Page 47

Možná vás pohled na váš telefonní účet nepotěšil. Některé děti by daly vše za to, aby se mohly podívat aspoň na něj. Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým dětem a studentům různými způsoby usnadnit integraci do společnosti. Finanční i nefinanční dary od partnerů a sponzorů jsou pečlivě rozdělovány na jednotlivé projekty i konkrétním dětem. Příspěvek můžete vložit na účet číslo: 2512300102/2600 nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS LEONTINKA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Nadace Leontinka obdrží 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Více na

Hlavní partneři

Mediální partneři

Chilli 190x245.indd 1

www.nadaceleontinka.cz

Partneři projektů

Komunikační agentura

18.5.2010 14:45:41

2010 | 06 | Čilichili: Padlí bohové  

Jsou fotbalisté normální?

2010 | 06 | Čilichili: Padlí bohové  

Jsou fotbalisté normální?