Page 3

Rozjezd

aneb Co slavní posílají do světa

Foto: Proŏmedia, archiv

Zprávy

Civilizace vítězí

T

Evropa proti diskriminaci Evropský soud vyhověl žalobě dvou muslimek, které se ucházely o místo katolických kněží v Nizozemsku a byly diskriminovány z důvodů náboženských a genderových. Katolická církev je povinna přijmout obě uchazečky a odškodnit je. „Už se nestane, že vás nepřijmou za roztleskávačku kvůli pohlaví nebo za učitele lyžování proto, že nemáte nohy!“ prohlásil soudce. =

<

JiŐí Kajínek

Jméno JiŐí Kajínek Místo Pankrác, Valdice, Mírov, VĚznice Karviná, Sing

JiŐí: Nikdy jsem nikoho nezastŐelil. Ne nadarmo mi Őíkají Krájínek.

Sing, Alcatraz, Svatá Helena, Ďábelské ostrovy, Manželství s Klárou Slámovou.

7 dní pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

Web www.nevinnost.sama.cz

JiŐí: PŐišel mi k svátku gratulovat polda. PŐinesl mi žlutej tulipán.

Bio ObĚŘ justiþní zvŢle. NejnevinnĚjší þeský vĚzeŁ,

6 dní pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

který stejnĚ jako Dalibor

JiŐí: VidĚl jsem Ӿlm o sobĚ. Ve skuteþnosti jsem krásnĚjší,

z Kozojed, Jan Hus a Milada

chytŐejší a nevinnĚjší.

Horáková bojuje za vyšší

5 dní pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

spravedlnost. Po vzoru

JiŐí: Že mĚ miluje má advokátka, mi pŐijde v poŐádku. Že mi

Gustáva Husáka þi Václava

posílá své nahé fotky státní zástupce, mĚ krapet znervózŁuje.

Havla pravdĚpodobnĚ vyjde

4 dny pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

z vĚzení rovnou do prezidentské kanceláŐe.

JiŐí: Amnesty International žádá þeskou vládu o mé propuštĚní. Jinak prý pošlou do OSN e-mail s pŐedmĚtem „Fujky!“. 3 dny pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

sleduje

fanouškŢ

mŐíže

10 000 000

PostŢ

2356

JiŐí: Václav Havel mi napsal otevŐený dopis, že mĚ podporuje.

Inzerce

Přihlaste se, prosím!

T

Osvoboďte svého vězně Všichni víme, že váš příbuzný či přítel nic neudělal. Jen zlotřilá soudní mašinerie semlela další oběť. Prodejte nám svůj příběh a nechte nás natočit kvalitní, pravdivý snímek s řadou světelných efektů. Důvěryhodnost mu dodají umělci z Ruska či Ukrajiny, kteří k nám utíkají rychleji než Češi do německého porna. Pište na jakl@ krimipindy.cz. Do svidanija! =

<

ČiliChili | 11 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

PŢvodnĚ to byl uzavŐený dopis, ale sem mi chodí všechny dopisy otevŐené. 2 dny pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

Oblíbené

JiŐí: V IQ testu, který pŐipravil mŢj reportér Josef Klíma, jsem dosáhl 562 bodŢ. Je to 3krát víc, než má Stephen Hawking. Nedivím se, Hawking by se z Mírova nikdy nedostal.

Lists @radovan

Den pŐed pŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

@pitras

JiŐí: Už nikdy nehodlám utíkat z vĚzení. Proto žádám vedení

@mrazek_revival

vĚznice o povolení vĚnovat se svému dlouholetému koníþku, sbírání pilníkŢ.

Following

PŐedpŐedevþírem, VĚznice Karviná

RSS feed

JiŐí: Navštívil mĚ dalajlama, aby se mi poklonil.

JiŐího Kajínka

PŐedevþírem, VĚznice Karviná

JiŐí: Korunní svĚdek, který mĚ vidĚl na místĚ þinu, zázraþnĚ oslepl. NáslednĚ pŐiznal, že si všechno vymyslel. Díky, molodci! Vþera, Na skok doma

JiŐí: Josef Klíma napsal soudu, že ty dva chlapíky odkrágloval on. Dnes, VĚznice Karviná

©2010 Tvytr

About Us

Contact

Blog

Status

Goodies

API

Business

Help

Jobs

Terms

Privacy

3

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.