Page 19

1

Chtě nechtě, rychtář je hlavní hybatel vesnického života. Někde mu sekunduje zastupitelstvo, v malých obcích je ale často na všechno sám. A je jen na něm, jak z pár tisícovek v obecním rozpočtu uspokojí nároky všech. Smutné je, když uspokojuje hlavně nároky své rodiny.

orazíte-li do české nebo moravské vsi, máte v podstatě dvě možnosti. Buď potkáte depresivní rumiště zchátralých areálů JZD, obývaných hlavně rezavými traktory a stejně zrezlými lidmi. Nebo, třeba jen o pár kilometrů dál, jste najednou Když má obec školu, v úplně jiné zemi. Vydlážděné chodzůstanou mladí lidé s dětmi níky, svítivě obílená náves, koupaliště a vesnice nevymře. Navíc jako v Beverly Hills a všude vysmátí děti bývají silnou motivací lidé, kteří v životě neměli problém společných aktivit. s přecpanou MHD nebo předraženou biozeleninou (ta Jakékoliv I nejzapadlejší jim, představte spolky, které si, roste sama ves může cvrkat. vesničany od sebe pod okny  vytáhnou na záhonku). od televize, jsou Jaký je mezi těmito požehnáním. dvěma vesnicemi rozdíl? S přibližně Když se budou lidé scházet, takovou otázkou jsme se vypravili budou spolu i vycházet. za sociologem Josefem Bernardem. Ten se vesnicí dlouhodobě zabývá, Noví sousedé přinášejí navíc na ní sám bydlí. Srovnal oživení. Vesnice je prý nám za sebou vlivy, které rozuzavřené prostředí. Podle hodují o tom, jestli vesnice průzkumů ale většina přistěfunguje, nebo ne. hovalců neměla problém, pokud sami o zapojení stáli. Integrace je složitější, když

2

3

4

<

ČiliChili | 10 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

se odlišujete. Na problémy narážejí majitelé luxusních vozů a ekologičtí nadšenci kázající starousedlíkům, jak chovat králíky.

5

V éře střediskových obcí bylo rozplánováno, kam budou směřovat dotace a do kterých vesnic nepůjdou peníze žádné a budou upadat a zanikat. Později tak nestály všechny vesnice na stejné startovní čáře.

6

Pro životaschopnost obce není přímo nutné, aby tu žili milionáři, stačí, když tu není velká nezaměstnanost. V tomto ohledu jsou na tom lépe vesnice, které leží v zázemí velkých měst. Oblast Sudet, ale i Jeseník, Javorník nebo Bruntálsko jsou typicky vesnické oblasti, je tu málo měst a velká nezaměstnanost.

7

Vesnice jsou odrazem kraje. V moravských nížinách jsou vsi velké, v Čechách rozdrobenější. Na Moravě se víc udržují

tradice, co do počtu nově vznikajících občanských sdružení ale vedou české vesnice. Tento rozdíl v novém a tradičním se odráží i na ochotě přijímat přistěhovalce. Bohatá Haná je k nim rezervovanější než na nové lidi zvyklé Sudety. Přes všechny problémy a stesky naše vesnice neumírají. Od nového tisíciletí se lidé stěhují čím dál víc z měst na vesnice. Zatím do příměstských obcí, ale pomalu zvětšují svůj rádius i mimo dojezd MHD. To, že se dnešní vsi liší od naší zažité představy, je způsobeno tím, že se změnil náš životní styl. Dřív jsme chodili do kina a na koupaliště, dnes sedíme u televize a u vlastního bazénu. Když ale nějaké to individuum zacílí svou činorodost směrem k sousedům a přiměje je, aby se zapojili, tak i ta nejchudší zapadlá vesnička může cvrkat životem. Vesnice není ničím jiným než obrazem naší celé společnosti. Jen je to na ní všechno tak nějak líp vidět.

<

19

2010 | 10 | Čilichili: Duše vsi  

Česko je jedna vesnice vedle druhé.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you