Page 6

Rozjezd

Foto: Proŏmedia, 3AX.cz, archiv

Soutěž Garfield na hýždiq

Drobky

Jdou po nás

Hledá se tetování!

T

Mars útočí Bosenský muž, jehož dům byl již šestkrát zasažen meteoritem, tvrdí, že jej ostřelují mimozemšťané. Bílé kameny opakovaně padají na dům Radivoje Lajiče v Gorni Lajiči od roku 2007 a donutili majitele vyztužit střechu ocelovou konstrukcí. Experti z bělehradské univerzity potvrdili, že kameny, kterými je nebohý muž zásobuje, jsou meteority, ale Lajič věří, že jejich trajektorie není náhodná. Tvrdí: „Jsem evidentně cílem nějakých mimozemšťanů. Nevím, co jsem jim udělal, ale neexistuje jiné logické vysvětlení.“ Lajičův dům se pomalu stal kultovním místem nejrůznějších turistů a majitel plánuje postavit si na zahradě malé muzeum. =

<

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky

Máte parádní tetování inspirované komiksem nebo ho má někdo, koho znáte? Tak ho vyblejskněte a pošlete do konce září jako MMS na telefonní číslo 777 350 810. Může se stát, že vyhrajete některou ze super cen v soutěži, kterou s ČILICHILI vyhlásily KomiksFEST! a tetovací salon Tribo.=

T

<

Natvrdo Zpravodajství Pravda přítěží!

d

Mléko je návyková droga Vçdci z japonského Hirohita zjistili, že mléko je vysoce návykové. Následnç bylo v Japonsku postaveno mimo zákon. NçkteĜí Japonci pĜesto udçlají cokoliv, aby si mohli dopĜát další dávku. Skupinou zvlášĨ ohroženou závislostí na mléku jsou kojenci.

Katolíci mají nával Po zveĜejnçní sexuálních skandálĶ v katolické církvi se do ní po celém svçtç hlásí desetitisíce nových vçĜících. Církev se stala populární zvláštç u pubescentĶ a hardcore homosexuálĶ. „Nikde nezažijete to, co s knçzem ve zpovçdnici,“ svçĜil se nám Dick Hoover, známý jako Bonbón. Do semináĜe pro katolické knçží se pĜihlásil i Bohumil Kulínský. Üeština bude svçtová Pro zlepšení jazykových kompetencí Ýeských dçtí uvažuje vláda o zavedení výuky Ýeského jazyka na základních školách výhradnç v angliÝtinç.

Krvák : Slaďák ObyÝejnç má imbecilní scénáĜ Umírá se rychle a bez cirátĶ Krev stĜíká fest a poĜád Hlavní hrdinka vypadá jak chlap Vydçsí, ale mĶže i dojmout

1:0 1:0 1:0 0:0 1:0

Je taky debilní, navíc chcípáte nudou Než nçkdo exne, trvá to celej ŏlm Krve je malinko, a ještç akorát poprvé Hlavní hrdina vypadá jak ženská Dojme, ale vydçsí tçžko

4:0 Filmařina je holt maso. Aby u nás vyhrál slaďák, musel by v něm někdo vykrvácet.

6

VypínaÝe uÝí domorodce plavat „Pokaždé, když rozsvítíte žárovku, zmizí jeden ostrov v TichomoĜí,“ prohlásil ministr vnitra Mikronésie ve zdravici elektrárnç PrunéĜov. Díky jejím zplodinám a globálnímu oteplování se obyvatelé zatopených ostrovĶ uÝí pĜežít na hladinç oceánu, což pĜispçlo k zázraÝnému úspçchu Mikronésie pĜi posledním mistrovství svçta v plavání. Nejmladší matka porodila bratra Že je v Üínç možné všechno, dokázala Wum Yi Min z Pekingu, která se stala matkou v 7 mçsících. K jejímu oplodnçní došlo ještç v bĜiše matky. Díky vzácnému pĜekliknutí genetické informace zvanému „switch“ porodila malá Wum pĜekvapeným rodiÝĶm svého staršího bratra.

2010 | 09 | Čilichili: Krev  

Co to skrz nás vlastně teče.

2010 | 09 | Čilichili: Krev  

Co to skrz nás vlastně teče.