Page 57

Považují dokumentaristé tyto televizní formáty za rovnocenné dokumenty? Nedívají se na ně skrz prsty jako třeba novináři na bulvár? Já myslím, že se na ně skrz prsty dívají. A je to také dané tím, že české reality show většinou vyhledávaly bizarnosti a prvoplánové konflikty na úkor témat a příběhů, které mohou otevřít společenskou diskusi. Když výměna manželek, tak pošleme paní, co nesnáší psy, do baráku, kde jich pobíhá dvacet. V zemích, kde se tento formát dále vyvíjí, ale vznikají odvážnější výměny. Například? Třeba Britové začali natáčet „reality show s cílem něco změnit“. Skupina poslanců včetně ministra vlády bydlí nějaký čas v obvodu, za který kandidují, a to hned v jeho nejchudších oblastech. Nebo jedna bohatá rodina financuje život chudé rodině a má na konci rozhodnout, zda a jak je bude podporovat i po skončení natáčení. Američani zase posílají pracovat vrcholné manažery velkých firem na nejnižší pozice společností, které řídí. Takže generální ředitel firmy, která zpracovává odpad, jezdí jako popelář nebo pracuje na třídicí lince.

Generální ředitel firmy, která zpracovává odpad, jezdí jako popelář nebo pracuje na třídicí lince. 

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA Festival autorského dokumentu se za 14 let stal největší událostí svého druhu ve střední Evropě. Je známý pro svou neformální atmosféru, diskusní charakter, systematickou podporu pozoruhodných dokumentů i ediční činnost.

Tomu formátu by se dalo říkat princ a chuďas. Určitě se i zde pracuje s archetypy. Král nahlédne do podzámčí, anebo podzámčí nahlédne, že král je nahý. I tyto televizní formáty jsou velmi zajímavé, otevírají podstatná témata co nejširší skupině lidí a mohou tak přispět i k tomu, aby si různé vrstvy společnosti více rozuměly. Hlavně jsou ale autentické a autenticita je něco, co divákovi dnes chybí. Proto jsou tak oblíbené reality TV formáty. Troufl byste si odhadnout, jak bude vypadat dokumentární film třeba za deset let? Ne. Protože bych musel vědět, jak bude za deset let vypadat svět. A to naštěstí nevím, protože by to byla hrozná nuda.

<

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

57

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  
2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?