Page 27

Features

Kolik jich je: Víc než 46 tisíc lidí a ně někol několik k ik desítek miliard ko včel. Svaz sdružuje sdru r žuj žuj ujee ppřes řes 97 % všech včelařů u nás. Kde je najdete: Na okrajích lesů a řepkových polí, v okolí pestře pomalovaných maringotek. Rybáři Co to je: Sdružení rybářů, co nemají rádi, když se kolem jejich rybníků ochomýtá někdo jiný. Co dělají:í Ve stanovách mají spoustu úkolů, jako vykonávání rybářského práva, provozování akvakultury, metodickou pomoc, výchovu dětí a tak podobně. V podstatě to ale znamená, že chodí na ryby, prodávají

ČiliChili | 10 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

rybářské lístky a pořádají závody. Také vydávají časopis Rybářství a více či méně legálními prostředky bojují s pytláky. Kolik jich je: Dělí se na Český rybářský svaz (Čechy a severní Morava) – 254 000 členů a Moravský rybářský svaz ( jižní Morava) – 73 000 členů. Kde je najdete:: U místního rybníka. Připravte se ale, že vás od něj vyhodí. Myslivci Co to je: Parta chlapíků, co má ve skříni brokovnici. Říká se jim Českomoravská myslivecká jednota. Co dělají:: Ve stanovách mají hlavní dva úkoly: rozvoj

myslivosti a ochranu přírody. To znamená, že v lese postaví krmelec, kam se chodí zvířátka najíst, a kousek od něj posed, odkud se ta zvířátka střílí. V zimě pak ještě uspořádají myslivecký bál, kde je hlavní cena tomboly zastřelené zvířátko. Kolik jich je: Jde o hodně rozvětvenou organizaci, která zahrnuje třeba i sokolníky, trubače, fotografy, Videoklub ČMMJ, Klub Přátel ČMMJ a další. Celkem má asi 90 000 členů. Kromě toho existují i samostatné spolky jako Myslivecká matice česká nebo Safari Club International Bohemia, ze kterých si jednotní myslivci dělají legraci.

Kde je najdete: Během lovecké sezony se orientujte podle zvuku výstřelů a chropotu umírající zvěře. Mimo ni většinou v hospodě, kde se baví o flintách.

Spolky mají krabici. Chceme říct tradici. A proto mají i derby. Teda erby.

27

2010 | 10 | Čilichili: Duše vsi  

Česko je jedna vesnice vedle druhé.

2010 | 10 | Čilichili: Duše vsi  

Česko je jedna vesnice vedle druhé.