Page 21

Na výzvědách

Pozor, ať vás nepíchnu, madam Na rytíře vás pasovat nemohu

OBĚŠENEC NA AUTOBUSÁKU Začíná mše. Vedle oltáře leží v pouzdře Václavův sluha Podiven Paladium, posvátný obraz Panny Marie mrtvému přívěsek sundal z korintské mědi, který podle legendy věnoval moravský věrozvěst Metoděj a utekl s ním na dnešní ke křtu svaté Ludmile a který od té doby ochraňuje českou zemi. Ludmila autobusové nádraží ho odkázala svému vnuku Václavovi, který ho nosil pořád na krku a měl ho na sobě i ve chvíli, kdy ho nedaleko odsud probodli bratrovi lidé. Václavův sluha Podiven mrtvému přívěsek sundal a utekl s ním na dnešní autobusové nádraží, kde ho Boleslavovi žoldnéři dostihli a oběsili. Na tom místě byl později založen Brandýs. Mše končí. Dva rakousko-uherští vojáci Paladium odnášejí z kostela. Před budovou na ně čeká důstojník, který známým povelem „Hab acht!“ (český „hapták“) docílí toho, že příslušníci všech přítomných armád vzdají čest národní relikvii. NÁSLEDNÍK V CESTOVCE Nastává vrcholný okamžik dneška. Spolu s fotografem Michaelem máme být představeni představiteli trůnu, prasynovci posledního císaře Georgovi (58).

Čilichili | 07 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21

2010 | 07 | Čilichili: Dovolená jako peklo  

To slovo zní hezky, ale po létě je u psychologů natřískáno.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you