Page 19

Jak nás (ne)pasovali na rytíře Armádní hudba vyhrává marš maršála Radeckého. Po trávě, které nikdo nevěří, že je přes týden obyčejným stadionem, slavnostně defilují vojáci v rakousko-uherských uniformách. Text: Tomáš Koloc Foto: Michael Kratochvíl

Hlášení velitelů vojsk obřadně přijímají dva muži: důstojně vyhlížející rakousko-uherský plukovník a skromný pán ve vatovém kabátku. Plukovník je vedoucí odboru kultury města Brandýs nad Labem Milan Novák. Pán ve vaťáku je arcivévoda Georg Habsburg-Lothringen, prasynovec posledního krále, který kdy usedl na český trůn. Obec, ve které se akce s názvem „Audience u císaře Karla I.“ koná, má ze všech obcí v Čechách nejdelší název: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Ve městě, kde dal nesvatý kníže Boleslav zavraždit svého svatého bratra Václava, se už osmý rok slévá modrá a červená krev z celé Evropy. Šlechticové se tu scházejí, aby uctili památku posledního rakouského císaře. Ten tu byl totiž na vojně, a ačkoli ho tu na rozdíl od svatého Václava nezavraždili, i on to v roce 2004 dotáhl na blahoslaveného.

Čilichili | 07 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

OBRLAJTNANT KAJZR Z nedalekého obchodu zní ryčná country, která se mísí s vojenskou kutálkou našeho průvodu. Za maďarskými honvédy pochodují čeští vojáci v uniformách rakouské infanterie. Jeden z nich s mohutnými vousy připomíná legendárního žrouta Balouna. Chybí tu jenom Švejk, který ještě před chvílí Balounovi vyčítal, že panu obrlajtnantovi sežral housku s paštikou. „Ty vole, ten je hezkej!“ Děvčata z davu obdivují nejvíc dragouny, stejně jako kdysi. Málokterá z nich ví, že se tu před těmi sto lety mohla zaplést s vojákem, který to dotáhne na císaře. Zralá paní průvodkyně nám to upřesní. „Když arcivévodu Karla poslali do Brandýsa vojákovat, měl stejnou hodnost jako obrlajtnant Lukáš – nastoupil jako nadporučík. Tenkrát to ani náhodou nevypadalo, že bude císařem. Následníkem byl jeho strýc František Ferdinand d'Este. Brandýs zvolila císařská rodina proto, že zdejší dragounský pluk byl prestižní a místní zámek vlastnil další Karlův strýc, který měl trvalé bydliště na Mallorce. Brandýs byl navíc jen dvacet kilometrů od Prahy, kam arcivévoda chodil na přednášky k nejlepším profesorům české univerzity. Učil ho třeba historik Jaroslav Goll, dědeček Nataši Gollové.“

19

2010 | 07 | Čilichili: Dovolená jako peklo  

To slovo zní hezky, ale po létě je u psychologů natřískáno.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you