Page 5

Foto: Proŏmedia, Isifa, archiv

Test

T

Znáte houby?

Když jdete hledat místo, kde rostou houby: a) rostou tam houby – 1 bod b) roste tam houby – 0 bodů

Natvrdo Zpravodajství Z domova i z důchodců

Jedovatou houbu poznáte: a) podle vroubků – 1 bod b) podle toho, že jste zase na houbách – 0 bodů Prázdniny v hlavním městě

Letní pohoda

Vyhodnocení: 2 body – Jste Smotlacha. 1 bod – Nejste Smotlacha. 0 bodů – Nejste.=

T

Praha – ráj vodáků

<

Slunečné počasí přilákalo do metropole řadu japonských a dalších turistů. Návštěvníci města využili příležitosti k romantickým projížďkám po klidné, zádumčivé hladině Vltavy. =

<

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky

T

Užitečné Kurzovní lístek

T

Za 100 Kč dostanete: 217,20 kwanzu 33,78 pulu 64,93 birru 135,8 dalasí 36,49 lotiu 36,49 lilangeniu 24570 kwachĶ 2 desetileté kluky

Afro : Afrikán MĶžete na nçj ulovit partnera Když máte kliku, vydrží celý život Ideální na fesĨák nebo na party Když se o nçj nepeÝuje, smrdí

1 1 1 1

: : : :

0 Odpudí nejspíš i PĜemka Podlahu 0 LetniÝka jde do hnoje za pár mçsícĶ 0 Je cool leda na hĜbitovç 0 Smrdí a smrdí, kdybyste se pĜervali

4:0 Pravda, ke kytičkám nemáme moc vztah. Ale kdyby si někdo dokázal narvat na hlavu afrikán, možná by bylo všechno jinak. ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Angola Botswana Etiopie Gambie Lesotho Svazijsko Zambie Thajsko

d

Úspçch sociálních sítí, urÝených lobotomĶm, co se kamarádí s každým, inspiroval vznik sítí asociálních. V nové službç Hatebook, pĜípadnç na Nenávidímtç. cz se mĶžete spojit s lidmi, co vás štvou, a od plic jim sdçlit, co si o nich myslíte. Na stránkách, kde váš proŏl editují ostatní a pro komentáĜe existuje jen tlaÝítko „Nelíbí se mi“, se o sobç dozvíte ledacos zajímavého. Právç teá Ivana Gottová vyhrála cenu Ítý. „Máme s Karlem obrovskou radost,“ prohlásila úspçšná moderátorka, i když se jí nikdo na nic neptal. PĜed minutkou Na farmáĜských trzích se prodává ovoce ze supermarketĶ. Podle prezidenta farmáĜského svazu Víta Mrvy by skuteÝný sedlák v létç pĜed žnçmi nikdy neprodával u stánku. „Majó to z Lidlu a tĜikrát zdražené,“ uvedl Mrva, který tisku zároveĎ pĜedložil fotograŏe dokazující, že ve stáncích prodávají prodavaÝky velkých obchodních ĜetçzcĶ. PĜed jinou minutkou Když nevíte coby, jdçte kopat hroby! PĜed 666 dny

5

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.