Page 21

LIDI Z KANCLU – SAMEC Věk: 25–40 let Většinou jde o jedince nadprůměrného zevnějšku a mírně podprůměrné inteligence, který je skálopevně přesvědčen o své neodolatelnosti. Vyskytuje se nejčastěji poblíž nově nastoupivších asistentek a rád rozesílá hromadné e-maily oplzlého charakteru. Jde až na výjimky o neškodnou a obecně oblíbenou figurku, hýčkanou ze strany dámského osazenstva kanceláře. Často je zván na prezentace a mítinky, kde má za úkol sedět a vypadat dobře. Ve své nejhorší variantě má dojem, že je vám jaksi přirozeně nadřízen a má právo vám zadávat úkoly. Často se jedná o osobu zblblou manažerskými příručkami o budování kariéry. Díky své sveřepé cílevědomosti bohužel někdy na nadřazené pozici opravdu skončí.

21

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.