Page 24

Podle hollywoodských scenáristů ovládají všechny krevní banky upíři. Abychom se přesvědčili na vlastní krk, vypravili jsme se do krčské nemocnice přímo za primářem zdejšího transfuzního oddělení MUDr. Petrem Turkem.

LIDI NÁM ŘÍKAJÍ UPÍŘI

Co mají společného lidé, kteří darují krev? Psychologové tvrdí, že v lidské populaci se vyskytují 3–4 % altruistů. Shodou okolností je pro získání nutného množství přípravků z krve potřeba, aby v populaci bylo i stejné množství dárců krve. Nevím, jestli motivem všech dárců je jejich nezištná snaha pomoci neznámým lidem, ale ta hypotéza zní hezky.

Pozorujete na svých pacientech, že si vypěstují potřebu darovat krev? U pravidelných dárců krve se opravdu dá říct, že jde o jakousi potřebu nebo návyk. Mnoho z nich tvrdí, že se na darování těší, že po něm mají příjemný pocit, což je patrně psychologická záležitost. Nemá ten pocit něco společného se ztrátou krve? Možná ano. Například u mužů se může vyskytovat zvýšené množství krvinek, a tím pádem ztížený krevní oběh. Odebrání krve může oběh naředit a zlepšit zásobování kyslíkem. Z toho mohou plynout i příjemné pocity. To jsou ovšem jen dohady.

24

Když daruji krev, kolika lidem to pomůže? Všechna krev, která se v České republice odebírá, se dále zpracovává minimálně na červené krvinky a plazmu. V řadě případů, hlavně v nemocnicích, se z ní ještě vyrábí krevní destičky. Část plazmy se potom dále zpracovává na jednotlivé plazmatické bílkoviny, kterých může být až osm nebo deset druhů. Jeden odběr se tedy může dostat ke zhruba deseti různým pacientům. Lze dohledat, že můj půllitr krve pomohl tomu a tomu člověku? Ano i ne. Transfuzní přípravky se vyrábějí většinou z jednotlivých odběrů, přípravky z plazmy se vyrábí ve velkých objemech, ale v každém případě je nutné zachovat dohledatelnost ke konkrétnímu dárci kvůli sledování případné infekce. Informace je ovšem důvěrná a dárce ani příjemce se ji nedozví. Roste počet dárců, nebo klesá? V minulých letech počet dárců klesal, ale od roku 2009 se, zdá se, stabilizoval. Objevil se ovšem nový druh odebírání krve pro průmyslové zpracování plazmy v takzvaných plazmaferetických centrech, kde se za odběry platí. A ty darování krve na transfuzních stanicích konkurují. Jak se díváte na prodávání krve za peníze? Oficiálně se neplatí za krevní plazmu, ale za čas a náklady s odběrem spojené. Když ale student bude docházet na odběry každý týden a za měsíc z toho bude mít dva tisíce, tak se lze domnívat, že finanční stránka určitě motivující je. Já vidím potenciální riziko, že za peníze je člověk schopen například zamlčet určité skutečnosti, které by ho z dobrovolného dárcovství vyloučily. Průmyslové

2010 | 09 | Čilichili: Krev  

Co to skrz nás vlastně teče.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you