Page 22

Na výzvědách

CÍSAŘ KAREL I. RAKOUSKÝ (1916–1918)

I malá hrabata si ráda hrají

... fotograf Michael to nevydrží a požádá o pasování na rytíře.

Ačkoliv stále ještě žije císařův syn Otto, dlouholetý poslanec evropského parlamentu, kterému je letos osmadevadesát let, fakt, že i císař Karel byl prasynovcem Franze Josefa, nás vzrušuje. Jakmile nám Jeho Císařská Výsost potřese rukou, fotograf Michael to nevydrží a požádá o pasování na rytíře. Zatímco Císařská Výsost se popadá za břicho, my nechápeme a tváříme se udiveně. Georg Habsburg nás ale nenechá dlouho trápit. Vysvětlí nám, že právo povyšovat do šlechtického stavu má jen nástupce římského císaře, kterým je dnes už jen papež. „Víte, já jsem sice císařský arcivévoda a možný dědic devíti království, ale to má pro dnešní politiku asi takovou platnost, jako má pro dopravu stará parní lokomotiva. Pokud je v naší rodině nějaký politik, tak je to strýc Otto. Já jsem spíš po svých strýčcích, kteří bydleli tady v Brandýse; jeden z nich vynalezl brokovou opakovačku a druhý byl cestovatel, kterého postupně omrzelo být Habsburkem, takže se rozhodl, že se svého šlechtictví vzdá. Zvolil si občanské jméno Jan Orth a při cestě kolem zeměkoule zmizel i s lodí. Já jsem trochu umírněnější; pracuju v cestovní kanceláři a mám malý domek poblíž Salcburku, před kterým jsem si nedávno vysadil krásnou malou jablůňku...,“ vypráví Georg Habsburg.

22

JAK SE STÁT ŠLECHTICEM Na úplný konec se setkávám i s doktorem Milanem Novákem, který už osm let setkání s blahoslaveným císařem Karlem organizuje. Na kabátě má předstupeň šlechtictví; Řád svatého Řehoře, který dostal loni od papeže za organizaci jeho návštěvy na zdejší svatováclavské pouti („Michale, tudy vede cesta!“). Přes jeho svižné, sportovní vzezření je patrné, že je unavený, a tak mu pokládám jedinou možnou otázku: „Stojí ta fuška za to?“ „Víte, takhle se ptát nemůžete. Císaře Karla, když na něj uprostřed první světové války spadla odpovědnost, se taky nikdo neptal, jestli ho to tíží. Zahájil tajná jednání o příměří, ale nikdo s ním nesouhlasil, a on to pak musel táhnout až do konce. Pak vydal manifest, že své vojáky zbavuje přísahy a příslušníkům státní moci přikazuje, aby se dali do služeb jednotlivých národů, čímž zabránil občanské válce. Výsledek: V Evropě byl mír, ale jeho organismus to nevydržel a za čtyři roky z něho byl mrtvý svatý. Myslím, že když tu je někdo, kdo nám dává takovýhle příklad, tak by ten příklad měl být připomínán.“ Slova Milana Nováka znějí logicky. Jako zarytého plebejce mě ale napadá ještě malá otázka na závěr: „Neměl byste na hradě radši krále?“ „Neměl, protože šlechtictví je stav ducha. Doba králů s korunkou na hlavě a s Řádem zlatého rouna pominula.“ „A co ten řád, který máte na prsou?“ „No jestli myslíte přímo tenhle, tak to je kopie, kterou jsem dostal pod stromeček. Originál mi zatím neposlali,“ směje se nastávající šlechtic a s omluvou v hlase mi sděluje, že ještě musí zpátky do kostela. „Nezlobte se, ale my musíme uklidit…“

Prasynovec císaře Františka Josefa I. vystudoval práva na Univerzitě Karlově. Během studií bydlel na Pražském hradě a k jeho profesorům patřily čelné osobnosti českého národního života. Léta 1908–1911, která prožil jako nadporučík 14. dragounského pluku v Brandýse nad Labem, byla podle jeho slov nejkrásnějšími chvílemi jeho života. 28. června 1914 byl však v Sarajevu zavražděn následník trůnu František Ferdinand d'Este a o měsíc později vypukla 1. světová válka, během níž zemřel i císař František Josef. Pacifista Karel, který usedl na jeho trůn, ihned začal jednat o míru, ale bylo už pozdě. Stačil ještě propustit české vůdce, kteří byli za jeho strýce odsouzeni na smrt, a vydat rozkaz, aby se c. k. vojsko a policie poklidně rozešly do služeb jednotlivých národů. Zemřel na zápal plic na africkém ostrově Madeira. V roce 2004 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného, což je předstupeň svatořečení.

Čilichili | 07 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2010 | 07 | Čilichili: Dovolená jako peklo  

To slovo zní hezky, ale po létě je u psychologů natřískáno.

2010 | 07 | Čilichili: Dovolená jako peklo  

To slovo zní hezky, ale po létě je u psychologů natřískáno.