__MAIN_TEXT__

Page 1

www.cilichili.cz

8 2010

8/ 2010

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

Afrika www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili


Nadace Vodafone ฤŒeskรก republika

CHILI_1_08_Rok_Jinak_190x245.indd 1

7/13/10 10:22:55 AM


Rozjezd

aneb Co slavní posílají do světa

Foto: Proŏmedia, archiv

Bono Vox

Jméno Bono Vox Místo Irsko a další zemĚ

Zodpovědnost za svět

Přidejte se

T

Rozhodně proti chudobě

„Africké tragédii nelze jen tak přihlížet,“ nekompromisně prohlásil humanista Bono Vox a vyzval všechny zodpovědné státníky světa, aby si stejně jako on nasadili růžové brýle. =

<

Bono: Volám svĚdomí svĚta! PrávĚ jsem pŐijel z Etiopie a dĚkuji všem za pomoc. Dnes jsem v ýeské republice.

tŐetího svĚta Web www.posleteprachymugabemu.com Bio Filantrop, Ӿlozof, Ӿlatelista, zpĚvák a systematický

pŐed 45 minutami z Prahy-RuzynĚ

zakladatel kapel. V roce

Bono: Tato krásná, exotická zemĚ na kraji Asie strádá.

1976 založil skupiny A1, A2,

pŐed 36 minutami z Prahy-RuzynĚ

A3 a B1. ÚspĚch zaznamenal s formací U2, které se vĚnuje

Bono: Dívám se do oþí místních dĚtí. Žádné z nich není

dodnes.

oþkováno proti žluté zimnici. Lékárny nemají léky proti malárii. pŐed pŢl hodinou z Prahy-RuzynĚ

Bono: Správa zemĚ, tak typická pro tento region, nemá žádné

T

Zachraňte USA

Řada organizací pro rozvojovou pomoc dnes požádala rozvinuté země, aby odpustily dluhy Spojeným státům americkým. „Je nespravedlivé, aby státy jako USA, Řecko či Portugalsko trpěly ubity závazky ke svým vyspělejším sousedům, jako jsou Čína nebo Saúdská Arábie,“ píše se ve společném prohlášení organizací.

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

8 miliard fanouškŢ

333 seznamy

programy pŢjþek a stipendií pro školné na základních školách. pŐed 19 minutami z Prahy-RuzynĚ

PostŢ

Bono: V místních kostelích se nerozdávají kondomy. Venkované odmítají antikoncepci kvŢli povĚrám, že zabraŁuje poþetí.

Oblíbené

pŐed 15 minutami z Prahy-RuzynĚ

Zprávy

sebe sleduje

157 843 258

Lists

Bono: Jsem v hlavním mĚstĚ Pruda. Chybí tu zeleŁ. StavbaŐi už

@rozvojovapomoc

po staletí niþí lesy a luka, jimiž bylo toto magické místo typické.

@odpustenidluhu

pŐed 12 minutami z Prahy-RuzynĚ

@jinevyhozenepenize

Bono: Ve zneþištĚné zemi dnes ve volné pŐírodĚ nepŐežívá

Following

jediný slon, jediná žirafa, jediná tlupa lvŢ. pŐed 8 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Místní primitivní zemĚdĚlství je ohrožené. Drobní pozemkoví vlastníci jsou závislí na dotacích. Farem, kde by si mohli dovolit zapŐáhnout do pluhu buvola, je minimum.

RSS feed Bono Vox

pŐed 6 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Dívám se do oþí žebrákŢ v ulicích. Dívám se do oþí prodavaþek v obchodech se západním zbožím – urþitĚ je dopují drogami, protože na zákazníky nereagují. pŐed 2 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Apeluji na vás: pomozte ýeské republice! Je Mezinárodní rok biodiverzity. ýeši jsou skoro stejnĚ krásní a dŢležití jako makakové. Nenechme je zahynout! pŐed minutou z Prahy-RuzynĚ

©2010 Tvytr

About Us

Contact

Blog

Status

Goodies

API

Business

Help

Jobs

Terms

Privacy

3


Rozjezd

Obsah

Věta čísla: Skotové se musí přestat upíjet k smrti s. 31

ČILICHILI pouští a pralesem

T

Houby znáte! s. 5; Kostra z béháčka promluvila s. 6; Horoskop pro panny s. 7; Parádní

díry s. 10;

Afrika bu bu bu s. 22; Divočina s. 38; Pán, co

stěhuje velrybu s. 46; Smlouvavé Turecko s. 48;

sliznicí s. 58; Kupé kubismus kupuje s. 60;

Válen Cií s. 56; Šly panenky

Conanův brácha

s ohnivou vodou s. 62; Robin smrděl s. 66.

123: Vodafone

Dopisy…

Zprávy z Vodafonu s. 69; Tarify na míru s. 70;

Vodafone park a MMS s. 72; Lahůdky

z Vodafone Live! s. 73; Internet v mobilu s. 74; Internet v PC/notebooku s. 75; S Vodafonem po světě s. 76; Data ze světa s. 77; Kartu, nebo tarif? s. 78; Vymyšleno pro firmy s. 80; Všechno o telefonech s. 80; Volací jistina s. 100; Prodejny s. 102; Snadná cesta k Vodafonu s. 104. „

T

Ahoj, máte v ČILICHILI o dovolených chybu. V žebříčku Turisté v evropských městech máte New York... Katka Kruciš Katko, máš pravdu. Mohli bychom tvrdit, že New York tak trochu evropský je nebo že se nám tam vloudil omylem. Chyba ale byla v nadpisu. Žebříček se měl správně jmenovat Města nejvíce navštěvovaná Evropany. Krásný zbytek léta a díky za upozornění!

Editorial

d

ěeditel redakce – Filip „NáÝelník“ Hrubý Šéfredaktor – Michal „Šaman“ Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan „Bubu“ Švec Kreativní Ĝeditel – Simon „Afric“ Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone Martin „Kletba faraonĶ“ Pistulka EditoĜi a psavci – JindĜich „Tam Tam“ Novák, Filip „Tam To“ HoráÝek , Martin „Tam Ti“ Groman, Jakub „Sem Tam“ König, Tomáš „Tam Sem“ Fürstenzeller DesignéĜi – Petr „VĶdce smeÝky“ Toman, Tomáš „Hladomor“ Trnobranský Shawn „Spavá nemoc“ Davey Manažer – Marek „Emil Holub“ Slezák ProdukÝní – Pavel „Safari“ Matuška DTP – Aleš „Jelimán“ DuroĎ Asistenka – Lenka „Tse Tse“ Ciznerová Manažer inzerce – Marek „Malárie“ Hammerschmied Obálka – &&& Creative „

T

Africké kořeny Jedna kamarádka má holčičku s Afričanem. Dneska je to střevo s uhrančivýma očima a copánkatým afrem, ale už teď se můžete vsadit, že za pár let budou středoevropští puberťáci při pohledu na ni omdlívat jak na běžícím pásu. No a tahle holčička přišla jednou ze školy a rozdurděně povídá: „Mami! Dneska jsme ve škole brali Afriku a paní učitelka říkala, že můj táta je černoch!“ No a maminka (mimochodem blondýna jak vyšitá) říká: „Ale vždyť to je pravda. Ty jsi přece taky černoška.“ Holčička vykulila oči, zapíchla si prst do hrudníčku a úplně šokovaná říká: „Já?“ Což je za prvé skvělý důkaz, že se děti sami od sebe k druhým nechovají tak zavile, jak tvrdí dospělí, aby si ospravedlnili vlastní předsudky. A za druhé je to její překvapení prima úvod k tomuhle ČILI. Takže vážení, my všichni jsme z Afriky. „ michal.schindler@vodafone.com

4

Tiráž

T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 16. 7. 2010 Datum vydání 1. 8. 2010 Distribuce Üeská republika Periodicita mçsíÝník Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz Uzávçrka podkladĶ inzerce 09/2010 14. 8. 2010 MKÜR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dáte si plnçnou Afriku? E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ a služeb najdete na www.vodafone.cz.


Foto: Proŏmedia, Isifa, archiv

Test

T

Znáte houby?

Když jdete hledat místo, kde rostou houby: a) rostou tam houby – 1 bod b) roste tam houby – 0 bodů

Natvrdo Zpravodajství Z domova i z důchodců

Jedovatou houbu poznáte: a) podle vroubků – 1 bod b) podle toho, že jste zase na houbách – 0 bodů Prázdniny v hlavním městě

Letní pohoda

Vyhodnocení: 2 body – Jste Smotlacha. 1 bod – Nejste Smotlacha. 0 bodů – Nejste.=

T

Praha – ráj vodáků

<

Slunečné počasí přilákalo do metropole řadu japonských a dalších turistů. Návštěvníci města využili příležitosti k romantickým projížďkám po klidné, zádumčivé hladině Vltavy. =

<

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky

T

Užitečné Kurzovní lístek

T

Za 100 Kč dostanete: 217,20 kwanzu 33,78 pulu 64,93 birru 135,8 dalasí 36,49 lotiu 36,49 lilangeniu 24570 kwachĶ 2 desetileté kluky

Afro : Afrikán MĶžete na nçj ulovit partnera Když máte kliku, vydrží celý život Ideální na fesĨák nebo na party Když se o nçj nepeÝuje, smrdí

1 1 1 1

: : : :

0 Odpudí nejspíš i PĜemka Podlahu 0 LetniÝka jde do hnoje za pár mçsícĶ 0 Je cool leda na hĜbitovç 0 Smrdí a smrdí, kdybyste se pĜervali

4:0 Pravda, ke kytičkám nemáme moc vztah. Ale kdyby si někdo dokázal narvat na hlavu afrikán, možná by bylo všechno jinak. ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Angola Botswana Etiopie Gambie Lesotho Svazijsko Zambie Thajsko

d

Úspçch sociálních sítí, urÝených lobotomĶm, co se kamarádí s každým, inspiroval vznik sítí asociálních. V nové službç Hatebook, pĜípadnç na Nenávidímtç. cz se mĶžete spojit s lidmi, co vás štvou, a od plic jim sdçlit, co si o nich myslíte. Na stránkách, kde váš proŏl editují ostatní a pro komentáĜe existuje jen tlaÝítko „Nelíbí se mi“, se o sobç dozvíte ledacos zajímavého. Právç teá Ivana Gottová vyhrála cenu Ítý. „Máme s Karlem obrovskou radost,“ prohlásila úspçšná moderátorka, i když se jí nikdo na nic neptal. PĜed minutkou Na farmáĜských trzích se prodává ovoce ze supermarketĶ. Podle prezidenta farmáĜského svazu Víta Mrvy by skuteÝný sedlák v létç pĜed žnçmi nikdy neprodával u stánku. „Majó to z Lidlu a tĜikrát zdražené,“ uvedl Mrva, který tisku zároveĎ pĜedložil fotograŏe dokazující, že ve stáncích prodávají prodavaÝky velkých obchodních ĜetçzcĶ. PĜed jinou minutkou Když nevíte coby, jdçte kopat hroby! PĜed 666 dny

5


Rozjezd R

Přebíráme P Blesk, 27. 6. 2010 B

d

Ko Tori Spelling (37): Nejsem Kostra an anorektiÝka. Vážnç! Pavlač Emila Hakla

T

Jiný kraj

Aktuálně.cz, 7. 7. 2010

d

Usáma bin Ládin je vášnivý fotbalový fanoušek, jako hráÝ nejradçji na hĜištç vybíhá jako centr forvard. „Po džihádu je fotbal jejich zdaleka nejoblíbençjší vçc,“ tvrdí Scott Atran, který dlouhodobç studoval skupiny radikálních teroristĶ.

Dobré zprávy iDNES, 9. 7. 2010: d

Íránka unikla ukamenování. Místo toho jí za cizoložství hrozí obçšení. Krásné milosrdenství!

Zdá se mi, že nárok psát o černém kontinentu má u nás leda Iva Pekárková, která tam žila a posléze napsala skvělý cestopis – Najdža, Hvězdy v srdci. Je to mimořádně vtipná kniha, při níž vám tu a tam zatrne. Příklad: Když vás v Nigérii zastaví obyčejný policista se samopalem, což je každou chvíli, a má totálně rudé oči, je to dobré, bude po vás chtít nějaké drobné. Samozřejmě vás může zastřelit, protože je tak zhulený, že o sobě neví, ale většinou to neudělá. Když vás ale zastaví tzv. mobilní policie a mají rudé oči, je to zlé. Mobilní totiž mají ve zvyku, aby se správně nabudili, zavřít se do místnosti bez oken, utěsnit dekou, vystříkat si to tam slzným plynem a čtvrt hodiny inhalovat. Ti jsou prý opravdu nebezpeční. My ostatní víme o tom světadílu hlavně to, že Áfrika je černá páprika. Stejně jako oni o nás mluví jako o zemi za velkou řekou, kde se všichni šťourají v nose a na práci nesáhnou, jak je rok dlouhý. V tom se nepletou. Z čehož vyplývá, že o nás vědí víc než my o nich. Známe sice opusy jako Příběh lvice Elsy, Vzpomínky na Afriku či Černý jestřáb sestřelen (netvrdím, že si ho nepouštím 5x ročně), ale ty budou, řekl bych, zavádějící. Nehledě na fakt, že nic takového jako Afrika neexistuje. Existují tisíce oblastí a zemí, kde žijí statisíce národů, z nichž každý má svůj jazyk, druh obživy, názor na svět. Což se nám v Evropě nelíbí. My byli vždycky spíš zamilovaní do jednoty, sjednocení, a to se nám i podařilo – naše země se od sebe přestaly lišit. Proto se snažíme dát Afriku trochu do latě aspoň pomocí turismu. O čemž zase píše pí Pekárková v románu Sloni v soumraku. Vím – tohle není recenzní rubrika. Ale jestli jste ani jednu z jejích knih nečetli, utíkejte a kupte si je nebo půjčte. Nebudete litovat. Do Afriky se vám možná hned po dočtení chtít nebude. Zato ale budete v obraze, jak to tam doopravdy vypadá. =

<

30 - Před zrcadlem

6

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Proŏmedia, Isifa, SXC, archiv

Partnerský horoskop na srpen T

Výzkum

Panny

T

Smrt je zdravá

<

Dejte si panáka= Dopravní zpravodajství

Zjistili to výzkumníci z univerzity ve švédském Pidlö. Podle jejich studie, financované z EU, mrtví obvykle netrpí žádnou z civilizačních chorob. Smrt prý funguje i jako prevence proti úrazům.

T

Vodní past na řidiče

Čínská dopravní společnost Longxiang našla způsob, jak vychovat své řidiče. Vedle jejich sedadel zavěsila mísy s vodou a oni musí jezdit tak, aby nic nevylili. Každý řidič se po skončení své směny podrobí kontrole, zda je jeho mísa stále plná, píše list Xiaoxiang Morning Post. Zaměstnavatel také řidiče sleduje prostřednictvím průmyslové kamery, zda vodu tajně nedoplňují. „Cestující si často stěžují, že náhlé brzdění a špatné řízení v našich autobusech jim velmi komplikuje cestování,“ řekl mluvčí společnosti. „Zavěšené mísy s vodou řidiče odradí od prudkého zatáčení, brzdění a rozjíždění.“ =

<

Psí žrádlo

T

Na psí uši

Možná lidi už klasika tolik netáhne a možná si to prostě psi zaslouží. Ať tak či tak, slavná opera v australském Sydney uspořádala koncert pro psy. Ojedinělé představení uvedlo hudbu v tak vysoké tónině, že ho slyšeli jen čtyřnozí přátelé člověka. Podle listu Autralian Daily Telegraph zazněl dvacetiminutový koncert v severním foyeru světově proslulé budovy. Experimentální koncert byl součástí tradičního hudebního festivalu Vivid Live. „Je stále těžší najít místa, kam můžete se Společná radost psem, a tak oceňuji, že T pro ně někdo uspořádá kulturní zážitek,“ řekl jeden z místních majitelů psů Renné Russel, Děkujeme tlustým lidem za to, že si který koupil lístek své sami můžeme připadat hubenější. kokršpanělce Ollie.= Držte se, přátelé, diety jsou pro magory! =

Dík, špekouni!

<

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

Inzerce

T

Už nikdy nepůjdete s košem! Domácí černá díra Kašlete na recyklaci, přichází totální likvidace. Převratná novinka v nakládání s domácím odpadem. Vyrobeno ve Švýcarsku jako vedlejší produkt obřího urychlovače částic. Více na www.suptamstim.cz. =

<

7


Rozjezd

Foto: Proŏmedia, iStockphoto, SXC, archiv

Sport

T

Želví maraton

Želva na útěku se vrátila ke svým majitelům – po dvou letech a necelých třech kilometrech cesty. Želva Lottie zmizela jen dva dny poté, co ji k narozeninám dostala školačka Maddie Tibblová. Maddie útěk želvy pochopitelně mrzel, ale nakonec se smířila s tím, že Lottie už nikdy neuvidí. Po 22 měsících byla Lottie nalezena na silnici na vzdálenější straně vedlejšího pozemku – pouhé tři kilometry od domova. Informoval o tom list Daily Mail. Přestože se želva protloukala na vlastní pěst a musela vydržet jednu z nejtvrdších zim, co Británie pamatuje, přežila v naprostém pořádku. Nalezená Lottie doputovala k místnímu veterináři, ten ji díky mikročipu identifikoval a předal vyjeveným majitelům. „Nevěřila jsem, že je to ona,“ řekla malá Maddie. =

<

Ze světa designu

T

Svítící fena Ruppy

Páníčci si své psí mazlíčky vylepšují, jak můžou, a používají je místo podnožky, polštáře i rukávníku. Brzy si už pořídí čokla i místo stolní lampy. Jihokorejský profesor Lee, autor prvního klonovaného psa Snoopyho z roku 2005, přišel se zlepšovákem. Z mořské sasanky si vypůjčil gen, díky kterému rostlina září, a vnesl ho do psích buněk. Vzniklo tak „svítící“ embryo, ze kterého se narodila bíglí slečna Ruppy. Když na Ruppy posvítíte ultrafialovým zářením, tak se rozsvítí. Další svítící psi jsou prý jen otázkou času. =

Školství

T

Škola kosatek

Tuleni žijící na pobřeží Antarktidy mají starosti. Místní kosatky dravé si totiž vymyslely důmyslný fígl, jak je dostat z ledu do moře a tam si na nich pošmáknout. V roce 1979 pozorovali vědci kosatku, kterak v blízkém sousedství kry, na které se vyvaloval tuleň, svým tělem plácla do hladiny tak šikovně, že vzniklá vlna spláchla nepřipravené zvířátko přímo do její zubaté tlamy. I pomysleli si: je to jen chytrý jedinec. Jenže ouha! Nejnovější pozorování v oblasti ukázalo, že tuto loveckou techniku si už osvojila většina kosatek. Splachovací techniku lovu učí navíc své potomky a ke všemu ,,výukově“ spláchnutého tuleně coby učební pomůcku nesežerou, ale vystrčí zpátky na kru, aby se dal znovu použít. =

<

Přebíráme Lideazeme.cz, 1. 7. 2008 d

Předplatné ČiliChili

T

Předplaťte si ČiliChili, a sousedovi chcípne prase!

„Australané si s pĶvodními obyvateli vlastnç nevçdí rady. Až do roku 1967 je z právního hlediska považovali za Őóru a faunu.“

www.cilichili.cz/preplatne

<

8

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


HTC Wildfire

Vezme za tebou b k kamarády ád

htc.com


Rozjezd

10


Text: Petr Toman Foto: Claudia Ficco&Davide Luciano

Čumenda:

T

Claudia Ficco & Davide Luciano Zatracená díra! 600 dolarů za opravu auta zničeného dírou v silnici inspirovalo kanadské umělce.

Pivo a grilování

T

Rue Waverly, Montreal, Kanada

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

„Frustraci z vymlácených tlumičů a zničených aut můžete vybít různě, my se rozhodli, že nebudeme jenom nadávat, že ty silniční krátery povýšíme na umění. Tlumiče nebo čistírnu to nezaplatí, ale nechceme jen rezignovat,“ vysvětlují umělci Claudia Ficco a Davide Luciano, proč si začali hrát s dírami na vozovkách. Kanadští manželé fotí za plného provozu, nikdy nezatarasili ulici a nezastavili dopravu. Nefotí ani díry na chodnících nebo pěších zónách a Photoshop používají jen k dosycení barev a úpravě expozice. „Nejdřív musíme najít správnou díru ve správném prostředí. Scénu si nakreslíme na papír, seženeme rekvizity, informujeme naše modely, kdy a kde mají být, a ještě vyrazíme díru očistit. Samotné focení zabere kolem 5 až 10 minut, nemáme moc času, nemůžeme silnice blokovat příliš dlouho. Řidiče chvíli baví focení sledovat, ale docela rychle znervózní a začnou pospíchat.“ „

11


Rozjezd

Potápění na ulici

d

Beaconsŏeld, Montreal, Kanada

Prádelna

d

Rue St-Urbain, Montreal, Kanada

12


Pobřežní hlídka

d

Amalŏ Dr., Los Angeles, USA Ideální lokalita! Spousta krásných, hlubokých dçr pĜímo uprostĜed ulice. Focení s Aniou trvalo jen 15 minut, ale pobavili jsme desítky ĜidiÝĶ.

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


Kácíme modly

Víno je zdravé Jen na něj umřete Taky v medicínských rubrikách novin hltáte zprávy o tom, co byste měli a neměli jíst, pít a vůbec požívat, abyste zhubli, omládli a vydrželi na světě co nejdéle? Je pěkné, že se staráte o své zdraví. Jinak jsou ale informace, které dostáváte, úplně na nic. Za týden se dočtete přesně opačné. Ukážeme vám to na příkladech z nejčtenějších portálů. Text: Silvie Králová Foto: Getty Images

VITAMÍN C Vitamin C je klasik. Všichni ho žereme. A víme proč. Podle serveru iDnes.cz to věděly už naše babičky – hltaly kyselé zelí a syrovou cibuli, aby nenastydly. Babky tak nějak tušily, že s tím zelím do sebe dostávají i ono spásné céčko. Co dělali proti chřipce dědové, článek neuvádí. Možná věděli to, co tvrdí jiná studie zveřejněná na stejném serveru, a sice že pojídání vitaminu C nemá na chřipku nebo nachlazení žádný vliv. Vědátoři nacpali jednu skupinu nemocných céčkem a druhou placebem a nenašli mezi nimi žádný rozdíl.

14

CHLAST Alkoholu holdují lidé ve vědeckých studijních týmech a zdravotnických rubrikách nebývale. Tak jen stručně dva extrémy. Server iDnes.cz, konec roku 2008: „Abstinence může být pro vaše zdraví škodlivější než přiměřené pití.“ Lidovky.cz o dva měsíce později: „Jediná sklenka vína denně zvyšuje možnost vzniku rakoviny o 168 procent.

Neexistuje žádná míra alkoholu, byť sebemenší, která by vám prospívala.“ Takže je to zase na vás, kapacity nepomůžou.

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ČOKOLÁDA Čokoláda, to je takový miláček zdravotních rubrik. Co ta už toho dokázala. Tak třeba akné vyráběla ona. Tedy donedávna. Teď už její mlsání třeba podle časopisu Týden naopak léčí vysoký krevní tlak, astma a cirhózu jater, funguje jako antidepresivum, a co je nejlepší, má blahodárné účinky na pokožku a brání vzniku vrásek. Tedy alespoň do chvíle, než ji jiná studie zase zavrhne.

ANTIOXIDANTY Antioxidanty ntioxidanty – jak zdravě ravě to zní! Jsou třeba ba v hořké čokoládě, a proto oto podle se serveru Lidovky.cz její spotřeba stoupá. Antioxidanty prý pravděpodobně zpomalují naši oxidaci, tedy stárnutí, řekl by laik. Také prý chrání srdce a brání rakovině. Začaly se vyrábět dokonce jako papírky pod jazyk. Jenže smůla! Zábava skončila, když na témže serveru o pár týdnů později napsali, že antioxidanty „zřejmě nemají na proces stárnutí vůbec žádný vliv”. A v jiné studii si vědci (tentokrát z Kansasu) ještě přisadili a tvrdí, že tyhle stravovací zázraky mohou dokonce škodit. „Přemíra superpotravin ve stravě může narušit křehkou rovnováhu antioxidantů a prooxidantů v těle a způsobit starším a nemocným lidem problémy s dýcháním, a zhoršit tak funkci svalů, která je s dýcháním spjata.”

MED A MLÉKO Babičky taky doporučovaly mléko s medem. Ale podle zdravotních rubrik ženských magazínů to tentokrát není lidová moudrost, ale tmářství a pověry. Mléko prý podporuje tvorbu hlenů a med dráždí sliznice. Vy, co mléko s medem nesnášíte, jste si teď pravděpodobně oddechli. A vy, co ho zbožňujete? Nevěšte hlavu a ještě trochu zasurfujte. Najdete dostatek článků opírajících se o jiné vědecké studie, podle kterých je med léčivý až až a souvislost mezi mlékem a hleny dosud nikdo neprokázal.

BRAMBORY Doporučení kolem diet se mění rychle jako listy v diářích. Třeba brambory. Tu (tedy na iDnes.cz) je tvoří z 80 procent voda, a ať už syrové, nebo pečené mají jen málo kalorií, cukrů a vůbec žádný tuk, takže jsou vlastně dietní. A jinde (třeba v Respektu) by si je pečené měli tlouštíci rozhodně odpustit. Co s tím? Hoďte si bramborou.

ŠPENÁT Špenát je klasik, úplná legenda a asi vůbec nejstarší lékařsko-novinářský mýtus. V roce 1870 publikoval doktor E. von Wolf práci, v níž tvrdil, že špenát má desetkrát víc železa než ostatní listová zelenina. Už v roce 1937 přišli němečtí vědci na to, že Wolf omylem šoupnul desetinnou čárku, a tak není špenát žádný expert na železo. Přesto se tenhle mýtus držel mezi laiky i odborníky dlouhá desetiletí. Pepek námořník by mohl vyprávět. TAKŽE CO? Takže asi tak: nevěřte ničemu, co se v novinách o potravě dočtete. Jezte střídmě, do polosyta, pravidelně, a to v takových intervalech, kdy dostáváte opravdu hlad. A jezte to, po čem vám není blbě. A buďte rádi, že tyhle vědecké týmy zkoumají třeba dopady konzumace jahod na náš organismus. Mohly by také třeba rozbíjet atomy nebo urychlovat částice...

<

15


Na výzvědách

Pražanda na hnoji Kdekdo sní o tom, že se uchýlí do tvůrčího ústraní a napíše geniální knihu. Šla jsem do toho. Na měsíc jsem utekla z Prahy a zakopala se na chalupě svého dětství v Českém ráji, v obci Sezemice, na půl cesty mezi ničím a ničím. Dá se to přežít? Text: Tereza Šimůnková Foto: Michael Kratochvíl

PRAHA: PŘEDMLUVA Doporučená výbava na měsíc ve vsi se stovkou stálých obyvatel je nasnadě. Balím bikiny, troje sandálky pastelových barev a minišatičky, které říkají: „To mojito si dám ještě jednou.“ Po lítém vnitřním boji vyřazuju obuv s podpatky a místo kabelky beru batoh. V něm se bude půlka chleba, dvacet deka eidamu a toaletní papír z konzumu paní Paříkové (otevřeno čtyři hodiny třikrát týdně) přece jen líp nosit. Ponožkami obkládám laptop. Znám své limity, měsíc offline je hluboce překračuje. Itunes hlásí 38 a půl dne hudby. Na chalupě budu sama. Vím, že se brzo budu těšit i na lidský hlas z obecního rozhlasu. Neberu beletrii. Ještě aby mi z díla podvědomě vylezl Márquez, Oz nebo nedejbože Nabokov! SEZEMICE: VÍKEND 1 Přírodní národy, když jim jde o něco zásadního, provádějí rituální obřady. Přesunem na ves si přijdu už taky hodně přírodní. Mimoto je „literární iniciace“ jediná šance, jak vytáhnout své známé, kavárenské povaleče, z města. Když se do sezemické hospody nahrne desítka od pohledu Pražáků v čele s pankáčem v motorkářské bundě, je slyšet pěnit Svijany. Co jsme doopravdy zač, odhalí táborák. Intoši s nadšením opékají špekáčky a zpívají pecky z „Já, písničky“. Úroveň jsme udrželi, Stánky nepadly. Po odjezdu přátel osiřím. Jack Kerouac napsal „Na cestě“ za tři týdny. Podle některých je to vidět. Proti Jackovi mám ještě týden fóra. Román se bude jmenovat „V posteli“. Zítra vstávám v sedm a ruče se pustím do díla.

16


Z radosti vylezu na třešeň. Výstup do koruny vyžaduje synchronizované zapojení tricepsu, stehenních svalů a rázný výmyk trupem. Fíha! Mám to tam i po dvaceti letech! STŘEDA Ptáci halekají, mraky se trhají, došel mi chleba. Vyrážím do konzumu. V dobách mého dětství platilo, že kdo si neobjednal pečivo dopředu, nejedl. „Dneska nedovezli ani těch pět rohlíků navíc,“ potvrzuje provozovatelka paní Paříková, že v životě je spoleh nejenom na smrt. Hledám alternativu. Sortiment byl retro už tenkrát. Jede se na kusovky. Želé na vlasy (1 ks), Tak jí dejte ty mý olej stolní (1 ks), osamělý, zahořklý citron. V lednici neidentifikovatelný čtyři housky... polotuhý kvádr, kterým může být  taveňák, ale i mýdlo. Poslední balíček kafe exspiroval 15. března, pravděpodobně 1939. „To si neberte. To tu mám, jen abych tu něco měla,“ informuje mě paní Paříková. Potravinovou soběstačnost vesnice jsem přecenila. Jedině masný pult přetéká zbožím. Jsem vegetariánka. S neskrývaným zájmem mě pozorují dvě babičky a děda. Sedí u výlohy na plastikových židlích, pojímajíce krám jako klubovnu. „Tak jí dejte ty mý čtyři TÝDEN 1: PONDĚLÍ housky,“ kývne jedna stařenka mým směrem. Vyvedená Budím se v půl čtvrté odpoledne. Prachové duchny, z konceptu se ptám, jestli bude mít dost sama. „Co by víkendový dojezd, ataka čerstvého vzduchu??? neměla, bere si půlku chleba,“ přebírá slovo její kamaNeteče voda. Ošplíchnutá citronovou matonkou rádka. Děkuju a na pátek objednávám rohlíky, 2 ks. se jdu přeptat k sousedům. Před hospodou prasklo Večer do stroje Continental Wanderer-Werke potrubí, dneska už to nespraví, paní Tomíčková a. g. Chemnitz, Panská 14, od této chvíle „Zbyňka“, na mě zvonila čtyřikrát. Získávám šestilitrový hrnec zakládám první list papíru. Překvapuje mě, že nemá na vaření a kýbl vody zpod okapu k tomu. Od včezásobník jako kopírka a každý list papíru se musí rejška prší. Romantika venkova to fakt nabíjí ostře. navíjet zvlášť. Na nápad psát na psacím stroji mě přivedli básníci Láďa Puršl a Charles Bukowski. Delete a Ctrl + C a Ctrl + P totiž nejsou vaši kámoši, ale dvojití ÚTERÝ agenti. Nutí vás – mě rozhodně – obracet čtyřikrát V půl desáté mě z postele žene vodopád tříštící se každou větu, osmkrát každé slovo, protože „se to dá o dlaždičky. Sakra! Kohoutek v předsíni se skutečně vždycky vrátit“. Na počítači bych psala knížku o předutahuje opačně. Aspoň že pustili vodu. Furt prší. pokládaných 200 stranách do přespříštích Velikonoc. Otevírám okno do deště. Vrbičky, hrušně, za stodoPuršl a Bukowski tvrdí, že na stroji to odsejpá. Mají lou les a přímo naproti nová dvojitá zářivě bílá garáž recht. Tý bláho! Za dvě hodiny vychrlím pět stránek. Tomíčkových. Ale je tu hezky! Mlátím do kláves. Připadám si jako kulometčík. Pod fotografií pradědy a prababičky, kteří tady bydleli před osmdesáti lety a vedli koloniál, parkuje psací stroj z roku 1914, exkluzivní zápůjčka ČTVRTEK kamaráda Zbyňka. Taky zpíval u kytary. Než stroji Všechno přepisuju. Beru to pozitivně. Text mi sám poprvé hrábnu do klapek, potřebuju pro „V posteli“ říká, kam chce, což dokazuje, že žije. Déšť mě honí dořešit pár marginálií. Počet postav, sled scén, jak celý den z romantického stanoviště uprostřed to skončí a podobně. Vyčíhnu si pauzu mezi dvěma sedmikrásek pod chlív jako nadmutou kozu. Bytelný přeháňkami a na dvorek střelhbitě nanosím deku, Zbyněk se pronese, a tak rozbíjím alternativní praskicák, pastelky a svačinu. Ve vizuálním věku funguju coviště na zápraží. Blahosklonně kynu sousedům, vizuálně. Barevné na barevném to nabralo kontury. kteří nakukují přes plot, kdo to klape.

>

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

17


Na výzvědách Proti standardní sezemické zvukové náloži jsem ale žabařka. Den se odvíjí za permanentního řezání, štípání, vrtání, broušení a stloukání, nemluvě o Skylle a Charybdě českých vesnic – sekačce a cirkulárce. Pracanti odpadnou až před setměním. Čistím si zuby v pyžamu na zápraží, poslouchám ptactvo ze zahrady, pastu plivu do kapradí. PÁTEK V noci se třesu zimou pod dvěma duchnami. Zato ráno je jak malované. Vodovkami, neboť idylku do dvaceti minut rozmočí liják. Přistihnu se, že se směju vtipům z ranní rozhlasové show. Ještěže večer přijede Marek, můj přítel, a brácha Štěpán s dívkou Janičkou. Nejdřív v osm. V šest otevírám branku, usedám na zápraží a vyhlížím. Chybí mi jen šátek na hlavu a šatovka. VÍKEND 2 V pátek v hospodě nás hostinský Pepa upozorňuje na zítřejší dětskou hasičskou soutěž na místním fotbalovém stadionu. Na zdupaném plácku se dvěma brankami za bývalou slepičárnou parkuje řada hasičských vozů. Malí hasiči začali ráno v osm. My docházíme po pražsku, pěkně ve dvanáct na výsledky. Účastnily se děti až z Mohelnice, od Sezemic skoro šest kilometrů. Moderátor si uvědomuje politickou citlivost situace. Oblíbila jsem si formulaci: „Na sedmém místě se umístilo družstvo, nechci říct poslední, ale kterému se zrovna dneska příliš nedařilo.“ Točí se Svijany a na rožni krocan, po poli proudí děti v teplákách, dospělí v tomtéž a konečně svítí sluníčko. DJ si dává zatracený pozor, aby tuhlectu naši pohodovou náladičku nenaboural něčím neprověřeným. Nepustí nic, čemu není, lásko, aspoň dvacet let. Set starých Kabátů dáváme, ale Michal David už je moc. Návštěva odjíždí, sedím na zápraží se třinácti napsanými stránkami. Zítra vstanu v sedm a ruče se pustím do díla. TÝDEN 2: PONDĚLÍ Vstávám v sedm. Vzbudily mě děsně třískající dveře od stodoly. Fouká, ochladilo se, mrholí. Já a moje představa romantiky se míjíme asi o dvacet milimetrů vody. V krámu s paní Paříkovou hledáme, co by se mi dalo prodat. Všechny čerstvé potraviny, které objevím, přivezla pro své rodiče. „Komu jinýmu – tady?“ krčí rameny s bezelstnou upřímností. Své angažmá bere hlavně jako sociální službu těm pár nemotorizovaným babičkám a dědečkům. Ale bojí se, že na konci roku bude na nule a skončí. Odnáším si olej (není olivový, ale ani motorový), pečicí papír, kdyby se výhledově zadařilo, a rajčata.

18

Kuželky patří na sedmý schod

Rodičům nechávám papriky. Navrch přidávám dvě pohlednice Sezemic. Známky nejsou, ale dá se hodit desetikoruna do kaslíku paní pošťačce. V pět zaburácí vsí Waldemar Matuška. Můj oblíbený obecní rozhlas! Vyposlechnu si hlášení pro všechny, opakuji, všechny majitele psů. Čtvrteční povinné očkování stojí stovku včetně založení nového očkovacího průkazu. Veterinář pan Brož evidentně respektuje kupní sílu vesnice. Přijde mi to fajn. Sdělení finišuje peckou „Vlasy samou loknu měla“. Když mi bylo deset, obkládali to dechovkou. Večer vytahuju Zbyňka. Podle novináře Honzy Fingerlanda vznikají ve dne a v noci jiné texty. „V posteli“ se dnu brání, fajn. Píšu potřetí prvních deset stránek a píšu dál. Píšu do půl sedmé ráno. ÚTERÝ Probouzím se v jedenáct, pak ve tři. Chci k sobě přijít během. Moje pražská běžecká trasa cik cak vrškem Okrouhlík za panelákem měří asi dva a půl kilometru až před Alberta. Tady mám pole, lesy, háje. Zavazuju si tkaničky s tím, že mě kdyžtak najdou při žních. Nedělám si iluze, že vesnice neví, kdo jsem a co tu pohledávám. Prolustrovali mě první den. Ovšem kšiltovka a triko AlpinePro – Czech Team je demonstrativní vyčlenění. Vesničan běhá po baráku.


Běhám s laptopem po dvorku a snažím se odeslat e-mail. 

Vymést kamna, vynést popel, skočit pro uhlí, ohřát si vodu na mytí. Ráno to nestáhnu pod hodinu a půl. Přidávat si pohyb dobrovolně? Sousedé povstávají za ploty, upouštějí od zemědělských prací. Píšu zase do rána. Překvapuje mě, kolik času zabere fyzické napsání stránky. Jacku, fakt jsi to psal jenom na kafi?

ČTVRTEK „Takhle brzo vzhůru?“ spiklenecky na mě přes plot mrkne cizí babička. Je půl šesté ráno. Babička kořenářka nabízí býlí, ale mně jde o signál. Běhám s laptopem po dvorku a snažím se odeslat e-mail o velikosti 45 kB. Už neprší. Leje. Zkouším naladit míň debilní ranní show. Nelze. Muž ve studiu oznamuje „smrtelnou nehodu na dálnici D1“ stejným tónem jako slevu na sekačku. Ranní show je zlo. Jdu spát. Pro rohlíky se stavuju až odpoledne, rozespalá a mrzutá. Ani to naše popovídání s paní Paříkovou nezabírá. Nedá se svítit, musím zas najet na skutečný denní rytmus. VÍKEND 3 A je to tady! Léto! Konečně můžu realizovat představu sebe sama za bílým stolem s bílým vínem

>

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

19


Dvoutakt je dvoutakt

pod rozkvetlou třešní. Stůl jsme stáhli z půdy. Má desku z umakartu, viklá se a předtím na něm bydlela kuna. Na zahradě zapadám po pás do trávy a po kotníky do bažin. Třešně nekvetou, ale ani nehnijou. Klepu to na umakart. Upgradovala jsem běžeckou trasu na Koryta – alej – úvoz – Sezemice: Rokle. Jako holka jsem tu drandila na dědečkově třicetikilovém favoritu. Pořád si pamatuju úplně všechny cesty včetně polních! Pýcha mě svede na koleje od traktoru. Premisa, že musí na pole někudy přijet i odjet, se ukazuje mylnou. Stojím v cípu lesa, v cípu pole, nad strmou, hustě a kopřivami zarostlou roklí. V houští za mnou se něco pohne. Vracím se přes brázdy svižnou indiánskou chůzí. V hlíně je otištěna spousta malých kopýtek. A já si zrovna nevzala sádru na odlévání stop! TÝDEN 3: PONDĚLÍ „Tak jak to de?“ ptá se neznámá žena venčící psa. „De to super!“ vzkazuju zpoza Zbyňka celé vesnici. Mám 60 stránek a denní skóre zvyšuju z 10 na 15 stran. Lítá inspirace a papíry po dvorku. Honím je. Nejlepším těžítkem se ukazuje půllitr. V pauzách mezi zakládáním nového papíru a namotáváním pásky volám kamarádům a nutím je k co nejdelšímu rozhovoru. Marek přijíždí akorát ve chvíli, kdy to přestává být zdravé.

20

ÚTERÝ Mám tu partnera, ale outfit převlékám jenom dvakrát. Na venkově všechno trvá déle, ale při oblékání uspořím denně asi tři hodiny. STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK 33 stupňů. Dny se slévají. Tvůrčí zápal i teplota jsou na maximu. Práci kombinuju s opalováním. Večer se ze zapálené autorky stává autorka spálená. Ale jen podélně vlevo, neboť touto stranou se k slunci obrací Zbyněk. Dokončuju první část románu, má 93 stránek. Závěr graduje smrtí morčete. Chodím jak tělo bez duše. Člověk se s těmi svými hrdiny tak nějak sžije. Podvědomí mi zároveň už roztáčí druhou část. Na dětský horor z paneláku naváže bulimická road movie z holandského pobřeží. Večer se tulím k Markovi s tím, že třetí část už bude jenom o lásce. „To se mi ulevilo,“ říká. No. Bude to buddhistické porno. VÍKEND 4 V devět ráno se za plotem zjeví dvacítka skautů s basou piva. Jdou nám posekat zahradu, dělají to každý rok. Sekáčům nepomáhám, neboť mám ze zahradních prací trauma z dětství. Ležím v hamace a snažím se oslechnout jarý zvuk kolektivní práce. Nakonec to nevydržím a jdu jim aspoň otvírat piva. Za tři hodiny je posečeno. Paty kmenů obkládají načechrané čepice z trávy. Silně, letně voní. Tady je tak hezky!


Na výzvědách stroje. Stejně jsou bílé. Zasekla jsem se v předpolí finále druhé části. Lámu to podle hesla „Trocha násilí ještě nikomu neublížila“, ale pak to stejně přepisuju. Jen co si vyčerpaná lehám na deku, nahazuje soused cirkulárku. Odnaproti se nevyhnutelně připojuje sekačka. Řešení je jediné. Jdu do hospody. Zaskočila jsem si už včera. Pepa mi čepuje jedno velké a jedno malé do džbánku se srdečným: „Tak zejtra!“ Umění už nasekalo opilce z jinejch borců... ČTVRTEK Řešení na tvůrčí krizi: ráno dvě kafe místo jednoho. Taky pomůže, když není deset stupňů, ale pětadvacet. Válím se na dvorku, opalovací sessions prokládám psaním. Tuhle neděli odjíždím. Při večerním běhu už zas probíhám krajinou jako host.

PONDĚLÍ Ráno Marek odjíždí. Bez výčitek relaxuju. Zato noc stojí za to. Z půdy se linou podivné a velice hlasité zvuky. Myslela jsem, že kuna nežije ve smečce. ÚTERÝ Čas sklidit plody cizí práce. Jdu psát na velkou zahradu. Je nádherná. Z jedné strany pole, ze třech les. Vybírám si místo na opačném konci. Za slabou hodinku a po pěti nachozených kilometrech jsou Zbyněk, papíry, propiska, rozepsaný román, bílá vodička na zamazávání, židle, podsedák, hrnek s kafem, sklenice se šťávou, Špatně jsem spala, mobil a kuní stolek na svém místě s výhledem do třešní. kuna prudila. zato nasadily  Nekvetou, plody. Příroda mě furt něčím překvapuje. Vzápětí přichází kuna. Jde klidným krokem na kompost a kouká, co by slupla. Pochopím intenzitu nočního bordelu. Je velká jak jezevčík a v potravním řetězci se cítí být nade mnou. V zahradě je ale svět v pořádku. Stromy šumí. Na větývku dosedá ptáček, a ta se něžně zhoupne. Rojí se červení mravenci. Fakt fest. Jeden si vlezl pod klávesu F11 a od té doby ho nikdo nikdy nespatřil. Nejkrásnější překvapení přichází večer, zrovna když zavírám vrata do zahrady. Zpod jabloně vybíhá jelen. Ne srna, ale plnotučný parohatý jelení macek. Co si hergot počnu v Praze?

PÁTEK Pobyt se cyklí. Zas je zima jak v psinci. Se Zbyňkem jsme celý den doma. Za zadkem topím, okny větrám. Tohle na počítači nezažijete: vidět, jak štos papírů roste před očima. Beru je do ruky. 140 stránek už je regulérní předmět. VÍKEND 5: VELKÉ FINÁLE V sobotu čekám příjezd fotografa Michaela, co bude fotit tuhle reportáž. Nemám co na sebe. Taky jsem si v Praze nechala šminky. Po měsíci hraní na indiánku zvažuju mour z kamen jako maskaru, ale pak se na to vykašlu. Spoléhám na profíka a Photoshop. V sedm večer pořád ještě nemám dopsáno. Abych se nakopla, jdem na jedno malý do hospody. Po třech velkých, úměrném množství panáků „na oslavu“ a zavíračce nahlédnu, že už to dneska nedopíšu. Takže zítra vstanu v sedm a ruče se pustím do díla. Probouzím se ve čtyři ráno. Tělo odmítá spát. Protože Zbyněk dělá jen o trochu menší bordel než kuna, přemísťuju ho na druhý konec stavení do okna otevřeného na východ a do zahrady. Nad růžovým lesem svítá. Ptáci řvou jako pominutí. Poslední a ideální šance nahrát si je jako ringtone do mobilu. Což plánuju od prvního dne. Manipuluju s mobilem. Zasekávám mobil. Tak holt bez ptáků, ale s románem. Balím se do deky. Srkám kafe. Mrznou mi konečky prstů. Píšu. V deset ráno odpaluju poslední větu. 153 stránek. Měsíc byl přesně akorát. Teď už zbývá jenom maličkost. Přepsat to celé na počítači, přepsat to celé a vydat. Bylo tu hezky.

<

STŘEDA Někdy fakt stačí si říct. Pámbů mi obratem seslal tvůrčí krizi. Karmicky to oceňuju, ale je to opruz. Nálada mizerná od rána. Špatně jsem spala, kuna prudila. Svítí sluníčko, ale vichr mi rve papíry ze ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma

Základ evropského názoru na Afriku stojí na tom, že co ve světě nefunguje po našem, nefunguje vůbec. Když se ale o černém kontinentu pobavíte s někým, kdo mu rozumí, zjistíte, že je všechno trochu složitější. Text: Jiří Holubec, Zuzana Zemanová, Natálie Veselá Foto: Simon Brown, Getty Images Ilustrace: &&& Creative

22


Ä&#x152;iliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

23


Features PŘIJEĎTE SE PODÍVAT Možná se vám zdá, že v Africe by vás sežral lev, sklátila malárie a zastřelil bandita. Zdaleka ne všude něco podobného hrozí. Při dodržení základních cestovatelských zásad je v Africe spousta krásných zemí, kam se můžete podívat víceméně bez nebezpečí.

BENIN Na cestování je úplně v pohodě. Samozřejmě to neznamená, že se vám nemůže nic stát. V Africe obecně platí: nepouštět se nikde večer sám do temných uliček. Pouliční kapsáři operují všude.

BURKINA FASO Burkina Faso je stabilní a přívětivá země, i když patří k nejchudším na světě. Cestovat tu lze bez větších problémů, při dodržení základních bezpečnostních pravidel nehrozí v podstatě nic. Lidé jsou tu výborní a ochotní pomoci.

GHANA Ghana je velmi bezpečná. Když na sebe neupozorňujete a nevystavujete zlato a šperky, tak si vás nikdo ani nevšimne. Mistní lidé si jedou po svém a ostatní neřeší. Navíc jim to nestojí za to, policie by si s nimi velice rychle poradila.

LIBYE V Libyi se vám toho díky tamní byrokracii opravdu moc stát nemůže. Jen tak sami se nikam nedostanete. Bude vám přidělen policista, aby vás doprovázel. Ani ne tak hlídal, jako spíš dohlížel, abyste neporušovali ty jejich zákony. Díky systému kontrol je tam bezpečno.

EGYPT V Egyptě vás to bude otravovat. Každý se na vás bude lepit a něco chtít nebo nabízet. Za všechno chtějí poplatek, místní policie dělá se vším strašné obstrukce. Riziko teroristické hrozby tu je, ale to je dneska všude. Základním pravidlem paradoxně je nepohybovat se v turisticky nejnavštěvovanějších místech.

MALI Bezpečnostní situace v Mali, kromě severu, je přijatelná. Nedoporučuje se cestovat osamoceně a zajíždět na sever od spojnice měst Mopti–Ménaka, jinak ale významnější riziko nezaznamenáte. I jinde si dávejte pozor na viditelně drahé věci, foťák a peníze.

ETIOPIE Etiopie je bezpečná země, na severu a v okolí křesťanských památek úplně. Na jihu jsou problematická kmenová území Surmů, Mursiů či Bodiů (pravý břeh řeky Omo směrem k súdánské hranici).

RWANDA Jediným reálným nebezpečím je tu běžná pouliční kriminalita. Mimo hlavní město je lépe cestovat organizovaně. Kigali je jedním z nejhezčích a nejčistších afrických měst. Je to turisticky nesmírně zajímavá země. Nebezpečno je jen na hranicích s DR Kongo či Ugandou. NAMIBIE Sever země je trochu rizikovější. Hrozí kapesní krádeže a vykradení aut. Ale to se vám může stát kdekoliv, třeba i v Praze. Jinak byste se v Namibii s žádným nebezpečím setkat neměli. Naopak, je to ta nejkrásnější země na světě. Mají fungující zdravotnický systém, školství na výborné úrovni, prostě prima.

BOTSWANA Cestování po Botswaně je relativně jednoduché, země je bezpečná. Nebudete mít dojem, že vás chce někdo okrást, nejvýš, že vás natáhne. Zapomeňte na koupání ve stojatých vodách. Číhají tam krokodýli, hroši a nebezpečné bakterie.

Za pomoc děkujeme: Lence Klicperové, Haně Vitnerové, Danovi Přibáňovi a Vladimíru Kváčovi.

24

MOSAMBIK Mosambik je v afrických poměrech bezpečný. Při dodržování obecných zásad větší riziko nehrozí. Dodržujte hlavně hygienu.


Téma BLUDY O AFRICE V Africe se... Takže hned na začátek: Afrika je kontinent a nic moc obecně se o ní říct nedá. Mluví se tu zhruba 2000 různými jazyky, je tu 54 států. V Africe žijou černoši Na kontinentu najdete bezpočet etnik čistě afrických, ale i spousty dalších. Féničané, Vandalové, Egypťané, Arabové, Berbeři, Beduíni, Tuaregové, Núbijci na severu, stejně jako Somálci, Etiopané a další obyvatelé východního rohu Afriky jsou semité, tzn. mají mnohem blíž k Palestincům než k Zuluům. V JAR, Ugandě, Keni a Tanzanii žijí početné indické komunity. Obyvatelé Madagaskaru mají své kořeny až v Oceánii. V Africe žijí už po staletí Číňané, Libanonci a samozřejmě spousta bělochů. Ženy jsou v Africe míň než nic Žena má v Africe tradičně vážené postavení, matriarchát je tu základem mnoha kultur. Třeba rwandský parlament má největší zastoupení žen na světě: 56 %, včetně předsedkyně. Skoro ve všech afrických demokraciích zastávají ženy vysoké pozice. Libérie má prezidentku Ellen Johnson-Sirleaf a Luisa Diogo je premiérka Mosambiku. Kulturu sem vnesla Evropa Stejně dobře bychom mohli tvrdit, že Evropané přinesli do Afriky násilí, války a zpátečnické názory. Jeden případ za všechny – mnohé africké národy byly tradičně tolerantní k homosexualitě. V předkoloniální Jižní Africe nebo v dnešní Burkině Faso ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

byly lesbičky vážené členky komunit. Za normální považovala homosexualitu etnika žijící v dnešním Kamerunu, v Gabonu, Kongu, Beninu, Angole a dalších zemích. Když do Angoly přišli zástupci portugalské vyspělé civilizace, octli se homosexuálové v roli zločinců. A dál? V Maroku je nejstarší univerzita na světě, Etiopie je (po Arménii) druhou nejstarší křesťanskou zemí vůbec, v JAR proběhla roku 1967 první úspěšná transplantace srdce atd. V Africe mají všichni AIDS Ačkoliv je AIDS velký problém, opět nefunguje generalizace. Třeba většina zemí západní Afriky má počet HIV pozitivních pod 2 %. Jinými slovy: jsou na tom podobně jako třeba v USA. Studie uveřejněná v The New England Journal of Medicine dokonce ukazuje, že HIV pozitivních ve Washingtonu je v procentech víc než v Etiopii, Nigérii nebo Rwandě. Afrika je plná válek Z 54 afrických zemí válka probíhá nebo doznívá v Demokratické republice Kongo, Burundi, Pobřeží slonoviny a v Somálsku. Lokální konflikty hoří ještě v Čadu, Zimbabwe, Alžíru, Libérii, Sieře Leone, Togu a v Súdánu.

O Africe má Evropan asi následující představu: Je to velká země, kde žijí černoši v chýších a lvi. Civilizaci tam přinesli evropští kolonizátoři, kteří tam postavili města a silnice, ale Afričané je vyhnali. Od té doby tam všechno krachuje, válčí a mezinárodní pomoc kradou diktátoři. Tak takhle nějak to není.

nad každým živým tvorem“. Afričané byli proti tomu odjakživa s přírodou propojeni. Což Evropané prostě nepobrali. A Afrika dostala nálepku kontinentu obývaného barbary, kde si každý může svévolně brát, co se mu zlíbí. První ranou do vazu Afriky byla skoro půl tisíciletí trvající éra obchodu s lidmi. Trh s otroky tu fungoval samozřejmě i předtím, stejně jako kdekoliv jinde ve světě (v 10. století byla významným otrokářským centrem i Praha). Hlavními zájemci o levnou pracovní sílu byli Arabové, kteří tehdy ovládali severní Afriku a kontrolovali tak obchodní cesty do Evropy. V roce 1315 ale vykonal král Mali jménem Mansa Musa pouť do Mekky v doprovodu pěti set otroků a sta velbloudů naložených zlatem a pověst o pohádkově bohatých barbarských královstvích v hlubinách neprobádaného kontinentu se rychle donesla do Evropy.

Šířit civilizaci v Evropě je sranda. Od Portugalska po Turecko a od Itálie po Švédsko se životní podmínky moc neliší. Když pomineme nutnost vzít si nějaký ten OTROCI Z RÁJE svetr navíc, jsme skoro Prvními, kdo se pokusili obejít arabské území všude doma. Ne tak a proniknout do nitra subsaharské Afriky, byli v roce v Africe, kde na jed1430 Portugalci. Vydali se podél západního pobřeží, nom světadíle najdete na kterém zakládali obchodnické osady. Postupně nekonečné pouště, o nic se dostali až na území Senegalu a Gambie, odkud méně nekonečné deštné po řekách dopluli do vnitrozemí, kde mohli měnit pralesy, rozbahněné měď, koně a zbraně za zlato a slonovinu. A otroky. močály a mrazivé útesy Trh s lidmi se Portugalcům zpočátku moc osídlené tučňáky. nevyplácel. Výnosný pro ně začal být až po objevení To, že z Afriky pochází cesty do Indie a po založení plantáží na Madeiře první lidé, si možná pamatujete z dějepisu. Podobně už jste určitě zaslechli něco o tom, že jedna V Africe mají všichni hlad... z prvních velkých civilizací vznikla v Egyptě. Ani Na kontinentu najdete ve zbytku Afriky se ale civilizace nevyvíjely pomaleji moderní velkoměsta i střenež v Evropě. Vyvíjely se ale jinak. Asi nejpravděpodověké vesničky. Podle dobnějším vysvětlením je, že Afrika prostě evropské žebříčku států dle HDP civilizační vymoženosti nepotřebovala. Velké africké na hlavu je Rovníková státy jako západní království Ghana, Mali nebo Guinea na 39. místě hned Songhai a jihovýchodní Zimbabwe a Swahili vznikaly za Českou republikou. v úrodných oblastech. Sklízelo se tu několikrát Do první sedmdesátky se do roka, byl tu dostatek pastvin, a země tedy byly vejde ještě Gabun, Libye soběstačné. Na co budete vymýšlet komplikované a Seychely, které předběhly zemědělské technologie, když necháte na poli Srbsko, Bulharsko i Brazílii. motyku a za týden na ní raší větvičky? Propojenost afrických civilizací s přírodou byla jedním z hlavních důvodů, proč ji Evropané nikdy moc nechápali. Evropská mentalita stojí na starozákonním „Naplňte zemi, podmaňte si ji a vládněte


Features

Afričané jsou rozumní a mánii po pravých značkových obchodech moc vážně neberou. Tak můžete např. v keňské Mombase najít nejslavnější londýnský obchoďák Harrod's

a Kanárských ostrovech. Naplno se rozběhl v roce 1650, kdy bylo povoleno otroctví v amerických koloniích a nastartoval se trojúhelníkový obchodní systém mezi Evropou, Amerikou a Afrikou. Dvě stě let drželi Portugalci v obchodu s otroky monopol, postupem doby se přidali Španělé, Nizozemci, Francouzi a Angličané. Do konce 18. století, kdy otrokářství přestalo být pro Evropany ekonomicky zajímavé, ztratila Afrika desítky milionů obyvatel, převážně mužů a chlapců. Populace Afriky se z toho dodnes nevzpamatovala. Odhaduje se, že bez otrokářství by měla dnešní Afrika o 120 milionů obyvatel víc (dnes jich tu žije asi miliarda). KOLONIE Jak se měnila společenská nálada a postupovala průmyslová revoluce, přestal být koloběh zboží, otroků a výrobků pro Evropany zajímavý. Nové továrny už nepotřebovaly levnou pracovní sílu, ale kvalitní suroviny. Těch bylo v Africe dost, ale nikdo neviděl důvod, proč by je měl od Afričanů kupovat. Nejlepší bylo si je od divochů rovnou vzít, a ještě je přimět k tomu,

26

aby dřeli v dolech při jejich těžbě. V roce 1875 byly v Africe dva koloniální státy – Alžír a Kapská provincie. O 40 let později tu zbyly už jen dva státy nezávislé – Etiopie a Libérie, která byla uměle vytvořena jako stát osvobozených otroků z USA. Těm čtyřiceti letům se říká Hon na Afriku. Zatímco v obchodu s lidmi dominovali Portugalci, v zabírání území byli nejčilejší Belgičané. V roce 1880 pronikli první z nich na území Konga, kde začali skupovat od místních náčelníků obrovská ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Features

území kaučukových lesů. Ostatní koloniální velmoci se samozřejmě začaly také hlásit o své a vyostřenou situaci, která hrozila vypuknutím války o Afriku, vyřešila až Berlínská konference v roce 1884. Jednalo se tam podle klíče – kde už jsme usídleni, to je naše, a o zbytek se nějak rozdělíme. Velmoci tak získávaly nadvládu nad zeměmi, kam do té doby Evropan ani nevkročil. Hranice Na lepší časy svitlo, až byly stanoveny bez ohledu na jazykdyž se diktátor Sani kové, kulturní, hospodářské a etnické vztahy. Prostě se vzala mapa, namaAbacha předávkoval lovala se na ni čára a k ní se připsalo: v nevěstinci viagrou. „Tady je Angličanovo!“ Velké etnické se často ocitly na území  skupiny několika států, kde se z nich staly pronásledované menšiny. Rodinné vazby, které tvořily základ africké společnosti, se zpřetrhaly a mužská populace, už tak zdecimovaná v éře otroctví, dál vymírala v nelidských pracovních podmínkách. Noví vládcové zavedli na získaných územích vládu silné ruky, kterou si pohotově obhájili Evropané Afričany nikdy moc pomocí převratných teorií o nadřazenosti bílé rasy. rovnoprávně nebrali

PO KOLONIÍCH První neúspěšné snahy o dekolonizaci Afriky začaly probíhat mezi světovými válkami. Po druhé světové válce už šlo vše ráz na ráz. Poválečná ekonomika se přeorientovala na obchod, výzkum a služby. Ve zbídačeném světadíle využívaném jako zdroj surovin v podstatě neexistovaly továrny, nebylo sem možné přesunout výrobu a kolonie se staly ekonomicky nepotřebnými. Rozvinuté země se Afriky místo toho, aby jim pomohly, v 60. letech 20. století zbavily, jak ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

nejrychleji mohly. V roce 1958 bylo v Africe 8 nezávislých zemí, roku 1968 už 48. Vyrabovaný a zbídačený světadíl, po staletí odříznutý od přirozeného společenského vývoje, zůstal napospas sám sobě. Způsob, jakým se země s nově nabytou nezávislostí vyrovnávaly, se lišily hlavně podle systému správy jednotlivých koloniálních velmocí. Například Britové vládli koloniím nepřímo a do samosprávy v omezené míře zapojovali i místní obyvatelstvo. Francouzské državy byly přímo podřízeny ministerstvu pro kolonie, a po získání samostatnosti tak nové státy zůstaly v naprostém chaosu. Přechod od koloniální nadvlády k samostatnosti se ale lišil i podle osob správců. Například Nigérie si kvůli svým, pro Evropany nesnesitelným klimatickým podmínkám vysloužila přízvisko „hrob bílého muže“. Britští úředníci sem jezdili za trest. Podle toho samozřejmě vypadal jejich vztah k domorodým obyvatelům a po získání samostatnosti byly dějiny Nigérie řetězcem pučů, genocid, vojenských převratů a občanských válek. Země, která je jedním z největších světových exportérů ropy, se kvůli tomu potácí na hranici bídy. Na lepší časy svitlo až před čtyřmi lety, kdy se diktátor Sani Abacha předávkoval v nevěstinci viagrou a v zemi byly konečně uspořádány svobodné volby. Jina britská kolonie Botswana, s příjemným klimatem, měla štěstí na rozumné koloniální úředníky. Dnes má země jako jedna ze dvou afrických zemí měnu s vlastním nezávislým kurzem. Letos se v hodnocení ekonomické situace umístila na 33. místě hned za Singapurem, Francií a Anglií. Za sebou nechává i Spojené státy. Na koloniální dobu tu nikdo se záští nevzpomíná.

<

27


Téma

Dobré zprávy z Afriky

Alžírsko: Vybaveni sluncem „V horizontu příštích pěti let bude Evropa importovat první elektřinu vyrobenou solárními elektrárnami v severní Africe,“ řekl Guenther Oettinger, evropský komisař pro energie v interview v polovině června. Pro severoafrické státy Alžírsko, Maroko a Tunisko by energetické partnerství s Evropou mělo znamenat příliv investic, technologií, vytvoření infraktruktury a pracovních míst pro místní obyvatele. Čad: Zelenáme se Hlavy afrických států představily na červnovém mítinku v hlavním městě Čadu N'Djameně plán „Velké zelené zdi“. Transkontinentální projekt zahrnující výsadbu mimořádně odolných druhů stromů v pásmu o délce 7775 km a šířce 15 kilometrů od Senegalu až po Somálsko podpořilo už 11 států. Cílem je zabránit rozšiřování neúrodné pouště.

28

Súdán: V ženských rukou Letos v dubnu se v Súdánu po 24 letech konaly první volby, ve kterých kandidovala více než jedna strana. A ke všeobecnému překvapení se k nim dostavil obrovský počet súdánských žen. Podle analytiků mohly být jejich hlasy rozhodující. Více než tisícovka žen byla také na kandidátkách do místních zastupitelstev a tři se ucházely o pozice v parlamentu. Jedna z nich, Anna Itto, sdělila své zážitky z voleb na tiskové konferenci v Jubě: „Bylo to poprvé v mém životě, co jsem volila. Skvělý pocit. Více než 70 % lidí ve frontě k volebním urnám byly ženy. Těhotné či těsně po porodu. Zatímco mužům už se nechtělo čekat a frustrovaní odcházeli, jejich ženy trpělivě čekaly, až na ně přijde řada.“

Etiopie: Akademie věd otevírá Etiopská Národní akademie věd vznikla v dubnu tohoto roku a stane se domovem jak přírodních, tak společenských věd. Cílem instituce v hlavním městě země Addis Abebě je propagace národní vědecké agendy i nových zemědělských a průmyslových technologií. Akademie bude finančně a technologicky podporovat výzkumy a publikovat časopisy a knihy jak pro vědeckou, tak laickou veřejnost. Poprvé se podobný záměr objevil v 70. letech, ale dlouhé období vojenské diktatury a politické nestability realizaci posunulo až do dnešních dnů. „Dlouho nám chyběla národní

Televizní studio nové mezinárodní sítě v Nigérii není o nic méně moderní než televize na Západě


organizace, která by mluvila za všechny odborníky v zemi,“ řekl Roman Tewolde, koordinátor ustavujícího výboru akademie. Prezident akademie Redda Teklehaimanot dodal, že akademie se rozhodně nesmí stát jen „sbírkou vědců“, ale její hlavní rolí je „podporovat rozvoj vědy a techniky v zemi, poskytovat fundované rady vládě a pomáhat se vzděláváním vědců“. Subsaharská Afrika: Léčba začala Podle senior konzultantů Světové banky poroste HDP subsaharské Afriky letos až o 4,2 % (loni rostlo o 1,7 %). Stane se tak především díky boomu v telekomunikacích a na trhu se spotřebním zbožím. „Kontinent míří ke vzkříšení růstu,“ řekla Obiageli Ezekwesili, viceprezidentka Světové banky pro Afriku v interview v ugandském hlavním městě Kampale. Upozornila také, že globální konkurenceschopnost a udržitelný růst ekonomiky se neobejdou bez zásadních reforem ve všech klíčových oblastech ekonomiky a zapojení soukromého sektoru do reformního procesu. Speciálně upozornila na nutnost zvýšení produktivity zemědělského sektoru. Z těchto opatření by těžila velká většina obyvatelstva. Světová banka je připravena investovat do afrického zemědělství 1 miliardu dolarů. „Léčba Afriky již začala. Dosáhne-li růstu vyššího než 7,2 %, je zachráněna,“ dodala.

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Nigérie Nemocnice v krabici Seyi Oyesola je nigérijský lékař, kterému ve výkonu jeho povolání bránily časté výpadky elektřiny. Společně s expertem na zdravotnickou techniku Alexandrem Bushellem stvořil kompletně mobilní mininemocnici poháněnou solární energií. Jednotka váží kolem 70 kilogramů, a je tedy dostatečně lehká na to, aby ji mohla helikoptéra shodit doslova kamkoliv. Obsahuje vybavení pro anestezii, defibrilátor, instantní sádrovnu i oddělení popálenin, chirurgické vybavení a zabudovaný operační stůl. Celá mininemocnice se navíc vejde do stanu, který je součástí balíčku a její sestavení netrvá déle než 10 minut. Systém je kromě solárních baterií schopný fungovat i na „pedálový pohon“. V „nafukovací nemocnici“ mohou pracovat najednou dva chirurgové a celé to vyjde na 420 000 Kč.

Do pěti let bude Evropa importovat solární elektřinu z Alžíru 

29


330 0

ČiliChili Či Čil Č iliCh il iliCh iC iC Ch hiil ili li | 08 li 08 | 22010 010 0 01 110 0 cilichili.cz cil i iich il hili hili ili.cz | ffac facebook.com/cilichili ebo b ok. k com/ci / ilic li hili hl hil


Features

Téma

Česko v temných očích Většina z nás zná africké země hlavně z médií. A ta rozhodují, jaký si o ní uděláme obraz. Tak co to otočit? Podívali jsme se do tamních novin, co se Afričané dočtou o nás. A když už o nás výjimečně píšou, je to také zajímavý obrázek: vývozci exhalací, padělků, mafiánů, alkoholiků, narkomanů a bezdomovců. Mikronésie se bouří kvůli české elektrárně 18. 1. 2010 Southafrica Times Výzva malého pacifického státu Mikronésie k blokování velké evropské elektrárny možná vypadá jako souboj Davida s Goliášem. Ale země se 110 000 obyvateli bojuje o přežití. Federální státy Mikronésie, roztroušené na více než 600 ostrovech v západním Pacifiku, protestují proti plánům na obnovení hnědouhelné elektrárny v Prunéřově v České republice. Emise z elektrárny totiž podle nich přímo ohrožuje národní budoucnost.

Tenhle kostel, autobusy a spoustu taxíků byste možná v Africe nečekali. A vidíte, je to Lagos. Lagos v Nigérii

Krejčířova kauce byla stanovena na milion randů 1. 9. 2009 Southafrica Times Podezřelý mafiánský boss Radovan Krejčíř z České republiky uvedl, že je potěšen jihoafrickým soudním systémem, poté, co mu byla stanovena kauce na 1 milion randů (asi 3 miliony Kč) u soudu v Kempton parku. Skotové se musí přestat upíjet k smrti – reportáž novináře z Malawi 3. 8. 2009 Nyasa Times Během své první cesty po skotských městech byl Mabvuto Banda zděšen, když objevil komunity ničené alkoholem a drogami... ... Potkal jsem Pavla Volného z České republiky. Bylo mu 34 let a jeho život byl utrpením. Před dvěma měsíci ztratil práci a od té doby přespává na starém uzavřeném hřbitově poblíž edinburského hradu. Jeho pětadvacetiletá žena zemřela před pěti lety. „Od chvíle, kdy jsem ztratil práci, jsem bezdomovec,“ vypráví mi nad šálkem čaje z charity. „Jsem závislý na alkoholu a drogách,“ říká a vypadá ztraceně...

Kosmetické padělky! 3. 2. 2010 Financial Gazzete (Zimbabwe) Světová celní organizace odhaduje, že více než 80 procent napodobenin kosmetického zboží je investováno do organizovaného zločinu a terorismu. Ale vyšetřování ve východní a severní Evropě svědčí o tom, že je to celosvětový problém. V České republice během zátahu odhalili 300 nelegálních imigrantů z Vietnamu pracujících v žalostných podmínkách s nebezpečnými materiály... Po rozkvětu příjde krize 15. 2. 2009 Zimbabwe Independent … Zimbabwané v průměru stále pijí konzervativních 10 litrů piva na osobu a rok ve srovnání s 60 litry v Jižní Africe a 250 litry v České republice...

WW Máte rádi sloní kly? V keňské Mombase z nich dokážou dělat i moderní architekturu. (Samozřejmě ne z těch pravých) W Vstup do Skeleton Coast National Parku v Namibii. Brána je stylová vzhledem k názvu a má metalový švih.

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

31


Téma

Nechcete slyšet to dobré Evropských názorů na Afriku je všude slyšet dost. Radši jsme se na rozdíly mezi jejich kontinentem a Evropou zeptali Afričanů.

JOSÉ PINA 24 LET, ANGOLA V Praze je dva roky a studuje zemědělskou fakultu, obor tropů a subtropů. Až dostuduje, chce se do Angoly vrátit. První věc, která mě ohromila, když jsem přijel, byly moderní budovy a úplně jiný charakter města než u nás. To se mi moc líbilo. Velký rozdíl je ale v lidech. Když to porovnám s Angolany, Češi jsou uzavření a odtažití. Jsou přátelští, když jsou opilí, to jako by ztratili zábrany. Najednou jsou plní zájmu a chtějí se bavit. Ale jinak si drží odstup. U nás jsou lidi přátelštější a každému rádi pomůžou. Další rozdíl je, že stejně staré ženy ve středním věku u nás vypadají mnohem hůř. Myslím tím, že vypadají starší, než jsou. Je to dáno tím, že mnoho žen u vás fyzicky nepracuje. U nás naopak hodně a je to na nich znát.

U nás neuvidíš chlapa u plotny 

Jeden můj český kamarád se mě ptal, jestli vím, jak vypadá televize nebo jestli máme asfaltové silnice. U nás ale není pravěk! Evropané mají dojem, že jsme strašně chudí a žijeme ve špatných podmínkách. Nemůžete se přece o Africe vyjadřovat v tak všeobecném měřítku. Každá země je jiná. V Africe jsou i bohaté a moderní země. Znáte jen obrázky z televize, které jsou většinou o tom, jak je Afrika chudá a jak jsou děti hladové a sedají na ně mouchy. Když ji pak člověk vidí na vlastní oči, nestačí se divit, že Afrika má i jiné tváře.

<

32

z JAR o Západoevropanech není příliš přívětivé. Většina z nich, včetně mě, si myslí, že Západoevropané, v mém případě Britové, jsou líní a demotivovaní, protože můžou mít v životě všechno, a navíc příliš snadno ve srovnání s tím, jak obtížné je dosáhnout čehokoliv v Jižní Africe. Podle mého jsou snadno manipulovaJEREMIAH JAMESON PETERSON, telní a udělají cokoli, aby JIŽNÍ AFRIKA dosáhli svého. Hlavně Od roku 2004 žije ve Velké Británii. Vystudoval peněz a vlastního prouniverzitu, je ženatý a dokončuje testy potřebné spěchu. Mají sklony být pro vstup do britské armády. Do Evropy se přenarcističtí díky stovkám stěhoval z ekonomických důvodů. let života v kapitalismu, Lidé v Evropě mají sklony si myslet, kterému přinášely řadu že Afričani jsou pomalé, líné a zpátečvýhod kolonie. nické opice z džungle. Krutí, necivilizovaní, jenom černí, zkorumpovaní a mají AIDS nebo jiné podobné nemoci. Naším jediným zájmem je krást bílým jejich věci. Mně osobně to přijde k smíchu. Na druhou stranu ani mínění lidí

<


ACHILLE DIBO, POBŘEŽÍ SLONOVINY Jednoho dne v roce 2003 se prostě rozhodl, že se přestěhuje do Čech, a od té doby je tady. Hlavním důvodem byla práce. K jeho smůle sem dorazil v zimě, kdy venku bylo minus deset stupňů a hory sněhu. Že tady může být taková zima, neměl nejmenší tušení. U nás doma jsme pořád všichni pohromadě, celá velká rodina. Nejen s mámou a tátou, ale všechny babičky a dědové a tety a strejdové, prostě všichni. Jsme spolu, ať je špatně, nebo dobře. Tady jsou lidi takoví trochu sobci, každý jede na sebe a za sebe a o nikoho se nestará. Lidé u vás si myslí, že tam u nás máme spoustu problémů a strašně těžký život. Samozřejmě že problémy jsou a život není nejlehčí. Ale lidé v Africe dělají, jako by žádné nebyly. Neberou se tak vážně. Jsou pořád veselí a v pohodě. Tady se pořád mračíte, tváříte se kysele a děláte si zbytečné problémy sami. U nás lidi vidí Evropu jako ráj na zemi. Myslí si, že je super tady žít. Že tu máte jednoduchý život, máte všechno, co mít chcete, všechno je krásné a všichni se tu mají dobře. Že jste bohatí a šťastní. Ale ono to tak jednoduché není. Jsem tu rád, ale doma je doma.

<

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Ženy ve středním věku u nás vypadají mnohem hůř 

Co mě tady hodně štve, je, že lidi tu mají sklony všechno zobecňovat. Říkají, že TAM v Africe řádí nemoci. Afrika je obrovský kontinent o několika podnebných pásmech. V tropických oblastech jsou nemoci, které zase v pouštních oblastech nejsou, a podobně. Nebo říkají, že TAM v Africe dělají ženám obřízku. Ale to se neděje všude. To samé se dá říct o vzdělání a přístupu k němu. U nás v Namibii je nezákonné neposílat děti do školy. Když na to rodiče nemají, hradí školné stát. Devět ENDELIN HAIYALA, procent naší popuNAMIBIE, 31 LET lace jsou běloši. Takže Do Čech přijela za studiem. V Praze vystudonašinec má srovnání vala hospodářskou politiku a mezinárodní afrického a evropského vztahy. Žije tu už 10 let. Pracuje v modelingu stylu života. Když a šetří peníze, aby se mohla do Namibie vrátit. moje babička přijede Vzhledem k odlišnosti kultur do města, nevychází je rozdílů mezi Evropou a Afrikou z údivu. Nechápe, jak opravdu hodně. Já je vidím v rodině. můžete sedět večer České děti nemají úctu k rodičům ani u televize. Nikdo nemluví k rodině jako takové. Jsou drzé, zvyklé a kouká se na nějakou mít a dostat všechno a neváží si toho. hrající bednu i několik Nebo třeba kouření cigaret. U nás je hodin. Pro ně je to nepřípustné, aby mladá holka kouřila, ztráta času. Podle nich berou ji tam jako zkaženou. Evropské je život v Evropě chudý ženy jsou moc moderní. Samá práce na duchu. Žijete rychle, a kariéra, na rodinu nemají čas. Chtějí chcete toho za každou po svých mužích pořád nějaké dárky cenu co nejvíc stihnout, a odměnu. U nás ženám stačí, když se a přitom nestihnete nic. muž přijde domů najíst a že vydělává Podle mě hledáte propeníze, aby jejich děti mohly chodit blémy tam, kde nejsou, do školy. Muži u nás si žen víc váží, nebo děláte problémy i toho, co dělají. Třeba když doma větší, než jsou, a sami si uklidí, tak se chlap snaží znovu neudě- tak život komplikujete. lat nepořádek. A taky u nás neuvidíš chlapa, který je u plotny a vaří. To je prostě čistě ženská práce. Rodina u nás funguje jako celek, jsme pořád všichni spolu.

<

33


Téma Sekne mi to?  Jo, vypadáš jak jednorožec 

Kuřecí kost do nosu, a jde se na levharta Taky si v cestopisných magazínech rádi čtete reportáže z neporušené Africké přírody? A víte, jak vznikají? V očích místních obyvatel nějak takhle.

ÚTERÝ Odpoledne přišel fotograf z evropského časopisu a vyslovil přání fotit nosorožce. Prý se doslechl, že mám napojení na domorodé lovce. To znamená, že moje aktivita na Facebooku se vyplácí. Zahrál jsem etudu na téma tajemný Afričan a slíbil jsem, že vyšlu zprávu do savany. Když se konečně odporoučel, zašel jsem vedle k Uukovi a domluvil se s ním, že to během dalších tří dnů spácháme. Uuku tohle šaškování bere, hrozně rád se promenáduje jen tak v sárongu a mává přitom oštěpem. Nedávno si dokonce nechal propíchnout nozdru a strká si do ní kus kosti a manželku nutí, aby vysedávala před barákem a navlíkala korálky. Prý mu to zvedlo tržby o čtvrtinu. STŘEDA Když jsem fotografa ráno vyzvedával z hotelu, tak spustil, že moc dobře ví, že možná na žádné zvíře nenatrefíme, protože Afrika přece není jako zoo. Udělal mi tím radost, protože to znamená, že ho budeme moct vodit tři dny kolem dokola a on si bude libovat, že došlo na jeho slova. Dokonce si ani nestěžoval, když jsem dorazil s povinně africkým půlhodinovým zpožděním. Prý chápe, že tady v divočině čas utíká jinak. Tak jsem mu dal za pravdu a šel si ještě na hoďku zdřímnout.

34

Pošlou nám pak výtisk?  Ještě dva odvážný novináři a padla 

Odpoledne jsme jen tak projezdili v džípu. S Uukou jsme se domluvili, že nosorožce mu ukážeme až zítra a pak ho ještě zkusíme pumpnout o pár stovek za focení levhartů. Švagr dělá v chovný stanici, a když se s ním šábneme, tak nám jednoho nechá pobíhat vzadu u lesa, kde není přes stromy vidět baráky. Doufám jen, že to pitomý zvíře zase nepřiběhne a nelehne si před nás na záda. ČTVRTEK Fotograf je v sedmém nebi. Uuka zvládl roli tajemného domorodého lovce s přehledem, ale bylo by to ještě lepší, kdyby neměl v nose kost z kuřete, které pět minut předtím okusoval k svačině. Nosorožce jsme měli nachystaného už od rána. Přes noc jsme mu k řece nanosili hromadu nakvašeného manga, a než jsme se doplazili na místo, tak byl úplně namol. Naštěstí jsme našeho fotografa přesvědčili, že to, jak ryje rypákem v zemi, znamená, že má bojovnou náladu, takže nechtěl chodit moc blízko. Teda, přesvědčoval jsem ho já. Uuka


Určitě mě zas rozkrájejí na puzzle 

Bolí mě v krku. Ale nevim kde 

jen dřepěl, brblal, že se mu sárong zařezává mezi půlky, a já to musel překládat do vět jako: „Velký lovec cítit neklid zvířete s velkým rohem!“ S levhartem by to mělo klapnout. Fotograf volal satelitním telefonem do redakce a schválili mu navýšení rozpočtu. Telefonát ho vyšel zhruba na stejný peníze, co ho bude stát to focení, a stál při něm před knihovnou, kde si mohl za deset randů dojít na Skype. Já tyhle Evropany fakt nechápu. PÁTEK Tak je to za náma, ale bylo to o fous. Fotograf přišel na sraz o hodinu a půl později. Že prý se už přeorientoval na africký čas. Kvůli tomu jsme dorazili na farmu, když byl zrovna čas krmení. Než ten trouba zalehl a pošteloval svoje udělátka, tak pečovatel hvízdnul a kočičák si to rozběhl přímo přes náš příkop. Hrdina se vyděsil a málem začal zdrhat, ale Uuka ho naštěstí přetáhl oštěpem přes záda, takže zůstal ležet a v hrůze držel zmáčknutou spoušť foťáku. Za sérii s levhartem, co mu skáče přes objektiv, prý určitě vyhraje nějakou cenu. Jen doufám, že předtím vyretušuje Uuku, kterej se hned vedle válí smíchy a je mu vidět pod sárong.

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

35


Téma RŮST OBCHODU AFRIKY S ČÍNOU

2005 2004 2003 2002 Čínský obchůdek v Tunisu

2001 2000 1999 1998

KOLIK KDE ČÍNA INVESTUJE ZA ROK Přes 300 milionů dolarů Súdán Přes 100 milionů dolarů Alžírsko, Zambie, Jižní Afrika Přes 50 milionů dolarů Nigérie, Tanzanie, Keňa, Přes 40 milionů dolarů Madagaskar, Zimbabwe, Guinea Přes 30 milionů dolarů Libye, Egypt Přes 20 milionů dolarů Etiopie, Niger, Maroko, Dem. rep. Kongo Přes 10 milionů dolarů Mali, Botswana, Kongo, Pod 10 milionů dolarů Kamerun, Čad, Mauretánie, Angola

Když černá žloutne aneb V čínských rukou

Na čínské investice v Africe je možné se dívat dvojím pohledem. 1997 Ten oficiální, čínský, tvrdí ústy Yan Xiao Gana, 1996 Afrika potřebuje peníze na nové silnice, školy, velvyslance v Etiopii, že počítačové a telefonní sítě, elektrárny. Čína „mezi Afrikou a Čínou potřebuje všechno, hlavně suroviny. Před ostatneleží stín koloniální 1995 ními zeměmi má navíc dvě velké výhody – nikdy minulosti. Čína nikdy v Africe nikoho nekolonizovala a neklade nevnucovala a nebude 1994 si podmínky. vnucovat Africe své podmínky, ani se nebude Čínský import z Afriky Čínský export do Afriky Píše se rok 2006. plést do vnitřních záležitostí Afrických zemí“. Do Pekingu se na ekoKritikové ukazují na fakt, že příliv čínských peněz nomické fórum sjíždějí hlavy 48 afrických států. znemožňuje tlak na diktátorské režimy, které dostáEvropa tuší, že její monopol na Afriku skončil. valy finanční injekce ze Západu výměnou za nastoNovinář Howard French ve své reportáži z hlavního lení alespoň trochu reformní politiky. Například města Tanzanie Daresalámu píše: „Předák britské Súdán, který sedí na ohromných ropných polích, už stavební firmy mě jednou ráno vyvedl na střechu dvě třetiny své produkce vyváží do Číny a je zároveň hotelu. ‚Támhle,‘ ukázal mi, ‚jsou slumy, kde Číňané největším příjemcem čínských investic. V čele státu prodávají laciné mobilní telefony, klimatizace a ledstojí prezident Umar Hasan Bašír, kterému se na ničky. Hned vedle další Číňané staví luxusní hotely, trůně vypodloženém miliardami dolarů z Číny které ubytovávají výhradně cizince. O dalších pár zřejmě sedí docela pohodlně. Když na něj Mezinákilometrů dál před dvěma lety čínský prezident rodní soudní dvůr v Haagu vydal zatykač pro zločiny Chu Ťin-tchao otevřel supermoderní sportovní proti lidskosti, smetl ho jeho poradce Mustafa Ismaíl stadion.‘“ Stejně jako si čínské firmy upevňují pozici ze stolu s poznámkou, že jde o „pokus o nastolení ve strategickém přístavním městě, podepisují lukneokolonialismu“. Sám prezident podle tiskových rativní smlouvy s ropnými společnostmi v Angole, zpráv do Haagu vzkázal, že si svůj zatykač mohou Nigérii, Alžíru a Súdánu. Těžařské firmy v Zambii sníst. Ovšem kdoví, jestli se něco z jeho odpovědi a Kongu s Čínou spolupracují už dávno a v Gambii neztratilo v překladu... východní impérium buduje největší důl na železnou rudu na světě.

<

36

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


V Africe jsou mrakodrapy i chýše, luxusní hotely i slumy. Tohle je Johannesburg

Přehrada a vodní elektrárna Kariba v Zimbabwe

Socha v přírodní rezervaci Namib Rand v Namibii


Šmrnc

overal Promod info o ceně v obchodě šátek H&M 459 Kč boty Humanic 999 Kč náušnice Taily Weil 149 Kč náramky Taily Weil 169 Kč (1ks)

Výrazné barvy, velké vzory a kila třpytivých sklíček. Taková je africká móda. Když se povede vkusně zkombinovat, vypadá skvěle. Tahle móda vynikne na tmavých tělech, ale léto je asi jediné období, kdy si my Evropané můžeme na Afričany zkusit aspoň zahrát.

Foto: verygoodforhollywod.tv Lights & Production: Petr Dobiáš Styling: Dušan Bebečák Makeup & Hairstyling: Veronika Kempná Models: Victoria Omorogieva, Mariama Camara

3388


NA PLÁŽ Vzory, vzory a zase jenom vzory. Fungují dobře i v celém kompletu. Až půjdete k vodě, myslete na to, aby outfit fungoval i bez bot. šaty Promod 1299 Kč náramky H&M 239 Kč boty Gate 499 Kč

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

39


Šmrnc

NA PLÁŽ II. Pravou Afričanku z vás udělá až specificky vázaný šátek na hlavě. Pak už stačí jen přehodit přes plavky top. Můžete zkusit i letní kozačky – to aby se vám nevrazilo do nohy cosi, až si půjdete pro drink. tunika Lindex info o ceně v obchodě kraťásky Gas 1200 Kč boty Attrativo 4590 Kč šátek Lindex 450 Kč náramek Promod 240 Kč/1 ks

40


PARTY Firemní garden party si zaslouží šaty, ale s elegancí to v létě zase přehánět nemusíte. Jednobarevné lodičky v křiklavé barvě dodají šatům šmrnc. šaty Lindex 1299 Kč boty stylistovy vlastní nahrdelník Camaieu 165 Kč náramek Taily Weil 169 Kč (1 ks) náušnice Orsay 145 Kč

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

41


Šmrnc

NA PLÁŽ III. Když už máte pleť dokonale čokoládovou, zkuste tmavé oblečení. Budete koukat, co to dělá s chlapama. šaty Promod 1499 Kč

42


NA VEČEŘI Když se rozhodnete jít na něco dobrého a exotického, nezapomeňte na módní doplňky z přírodních materiálů. Je to neokoukané a funguje to. šaty Attrativo 1599 Kč boty Deliberti info o ceně v obchodě nahrdelník Camaieu 145 Kč náramek 189 Kč (1 ks ) šátek H&M 459 Kč

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

43


Šmrnc

ZA HUDBOU Za taneční muzikou vyrazte v sukni volné a pohodlné. Výrazný šátek do vlasů si nelajsne každý, ale udělá z vás dokonalou africkou tanečnici. šátek stylistův vlastní tílko Attrativo 799 Kč šaty Promod 1199 Kč kristusky Camaieu 649 Kč náhrdelník Promod 245 Kč náhrdelník Camaieu 145 Kč náušnice Orsay 165 Kč

Adresář obchodů a doplňků: Promod Palác Flora, Vinohradská 151, Praha 3, Orsay Palác Flora, Vinohradská 151, Praha 3, Camaieu Palác Flora, Vinohradská 151, Praha 3, Deliberti Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, Humanic Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, Attrativo Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, H&M Václavské náměstí 19, Praha 1, Lindex OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4, Gate OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4, Taily Weil OC Palladium, náměstí Republiky 1078/1, Praha 1

44

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Objevte špičkový smartphone telefon z jiné galaxie! Jen hvězdné komponenty! Takový je nový smartphone Samsung Galaxy S. Díky nejmodernějším technologickým inovacím o něm můžeme říct, že je to Einstein mezi chytrými telefony, který změní způsob, jakým lidé o chytrých telefonech uvažují.

Nový telefon Samsung Galaxy S je vybaven tou nejlepší technologií. Ať už se rozhodnete pročítat svou e-knihu, sledovat video, hrát hru nebo jen prohlížet fotografie, díky brilantně jasnému displeji Super AMOLED se čtyřpalcovou úhlopříčkou bude váš zážitek ze sledování maximální, a to i na přímém slunci. Mozek telefonu tvoří 1GHz procesor a operační systém Android™ – to vše je zárukou, že vám Samsung Galaxy S nabídne podmanivý zážitek s celou řadou inteligentních integrovaných funkcí. Nový telefon Samsung Galaxy S navíc disponuje extrémně rychlým uživatelským rozhraním Samsung TouchWiz 3.0, který vám společně s výkonným procesorem a citlivým dotykovým displejem poskytne skutečně galaktický zážitek při práci s telefonem. Telefon Samsung Galaxy S je rovněž vybaven množstvím špičkových multimediálních funkcí a podporou konektivity. Těšit se můžete například na 5Mpix fotoaparát, možnost nahrávání a přehrávání videa v HD

kvalitě nebo třeba na Bluetooth 3.0. a USB 2.0. S telefonem Samsung Galaxy S budete snadno ve spojení se svou rodinou a přáteli. Telefonní seznam hladce propojuje všechny vaše účty na sociálních sítích, ve službách pro zasílání rychlých zpráv, e-mailové účty a kalendářové účty, takže už nebudete muset ztrácet čas sledováním různých webů. Více než 50 000 aplikací, které jsou k dispozici prostřednictvím Android Market™ a Samsung Apps, poskytne uživatelům ještě lepší uživatelský zážitek a umožní jim lépe využít výhod, které chytrý telefon nabízí. Uživatelé budou mít přístup k mobilním službám Google™, jako např. Google Search™, Gmail™ a Google Maps™. Seznamte se s novým telefonem Samsung Galaxy S, a pochopíte, proč si jej jako svůj hlavní model v kategorii smartphonů zvolilo více než sto mobilních operátorů po celém světě.


Rozhovor

Do továrny na sardinky nechci Nenávidí stěhování, ale s mladickou energií přesunuje celé pražské Národní muzeum z místa na místo. Všechno, včetně takzvané velryby, se stěhuje z historické budovy na Václavském náměstí do bývalého Federálního shromáždění. Ředitel Michal Lukeš už v něm má kancelář. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

vysílačce, která z Mnichova rozvracela naše socialistické zřízení, a tahle štvavá vysílačka jménem Svobodná Evropa se tady usídlila brzy poté, co se tu roku 1992 zvedly ruce pro rozpad Československa. Opravdu nevím, čemu bych dal přednost – jestli zubaři, nebo stěhování... Já taky ne. Před dvěma lety jsme se stěhovali z garsonky do trochu většího bytu a mě úplně vyděsilo, kolik se do té jedné garsonky vešlo věcí. Pak nastala druhá potíž – mám rád věci na svých místech; chci vědět, kde jsou klíče, kde ponožky... A po stěhování mi dlouho trvá, než si tyhle rituály znovu zavedu. Muzeum se pomalu přesouvá do budovy starého Federálního shromáždění. Čím vás ten dům nejvíc překvapil? Asi chcete nějakou pikošku, jak by řekli Slováci... Dobře – překvapil mě takzvaný Husákův salonek, místnost bez oken přesně uprostřed budovy, která je strašně hnusná. Vysvětlili mi, že bylo občas třeba schovat soudruha prezidenta do takové místnosti, aby mu nikdo nic nemohl udělat. Dnes už tam nemůžeme mít ani kancelář, protože dle předpisů nemůžete nikoho nutit pracovat v místnosti bez oken. Na těch chodbách se za normalizace vůbec odehrávaly zajímavé věci... Nejenom tehdy – za první republiky tu stála burza, symbol trhu. Potom komunistický parlament, který mimo jiné přijímal usnesení proti jedné „štvavé“

46

Jakým stylem se převáží kostra velryby? Další oříšek! Kdyby byla v pořádku, převážela by se celkem jednoduše, jsou to kosti našroubované na železnou konstrukci. Ale jak je ta velryba stará, tak se ty kosti pomaličku rozpadají a my je musíme pořádně zakonzervovat. Počkejte, velryba je nějak výjimečně stará? Není to vlastně velryba, ale plejtvák myšok. Jeho kostra je stará asi 125 let, starší než budova muzea – plejtvák byl vyvržen na břeh v Norsku. Prvně ho vystavili v Náprstkově muzeu a podle dobového tisku to vzbudilo ohromnou senzaci, stály se na něj fronty. A když bylo roku 1891 dostavěno Národní muzeum, byl to jeden z prvních exponátů. Dnes je plejtvák symbolem muzea. Ale které exponáty považujete za nejcennější vy? Máme těch unikátních předmětů spoustu a já nechci žádnému nadržovat. Nezažívám veliká rozechvění nad jednotlivými věcmi. Mě spíš vždycky baví, když přijdeme na to, jak z těch předmětů sestavit příběh. Máte příklad? Třeba Příběh planety Země, který skončil v červenci – popisoval dobu od velkého třesku až po ten otazník s vykřičníkem, co s námi bude dál. Fascinující.

> ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Ředitel Národního muzea MICHAL LUKEŠ 

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

47


Rozhovor

Na konci si najednou uvědomíte, jak krátce žijeme na zeměkouli, a přemýšlíte, jak dlouho tady lidstvo vydrží... Ale fandou samostatných předmětů opravdu nejsem a žádnou osobní sbírku nemám – doma se mi nic shromažďovat nechce. Jak sháníte předměty, o které chcete sbírky muzea rozšířit? Každé oddělení je jiné, takže třeba přírodovědci si mnohdy herbáře doplňují sami, kytičky natrhají, brouky uloví na louce. U historie to máte taky jasné – když se občas objeví zajímavý a důležitý předmět, chceme sbírku doplnit. Ale co nás trápí nejvíc, to je dokumentace současnosti. Jak to? Protože kolem sebe máme spoustu předmětů, které jsou všední. Ale opravdu jsou? Co třeba tahle sklenička, ze které pijete vodu, uchovával byste ji? Asi ne, muzeum není nafukovací. To je pravda. Ale já jsem si zjišťoval, za kolik set dolarů se dnes prodává krabička od cigaret Lucky Strike z dvacátých let. Je cenná, protože každý, kdo tehdy kouřil, prázdnou krabičku zahodil. Nemůžete přece sbírat všechny krabičky od cigaret! Tak vidíte, jak to je náročné, když po sobě chceme nechat nějaký reprezentativní vzorek, jak se tady žilo. Takže my teď třeba vymýšlíme projekt – vybereme si typický byt ze současnosti a budeme dokumentovat nejenom to, co v něm dnešní lidé mají, ale přiřadíme k tomu taky informace, kolik berou peněz nebo kolik mají dětí. A ono se pak jednou ukáže, jak velké množství dnešních lidí mělo skleničky z Ikey... Dostáváte do svých sbírek zajímavé dary od veřejnosti? Při nedávném výročí roku 1968 jsme si řekli, že je možná jedna z posledních šancí, jak lidi poprosit, aby nám přinesli svoje vzpomínky. Akce vyvolala obrovský ohlas a my jsme nasbírali několik tisíc unikátních fotek z okupace, ale třeba i soukromých deníků anebo filmových záběrů. Proč totéž neuděláte i s rokem 1989? Protože to by nás zavalilo; je to nedávno. Chodívají do muzea zloději? Nájezdy loupeživých rytířů to nejsou, ale trápila nás kauza takzvaného Vyřezávače.

48

V době mého nástupu byl marketing sprosté slovo

O co šlo? Takový smutný příběh. Chodil k nám středoškolský učitel maskovaný za hodného badatele – ochočil si knihovnice, které mu pekly štrúdly, a on si pak vyřezával žiletkou ze starých rukopisů ilustrace. Takhle nashromáždil velkou sbírku, se kterou obchodoval. Jak to s Vyřezávačem dopadlo? Probíhá soud, ale všechno mu dokázat nejde. Starých knížek je spousta a my máme jenom omezené množství odborníků, kteří dokážou určit, která ilustrace patřila do které knihy... Když se vrátíme ke stěhování, co je na něm nejsložitější? V muzeu jsou miliony předmětů, které musíte zabalit, dostat z budovy ven, a to vám třeba najednou dojde, že máte omezenou kapacitu výtahů a východů, a tak musíte někdy stěhovat i z oken. Vždycky taky hrozí, že svoje poklady rozbijete. Přesně tak – staré střepy jsou křehké, mykologické sbírky nesnášejí změny vlhkosti, na to všechno musíme myslet.


S tím se počítá? Musíme rozhodnout, jestli vynaložíme ohromné úsilí, abychom je převezli slepené, nebo je necháme rozpadnout, a pak je spojíme metodami jedenadvacátého století. Ředitelem muzea plného starých věcí jste se stal v šestadvaceti letech. Nepřišel jste tak trochu o mládí? Já měl celkem bouřlivá vysokoškolská studia – do svých šestadvaceti jsem si užil hodně.

Generální ředitel nemá čas běhat po depozitářích, nemůže si dovolit obrůstat mechem. 

Které předměty se stěhují nejobtížněji? Jak říkám, třeba ty mykologické sbírky... Co s nimi pořád máte? To jsou kusy hub? Herbáře hub, některé vznikají už třeba 150 let. Vypadá to jako bláznivá práce, vždyť to jsou jen popsané řezy vysušených hub, ale ona je v nich spousta informací, díky nimž máme neuvěřitelnou dokumentační řadu vývoje fauny v českých zemích. Ztráta by to byla nenahraditelná, protože houbu z roku 1890, tu už si nemáte šanci uříznout znova! Jak se stěhují staré a křehké nádoby? Taky problém. Máme spoustu nádob, které se kdysi poslepovaly dohromady ze střepů třeba nějakým klihem, a ty se teď při stěhování budou pravděpodobně rozpadat.

Je správné svěřit tak důležitou funkci mladému klukovi? Myslím, že výkon nesouvisí s věkem. Tehdy před devíti lety si prostě na ministerstvu kultury řekli, že Národní muzeum potřebuje svěží vítr, protože je příliš uzavřené, a proto vybrali mladého a snad i svěžího manažera. Ale až bude historická budova opravená, tak si možná řeknou, že by chtěli mít v čele muzea zase někoho konzervativnějšího. Copak vy jste radikál? Ne. Ale tady bylo v době mého nástupu radikálním krokem, už když jsme začali používat marketingové metody. Marketing byl sprosté slovo. Rád vidím, že jste za ta léta mezi sbírkami neobrostl mechem. Zato jsem prorostl tukem, protože mám strašnou životosprávu a nestíhám cvičit... Ale jinak jsme firma jako každá jiná a generální ředitel nemá čas běhat po depozitářích, nemůže si dovolit obrůstat mechem. Těžko bych chodil ve vytahaném svetru za sponzorem a říkal, aby mi dal peníze. Ale já se o vás dočetl, že byste byl nejšťastnější coby mnich v klášteře při četbě knih. Sedí to? Nevěřte všemu, co se píše. Taky už někdo psal, že si mě neumí představit v hospodě, ale já jdu za chvilku na pivo... Jasně, když jsem někdy vytočený, tak bych do kláštera mezi knihy odjel, ale dlouho bych tam asi nevydržel. Dnes už byste mohl brát jako manažer v soukromých firmách šesticiferný měsíční plat. Proč zůstáváte v muzeu? Pár nabídek přišlo, ale já si zatím v muzeu plním svůj sen. Vystudoval jsem historii a být manažerem v historické instituci, to je přece solidní kombinace! Jsem rád, že tady nepřemýšlíme nad nesmrtelností brouka – připravujeme se na generální rekonstrukci, na to, že se snad konečně staneme muzeem špičkové evropské úrovně, a to je výzva, která převažuje materiální lákadla. Být ředitelem fabriky na sardinky je taky fajn, ale mě by to asi nebavilo.

<

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

MICHAL LUKEŠ * 30. dubna 1975 v Praze Ředitelem Národního muzea se stal už v roce 2002 – tehdy mu bylo šestadvacet let. Vystudoval historii, a i když je jeho ředitelská pozice vlastně „manažerská práce“, říká, že bez svého vzdělání by asi zaměstnancům nerozuměl. Chtěl otevřít muzeum více veřejnosti a svému slovu dostál. Pražská muzejní noc, expozice Lovci mamutů (přišlo 600 tisíc diváků), Cool linka mezi muzei... Chcete další důkaz? Podívejte se na skvělé internetové stránky Národního muzea. Jeho přání: „K nám by měli lidi chodit nejenom dvakrát za život, tj. s rodiči a pak se svými dětmi, ale vícekrát.“ Vzal si novinářku, která s ním připravovala televizní rozhovor. Jejich dcera zanedlouho oslaví druhé narozeniny.

49


Letem světem

Kdo nesmlouvá, ať nejí „Nechcete dvě saka z pravé kůže? Sto eur za kus, pane,“ směje se snědý Turek. Sleduje přitom, jak obcházím své auto zaskládané jeho zbožím. Když se mi v Istanbulu povedlo zaparkovat bez placení před místní univerzitou, netušil jsem, že prostor se během dne promění v tržiště. Koneckonců v turecké metropoli je jen málo míst, kde občas není alespoň trochu tržiště. Text: Tomáš Hájek Foto: autor, Profimedia

„Nemám rád kožené věci,“ odvětil jsem. „Tak dobře, osmdesát za jedno, je to opravdová kůže,“ nenechal se odbýt mužík a plamenem ze zapalovače dokazoval pravost materiálu. „Nenosím saka a nemám rád kůži,“ vysvětloval jsem a začínal se cítit provinile. „Á pán je obchodník, dobře, stovku za obě!“ usmíval se Turek a nastavil mi jedno sako, abych si ho jako vyzkoušel, když už je obchod takřka hotov. „Ne, opravdu nechci, ani nemám tolik peněz a před sebou ještě dlouho, cestu. Co budu dělat se dvěma stejnými saky?“ bránil jsem se. „Mám šest dětí, takže budu rád, když jim přinesu alespoň nějaké peníze, co takhle 50 eur za obě, jedno můžeš doma hned po příjezdu prodat, co?“

To už jsem seděl v autě a současně s odmítáním jsem se snažil vysvětlit dalším dvěma prodavačům oblečení, že budeme couvat a moje auto, které do té doby sloužilo jako prodejní pult na ponožky, prostě odjíždí. Po několikadenní prohlídce evropsko-asijské metropole, rozdělené bosporskou úžinou, jsem byl moc rád, že neodjíždím v koženém saku. Byl to poslední mistrovský kousek po nekonečném handrkování se o cenu čehokoliv. I když jinak je smlouvání docela zábava a Istanbul se nejen díky němu může stát skvělým místem na výlet.

>

Tady není Melbourne

51


Letem světem

Za chvíli mi rozloží fusky po kapotě

NA MEJDANU BOT Asi největší atrakcí města je palác Topkapi. Chrám jako z pohádek tisíce a jedné noci. Jeho pohádkové kouzlo na mě ale fungovalo jenom chvilku. Pak se ukázalo, že zatímco v době jeho největší slávy žilo v komplexu kolem pěti tisíc lidí, já se ocitl v paláci spolu s rovným milionem dalších návštěvníků. A jejich počet pořád rostl. Místo meditativní prohlídky chrámu si brzy musím odpočinout od lidí. Na to není nic lepšího než orientální čajovna. Čaj je v Turecku národním pitím, asi jako u nás pivo. Pije se z malých skleniček ve tvaru tulipánu. Zvlášť příjemné je posezení v některé ze zahradních čajoven, kterých je v Istanbulu hodně.

52

Když dáte Turkovi, kolik si řekne, naštvete ho  Z Topkapi je to, co by přes park dohodil, k mešitě Hagia Sofia. Ta začínala svou kariéru jako křesťanský kostel, pak ale její zaměření změnil v roce 1294 sultán Mehmed II. V roce 1294 přistavěl čtyři minarety a bylo vymešitováno. Další mešitou na povinném turistickém seznamu je ta největší, zvaná Modrá. Kdybyste se do ní někdy vydali, dejte si pozor na boty. Dovnitř se v nich nesmí, tak se nechávají u vchodu. U mešitky okresního formátu by to nebyl problém, ale tady jsem dlouho hledal své boty mezi stovkami dalších párů. Po návštěvě svatostánků se šiknou lázně. Ty nejkrásnější a nejdražší (vstup stojí kolem 30 eur) se jmenují Cagaloglu Hamami, ale v Istanbulu najdete i levnější cachtadla. A zážitek to bude tak jako tak.

Báby

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Letem světem

Takhle vypadá osvícenec

Vodní moře. V pozadí lidské moře

MEGA BAZAR A teď to nejdůležitější. Všechny předchozí atrakce si můžete odpustit, ale být v Istanbulu a nenavštívit velký bazar by znamenalo minout na městě to nejdůležitější. Největší krytý bazar na světě je neuvěřitelně hlučným mraveništěm, kde seženete cokoliv. Stojí tu už od roku 1461, kdy se tu překládalo zboží z Hedvábné stezky a putovalo dál do Evropy. Ztratit se v téhle spleti desítek ulic, uliček a zákoutí není žádný problém, a to ani ve všední dny, kdy není tržnice přeplněna místními zákazníky. Já se zamotal během chvilky a asi až po třech hodinách jsem se vynořil na nádraží Sirkeci – místě, kde byla kdysi konečná stanice legendárního Orient Expresu. Bazar mne uchvátil. Mají tu vše od melounů, čaje, zmrzliny, masa, koření přes šroubky, matičky, kladiva, boty, oblečení až po stříbro a zlato. Kdybych chtěl koupit lokomotivu, některý z prodejců by se ji určitě aspoň pokusil sehnat. A to vše za ceny, které se dají, tedy spíš musí upravit smlouváním. Když si totiž od Turka koupíte něco za peníze, o které si řekne na úvod, trochu ho naštvete. Neumožníte mu, aby vám předvedl celé své obchodnické umění.

>

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

CO SI PŘIVÉZT

Sukně ze slunečníku

KDE BYDLET Sehnat ubytování v Istanbulu není nic složitého. Nabídka je široká od přespání na některé ze střech přímo v centru přes levné guesthousy až po luxusní hotely. Pokud jde o atmosféru, pak se rozhodně vyplatí zůstat v centru. Určitě si ale pokoj prohlédněte ještě předtím, než se dohodnete na ceně. Cena a kvalita bydlení tady spolu často nesouvisí.

Z Istanbulu si můžete přitáhnout řadu exotických věcí. Řada z nich je krásných, originálních a opravdu ručně vyráběných. Pěkná konvička či kobereček by mohly vašemu interiéru slušet. Atmosféru exotiky můžete pro přátele navodit třeba i zapálením opravdické turecké vodní dýmky. CO NEDĚLAT V muslimské zemi je třeba dodržovat jistá pravidla, která se Evropanovi mohou zdát zbytečná, ale věřící v Turecku může jejich nedodržení urazit. Při vstupu do mešity je třeba se zout. Ženy si tu musí zakrýt hlavu. Všichni by měli mít na posvátném místě schované nohy – dlouhé nohavice u kalhot – a také ramena. K jejich zakrytí se dá většinou u velkých mešit půjčit látka kolem ramen.

53


Letem světem

Trochu Evropa, trochu Orient

CO SI DÁT K JÍDLU Kebab. A nemusíte se bát, že je to něco, co jste už stokrát ochutnali. V Turecku má mnoho variant. Takže se můžete pustit do kebabu doplněného plochým chlebem a jogurtem – iskender kebab, nebo zkuste arabský adana kebab. Ti otrlejší se mohou dočkat třeba byčích žláz – koc yumurtasi. Milovníci sladkého by měli určitě zkusit baklavu – ořechový koláč nasáklý sirupem.

54

SPORTOVCI ZA MŘÍŽEMI Na závěr povídání o Istanbulu není třeba mluvit o prodavačích zlata, kterých jsou na asijské straně města celé ulice. S čističi bot se setkáte také leckde po světě. Kdekoliv jinde v Turecku vás patrně čeká i návštěva výrobny koberců, kovotepců anebo dalších tradičních řemeslníků. O tom všem se dočtete jinde. Já vám povím, co můžete zažít na pláži u Marmarského moře. Poslední noc v Istanbulu jsem tam chtěl romanticky přespat. Auto jsem zaparkoval u jednoho místního sportovního klubu, a dokonce se po celodenním trmácení vnutil do sprchy. Stálo mě to jedno plzeňské pivo pro recepčního. Očištěn jsem si sedl na karimatku v parku na pobřeží a čekal, až nastane noční klid. Byla neděle večer a já myslel, že do půlnoci bude park prázdný. Chyba lávky. Promenádu sice pomalu opouštěly turecké rodiny po svátečním pikniku a postupně i roty uklízečů. Hluk ale

vůbec nepřestával. Naopak sílil. Ozýval se z jakési obří klece. Přišel jsem blíž. Nebyla to jedna, ale hned čtyři klece a v každé z nich bylo malé fotbalové hřiště, hráči a spousta diváků. Obří halogenová světla mířila na travnatou plochu a probíhal tu zápas za zápasem až do čtyř hodin ráno. Publikum odměnilo každou akci, neřku-li gól, bujarým pokřikem, který se rozléhal po celé pláži. A tak jsem zjistil, že ten pravý fotbal se v Istanbulu hraje v noci, na pláži a v klecovém hřišti. Co by na to asi řekla Joanne Rowlingová?

<


ČÍM MÍSTNÍ POTĚŠÍTE

Hluk ale vůbec nepřestával. Naopak sílil. Ozýval se z obří klece 

Turci jsou prostě obchodníci. Smlouvání je jejich radost a zábava. Víc než kde jinde tady ale platí, že smlouvání je už část obchodu, takže pokud zboží nechcete, pak nesmlouvejte. Jinak se dá ale užít spousta legrace. A nebojte se začít svoji protinabídku někde na polovině ceny. Nakupování si tak užijete nejen vy, ale i prodejce. CO JEŠTĚ VIDĚT Návštěva Galatské věže bude jistě příjemným zpestřením pro děti utrmácené celodenním chozením po městě. Na věž se dá dostat výtahem a výhled, který se vám naskytne, je jen těžko popsatelný. Prostě krása.

Když chcete mít velký...

... nos

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

55


Víkendovka

Ve Valencii je spánek ztráta času Slunce mizelo za obzorem, rudý kotouč se na chvíli usadil v korunách tlustých baobabů. Seděl jsem na břehu jezera. Stádo gazel, žiraf a zeber se právě přišlo napít. Náhle všechna zvířata znehybněl řev lva. Tenhle podvečer ale neskončí krvavou štvanicí. Nejsem totiž v africké savaně, ale v Bioparku ve španelské Valencii. Text a foto: Tomáš Hájek

56

Na velikosti záleží 


Valencie je ideální město na našlapaný prodloužený víkend. Nabízí tolik zábavy, poučení a odreagování, že vám i spánek nakonec přijde jako ztráta času. Na své si přijdou gurmáni, přírodomilci, pařmeni, sportovci i milovníci historie. Jezdí se tu závody formule 1 a taky jedna z nejuznávanějších jachtařských regat – America's Cup. A slaví se tu prakticky pořád. VODNÍ SOUD Nabitý maraton městem se dá začít na náměstí Plaza de la Virgen. Když přiletíte včas, tak ve čtvrtek v poledne můžete být svědky tzv. Tribunalu de las Aquas, Vodního soudu. Soudci v černých hábitech tu řeší už od maurských dob týden co týden stížnosti na zavlažovací systém. Ten slouží k pěstování rýže, které má v okolí tradici. Soud je údajně jednou z nejstarších demokratických institucí na světě. Vše se řeší ústně, nevedou se zápisy. Dnes už není moc sporů, a tak soudci většinou jen zasednou a zase se rozejdou. ŽALUDEČNÍ ORGIE Gurmáni si ve Valencii rozhodně neodpočinou. Je tu tolik věcí k ochutnání, že to zavání žaludečním kolapsem. Především se tu zrodila tradiční paella. Nejlepší kousky vám připraví na městské pláži Playa Levante či na pláži Malvarrosa. No a od jídla je jen kousek k pití. Španělé jsou ochotní a schopní slavit až do úplného zblbnutí, a tím nemyslím nic špatného. Skvělé víno seženete ve všech restauracích, stejně jako nápoj zvaný horchata – místní specialitu připravenou z jedlého šafránu. Skončit můžete u nápoje zvaného aqua de Valencia. Pozor, s vodou nemá moc co do činění, jde o alkoholický koktejl. Ale i na ranní nevolnost po propařené noci ve Valencii myslí. Horkou čokoládu s churros, smaženými těstovými tyčinkami, dostanete v každé kavárně.

<

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Madrid Valencie

Nic

Vařila myšička paelličku

Novej barák

Starej barák

PRO MILOVNÍKY UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Hieronymus Bosch, El Greco, Goya – to jsou jen některá jména autorů, jejichž díla jsou obsažena v Museu de Belles Artes, které disponuje jednou z nejlepších všeobecných sbírek ve Španělsku. Nápaditou a překvapivou moderní architekturu zase reprezentuje komplex La Ciudad de las Artes y las Ciencias – tedy Město umění a věd. Při pohledu na budovy architekta Santiaga Calatravy, který se nechal inspirovat přírodou, se vám často zatají dech.

PRO RODINU

PRO PARTU

Rodinným výletům je Valencie opravdu nakloněna. Především je tu nádherný Biopark s africkými zvířaty, která nejsou v klecích, ale jsou oddělena od návštěvníků tak, že to skoro není vidět. S většími dětmi se můžete projet na bicyklu vyschlým korytem řeky Rio del Turía od Bioparku až k jednomu z největších akvárií na světě – Parque Oceánografico. Řeka Rio del Turía byla po povodních v minulém století odkloněna a v jejím korytě je dnes relaxační zóna města. Je v ní spousta parků, hřišť, jezírek a kaváren. A pokud chcete děti naučit navštěvovat muzea, pak rozhodně nevynechejte Museo de Historia de Valencia – je to skvělá interaktivní expozice.

Ve Valencii je veselo. Při tahu po právě těch vám sympatických místních podnicích nevynechejte starou čtvrť Barrio del Carmen, která si díky spletitým uličkám zachovává stále jakousi tajemnou atmosféru. Najdete ji mezi korytem řeky Rio Turía a tržištěm Mercado Central. Přímo naproti této skvělé tržnici je další skvost Valencie, tzv. Hedvábná burza se štíhlými točitými sloupy a nádhernou klenbou. Místo chráněné UNESCO. Takže při ochutnávání místních specialit bude i na co koukat.

57


Šly panenky sliznicí

Přijdete takhle z mejdanu, a než padnete do pelechu, přepadne vás hlad jako stehno. Nebo si nad ránem přitáhnete z pařby bandu nalitých kámošů či jednu sbalenou panenku. Čím je nakrmit? Panenku jim udělejte. Je to hnedle a budete za mistra kuchyně. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

58

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Sporák

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Testováno na lidech a na panenkách  JEDNA PORCE PRO DVA BORCE: Vepřová panenka Hrst čerstvého tymiánu (v horším případě sušeného) Lžíce sójové omáčky Sůl, pepř Olivový olej Máslo

1

Panenku nakrájejte na plátky a lehce pěstí naklepte, posolte a opepřete (se solí to nepřehánějte, sójovka je taky slaná). Hoďte ji do mísy, prskněte k tomu natrhaný tymián a sójovou omáčku a pěkně obalte.

5 cl bílého vína 10 minut se udržet na nohách

2

3

A teď pěkně svižně: pánev na plotnu, do pánve olej a kousek másla, rozpálit, panenku v tom orestovat asi tak minutku a půl z každé strany, vytáhnout a odložit.

raťte Na pánev přidejte víno, prohřejte a po chvilce vraťte panenku, pěkně ji v omáčce obalte a podávejte. Jestli uchavám stačí síly i na přílohu, rozhodně jděte do šťouchaejte ček (nakrájejte a orestujte cibulku a slaninu, přidejte uvařené brambory, zamíchejte, osolte a opepřete a chvilku ještě pečte na sporáku, nakonec můžete přidat trochu smetany).

TIPY STARÝ BABICI: Když nemáte bílé, tak tam dejte vodku

59


Ventil

Když máte rádi

tvary Proč jsme si ho vybrali? Tak se podívejte, jak vypadá. Mercedes si člověk kupuje, až když na to má, a Mercedes-Benz E 350 CDI kupé, až když ví, s čím ho sladit. Třeba s krásnou kubistickou vilou. Text: Eva Srpová, redaktorka časopisu Autocar Foto: Eva Srpová a Jan Štěpánek

Uhrančivá světla, hvězda na kapotě a draze vonící, a přitom elegantně střídmá kabina. Předchůdce našeho modelu (dříve CLK) bojoval s image padnoucí nanejvýš usedlým zajištěným německým důchodcům, nové E kupé je ale vizuálně úplně jiná třída. Je to moderní auto, a přitom si zachovává integritu a komfort, na mercedesech tolik ceněný. Chová se civilizovaně, ale překvapuje sportovnějším duchem. Sedmistupňová převodovka nicméně opravdu hoví spíše poklidnějšímu tempu, a ačkoli se stabilizace dá omezit zvolením sportovního módu, nebude vás ježdění bokem lákat tolik, jako kdybyste seděli v BMW kupé trojkové řady. Nakonec asi přece jenom jde o auto pro klidnější, ale vytříbené povahy. Jakmile usednete, ztratíte aspoň na pár vteřin dech, zejména ve chvíli, kdy vám podavač svou „packou“ přisune pás, abyste se pro něj nemuseli natahovat. Až stáhnete všechna čtyři okna a vytvoříte tak výhledový prostor orámovaný pouze klenbovitou linií střechy, pochopíte, čemu se říká elegance.

60

Jakmile usednete, ztratíte aspoň na pár vteřin dech

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili


FAKTA MERCEDES-BENZ E 350 CDI KUPÉ

CO NÁM SEDLO Kabina si nás získala. Pohodlné sedačky pevně obepnou vaše tělo, centrální konzola je jednoduchá a přehledná, a přitom ze všeho dýchá luxus. Utracené peníze tu jsou vidět. Rozhodně si připlaťte 80 tisíc za sportovní paket AMG. Zahrnuje zmíněné sportovní sedačky, pádla pod volantem, spoilery a vrtané kotouče.

CO NÁM NESEDLO Automat je moc pomalý, přitom podvozek dává jasné signály, že by se mu dramatičtější jízda líbila. Motorizace 350 CDI je volbou rozumu. Mocný zátah vás bude bavit stejně jako střídmá spotřeba paliva. Motor je kvalitně odhlučněný a pod plynem nezní zle, i přesto by bylo stylovější, kdybyste po stažení všech oken zaslechli delikátní tóny vyluzované benzinovou jednotkou.

Cena holátka od 1 281 600 Kč Cena testovaného kusu 1 650 000 Kč Motor řad. 6válec, 2987 cm3, turbodiesel Výkon 231 koní v 3800 ot./min Toč. moment 540 Nm při 1600 ot. Nejvyšší rychlost 250 km/h (el. omezena) Převodovka 7st. automatická Zrychlení 6,7 s Spotřeba 6,8 l / 100 km Objem kufru 450 l Hmotnost 1730 kg

PŘÍBĚH DÍVKY A DOMU Emílie byla moderní a emancipovaná dívka z Prahy. Ještě mladičká se těsně před první světovou válkou provdala za velkostatkáře Adolfa Bauera a rozhodla se opustit kvůli němu kulturním kvasem poznamenanou Prahu. Aby to v Libodřicích vůbec vydržela, dala o čtrnáct let staršímu Adolfovi před svatbou podmínku. Rodinný domov i jeho kompletní vybavení včetně podoby interiéru a nábytku navrhne Josef Gočár, třicetiletý architekt, který v Praze právě sklízí úspěch za svou stavbu domu U Černé Matky Boží. A tak, v těsném sousedství s Bauerovým statkem, z jehož útrob chrochtají výstavní vepři, během dvou let vyroste unikátní vila. Sousedé Bauerovic rodinu nenávidí. V místní kronice nechali zapsat, že Bauer dává svým čeledínům nižší mzdu, než by si zasloužili. Koneckonců, když má ten bohatý Žid na to, vlastnit extravagantní vilu a mít po svém boku ještě extravagantnější ženu… Za dvě desítky let Adolf náhle umírá na cukrovku. Oduševnělá Emílie, která si na venkov nikdy nezvykla a srdcem zůstala v Praze, vezme část majetku, svoje dvě malé dcery, zanechává vilu svému osudu a ujíždí zpátky do Prahy. Později s oběma dcerami zahyne v koncentračním táboře. Kdyby žila Emílie dneska, v tomhle mercedesu by se svezla s nadšením.

<

Děkujeme Nadaci českého kubismu (www.nck.cz) za umožnění fotit u Bauerovy vily v Libodřicích a obchodu Bella Brutta (www.bellabrutta.cz) za zapůjčení oblečení.

61


Remix OHNIVÁ VODA Z KOTLÍKU Firewater jsou z New Yorku a v jejich hudbě je to znát. Najdete v ní snad všechny národy, které se v tomhle multikulti stánku vyskytují. Ale nejde o žádnou batikovanou estrádu, ale o ostrou rockovou kapelu, která jednou využije balkánské dechy, jindy indické bubeníky a občas třeba i mexickou bandu. Firewater se nebojí použít cokoli, a navíc umí napsat parádní hity. Frontman Tod A zní chvílemi jako Tom Waits skřehotající do tradičních židovských dechů, ostrý punkový nápřah může připomenout i souputníky z NY Gogol Bordello, kterým Firewater tak trochu prošlapali cestu. Čtvrtého srpna ve strahovské Sedmičce.

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Jakub König, Filip Horáček, Barbora Klárová Foto: Profimedia, archiv

CONANŮV BRÁCHA

DETEKTIVKA PRO INTOŠE Skandinávské detektivky jsou v kurzu. Pokud se vám ale příčí, že by vás, intoše, nachytali pod slunečníkem s nějakým Larssonem, zkuste novou knížku Mikaela Niemiho Muž, který zemřel jako losos. Na začátku je samozřejmě vražda, ale pak už se vše točí kolem jazyka, dialektů a identity. Parádně se to čte, a i pokud zrovna nejste intoši, pořád je to dobrá detektivka.

62

Solomona Kanea vymyslel Robert E. Howard, autor příběhů slavného Conana. Kane patří mezi fantasy klasiku, napravený hříšník prochází coby puritánský mnich světem a řeší problémy ostatních, hlavně co se styků s peklem týče. Chvílemi až psychedelický zážitek přináší čerstvě vydaná kniha Solomon Kane: Ďáblův hrad. Hrůza a děs by se daly krájet. Poctivá středověká zabíjačka se skvělou kresbou a práskajícími hláškami. V červnu se do českých kin dostal i stejnojmenný film, natáčelo se u nás a v hlavní roli se představil James Purefoy (Markus Antonius z TV série Řím). Kniha je mnohem lepší, ale v letňáku vás to bude možná taky bavit.


CO ROSTE V NEW JERSEY Na kapelách z New Jersey se prostě musí poznat, že v těchhle špinavých ulicích vyrostl Bruce Springsteen. Těžko říct, co tam v těch stokách je, ale newjerseyský sound si nespletete. The Gaslight Anthem jsou právě odsud a hraje jim to parádně. Skvěle vygradované rockové písničky, které jako by těm od Springsteena z oka vypadly, jen tu špetku soulu a country nahrazují punkovou energií. Čtveřice si budovala fanouškovskou základnu postupně, a když se k nim loni v Glastonbury přidal na pódiu samotný Boss, znamenalo to výstřel k nebesům. Letošní album American Slang pozice potvrdilo, chytlavá kolekce nemá slabé místo a koncerty GA jsou prý ještě lepší. Uvidíme 16. srpna v KD Vltavská.

RIDE RISE ROAR Fascinující dokument Ride Rise Roar mapuje přípravu turné, které po Americe a Evropě podnikl David Byrne k loňskému společnému albu s Brianem Enem (Byrne vystoupil také na festivalu Colours of Ostrava). Tyhle show nebyly jen tak nějaké koncerty. Došlo na převleky, tanečníky, roztodivnou pódiovou gymnastiku, do které se zapojili jak hudebníci, tak i hlavní hvězda. Dokument představuje choreografy, kteří na show pracovali, hudebníky, tanečníky a pochopitelně také oba hlavní tvůrce projektu. Koncertní čísla (celé písně, konečně!) jsou doplněna o záběry ze zkoušek a krátké rozhovory. Film má stejně zběsilé tempo jako koncert, o němž vypráví, a tak se občas přistihnete, že se vám po písni chce zatleskat. Strhující...

VŠECHNY HUDBY JIHU Máme tu kandidáta na jedno z nejlepších alb letošního roku – jmenuje se Alegrías. Howe Gelb, který stojí v čele country kapely Giant Sand, se spojil s producentem Johnem Parishem (PJ Harvey, Eels) a spolu s latinskoamerickými hudebníky natočili žhnoucí směs flamenka, blues a tex-mex rocku. Alegrías nenudí ani minutu, intenzitou připomenou legendární flamenco album Friday Night in San Francisco, Howe Gelb se zase léty hlasově vypracoval tak, že ho směle můžeme postavit vedle Van Morrisona. Čirá krása, tohle si sežeňte. ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

63


Remix

DIVOCÍ DETEKTIVOVÉ Obrovská bichle může člověka buď po pár stránkách odradit, nebo absolutně pohltit. Bolaňův mnohovrstevný „totální román“ Divocí detektivové vás vcucne okamžitě a protáhne horkou a dusnou nocí města Mexika. Dostanete se mezi básníky, dealery, kurvy a jejich agresivní pasáky. Když vás knížka vyplivne po 600 stránkách zpátky, bude se vám po nich všech stýskat. STARÁ ŠKOLA

FRESH FILM FEST

Je to temné a hraje v tom Leonardo DiCaprio. Co to je? Jasně. Thriller od Martina Scorseseho Prokletý ostrov. Ten film je stará škola v tom nejlepším slova smyslu, a nejen proto, že je v tom spousta vody, si vzpomenete na klasiku Mys hrůzy. Režisér a jeho hlavní hvězda si vás pěkně povodí, a když už si myslíte, že v tom máte jasno, fláknou s váma o skálu. Scorsese je, zdá se, znovu ve formě.

Po několika letech, kdy stál FFF ve stínu staršího a mnohem slavnějšího karlovarského bratra, se jeho sedmý ročník přesouvá do Prahy. Hlavní program proběhne v Paláci Akropolis, kinech Aero a Světozor a Divadle Ponec. Oblíbený jistě bude i letňák na Parukářce a zakončení festivalu uvidí Nová scéna Národního divadla. Soutěžit se letos bude ve čtyřech kategoriích, festival se úzce zaměří na domácí filmové naděje, čerstvý polský film a k vidění budou i klasiky z předchozích ročníků. Fresh Film Fest se uskuteční ve dnech 25.–29. srpna a podrobný program najdete na www.freshfilmfest.cz.

HARANT STOPER ČÍSLO 9 Máte kolem sebe o prázdninách otravná rozjančená děcka? Pusťte jim animák s tajemným názvem 9. Pak si v klidu udělejte kafe a pobaveně pozorujte, jak jim u obrazovky tuhnou rysy. Temný film o partě chrabrých jutových pytlíčků jim zaručí takovou depku, že se nebudou moci dočkat pohody ve školních lavicích. Muhaha!

64

JAK SE CHODÍ PO MĚSÍCI I kdyby byl Majkl náhodou opravdu pod drnem (čemuž nikdo se zdravým rozumem nevěří), jeho moonwalk zůstane na světě pořád. Mrkněte na www.eternalmoonwalk.com, a hned se začnou počítat pěkně pozadu odmoonwalkované metry. Nevěřili jsme, že by taková blbost mohla někoho zajímat, ale neprozřetelně jsme na tu stránku klikli a zůstali civět půl hodiny. Kdo chce, může navíc nahrát i svoje vlastní zpětné šoupání!


až do domu

, 5 2

V srpnu dostanou naši předplatitelé za svých ých 25 kaček ccelou stovku. Přes telefon nebo e-mail obdrží unikátní kód, s jehož pomocí získají slevu v hodnotě 100 Kč pro nákup v e-shopu na www.cilichili.cz. Tak hurá nakupovat!

DOSTANETE KILO O OBJEDNEJTE SI ČILICHILI AŽ DOMŮ. A VYBERTE SI, JAK NA TO: → Zavolejte na Vodafone linku (s předplacenkou vytočte *77, s tarifem *077), a všechno vyřídíte s operátorem. → Zasurfujte na www.cilichili.cz/zasilani a vyplňte zasílací adresu. Pak už jenom přes mobil potvrdíte objednávku, a hotovo. → Pravidelné zasílání ČILICHILI si můžete objednat i přímo přes Vodafone live!. Odkaz najdete na titulní straně nebo na záložce menu, pak už vás to povede. Hračka! Případné nastavení mobilu pro WAP – Vodafone live! zařídíte snadno na www.vodafone.cz > Služby a nastavení. Za zpracování objednávky, balné a poštovné zaplatíte měsíčně ze svého kreditu nebo tarifu (včetně 20% DPH). Starat se o to nemusíte, zařídí to systém. ČILICHILI si můžou objednat jenom zákazníci Vodafonu. Takže jestli u nás nejste, možná je čas přejít.

A ještě pro pořádek: Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7-Troja. Kdybyste měli s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00 až 18.00 hod.) Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz.


Fenomén

Robin Hood? SmrAdlavý hulvát Máme tu dalšího fešáckého Robina Hooda, tentokrát v podání Russella Crowa. Sherwoodského zbojníka si před ním zahrál třeba i Kevin Costner nebo Douglas Fairbanks. Problém je jen jeden: Robin podle všeho jako filmový krasavec vůbec nevypadal. Text: Natálka Veselá Foto: Profimedia

66


Jestli Robin Hood opravdu žil, to se dodnes neví. Pokud ano, tak to podle nejstarších legend bylo v oblasti, kde se dnes nachází hrabství Jižní Yorkshire (sousedící s Nottinghampshirem). Richard Lví srdce, kterému byl věrný a jehož zlovolný bratr John ho vlastně přivedl na stezku zločinu, byl v té době již nejméně sto let mrtvý. Nejstarší dochované prameny totiž situují příběh do 13. století a jako krále Anglie jmenují Edwarda (zřejmě I.). Ten mu údajně udělil královský pardon a Robina propustil. Nižší šlechtický původ Robinovi přiklepli autoři až v 16. století. Podle původních zdrojů byl zemědělcem, nikoliv však nevolníkem. Proto také mohl nosit meč. Rytířem z Huntingdonu, jak se dodnes občas uvádí, zřejmě nebyl. A životní podmínky a nespravedlivě vysoké daně nevolníků mu pravděpodobně byly ukradené. Jeho typicky zelený oděv s kapucí klidně mohl být také šarlatový a od něj mohlo pocházet i jméno Robin (anglicky červenka obecná). Hoodovo gentlemanství je také výplodem romantických myslí pozdějších autorů. V baladě Robin Hood a mnich se zbojníkův charakter jeví jako výbušný a násilnický. Například napadne Malého Johna prostě proto, že byl lepší ve střelecké soutěži. Žádný z originálních pramenů nehovoří o tom, že by dával cokoliv chudým.

ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Umyl se dvakrát za život

Pokud byl Robin Hood průměrným středověkým britským mužem, nebyl zřejmě vyšší než 170 cm, byl spíš hubený než svalovec, s výrazně vyvinutou dolní čelistí (strava byla tehdy poněkud tužší). Mýdlo, šampon, nůžky na nehty ani holiče neznal. Jako ostatní lidé své doby by byl pokryt vrstvou špíny a hostil kolonie blech a vší. Jak často se mohl mýt, záleželo na tom, jaký byl jeho skutečný společenský status. Průměrný šlechtic se tehdy koupal několikrát do roka, obyčejní lidé jen dvakrát za život – při narození a smrti. Také se zřejmě honosil artritidou a kruhy pod očima z konstantního nedostatku odpočinku. Nejstarší středověké příběhy o Robinu Hoodovi nezmiňují žádnou ženskou společnost. K jeho spíše brutálnímu charakteru by se ani nehodila. Marion byla pravděpodobně původně spjata s květnovými oslavami May Day, kam zřejmě doputovala z francouzské mytologie. Zde se vyskytuje postava pastýřky Marion a jejího milého Robina (nikoliv Hooda). Obě postavy se symbolicky spojily až ve 14. století a kromě shody jmen na tom mohla mít podíl také údajná slabost Robina Hooda pro Pannu Marii.

S původem odvážné dámy je to také složité, někdy je považována za šlechtičnu, jindy za pohanskou dívku. Někdy je její rodokmen saský, jindy normanský. Jednou je královou sestřenicí, jindy dcerou bývalého šerifa. V Disneyho adaptaci je dokonce neteří krále Lví srdce, přestože on je lev a ona liška, a i když žije na hradě Nottinghamu, nikdo se k ní nechová jako ke šlechtičně. Vzhledem k tomu, že tehdejší šlechtičny se obvykle vdávaly ve věku kolem deseti let, nabízí se spekulace, že byla spíše prostou dívkou. Ještě o něco hůře je na tom šerif z Nottinghamu. Nikdo takový totiž ve zbojníkově době neexistoval. Úřad králova zástupce v hrabství vznikl až v roce 1449. A pak se v tom vyznejte.

<

67


Každoročně se do záchranných stanic pro handicapované živočichy dostávají tisíce poraněných či jinak potřebných zvířat. Mnoho z nich tento úděl potká zaviněním člověka. Nebuďme lhostejní k jejich osudu. Český svaz ochránců přírody vyhlásil sbírku na podporu subjektů zachraňujících handicapované nebo lidskou činností přímo ohrožené volně žijící živočichy s cílem umožnit jejich návrat zpět do přírody. Přispět můžete na účet číslo 33553322/0800 nebo posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, záchranné stanice obdrží 27 Kč). Zašlete-li SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI, bude vám částka 30 Kč odečtena automaticky každý měsíc po dobu jednoho roku. www.darcovskasms.cz GENERÁLNÍ PARTNER NÁRODNÍ SÍTĚ ZÁCHRANNÝCH STANIC

GENERÁLNÍ PARTNER ČSOP

ZÁCHRANU ZVÍŘAT DÁLE PODPORUJÍ

Děkujeme Vám! www.zvirevnouzi.cz

=91B[BYLQGG
ZADÁNO PRO VODAFONE

Obsah

69 70 72 73 74

Zprávy z Vodafonu Tarify na míru Vodafone park a MMS Lahůdky z Vodafone live! Internet v mobilu

75 76 77 78 80

Internet v PC/notebooku S Vodafonem po světě Data ze světa Kartu, nebo tarif? Vymyšleno pro firmy

82 101 102 104

a! prim ulek je it t n e t m. Ale kraule u v la P

Všechno o telefonech Volací jistina Prodejny Snadná cesta k Vodafonu

Foto: Michal Svacek / MF DNES / Profimedia

Obhájili jsme

Prsa z Budějic až do Prahy Bývalý triatlonista Paul Whitaker aktivně sportuje celý život. A teď doplaval po Vltavě z Českých Budějovic až do Prahy, což je pěkných 175 kilometrů. To všechno za 20 dnů a pro dobrou věc. „Vloni v říjnu jsem hledal novou osobní výzvu, která fyzicky i psychicky otestuje mé hranice. Měl jsem pár nápadů, než jsem přišel na tohle plavání ve Vltavě, které chci spojit se získáním peněz pro neziskovku jménem Asistence. Mám zdravé tělo, za které jsem vděčný a uvědomuji si, že ne každý má takové štěstí. Myslím, že Asistence, která pomáhá handicapovaným, odvádí dobrou práci. Odmalička sportuju, ale tohle bude zdaleka nejtěžší fyzická výzva mého života. Připravuji se pořádně již od října a jsem odhodlaný uspět. Držte mi palce!“ řekl Paul ještě před startem ČILICHILI. Je sice původem z jižní Anglie, ale česky mluví perfektně, koneckonců léta u nás učí angličtinu.

Sázíme, díky vám! Už nějaký ten pátek si naši zákazníci s tarifem mohou vybrat, že chtějí zasílat fakturu jen v elektronické podobě. A protože to je hlavně vaše rozhodnutí šetřit přírodu, a my si toho vážíme, tak za každého šetřila ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vysadíme strom. Stromy pošleme tam, kde je příroda nejvíc ocení. Do poloviny příštího roku jich plánujeme vysázet půl milionu. Hlavně buků, dubů a jedlí. Pomáháme tak se sázením stromů i v době, kdy na to nejsou zrovna veřejné prostředky. Přesné počty a místa vysazených zelenáčů najdete na www.vodafone.cz. Tady jich bude nejvíc:

12

83

Lužické hory

Broumovsko

Neuplaveš

24

3

Železné hory

15

Slavkovský les

Litovelské Pomoraví

10

Proč jsme NEJ? – Naše síť jede ze 30 % na energii z obnovitelných zdrojů. – Do roku 2020 snížíme emise CO2 o 50 %. – 1/4 všech zaměstnanců včetně top managementu se účastní dobrovolnických programů. – Prostor na celém nákladu dobíjecích kuponů věnujeme inzerci neziskových DMS projektů. – Za každého zákazníka, který si vystačí s elektronickým vyúčtováním, vysazujeme strom. – Od ministerstva životního prostředí jsme získali Ekoznačku. – Už víc než 50 milionů Kč věnovala Nadace Vodafone na neziskové projekty.

35 Poodří

107

Kokořínsko

15

Stejně jako v roce 2008, i letos vyhrál Vodafone soutěž o společensky nejodpovědnější firmu v České republice s názvem CSR Award. Nejde jen o to, hrát fér, ale taky být ohleduplný k životnímu prostředí. Hodnotí se celkový přístup, konkrétní projekty. To vše spolu s šetrným přístupem k přírodě. O našem prvenství rozhodli třeba Dagmar Havlová, Tereza Maxová, ředitelka Fóra Dárců Pavlína Kalousová a ředitel Business Leaders Fora Tomáš Nejedlo.

50

Žďárské vrchy

Třeboňsko

Beskydy

4 Moravský kras

* počty vysazených stromků v tisících kusů

69


TARIFY NA MÍRU

Sestavíme vám Tarif na míru S Vodafonem se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Svůj Tarif na míru můžete změnit třeba každý měsíc a cena se přizpůsobí vám.

Neplaħte za vÝci, které nepotěebujete Taky platíte za minuty, které neprovoláte? Máte tarif s výhodami, které vás nezajímají? Pořiďte si Tarif na míru a společně poskládáme přesně to, co opravdu využijete. Nic víc.

UdÝlejte si tarifní prázdniny Jezdíte v létě na dovolenou nebo v zimě na hory? Jste pracovně dva měsíce v cizině a nechce se vám platit zbytečně za telefon? S Tarify na míru si můžete tarif zvýšit i snížit podle toho, jak zrovna potřebujete. Když se rozhodnete, že příští měsíc žádné služby nevyužijete, tak si tarif prostě nastavíte na 0 Kč. A platíte pouze to, co provoláte, žádný měsíční poplatek.

Volejte a SMSkujte neomezenÝ až 8 pěátelım

ŠUP NA TO

Tip Se službou Po svém ušetříte. Vzdejte se papírových faktur a ovládejte svůj účet přes internet. Za svůj tarif a služby pak zaplatíte ještě o 10 % méně

Když se rozhodnete pro Tarif na míru, můžete si navíc k tomu vybrat ještě zvýhodněný telefon. Stačí jen, aby výše vašeho měsíčního Tarifu na míru byla vyšší než 177 Kč, a telefon můžete mít už od 77 Kč

Voláte přátelům opravdu často? A mění se vám? Navolte si s Tarifem na míru až 8 kamarádů a volejte i pište jim třeba za jednotný výhodný paušál. Přátele můžete každý měsíc obměnit klidně všechny najednou.

Více informací o Tarifech na míru a službě Po svém najdete na straně 106 a 107, na www.vodafone.cz/namiru nebo na 800 777 777 Od 1. 1. 2010 došlo ze zákona k navýšení DPH za služby z 19 % na 20 % 70


TARIFY NA MÍRU

Vyberte si služby, které opravdu chcete

Plaħte za internet, jen když ho používáte váte Nechce se vám objednávat měsíční internetový paušál,l, protože se připojíte jen občas? Pak si jednoduše zvolte e internet na den Zaplatíte jen za ty dny, kdy jste se opravdu připojili, a to pouhých 17 korun denně. Ale jestli jste na síti častěji, můžete žete mít samozřejmě i datový tarif na celý měsíc!

JAK TO FUNGUJE

Tak třeba účetní Věrka

1 Věrka má s manželem syna Vojtu. Celý srpen bude Vojta u babičky na venkově a tak si Věrka nastaví 50 volných minut a Program kamarádi na 3 čísla. Aby mohla neomezeně volat i babičce.

2 V září začne škola. Budou se shánět Zvolte neomezené volání a SMSky Jestli se opravdu nechcete starat vůbec o nic a telefon je váš věrný společník ve dne v noci, prostě si nastavte neomezené volání do všech sítí za 2700 korun měsíčně a je to. A jestli spíš píšete SMSky jako na běžícím pásu, zaplaťte 500 korun měsíčně a taky už se nemusíte omezovat – víc vám nenaúčtujeme, ani kdybyste jich poslali milion

učebnice a věci do školy. Bude se jí hodit Vodafone Internet v mobilu, Program kamarádi opět nastaví na 2 čísla a volání si zvýší na 125 volných minut.

3 V říjnu budou věci kolem školy už zařízeny. Zruší si Vodafone Internet v mobilu. Jinak vše nechá při starém.

4 Listopad je měsíc před Vánoci. Vánoční nÝjší ýhod rhu! v j e N t ka na nabíd

šílenství nemine ani ji. Raději si zvýší volání na 250 volných minut. Nastaví si Vodafone Internet v mobilu na plno a Program kamarádi nastaví na 4 čísla ve všech sítích.

Tarify na míru i jejich cenu si prostě Věrka může kdykoliv perfektně přizpůsobit tomu, co právě potřebuje.

71


VODAFONE PARK A MMS

MMSka ěekne víc než tisíc slov Zahoďte papírové pohlednice z dovolené. Ze zahraničí za MMSku zaplatíte jenom 11,40 Kč. Je to o dost levnější a rychlejší než pohled, a ještě se vám tam vejde 6x delší text než do SMSky.

Co dokážete s MMS

ŠUP NA TO

Můžete poslat video, animaci, zvuk nebo text o velikosti 1000 znaků, což je jako 6 SMS, takže vás MMSka vyjde o dost levněji MMSky můžete posílat i na e-mail – stačí místo čísla vyplnit e-mailovou adresu MMSky můžete posílat i na mobil bez MMS – uloží se na web – a tam si je můžete vyzvednout Dají se posílat na internet i z internetu přes www.vodafonepark.cz Posílání MMSky kamkoliv do zahraničí je za stejnou cenu jako v ČR

Služba

Cena za MMS

MMSka v rámci ČR nebo z ČR

4,50 Kč

MMSka ze zahraničí

11,40 Kč

Balíček 77 MMSek naplno

1 Kč

Zvládá váš telefon MMSky? Většina mobilů si s obrázky bez zádrhelů poradí. Jestli ale takového šikulu náhodou nemáte, nevadí, rádi vám poradíme s výběrem nového. Nejste si jistí, jestli máte telefon vůbec nastavený na MMSky? Pokud je od nás, tak určitě. Pokud ne, nechte si ho od nás nastavit. Stačí, když mrknete na Internetovou samoobsluhu na www.vodafone.cz.

Tip Pokud na MMSkách opravdu ujíždíte, je tu pro vás pořád balíček 77 MMSek naplno za 77 Kč měsíčně. Jedna MMS vás pak přijde pouze na jednu korunu. MMS ale můžete bez obav posílat i bez balíčku MMS. Jejich ceny jsme totiž natrvalo zlevnili na 4,50 Kč.

Všechno o MMS se dozvíte Na www.vodafonepark.cz V našich prodejnách Nebo na 800 777 777

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 72


VODAFONE LIVE

Hrajte si s mobilem a vyhrajte Taky vám sluníčko leze už pěkně na nervy a nejlépe by vám bylo v lednici? Zkuste přijít na jiné myšlenky. Stačí si z portálu Vodafone live! stáhnout do mobilu hru od EA a na sluníčko si ani nevzpomenete, a ještě můžete vyhrát!

Vyhrajte hru do PC Soutěžit můžete celý srpen. Stačí si z portálu Vodafone live stáhnout libovolnou hru od EA a budete automaticky zařazeni do soutěže o PC hry od EA podle vlastního výběru 1.–3.cena: PC HRA OD Electronic Arts podle vlastního výběru výherce

ŠUP NA TO

1 Více informací o soutěži a pravidlech najdete na portálu Vodafone live! ve vašem telefonu. Pokud nemáte na svém telefonu tlačítko pro přímý přístup na portál live, zadejte ve svém prohlížeči na telefonu adresu live.vodafone.com

u Viývyhberrete s

sami

Ententýky dva špalíky, odletíme do Afriky.

73


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

BuÑte on-line, kdykoli chcete S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať máte kartu nebo tarif, mobil nebo PC, u nás si vyberete přesně takové připojení, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete občas, nebo každý den.

Internet do mobilu Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet. Můžete si vybrat připojení napořád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč nebo 315 Kč na měsíc). Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu. Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji.

Vodafone Internet v mobilu na den Vodafone Internet v mobilu na den – ideální pro toho, kdo používá internet v mobilu jen občas – platíte pouze za dny, kdy se připojíte

Vodafone Internet v mobilu Vodafone Internet v mobilu – pro každého, kdo používá internet v mobilu pravidelně – platíte pevný měsíční paušál

Co za to? aneb Malý ceník Služba

Cena s / bez DPH

FUP

17,00 Kč / 14,16 Kč

5 MB

Vodafone Internet v mobilu

177,00 Kč / 147,50 Kč

100 MB

Vodafone Internet v mobilu naplno

315,00 Kč / 262,50 Kč

500 MB

Vodafone Internet v mobilu na den

FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí

Kdo si ho mıže užívat Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč (např. Opera Mini) nebo Vodafone live!

Tip – Vodafone internet v mobilu na den máte v pátek zadarmo Připojte se kdykoliv v pátek a můžete si surfování v mobilu vyzkoušet na 24 hodin zdarma! Nabídka platí až do konce srpna.

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Více o nabídce Vyzkoušej a kup a službě Po svém najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 74

Vodafone Internet v mobilu naplno Vodafone Internet v mobilu naplno – pro všechny, kdo internet v mobilu využívají hodně často nebo mají chytrý telefon (telefony s dotykovým displejem, s vestavěnými internetovými aplikacemi) – platíte pevný měsíční paušál. fone Voda mobilu t e n v Inter lno až do e nap na pouz e Ěíj konc 77 KÏ za 1


PęIPOJENÍ S VODAFONEM

ŠUP NA TO

1 V Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz jděte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb – Datové služby – Připojení k internetu, WAPu a Vodafone live! – Změnit.

Internet do poÏítaÏe Když potřebujete surfovat každý den a nechcete se starat o to, kolik dat stahujete Jednoduché připojení s naším USB modemem. Se službou Po svém ušetříte dalších 10 %

Pěipojení na stálo do notebooku nebo PC

Natr zlevnvalo na 47 Ýno 2,50 KÏ

2 Vyberte si datový tarif, zvolte ho a počkejte na potvrzovací SMSku.

Připojení na stálo Vhodné pro všechny, kteří surfují denně. Za měsíční paušál, který jsme od března natrvalo zlevnili na 472,50 Kč se službou Po svém, můžete brouzdat v mobilu i v PC, jak si zamanete.

Co za to? aneb Malý ceník Služba

Ceny jsou včetně / bez 20% DPH

Připojení na stálo – standardní cena

525,00 Kč / 437,49 Kč

Připojení na stálo – se službou Po svém

472,50 Kč / 393,75 Kč

U Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky

Kde všude se pěipojíte?

Surfujte s netbookem Samsung g Malý a přenosný netbook Vestavěný 3G modem vám umožní připojení kdekoliv Baterie vydrží až 7 hodin S připojením na stálo od 7177 Kč

vÜný a t s e V net inter

Připojíte se prakticky všude. Technologií EDGE, jež umožňuje surfovat rychlostí až 236 kb za vteřinu, máme pokryto přes 95 % obyvatel ČR! A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka neskončili! Rychlý 3G mobilní internet od Vodafone pokrývá Prahu, Brno, Plzeň a Karlovy Vary, což je téměř pětina populace ČR. Mrkněte na www.vodafone.cz na interaktivní mapu a hned budete vědět, kde to můžete s daty rozbalit naplno.

75


S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ

Chystáte se za hranice? Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak, jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.

Vodafone Passport – Volání a MMSky ze svÝta Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za stejné ceny jako doma. A když někdo volá vám, taky zaplatíte jen spojovcí poplatek Příjemce vašeho hovoru neplatí nic Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu Zóna

Spojovací poplatek

1

22 Kč

2

50 Kč

3

80 Kč

ŠUP NA TO

Vodafone Passport si můžete aktivovat od nás i z ciziny. Nejsnáz rovnou z mobilu: Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234 na telefonní číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy) Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy)

A dále voláte podle výše vašeho tarifu. MMS

Pro kartu i tarif

Posílání MMS ze všech zón

11,40 Kč

A ještÝ nezapomeĊte Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma! Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen na přijímání zpráv doma Aktuální ceníky Vodafone Passportu a Vodafone World Roamingu najdete na www.vodafone.cz/roaming

Pěehled zón Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming

zóna

1

zóna

2

zóna

3

Liší se podle výše spojovacího poplatku a jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby Zóna 1: všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island Zóna 2: evropské země mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong, Indonésie, Brazílie

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 76


S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ

Pěipojení ze zahraniÏí na den

ŠUP NA TO

Je ideální, když se chcete připojit jenom na skok Platí pro tarifní zákazníky Díky optimalizaci dat pro mobilní telefony se vám stránky načtou mnohem rychleji Zóna

do 5 MB

od 5–50 MB

1

80 Kč

350 Kč

30 Kč/MB

2 ( + zóna 1)

160 Kč

700 Kč

30 Kč/MB

3

za každý MB nad 50 MB

Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 50)

Pěipojení ze zahraniÏí na stálo

Cena tarifu do 200 MB

1

prodejny Vodafonu nebo se přihlaste na Internetovou samoobsluhu na www.vodafone.cz.

2 Klikněte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb a nastavte si připojení, jaké chcete. Tip

Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu Platí pro tarifní zákazníky Zóna

1 Skočte si pro data od nás do libovolné

1600 Kč

2

3200 Kč

3

Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 200)

Datové služby v roamingu můžete nově využívat také s předplacenou kartou. Pohlídáme vaše data ze zahraničí! Výdaje za internet, maily a další datové přenosy ze zahraničí můžete mít dokonale pod kontrolou s Roamingovým datovým limitem.

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 Kč/MB

Pěipojení ze zahraniÏí Když chcete platit opravdu jen za stažená data Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými kartami Platíte za každý stažený kB Zóna

Londýne, Londýne, stojíš v pÜkné rovinÜ

Internet a WAP/MB

MMS

1

30 Kč

11,40 Kč

2

250 Kč

11,40 Kč

3

300 Kč

11,40 Kč

77


VODAFONE KARTA

Kartu, nebo tarif? Naše předplacené karty jsou skvělé. Jste-li zvyklí kupovat si kredit a vyhovuje vám to, můžete si vybrat tu nejlepší a budete nadšení. Pokud ale chcete ještě víc, přejděte na naše Tarify na míru. Přizpůsobí se dokonale vašim potřebám – třeba každý měsíc jinak! Prostě porostou s vámi. Prubněte to!

VÝHODY NAŠICH KARET Žádný měsíční paušál a vyúčtování Stejné ceny za volání po celý den Po první minutě účtování po vteřinách

Divoká karta

Volá Voda ní v síti za 3 Kfone jen Ï/mi n.

S Programem dvojka voláte dokonce za 2,38 Kč/min.

Stejn za vo é ceny l všec ání do h sítí

Nabitá karta Podle výše dobití můžete volat už od 3,03 Kč/min.

Karta nic nestojí, kupujete si jenom kredit Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 Kč/min.

Volání do ostatních sítí v ČR

7,20 Kč/min.

SMS do všech mobilních sítí v ČR

2,40 Kč

Po aktivaci automaticky voláte za 6,05 Kč/min. Cenu volání určuje částka vašeho posledního dobití. Cena platí do vašeho dalšího dobití, maximálně ale jeden měsíc. Pokud během měsíce žádnou částku nedobijete, budete opět volat za 6,05 Kč/min. Ceny volání s Vodafone nabitou kartou Hodnota dobití

349 350–699 a méně

Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě

Cena volání za min. v ČR

6,05 Kč 5,04 Kč 4,04 Kč 3,42 Kč 3,03 Kč

Program dvojka Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafone, první nastavení čísel zdarma

Cena volání: 2,38 Kč/min.

Cena SMS do všech mobilních sítí v ČR

1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč

Balíček Nonstop víkend Neomezená víkendová volání v síti Vodafone na jeden víkend

Cena balíčku: 59,50 Kč

SMS balíček 40 volných SMS do všech mobilních sítí na 1 týden

Cena balíčku: 59,50 Kč

Aktuální nabídku předplacených služeb od Vodafonu najdete na www.vodafone.cz

Naše karty si snadno pořídíte zde:

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 78

700– 1149

1150– 2099

2100 a více


Z KARTY NA TARIF

ŠUP NA TO

Abyste mohli se svým číslem přejít z karty na tarif, stačí splnit jen dvě jednoduché podmínky:

1 Dát za dobu, co jste u Vodafonu, do kreditu celkem aspoň 1000 Kč. Započítává se do toho i počáteční kredit při pořízení Vodafone karty, takže je to opravdu hračka.

PĚEJDÜTE NA TARIF Nestresujte se a nepřizpůsobujte se. Přejděte na Tarify na míru. Ty si můžete každý měsíc měnit a cena se přizpůsobí vám.

Tarif na míru Bez písemné smlouvy

2 Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce, Nepl vÝci, aħte za nepo které těebu jete

je potřeba mít při přechodu na tarif kredit aspoň 500 Kč. Ten vám pro první 3 měsíce poslouží jako Volací jistina (limit, který můžete provolat nebo použít na jiné služby po vyčerpání svého paušálu). Volací jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte řádně a včas tři po sobě jdoucí vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce jste, žádnou Volací jistinu potřebovat nebudete!

Udělejte si tarifní prázdniny – když nepotřebujete, tak neplaťte Neomezené volání a SMS až na 8 oblíbených čísel

No a dál už stačí jen zavolat na *077.

Neomezené SMS do všech sítí bez dalších poplatků Neomezené volání do všech sítí za 2700 Kč

Mám to pod kontrolou

79


PRO FIRMY

Podnikejte venku jako doma – neomezenÝ S Tarifem na míru 2700 zaplatíte za volání ze zahraničí navíc jen spojovací poplatek.

Vodafone Passport Vyplatí se vám při delších hovorech ze zahraničí. Voláte za stejnou cenu jako doma a platíte pouze spojovací poplatek za každých započatých 20 minut hovoru. Výše spojovacího poplatku

cena s DPH / bez DPH

zóna 1

22,00 / 18,33 Kč

zóna 2

50,00 / 41,66 Kč

zóna 3

80,00 / 66,66 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 Mini Operační systém Android Podpora 3G Snadný přístup k sociálním sítím přes rozhraní Timescape™

Tarif na míru za 2700 KÏ Neomezené volání do všech sítí Neomezené volání ze zahraničí se službou Vodafone Passport

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firemni 80

a Jen z

7KÏ

tí do ka pla Nabíd .2010 .8 31


PRO FIRMY

Dát se na podnikání chce odvahu A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům z řad našich zákazníků pomohli.

Hotely na dotek

Klaus, co se ohání široÏinou

SVA všechno vidí

Click4hotel.eu

KLAUS TIMBER

SV AGENCY

Rezervujte si ubytování v klidu

Co umí Pokud se chcete ubytovat někde v České republice, Maďarsku, Rakousku nebo Slovensku, určitě se obraťte na Click4hotel.eu. Ať už jste jednotlivci nebo skupina, postarají se vám o perfektní servis. Čím jsou výjimeční Výjimečnými cenami i tím, jak důkladně se o vás starají. Nejen, že si můžete zamluvit hotel, aniž byste museli zadávat číslo kreditní karty. Nabízí navíc báječné balíčky, v kterých kromě ubytování najdete třeba i parkování či uvítací nápoj zdarma. Kde je najdete Na internetové adrese www.click4hotel.eu/cs.

Palety a bedny pro celou Evropu

Co umí Začalo to v roce 1998, když se Marcel Klaus dal na podnikání. A pořádně do toho ťal. Však se taky umí ohánět sekerou, pilou, ale neztratil se ani v byznysu a dnes vede firmu, která se zabývá zpracováním dřevní hmoty. Najdete tady typizované i netypizované dřevěné palety, dekly, bedny a další dřevěné obaly s možností vysušení či ošetření pro vývoz z EU. Navíc se postarají o dopravu svých výrobků po celé Evropě. Čím jsou výjimeční Jestli potřebujete pomoci se dřevem nebo sháníte palety a bedny, tady na vás čeká kompletní a rychlý servis – navíc vám nebudou nutit palety a jiné přepravní obaly podle toho, co mají zrovna na skladě, ale vyřeší vaše přání opravdu na míru. No, jako Vodafone. Kde je najdete Svoje provozovny mají na dvou místech – v obcích Kladrubce a Drahkov. Vy je ale nejspíš budete hledat na www.klaustimber.cz.

Ohlídají barák i babiÏku

Co umí Není ochrana jako ochrana. SV Agency pohlídá váš majetek a klidně i vás samotné. S nimi a jejich komplexním bezpečnostním řešením budete jako v bavlnce. Jde jim o to, aby se vám navždy z hlavy vykouřila obava: „Co když...“ O svůj dům, firmu nebo chatu se už prostě nemusíte bát. Přijedou, omrknou, vyhodnotí, zpracují projekt, nainstalují alarm, připojí ho na pult a budou ho střežit jako oko v hlavě. Stejně tak ohlídají vaše auto, kdyby ho někdo vzal na projížďku bez vás, nebo omrknou, jestli jsou děti v pohodě ze školy doma, případně, jestli babička nemá nějaké trable. Čím jsou výjimeční Mají přes 200 zásahových vozidel, dva nezávislé kontrolní systémy, jsou prověřeni Národním bezpečnostním úřadem a působí kdekoli v České republice. Prostě ochrana majeku opravdu na profi úrovni. Kde je najdete Neutečete jim na www.svagency.cz nebo na www.oko2.cz.

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 81


TELEFONY

Vodafone 246 Fotoaparát Provedení

MP3

klasické

GPS

LG GB102 Baterie

Internet

Fotoaparát Provedení

670 mAh

MP3

GPS

klasické

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

800 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

677 Kč

a á cen SkvÜl

Nokia 1800 Fotoaparát Provedení

MP3

klasické

Cena telefonu

od 177 Kč

577 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

Standardní cena

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 82

Baterie 800 mAh

Minimální měsíční plnění

od 2177 Kč

GPS

77 Kč 977 Kč

Internet


TELEFONY

Vodafone 547

Nokia 2330 classic Fotoaparát Provedení VGA

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

1020 mAh

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

977 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie

Internet

800 mAh

77 Kč

Standardní cena

1377 377 Kč

lý Rych et interneÎem líž s prohera Mini Op

Samsung C3050 Fotoaparát Provedení VGA

MP3

vysouvací

Cena telefonu

od 177 Kč

977 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

800 mAh

Minimální měsíční plnění

od 2177 Kč

GPS

77 Kč 1577 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

1377 Kč

od 477 Kč

777 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 1777 Kč

Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz afone.cz 83


TELEFONY

Samsung B2100V Fotoaparát Provedení 1,3 Mpix

MP3

klasické

GPS

Baterie 1000 mAh

Nokia 2690 Internet

Fotoaparát Provedení VGA

MP3

GPS

klasické

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

860 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

1377 Kč

od 477 Kč

777 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

1777 Kč

do Mobil ody h o p ne

LG KP501 Cookie Fotoaparát Provedení 3 Mpix

Minimální měsíční plnění

1777 Kč 1277 Kč

od 777 Kč

277 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

Cena telefonu

od 177 Kč

1977 Kč

od 477 Kč

1377 Kč

od 777 Kč

577 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 2377 Kč

Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 84

Cena telefonu

od 477 Kč

Standardní cena

GPS

Baterie 900 mAh

od 177 Kč

od 2177 Kč

Minimální měsíční plnění

MP3

dotykové

77 Kč 2377 Kč

Internet


TELEFONY

Samsung S5230 Star

LG GD510 POP Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

dotykové

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

900 mAh

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie

Internet

1000 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

2577 Kč

od 477 Kč

1577 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

2977 Kč

ze rte si Vybe arevných b dvou mbinací ko

Nokia 6303i classic Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

klasické

Minimální měsíční plnění

2777 Kč 1977 Kč

od 777 Kč

1277 Kč

Standardní cena

Internet

Cena telefonu

od 477 Kč

od 2177 Kč

Baterie 1050 mAh

od 177 Kč

od 1177 Kč

GPS

77 Kč 77 Kč 3377 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

2477 Kč

od 477 Kč

1577 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 2777 Kč

Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 85


TELEFONY

LG GT350 Town Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

vysouvací

GPS

Nokia 7230 Baterie 950 mAh

Internet

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

860 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

2577 Kč

od 477 Kč

1977 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

3377 Kč

dost Pro ra nikace u m o k z

Sony Ericsson Elm Fotoaparát Provedení 5 Mpix

Minimální měsíční plnění

3377 Kč 2777 Kč

od 777 Kč

1977 Kč

od 1177 Kč

777 Kč

Cena telefonu

od 177 Kč

2777 Kč

od 477 Kč

1977 Kč

od 777 Kč

977 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 3177 Kč

Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 86

Cena telefonu

od 477 Kč

Standardní cena

GPS

Baterie 1000 mAh

od 177 Kč

od 2177 Kč

Minimální měsíční plnění

MP3

klasické

77 Kč 4177 Kč

Internet


TELEFONY

Vodafone 845

Nokia C5-00 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

klasické

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

1050 mAh

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

3577 Kč

od 477 Kč

2977 Kč

od 777 Kč

2277 Kč

od 1177 Kč

977 Kč

od 2177 Kč

77 Kč

Standardní cena

4377 Kč

í misn mpro Neko bava za vý u cenu o skvÜl

Samsung S5620 Monte Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

dotykové

Minimální měsíční plnění

Internet

Cena telefonu

3577 Kč

od 477 Kč

2977 Kč

od 777 Kč

2377 Kč

od 1177 Kč

977 Kč

Standardní cena

Baterie 960 mAh

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

77 Kč 4377 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

2777 Kč

od 477 Kč

2177 Kč

od 777 Kč

1477 Kč

od 1177 Kč

277 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 3577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 97 . Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz dafone.cz 87


TELEFONY

Sony Ericsson Xperia X10 mini Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie 950 mAh

Nokia 5530 XpressMusic Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

dotykové

Baterie

Internet

1000 mAh

Internet Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

4177 Kč

od 477 Kč

3777 Kč

od 777 Kč

2977 Kč

od 1177 Kč

1777 Kč

od 2177 Kč

577 Kč

Standardní cena

4977 Kč

jako ý kryt Druh dárek

HTC Wildfire Fotoaparát Provedení 5 Mpix

Minimální měsíční plnění

4777 Kč

od 477 Kč

4077 Kč

od 777 Kč

3377 Kč

od 1177 Kč

2177 Kč

Standardní cena

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4777 Kč

od 777 Kč

4177 Kč

od 1177 Kč

2977 Kč

od 2177 Kč

1777 Kč

Standardní cena

5977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 88

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

Minimální měsíční plnění

MP3

dotykové

977 Kč 5477 Kč

GPS

Baterie 1300 mAh

Internet


TELEFONY

Nokia E66 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

Baterie

Internet

1000 mAh

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro Fotoaparát Provedení

Minimální měsíční plnění

5 Mpix

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4777 Kč

od 777 Kč

4277 Kč

od 1177 Kč

2977 Kč

od 2177 Kč

1777 Kč

Standardní cena

6777 Kč

MP3

vysouvací

GPS

Baterie

Internet

970 mAh

Nokia E52 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

klasické

Minimální měsíční plnění

GPS

Baterie

Internet

1500 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

5577 Kč

od 477 Kč

4577 Kč

od 777 Kč

4077 Kč

od 1177 Kč

2777 Kč

od 2177 Kč

1577 Kč

Standardní cena

6777 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

5777 Kč

od 477 Kč

5077 Kč

od 777 Kč

4477 Kč

od 1177 Kč

3277 Kč

od 2177 Kč

1977 Kč

Standardní cena

6577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 89


TELEFONY

LG GD880 mini Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Nokia E72 Baterie 900 mAh

Internet

Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

GPS

klasické

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

1500 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

7577 Kč

od 477 Kč

6977 Kč

od 777 Kč

5977 Kč

od 1177 Kč

4777 Kč

od 2177 Kč

3577 Kč

Standardní cena

8977 Kč

Samsung S8500 Wave Fotoaparát Provedení 5 Mpix

Minimální měsíční plnění

Minimální měsíční plnění

6377 Kč

od 477 Kč

5777 Kč

od 777 Kč

4977 Kč

od 1177 Kč

3777 Kč

od 2177 Kč

2577 Kč

Standardní cena

7377 Kč

7777 Kč

od 477 Kč

7277 Kč

od 777 Kč

6577 Kč

od 1177 Kč

5277 Kč

od 2177 Kč

3977 Kč

Standardní cena

8977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98 a 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 90

Cena telefonu

od 177 Kč

Cena telefonu

od 177 Kč

MP3

dotykové

GPS

Baterie 1500 mAh

Internet


TELEFONY

HTC Legend

HTC TouchPro2 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

Minimální měsíční plnění

Baterie

Internet

Fotoaparát Provedení 5 Mpix

1500 mAh

MP3

dotykové

GPS

Baterie

Internet

1300 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

9977 Kč

od 477 Kč

9377 Kč

od 777 Kč

8777 Kč

od 1177 Kč

7377 Kč

od 2177 Kč

6277 Kč

Standardní cena

10 577 Kč

Tisíceher ke ací a ní ik l p a staže

Nokia N97 mini Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

vysouvací

Minimální měsíční plnění

9377 Kč

od 477 Kč

8777 Kč

od 777 Kč

7977 Kč

od 1177 Kč

6777 Kč

Standardní cena

Baterie

Internet

1200 mAh

Cena telefonu

od 177 Kč

od 2177 Kč

GPS

5777 Kč 10 577 Kč

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

8777 Kč

od 477 Kč

7977 Kč

od 777 Kč

7277 Kč

od 1177 Kč

5977 Kč

od 2177 Kč

4777 Kč

Standardní cena

9977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 91


TELEFONY

HTC Desire Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie 1400 mAh

Internet

Samsung i9000 Galaxy S Fotoaparát Provedení 5 Mpix

aÎní Oper ndroid A m é syst nadchne vás

Minimální měsíční plnění

MP3

dotykové

eÎný Jedin kový y t o d ej displ

Cena telefonu

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu

od 177 Kč

9977 Kč

od 177 Kč

10 977 Kč

od 477 Kč

9577 Kč

od 477 Kč

10 277 Kč

od 777 Kč

8777 Kč

od 777 Kč

9477 Kč

od 1177 Kč

7577 Kč

od 1177 Kč

8077 Kč

od 2177 Kč

5977 Kč

od 2177 Kč

Standardní cena

10 977 Kč

Standardní cena

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 92

6977 Kč 11 977 Kč

GPS

Baterie 1500 mAh

Internet


TELEFONY

Samsung N150

Apple iPhone 3GS Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

dotykové

GPS

Baterie 1400 mAh

ráci Pro p avu b á z i

Internet

Operační systém Rozměry Váha Displej Rozlišení Procesor Operační paměť Harddisk Grafika USB porty Webová kamera Připojení (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) Připojení GPRS/EDGE/3G Baterie

Windows 7 Starter edition 26 x 18 x 2,7 cm 1,26 kg 10,1" 1024 x 600 Intel Atom N450 (1,66 GHz) 1 GB 250 GB Integrovaná 3 1,3 Mpix Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano 6 članků Li-Ion

vložit StaÎí jste na a SIM rnetu. inte

Minimální měsíční plnění

Cena telefonu 16GB varianta

Cena telefonu 32GB varianta

od 177 Kč

14 577 Kč

16 977 Kč

od 177 Kč

7777 Kč

od 477 Kč

13 577 Kč

15 977 Kč

od 477 Kč

7177 Kč

od 777 Kč

12 777 Kč

15 177 Kč

od 777 Kč

6577 Kč

od 1177 Kč

11 977 Kč

14 277 Kč

od 1177 Kč

5377 Kč

od 2177 Kč

9977 Kč

12 277 Kč

od 2177 Kč

3977 Kč

15 577 Kč

17 977 Kč

Standardní cena

8777 Kč

Standardní cena

Minimální měsíční plnění

Cena zařízení

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 93


DATOVÁ ZAęÍZENÍ

Dell Inspiron Mini 10v Operační systém Rozměry Váha Displej Rozlišení Procesor Operační paměť Harddisk Grafika USB porty Webová kamera Připojení (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) Baterie

Windows XP Home Edition 26 x 18 x 2,7 cm 1,2 kg 10,1" 1024 x 576 Intel® AtomTM N270 (1,6 GHz) 1 GB 160 GB Integrovaná 3 1,3 Mpix Ano/Ano/Ne

USB modem Vodafone Mobile Connect flash Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS 3G/HSDPA GPRS/EDGE Čtečka paměťových karet

notebook, PC USB port Windows Vista, XP, 7 samoinstalace z počítače 70 x 12,5 x 25 50 Ne/Ano Ano/7,2 Mbps Ano/Ano microSD

3 články Li-Ion

USB modem není součástí netbooku.

y e vžd BuÐt -line on

á SkvÜl USB as jk o v d mem mode

Minimální měsíční plnění

od 177 Kč

77 Kč

od 477 Kč

77 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena Standardní cena

7777 Kč

Více informací najdete na www.vodafone.cz 94

Cena zařízení

77 Kč 1977 Kč


DATOVÁ ZAęÍZENÍ

Datová karta Vodafone Mobile Connect Express karta Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS 3G/HSDPA GPRS/EDGE

notebook ExpressCard slot Windows Vista, XP, Mac OS samoinstalace z počítače 110 x 36 x 15 50 Ne/Ano Ano/7,2 Mbps Ano/Ano

MMS fotorámeÏek Displej Rozlišení Podporované formáty Interní paměť Podpora paměťových karet Podporované úpravy

7'' TFT LCD 800 x 480 JPEG, BMP, GIF 384 MB MMC/SD otáčení, kopírování, mazání

aktní KompÎást u o s o vašehoku o b e t no

vejte Ucho oje si sv ínky m vzpo

Minimální měsíční plnění

Cena zařízení

od 177 Kč

1577 Kč

od 477 Kč

777 Kč

od 777 Kč

77 Kč

od 1177 Kč

77 Kč

od 2177 Kč Standardní cena

77 Kč 2577 Kč Standardní cena

1977 Kč

Více na www.vodafone.cz 95


TELEFONY

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Vodafone 246

Nokia 2330 classic

Samsung C3050

Vodafone 547

Samsung B2100V

Nokia 2690

LG KP501 Cookie •

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

Fotoaparát

VGA

VGA

2 Mpix

1,3 Mpix

VGA

3 Mpix

–/–

–/–

–/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

Snímání/přehrávání videa

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/• •/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

• •/•/–

GPRS / EDGE / 3G

–/–/–

–/–/–

–/–/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

Wi-Fi

Modem

• •/–

Bluetooth / Infraport

UŽITEČNÉ FUNKCE

Nokia 1800

MMS

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

–/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

Uživatelská paměť telefonu

až 11 MB

až 2 MB

až 20 MB

až 9 MB

až 15MB

až 49 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

–/–

–/–

–/–

–/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 300/220

až 300/220

až 500/220

až 1000/220

až 1000/220

až 1000/220

až 1000/220

až 2000/220

až 1000/220

až 100

až 100

až 250

až 11 MB

až 500

až 200

až 300

až 15MB

až 500

850/900 /1800/1900

900/850 /1800/1900 106,5x55,4x11,9

Paměť na SMS

TECHNICKÉ PARAMETRY

LG GB102

Frekvence (MHz)

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

850/900 /1800/1900

Rozměry (mm)

107x46x11

102x45x13,7

107x45,4x15,4

107x46x13,8

97x47x14,9

102x50x12,5

113x49,5x17

107,5x45,5x13,8

Hmotnost (g)

60

70

72,6

80

86

100

102

80,7

90

Kapacita baterie / typ

670 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

1020 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

800 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

860 mAh/Li-ion

900 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 240

až 360

až 780

až 288

až 420

až 200

až 540

až 270

až 200

Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 420

až 837

až 528

až 340

až 320

až 600

až 336

až 350

Počet barev displeje

65 536

65 536

65 536

65 536

65 536

262 144

262 144

262 144

262 144

Rozlišení displeje

128x128

128x128

160x128

128x160

128x160

240x400

128x160

128x160

240x400

Barevné provedení

černá

černá

stříbrná

černá

černá

černá

černo-červená

grafitově černá

bílo-zelená

Vodafone

LG

Nokia S30

Nokia S40

Samsung

Vodafone

Samsung

Nokia S40

LG

Operační systém

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 96


TELEFONY

LG GD510 POP

Nokia 6303i classic

Samsung S5230 Star

LG GT350 Town

Nokia 7230

Sony Ericsson Elm

Nokia C5-00

Samsung S5620 Monte

Vodafone 845

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

2 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

GPRS / EDGE / 3G Wi-Fi

Modem

• •/–

Bluetooth / Infraport

UŽITEČNÉ FUNKCE

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 42 MB

až 55 MB

až 50 MB

až 40MB

až 70 MB

až 280 MB

až 50 MB

až 200 MB

až 150 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 1000/220

až 2000/220

až 2000/220

až 1000/220

až 2000/220

až 1000/220

sdílená/220

až 2000/220

až 150 MB/220

až 500

Uživatelská paměť telefonu

Paměť na SMS

až 55 MB

až 500

až 220

až 70 MB

až 280 MB

až 50 MB

až 1300

až 150 MB

850/900 /1800/1900

900/1800/1900

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

Rozměry (mm)

97,8x49,6x11,2

108,8x46,2x11,7

104x53 x119,9

107,5x52,5x15,9

98x48x14,75

110x45x14

112x46x12,3

108,8x53,7x12,4

100x56x14

Hmotnost (g)

88

96

92

124

100

90

89,3

93,1

110

Kapacita baterie / typ

900 mAh/Li-ion

1050 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

950 mAh/Li-ion

860 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-Pol

1050 mAh/Li-ion

960 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 210

až 480

až 600

až 300

až 318

až 600

až 720

až 420

až 270

Pohotovostní doba (hodiny)

až 350

až 504

až 700

až 440

až 384

až 430

až 672

až 400

až 270

Počet barev displeje

262 144

16 777 216

262 144

262 144

262 144

262 144

16 777 216

262 144

262 144

Rozlišení displeje

240x400

240x320

240x400

400x240

240x320

240x320

240x320

240x400

240x320

Barevné provedení

stříbrná

stříbrná

černá, Black Gold

bílo modrá

černá

černá

šedá

černo-oranžová

černo stříbrná

LG

Nokia S40

Samsung

LG

Nokia S40

Sony Ericsson

Nokia S60

Samsung

Android 2.1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Operační systém

97


TELEFONY

Sony Ericsson Xperia X10 mini

Nokia 5530 XpressMusic

HTC Wildfire

Nokia E66

Nokia E52

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro

LG GD880 mini

Nokia E72

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

5 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

Snímání/přehrávání videa

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

•/–

•/–

•/–

•/•

•/–

•/–

•/–

•/–

GPRS / EDGE / 3G

UŽITEČNÉ FUNKCE

Bluetooth / Infraport GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 128 MB

až 70 MB

až 384 MB

až 110 MB

až 60 MB

až 128 MB

až 80 MB

až 250 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/2 GB

microSD/4 GB

microSD/2 GB

microSD/2 GB

microSD/1 GB

microSD/2 GB

micoSD/–

microSD/4 GB

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 128 MB/220

až 70 MB/220

až 384 MB/220

až 110 MB/220

až 60 MB/220

až 1000/220

až 1000/220

až 250 MB/220

až 128 MB

Uživatelská paměť telefonu

Paměť na SMS

až 70 MB

až 384 MB

až 110 MB

až 60 MB

až 128 MB

až 1000

až 250 MB

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Rozměry (mm)

83x50x16

104x49x13

106x60x13

113,5x57,4x10,5

116x49x9,9

90x52x17

102x47,6x10,6

114x58x10

Hmotnost (g)

80

107

118

127

98

120

99

128

Kapacita baterie / typ

950 mAh/Li-ion

1000 mAh/Li-ion

1300 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-Pol

970 mAh/Li-Pol

900 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-Pol

Délka hovoru (minut)

až 240

až 294

až 490

až 630

až 480

až 240

až 240

až 780

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 360

až 690

až 264

až 672

až 360

až 300

až 384

16 777 216

16 777 216

65 536

16 777 216

16 777 216

16 777 216

16 777 216

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

640x360

240x320

320x240

240x320

240x320

854x480

320x240

Barevné provedení

černá a limetková

černá

šedo černá, červená

ocelově šedá

černá

černá

černá

černá

Android 1.6

Nokia S60

Android 2.1

Nokia S60

Nokia S60

Android 1.6

LG

Nokia S60

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Počet barev displeje

Operační systém

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 98


TELEFONY

Samsung S8500 Wave

HTC TouchPro2

Nokia N97 mini

HTC Legend

HTC Desire

Samsung i9000 GALAXY S

Apple iPhone 3GS 16 GB a 32 GB

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

5 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

ZÁBAVNÉ FUNKCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

•/•

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

•/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 2 GB

až 288 MB

až 8 GB

až 384 MB

až 576 MB

až 8 GB

až 16 nebo 32 GB

GPRS / EDGE / 3G

UŽITEČNÉ FUNKCE

Bluetooth / Infraport

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/4GB

microSD/–

–/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 2 GB/220

až 288 MB/220

až 8 GB/220

až 384 MB/220

až 576 MB/220

až 8 GB/220

až 16/32 GB

Paměť na SMS

až 1000

až 288 MB

až 8 GB

až 384 MB

až 576 MB

až 500

až 16/32 GB

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

Rozměry (mm)

118x56x10,9

116x59x17,3

113x52,5x14,2

112x56,3x11,5

119x60x11,9

122,4x64,2x9,9

115,5x62x12

Hmotnost (g)

118

187

138

126

135

119

133

Kapacita baterie / typ

1500 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-ion

1200 mAh/Li-ion

1300 mAh/Li-ion

1400 mAh/Li-ion

1500 mAh/Li-Ion

1400 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut)

až 950

až 510

až 456

až 490

až 400

až 769

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 650

až 500

až 312

až 440

až 340

až 750

až 300

16 777 216

65 536

16 777 216

16 777 216

65 536

16 777 216

16 777 216

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Počet barev displeje Rozlišení displeje

480x800

480x800

640x360

320x480

480x800

480x800

320x480

Barevné provedení

ebenová šeď

černo-stříbrná

Cherry Black

černá

černá

černá metalíza

černá, bílá

Bada

Windows Mobile 6.5

Nokia S60

Android 2.1

Android 2.1

Android 2.1

MacOS X

Operační systém

99


FINANCOVÁNÍ

Vodafone mobily za hotové i na splátky

ŠUP NA TO

Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu jednoduché jako facka.

Nemáte zrovna po kapsách peníze na nový mobil, který chcete? Nevěšte hlavu! S námi si ho bez problémů pořídíte!

KouknÝte, kolik za svıj vysnÝný telefon mÝsíÏnÝ zaplatíte: Standardní splátka

MMP 177 Kč

MMP 477 Kč

MMP 777 Kč

MMP 1177 Kč

MMP 2177 Kč

Nokia 7230

338 Kč

Nokia 6303i classic

338 Kč

Vodafone 845

358 Kč

Telefon

Sony Ericsson Elm

418 Kč

338 Kč

Nokia C5-00

438 Kč

358 Kč

Samsung S5620 Monte

438 Kč

358 Kč

Nokia 5530 XpressMusic

498 Kč

418 Kč

378 Kč

HTC Wildfire

548 Kč

478 Kč

408 Kč

338 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini

598 Kč

558 Kč

478 Kč

418 Kč

Nokia E52

678 Kč

558 Kč

458 Kč

408 Kč

Nokia E66

678 Kč

558 Kč

478 Kč

428 Kč

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro

658 Kč

578 Kč

508 Kč

448 Kč

LG GD880 mini

738 Kč

638 Kč

578 Kč

498 Kč

378 Kč

Nokia E72

898 Kč

758 Kč

698 Kč

598 Kč

478 Kč

358 Kč

Samsung S8500 Wave

898 Kč

778 Kč

728 Kč

658 Kč

528 Kč

398 Kč

HTC Legend

998 Kč

878 Kč

798 Kč

728 Kč

598 Kč

478 Kč

Nokia N97 mini

1058 Kč

938 Kč

878 Kč

798 Kč

678 Kč

578 Kč

HTC TouchPro2

1058 Kč

998 Kč

938 Kč

878 Kč

738 Kč

628 Kč

HTC Desire

1098 Kč

998 Kč

958 Kč

878 Kč

758 Kč

598 Kč

Samsung i9000 GALAXY S

1198 Kč

1098 Kč

1028 Kč

948 Kč

808 Kč

698 Kč

Apple iPhone 3GS 16GB

1558 Kč

1458 Kč

1358 Kč

1278 Kč

1198 Kč

998 Kč

Apple iPhone 3GS 32GB

1798 Kč

1698 Kč

1598 Kč

1518 Kč

1428 Kč

1228 Kč

StaÏí udÝlat těi vÝci: Vzít s sebou občanku + další doklad totožnosti (řidičák, pas, rodný list apod.) Opsat si v práci telefon a adresu svého zaměstnavatele Noví zákazníci si mohou telefon pořídit spolu s naší SIM kartou v našich prodejnách nebo na Vodafone prodej 800 777 777 Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon na *077.

ZatoÏí vám šiškou

Co se ještÝ vyplatí vÝdÝt Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Telefony můžete dokonce zkouknout ve třech rozměrech (pěkně dokola) na www.vodafone.cz. Více informací najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 100


JISTINA

Volací jistina Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když tři Vyúčtování za sebou bez problémů zaplatíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni Vyúčtování.

Výše volací jistiny Minimální měsíční plnění Minimální měsíční plnění (Kč)

0–176,99

Minimální výše volací jistiny / limitu bez zvýhodněného telefonu

Minimální výše volací jistiny / limitu se zvýhodněným telefonem

Minimální výše volací jistiny pro stávající zákazníky při pořízení další SIM

500 Kč

Nenabízíme zvýhodněný telefon

0 Kč

177–476,99

500 Kč

500 Kč

0 Kč

477–776,99

1000 Kč

1000 Kč

0 Kč

777–1176,99

1000 Kč

1500 Kč

0 Kč

1177–2176,99

1000 Kč

2000 Kč

0 Kč

2177 a více

1000 Kč

3000 Kč

0 Kč

Aby bylo jasno Co to je minimální měsíční plnění? Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, za kolik si u Vodafonu poskládáte svůj měsíční Tarif na míru. A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony? Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše minimální měsíční plnění dělá. Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete, že budete volat v rozmezí 177–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 177 Kč, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak z reálně zaplacených měsíčních poplatků dosáhnete oné minimální spodní hranice. Jestli to prostě provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců od pořízení dotovaného zařízení, může vám Vodafone doúčtovat rozdíl mezi dotovanou cenou zařízení a standardní cenou v době pořízení. Prostě pak telefon doplatíte a voláte vesele dál, jak potřebujete.

BÜloušek Bubu, má bílou hubu.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 101


PRODEJNY

Naše prodejny Praha Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00, Ne: 10.00–20.00 Na PĚíkopÜ 8, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 Po–Ne: 7.00–21.00

Brno NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Národní 28, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

Olympia, U Dálnice 777, 664 42 ModĚice Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00

Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2 Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00, Ne: 13.00–19.00

Tesco, Skandinávská 2, 619 00 Po–Ne: 9.00–20.00

Jugoslávská 11, Praha 2, u metra I. P. Pavlova Po–Pá: 8.30–19.30, So 9.00–13.00, Ne: zavěeno NC Palác Flóra, 3. patro, Vinohradská 149, 130 00 Praha 3 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00 OC Nový Smíchov, pĚízemí, Plzeĉská 8, 150 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 dvÜ prodejny Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144, 155 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 KonÜvova 188/30, Praha 3 (vedle Cizinecké policie) Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00 Centrum Íerný Most, Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po–Ne: 10.00–21.00 NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527, 101 00 Praha 10 Po–Ne: 9.00–21.00 Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00, Ne: zavěeno Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 Obchodní centrum Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 Palladium, patro -2, market, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1 Po–St: 9.00–21.00, Ît–So: 9.00–22.00, Ne: 9.00–21.00

102

Masarykova 2, 602 00 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30, Ne: zavěeno Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1, 602 00 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00

Íeské BudÜjovice nám. PĚemysla Otakara II. 90, 370 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04 Po–Ne: 9.00–21.00

DÜÎín Prokopa Holého 12, 405 02 Po–Ît: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Frýdek-Místek nám. Svobody 16, 738 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00, Ne: zavěeno

HavíĚov Fibichova 228/23, 736 01 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Hradec Králové S. K. Neumanna 281, 500 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno Albert Hypermarket, Kutnohorská 226, 500 04 Po–Ne: 9.00–20.00

Karlovy Vary

Mladá Boleslav

T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Olympia, JiÎínská 1350/III, 293 01 Po–Ne: 9.00–21.00

OC Varyáda, kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary – Dvory 360 06, Po-Ne 09.00–21.00 nová prodejna

Karviná, OC Karviná, Nádražní 1939/4a, 733 01, Po–Ne 09.00–21.00 nová prodejna

Kladno T. G. Masaryka 772, 272 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

KromÜĚíž Vodní 88, 767 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Liberec

Futurum, BrnÜnská 1825/23a, 500 09 Po–Ne: 9.00–21.00

Pražská 147/30, 460 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Cheb

OC Nisa, Íeské mládeže 456, 460 03 Po–Ne: 9.00–21.00

Svobody 547/19, 350 02 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Jihlava Benešova 28, 586 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Most OC Central Most, RadniÎní 3400, 434 01 Po–Ne: 9.00–20.00

Bondy Centrum, tĚ. Václava Klementa 1459, 239 01 Po–Ne: 9.00–20.00

Olomouc Ostružnická 15, 771 00 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín, 779 00 Po–Ne: 8.30–20.30

Opava Globus, TÜšínská 83, 746 41 Po–Ne: 8.00–20.00

Ostrava Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Po–Ne: 9.00–21.00 Zeyerova 347/4, 702 00 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Futurum, NovináĚská 6a, 702 00 Po–Ne: 9.00–21.00 OC Galerie, Sjízdná 5554/2, 72200 Ostrava Po-Ne 10:00 - 20:00 nová prodejna


Mobilní obchody Vodafone turné Pokud potěebujete nabít baterku, skoÏte radši do našich kamenných obchodı, ve Vodafone turné to nejde. Po–Pá: 9.00–19.00, St: 9.00–17.00, So: 9.00–15.00, Ne: zavěeno

Praha OC Îerný Most Máme plné ruce práce, a to díky všem, co už NÁS tu navštívili a surfují s naším skvÝlým 3G Internetem! Prodejna je sice menší než kdejaká konkurenÏní, ale jsou tu šikulové, co všem rádi poradí a pomıžou.

Když nás prošvihnete, nebojte, za mÝsíc jsme tu zas.

Íechy 2. 8.–4. 8.

Sokolov, námÝstí Budovatelı

5. 8.–6. 8.

Louny, Mírové námÝstí

7. 8.–8. 8.

LitomÜĚice, pěed Intersparem

9. 8.–12. 8.

Trutnov, pěed Kauflandem

13. 8.–14. 8.

Náchod, Masarykovo námÝstí

16. 8.–18. 8.

JiÎín, Valdštejnovo námÝstí

19. 8.–21. 8.

Kolín, Karlovo námÝstí

23. 8.–25. 8.

Náchod, Masarykovo námÝstí

26. 8.–28. 8.

HavlíÎkİv Brod, pěed Kauflandem

30. 8.–1. 9.

Trutnov, pěed Kauflandem

Morava 2. 8.–4. 8.

ŽÐár nad Sázavou, námÝstí Republiky

5. 8.–7. 8.

Ostrava, Makro

9. 8.–11. 8.

Šumperk, Hl. těída – u spoěitelny

12. 8.–14. 8.

Hodonín, Velkomoravská ulice

Pardubice

Tábor

Globus, PodÜbradská 293, 530 09 Po–Ne: 8.30–20.30 nám. Republiky 56, 530 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Erbenova 572, 390 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

16. 8.–18. 8.

TĚebíÎ, Karlovo námÝstí

19. 8.–21. 8.

BĚeclav, parkovištÝ u OC

23. 8.–25. 8.

Valašské MeziĚíÎí, námÝstí

Teplice

26. 8.–28. 8.

Hodonín, Velkomoravská ulice

30. 8.–1. 9.

BĚeclav, parkovištÝ u OC

Písek Velké námÜstí 7/12, 397 01 Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

Plzeĉ nám. Republiky 3, 301 00 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno NC Borská pole, U LetištÜ 2/1074, 301 00 Po–Ne: 9.00–20.00 Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00 Po–Ît: 10.00–20.00, Pá–Ne: 10.00–21.00

ProstÜjov Tesco, KoneÎná 25, 796 01 Po–Ne: 9.00–21.00

PĚerov – Hypermarket Albert Denisova 2907/11, 750 02 Po–Ne: 9.00–20.00

PĚíbram T. G. Masaryka 157, 261 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

U Krupské brány 24, 415 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Uherské HradištÜ Masarykovo nám. 37–38, 686 01 Po–Ît: 8.00–19.00, Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00, Ne: zavěeno

Vodafone na cestách Další místa, kde mıžete bÝhem srpna poěídit SIM a zakoupit vybrané telefony od Vodafonu. Více informací najdete na www.vodafone.cz

Praha

Ústí nad Labem

Tržnice SAPA, Libušská 319/126, Praha 4

Mírové nám. 207, 401 00 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Ostatní mÜsta

Zlín

Tesco Fontána, Chebská 370, Karlovy Vary – Dvory

Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ JABLKO, nám. Míru 174, 760 01 Po–Ne: 9.00–21.00

OC Tesco, Netroufalky 14 – 16, Brno-Bohunice

OC Olympia, Písecká 972/1, PlzeĊ

OC Globus, Hradecká 408/40, Brno-Ivanovice

Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170, Malenovice 763 02 Po–Ne: 9.00–21.00

Znojmo Obroková ulice 19, 669 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skoÎte na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu.

Vodafone Centrum Vinice, recepce Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po-Pá: 8.00–18.00 103


PRO FIRMY

Podnikejte venku jako doma – neomezenÝ VOLEJTE NEOMEZENĚ V ZAHRANIČÍ*

VOLEJTE NEOMEZENĚ VE VAŠÍ FIRMĚ

VOLEJTE NEOMEZENĚ SVÝM PARTNERŮM

BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY

VYBERTE SI TARIF NA MÍRU

KONTROLA NÁKLADŮ DLE VAŠICH AKTUÁLNÍCH POTŘEB

30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

TELEFONY JIŽ OD 7KČ

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná čísla

Volání na ostatní čísla

SMS na ostatní čísla

Internet Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

Co mohu získat Ve Vodafonu

1 číslo 175 Kč

2 čísla 225 Kč

3 čísla 260 Kč

4 čísla 285 Kč

Ve všech sítích

1 číslo 375 Kč

2 čísla 425 Kč

3 čísla 460 Kč

4 čísla 485 Kč

0 volných minut 6,50 Kč/min 0 Kč

20 volných minut 5,50 Kč/min 110 Kč

0 volných SMS 1,50 Kč/SMS 0 Kč

50 volných SMS 1,20 Kč/SMS 60 Kč

Vodafone Internet v mobilu na den 17 Kč/den (platíte, jen když se připojíte)

VPN firma neomezeně Neomezené volání a psaní v rámci firmy

50 volných minut 5 Kč/min 250 Kč

125 volných minut 4 Kč/min 500 Kč

100 volných SMS 1 Kč/SMS 100 Kč

Vodafone Internet v mobilu 177 Kč

250 volných minut 3 Kč/min 750 Kč

250 volných SMS 0,80 Kč/SMS 200 Kč

Vodafone Internet v mobilu naplno 315 Kč

Měsíční poplatek 240 Kč / SIM

Něco navíc Balíček MMS naplno

77 MMS měsíčně za 77 Kč

Business email plus

Neustálý přístup k e-mailům a kontaktům, i když zrovna nesedím u počítače

Chytrý přehled

Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal

Vodafone Passport

Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek

* Platí se službou Vodafone Passport 104

400 volných minut 2,50 Kč/min 1000 Kč

neomezené volání 0 Kč/min 2700 Kč

neomezené SMS 0 Kč/SMS 500 Kč

Připojení na stálo v PC 525 Kč


Nabídka měsíce

Telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini jen za 7KÏ s Tarifem na míru za 2700KÏ Za 2700KÏ získáte Neomezené volání v zahraniÏí se službou Vodafone Passport Neomezené volání do všech sítí v ÎR

7 KÏna míru em if s Tar 00 KÏ od 27

Vybral jsem si Můj Tarif na míru

Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Prodejce

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/firemni Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 105


SNADNÁ CESTA K VODAFONU

ProÏ si vybrat Vodafone? SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU

STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ

ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY

PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH

30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná čísla

Volání na ostatní čísla

SMS na ostatní čísla

Internet Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

Co mohu získat

Ve Vodafonu

1 číslo 175 Kč

2 čísla 225 Kč

3 čísla 260 Kč

4 čísla 285 Kč

Ve všech sítích

1 číslo 375 Kč

2 čísla 425 Kč

3 čísla 460 Kč

4 čísla 485 Kč

0 volných minut 6,50 Kč/min 0 Kč

20 volných minut 5,50 Kč/min 110 Kč

0 volných SMS 1,50 Kč/SMS 0 Kč

50 volných SMS 1,20 Kč/SMS 60 Kč

Vodafone Internet v mobilu na den 17 Kč/den (platíte, jen když se připojíte)

Po svém

50 volných minut 5 Kč/min 250 Kč

125 volných minut 4 Kč/min 500 Kč

100 volných SMS 1 Kč/SMS 100 Kč

Vodafone Internet v mobilu 177 Kč

400 volných minut 2,50 Kč/min 1000 Kč

250 volných SMS 0,80 Kč/SMS 200 Kč

Vodafone Internet v mobilu naplno 315 Kč

Balíček MMS naplno

77 MMS měsíčně za 77 Kč

Chytrý přehled

Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal

Vodafone Passport

Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/namiru Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

neomezené volání 0 Kč/min 2700 Kč

neomezené SMS 0 Kč/SMS 500 Kč

Připojení na stálo v PC 525 Kč

10% sleva na měsíční paušál všech výše vybraných služeb za ovládání účtu přes internet

Něco navíc

106

250 volných minut 3 Kč/min 750 Kč


Nabídka měsíce

Získejte neomezené volání do Vodafonu spoleÏnÝ s neomezeným internetem v mobilu jen za 950 KÏ mÝsíÏnÝ, napěíklad s telefonem ice Sony Ericsson Xperia X10 mini ná ed itova u ír na m Tarifı

lim

Vybral jsem si Můj Tarif na míru

Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Prodejce

107


Profile for Čilichili

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.

Profile for cilichili
Advertisement