Page 59

Ukřivdění Egypťani ovšem zdaleka nejsou jediní. Pamatujete, jak jsme se vztekali nad arogancí švédských uchvatitelů, kteří u nás v roce 1648 sbalili Ďáblovu bibli a nedávno nám ji skoro ani nechtěli půjčit? No tak to je jenom špička ledovce! Koncem třicetileté války udělali Švédové do kulturního dědictví zemí českých větší zářez, než dokázala ve 20. století Abba. Z Pražského hradu, napěchovaného světově proslulými sbírkami císaře Rudolfa II., si blonďáci neodvezli jen Ďáblovu bibli, ale taky 500 obrazů, 370 vědeckých přístrojů, 70 bronzových soch, tisíce drahokamů, mincí a šperků, velevzácnou sbírku knih,, a dokonce i živého lva.

Na druhou stranu musíme připustit, že na jejich argumentu, že Rudolf nebyl Pražan, ale císař dávno neexistující Svaté říše římské, něco je. Ovšem spory o navrácení ukořistěných uměleckých děl s nimi nevedeme zdaleka jenom my. Na Švédy tlačí i Poláci, Dánové, Norové, a dokonce i jeden ze švédských regionů Skane, který kdysi patřil k Dánsku. Rusko nadává Němcům, Němci obviňují Rusko, Polsko Německo, Afghánistán Velkou Británii, Kypřané si stěžují na Turky a dalo by se pokračovat. Faktem zůstává, že mezinárodní právo je v tomhle ohledu dost nejasné i v případech z nedávné minulosti, natož aby se dalo aplikovat na případy staré několik století. V roce 1648 Když se tedy nějaký ten kousek sbalili Ďáblovu vrátí zpět do místa svého původu, jde většinou o akt dobré vůle, a ne bibli a nedávno o právně vymoženou záležitost.

nám ji skoro ani nechtěli půjčit 

TI, KTEŘÍ TANČÍ S DUCHY V KOŠILI Tanečníci s duchy byli bojovníci indiánského kmene Lakotů, kteří si před bitvou oblékali košile pošité orlími pery. Šaman jim sliboval, že košile zastaví nepřátelské kulky, což se bohužel ukázalo jako klamavá reklama. Především v bitvě u potoka Wounded Knee, kde Lakotové dopadli jako sedláci u Chlumce. Hrou osudu se jedna ze zakrvácených košil během let ocitla na druhém konci světa v Glasgowském muzeu. Když ji tam v 90. letech minulého století spatřil americký turista s indiánskými předky, spustil intenzivní dopisovou kampaň, a indiánská delegace se dokonce vypravila do skotského parlamentu žádat o navrácení košile osobně. Díky tomu, že v kinech právě běžel Costnerův Tanec s vlky, který okolnosti bitvy velmi barvitě a zdlouhavě popisuje, rozhodli se nakonec Skotové nelakotit a Lakotům vyhovět. Patrně pod pohrůžkou, že v opačném případě natočí Kevin druhý díl.

>

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

59

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?