Page 25

Téma BLUDY O AFRICE V Africe se... Takže hned na začátek: Afrika je kontinent a nic moc obecně se o ní říct nedá. Mluví se tu zhruba 2000 různými jazyky, je tu 54 států. V Africe žijou černoši Na kontinentu najdete bezpočet etnik čistě afrických, ale i spousty dalších. Féničané, Vandalové, Egypťané, Arabové, Berbeři, Beduíni, Tuaregové, Núbijci na severu, stejně jako Somálci, Etiopané a další obyvatelé východního rohu Afriky jsou semité, tzn. mají mnohem blíž k Palestincům než k Zuluům. V JAR, Ugandě, Keni a Tanzanii žijí početné indické komunity. Obyvatelé Madagaskaru mají své kořeny až v Oceánii. V Africe žijí už po staletí Číňané, Libanonci a samozřejmě spousta bělochů. Ženy jsou v Africe míň než nic Žena má v Africe tradičně vážené postavení, matriarchát je tu základem mnoha kultur. Třeba rwandský parlament má největší zastoupení žen na světě: 56 %, včetně předsedkyně. Skoro ve všech afrických demokraciích zastávají ženy vysoké pozice. Libérie má prezidentku Ellen Johnson-Sirleaf a Luisa Diogo je premiérka Mosambiku. Kulturu sem vnesla Evropa Stejně dobře bychom mohli tvrdit, že Evropané přinesli do Afriky násilí, války a zpátečnické názory. Jeden případ za všechny – mnohé africké národy byly tradičně tolerantní k homosexualitě. V předkoloniální Jižní Africe nebo v dnešní Burkině Faso ČiliChili | 08 | 2010 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

byly lesbičky vážené členky komunit. Za normální považovala homosexualitu etnika žijící v dnešním Kamerunu, v Gabonu, Kongu, Beninu, Angole a dalších zemích. Když do Angoly přišli zástupci portugalské vyspělé civilizace, octli se homosexuálové v roli zločinců. A dál? V Maroku je nejstarší univerzita na světě, Etiopie je (po Arménii) druhou nejstarší křesťanskou zemí vůbec, v JAR proběhla roku 1967 první úspěšná transplantace srdce atd. V Africe mají všichni AIDS Ačkoliv je AIDS velký problém, opět nefunguje generalizace. Třeba většina zemí západní Afriky má počet HIV pozitivních pod 2 %. Jinými slovy: jsou na tom podobně jako třeba v USA. Studie uveřejněná v The New England Journal of Medicine dokonce ukazuje, že HIV pozitivních ve Washingtonu je v procentech víc než v Etiopii, Nigérii nebo Rwandě. Afrika je plná válek Z 54 afrických zemí válka probíhá nebo doznívá v Demokratické republice Kongo, Burundi, Pobřeží slonoviny a v Somálsku. Lokální konflikty hoří ještě v Čadu, Zimbabwe, Alžíru, Libérii, Sieře Leone, Togu a v Súdánu.

O Africe má Evropan asi následující představu: Je to velká země, kde žijí černoši v chýších a lvi. Civilizaci tam přinesli evropští kolonizátoři, kteří tam postavili města a silnice, ale Afričané je vyhnali. Od té doby tam všechno krachuje, válčí a mezinárodní pomoc kradou diktátoři. Tak takhle nějak to není.

nad každým živým tvorem“. Afričané byli proti tomu odjakživa s přírodou propojeni. Což Evropané prostě nepobrali. A Afrika dostala nálepku kontinentu obývaného barbary, kde si každý může svévolně brát, co se mu zlíbí. První ranou do vazu Afriky byla skoro půl tisíciletí trvající éra obchodu s lidmi. Trh s otroky tu fungoval samozřejmě i předtím, stejně jako kdekoliv jinde ve světě (v 10. století byla významným otrokářským centrem i Praha). Hlavními zájemci o levnou pracovní sílu byli Arabové, kteří tehdy ovládali severní Afriku a kontrolovali tak obchodní cesty do Evropy. V roce 1315 ale vykonal král Mali jménem Mansa Musa pouť do Mekky v doprovodu pěti set otroků a sta velbloudů naložených zlatem a pověst o pohádkově bohatých barbarských královstvích v hlubinách neprobádaného kontinentu se rychle donesla do Evropy.

Šířit civilizaci v Evropě je sranda. Od Portugalska po Turecko a od Itálie po Švédsko se životní podmínky moc neliší. Když pomineme nutnost vzít si nějaký ten OTROCI Z RÁJE svetr navíc, jsme skoro Prvními, kdo se pokusili obejít arabské území všude doma. Ne tak a proniknout do nitra subsaharské Afriky, byli v roce v Africe, kde na jed1430 Portugalci. Vydali se podél západního pobřeží, nom světadíle najdete na kterém zakládali obchodnické osady. Postupně nekonečné pouště, o nic se dostali až na území Senegalu a Gambie, odkud méně nekonečné deštné po řekách dopluli do vnitrozemí, kde mohli měnit pralesy, rozbahněné měď, koně a zbraně za zlato a slonovinu. A otroky. močály a mrazivé útesy Trh s lidmi se Portugalcům zpočátku moc osídlené tučňáky. nevyplácel. Výnosný pro ně začal být až po objevení To, že z Afriky pochází cesty do Indie a po založení plantáží na Madeiře první lidé, si možná pamatujete z dějepisu. Podobně už jste určitě zaslechli něco o tom, že jedna V Africe mají všichni hlad... z prvních velkých civilizací vznikla v Egyptě. Ani Na kontinentu najdete ve zbytku Afriky se ale civilizace nevyvíjely pomaleji moderní velkoměsta i střenež v Evropě. Vyvíjely se ale jinak. Asi nejpravděpodověké vesničky. Podle dobnějším vysvětlením je, že Afrika prostě evropské žebříčku států dle HDP civilizační vymoženosti nepotřebovala. Velké africké na hlavu je Rovníková státy jako západní království Ghana, Mali nebo Guinea na 39. místě hned Songhai a jihovýchodní Zimbabwe a Swahili vznikaly za Českou republikou. v úrodných oblastech. Sklízelo se tu několikrát Do první sedmdesátky se do roka, byl tu dostatek pastvin, a země tedy byly vejde ještě Gabun, Libye soběstačné. Na co budete vymýšlet komplikované a Seychely, které předběhly zemědělské technologie, když necháte na poli Srbsko, Bulharsko i Brazílii. motyku a za týden na ní raší větvičky? Propojenost afrických civilizací s přírodou byla jedním z hlavních důvodů, proč ji Evropané nikdy moc nechápali. Evropská mentalita stojí na starozákonním „Naplňte zemi, podmaňte si ji a vládněte

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.