Page 105

Vánoční nabídka

PoěiÑte si smartphone Nokia C6 za neuvÝěitelnou vánoÏní cenu! 7nteKrnÏetemlno

S Internetem v mobilu naplno a minimálním mÝsíÏním plnÝním ve výši 777 KÏ po dobu 9 mÝsícı ho získáte pouze za 7 KÎ. (standardní cena 6 777 KÏ)

s I ilu nap b v mo

Vybral jsem si Můj Tarif na míru

Měsíční paušální platba

S neomezeným voláním vás budou limitovat jenom hlasivky

Při pořízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Prodejce

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/firemni Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 105

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.

2010 | 11 | Čilichili: Kancl  

O práci v kanclu v dětství nikdo nesní. Ale hodně z nás tam skončí.