Page 3

Rozjezd Podjezd Jméno: Richard Krajþo

Richard Krajþo

Místo: Ostrava je všude! Web: www.lepsinezshakespeare.cz

Krájeþ: Kopírování zabíjí hudbu. Tuhle jsem kopíroval Beatles, a pak jsem zjistil, že už jsou skoro všichni mrtví. ČILICHILI Pirátské vydání

Z kultury

Krajþo Oblíbený spisovatel: Oblíbený Richard Krajþo:

Krájeþ: ýím míŁ se þlovĚk holí a myje, tím je vĚtší umĚlec.

Tereza Kerndlová Bere

Krájeþ: Jsem velký umĚlec.

T

Oblíbený herec: Richard

Richard Krajþo

Ráno. Národní divadlo

Ráno a kousek. Nadnárodní divadlo

Celebrity Twitter:

Oblíbený zpĚvák: Richard Krajþo

Berou ho

2 Bobule

Všechny kromĚ Ivy

Skoro dopoledne. Mezinárodní divadlo

Ani když si ustřelí hlavu

Richard Krajčo se rozhodl natočit Vánoční album. „Bude vánoční, akustické a zároveň se symfonickým orchestrem,“ prozradil zpěvák, moderátor, herec a elektrikář Krajčo. „Tím spojíme vše, co v populární hudbě funguje, do jediného disku.“ Hudební publicista Jiří Šedý nový projekt komentuje takto: „Z akustického turné se může hudebník ještě vzpamatovat, pokud si vystřelí mozek z lebky. Ale z tohohle už se nedostane nikdo.“

<

Krájeþ: Štve mĚ, že v Národním hraju Richarda III. Proþ nemŢžu být Richard I.??? Dopoledne. Meziplanetární divadlo

TvýtŢ

55

Oblíbené

Krájeþ: To bude urþitĚ Müller. ýahoun ukrajinská. Seznamy

Poledne. Mezigalaktické divadlo

@Krajþo

Krájeþ: OsobnĚ proti Karlu Gottovi nic nemám. ProstĚ si jen myslím, že þlovĚk má vþas poznat, kdy umŐít. Po poledni. Další mezigalaktické divadlo

@Pyško @Pafko @Sopko

Krájeþ: Jsem þím dál vĚtší umĚlec.

@Franco @Jušþenko

Odpoledne. Divadlo, že už vĚtší divadlo být nemŢže

Krájeþ: Založil jsem si fanklub. Ale chci v nĚm být sám. Nebudu se o sebe dĚlit.

@Tymošenko @ýernĚnko @Hrubeš

Pozdní odpoledne. JeštĚ vĚtší divadlo

@Mareš

Krájeþ: V anketĚ þasopisu Hop a pop mĚ þtenáŐi zvolili

@Igor Bareš

zpĚvákem s nejvĚtší hlavou. K veþeru. JeštĚ vĚtší divadlo, ale dvakrát

RSS feed Richarda

Krájeþ: Leoš Mareš je nula se spoustou prachŢ, holek a nepochopitelnou popularitou. A strašnĚ mi závidí.

Krajþa

Veþer. Syntéza všech pŐedchozích divadel dohromady

Krájeþ: Chinaski jsou strašnĚ Malátný. Noc. ÚplnĚ nejvĚtšejší divadlo ze všech divadel a vĚtších divadel a ještĚ vĚtších divadel vŢbec

Krájeþ: Jsem nejvĚtší umĚlec na svĚtĚ. Zase skoro ráno. Dividlo

©2010 Tvytr

ČiliChili | 12 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

O nás

O vás

O nich

Oblíbené

Neoblíbené

Help

Abbey road Sgt. Peppers

Podmínky

Kontakty

3

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?

2010 | 12 | Čilichili: Stahování probíhá  

Zabíjí piráti umění?