Page 40

Rozhovor

Já jsem teď ve střední Evropě, vy v Kambodži. Měnil byste to se mnou na jeden den? Upřímně? Neměnil bych ani na minutu. Ze života v Evropě mi tady nic nechybí; možná kino, ale i bez toho se dá přežít.

zabezpečenou stravu a vodu... Mimochodem na Haiti působíme dodnes, naši spolupracovníci tam poskytují psychosociální pomoc obětem zemětřesení a taky tam stavíme nemocniční centrum pro matky s dětmi.

světla. Vešel jsem dovnitř a sednul si naproti ní – děvče se dívalo někam do dálky. Měl jsem dojem, že mě ani nezaregistrovalo.

Takže Kambodža je teď váš domov? Kambodža a Bratislava, ale občas jsem třeba i na Haiti, takže... Domovem je mi svět.

A co ta dívka se zraněným okem? Zajímáte se o ni? Zrovna na Haiti odlétám a určitě se zajdu podívat do nemocnice, kde jsem ji vyfotil. Ale pochybuju o tom, že existují nějaké dokumenty spojené s její hospitalizací – byl tam velký chaos. Jestli bude nějaká šance, určitě se s ní rád potkám, ale nemyslím, že by to bylo reálné. Milion Haiťanů žije na ulici anebo ve třinácti stech táborech, tedy bez jakékoli adresy.

V té nemocnici musel být hrozný chaos... Ano, ale tady bylo takové zvláštní ticho. Po chvíli se na mě upřeně zadívala a nepřestávala, ani když jsem začal fotit. Bál jsem se, že ji tím vyruším, ale ona se mi stále bez pohnutí upřeně dívala do očí. Na chodbě byl ruch, běhal tam nemocniční personál, přinášeli další pacienty... Nehýbala se, nemluvila, jen se na mě dívala. Nepohnula rty, nevydala zvuk. Jako by se mi snažila něco říct, ale nemusela. Její pohled v té chvíli říkal všechno. Udělal jsem několik záběrů a opět jsme se na sebe potichu dívali. Měl jsem dojem, že jsem byl na chvíli součástí toho tragického příběhu.

Právě za snímek z Haiti jste dostal Czech Press Photo – proč jste tam v zimě při zemětřesení odletěl? Odjeli jsme tam s týmem lékařů naší organizace, abychom zabezpečili urgentní pomoc pro oběti. Ta skupinka se skládala z chirurgů a zdravotních sester, kteří působili v místní nemocnici v Port-au-Prince. Zabezpečovali jsme tam chod oddělení a stanového tábora, který byl u nemocnice. A sami jsme bydleli ve stanech na zahradě francouzského ambasadora, kde jsme měli

40

Vzpomínáte si na tu minutu, kdy jste ji v Port-au-Prince fotil? Seděla v malé nemocniční místnosti, osamocená na lůžku. Místnost byla uzoučká a tmavá, jenom skrz dveře pronikala trocha

Mladá prostitutka se připravuje na večer. Kambodža

ČiliChili | 12 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?