásuvky zapalovače, nebo skrytě Snadné ovládání přes webovou aplikaci nebo SMS

nebo kameru a službu aktivovat

3 Pro přenos aktuálních informací o provozu auta je v každém z nich Vodafone SIM karta s hlasovým a datovým tarifem, kterou si sami nejdřív vyberete. Pak už jen on-line sledujete, co se s firemními vozy děje

Na kolik Vodafone auto manažer vyjde? Cena vč. DPH

bez DPH

Pořizovací cena měřicí jednotky

4977 Kč

4147,50 Kč

Měsíční paušál za datový provoz (Internet v mobilu)

177 Kč

147,50 Kč

SMS

dle vašeho tarifu

Měsíční poplatek zahrnuje poplatek za data v ČR a používání aplikace

Sleva

50 %

e dafon na Vo t v mobilu e n r e íc Int 2 mÜs e na

Snadné ovládání pěes web aplikaci nebo SMS

Poskytuje komplexní kontrolu vozového parku

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni 78


PRO FIRMY

NABÍDKA

Vodafone bezpeÏnostní kamera

ŠUP NA TO

Odteď už se nemusíte o svoji firmu bát. Vodafone bezpečnostní kamera vaše podnikání bezpečně ochrání. Funguje na principu přenosu dat, SMS a MMS.

1 Stačí si vybrat některý z datových tarifů spolu s MMS a SMS balíčkem

ProÎ si kameru poĚídit a co umí?

2 Nainstalovat kameru a přes mobilní

Malé rozměry a relativně nízká pořizovací cena Má bezpečnostní a monitorovací zařízení Zaznamená pohyb, tělesnou teplotu, zvuk i tříštění skla Lze ji ovládat na dálku Hlášení ve formě SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO Upozornění až na 10 telefonních čísel nebo e-mailů Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s počítačovou aplikací ZDARMA

telefon, nebo webovou aplikaci, která je zdarma, už jen sledovat, co se s firmou děje.

Co za to? Cena vč. DPH

bez DPH

Pořizovací cena kamery

6477 Kč

5181,60 Kč

Internet v mobilu

177 Kč

147,50 Kč

MMS balíček – 77 MMS

77 Kč

61,60 Kč

SMS balíček – 50 SMS

60 Kč

48 Kč

Volání

0 Kč

0 Kč

Sleva

50 %

e dafon na Vo t v mobilu e n r e íc Int 2 mÜs e na

Více informacíí ke k službě l žbě na 800 77 77 01 nebo b na www.vodafone.cz/firemni d f /fi i 79


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

Apple iPhone 4 Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,5"

GPS

HTC Desire Z Baterie 1420 mAh

Internet

Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,7"

Minimální měsíční plnění

11 977 Kč

od 477 Kč

10 577 Kč

od 777 Kč

9777 Kč

od 1177 Kč

8777 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

1300 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

7777 Kč 13 177 Kč

HTC Desire HD Fotoaparát

Displej

8 Mpix

4,3"

Minimální měsíční plnění

od 177 Kč

12 577 Kč

od 477 Kč

11 277 Kč

od 777 Kč

10 577 Kč

od 1177 Kč od 2177 Kč Standardní cena

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu 16GB varianta

Cena telefonu 32GB varianta

od 177 Kč

15 277 Kč

18 277 Kč

od 477 Kč

13 277 Kč

15 977 Kč

od 777 Kč

12 577 Kč

15 177 Kč

od 1177 Kč

11 777 Kč

14 277 Kč

od 2177 Kč

9777 Kč

12 277 Kč

16 277 Kč

19 277 Kč

Standardní cena

Cena telefonu

9577 Kč 8577 Kč 13 577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 94. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční nabídce najdete na str. 66 a 67. 80

GPS

Baterie 1230 mAh

Internet


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

HTC Desire Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,7"

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

1400 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

9177 Kč

od 477 Kč

8377 Kč

od 777 Kč

7877 Kč

od 1177 Kč

6777 Kč

od 2177 Kč

5677 Kč

Standardní cena

9977 Kč

Samsung I9000 GALAXY S Fotoaparát

Displej

5 Mpix

4"

GPS

Baterie

Internet

1500 mAh

Nokia N8-00 Fotoaparát

Displej

12 Mpix

3,5"

Minimální měsíční plnění

9977 Kč

od 477 Kč

9177 Kč

od 777 Kč

8377 Kč

od 1177 Kč

7377 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

6377 Kč 11 577 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

10 577 Kč

od 477 Kč

9577 Kč

od 777 Kč

8977 Kč

od 1177 Kč

7977 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

6977 Kč 11 577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 94 a 95. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz w.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční ční nabídce najdete na str. 66 a 67. 81


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

Nokia C6-00 Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,2"

GPS

Nokia C7-00 Baterie 1200 mAh

Internet

Fotoaparát

Displej

8 Mpix

3,5"

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

8377 Kč

od 477 Kč

7577 Kč

od 777 Kč

6777 Kč

od 1177 Kč

5777 Kč

od 2177 Kč

4777 Kč

Standardní cena

9777 Kč

Samsung S8500 Wave Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,3"

Minimální měsíční plnění

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

7177 Kč

od 477 Kč

6177 Kč

od 777 Kč

5577 Kč

od 1177 Kč

4577 Kč

od 2177 Kč

3577 Kč

Standardní cena

7977 Kč

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4777 Kč

od 777 Kč

4377 Kč

od 1177 Kč

3277 Kč

od 2177 Kč

2077 Kč

Standardní cena

6777 Kč

Podrobné informace najdete na str. 95. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční nabídce najdete na str. 66 a 67. 82

GPS

Baterie 1500 mAh

Internet


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

LG Optimus One

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro Fotoaparát

Displej

5 Mpix

2,55"

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

Fotoaparát

Displej

3 Mpix

3,2"

GPS

Baterie

Internet

1500 mAh

970 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4777 Kč

od 777 Kč

3977 Kč

od 1177 Kč

2977 Kč

od 2177 Kč

1977 Kč

Standardní cena

6177 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini Urban Gold Fotoaparát

Displej

5 Mpix

2,55"

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

950 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4777 Kč

od 777 Kč

3977 Kč

od 1177 Kč

2977 Kč

od 2177 Kč

1977 Kč

Standardní cena

6177 Kč Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

4577 Kč

od 477 Kč

3777 Kč

od 777 Kč

3177 Kč

od 1177 Kč

2177 Kč

od 2177 Kč

1077 Kč

Standardní cena

4977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 95 a 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční nabídce najdete na str. 66 a 67. 83


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

Sony Ericsson Xperia X8 Fotoaparát

Displej

3 Mpix

3"

GPS

HTC Wildfire Baterie 1200 mAh

Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,2"

GPS

Baterie

Internet

1300 mAh

Internet Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

4977 Kč

od 477 Kč

4377 Kč

od 777 Kč

3577 Kč

od 1177 Kč

2177 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

977 Kč 5477 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini Fotoaparát

Displej

5 Mpix

2,55"

Minimální měsíční plnění

Minimální měsíční plnění

3577 Kč

od 477 Kč

2977 Kč

od 777 Kč

2177 Kč

od 1177 Kč

1177 Kč

Standardní cena

od 177 Kč

4977 Kč

od 477 Kč

4377 Kč

od 777 Kč

3777 Kč

od 1177 Kč

2777 Kč

od 2177 Kč

1577 Kč

Standardní cena

5477 Kč

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

Cena telefonu

77 Kč 4177 Kč

Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční nabídce najdete na str. 66 a 67. 84

GPS

Baterie 950 mAh

Internet


TELEFONY

BEZ INTERNETU ANI RÁNU

Samsung GALAXY 550

Vodafone 945 Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,2"

Minimální měsíční plnění

3977 Kč

od 477 Kč

3177 Kč

od 777 Kč

2477 Kč

od 1177 Kč

1477 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

1500 mAh

Fotoaparát

Displej

2 Mpix

2,8"

GPS

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

577 Kč 4377 Kč

Vodafone 845 Fotoaparát

Displej

3 Mpix

2,8"

Minimální měsíční plnění

2777 Kč

od 477 Kč

1977 Kč

od 777 Kč

1277 Kč

od 1177 Kč

277 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

77 Kč 3377 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

3377 Kč

od 477 Kč

2777 Kč

od 777 Kč

1977 Kč

od 1177 Kč

1177 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 3977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 96 a 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Na tyto telefony se vztahuje vánoční sleva 1000 Kč. Více informací o vánoční nabídce najdete na str. 66 a 67. 85


TELEFONY

PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ

Nokia E5-00 Fotoaparát

Displej

5 Mpix

2,36"

Minimální měsíční plnění

Nokia E52 GPS

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

Fotoaparát

Displej

3 Mpix

2,4"

Minimální měsíční plnění

4977 Kč

od 177 Kč

5177 Kč

od 477 Kč

4077 Kč

od 477 Kč

4277 Kč

od 777 Kč

3277 Kč

od 777 Kč

3577 Kč

od 1177 Kč

2277 Kč

od 1177 Kč

2477 Kč

od 2177 Kč

1277 Kč

od 2177 Kč

1077 Kč

Standardní cena

5777 Kč

Standardní cena

5977 Kč

Fotoaparát

Displej

5 Mpix

3,2"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

Internet

Nokia C5-00 GPS

Baterie 900 mAh

Internet

Fotoaparát

Displej

3 Mpix

2,2"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 177 Kč

3377 Kč

od 477 Kč

4977 Kč

od 477 Kč

2577 Kč

od 777 Kč

4177 Kč

od 777 Kč

1777 Kč

od 1177 Kč

3577 Kč

od 1177 Kč

777 Kč

od 2177 Kč

2277 Kč

od 2177 Kč

Standardní cena

5977 Kč

Standardní cena

Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 86

Baterie 1500 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

LG GD880 mini

GPS

77 Kč 3977 Kč

GPS

Baterie 1050 mAh

Internet


TELEFONY

PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ

Sony Ericsson Elm Fotoaparát

Displej

5 Mpix

2,2"

Minimální měsíční plnění

GPS

LG GT350 Town Baterie

Internet

1000 mAh

Cena telefonu

Fotoaparát

Displej

2 Mpix

3"

Minimální měsíční plnění

2977 Kč

od 177 Kč

2577 Kč

od 477 Kč

2177 Kč

od 477 Kč

1777 Kč

od 777 Kč

1477 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 1177 Kč

477 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

3577 Kč

Standardní cena

Nokia 6303i classic Fotoaparát

Displej

3 Mpix

2,2"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

GPS

77 Kč

Samsung S5230 Star Baterie 1050 mAh

Internet

Fotoaparát

Displej

3 Mpix

3"

Minimální měsíční plnění

2577 Kč

od 177 Kč

2377 Kč

1777 Kč

od 477 Kč

1577 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 777 Kč

777 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

GPS

Baterie

Internet

1000 mAh

Cena telefonu

od 477 Kč

2977 Kč

Internet

2977 Kč

od 177 Kč

Standardní cena

Baterie 950 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

Standardní cena

GPS

77 Kč 2577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 97 a 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 87


TELEFONY

PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ

Nokia 7230

LG Wink Style

Fotoaparát

Displej

3 Mpix

2,4"

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

860 mAh

Cena telefonu

Fotoaparát

Displej

2 Mpix

2,8"

Minimální měsíční plnění

2577 Kč

od 177 Kč

1977 Kč

od 477 Kč

1777 Kč

od 477 Kč

1177 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 777 Kč

477 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

2977 Kč

Standardní cena

LG GD510 POP Fotoaparát

Displej

3 Mpix

3"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

77 Kč

Vodafone 547i GPS

Baterie 900 mAh

Internet

Fotoaparát

Displej

2 Mpix

2,8"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

2377 Kč

od 177 Kč

1277 Kč

od 477 Kč

1377 Kč

od 477 Kč

477 Kč

od 777 Kč

777 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

2777 Kč

Standardní cena

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 88

Internet

2377 Kč

od 177 Kč

Standardní cena

Baterie 900 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

Standardní cena

GPS

77 Kč 1577 Kč

GPS

Baterie 800 mAh

Internet


TELEFONY

VOLÁNÍ A SMS

Samsung B2100V Fotoaparát

Displej

1,3 Mpix

1,8"

Minimální měsíční plnění

GPS

Nokia 2690 Baterie

Internet

Fotoaparát

Displej

VGA

1,8"

1000 mAh

Cena telefonu

Minimální měsíční plnění

1977 Kč

od 177 Kč

1377 Kč

od 477 Kč

1177 Kč

od 477 Kč

577 Kč

od 777 Kč

477 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

2377 Kč

Standardní cena

Sony Ericsson Spiro Fotoaparát

Displej

2 Mpix

2,2"

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

GPS

77 Kč

Nokia 2330 classic Baterie

Internet

Fotoaparát

Displej

VGA

1,8"

1000 mAh

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

1477 Kč

od 177 Kč

977 Kč

od 477 Kč

777 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

1777 Kč

Internet

1777 Kč

od 177 Kč

Standardní cena

Baterie 860 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

Standardní cena

GPS

Standardní cena

GPS

Baterie

Internet

1020 mAh

77 Kč 1377 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98 a 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 89


TELEFONY

VOLÁNÍ A SMS

ZTE S202 Fotoaparát

LG GS101 Displej

GPS

1,65"

Baterie

Internet

Fotoaparát

1000 mAh

Displej

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

Minimální měsíční plnění

od 177 Kč

877 Kč

od 177 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

Standardní cena

1077 Kč

Standardní cena

Nokia 1800 Fotoaparát

Displej 1,8"

77 Kč

Vodafone 246 GPS

Baterie

Internet

Fotoaparát

800 mAh

Displej 1,44"

Minimální měsíční plnění

od 177 Kč

477 Kč

od 177 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 90

Internet

677 Kč

Cena telefonu

877 Kč

Baterie 950 mAh

Cena telefonu

Minimální měsíční plnění

Standardní cena

GPS

1,5"

Cena telefonu

577 Kč

GPS

Baterie 670 mAh

Internet


TELEFONY

DATOVÁ ZAęÍZENÍ

Samsung GALAXY Tab Samsung N150 Fotoaparát

Displej

3 Mpix

7"

GPS

Baterie 4000 mAh

Internet

Operační systém Rozměry Váha Displej Rozlišení Procesor Operační paměť Harddisk Grafika USB porty Webová kamera Připojení (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) Připojení GPRS/EDGE/3G Baterie

Windows 7 Starter edition 26 x 18 x 2,7 cm 1,26 kg 10,1" 1024 x 600 Intel Atom N450 (1,66 GHz) 1 GB 250 GB Integrovaná 3 1,3 Mpix Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano 6 članků Li-Ion

vložit StaÎí jste na a SIM rnetu inte

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

Minimální měsíční plnění

Cena zařízení

od 177 Kč

17 577 Kč

od 177 Kč

7777 Kč

od 477 Kč

14 977 Kč

od 477 Kč

6977 Kč

od 777 Kč

13 977 Kč

od 777 Kč

6277 Kč

od 1177 Kč

12 977 Kč

od 1177 Kč

5277 Kč

od 2177 Kč

11 977 Kč

od 2177 Kč

3977 Kč

Standardní cena

18 577 Kč

Standardní cena

8777 Kč

91


TELEFONY

DATOVÁ ZAęÍZENÍ

USB modem

Kombo modem

Vodafone Mobile Connect flash

Vodafone Mobile Connect Kombo

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS 3G/HSDPA GPRS/EDGE Čtečka paměťových karet

Notebook, PC USB port Windows Vista, XP, 7 Samoinstalace Z počítače 70 x 12,5 x 25 50 Ne/Ano Ano/7,2 Mbps Ano/Ano microSD

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení

Notebok, PC USB Windows 2000, 7, Vista, XP, Mac OS 10.4 a vyšší Samoinstalace Z počítače

3G/HSDPA GPRS/EDGE/CDMA Výbava

Ano/7,2 Mbps Ano/Ano/Ano Externí anténa

lý Rych et n r e t in o 3G i mim lity loka

lý Rych ve 3G t e n r inte astech obl

Minimální měsíční plnění

Cena zařízení

Minimální měsíční plnění

Cena při úvazku na 6 měsíců

Cena při úvazku na 12 měsíců

od 177 Kč

77 Kč

od 177 Kč

977 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 477 Kč

977 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 777 Kč

977 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

977 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

977 Kč

77 Kč

4577 Kč

4577 Kč

Standardní cena

92

1977 Kč

Standardní cena


TELEFONY

DATOVÁ ZAęÍZENÍ

Sdílení mobilního internetu

Sdílení mobilního internetu

Vodafone Mobile Wi-Fi

Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock

Využití Spojení s počítačem Podporované standardy Ovládací software Napájení Rozměry Váha

Notebok, PC, herní konzole Wi-Fi 802.11 b/g Samoinstalace Baterie 90x60x12 mm 90g

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Podporované standardy Zabezpečení

Notebok, PC, herní konzole Wi-Fi Windows 7, Vista, XP, MacOS Samoinstalace Externí 802.11 b/g/n WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK) /WPA (PSK2)

kové Doplĉí k USB n e Ěeš demu mo

Minimální měsíční plnění

Cena zařízení

od 177 Kč

1977 Kč

od 477 Kč

1477 Kč

od 777 Kč

1477 Kč

od 1177 Kč

1477 Kč

od 2177 Kč

1477 Kč

Standardní cena

2377 Kč

Standardní cena

877 Kč

93


TELEFONY

Samsung GALAXY Tab

Apple iPhone 4

HTC Desire Z

HTC Desire HD

HTC Desire

Nokia N8-00

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

3 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

8 Mpix

5 Mpix

12 Mpix •/•

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

Snímání/přehrávání videa

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/•

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 16 GB

až 16 GB/až 32 GB

512 MB

až 768 MB

až 576 MB

až 16 GB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

–/–

microSD/8 GB

microSD/8 GB

microSD/4 GB

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 16 GB/220

až 16 GB/až 32 GB/220

až 512 MB/220

až 768 MB/220

až 576 MB/220

až 140 MB/220

až 16 GB

až 16 GB/až 32 GB

až 512 MB

až 768 MB

až 576 MB

až 140 MB

UŽITEČNÉ FUNKCE

GPRS / EDGE / 3G

Uživatelská paměť telefonu

Paměť na SMS

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1700 /1800/1900/2100

Rozměry (mm)

188,8x120,3x11,4

115,2x58,6x9,3

119x60x14

123x68x11,5

119x60x11,9

113,5x59x12,9

Hmotnost (g)

380

137

180

164

135

135

Kapacita baterie / typ

4000 mAh/Li-ion

1 420 mAh/Li-ion

1300 mAh/Li-ion

1230 mAh/Li-ion

1400 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 2280

až 840

až 590

až 320

až 400

až 720

Pohotovostní doba (hodiny)

až 1660

až 300

až 430

až 490

až 340

až 400

Počet barev displeje

16 777 216

16 777 216

16 777 217

16 777 216

16 777 216

16 777 216

Rozlišení displeje

600x1024

640x960

480x800

480x800

480x800

360x640

Barevné provedení

bílá

černá

stříbrná

hnědá

černá

zelená

Android 2.2

iOS 4

Android 2.2

Android 2.2

Android 2.1

Symbian^3

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Operační systém

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 94


TELEFONY

Samsung I9000 GALAXY S

Nokia C6-00

Nokia C7-00

Samsung S8500 Wave

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro

Sony Ericsson Xperia X10 mini Urban Gold

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

5 Mpix

5 Mpix

8 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 8 GB

až 200 MB

až 8 GB

až 2 GB

až 128 MB

až 128 MB

UŽITEČNÉ FUNKCE

GPRS / EDGE / 3G

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/2 GB

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 8 GB/220

až 200 MB/220

až 140 MB/220

až 2 GB/220

až 1000/220

až 128 MB/220

až 500

až 200 MB

až 140 MB

až 1000

až 128 MB

až 128 MB 850/900/1800/1900/2100 83x50x16

Paměť na SMS

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/1700/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

Rozměry (mm)

122,4x64,2x9,9

113x53x16,8

117,3x56,8x10,5

118x56x10,9

90x52x17

Hmotnost (g)

119

150

130

118

120

80

Kapacita baterie / typ

1500 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-ion

970 mAh/Li-Pol

950 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 769

až 420

až 567

až 950

až 240

až 240

Pohotovostní doba (hodiny)

až 750

až 400

až 648

až 650

až 360

až 360

16 777 216

16 777 216

16 777 216

16 777 216

16 777 216

16 777 216

Rozlišení displeje

480x800

360x640

360x640

480x800

240x320

240x320

Barevné provedení

černá metalíza

černá

stříbrná

ebenová šeď

černá

zlatočerná

Android 2.1

Nokia S60

Symbian^3

Bada

Android 1.6

Android 1.6

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Počet barev displeje

Operační systém

95


TELEFONY

LG Optimus One

Sony Ericsson Xperia X8

HTC Wildfire

Sony Ericsson Xperia X10 mini

Vodafone 945

Vodafone 845

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

3 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

•/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 165 MB

až 128 MB

až 384 MB

až 128 MB

až 150 MB

až 150 MB

UŽITEČNÉ FUNKCE

GPRS / EDGE / 3G

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/2 GB

microSD/2 GB

microSD/2 GB

microSD/2 GB

microSD/2 GB

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 166 MB/220

až 128 MB/220

až 384 MB/220

až 128 MB/220

až 150 MB/220

až 150 MB/220

Paměť na SMS

až 999

až 128 MB

až 384 MB

až 128 MB

až 150 MB

až 150 MB

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

900/1800/2100

900/1800/1900/2100

Rozměry (mm)

113,5x59x13,3

99x54x15

106x60x13

83x50x16

109,1x55,9x14,1

100x56x14

Hmotnost (g)

127

104

118

80

130

110

Kapacita baterie / typ

1500 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-Pol

1300 mAh/Li-ion

950 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 360

až 340

až 490

až 240

až 300

až 270

Pohotovostní doba (hodiny)

až 450

až 476

až 690

až 360

až 250

až 270

Počet barev displeje

262 144

16 777 216

65 536

16 777 216

262 144

262 144

Rozlišení displeje

320x480

320x480

240x320

240x320

240x400

240x320

Barevné provedení

černá

bílá a bílo-stříbrná

šedo-černá, červená

černá a limetková

stříbrná

černo-stříbrná

Android 2.2

Android 1.6

Android 2.1

Android 1.6

Android 2.1

Android 2.1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Operační systém

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 96


TELEFONY

Samsung GALAXY 550

Nokia E5-00

LG GD880 mini

Nokia E52

Nokia C5-00

Sony Ericsson Elm

Nokia 6303i classic

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

UŽITEČNÉ FUNKCE

5 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/–

Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 170 MB

až 250 MB

až 80 MB

až 60 MB

až 50 MB

až 280 MB

až 55 MB

GPRS / EDGE / 3G

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/1 GB

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/1 GB

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/2 GB

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 170 MB/220

až 200 MB/220

až 1000/220

až 60 MB/220

sdílená/220

až 1000/220

až 2000/220

až 220

až 200 MB

až 1000

až 60 MB

až 50 MB

až 280 MB

až 55 MB

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800/1900

108x56x12,3

115x59x12,8

102x47,6x10,6

116x49x9,9

112x46x12,3

110x45x14

108,8x46,2x11,7

Paměť na SMS Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g)

TECHNICKÉ PARAMETRY

– 2 Mpix

101

126

99

98

89,3

90

96

Kapacita baterie / typ

1200 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

900 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-Pol

1050 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-Pol

1050 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 570

až 450

až 240

až 480

až 720

až 600

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 520

až 705

až 300

až 672

až 672

až 430

až 504

16 777 216

262 144

16 777 216

16 777 216

16 777 216

262 144

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

320x240

854x480

240x320

240x320

240x320

240x320

Barevné provedení

černá

černá

černá

černá

šedá

černá

stříbrná

Android 2.1

Nokia S60

LG

Nokia S60

Nokia S60

Sony Ericsson

Nokia S40

Počet barev displeje

Operační systém

97


TELEFONY

LG GT350 Town

Samsung S5230 Star

Nokia 7230

LG GD510 POP

LG Wink Style

Vodafone 547i

Samsung B2100V

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

2 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

2 Mpix

2 Mpix

1,3 Mpix

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

UŽITEČNÉ FUNKCE

GPRS / EDGE / 3G Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 40 MB

až 50 MB

až 70 MB

až 42 MB

až 15 MB

až 20 MB

až 9 MB

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 1000/220

až 2000/220

až 2000/220

až 1000/220

až 1000/220

až 20 MB/220

až 1000/220

až 220

až 500

až 70 MB

až 500

až 500

až 200

až 300

850/900 /1800/1900

Paměť na SMS

850/900/1800/1900

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

900/1800

850/900 /1800/1900

Rozměry (mm)

107,5x52,5x15,9

104x53 x119,9

98x48x14,75

97,8x49,6x11,2

102,9x56,9x11,9

102x50x12,5

113x49,5x17

Hmotnost (g)

124

92

100

88

86,5

100

102

Kapacita baterie / typ

950 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

860 mAh/Li-ion

900 mAh/Li-ion

900 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 300

až 600

až 318

až 210

až 180

až 200

až 540

Pohotovostní doba (hodiny)

až 440

až 700

až 384

až 350

až 350

až 320

až 600

Počet barev displeje

262 144

262 144

262 144

262 144

262 144

262 144

262 144

Rozlišení displeje

400x240

240x400

240x320

240x400

240x320

240x400

128x160 černo-červená Samsung

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Barevné provedení Operační systém

bílo-modrá

černá, La Fleur

černá

stříbrná

bílá

černá, bílá, červená, růžová

LG

Samsung

Nokia S40

LG

LG

Vodafone

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 98


TELEFONY

Sony Ericsson Spiro

ZÁBAVNÉ FUNKCE

ZTE S202

Nokia 1800

LG GS101

Vodafone 246

MMS

Podpora Java

Výměnné kryty

2 Mpix

VGA

VGA

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Snímání/přehrávání videa

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

•/–

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/–

•/•/–

•/•/–

–/–/–

–/–/–

–/–/–

–/–/–

GPRS / EDGE / 3G

UŽITEČNÉ FUNKCE

Nokia 2330 classic

Hry

Fotoaparát

Wi-Fi

Modem

Bluetooth

GPS modul

– –

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

ne

Hlasité handsfree Uživatelská paměť telefonu

až 5 MB

až 15 MB

až 11 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 5 MB/220

až 2000/220

až 1000/220

až 300/220

až 500/220

až 300/220

až 300/220

až 500

až 15 MB

až 11 MB

až 200

až 250

až 100

až 100

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800/900

900/1800

900/1800

900/1800

92x48x16,75

107,5x45,5x13,8

107x46x13,8

108x49,5x15,1

107x45,4x15,4

103,5x43,5x12,9

107x46x11

Paměť na SMS Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nokia 2690

90

80,7

80

82

72,6

65

60

Kapacita baterie / typ

1000 mAh/Li-Pol

860 mAh/Li-ion

1020 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

950 mAh/Li-ion

670 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 270

až 270

až 288

až 300

až 780

až 360

až 240

Pohotovostní doba (hodiny)

až 476

až 336

až 528

až 300

až 837

až 420

až 200

Počet barev displeje

262 144

262 144

65 536

černobílý

65 536

65 536

65 536

Rozlišení displeje

240x320

128x160

128x160

3 řádky

160x128

128x128

128x128

Barevné provedení

černá

grafitově černá

černá

stříbrná a šedá

stříbrná

bílo-zelená

černá

Sony Ericsson

Nokia S40

Nokia S40

ZTE

Nokia S30

LG

Vodafone

Operační systém

99


FINANCOVÁNÍ

Vodafone mobily za hotové i na splátky

ŠUP NA TO

Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu jednoduché jako facka.

Nemáte zrovna po kapsách peníze na nový mobil, který chcete? Nevěšte hlavu! S námi si ho bez problémů pořídíte!

KouknÝte, kolik za svıj vysnÝný telefon mÝsíÏnÝ zaplatíte: Telefon

Standardní splátka

MMP 177 Kč

MMP 477 Kč

MMP 777 Kč

MMP 1177 Kč

MMP 2177 Kč

Vodafone 845

338 Kč

Samsung GALAXY 550

398 Kč

338 Kč

Sony Ericsson Xperia X8

418 Kč

358 Kč

Vodafone 945

438 Kč

398 Kč

LG Optimus One

498 Kč

458 Kč

378 Kč

HTC Wildfire

548 Kč

498 Kč

438 Kč

358 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini

548 Kč

498 Kč

438 Kč

378 Kč

618 Kč

558 Kč

478 Kč

398 Kč

618 Kč

558 Kč

478 Kč

398 Kč

Nokia C6-00

678 Kč

558 Kč

478 Kč

438 Kč

Samsung S8500 Wave

798 Kč

718 Kč

618 Kč

558 Kč

458 Kč

358 Kč

Nokia C7-00

978 Kč

838 Kč

758 Kč

678 Kč

578 Kč

478 Kč

HTC Desire

998 Kč

918 Kč

838 Kč

788 Kč

678 Kč

568 Kč

Nokia N8-00

1158 Kč

998 Kč

918 Kč

838 Kč

738 Kč

638 Kč

Samsung I9000 GALAXY S

1158 Kč

1058 Kč

958 Kč

898 Kč

798 Kč

698 Kč

HTC Desire Z

1318 Kč

1198 Kč

1058 Kč

978 Kč

878 Kč

778 Kč

HTC Desire HD

1358 Kč

1258 Kč

1128 Kč

1058 Kč

958 Kč

858 Kč

Apple iPhone 4 16GB

1628 Kč

1528 Kč

1328 Kč

1258 Kč

1178 Kč

978 Kč

Samsung GALAXY Tab

1858 Kč

1758 Kč

1498 Kč

1398 Kč

1298 Kč

1198 Kč

Apple iPhone 4 32GB

1928 Kč

1828 Kč

1598 Kč

1518 Kč

1428 Kč

1228 Kč

Sony Ericsson Elm

358 Kč

Nokia C5-00

398 Kč

338 Kč

Nokia E5-00

578 Kč

498 Kč

408 Kč

Nokia E52

598 Kč

518 Kč

428 Kč

358 Kč

LG GD880 mini

598 Kč

558 Kč

498 Kč

418 Kč

358 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini Urban Gold Sony Ericsson Xperia X10 mini pro

StaÏí udÝlat těi vÝci: Vzít s sebou občanku + další doklad totožnosti (řidičák, pas, rodný list apod.) Opsat si v práci telefon a adresu svého zaměstnavatele Noví zákazníci si mohou telefon pořídit spolu s naší SIM kartou v našich prodejnách nebo na Vodafone prodej 800 777 777 Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon na *077.

ZatoÏí vám šiškou

Co se ještÝ vyplatí vÝdÝt Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Více informací najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 100

Telefony můžete dokonce zkouknout ve třech rozměrech (pěkně dokola) na www.vodafone.cz.


JISTINA

Volací jistina Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když tři Vyúčtování za sebou bez problémů zaplatíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni Vyúčtování.

Výše volací jistiny Minimální měsíční plnění Minimální měsíční plnění (Kč)

0–176,99

Minimální výše volací jistiny / limitu bez zvýhodněného telefonu

Minimální výše volací jistiny / limitu se zvýhodněným telefonem

Minimální výše volací jistiny pro stávající zákazníky při pořízení další SIM

500 Kč

Nenabízíme zvýhodněný telefon

0 Kč

177–476,99

500 Kč

500 Kč

0 Kč

477–776,99

1000 Kč

1000 Kč

0 Kč

777–1176,99

1000 Kč

1500 Kč

0 Kč

1177–2176,99

1000 Kč

2000 Kč

0 Kč

2177 a více

1000 Kč

3000 Kč

0 Kč

Aby bylo jasno Co je minimální měsíční plnění? Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, za kolik si u Vodafonu poskládáte svůj měsíční Tarif na míru. A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony? Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše minimální měsíční plnění dělá. Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete, že budete volat v rozmezí 177–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 177 Kč, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak z reálně zaplacených měsíčních poplatků dosáhnete oné minimální spodní hranice. Jestli to prostě provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců od pořízení dotovaného zařízení, může vám Vodafone doúčtovat rozdíl mezi dotovanou cenou zařízení a standardní cenou v době pořízení. Prostě pak telefon doplatíte a voláte vesele dál, jak potřebujete.

Stromkİm zelenou

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 101


PRODEJNY

Naše prodejny Praha Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00, Ne: 10.00–20.00

Metropole ZliÎín, ęevnická 1, 155 21 Praha 5 Po–Ne: 10.00–21.00

nová prodejna

Na PĚíkopÜ 8, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

Obchodní centrum Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00

Národní 28, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

Palladium, patro -2, market, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1 Po–St: 9.00–21.00, Ît–So: 9.00–22.00, Ne: 9.00–21.00

Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2 Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00, Ne: 13.00–19.00 Jugoslávská 11, Praha 2, u metra I. P. Pavlova Po–Pá: 8.30–19.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno NC Palác Flóra, 3. patro, Vinohradská 149, 130 00 Praha 3 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00 OC Arkády, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 OC Nový Smíchov, pĚízemí, Plzeĉská 8, 150 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144, 155 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 KonÜvova 188/30, Praha 3 (vedle Cizinecké policie) Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00 Galerie Fénix, Freyova 35/945, Praha 9 Po–Pá: 9.00–21.00, So: 10.00–17.00 Centrum Íerný Most, Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po–Ne: 10.00–21.00 NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527, 101 00 Praha 10 Po–Ne: 9.00–21.00 Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00, Ne: zavěeno Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00

nová prodejna Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00

102

PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 Po–Ne: 7.00–21.00 Hypermarket Globus, Kostelecká 823, 19600 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00 OC Letĉany, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00

Beroun Palackého 31/2, 266 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00

Brno NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Po–Ne: 9.00–21.00 Olympia, U Dálnice 777, 664 42 ModĚice Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00

HavíĚov

Jablonec nad Nisou

Fibichova 228/23, 736 01 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Jugoslávská 543/2, 466 01 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00

Tesco, ŽelezniÎáĚİ 8/1303, 736 01 Po–Ne: 9.00–21.00

Jeseník

nová prodejna

Hodonín

nová prodejna Lipovská 69/1, 790 01 Po–Pá: 8.00–17.30, So: 8.00–11.30

nová prodejna

Tesco, Skandinávská 2, 619 00 Po–Ne: 9.00–20.00

Národní tĚída 383, 695 01 Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00

Masarykova 2, 602 00 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30, Ne: zavěeno

Hradec Králové

Benešova 28, 586 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

S. K. Neumanna 281, 500 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

JiÎín Husova 127, JiÎín 506 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30

Albert Hypermarket, Kutnohorská 226, 500 04 Po–Ne: 9.00–20.00

Karlovy Vary

Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1, 602 00 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00

Íeské BudÜjovice nám. PĚemysla Otakara II. 90, 370 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04 Po–Ne: 9.00–21.00

Íeský TÜšín Hlavní tĚída 17, 737 01 Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–12.00

DÜÎín Prokopa Holého 12, 405 02 Po–Ît: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Frýdek-Místek nám. Svobody 16, 738 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00, Ne: zavěeno

nová prodejna

Futurum, BrnÜnská 1825/23a, 500 09 Po–Ne: 9.00–21.00

Cheb Svobody 547/19, 350 02 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Chodov Karlovarská 1155, 357 35 Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Chomutov Ul.Palackého 4504, 43001 Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00

nová prodejna

Chrudim Resselovo nám. 80/1, 53701 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

Jihlava

T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno OC Varyáda, kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary-Dvory, 360 06, Po–Ne: 9.00–21.00

Karviná, OC Karviná, Nádražní 1939/4a, 733 01, Po–Ne: 9.00–21.00

Kladno T. G. Masaryka 772, 272 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Kolín Sokolská 166, 280 02 (vchod z Pražské ul.) Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00


Galerie Fénix Co je nové? My vám to povíme – jsme to my! PěijÑte se za námi podívat do novÝ otevěeného kiosku v Obchodní galerii Fénix. S úsmÝvem vám pomıžeme vždy a vše vyěešit :). Tak neváhejte a dorazte. TÝšíme se na Vás! Marta, Martin a Dušan. Vaši prodejci. nám. Republiky 56, 530 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Písek

Vodní 88, 767 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Liberec Hypermarket Globus, Sousedská 600, 460 11 Po–Ne: 9.00–20.00 Pražská 147/30, 460 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno OC Nisa, Íeské mládeže 456, 460 03 Po–Ne: 9.00–21.00

LitomÜĚice Novobranská 2, 412 01 Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00

Litvínov 9. kvÜtna 24, 436 01 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Louny Pražská 94, 440 01 Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Most OC Central Most, RadniÎní 3400, 434 01 Po–Ne: 9.00–20.00 Tesco Most, Rudolická 1706/4, 434 01 Po–Ne: 9.00–21.00

nová prodejna

Mladá Boleslav Olympia, JiÎínská 1350/III, 293 01 Po–Ne: 9.00–21.00

Bondy Centrum, tĚ. Václava Klementa 1459, 239 01 Po–Ne: 9.00–20.00

Náchod Kamenice 143, 547 01 Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.30–11.30

Olomouc Ostružnická 15, 771 00 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00

NC Interspar, Chýnovská 3049, 390 01 Po–Ne: 9.00–20.00

Plzeĉ

Tachov

nám. Republiky 3, 301 00 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

NámÜstí Republiky 57, 347 01 Po–Pá: 8.00–17.00, So: 8.00–11.30

NC Borská pole, U LetištÜ 2/1074, 301 00 Po–Ne: 9.00–20.00

Teplice

OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00 Íernice Po–Ne: 9.00–21.00

ProstÜjov Tesco, KoneÎná 25, 796 01 Po–Ne: 9.00–21.00

PĚerov – Hypermarket Albert Denisova 2907/11, 750 02 Po–Ne: 8.30–19.30

PĚíbram

Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín, 779 00 Po–Ne: 8.30–20.30

T. G. Masaryka 157, 261 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

OC Haná, Kafkova 1223/8, 779 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Rakovník

Opava Globus, TÜšínská 83, 746 41 Po–Ne: 8.00–20.00

Ostrava Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Po–Ne: 9.00–21.00

Husovo námÜstí 121, 269 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Rychnov nad KnÜžnou Staré námÜstí 53, 516 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30

Rumburk

Zeyerova 347/4, 702 00 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

tĚ. 9. kvÜtna 5, 408 01 Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00

Futurum, NovináĚská 6a, 702 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Velké námÜstí 144, 386 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

Hypermarket Globus, Opavská 236/90, Ostrava-Plesná Po–Ne: 9.00–21.00

Svitavy

OC Galerie, Sjízdná 5554/2, 722 00 Po-Ne: 10.00–20.00

Šumperk

Pardubice Globus, PodÜbradská 293, 530 09 Po–Ne: 8.30–20.30

Erbenova 572, 390 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Velké námÜstí 7/12, 397 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00 Po–Ît: 10.00–20.00, Pá–Ne: 10.00–21.00

KromÜĚíž

Tábor

Strakonice

NámÜstí Míru 79, 56802 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 8.30–11.30 Hlavní tĚída 3, 787 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00

nová prodejna U Krupské brány 24, 415 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Olympia Teplice, Srbická 464, 415 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–20.00

TĚinec Hypermarket Albert, Lidická 1269, 739 61 Po–Ne: 8.00–20.00

Trutnov Horská 1, 541 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Uherské HradištÜ Masarykovo nám. 37–38, 686 01 Po–Ît: 8.00–19.00, Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00, Ne: zavěeno

Ústí nad Labem Mírové nám. 207, 401 00 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Zlín Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ JABLKO, nám. Míru 174, 760 01 Po–Ne: 9.00–21.00 Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170, Malenovice 763 02 Po–Ne: 9.00–21.00

Znojmo Obroková ulice 19, 669 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Žatec Obráncİ Míru 236, 438 01 Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00

Ždár nad Sázavou NámÜstí Republiky 68, 591 01 Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00

Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skočte na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu V prodejnách označených ikonou najdete servis telefonů 103


PRO FIR PRO FIRMY RMY RM

Všichni podnikatelé o tom mluví

Vánoce, Vááánoce už troubÜjí…

VOLEJTE NEOMEZENĚ V ČR*

VOLEJTE NEOMEZENĚ VE VAŠÍ FIRMĚ

VOLEJTE NEOMEZENĚ SVÝM PARTNERŮM

BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY

VYBERTE SI TARIF NA MÍRU

KONTROLA NÁKLADŮ DLE VAŠICH AKTUÁLNÍCH POTŘEB

30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

TELEFONY JIŽ OD 7 KČ

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná čísla v síti Vodafone

Volání na ostatní čísla

SMS na ostatní čísla

Internet Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

VPN firma neomezeně Neomezené volání a psaní v rámci firmy

Co mohu získat

1 číslo 175 Kč

2 čísla 225 Kč

0 minut 6,50 Kč/min 0 Kč

20 minut 5,50 Kč/min 110 Kč

0 SMS 1,50 Kč/SMS 0 Kč

50 minut 5 Kč/min 250 Kč

50 SMS 1,20 Kč/SMS 60 Kč

Vodafone Internet v mobilu na den 17 Kč/den (platíte, jen když se připojíte)

3 čísla 260 Kč

125 minut 4 Kč/min 500 Kč

100 SMS 1 Kč/SMS 100 Kč

Vodafone Internet v mobilu 177 Kč

4 čísla 285 Kč

250 minut 3 Kč/min 750 Kč

250 SMS 0,80 Kč/SMS 200 Kč

Vodafone Internet v mobilu naplno 315 Kč

Měsíční poplatek 240 Kč / SIM

Něco navíc Balíček MMS naplno

77 MMS měsíčně za 77 Kč

Business e-mail plus

Neustálý přístup k e-mailům a kontaktům, i když zrovna nesedím u počítače

Chytrý přehled

Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal

Vodafone Passport

Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek

*Platí s Tarifem na míru 2700 104

400 minut 2,50 Kč/min 1000 Kč

neomezené volání 0 Kč/min 2700 Kč

neomezené SMS 0 Kč/SMS 500 Kč

Připojení na stálo 525 Kč


Vánoční nabídka

PoěiÑte si smartphone Nokia C6 za neuvÝěitelnou vánoÏní cenu! 7nteKrnÏetemlno

S Internetem v mobilu naplno a minimálním mÝsíÏním plnÝním ve výši 777 KÏ po dobu 9 mÝsícı ho získáte pouze za 7 KÎ. (standardní cena 6 777 KÏ)

s I ilu nap b v mo

Vybral jsem si Můj Tarif na míru

Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Prodejce

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/firemni Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 105


SNADNÁ CESTA K VODAFONU

ProÏ si vybrat Vodafone? SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU

STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ

ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY

PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH

30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám Kamarádi

Co mohu získat

Neomezené volání a psaní na vybraná čísla v síti Vodafone

1 číslo 175 Kč

Volání

0 minut 6,50 Kč/min 0 Kč

na ostatní čísla

SMS na ostatní čísla

Internet Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

2 čísla 225 Kč

20 minut 5,50 Kč/min 110 Kč

0 SMS 1,50 Kč/SMS 0 Kč

(platíte, jen když se připojíte)

Po svém

50 minut 5 Kč/min 250 Kč

50 SMS 1,20 Kč/SMS 60 Kč

Vodafone Internet v mobilu na den 17 Kč/den

3 čísla 260 Kč

125 minut 4 Kč/min 500 Kč

100 SMS 1 Kč/SMS 100 Kč

Vodafone Internet v mobilu 177 Kč

250 minut 3 Kč/min 750 Kč

400 minut 2,50 Kč/min 1000 Kč

250 SMS 0,80 Kč/SMS 200 Kč

neomezené volání 0 Kč/min 2700 Kč

neomezené SMS 0 Kč/SMS 500 Kč

Vodafone Internet v mobilu naplno 315 Kč

Připojení na stálo v PC 525 Kč

10% sleva na měsíční paušál všech výše vybraných služeb za ovládání účtu přes internet

Něco navíc Balíček MMS naplno

77 MMS měsíčně za 77 Kč

Chytrý přehled

Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal

Vodafone Passport

Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 106

4 čísla 285 Kč

RolniÎky, rolniÎkyyy už jsou tady zas!


Vánoční nabídka

Dárek 1000 KÏ na koupi nového chytrého telefonu StaÏí si poěídit Tarif na míru v hodnotÜ 477 KÎ s Internetem v mobilu naplno a získáte chytré telefony za super ceny. Tak těeba Samsung Galaxy 550 nebo Sony Ericsson Xperia X8.

KÏ 19297777 KÎ

KÏ 17277777 KÎ

Vybral jsem si Můj Tarif na míru

Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Prodejce

107


Buď v pohodě & stále ve

spojení

a ladný design Android 2.1 + Touchwiz 3.0 GPS, WiFi, AllShare 2MP kamera • StylovýSWYPE • • • pro nejrychlejší psaní Rychlý 3G internet HSDPA 7.2 3.5 mm jack • • •

SAMS1059.indd 1

14.9.10 10:10

Profile for Čilichili

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

Profile for cilichili
Advertisement