Page 60

Fenomén

MOŽNÁ VÁM TO PŮJČÍME Až překvapivou skotskou velkorysostí se rozhodně nenechali inspirovat správcové věhlasných sbírek Britského muzea, které byly nashromážděny všelijak. Třeba světoznámé Beninské bronzy, které v Evropě podnítily vznik moderního umění, pocházejí z rabování afrického království Benin v roce 1897. Dnes o jejich vrácení bezvýsledně usiluje Nigérie. Stejně marně žádají Řekové o vrácení sbírky mramorových soch z chrámu Parthenon, které hrabě z Elginu získal podivným způsobem od tureckého sultána. Britové Řekům odpovídají, že jim je možná půjčí. CHAOS V EVROPĚ I novodobé evropské umění mělo své nenechavce. Jedním z prvních byl Napoleon, který během vojenského tažení šlohl, co mohl. Na Svatou Helenu se mu ale všechno nevešlo, takže se velká většina nakradených kusů vrátila majitelům. Další trpaslík s touhou ovládnout svět to vzal důkladněji a odhaduje se, že v Německu během 2. světové války skončila skoro pětina všech uměleckých děl v Evropě. Moderní umění Hitler považoval za zvrhlé a nařídil ho prodat nebo rovnou zničit. Zbytek zabavil, skladoval na hromadách ve skladech a rozdával jako dary zasloužilým oficírům. Po válce se část vrátila v rámci reparací majitelům. Pokud tedy válku přežili a pokud jejich majetek nevyletěl komínem, jako třeba sbírka Tolstého rukopisů. Rusové se za německé obrazozlodějství pomstili poté, co Rudá armáda obsadila Berlín a její speciální jednotky pročesávaly na rozkaz nejvyššího velení muzea, galerie a oficírské byty. Do Moskvy putovalo na 2,5 milionu artefaktů, včetně obrazů od Renoira, Maneta, Goyi a pokladu trojského krále Priama, který si přivlastnil slavný archeolog Schliemann při vykopávkách v Turecku. Když byla některá díla po padesáti letech vystavena v Puškinově muzeu v Moskvě a v petrohradské Ermitáži, vyvolalo to mezinárodní skandál. Německo podalo oficiální žádost o navrácení ukradených děl a odvolávalo se na dohodu z roku 1990, kde si státy slíbily vracení válečné kořisti. Rusové žádost zamítli a vzkázali, že to mají Němci považovat za cenu za zničení 400 muzeí, 43 000 knihoven a několika milionů uměleckých děl během jejich invaze do Ruska.

KDO JE KDO Lakotové – Lakotové Švédové – Lakotové Britové – Lakotové V petrohradských muzeích se mimochodem skrývá i část první polské veřejné knihovny, založené bratry Zaluskými. Ve své době byla považována za jednu z nejdůležitějších knihoven světa. V roce 1794 ji po porážce Kościuszkova povstání na rozkaz ruské císařovny Kateřiny II. ruská armáda sebrala a odstěhovala do Petrohradu, kde se stala základem nově založené Ruské císařské knihovny. Je v ní dodnes, ale polští vědci se na knihy smějí jezdit dívat. DOHODNEME-LI SE NA DOHODĚ Trochu právního pořádku vnesla do problému deset let po druhé světové válce Haagská konference o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného konfliktu. Ta je ale závazná jen pro státy, které ji podepsaly, a to zdaleka nejsou všechny. Třeba Čína se k ní připojila až v roce 2000, Japonsko ještě o sedm let později a Británie ji ignoruje úplně. Díky jejím pravidlům ale mohla být navrácena například slavná Kanakarijská mozaika, kterou v roce 1974 odsekali turečtí vojáci ze zdi kyperského pravoslavného kostela a prodali do USA za 20 milionů dolarů. Umělecká díla a kulturní artefakty se ale pravděpodobně budou krást dál. Ruce si ušpinila i spořádaná US Army, která po druhé světové válce vynaložila obrovské prostředky, aby navrátila všechna umělecká díla odvezená „za účelem ochrany“ zpět jejich právoplatným majitelům. Pověst si pokazila při obsazování Bagdádu v roce 2003. Tehdy záhadně zmizela řada uměleckých a historických děl nedozírné ceny. Některá – jako například kamenná socha sumerského krále Entemena – byla do Iráku vrácena, další si můžete dodnes prohlédnout na eBay.

<

60

Rusové – Lakotové Češi – Lakotové Němci – Lakotové Poláci – Lakotové Dánové – Lakotové Norové – Lakotové Kypřané – Lakotové Řekové – Lakotové Turci – Lakotové Číňané – Lakotové Japonci – Lakotové

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?