__MAIN_TEXT__

Page 1

www.cilichili.cz

11/ 2009

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

11 2009 Sateliťané www.cilichili.cz


Děti chtějí mít domov

Pomáháme rodinám i dětem v krizové situaci Dům tří přání, o. s.

POSKYTUJEME

• pobytové služby (Azylový dům P. Pittra pro děti)

• ambulantní služby • terénní služby KOMU POMÁHÁME

• rodinám v nesnázích

(existenčních, vztahových, zdravotních) • rodinám v krizi (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné apod.) • rodinám s dětmi spadajícími do syndromu CAN (týrání, zanedbávání, zneužívání…) • rodinám s dětmi s poruchami chování (hyperaktivita, výchovné problémy, reaktivní útěky) • rodinám s dětmi s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci • nezletilým těhotným dívkám A CO K TOMU POTŘEBUJEME?

• Vaši pomoc!

Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Karlovarská 18, Praha 6 – Ruzyně tel./fax: 235 302 698 gsm: 607 199 291 Ambulantní a terénní centrum Svatovítská 7, 160 00 Praha 6 tel./fax: 233 931 310

www.dumtriprani.cz

Pomozte nám pomáhat číslo účtu: 170285379/0800


monitory slavných

Plocha Marty Jandové vé

www.coolturni-prehled.cz

ICQ

Lubo Stano: Dobrý den Marto, măžu s Vámi

udûlat rozhovor pro ºasopis Minim?

Martenska: Jasný, píùo. Co chceš vûdût? Lubo Stano: Zajímalo by mû, jak tûžké bylo

hudebnû se prosadit v cizinû.

Martenska: Je to strašnû tûžký. Musíš

coolturák

Svět se zbláznil do Čechů!

Česká hudba ovládá globální šoubyznys. Skoro každý týden se vynoří nová neokoukaná tvář, která se k překvapení celého národa už stihla prosadit ve vyspělé cizině. Abyste tušili, v jakém rytmu tančí planeta, máme pro vás přehled českých interpretů proslulých za hranicemi.

pracovat se správnejma lidma, znát

MARTA JANDOVÁ

a hlavnû mít co dát. Obsah, ten je dăležitej.

a Der Happy), proslulé v Bádensku-Württembersku, pÿedevším v Karlsruhe. Prosadila

Lubo Stano: Jak ºlovûk pozná, že uspûl

imitátory Karla Gotta. Po návratu z Nûmecka Marta pokraºuje v úspûšné sólové

Zpûvaºka superúspûšné nûmecké poprockové kapely Die Happy (dÿíve Das Happy

správný lidi, chodit se správnejma lidma

se i v oblíbené regionální soutûži Der Bundesschmuck, kde skonºila šestá za pûti

a že už je z nûj opravdová hvûzda?

kariéÿe rebelské rockerky, zejména úºinkováním v muzikálu Mona Lisa a rolí harpyje v sitcomu ¹esko-Slovenská SuperStar.

Martenska: Kritikové v ¹esku o tobû

zaºnou psát, žes uspûl v Nûmecku. Jak to

napíšou, je to pravda. Pak tû v ¹echách

SUNSHINE

vyhráno. Pÿedpokládám, že si toho brzo

kdo byl zrovna v Japonsku, když tam mûli turné, a náhodou spadl do správného klubu.

komolit moje jméno a psát, že jsem z Litvy.

ºemuž pÿináší do ¹eska svûží vítr. Sunshine pÿedskakovali Uriah Heep na koupališti

Lubo Stano: Je mi divné, že jako populární

který v roce 1974 spolupracoval s Tomem Waitsem pÿi vystupování z autobusu.

Skupinu, u nás totálnû nedocenûnou, zná ve svûtû prakticky každý. Pÿesnûji každý,

pozvou dûlat porotu v SuperStar a je

Kapela skvûle napodobuje svûtové interprety populární pÿed patnácti lety, díky

všimnou i Nûmci a koneºnû pÿestanou

v Choceradech, album Boring Shout jim produkoval proslulý producent Zero Nobody,

nûmecká kapela máte na Facebooku

pÿibližnû tolik fanouškă jako ºeské duo Eva

IVA FRÜHLINGOVÁ

a Vašek. ¹tyÿikrát míý než Tÿi sestry.

Bývalá topmodelka okouzlila Francii ukrajinským pÿízvukem na albu Litvinoff. Sexy

šepot jí umožnil odstranit z dalších alb Chomutoff a Benešoff jakoukoliv melodii, díky

Martenska: Víš co, píùo, já jsem upÿímná

ºemuž dostala ºeského Andûla za zpûvaºku roku. Její singl „La merde“ slavil

holka. Bûž do hajzlu.

obrovské úspûchy ve valonské ºásti Belgie a dvakrát ho pÿehrálo i internetové rádio

Canal Strasbourg. Zpûvaºka vytvoÿila perspektivní pár se zpûvákem skupiny Kryšpín Richardem Krejºou, který jí byl do pasu a vsedû na jejích zádech zažil poprvé závraā

z umûní. Vztah skonºil, když si Iva zlámala nohy v soutûži StarDance.

Zastavený klip

MARKÉTA IRGLOVÁ

Sympaticky skromná superhvûzda získala Oscara za zpûv pištící myši ve filmu

Once Is Enough, naºež zmizela z povrchu Zemû. Údajnû se ukrývá v Pákistánu. Koš

Dotyky slámy

www.meinworterbuch.cz

Dotyky slámy Nûmecká rockerka online

Slovník rockerky Der Trottel Die Schweinerei Scheisse Der Dummkopf Ficken Sie, bitte!

Fanoušek Showbusiness Sakryš Kritik Bavte se!

Petr a Marta Jandovi zpívají o tom, co mají spoleºného.

Coolturni-prehled

ICQ Lubo

Dotyky slámy

Meinworterbuch

3


výkop

JEN DO NÁS

čtení

10 2009

10/ 2009

porce pěkně ostré ho

100% ŽUMPA! SPECIÁ LNÍ BONUS: STOKA

Bulvár

Landa má BOBRA

Schovává ho v zoo o

www.cilichili.cz

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus

BUL VÁR

Dobrý den,

Paris Hilton

ZA SEDMERO SATELITY Pracuju ve městě a denně jezdím přes satelity do své domovské vísky. No a při těch každodenních průjezdech jeden leccos vypozoruje. Tuhle v metropoli a okolí řádila vichřice. Voda se valila po ulicích a ze stromů padaly větve. Ve městě se na tu spoušť celkem rychle vrhli hasiči, cestou mě usměrňovali policisté. Ale jen na hranice města. V satelitech to bylo jiné. Na ulicích větve, ale nikdo, kdo by to řešil. Čekalo se, až dorazí hasiči i policie z města. A tak se po silnicích chaoticky kličkovalo a byla to zábava. Tam, kde začíná první pravá vesnice, stál hned na začátku soused, co šéfuje rozvětvenému rodu, statku a teď i veřejné dopravě, a mával rudým hadrem, pravděpodobně ze starých trenýrek. „Jeďte opatrně, spadnul tam strom a strhnul dráty,“ hulákal mi do okýnka. „Ale chlapi už to dávaj do rychtiku.“ A taky že jo. Na návsi je půlka vesnice, všichni mají pily a sekyry. Tak to tady chodí. A to je taky hlavní rozdíl mezi vsí a satelitem. Až v satelitech bude ten někdo, kdo bude mávat trenkami, a pak těch pár lidí, co se zvedne a půjde makat, tak už to nebudou satelity. Filip Horáček

PRASKLA VODA! TOTÁLNÍ ŽVÁ ŽVÁST

Pomsta hospodyně! Paris Hilton (28), dědička hotelového impéria, vyhnala po hádce pomocnou sílu. Žena jí proto zatajila poškoze ný buben pračky. Když si šla Paris pro čisté spoďárk y, vychrstla jí voda přímo na drahý mejkap. Třikrát fuj!!!

Zdarec, Že se nestydíš, potvoro!

Suchý z nosu?

N! UTAJENÝ BUBE ATÉR??? AL ST Pomţže IN dratace!!! Tomu őíkám hy

tak ten váš bulvár, tak to je zatím nejvíc, co PRAHA 36 36ÝÝC C BRNO -14ÝC NOVÁuž HUŘněkolik 1634ÝC jste udělali. A to vás čtu let.>>Ve firmě jste nám s tím na pár hodin výrazně snížili produktivitu práce. Jen tak dál. Katka

Vy žumpo, vy stoko :)

snažila jsem se vás najít na Facebooku, protože mi kolegyně říkala, že máte super fanouškovskou stránku. Já se ale s Facebookem teprve učím a našla jsem několik ČILIstránek. Která je ta vaše? Jinak jste super, abych nezapomněla. :-) Díky, Jiřina z Písku

Hezký den, Jiřino! Naše stránka je samozřejmě ta nejlepší. :-) Zadejte do prohlížeče rovnou www.facebook.com/cilichili, a budete doma.

Mamka vám tu Paris Hilton sežrala i s navijákem. Divila se, jak jí mohla prasknout voda, když ani nebyla těhotná. Bulvár byste mohli dělat častějc. Jde vám to líp než profíkům. Mějte se, Ivča Pivča

Hustý, hustý, hustý ČILI mi ukázali kluci na hokeji. Přecházím teď k Vodafonu a tak trochu i díky vám. Doufám, že to takhle povedete furt. Karel Maška

Nazdar lidi! Děkujeme všem za chválu na bulvární číslo. Bavilo nás. Ale myslíme, že jednou stačilo. Teď už budeme zase ČILICHILI – seriózní jako vždycky. Znáte nás. :-) Pište dál! Vaše redakce

redakce@cilichili.cz Jedeme na Zelenou energii

ČILICHILI 11/2009 ročník V

www.cilichili.cz

Ředitel redakce: Filip Hrubý Šéfredaktor: Michal Schindler Zástupce šéfredaktora: Štefan Švec Kreativní ředitel: Simon Brown, &&& Ltd. Produkce sekce Vodafone: Martin Pistulka Editoři a psavci: Jindřich Novák, Filip Horáček, Martin Groman, Jakub König, Tomáš Fürstenzeller Designéři: Petr Toman, Tomáš Trnobranský, Shawn Davey Manažer: Marek Slezák Produkční: Pavel Matuška DTP: Aleš Duroň Asistentka: Lenka Ciznerová Manažer inzerce: Michal Koubek Obálka: thereddress.co.uk Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Uzávěrka vydání: 15. 10. 2009 Datum vydání: 1. 11. 2009 Distribuce: Česká republika Periodicita: měsíčník Prodej inzerce: Michal Koubek, e-mail: michal.koubek1@vodafone.com Uzávěrka podkladů inzerce 12/2009: 14. 11. 2009 MKČR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Cesta z těsta. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Sbor dobrovolných vařičů. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

4


výkop

www.cilichili.cz

11/ 2009

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

OBSAH / 11 / 2009

str. 22

22–32 Téma 60–67 Kultura str. 14

Sateliťané. Vplížili jsme se do satelitů na předměstích a zkoumali, co se tam pod rouškou barevných omítek děje.

60 Kaddáfího pankáči a sexy kravál; 62 Vinyl na věčné časy; 66 Protektor na pranýři

6–22 Menší kusy 6 Buvol, varan a modelka; 8 Balkon, nebo zahrada?; 10 Bedřich a panna, Emil a hamaka; 12 Krvavá pohádka; 14 Umění s hadrem; 20 Trubky měly mejdan

str. 60

123: Volá Vodafone str. 36

str. 48

36–59 Větší kusy 34 Mravy, nebo nemravy?; 36 Klokan promluvil. S náma; 40 Vaše hvězda stoupá; 48 Ostrov největší hvězdy Hollywoodu; 56 Ajťácká pánev; 58 Nová stará pětistovka

68 71 72 73 74 75 76 77 78 82 83 102 104 105 106

Zprávy z Vodafonu Něco pro studenty Internet v PC/notebooku Internet v mobilu S Vodafonem po světě Data ze světa Vodafone karta – eso mezi kartami Přesedlejte z karty na tarif Vymyšleno pro firmy Lahůdky z Vodafone live! Všechno o telefonech Prodejny – Kde nás najdete Balíčky, co se hodí Volací jistina Snadná cesta k Vodafonu 5


drobky

?

ut, vole

asno Mám zh

GENETICKÁ LABORATOŘ Věda dokáže zázraky. Vyrobí modelku z čehokoliv.

Nevěsta k potrhání

Svítící buvol Čínský zemědělec se tak dlouho hádal se svou manželkou o to, kdo zapomíná zhasínat ve chlévě, až se rozhodl si na viníka počíhat. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že hříšníkem není jeho choť, ale buvol. Ten dokázal zatáhnout za šňůrku vypínače zuby a činil tak, kdykoliv dostal hlad nebo žízeň. Uměl dokonce světlo vypnout, ale pokud mu krmení nebo voda došly, nechal rozsvíceno. „Řekl jsem to ve vesnici, ale nikdo mi nevěřil. Jeden soused se se mnou dokonce vsadil, že mi dá 10 jüanů pokaždé, když buvol rozsvítí. Tu noc jsem vydělal 50 jüanů,“ pochvaloval si zemědělec. Buvol už se dokonce objevil v televizi, a tak se vrata na farmě díky turistům netrhnou.

Recept, jak v době krize snížit náklady na svatbu, vymyslela jedna Číňanka. Vdávala se totiž v papíru. Šaty pro nevěstu jménem Sha Sha, vytvořené z tohoto materiálu, zhotovila jejíí nejlepší kamarádka Zhu Zhu. „Jako návrhářce svatebních šatů mi látková róba přišla trochu nudná, a tak jsem si řekla: Proč je neudělat z papíru? Výroba mi zabrala dva a půl měsíce,“ tvrdí Zhu Zhu. Šaty z bavlněného papíru zdobily stříbrné proužky, takže se na slunci třpytily. Ženich se sice bál nevěsty dotknout, aby šaty nepotrhal, ale jinak prohlásil, že jeho nastávající vypadala nádherně. Nevěsta měla každopádně štěstí, že nepršelo.

Ještěr

Umění

Motorová basa Na ptáka jeřábem Až s pomocí hydraulického jeřábu dostala jedna Britka ze stromu uprchlého papouška. Když jí odmítli pomoct hasiči i ochránci zvířat, nezbylo nic jiného než povolat těžkou techniku na vlastní náklady. Papoušek ara psychicky nezvládl stěhování, ulétl na strom a odmítal sletět dolů. Majitelka si sice nakonec najala jeřáb, ale stejně strávila pod stromem bezesnou noc plnou starostí o létajícího miláčka, neboť stroj byl k dispozici až ráno. „Vynesla jsem si ven židli a deku a všichni, co projížděli kolem, se na mě divně dívali,“ řekla. Ráno se nakonec díky jeřábu podařilo ptáka zachránit. 6

Nekonvenční motorkář z města Maulburgu si postavil čtyřkolku z basy od piva. Smůla byla, že ji postavil v Německu. Tamní policie je jak známo na tyhle věci pinktlich, tak mu ji zabavili. Při své poslední jízdě se totiž řidič pokoušel strážcům zákona ujet. Když ale zajel do hustého lesa, uvízl v bahně. „Jeho řemeslné umění na nás udělalo silný dojem, takže jsme mu pogratulovali a pak mu stroj zkonfiskovali. Motor má jen jeden píst, ale nějakým způsobem se mu povedlo překročit povolenou rychlost,“ uvedli nekompromisní policisté.

Simona Krainová

Je to tedy umění, ale nakonec může být královna přehlídkových mol, která okouzlí malého uhrovatého hokejistu s divnými libůstkami v sexu, z každého.

Omluva čísla

Omlouváme se Jiřímu Hudlerovi, že jsme ho nejmenovali přímo.

Jestli si chcete zakřížit sami, skočte do naší genetické laboratoře na do sekce Lidi na mušce.


Asi bych mel už konecne napsat ten dopis

a poslat jí ho mailem

.

A když už jsem si na to vzpomnel, tak bych mel pripravit taky tu finální kalkulaci a poslat ji zákazníkovi, který u nás byl vcera. , možná bych jí mohl Mezitím bych se mohl kouknout na její profil odpoledne poslat video z hokeje, at´ vidí, že jsem sportovec. A co kdybych jí treba objednal kytky ? To urcite zabere. Napíšu ješte bráchovi, že se uvidíme o víkendu. , co mám rád. Ted ale rychle na tu schuzku, po ceste si pustím neco Mel bych se predtím ješte kouknout na tu prezentaci a mužu si , abych na neco nezapomnel. po ceste udelat pár poznámek Dobre, že mám navigaci, tady aby to clovek hledal… Musel bych rychle najít nekoho z firmy v kontaktech a volat. Konecne mi napsala, nerad bych o ty její vzkazy prišel, dobre, že mám My Phone, takže mám zálohu, hlavne všechny kontakty a taky ty její fotky, o ty bych taky nechtel prijít.

Take all you need with

HTC HD2 www.windowsphone.cz


duel

Balkon X Zahrada Na beton i kachlíky můžete kašlat Když se nachmelíte, můžete sletět Sousedy vidíte jako v televizi. I s televizí Horní sousedi vás občas něčím zasypou Party na balkoně je pro sardinky K úklidu stačí smeták a trocha drzosti Milenec na balkoně je v loji

1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1

Budete kosit, okopávat, plejt, zalejvat... Jen oslavujte, spánek v trávě posiluje Výhled je nadstandardní výbava Pokud nebydlíte vedle Fibingerky, jste v klidu Na garden party se můžete vyvalovat Úklid na zahradě je pro masochisty Ze zahrady utečete raz dva

3 : 4 Zahrada vyhrála s chlupem, ale jenom proto, že jsme balkon šetřili. Plesnivá kapsa na baráku přece nemůže porazit samu přírodu!

Procvičujte mozek s prostorovými vystřihovánkami! Vytiskněte si tyhle kousky jako 2D placky, pomocí nůžek a lepidla z nich jistě hravě uděláte 3D kousky. Tak šup na do sekce Vychytávky.

8


pavlač

Emil Hakl

Trochu se zhoupnout

Města se zmenšují a zároveň zvětšují. Dovnitř se vejde míň a míň lidí, kterých ale zároveň pořád přibývá. Nejde s tím dělat nic rozumnějšího než aspoň některé z nich přesvědčit, aby si vzali půjčku na fáro, kterým budou dnes a denně jezdit do práce a z práce z pěkného domku za městem. Na ten si taky půjčí. A navíc se nebudou muset koukat z okna na nějakou hnusnou ulici s popelnicemi a viaduktem, ale uvidí přírodu, to jest pole. Za polem sice jezdí sem a tam kamiony, ale aspoň se něco děje. Stejně se domů dostanou až v noci a o víkendu tolik kamionů nejezdí. Někteří romantici tenhle styl pořád ještě neskousli. Když přijde řeč na periferii, trousí negativistické poznámky, že ta jeho periferie v tom jeho městě mizí, případně zmizela. Říkalo se to

Za polem sice sem a tam jezdí kamiony, ale aspoň se něco děje. před sto lety, říkají to sedmdesátníci a vidí to tak i šestnáctiletí. Ona totiž mizí průběžně. Je pravda, že když si jeden vzpomene na staré Záběhlice, Břevnov, Žižkov, na staré Kyje, na starý dobrý Jižák, propadne chvilkovému dojmu, že něco není v pořádku. Jenže co přesně? Fakt, že ty brčálové a kanárkové a fialové budky nahradily rozpadající se paneláky a opuštěné fabriky? Jiní romantici to už skousli a bydlí v satelitu. Jednoho z nich znám, má na minizahrádce za oranžovým domkem zavěšenou hamaku, na které se sice nestíhá houpat, ale jednou možná... Ten u mě občas sedává v mé díře na Vinohradech. Dřív říkával: „Chlape, udělej se sebou něco, přece tady neshniješ,“ a dneska říká: „Ty to tady máš tak útulný, chlape, buď rád, žes to nevyměnil.“ A netuší, jak moc mu závidím tu hamaku, na které se nestíhá houpat. Noviny občas tvrdí, že je tenhle typ bydlení na ústupu, neb se nestíhají budovat infrastruktury, školky, hřiště a tak. Nevím. Něco na tom možná bude. Podle mého to ale ta hamaka, na které se jednoho krásného dne člověk zhoupne, bohatě vynahrazuje.

10


JIS TO TA

VĚ ÿN OS TI

PŐENOSNÝ! SNADNO HO SBALÍTE NA DOVOLENOU! NAFUKUJE SE SPOLEÿNĚ S VÁMI! MĚJTE SVÉ BLÍZKÉ STÁLE U SEBE!

B O R H Í C A V O NAFUK www. hrob.cilichili.cz DušiĀková sleva! Více na

BONUS! Nafukovací kőidélka pro od let do nebe zdarm a!


kácíme modly

Dobré mravy na dvě věci text Jiří Holubec foto Profimedia

Etiketa je snůška blábolů, které nikdy neměly rozumný smysl. Žijeme v časech, kdy pánové v restauraci běžně odkládají saka a dámy klidně pocintají stolek čajem, protože koho by bavilo držet furt talířek pod hrnkem. Zaplaťpámbůh za to.

Z

bytečných výmyslů nám otravuje život až až i bez etikety. Co si budeme povídat, položit si při jídle lokty na stůl je prostě pohoda. A nemáte křeč v ramenou. KDE SE VZALO DOBRÉ VYCHOVÁNÍ První závazná společenská pravidla vznikla na francouzském dvoře za Ludvíka XIV. Historik etikety Steven Mintz tvrdí, že hlavní důvod nebyla ani náhodou snaha chovat se k jiným lidem slušně. Dvůr krále Slunce byl koneckonců sebranka intrikánů s pochybnými hygienickými návyky. Celý ten obrovský labyrint společenských zvyků, pravidel a konvencí neměl jiný účel než znemožnit lidem mimo komunitu dostat se blízko božskému panovníkovi. Podobně to bylo v Anglii, kde se závazná společenská pravidla chytla velmi rychle. Místní pozemkoví lordi se těžce vyrovnávali s tím, že je najednou kdejaký usmolený kupec bohatší než oni, a o to víc si začali zakládat na pověsti gentlemanů a na propracovaném

12

systému společenské etikety. Mohli jste být chudí jako myš, ale pokud jste se uměli řádně chovat v klubu, měli jste stále zajištěn přístup do nejvyšších kruhů. Takže až vás někdo upozorní, že zabořením špatné lžičky do langusty urážíte jeho společenský krasocit, můžete si být jistí, že jde o vystresovaného paranoidního snoba. SMRDÍ VÁM Z KUŠNY, MADAM Galantní chování k ženě nemělo původně nic společného s úctou. Žena sloužívala na veřejnosti jako módní doplněk, pohnutky chránit ji byly přibližně stejné, jako když se dnes majitel drahého auta vyhýbá kalužím. No a ty lokty při jídle jsou z dob, kdy se chtěl ke královu stolu u dvora nakyblíkovat úplně každý, takže mít lokty na stole znamenalo vrazit je sousedovi do talíře. A tak by se dalo pokračovat.

Smím prosit do hrobu?


kácíme modly

Skvělé vychování vás na Borech nevytrhne

ná pravidlaa a Nesmysln

PROBLÉM NEMRAVŮ Obhájci nezbytnosti etikety, třeba autor knihy Nejste na planetě sami John Mayor, tvrdí, že dnes kráčíme světem, jako bychom byli jeho střed, a zavedená pravidla slušného chování jsou to jediné, co stojí mezi řádem a anarchií. Steven Mintz mu ale oponuje: „Lidi se dnes chovají daleko líp, než se kdy chovali,“ říká. „Přinejmenším nepliveme jeden druhému pod nohy, nekrkáme si navzájem do obličeje a nemočíme na ulici, což bylo dřív běžné a nikdo se nad tím nepozastavoval.“ Takže jestli rádi studujete knihy Gutha-Jarkovského nebo Ladislava Špačka a důsledně dodržujete i takové prkotiny, jako že se slánka a pepřenka podávají zároveň, asi na tom není nic špatného. Jen prostě děláte trochu zbytečné pitomosti s pochybným původem.

jicch původ jeji d Původ

peem do up hrrup h m cch nýým zkkaažeeen sl zk usl ous ou n zaako ořaaan dvvo e dv s se y . b by y. y y k dy d ák á Kd K zá z e ře ř m ě e. m mee. u v něěm dáám mu ojíjídá oj by m ally by staaly ůst ky a až ty po a, zůs baa, b ussky u ou hlleeb ch ch naa ko eme n mem o llááme ivvo Peeeččivo P rou ero ň,, kktter aň zbraň ou zb ukrryyyttou t uk te pííte op o ho uch o uc žkko těžk e tě ce c lc lce l a pa p z ez e B Be . e u l le el mu iittele ttiite by m osstit ho niiižž by n it ho dllit d tu, aniž bááttu zakkyyd li za ohli oh pssee kkaaab ps mo te m u v kkaaap byysste by ukkku míít ru míí m m neessm Páán n P cc.. e na zzaa l le al ale a p ovvváána ň o po p sp s ovvaažo po l les a al ale yylllaa p ovaall ma byla uko se ssaaam neevvyykkku eejjjííccíí se háázejí rocch na pro Žeen . ě. ě m mě á rá e ne n dn bíd u.. abí nu záán .... ttiizá nu jí nab ur.... ur žeen kku cí že ejjjící rovvááázzeejí prro dop n do Páán Pá akkžže uku, tak ou ruk prraavvo ou p ou no olln o má vvo ba má oba o oso mcco ší os tím žittěěějjší see,, zzaatím ůlleežži Dů Dů nitt se áán rá b a č eč e m me t i si s . as a o t v ravo něě ln prra dln hodl dy vp šee.. oh břřiiše čí vvžžd ůžže po ů u v bř ráčí ou mů m ro íro a kkrrá d dí ba b s o so á os o r ír í š ší m mí j ěj ě u t tě i a ži ž žit b ež e o ob l so ů ůl o Dů D ž á os ži ůllleežit ů ně důle mééén ho ého méh známé nezn la ne la ovila lov oslo naa os n aby žeen nééé,, ab eln n l tteel slli myssli laa a tteeen nžžeela n yllo my ebyylo maan Neeb N o h íh í jí jíh j e je j a n na a l la dl d a pa b p daa by d něě.. ud tu stu Ossst vujjee žžeeen avu užžeee.. O už mu m dssttav přřeed dy p vždy se vž už se Mu loukkkll. lo ma zttlo om by jiji do by

lo dlo iidl id vid Prrraav P

13


čumenda

Když dva dělají totéž Jeden by řekl, že vycvaknout člověka na ulici nebo strom na louce není už pro fotografy žádná věda. My ale známe hned dva, co s tím udělali díru do světa. A oba si při tom pomáhají kusem bílého hadru. Dělají sice totéž, ale jak už to bývá, výsledek není totéž. Michael Itkoff, newyorský fotograf, zakladatel a editor časopisu Daylight.com, je klasik. Cestuje od roku 2002 po světě (Londýn, Sydney, Bangkok, Hanoj a New York) a portrétuje obyčejné lidi v jejich přirozeném prostředí – na ulici. Jenže je v tom prostředí tak docela nenechá. Jejich hlavu z něj vytáhne technikou, která se používá obvykle pro komerční focení portrétů třeba u celebrit. Bílou plastovou deskou prostě oddělí hlavu portrétovaného od pozadí. A protože to na výsledném snímku přizná, vynikne obličej a výraz, ale zároveň zůstane zachované prostředí, životní prostor ulice, ve kterém se portrétovaný pohybuje a žije. Michael tak vyfotil pestrou směsici lidí z celého světa, o kterých víme díky jejich prostředí skoro všechno. Jako bonus jsou jejich tvář a výraz nerušené pozadím. Myoung Ho Lee, mladý fotograf a pedagog z korejského Soulu, na to jde zase od lesa. Používá sice podobnou techniku, ale jako správný konceptuální umělec vymýšlí velké věci ve dvou plánech. Najde si někde strom, povolá partu kumpánů, dvě vysokozdvižné plošiny, natáhne plátno a výsledkem je strom vizuálně oddělený od krajiny. Na první pohled sice vypadá jako laciný billboard zapíchnutý na louce za chalupou, na druhý pohled se ale objeví strom v celé nahé kráse svádějící až k metafyzickým myšlenkám a meditaci. Že Myoung není žádný žabař, dokazuje to, že se se svými stromy dostal už do více než 200 webových galerií, časopisů a do sbírek galerií v Evropě, Asii, Austrálii a Severní Americe.

14


čumenda

MICHAEL ITKOFF

Pouliční portréty „Nejdůležitější je přístup k člověku, kterého chci fotografovat – nesmím být příliš agresivní a násilný, ale zároveň musím člověka postavit na správné místo na ulici a umístit za něj bílou desku. Je to velice důvěrný a intimní okamžik, ale fakt si to užívám. Po několika hodinách jsem ale natolik vyčerpaný, že musím zapadnout někam hospody,“ odpověděl nám Michael na jednu z otázek, které jsme mu poslali mailem. Když někoho osloví na ulici, lidé prý reagují různě. „Někdo mě mine bez odpovědi, někdo slušně odmítne, někdo se zajímá, proč ho chci fotit ( jsi od policie?), a občas si někdo myslí, že se chci od něho nechat vyfotit já,“ vysvětluje. Většinou jsou ale prý lidé vstřícní, jen chtějí vědět, proč je chce fotit. A jeho nejzábavnější historka z focení? „Jednou jsem v Londýně fotil člověka, ale bylo to obtížné, protože jsme museli focení častokrát přerušit. Pořád k němu přistupovali lidé, zdravili se s ním a potřásali si rukou. Myslel jsem si, že to je prostě osoba známá ve své čtvrti, až potom jsem pochopil, že to byl dealer, od kterého si lidé kupovali drogy.“ Celý rozhovor najdete na

www.michaelitkoff.com

15


16


čumenda

MYOUNG HO LEE

Stromy Lidé si při prvním pohledu na jeho snímky většinou myslí, že se jedná o ilustraci nebo počítačovou koláž. Normálně se totiž s takovým pohledem v krajině nesetkávají. Bílé plátno na pozadí stromu nechá vyniknout všechny detaily, strukturu, tvar a izoluje ho od pozadí, na které jsme zvyklí. Taková fotka pak dá vyniknou třeba zvláštnímu tvaru koruny a člověku dojde, že strom musel být řadu let cíleně zastřihován, aby vypadal jako na snímku vlevo. Photoshopu se Myoung přitom vyhýbá obloukem, přestože produkce a realizace jeho fotek není žádná legrace. Už jenom natáhnout a zafixovat plátno, které bývá 15 až 20 metrů velké, vyžaduje spoustu dřiny a zkušeností. Navíc všechny starosti se světlem, správnou kompozicí, volbou ohniska objektivu a vzdálenosti, ze které se bude snímat. To vše je třeba mít dopředu detailně promyšlené. A v tom je právě to kouzlo – poctivý přístup a hodiny práce jsou na těchto fotkách nepřehlédnutelné. www.lensculture.com/ myoung.html

Natáhnout plátno, co má 20 metrů, není žádná sranda 17


na výzvědách

Dejte jim do trumpety text Tereza Čapková foto Profimedia.cz

Tanečnice i tanečníci na stolech i na zemi, pečená selátka, rakije, rakije a rakije. Trubky, trumpety, bubny a basy. Všechno zní v srbském městě ze všech stran, až vám to rozpumpuje srdce do taktu. Ale rozdíl mezi naší a balkánskou dechovkou není jen v rytmu. Během festivalu Sabor trubača přijede do Guči až půl milionu lidí.

Přesný počet je těžké zjistit, protože je nikdo nepočítá. Vstup je zdarma. Mimo festival má městečko zhruba čtyři tisíce stálých obyvatel. Do Guči jezdí na dechovku mládež z celého Srbska. A čím dál častěji i z Francie, Španělska, Německa a Čech. „Je to škoda, dřív tady byla lepší atmosféra. Seděli jsme s kamarády, zpívali s kapelami pomalé písně. Teď to tu kazí opilí cizinci, kteří se válejí po zemi,“ posteskl si náš průvodce Radovan. TÍM VÍC ZACINKAJÍ Jasně, hlavní dechovkový program se odbývá na stadionu. Tu pravou atmosféru Guči ale dělají stovky převážně cikánských hudebníků v ulicích. Kapely hrají na molech u místní říčky, hrají uprostřed jejího toku, obcházejí Guču, obcházejí stoly, hrají přeplněným a tančícím ulicím, hrají v restauracích. Kdo jim zaplatí, tomu hrají. A hrají dobře, křídlovky, heligony, tuby a obrovský buben burácejí přímo do uší. Rytmus zvedá ze židlí, někdo stojí, někdo tančí na stole, podle gusta. Každý se ale minimálně pohupuje. Občas se přitočí dvě tři tanečnice, které cinkají zlatými penízky okolo boků. Čím víc dinárů dostanou, tím víc zacinkají.

18

Sedíme v jedné z restaurací, je krátce po dvanácté hodině večer a atmosféra je hustá jak med. Hudebníci nám přistrčí nástroje k hlavám a kalašnikov z filmu Underground rozvibruje ušní bubínky. Cuká to se mnou, melodie mě táhne na stůl, ale jsem srab a nakonec jen gestikuluju rukama. Strý-

„Při životě mne drží kafe a tabák,“ usmívá se unaveně. ček od vedlejšího stolu dináry pro hudebníky rozhodně nešetří. Do trubek jim cpe další a další stovky. Nakonec zpívá celý stůl a nebyli by to Srbové, kdyby nedošlo na vlastenecké Marsirala marsirala kralja Petra garda, Spremte se četnici a Na planini na Jelici. Většina místních ví, o čem zpívá, před pár lety ještě drželi pušky v rukou.

POHOSTINNOST DO KRVE Průměrný srbský výdělek nepřesahuje mimo Bělehrad dvě stě eur. Přesto se tu během zábavy všichni rozdají z posledního. Na všech návštěvách nás čekaly plné stoly, čerstvě nalovené ryby, tradiční srbský salát, čevápy a samozřejmě domácí rakije. Po litrech. Ubytování v Guči jsme sehnali v podstatě zázrakem, všechny hotely jsou zamluvené už dlouhou dobu před festivalem. V centru města není výjimečná cena 180 eur za pokoj a noc. Nás se ujal v blízkém Čačaku taxikář Vladimir. Dokonalý hostitel, který měl všechno dobře spočítané. „Pojeďte se mnou. Nejdřív vám ukážu, kde budete bydlet, a pak se dohodneme na ceně. Cestu ke mně máte zahrnutou v ní,“ přesvědčil nás. Lidé v momentálně chudém Srbsku se během festivalu snaží přivydělat, jak mohou. Během festivalu pronajímá Vladimir všechny volné pokoje, svou osmiletou dceru poslal k babičce a dědečkovi. S taxíkem jezdí několik dní nonstop. Nespí. „Při životě mne drží kafe a tabák,“ usmívá se unaveně. Aby ne, festival začal už ve středu a trval do neděle.


na výzvědách

V popředí pozadí 19


na výzvědách

Samý trubky

Tjamtada ham!

Vladimir pro nás přijel i druhý den ráno. Vysadil nás hned na začátku Guči, dál už bychom se autem nedostali. Do centra se valily davy lidí. Dovnitř městečka napravo, ven z městečka nalevo. Zařadili jsme se. Masa nás spolkla, nechali jsme se jen tak unášet, nevěděli jsme, kde jsme a kam nás lidé tlačí. Brzy jsme měli pochopit, že nikam, zážitek je samotná cesta. Restaurace a stánky podél ulice, kde se co chvíli někdo zastavil, aby koupil památeční tričko, trumpetu, čepici, hrnec, DVD nebo okusil selátko... každý podle svého gusta. Brzy jsme tomu přišli na chuť. Pohltila nás bujará atmosféra, jen málokdo nebyl v náladě, muži i ženy s brunátnými tvářemi tančili, mačkali se a zpívali nebo alespoň troubili na malé zlaté trumpetky, které se daly koupit na každém metru. „Kiss me, kiss me,“ přitáhl si mě u sochy Trubače jeden z kluků. „Ne, nechci,“ stačila jsem říci. Marně, vlepil mi hubana. Další z procházejících mne pohladil po zádech a pochválil mi tetování. To zahřeje.

20

Snad na každé zastávce jsem dostala dáreček, růži, tričko, lahvinku domácí rakije.

A kalašnikov? Znáte?

Bůhvíjak jsme našli průvodce Radovana, který nás odvedl do bytu svých známých přímo v srdci Guči. Strategický bod. Následovala opět rakije na přivítanou. Tři panáky – za svatou trojici. V Srbsku je trojka posvátná, přátelé se například na přivítanou i na loučení třikrát políbí. Debatuje se na obligátní téma, kdo je krásnější, jestli Srbky, nebo Češky. Srbky jsou nádherné, ale přesto. „Přivez nějakou kamarádku příště,“ několikrát poprosil Vladan, který s námi v bytě hodoval. „A proč? Vždyť je to jako vozit dříví do lesa,“ opáčila jsem. „Krása nestačí, musí mít i duši,“odvětil Vladan. Srbové jsou prostě galantní, i taxikáři mi pomáhali s těžkým baťohem, a to je po zkušenostech z Prahy příjemná změna. Snad na každé zastávce jsem dostala nějaký dáreček, růži,

památeční tričko, lahvinku domácí rakije. Na druhou stranu mají Srbové opravdu tvrdé hlavy a emancipované Češky zvyklé tak trochu na domácí matriarchát by to měly asi těžké. Festival se letos v Guče konal po devětačtyřicáté. Vyplatí se rozhodně si ho užít celý. Čtvrtek pokaždé patří srbským hvězdám, v pátek se představí hosté, sobotní dopoledne patří rekonstrukci tradiční dragačevské svatby a sobotní či nedělní večer soutěžícím kapelám. Návštěvníci vidí kapely z celého světa. O soutěž a stadion tady ale ani tak nejde. Hudba se tu prostě těch pár dní zhmotní a žije.

o kladiv nemá štěstí a N . b Sr


záhlaví

jsme čky nu o k e j Tyhl otili v ří ové f y ál v ci Kr d a r H

MÓDNÍ KATAPULT CHCEŠ BÝT MODEL NEBO MODELKA? NASTARTUJEME TI KARIÉRU Navlíkni na sebe to nejzajímavější, co máš, a přijď se nechat vyfotit od profíka. Půjčíme ti vizážistu a profesionálního fotografa. Nejlepší se dostanou do tištěného ČILICHILI a získají honorář, jak se na modelky a modely sluší. Ostatní se uvidí na www.cilichili.cz.

i.cz ichil l i c . www

Focení se koná každý měsíc v jiném městě. Tentokrát v sobotu 7. listopadu v Brně od 16 hodin v Salónu Daguerre, Slovákova 1.

rnka onza T foto: H

21


ŘÍKÁ SE JIM SÍDLIŠTĚ NALEŽATO, NALEŽAT SÍDLIŠTNÍ KAŠE, SKANZENY PODNIKATELSKÉHO BAROKA. VONÍ ČERSTVĚ POSEČENOU TRÁVOU NA ZAHRÁDCE A ZAPÁCHAJÍ KOLABUJÍCÍ PODDIMENZOVANOU KANALIZAČNÍ SÍTÍ. SATELITY – SPLNĚNÉ SNY O BYDLENÍ VE VLASTNÍM DOMĚ, ALE I VŘEDY BUJÍCÍ NA MÍSTECH, KAM NESTAČILA DORAZIT ZAPRÁŠENÁ MĚSTA. text Jiří Holubec foto Michael Kratochvíl, Jan Zavřel, Profimedia, archiv

22


sateli聽an矇


téma

ředměstí a město byly od nepaměti spojené nádoby, mezi kterými se přelévali lidé. Lili se tam a zpátky podle toho, jestli zrovna bylo módní bydlet ve městě, nebo mimo něj. Když v centrech měst stály honosné paláce, nikoho ani nenapadlo stěhovat se někam za město. Na předměstích se v mizerných domcích tísnili ti, co na bydlení v centru neměli. Jenže pak přišla průmyslová revoluce a v centrech měst se zabydlely továrny. A hned vedle nich levné baráky plné bytů se záchodem na pavlači, které měly poskytnout ubytování dělníkům. Ti se do měst stěhovali z předměstí. A městské smetánce začaly do odpolední kávy padat saze z čadících komínů. Architekti měli najednou plné ruce práce se stavbou vil v místech, kde dřív padaly leda šišky ze stromů. Ani to ovšem nemělo trvat navždy. Továrny se jedna po druhé stěhovaly za města, kde nebylo nutné kličkovat naloženými náklaďáky po úzkých ulicích, a zase nastal přesun. A tak to v podstatě pokračuje dodnes. Cesta z města se střídá s cestou do města. Zrovna teď se pravděpodobně nacházíme někde na přelomu nové etapy.

24

MEX MEXICO XICO CITY Stát t: Mexiko Stát: Před dměstí: Ec Předměstí: Ecatepec de Morelos Obyvatelé: 1 8 800 000

JAK TO ŠLO Začátek 19. 19 stoletíí – bohatí lidé žijí v p palácích v centrech měst. Na předměstí se krčí hromady sflikovaných chatrčí. O každou se dělí několik rodin. Polovina 19. století – v Americe se staví síť železnic a silnic. Díky nim začíná být pro bohaté lidi atraktivní bydlet mimo centra plná prachu a koňských koblih. V Evropě se lidé z vesnic stěhují za prací do městských továren. Střídají se s jejich majiteli, kteří míří z města ven. Konec 19. století – systém bankovních půjček a hypoték zhmotňuje sen americké střední třídy o bydlení v domku s bílým laťkovým plotem a pečlivě zastřiženým trávníkem. Masové stěhování z měst dává vzniknout prvním předměstím s místní samosprávou a službami. Předměstí New Yorku Lewittown dává vzniknout novému slovu „lewittown“, kterým se označují nudná města s neexistující kulturou, plná stejných baráčků. Začátek 20. století – anglická společnost Metropolitan Railway začala budovat síť železničních tratí v okolí Londýna a na sousedících pozemcích stavěla obytn né domy. obytné Vžil se pro ně název Metro oLand MetroLand a lákal své obyvatele rekla amami reklamami ne nepodobnými dnešn ním poudnešním tákům developerů. Do konce se Dokonce dostal i do dějin litera tury, když literatury, spisovatel Evelyn Na augh poNaugh jmenoval jednu po ostavu ropostavu mánu Vzestup a pád vikomt z Metro olandu. Metrolandu.

SAO PAULO Stát: Brazílie Předměstí: Guarulhos Obyvatelé: 1 300 000

Meziválečné období – lidé se stále hrnou z vesnic do měst. Z někdejších předměstí se stávají součásti měst a na jejich okrajích vznikají další satelitní prstence. Rozlézání měst se snaží zabránit hlasatelé „zahradních měst“, kteří tvrdí, že když město přeroste určitou velikost, mělo by se vedle založit město jiné. V Praze pod vlivem této ideje vznikají předměstské vilové čtvrti Ořechovka a Hanspaulka. Poválečná léta – obrovský boom předměstí nastává v Americe. Veteráni se vracejí z války, nastává babyboom a každý chce mít vlastní domek. Do měst proudí přistěhovalci ze segregovaného Jihu, a urychlují tak odliv původních obyvatel za hranice města. Mnohé příměstské komunity komu jsou obehnány zdí a vjezd je možný jen přes hlídanou vrátnici. Ve velkých městech měste proti tomu zůstávají celé čtvrti prázdné n nebo vybydlené a ilegálně osídlené. Od 50. let žije více lidí na předměstích než ve městech. Konec 20. stoletíí – ttovárny se z center velkých měst stěhují do industriálních parků a začíná nový příliv o obyvatel do nově vznikajících bytů. V Česku začíná naopak živelná výstavba satelitních městeček. 21. století – Neustál Neustálý koloběh přelévání obyvatel z měst a zpátky do nich se zastavil v různých částech světa v různém stadiu.


sateliťané

JAK JE TO VE SVĚTĚ

TOKIO Stát: Japonsko Předměstí: Kawasaki Obyvatelé: 1 400 000

MUMBAI Stát: Indie Předměstí: Thana Obyvatelé: 1 300 000

NEJVĚTŠÍ PŘEDMĚSTÍ ZE VŠECH

JAKARTA Stát: Indonésie Předměstí: Bekasi Obyvatelé: 2 000 000 JAKARTA Stát: Indonésie Předměstí: Tangerang Obyvatelé: 1 600 000

MANILA Stát: Filipíny Předměstí: Caloocan Obyvatelé: 1 200 000

ČESKO Příměstské osady dále rostou. Začíná se ale čím dál tím více poukazovat na neexistující urbanistický koncept satelitní výstavby, kolabující dopravu, inženýrské sítě a neexistující občanskou vybavenost. Architekt Pavel Hnilička, autor knihy Sídelní kaše, tvrdí, že „generace, která nyní vyrůstá na předměstích, se bude chtít stěhovat zpátky do měst.“ USA Iluze, že každý Američan může bydlet ve vlastním domku, nakonec strhla lavinu nekrytých hypoték a nastartovala finanční krizi. Na předměstích se množí opuštěné domy s cedulí „Zabaveno bankou / Na prodej“ na zarůstajícím trávníku. Nikdo o ně ale nemá zájem. Lidé se opět stěhují do měst.

BRITÁNIE Vláda se snaží zamezit výstavbě hustě osídlených kolonií, kam se lidé jezdí jenom vyspat. Namísto toho se razí princip „udržitelné komunity“ – soběstačného útvaru s dobrou úrovní služeb, komunikací a životní úrovně. FRANCIE Ve Francii existují honosné předměstské komunity, ale jinak předměstí moc dobrou pověst nemají a Francouzi rádi bydlí ve městech. Francouzské označení pro předměstí je banlieue, které údajně vzniklo převrácením spojení „lieu du ban“ neboli místo vyhnanců. ČÍNA Na okrajích velkých měst, jako je Peking nebo Šanghaj, vznikají příměstské komunity rodinných domů amerického typu. Naproti tomu v Hongkongu se na okrajích měst staví řadové domy státem vlastněných bytů, do kterých se nýc majetní stěhují méně maj jetní tní lidé. Vznikají lidé lid é. Vzn Vznik ik jíj tu cel ika celáá nová města. nov ováá měst m ě a. .

25


téma

Satelit vs. Na předměstí se často stěhujeme proto, abychom byli blíž venkovu. Jenže ves, která vyrůstala po staletí, má přece jen trochu jiné rysy než předměstí navržené pro zisk.

1

CESTA UPROSTŘED Na téhle komunikaci se odehrává veškerý život v místě. To znamená, že se tudy ráno odjíždí, večer přijíždí a o víkendech tu přebíhají děti z jedné zahrady do druhé.

3

2

2

HYPERMARKET Pouhých patnáct minut jízdy autem je j supermarket se vším potřebným k životu. Stojí p na n kraji města a obsluhuje j 3 satelity zároveň.

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Podobně jako obchod je na tom i škola, o pouhých 20 minut jízdy, tedy pokud zrovna není zácpa. Ta ovšem bývá jen ráno a odpoledne. od

1

Typický satelit

26


Tohle projektoval čas...

vesnice 5

4

2 3

1

1 2

KOSTEL Imponující stavba a centrum duchovního života. RESTAURACE Centrum kultury v obci. Místo setkávání obyvatel, sjednávání neformálních smluv a oblíbených akcí prodejců zázračných vlněných dek a nerez hrnců.

5 3

POŠTA Finanční tepna vsi. Zde se sází Sportka, vybírají vklady a důchody a platí složenky.

OBECNÍ ÚŘAD A ŠKOLA Dvě méně oblíbené budovy nutné pro kontakt s okolním, jinak víceméně nedůležitým světem.

4

RYBNÍK Rekreační oáza a místo populárních veřejných sporů mezi plavci, kteří ruší ryby, a rybáři, kteří krmivem špiní vodu.

Typická vesnice


Ideální satelit – dĻeİ z nabídek developerō

Zelený ráj Civilizace v lōnč pĻírody Nechcete dýchat znečištěný vzduch, ale nedokážete se odpoutat od městského komfortu? Developeři vám ve svých inzerátech rádi vykreslí ráj, kde budete mít všechno v jednom. Vymysleli jsme ideální projekt, který shrnuje jejich obvyklou nabídku.

28

1

PŘÍRODA A MĚSTO NAJEDNOU! Hlavní prioritou projektu Zelený ráj je dokonalá občanská vybavenost. V obci se nachází hypermarket s multikinem, podzemními garážemi, restauracemi, lázněmi, masážním centrem a ordinací plastického chirurga. V těsné blízkosti nákupního centra najdete golfové hřiště, cyklistický okruh a koupaliště s vyhřívanou vodou, kde každou sobotu vystupuje Josef Dvořák v roli vodníka.

2

DĚTI, NAŠE–VAŠE RADOST V Zeleném ráji prožijí vaše děti dokonale šťastné dětství. V místě je kvalitní, cenově dostupná školka, škola a gymnázium, vše s celodenní a celonoční družinou a řadou zájmových kroužků, od kurzu mladých modelek po školičku realitních makléříčků. Děti vám budou za nové bydlení v přírodě vděčné, kdykoliv se k vám jednou za měsíc přijdou z kroužků pomuchlat.

3

VÁŠ NOVÝ DOMOV Zastáváme názor, že domov by si měl každý sestavit podle svých představ. Budete to přece vy a vaše rodina, kdo v něm bude celý život bydlet. Náš katalog proto obsahuje bohatou nabídku volně kombinovatelných domovních součástí, ze kterých si jistě sestavíte dokonalý dům. Na požádání zajistíme i služby architekta, jehož názorům a radám se můžete se svými nejbližšími z plna hrdla vysmát.

4

SOUSEDÉ A GENIUS LOCI Nesmíme zapomenout na historickou část obce, kde se nachází skanzen s dokonale zachovanou architekturou období vrcholného břízolitu. Budovy jsou obývané rázovitými, ale dobře vychovanými vesničany, kteří na požádání předvádějí místní zvyky jako vynášení zimy, stavbu máje nebo hlasování o územním plánu obce. V samotném satelitu pak zajišťujeme sousedství příjemných, sympatických a inteligentních manželských párů s tichými dětmi a stejným vkusem, jako máte vy.


sateliťané

Jak to vidí expertka?

PETRA PULDOVÁ Působí působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké rodo ověd fakulty UK. Pracuje na projektech zkoumajících mj. satelitní předměstí. Více ce najdete ajdete ttřeba eba na ww www.suburbanizaww.suburbanizace.cz. .cz.

Developeři toho vědí o předměstích hodně. Přece jenom jsme se ale radši zeptali i někoho jiného.

Extra nabídka BALÍČEK „DOTVOŘ SI DŮM SÁM“. Zahrnuje mj.: 6 ks věžiček, cimbuří, sloupkové zábradlí na balkon, jezírko s čápem a venkovní barvu v nabídce modrá / zelená / růžová. NADSTANDARDNÍ NABÍDKA „BEZPEČÍ RODINY“. V rámci zachování soukromí je původní zástavba oddělena od Zeleného ráje ostnatým drátem. Jakmile však projdete vrátnicí s 24hodinovou ostrahou, octnete se ve světě zařízeném jen pro vaše pohodlí. Nadstandardní program navíc zahrnuje zvýšení zdi kolem vašeho pozemku na 5 m, bezpečnostní kamerový systém a dva rottvajlery na dálkové ovládání. Možnost dokoupení vodního příkopu s živým krokodýlem! PROGRAM „EASY RIDER“ vám za paušální roční poplatek nabízí soukromý jízdní pruh vedoucí od vaší garáže na vyhrazené parkovací místo v centru města.

Proč se lidi stěhují na předměstí? Ta otázka se dá zodpovědět tak, že ji přeformulujete na: Kdo se stěhuje na předměstí? Podle proběhlých výzkumů jsou to převážně mladí lidé, kteří buď založili rodinu, nebo o jejím založení uvažují. Potom je ještě jedna menší skupina starších párů. Ti si odchodem z města plní sen mít svůj vlastní domek, který si dřív nemohli dovolit. Takže je v nás zakořeněná představa, že vychovávat děti ve městě není úplně dobré? Až tak bych to nezobecňovala. Spíš takhle: založit rodinu předpokládá usadit se v trvalém bydlení. Sociologové zjistili, že nejoblíbenější druh bydlení je v domku se zahrádkou, kde si děti můžou hrát a rodiče je mají pod dohledem. Rodinné domky ve městě jsou finančně nedostupné, takže se stěhujeme z města ven. Za co se považují lidé, kteří se stěhují z města? Chtějí být vesničani? Myslím,, že ve velké Mys ve é většině větš ě případů ne. e. Ti,, co chtějí být vesničani, odcházejí dál než za hranice města.

Novousedlíci se starousedlíky líkyy vycházejí? Tyhle dvě skupiny se často velmi liší, jak věkově, tak třeba v úrovni vzdělání. Mezi nově přistěhovalými bývá tak 20 procent vysokoškoláků, kdežto mezi starousedlíky je jich obvykle tak 10 procent. Obě skupiny mají často rozdílný životní styl. Čili tyto dvě skupiny nebudou nikdy nejlepší kamarádi. Neizolují se lidi na předměstích od všech okolo ve svém malém soukromém vesmíru za zdmi vlastního domu? O tendenci být zavřený ve svém domě se často píše a kritizuje se, ale ve skutečnosti jde spíš o ojedinělé případy. Většinou přistěhovalci začnou navazovat vazby mezi sousedy. Často se to děje prostřednictvím dětí. Co rozhoduje o tom, jestli z předměstí bude noclehárna, nebo fungující obec? Záleží na mnoha věcech, ale obecně se dá říct, že je potřeba nějaké silné osobnosti, která dokáže strhnout ostatní. N Někdy to bývá starosta, sta osta, někdy ěkdy ttřeba eba mamin amin co mají čas maminky, na organizování společensk společenských akcí. Dá se předpovědět budoucnost budouc satelitů? Příměstské satelity mají, zdá se, hodně společného se sídlišti. Sídliště st stárnou a lze očekávat, že stárnout budou i p předměstí.

To není vizualizace zelené vdovy, ale naše expertka 29


Satelit tĻikrát jinak Satelity jsou různé. Některé se povedly, některé ne. Srovnali jsme pro vás tři, aby bylo jasné, jak to může dopadnout.

ZELENEþ PODLE REALITEK Příjemné a klidné bydlení s moderní infrastrukturou, sportovišti, golfovým hříštěm, cyklostezkami, novou školou i školkou, zdravotním střediskem a dalšími službami. PODLE REALITY Je tu zdravotní středisko, škola, mateřská školka, pošta, restaurace, obchody, cyklostezka, krytá tenisová hala, antukové kurty, fotbalové hřiště, skejtpark a hřiště na florbal. Golfové hřiště je v nedalekých Mstěticích. Doprava: autem, autobusy MHD, železnicí – denně jede 44 přímých spojů do Prahy.

Ve Velkých Přílepech si místní postavili dětské hřiště

Nechtěli jsme, aby v nových částech byly chodníky a v původní Zelenči chodili lidé v holínkách.

VZTAHY STARO–NOVOUSEDLÍCI Výstavbu nových domů radnice podmínila investicemi do rozšíření kapacity školy, komunikací, čistírny odpadních vod. Nové domy architektonicky navazují na starou zástavbu. Starosta Michael Husinec tvrdí, že díky tomu se podařilo předejít střetům mezi staro a novousedlíky: „Nechtěli jsme, aby v nových částech byly chodníky a v původní Zelenči chodili lidé v holínkách.“ Rozdělení na staro a novousedlíky v podstatě neexistuje, obec funguje jako celek. VLIV DEVELOPERŮ Od počátku výstavby radnice spolupracuje s jedním developerem. Starosta je sám stavař, takže celý koncept zástavby probíhal v úzké spolupráci radnice, developera a architekta.

30

Tohle není Zeleneč. Ale předměstí vypadají všechna stejně...


sateliťáci sateliťané

Nešťastný šafářův předměstský dvoreček

VELKÉ PĺÍLEPY

JESENICE

PODLE REALITEK Vyhledávaná obec s výbornou dostupností do Prahy a dobrou občanskou vybaveností. Spojení s Prahou zajišťuje několik autobusových linek. V místě je mateřská škola, sportoviště s fotbalovým hřištěm, škola, restaurace, potraviny a další služby.

PODLE REALITEK Klidná lokalita vzdálená na skok od Prahy. Vynikající spojení s centrem zajištěné autobusy MHD. Výborná občanská vybavenost, široká síť obchodů, služeb i příležitostí k vyžití.

PODLE REALITY Komunita novousedlíků v Přílepech vznikla v osadě unifikovaných domečků postavené nechvalně známou firmou H-Systém. Zcela typicky výstavba vznikala podle projektů, které řešily vždy jen jednu konkrétní osadu domků bez urbanistického konceptu. Jednotlivé satelitní osady jsou doslova přilepené na Přílepy, bez zajištění přístupu do obce, bez obchodů, občanského zázemí, dokonce bez přechodu přes silnici. Jedna velká část Přílep nemá možnost dostat se do centra jinudy než přes fotbalové hřiště. V podsta-

tě vše tu tedy hraje pro to, aby tady vznikla další izolovaná komunita noclehářů, kteří se na místní starousedlíky dívají jako na burany z Větvičkova a na které se naopak místní dívají jako na naplaveniny z Prahy, co akorát ucpávají kanalizaci. Kupodivu to tady ale díky iniciativě pár jedinců funguje. Založili občanské sdružení, složili se na pronájem místa a postavili na něm svépomocí dětské hřiště. Na hřišti se už dvakrát konal dětský den. Podle zajímavého postřehu starostky se v částech obce, e si lid kde lidi pořizují baráčky na hypotéky, jsou všichni sschopni domluvit na společné akci. V částech částech, kde bydlí cizinci a bohatší lidé, si až na výjimky každý hraje na svém písečku. Školka d dostala přístavbu, takže současné poptávce za zatím postačuje. Škola je z 80. let, postavená n na nevhodném podloží a praská. Obchody jso jsou zde všeho všudy tři, není tu obchod se ze zeleninou ani masna. O koupališti ani o bazé bazénu tu nikdy nikdo neslyšel. VZTAHY STAR STARO–NOVOUSEDLÍCI Vztahy začala na navazovat komunita novousedlíků v jedné zásta zástavbě, která se rozhodla svépomocí vybudov vybudovat dětské hřiště a park. Součástí byla lávka k místní rybářské nádrži, díky které se dostali d do kontaktu se spolkem rybářů. Na hřišti pro proběhl dětský den. První organizovali a pla platili novousedlíci, druhý už byl v režii o obce a z 200 dětí na něm byla většina st starousedlíků. Nikdo si však nedoved nedovede představit, že by se novousedlíc usedlíci do Přílep plně integrovali, založil založili tu firmy a přestali by dojíždět za prací do Prahy.

PODLE REALITY Tranzitní místo, kterým vede příjezd do Prahy směrem z jihu. Po jediné příjezdové silnici jezdí denně 20 000 aut, z toho 700 kamionů. V kolonách stojí i MHD, čímž se „dobrá dostupnost“ poněkud prodlužuje. Po tlaku na radnici byla v roce 2003 postavena nová škola. Dnes už opět nestačí. Obyvatelé satelitů jsou přitom převážně ve stejné věkové kategorii, takže až jejich děti vychodí školu, bude její kapacita nevyužitá. Kapacita školky nestačí poptávce vůbec. Vyrůstají tu restaurace a obchody, ale často je do nich nutné jet autem. Během několika let se ztrojnásobil počet obyvatel a došlo k zastavění takřka celého katastru. Zhruba třetina obyvatel tu nemá trvalé bydliště. Obec za ně tedy nezíská příspěvek do rozpočtu, nicméně služby jim poskytovat musí. Chybí lékařská a zubařská pohotovost. Dojíždí se do Prahy. Chybí i dostatek zařízení pro trávení volného času. Dojíždí se do Prahy. Čistírny odpadních vod jsou napojeny na potok Botič, který protéká chráněným Průhonickým parkem. Tam je pak Botič pěkně cítit. VZTAHY STARO–NOVOUSEDLÍCI V Jesenici a přilehlých satelitních zástavbách soužití se starousedlíky moc neprobíhá. Satelity stojí mimo starou obec, pod kterou patří víceméně jen administrativně. VLIV DEVELOPERŮ Silný už od konce 90. let, kdy jim zdejší rezidenti hromadně prodávali pozemky. Nový územní plán počítá s další zástavbou, která se má údajně rozšířit až do území ochranného pásma Průhonického parku. 31


07:35 Ráno to na předměstí žije. Auta vyjíždějí do města za prací.

08:16

09:23

Den v satelitu

Po půl desáté začíná mrtvo.

Ejhle, člověk!

Zajímalo nás, co se děje přes den v běžném satelitu. Postavili jsme se do Velkých Přílep s časosběrným foťákem, abychom to zjistili.

Zásoby jedou do obchodu!

10:31 12:14 Po obědě se vydávají na procházku maminky s dětmi.

13:25

14:02 15:33 Popeláři! Ve městě jezdívají ráno...

Zase nuda.

16:17

17:08 Po páté se auta začínají vracet z práce.

Maminky přicházejí z procházky.

17:40

18:59

A hurá na zprávy!


Zhmotnění dokonalé elegance a stylové jednoduchosti

Skutečná velikost: 87x44x17,2 mm

EMGETON PICCO nejmenší vysouvací mobil na dvě nezávislé SIMky

Představujeme nejmenší vysouvací DUAL SIM mobilní telefon na světě! Když si představíte dva plně funkční mobilní telefony, které se vejdou do vaší dlaně, držíte v ruce Emgeton PICCO. Tento velmi malý telefon svými rozměry 87x44x17,2 mm umožňuje používat ON-LINE dvě SIM karty najednou nezávisle na sobě. PICCO tak zastane funkci dvou telefonů. V telefonu samozřejmě najdete FM rádio, plánovací kalendář, hry, diktafon, budík, kalkulačku a hudební přehrávač s možností přehrávání MP3 z paměťové microSD karty. Pomocí vestavěného fotoaparátu můžete pořídit fotografii,

kterou přiřadíte ke kontaktu v telefonním seznamu. Bluetooth modul je nezávislý pro obě SIM karty a můžete jej využít jak pro HandsFree, tak pro přenos multimediálního obsahu. Pro hlasitý příposlech je tu vestavěný reproduktor. Díky programu Emgeton Picco Phone Suite můžete zálohovat kontakty, SMS a MMS zprávy, obrázky a vámi vytvořené vyzváněcí melodie. Chcete-li se stát hudebním skladatelem, můžete si vytvořit svou vlastní vyzváněcí melodii přímo v telefonu. Telefon lze pomocí GPRS třídy 12 využít jako modem k vašemu notebooku.

Autorizovaní distributoři a prodejci: Setos – prodejní sít SPACE, Mobil pohotovost, K+B EXPERT, SWS, Agora, 3A.cz, Datart, Electroworld, HP Tronic, T.S.Bohemia, Koscom, Alza.cz, Mall.cz, Hifishop.cz, Kasa.cz, Softcom.cz, 123mp3.cz. Bližší informace o produktu a dalších prodejcích na www.emgeton.cz


zoom

Byl jednou jeden

horor

...

Jak vlas vlastně připravujeme děcka na život? Pouštíme jim pohádky, ve kterých nejmladší, připitomělý princ získá nejkrásnější princeznu, z každé šlamastyky nejmlad člověku pomůže myslivec, jelen nebo banda trpaslíků a všichni pak žijí šťastně a spok spokojeně ko až do smrti. Pomůže taková limonáda mrňousům k něčemu? text x Jiř Jiří Holubec ilustrace Nikkarin (www.nikkarin.humanart.cz)

Naši předkové měli příběhy pro děti vyřešené mnohem líp. Stačí se podívat na dnešní pohádky v jejich původních verzích. Je tam krev, sex a smrt. Prostě to, s čím se prckové v životě opravdu potkají. KAUZA ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA Giambattista Basile byl jedním z prvních sběratelů pohádek. Tenhle neapolský šlechtic vydal v roce 1600 knihu s názvem Pentameron, ve které sedí banda lidí kolem stolu a vypráví si příběhy. Vezměme si jeden na ukázku: Jistému králi se narodí krásná dcerka jménem Talia. Moudří hvězdopravci předpovědí, že jí hrozí nebezpečí od kolovrátků, a co čert nechtěl, o 18 let později si princezna při předení zarazí pod nehet kus lněného vlákna a umře. Žádný kouzelný spánek, prostě umře. Tady už tušíme, že se z naší Šípkové Růženky začíná stávat cosi podivného. A bude hůř. Taliino tělo najde při loveckém výletu mladý král, při pohledu na její krásu v něm zahoří vášeň a... no, však víte co. Po skončení dnešní mládeži (a normálním lidem) nepřístupného intermezza si král zapne poklopec a odcválá zpět na hrad ke své ženě (ano, je ke všemu ženatý). Teď skočíme o devět měsíců kupředu, kdy stále mrtvá Talia nepochopitelně povije dvojčata. Ve snaze napít se mateřského mléka jí jedno z dětí začne sát palec, vycucne jí třísku zpod nehtu a Talia ob34

živne. Po nějaké době si to opět přicválá král a celý bez sebe štěstím si ji a obě děti odveze s sebou na hrad. Jeho žena si to ovšem nechce nechat líbit a přikáže kuchaři, aby obě děti zabil, uvařil a naservíroval králi k obědu. Naštěstí se ale na vše přijde, zlou královnu zaživa upálí na hranici a všichni žijí šťastně a spokojeně až do smrti. Za to, že Růženčin příběh plný kanibalismu, nekrofilie a cizoložství vyprávíme dětem dodnes, vděčíme cenzurním zásahům, které

Podobný vývoj jako Šípková Růženka prodělala většina klasických pohádek. A tak se dnes už téměř zapomnělo, že Sněhurka původně končí bizarní epizodou, kdy si zlá královna musí obout rozžhavené železné boty a utancovat se k smrti ( jak krásně by taková scéna vypadala v Disneyho animaci!). Nebo že Červená Karkulka v originále končila tím, že babičku a Karkulku sežral vlk. Potom už prostě nic dalšího nebylo. I přes disneyfikaci původních příběhů v nich ale stále můžeme postřehnout stopy násilí, krutosti a společensky tabuizovaných ... po skončení mládeži nepřístupného témat. Jeníček s Mařenkou dodnes upalují čarodějnici v peci intermezza si král zapne poklopec a přidaná scéna, kdy myslivec zachraňuje natrávenou Karkula odcválá ke své ženě. ku z vlčího břicha, je taky celkem nechutná. v něm napáchali pozdější vydavatelé. Hned Slavný psychoanalytik Bruno Bettelheim v jednom z prvních překladů Pentameronu je ve svých pojednáních tvrdil, že díky drasticvynechán milostný akt mezi králem a mrtvou kému obsahu pohádky pomáhají dětem přeprinceznou a narození dvojčat není tím pákonat trauma ze ztráty dětství a umožňují jim dem dost dobře vysvětleno. experimentovat s pocitem hrůzy, který je pro Další očistu zařídil folklorista Charles Perdospívající lákavý. Pokud ovšem můžeme rarault v roce 1696. Princezna v jeho podání dit, ty původní necenzurované verze před neumřela, ale spala. Z ženatého krále se stal dětmi přece jen radši tajte. Mrňata odchonezadaný princ, než došlo na sex, princezna vaná barvotiskovým Disneym by se mohla se stačila probudit a na hranici nakonec skon- v noci začít počurávat. čila princova matka, původem zlá obřice. Ve sbírce bratří Grimmů, vydané v roce 1812, už z celého drasťáku zbylo jen probuzení pomocí cudného polibku.


zoom

O POPELCE Ve snaze vměstnat se do Popelčina střevíčku si její sestry odřezávají prsty na nohou a hoblují si paty. Samozřejmě to nepomůže a ve šťastném závěru pohádky jsou jim po zásluze vydloubány oči a jsou předhozeny dravým ptákům.

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA Milou Ariel nepromění v původní verzi král moří do lidské podoby a víla si ani nevezme prince za manžela. Princ se zamiluje do jiné a Ariel ho má zabít, aby se proměnila zpět na mořskou vílu. Což nedokáže a spáchá radši sebevraždu.

O TŘECH MALÝCH PRASÁTKÁCH Když se zlý vlk nedostal do domečku třetího prasátka lstí, zkusil tam vlézt komínem. Mazaný vepřík měl ale v krbu připravený kotel vařící vody a vlk (a dvě prasátka v jeho břiše) skončil jako bujón.

O SNĚHURCE Zlá královna (ta, co se ptá zrcadla) je v originále Sněhurčina matka. Když přikáže Sněhurku zabít, nechá si jako důkaz předložit Sněhurčina játra, srdce a plíce a uvaří si je k obědu. Nakonec se utancuje k smrti ve žhavých železných botách. 35


pokec

V práci tajím,

že jsem klokan Ajťák Robin, kterému se říká Lombardos, je tak trochu cvok. „Když si oblíkne kostým klokana, utrhne se ze řetězu,“ uvědomují si šéfové fotbalového klubu Bohemians 1905. Straší děti, na svou plyš balí holky a ovlivňuje zápasy. A přesto mu dál dávají práci – Lombardos je nejlepší a nejvýraznější sportovní maskot v republice. Už se kvůli němu měnily i fotbalové zákony... text Goča Komárek foto Michael Kratochvíl

Neodmyslitelně patříš k zápasům pražských Bohemians 1905. Jméno Lombardos je povědomé fanouškům v celé republice. Strháváš na sebe pozornost... Snad se to daří. Ale zároveň to došlo tak daleko, že mi fotbalový svaz zakázal vstupovat na hrací plochu během zápasů. To jsi dřív mohl? Jasně, pobíhal jsem za lajnou. Ale jednoho dne napsali rozhodčí do zápisu: „Klokan na sebe strhává veškerou pozornost, ruší rozhodčí i lavičku hostí, navíc podněcuje fanoušky k nepravostem a vyhrocuje atmosféru.“ A od té doby musí být všichni čeští maskoti během zápasů na tribuně. Měli rozhodčí pravdu, nebo ti křivdili? Já dělal soupeřům opravdu menší naschvály. Jednou se na mě třeba hráč naštval, strčil do mě a dostal žlutou kartu... Schválně jsem dělal kotouly přímo před hostující lavičkou, rozptyloval jsem ji. Trenéři si stěžovali, že nemůžou dávat pokyny, protože musí křičet na klokana, který dělá šaškárny. Takže asi to byla pravda – strhával jsem pozornost na sebe. Ale na Bohemce máš pořád hlavní roli. Jo. Občas si fanoušci dělají srandu, že když se obleču do klokaní kůže, tak mám pocit, že jsem opravdu zvíře odněkud z Austrálie, ale tak to 36

není. Já se jenom na klokana snažím strhnout pozornost, protože to je symbol klubu. Nemohl by být dobrým maskotem úplně každý? Kdekdo si to myslí, ale vedení Bohemky mi za poslední čtyři roky několikrát zopakovalo, že jsem dobrej a těžko by hledali náhradu. Jaké vlastnosti jsou k téhle práci třeba? Exhibicionismus. Nesmíš se stydět. Pořád musíš aktivně komunikovat s fanoušky, a to se, myslím, nedá naučit. Taky musíš umět improvizovat – vždycky si sice připravíš pár bodů pro své představení, ale potom se může stát, že tvůj klub nečekaně vyhraje halový turnaj, a tehdy ti nikdo neřekne, jaký způsobem přebírat pohár... Bohemka letos vyhrála halový Víkend šampionů, já dostal pohár a zapomněl jsem na hráče – hned jsem ho běžel předat fanouškům do kotle. Ředitel klubu mě honil po hřišti, ať neblázním, že by se mělo s pohárem nejdřív vyfotit mužstvo. Menší ostuda. Je ti už třicet, ale každou sudou neděli se měníš v infantilního plyšového klokana. Odsuzuje tě někdo? Jsem sirotek, v dětství jsem přišel nejdřív o mámu, pak i o tátu. Mým nejbližším příbuzným je teta, a ta měla na svého synovce větší nároky – chtěla, abych byl váženým obča-


pokec

KDO SE SKRÝVÁ V PLYŠI → Dnes třicetiletý Lombardos je nejslavnějším českým maskotem. → Stal se jím na jaře 2006, krátce poté, co klub Bohemians 1905 zachránili fanoušci finanční sbírkou. Mimochodem, přispěl i Lombardos. Vášnivě Bohemce fandil, ale jelikož dělal každou chvíli ostudu, klub ho jednou potrestal. Musel si na sebe vzít kostým klokana. → Lombardos má pro svoji dlouhodobou brigádu vlohy. Je drzý, předvádí se, kamarádí se stovkami fanoušků, pro které se snaží vymýšlet zábavu. I ve svém kostýmu čaruje s míčem – dělá nožičky, střílí na bránu, klidně se změní v brankáře. → Ve všední dny se věnuje programování a půl roku už chodí s dívkou, která ho zatím na fotbale neviděla.

Klokaní samec, který má kapsu, by si sochu na Karlově mostě zasloužil

37


pokec

nem, pokud možno ředitelem firmy, a s maskotem se nesmířila: „Na puberťácký akce jsi už měl dost času,“ říká, „nedělej ze sebe šaška!“ Ale před rokem se dozvěděla, že za maskota beru pár tisícovek měsíčně, a tehdy to přestala komentovat. Aspoň něco, řekla si tehdy nejspíš. Myslíš si, že jsi v klokanovi sexy? Chodím v něm pátou sezonu, takže jsem na Bohemce provařenej a moc už to nezabírá – bohužel. Bohužel, protože já mám ženský rád, rád s nima koketuju. Ale zpočátku byla klokaní kůže úplnej votvírák; nejsnadnější nástroj, jak navázat s holkou první kontakt. Chápu – s klokaní hlavou se nestydíš ani před modelkou. Jasně, oslovíš ženskou, klidně ji i popadneš do náruče, plácneš po zadku. Pamatuju na své začátky – hráli jsme pohár ve Stříbrné Skalici a přišla za mnou hezká holka, která měla jenom spodní díl plavek a tričko. Řekla mi, že chce podpisy od hráčů, tak jsem zažertoval: „Sundej triko, a oni se ti podepíšou přímo na něj, zařídím to.“ A ona si ho sundala... Na konci téhož zápasu na mě skočila jiná holka, strhla mi hlavu a začala mě líbat. To ale bylo nechutný, protože z ní byl strašně cítit chlast... Nicméně někdy je to naopak – když holka zjistí, co děláš, vykašle se na tebe.

Damková mě má celkem ráda, takže se uklidnila. Řekla, že teda počkáme. I to jsi zažil? Jasně – s jistou osmnáctiletou Lucií jsem chodil tři neděle, říkala, jak mě miluje, věšela se mi kolem krku, a tak jsem nakonec navrhl, že ji vezmu na fotbal. Kdosi mě tenkrát varoval: Nedělej to! Na což jsem nedbal, odjel s Lucií na stadion do Hradce Králové a teprve tam zjistila, že dělám klokana. V tu chvíli mi oznámila, že opouští zápas. A druhý den napsala esemesku, že se rozcházíme. Konec. V civilu pracuješ v počítačové firmě. Vědí kolegové, čím si přivyděláváš o víkendech? Poučil jsem se, takže dnes už ne. Neřeknu jim to. Zabýval jsem se třeba metodikou vývoje softwaru nebo programováním a někteří kolegové se neuměli srovnat s tím, že jsem zároveň i klokan; viditelně jsem u nich klesl. 38

Dvojí tvář klokana


Myslíš, že jsi kvůli Bohemce někdy o práci i přišel? Vím to. V jedné firmě jsem byl ve zkušební době, ale zároveň jsem žil Bohemkou a nevynechal jediný zápas. Ve středu se jelo na přátelský zápas do Lipska, kde jsem měl dělat klokana, a tak jsem šéfovi oznámil, že jsem nemocný. Druhý den se bohužel v novinách objevila moje fotka z německého zápasu, a tak jsem letěl. Jak se líbí vršovický klokan fanouškům v zahraničí? Maskot byl jenom v Lipsku a Salcburku. V Německu si mě tamní fanoušci vyžádali, abych se šel mezi ně fotit, kvůli čemuž se zpozdil odjezd našeho autobusu o hodinu a půl – Bohemáci na mě museli čekat. A v Salcburku na mě sice spíš sprostě pořvávali, ale zase jsem se tam vyfotil se slavným trenérem Trapattonim, který dnes trénuje Irsko. Ta fotka je vyvěšená na Bohemce, a když dorazí cizí mančaft, vždycky se u ní někdo zastaví: „Ty bláho, klokan má fotku s Trapattonim?“ Když přijede na Bohemku tvrdé jádro Baníku, máš strach? Baník je výjimečný, protože většina cizích fanoušků na mě reaguje slušně. Před zápasem vždycky děláme s několika malými dětmi kolečko po hřišti, a aby ta děcka viděla lepší stránku fandění, říkám jim: „Pojďme, zatleskáme soupeři.“ A například fanoušci Dukly na nás začali skandovat: „Zdravíme klokana!“ Ale baníkovci ne – ti po nás hned házeli kelímky s pivem a vzpomínám, že se jednomu dítěti trefili do hlavy, což asi nebyl nejpříjemnější pocit... Tehdy jsme prchli, ale jinak obvykle žádné problémy nemívám. Hráči Bohemky tě berou jako součást týmu, ale co hráči soupeře? Povídají si s tebou? No jasně, jeden mě dokonce naučil fígl, který od té doby využívám. Dělal jsem si na hřišti nožičky, ten fotbalista přišel a povídá: „Klokane, strč si míč do přední kapsy a počkej s tím pupkem na rozhodčího...“ Což od té doby dělám a kamery to často zaberou. Vtipnej efekt. Mohl by si to dovolit i maskot jiného klubu? Asi ne, ale na svérázného klokana si už všichni zvykli. Rozhodčí vědí, že když přijedou na Bohemku, neponesou míč na půlku hřiště oni, ale já, což nemá obdoby. Přinesu ho tam jako olympijskou pochodeň, položím na střed, a pak se ještě chvíli nesmí hrát, protože se rozeběhnu po hřišti a udělám dva kotouly.

Myslíš, že jsi někdy zásadně ovlivnil utkání? Jeden druholigový zápas u nás pískala rozhodčí Damková a najednou se z kotle ozvala hrozná rána. Trávník zahalila dýmovnice a Damková přišla za hlavním pořadatelem, že by mohla utkání ukončit. Tak povídám: „Hele, tohle je Bohemka, tady je to prostředí jiný, divoký, ale korektní, tak ještě počkejte, až se mlha rozpustí.“ Damková mě má celkem ráda, takže se uklidnila. Řekla, že teda počkáme.

Já jsem se symbolem stal – klokan je pro spoustu lidí Bohem. Modlou. Některé týmy, třeba Slavia a Baník, žádného maskota nemají. Je to chyba? Je. Maskot by byl reprezentantem fanoušků na hřišti a zároveň by to pro ně byl i symbol. Při vší skromnosti si myslím, že já jsem se symbolem stal – klokan je pro spoustu lidí Bohem. Modlou. Předpokládám, že takhle to berou nejvíc ze všech děti. Vůbec ne, všichni. Odchytne si mě čtyřicetiletý chlap a říká, že přijeli s manželkou až z Valašského Meziříčí, a to nejen kvůli tomu, aby viděli fotbal, ale taky se chtějí společně vyfotit s klokanem. Stovky lidí mi chtějí podat ruku. A jak na tebe reagují malé děti? Jsou dva druhy reakcí. Jedny se mě strašně bojí, jsem pro ně horší než čert. Jenomže já vím proč – můžou za to jejich rodiče, kteří zlobivému Honzíčkovi řeknou: „Přijde klokan a odnese si tě!“ A tak jde Honzík na fotbal vyděšeně, a když mě potká, rozpláče se. A pak jsou děti, které mě milují, hlavně holčičky. Každý zápas si je musím pochovat v náručí a jedna maminka mi pětiletou dceru dokonce svěřuje, takže se na fotbal koukám s ní... Mimochodem některé bohemácké děti si prý myslí, že se to australské zvíře v zoo jmenuje Lombardos. Máš jako klokan nějaké rituály? Třeba chodím před začátkem zápasu po vršovických hospodách a zdravím se s fanoušky. Začalo to tím, že mi Bohemka nechala ušít nový kostým za čtyřicet tisíc a fanoušci si ho chtěli osahat. Deset lidí mi řeklo, přijď v něm do hospody U Pepíčka, tak jsem šel, dostal od nich zelenou a slíbil, že přijdu častěji. Jenomže hned se ozvali štamgasti z okolních podniků,

proč nechodím i k nim, tak jsem přidával další a další podniky. A v každém si dáš panáka? Nikdy se neopiju, za celou cestu si dám dva panáky a tři malá piva, víc ne. A když je horko, piju ještě míň. Když je vedro, tak tě vždycky lituju. Kostým je těžký, tlustý, musíš se pod ním potit jak krysa. Pozor, ten kostým je lehoučký, připadám si v něm jak v lidské kůži. Horko je, ale vydržet se to dá... A v zimě je to příjemné, jako chodit v teplém kožichu. Vyplatilo se investovat peníze, protože kostým je opravdu dobře ušitý a můžu v něm dělat kotrmelce, hvězdy, dokonce jsem se pokoušel i o salto, ale nejsem už tak gymnasticky zdatný jako v dětství. Řekni upřímně – co pro tebe klokan znamená? Dělal bys ho i zadarmo? Asi ne... Zpočátku to byla velká zábava, ale ta se změnila v práci. Stávalo se, že se mi v neděli nechtělo vstávat z postele, ale musel jsem – čekal na mě můj kostým. A já mám s Bohemkou normální zaměstnanecký vztah, takže jsem šel. Ale baví mě to pořád a vážím si toho, že mi za ta léta nikdo neporoučel, že musím dělat něco konkrétního. Všechno, co dělá klokan na Bohemce, je jenom z mé hlavy, nikdo mi nic nepřikazoval. Nedávno jsme třeba byli na focení klubu a někteří hráči začali dirigovat, jak prý mám pózovat. Trenér Hoftych je hned okřikl: „Přestaňte! Nechte Lombarda, ať dělá svou šou!“ Kdybys nebyl klokanem, chodil bys vůbec na fotbal? Opravdu jsem sirotek a Bohemka se stala mojí rodinou, takže určitě. Ale nechodím na ni kvůli fotbalu, to by byl omyl. Chodím tam kvůli té spoustě lidí, se kterými si můžu popovídat o čemkoli. Když se nad tím zamyslím, tak mám vlastně úplně všechny svoje kamarády na Bohemce. Můžeš ještě coby maskot něčeho dosáhnout? Bude to znít podivně, ale mám takový sen – doslechnou se o mně v Chelsea a dají mi nabídku, abych dělal maskota u nich. To bych považoval za největší odměnu.

39


šmrnc Názorná ukázka, jak bota ladí s tričkem. A dokonale ladí i zbytek. Alžběta, 14

MÓDNÍ KATAPULT HRADEC KRÁLOVÉ sobota 10. října

40


šmrnc

Oranžová čepice mu nasadila korunu. Pavel, 22

Punk sluší v každém věku, když se umí kombinovat. Jana, 28

DRUHÉ KOLO NAŠEHO MÓDNÍHO KATAPULTU PROBĚHLO V HRADCI. LILO JAKO Z KONVE, TAK JSME VŠECHNY FOTOLAČNÉ NAHNALI DO DIVADLA. V ZÁŘI REFLEKTORŮ SE PĚKNĚ ROZJELI. A TAK NORMÁLNÍ LIDI ZASE PŘEDVEDLI LEPŠÍ SHOW NEŽ PROFIMODELKY. PŘIDEJTE SE PŘÍŠTĚ V BRNĚ I VY! 41


šmrnc

Patky shrnout, rukávy vyhrnout. Juchů! Miloslav, 23

V jednoduchosti je elegance a k dlouhým vlasům prostě romantika patří. Veronika, 15

Nevíte coby? Vsaďte se do modrého rámečku. Adéla, 21 42

Eva, 20 let


CO JE?

MÓDNÍ KATAPULT CHCEŠ BÝT MODEL NEBO MODELKA? Nastartujeme ti kariéru. Navlíkni na sebe to nejzajímavější, co máš, a přijď se nechat vyfotit od profíka. Půjčíme ti vizážistu a profesionálního fotografa. Všichni se dostanou na web ČILICHILI a nejlepší do tištěného ČILICHILI. Absolutní vítězové z každého měsíce dostanou honorář, jak se na modelky a modely sluší. KDY A KDE FOTÍME PŘÍŠTĚ? BRNO 11. listopadu, od 16. hod Salón Daguerre Slovákova 1

Modrá je dobrá. A na účesu taky záleží. A kdo řekl, že infantilní oblečení není pro dospěláky? Alžběta, 20


šmrnc

Zkuste na zimu místo kozaček tyhle urbanistické sněhule. Mňam. Barety pojedou i letos. Ohami, 27

44


šmrnc

Nepodceňovat brýle. Blondýnkám s jemnými rysy seknou tmavé a výrazné. Pavla, 24

Slečna jako ze škatulky, pardon, žurnálu. Klučičí styl bot vypadá na holkách sportovně a sexy zároveň. Tereza, 24

ČILICHILI 45 45


šmrnc

Doplněk, třebas v podobě barevného pásku, nevtíravou formou nabourá jinak klasický look. Veronika, 24

Ondřej, 27 let

Zašátrejte ve skříních po babičce. Taková pletená čapka ozdobená originálním šperkem z vás udělá hvězdu. Pavla, 17

46


foto verygoodforhollywood.tv lights & production Petr Dobiáš styling Klárka Olivová, Dušan Bebčák make-up & hairstyling Olga Trnková models lidé z Hradce Králové speciální poděkování Klicperovo divadlo / Beseda v Hradci Králové, pan vrátný

šmrnc

Jindra, 27 let

Komiksové ilustrace jsou prostě parádní.

Každý módu nežere tak jako my. Je proto fajn, když si z nás umíte udělat srandu.

Libuše a Pavel

47


letem světem

Než skočíte na Islandu do jezera, vyzkoušejte teplotu vody. Jinak buď zmrznete, anebo se uvaříte.

48


letem světem

Kde žila největší hollywoodská hvězda text Jan Drtil foto Profimedia.cz

Když pšouká a slintá člověk, není o co stát. Když totéž dělá příroda, stojí to za letenku. Geotermální prameny, gejzíry, sopky, ledovce zachraňují Island od nálepky zapadákova, kde se unudíte k smrti. Právě odsud vypluli Vikingové z nudy na cestu do Ameriky. A mnohem později tu američtí kosmonauti našli výcvikový prostor, aby si následně na Měsíci mohli připadat jako na Islandu. Na Island jsem dorazil po sezoně. Tedy na začátku podzimu, kdy okolní krajinu občas pocukruje jemný poprašek sněhu, takže zde není tak útulno jako v létě. Zato mám všechno pěkně sám pro sebe. Z turistů už tu není ani noha a místní potomci Vikingů většinou batůžkářovi pomáhají, jak mohou. Jinak odměření a uzavření Seveřané mají totiž pro šílence pochopení. Většina z téměř tří set tisíc obyvatel ostrova bydlí v jeho západní části. Tam se nachází i metropole Reykjavík, což se překládá jako Kouřová zátoka. Přiléhavé jméno. Mlha tu domy halí opravdu často. HLAVNÍ MALOMĚSTO „Vždycky jsem si myslel, že na Islandu létají pečení holubi přímo do huby. Vždyť proti východní Evropě tady mají několikanásobné platy. Až v letadle jsem se dozvěděl, že země je na pokraji bankrotu,“ poučuje mě Slovák Jura na pokoji levné ubytovny na okraji Reykjavíku. „V centru už ale hrajeme druhý den a zatím to nevypadá, že by místní nějak strádali. Máme pořád plnou buřinku. Sice samý drobný, ale taky peníze,“ dodává. Odkládá harmoniku a sype na postel drobné z plátěného pytle. S kamarádem si sem přijeli vydělat jako pouliční muzikanti a zatím to vychází. Několik nocí přebýváme pod jednou střechou.

Zatímco Jura už zrána mučí garmošku, procházím se Reykjavíkem. Tímhle maloměstem, kde i budova parlamentu nebo luxusní hotel připomínají menší činžák na Vinohradech. Skoro ze všech stran je vidět špici kostelu Hallgrímskirkja. Aby ne, když stojí na kopci a jeho věž je třiasedmdesát metrů vysoká. Spíš než největší svatostánek křesťanů na ostrově připomíná stavbu z lega. Před ním stojí socha Leifa Erikssona, který kolem roku 1000 objevil Ameriku. Společně se svojí posádkou tehdy doplul někam k dnešnímu Newfoundlandu, a když nenašel nic, co by stálo za to vyloupit, em já! To nejs Rybina? vypálit, zotročit anebo zprznit, zase odplul. Jako umělohmotný panák postává tenhle Viking taky v muzeu ság, které se skrývá v přízemí nedalekého komplexu zvaného Perla. Ten pro změnu vypadá jako vesmírná základna kdesi na planetě v x-té galaxii.

KUDY TAM Letecky anebo trajektem z Dánska i Norska přes Faerské ostrovy. Na ostrově je vlastní auto k nezaplacení, protože autobusová doprava je dost řídká. Pakliže vám nevadí točit hlavou podle instrukcí průvodce zleva doprava, turistických zájezdů do země ledu a ohně je v nabídce poměrně dost. Pro otrlejší povahy je třeba doporučit autostop či cyklistiku. Islanďané stopaře pravda moc neberou, ale občas se nějaký řidič slituje. Výprava na kole vás zase zavede do méně frekventovaných míst. Vybavení do deště nutné.

49


letem světem

TIPY&TRIKY Kde spát Na Islandu existuje celé spektrum možností ubytování. Nicméně ceny se tam ve srovnání s tuzemským standardem zaokrouhlují směrem nahoru. V mnoha lokalitách jsou k mání jak mastňácké hotely, tak i hostely za cenu kolem dvaceti eur za noc. V letní sezoně si je dobré nocleh zamluvit, jinak se můžete stát nedobrovolným houmlesem. V hlavním městě Reykjavíku to platí celoročně. Stan lze po domluvě s místňáky postavit kdekoliv, ale pozor na gejzíry. Mohli byste totiž skončit jako vařené langusty. Co si přivézt Kromě úlomků lávy a sušeného lososa, které je nutné nějak propašovat přes hranice, také ručně pletené svetry, čepice, rukavice a šály z ovčí vlny. Nicméně strašně koušou. Méně náročným sběratelům suvenýrů zcela postačí vlastnoručně vysnajprované fotky z krásné okolní přírody. Přístroj ale chraňte před vlhkostí, jinak přivezete polární noc v temnějším provedení. A protože je Island živnou půdou pro pijany a sebevrahy, lze si tam pořídit i závislost na alkoholu a sebevražedné tendence. Podle ministerstva zdravotnictví však obojí škodí zdraví. Co nedělat Když už se rozhodnete s místními zachlastat, raději neopouštějte plný půllitr. Mohlo by se stát, že vám ho v domnění opuštěnosti někdo vyprázdní. A nedělají to jen vágusové. Na Islandu je alkohol tak drahý, že je to zvyklost, která se neprotiví ani bílým límečkům. S odpadky se jako inteligentní tvor rozlučte až u koše. Tamní příroda není zvyklá na hnůj postmoderní společnosti, což je dobře. Neskákejte do jezer bez předchozí zkoušky teploty vody. Jinak buď zmrznete, anebo se uvaříte.

50

Islandským silnicím sluší offroady

TŘÍFÁZOVÉ ZBOŘENÍ Hlavně o víkendu bývá ve dvou hlavních ulicích plných barů, hospod a klubů hlava na hlavě. Islandské paření není levná zábava. Jedno pivo stojí dvakrát tolik, co celodenní vstupenka do plaveckého bazénu s několika saunami a horkými lázněmi. Proto místní praktikují spořicí variantu, tedy chlastání na tři fáze. Nejdřív začnou doma flaškou ze supermarketu, pak špičku jen přiživí v klasických hospodách a nakonec se pár drinky odrovnají v nočních podnicích. Sobotní noc to praktikuju dle návodu, druhý den už ale utíkám do divočiny. Hned východně za Reykjavíkem je krajina jako vystřižená z turistických letáků. Planiny, kde se pasou ovce a malí severští koníci, občas táhlý kopec. Za střediskovou vesničkou Hveragerdi, pět kilometrů pochodu do kopců, se rozkládá párou zahalené údolí tisíce a jednoho

Islanď an na prv a poznáte ní poh led

zřídla. V bublajících tůních si člověk může pořídit popáleniny druhého stupně. Na ledové pláni o pět kroků vedle mu zase zmrznou palce u nohou. Prostě hardcore sauna pod širým nebem. NA PAPUCHÁLKY Na pobřeží mě provázejí kroupy. Z osady Torlákshöfn v pravidelných intervalech odplouvá trajekt na ostrov Heimaey, jenž je největším z okolních Westmanských ostrovů. Vypadá jako kráter sopky. Zastavěnou planinu svažující se k přístavu obklopují ze všech stran strmé kopce. Ve zdejší zátoce našla jeden čas útulek alespoň co do objemu největší hollywoodská hvězda, velryba Keiko. Hrála v trháku Zachraňte Willyho. Kopce jsou tu opravdu lákadlem, a tak mezi golfovými jamkami mířím vzhůru k nebesům. Cestou si člověk musí dát pozor, aby nenaboural do racka nebo papuchálka, což je roztomilý černobílý ptáček s nažloutlým zobákem. Nahoře později narazím na podivné chlapíky s dlouhými pálkami podobnými těm lakrosovým, ale mnohem většími. Šéf party lovců papuchálků se jmenuje Hallgrímur Hallgrímsson. V obličeji má severskými vichry vytetované hluboké vrásky.


letem světem

U nás máme na cachtání ní továrny...

k , i pusu uchále Otevř ečenej pap jsem p

... a ořeme lodními šrouby by

Bere mě stará paní, co pořád v zrcátku sleduje, uje, kde mám zrovna ruce. Její odvaha vzít skoro dvoumetrového stopaře je úctyhodná.

„Dřív tady byl lov tak rozšířený, že se vláda rozhodla ho omezit. Dnes se všichni lovci musí ročně dohromady vejít do kvóty 90 000 ptáků. Samotný lov není vůbec lehký. Musíte na to mít švih a rychlost, jinak si nevyděláte ani na sladkou vodu, která je tady dost vzácná. Když se den vydaří, nachytám jich až 3000. Obchodníci za ně slušně platí. V islandských restauracích je uzený papuchálek labužnickou lahůdkou,“ vysvětluje Seveřan a podá mi náčiní. Za čtvrt hodiny nemám v síti ani ťuk, tak se radši zdekuju a pak osmimístnou cessnou doletím zpět na pevninu. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ Bere mě stará paní, co pořád v zrcátku sleduje, kde mám zrovna ruce. Její odvaha vzít skoro dvoumetrového stopaře je úctyhodná, ale občas se bojím, jestli si díky zjevnému neklidu nekoleduje o infarkt. Něco žvatlá islandsky, takže pouze přikyvuju. Ulevím jí až u odbočky do vnitrozemí. V dálce je vidět

majestátní sopka Hekla, kterou ve středověku považovali za bránu do pekel. Je tu krajina jako z apokalyptického filmu. Sněhem zaváté pláně jsou poseté obrovskými skleněnými hangáry. Myslel bych, že zelenina se na Island dováží, protože tu na ni prostě nebude podnebí. Jenže chyba lávky. Takhle vypadá islandský zemědělský ráj. Vnitřky skleníků připomínají laboratoř. Je zrovna sklizeň, takže mezi rostlinami korzují dělníci v bílém, většinou z Polska nebo Ukrajiny. Pěstují se tu, zimě navzdory, hlavně rajčata, papriky a okurky. A přebytky místní farmáři dokonce vyvážejí do Evropy. Jak je to možné? Díky vytápění. Jako všude na Islandu se o ně i tady stará lůno země. Opylení zařídí speciální úly plné čmeláků.

TIPY&TRIKY TIP Co si dát Ostrov není žádným rájem labužníOstro lahůdky však nabízí. ků. Některé N Sušené kousky děsně páchnoucího Suše žraločího masa, které se často zapížralo kmínové chuti s drasjejí pálenkou p tickým jménem „černá smrt“. tický Kombinace je doporučována jemKomb nějším povahám. Strach z obou nější pochutin se tak totiž vynuluje. V dražších restauracích si můžete objednat kulinářský hit. Na talíři vám donesou malou pečínku výtečné chuti, ale když zjistíte, že jde o krásného ptáka papuchálka, chtěli byste jít dát kuchařovi přes držku. Čím místní oslníte Ohleduplností a znalostmi. Islanďané nejsou dvakrát otevření, ale když si vás oblíbí, je to srdcovka. Starším se zalíbíte třeba tím, když mezi řečí poznamenáte, že mají na Islandu nejstarší parlament světa, který byl založen v roce 930 na místě zvaném Tingvellir. Pro mladší můžete rozvinout celou škálu kulturních znalostí. Vždyť odtamtud pochází třeba veleznámá zpěvačka Björk nebo méně povědomá kapela Sigur Rós. Nebude na škodu zmínit i nějakou z hlášek z výtečné černé komedie S milenkou mé matky. Ale v tématech rozhovorů je každý sám svého štěstí strůjcem.

51


letem světem

CO STOJÍ ZA VIDĚNÍ ůj osud lína je m Trampo

Modrá laguna Nachází se kousek od letiště v Keflavíku. Prohlubeň v lávovém poli, která vytváří přírodní bazén s teploučkou akvamarínovou vodou. Okolo stojí sprchy, převlékárny, odpočívárny, restaurace, prostě veškerý komfort, čemuž odpovídá i mastné vstupné. Nicméně za oddechnutí a nabrání nových sil to stojí. Geotermální voda má navíc blahodárné účinky na léčbu kožních nemocí.

Samotný lov není vůbec lehký. Musíte na to mít švih a rychlost, jinak si nevyděláte ani na sladkou vodu, která je tady dost vzácná. Vnitrozemím se posunuju po vlastních. Na auto narazím jen ztěžka, takže šlapu. Po deseti hodinách se začne stmívat a z další osady jsou vidět jen světla v dáli. Jen co noha mine nohu, postupuju dál, ale světla jako by se přede mnou vzdalovala. Vysílením házím hystericky batoh do škarpy, ale v tu chvíli se na potemnělé obloze jako znamení rozsvítí polární záře. Pokračuju a nakonec dorazím do cíle. Mimo sezonu jsou u areálu Geysiru skoro všechny hostely zavřené, ale v jednom se slitují. Geysir patří k světoznámým atrakcím. Smrdí to tady sírou a na několika místech země stále ejakuluje. Největší pozornost přitahuje aktivita gejzíru Strokkur, který ve zhruba osmiminutových intervalech prská někdy až do výšky pětadvaceti metrů. Nedaleko se nachází další podívaná. Vodopád Gullfoss na řece Hvítá. Masy vody padají do hlubin a po stranách se vytváří ledová krusta. Tuhle krásu chtěli kdysi zregulovat elektrárnou, ale jedna žena proti tomu tak dlouho protestovala a sepisovala petice, až zahraniční investoři odešli s nepořízenou. Na bojovnou ekoložku upozorňuje pamětní deska.

52

Putování uzavírám v parlamentu. Ale tady nejsou žádní politici. Tenhle parlament má přírodní kouzlo a rezonuje v něm ozvěna dávných časů. V Tingvelliru neboli na sněmovních pláních se náčelníci radili už kolem roku 930, takže jde o nejstarší parlament na světě. Alting čili rada starších se skládala z šestatřiceti mužů, co společně přijímali zákony, volili si vůdce a řešili spory. Místo připomíná průrvu ve skále. Aby ne, když jde v podstatě o rozcapenou zadnici celého světa. Stýkají se zde totiž evropský a americký geologický masiv. Mezi jejich hrozivými konci procházím až ke skále zákonů. Právě zde v roce 1944 Islanďané vyhlásili nezávislost své země a vztyčili vlajku. Ve větru se zástava plácá dodnes, občas plihne mezi kapkami deště. Symbolicky pod ní končím vlastní ságu o tom, jak se hraje kličkovaná mezi ohněm a ledem.

Vatnajökull Největší evropský ledovec, jejž na jihovýchodě ostrova obtáčí hlavní silnice, která jinak vede okolo celého Islandu. V místech, kde jazyky ledovce olizují moře, lze spatřit krásné zrcadlové výjevy. Prostě ledová krajina vytesaná sochařem přílivem. Za zkoušku stojí i výprava místním obojživelníkem. Na suchu vypadá jako obrněný transportér, ve vodě jako výletní loďka.

Počkejte, až se naučim lítat Glaumbauer Stará farma z 18. století je v současnosti muzeem pod širým nebem. Jde o nízkou stavbu skládající se z několika místností skrytých pod zatravněnými střechami. Drny trávy byly totiž vždy dobrým stavebním a izolačním materiálem. Některé místnosti jsou vybavené postaru, jiné se o patinu starých časů jenom snaží. Na Islandu se v podobných bunkrech žilo ještě do počátku 20. století.


víkendovka

Takhle v Mariánkách oplachují koule

Ať vám minerálka nezanese trubky „Tak válka bude,“ pronesl Eduard VII. a napil se mariánskolázeňské minerálky. Telegram do Londýna ,,s Búry dále nejednat!“, převeden do diplomatické řeči, čítal 16 000 slov. A tak se málem první obětí bůrské války, vyhlášené z Mariánských Lázní, stal zdejší pošmistr. Text Petr Šimáček foto ČTK, Profimedia

Je listopad, zima už klepe na dveře. To bychom vás měli poslat třeba vyšplhat na nějakou horu. Ale nebudeme kati a pro tentokrát vám dopřejeme trochu relaxace. Co takhle třeba do lázní? Do lázní, kde si už dvě staletí podávají ruce osobnosti z celého světa. Mezi něž my, čilí turisté, přirozeně také patříme. Vzhůru do Mariánských Lázní! Počátkem 19. století vzniká v místě vývěru mimořádně silných minerálních vod s léčivými účinky samostatná obec Mariánské Lázně, tehdy známá spíše jako Marienbad. Rychle získává na proslulosti a začínají se sem sjíždět bohatí a slavní z celé Evropy. František Josef I. lázně roku 1865 povýšil na město a na konci století už si tu podávají dveře příslušníci evropských panovnických dvorů – i zmíněný panov-

ník Spojeného království Eduard VII. Po druhé světové válce se lázně ocitly v rukou pracujícího lidu a „bařtipány“ nahradili úderníci. Lázním ani moc neublížili, a tak se po jejich odchodu vše v klidu navrátilo do starých kolejí... „Minerálka je tu silná, tak ji nezapomeňte ředit, aby vám nezanesla trubky!“ radil mi místní starousedlík nad pivem. Tak mě napadlo, že bych ji vlastně mohl ochutnat. No a když tak bloumáte mlžným listopadovým

soumrakem po vylidněných kolonádách a usrkáváte z hrnku s „hubičkou“, určitě potkáte stíny slavných, kteří tu korzovali dávno před vámi – Kafku, věčně rozhádaného s milenkou, Nietzscheho s mrožím knírem, britského krále, zamilovaně hledícího do výlohy místní kloboučnice, Alberta Schweitzera... Jenom na poště, když budete chtít poslat telegram známým do Londýna, se možná moc mile tvářit nebudou.

... Kafku, věčně rozhádaného s milenkou, Nietzscheho s mrožím knírem...

53


víkendovka

Mariánky skrz naskrz

Kolonádní kolotání

Rodinka Nesmíte minout park Miniatur, kde si můžete prohlédnout zmenšeniny nejrůznějších českých památek – Karlštejn samozřejmě nechybí. Čeká vás opravdu hezká podívaná, kterou můžete završit občerstvením v místní kavárně Bismarck, ozdobené modelem stejnojmenné lodi. Ale pozor! V areálu zavírají začátkem listopadu – pak už je to na osobní dohodě. Vezměte děti do místního aeroklubu a podnikněte s nimi vyhlídkový let nad městem. Pytlíky na blinkání jsou započítány v ceně! Večer můžete zajít do některé ze tří mariánskolázeňských solných jeskyní – doporučujeme zvlášť alergikům.

Protahujeme trubky

Partička

Milenci

Jste-li turisté, máte se na co těšit. Kraj kolem Mariánek je protkaný hustou sítí turistických a naučných stezek a opravdu nebudete vědět, kam se vrtnout dřív. Zdolejte určitě nejvyšší vrchol Slavkovského lesa, vrch Lesný. Je vysoký 982 m, takže skoro „jednotisícovka“... Dobře se na to ale ustrojte – průměrná roční teplota je tu 5 °C. Jestli budete mít ještě síly, vystoupejte i na vulkanický Podhorní vrch, který byl pro svůj magický vzhled zdrojem mnoha strašidelných pověstí – například o Duchu hory, metajícím do kraje blesky a kroupy. Místní muzeum nabízí docela pěknou expozici na téma Goethe, Balneologie či Geologický park – 10 hektarů šutrů... A také navštivte pivovar v Chodové Plané – pivo tam stojí za ochutnání...

Záleží na tom, jak se rozhodnete víkend strávit. Můžete ho pojmout jako vyloženě relaxační a využít některý z bohaté nabídky lázeňských wellness programů – nejrůznější druhy masáží a zábalů, elektroléčbu a plynové injekce. Při kryoterapii se můžete trochu ochladit (na –110 až –160 stupňů Celsia ), oxygenoterapie vás zase okysličí. Večer zajděte do některé z typických lázeňských restaurací a užijte si jejich atmosféru evokující secesní časy. Nebo zajděte do některého z mnoha místních klubů – je jich tu dost na vybranou a co do odvázanosti si místní nezadají s lecjakou metropolí.

Linky http://turista.marianskelazne.cz/cs/

Kde to je Sulików

Kryonuju, oxygenuju ygenuju Himmelkron

Mariánské Lázně Telecí Kozohlody

Šaštín

54


a n á začín y.cz

a yznud v a b Zá .kud

nd í víke t š í ř p ? zajet ovolenou m a k d , z ečer rávit yznudy.c v t t s a l e dě kd . ud e, co čený nebo a www.k u r a z Nevít ěte n am máte Klikn gr a pro

www

→1 Najdete tu všechno, co v České republice stojí za návštěvu. Stránky se neustále aktualizují, a tak budete pořád v obraze.

1. KROK: VYBERTE SI PŘESNĚ, CO VÁS LÁKÁ → akce pro mladé lidi, rodiny s dětmi i seniory → aktuální i nadčasové akce → můžete vybírat ze 14 typů aktivit (adrenalin, poznávání, cykloturistika, wellness atd.)

→2 2. KROK: VYBAVTE SE → tipy na potřebnou výbavu → dostatek informací ke každé nabídce → k dispozici mapy celé ČR, včetně plánovače tras → nezapomeňte foťák, na webu probíhá fotosoutěž o vychytané ceny

→3 3. KROK: POŠLETE TO DÁL → díky stránkám www.kudyznudy.cz budete s přehledem vědět, co s volným časem → podělte se o svůj tajný zdroj i s přáteli → budete mít kvanta tipů, co podniknout, a váš život se pořádně rozjede!


sporák

SÝROVÁ --------PÁNEV --------PRO --------AJĬÁKY

Z ĿEHO? 1 bageta

---------------------------200 g Nivy

---------------------------kompotované broskve

----------------------------

CO S TÍM? Dvû pălky bagety

nasucho opeºte na pánvi.

100 g šunky

---------------------------2 dl smetany,

1 vejce, trocha pepÿe

---------------------------a fajnšmekÿi ještû

nûkolik chilli papriºek bez jadérek

Položte je (opeºenou stranou nahoru) na pánev,

plácnûte na nû plátky šunky, pălky kompotovaných

broskví a nakonec plátky Nivy a dejte na 5 minut do pÿedem rozehÿáté trouby 230°C.

ĿILI TIP Pÿed závûreºným

podléváním smetanou zatlaºte vidliºkou do

horkého sýra nûkolik chilli papriºek bez jadérek – Polotovar vyndejte z trouby, podlejte sklenicí smetany s rozmíchaným vejcem a znovu dejte zapéct asi na 5 minut.

Hotové posypte pepÿem a podávejte horké pÿímo z pánve.

56

výsledek bude pikantní, jednoduchý a nezapomenutelnû dobrý.


sporák

15

PŇÍPRAVA

MINUT

57


ventil

Kouzlo osobnosti Fiat 500 1.3 JTD Lounge text Robert Vykrent foto archiv

Móda dneska uctívá retro a ekologické smýšlení zvyšuje popularitu malých aut. Dejte to dohromady, a máte skoro jistý recept na trhák. Když navíc vyrábíte malá autíčka odedávna a můžete udělat moderní verzi něčeho tak kultovního, jako byl Fiat 500, zasloužíte si slíznout smetanu víc než kdo jiný.

58


ventil

S

plechovčičkou, která nemá aspoň pár airbagů, ABS a neprošla slušně testem EuroNCAP, byste ovšem dneska terno neudělali. Lidi netouží po autech, kterým kastli rozpáře i tvrdší patník, a taky se nechtějí mačkat jako sardinky. Takže auta za poslední roky nakynula. A je to dobře i špatně. Je v nich víc místa a splňují přísné bezpečnostní normy. Jenže se taky spíš výjimečně dostanou pod tunu. Když je řeč o miniautě, berte to s rezervou. Postavte novou pětistovku vedle nějakého 50 let starého evropského rodinného sedanu, a budete koukat! Ostatně původní Fiat 500 z roku 1957 by se tomu novému snad vešel do kufru. Takže ačkoli zvenku je nový fiátek stejný mazlík jako jeho předchůdce (i když evidentně pár let makal v posilovně), uvnitř díky modernizaci sedíte ve stylovém interiéru s retro nádechem a se všemi vymoženostmi, jako elektrické ovládání odshora dolů, klima, audiosystém se vstupem pro USB atd. Na pohodlné sedačky se vlezou čtyři dospěláci. Rozvalovat se nebudou, ale nadávat taky ne. Zapotí se leda řidič, protože pokud nemáte tuhle motorovou včelku ve verzi sršeň (sportovní Abarth, 135 nebo 160 koní), uvítá motor spíš zátěž typu: řidič(ka), nákup, pes. Fiátek holt není auto na tahání přívěsu nebo svážení kámošů na hory.

My jsme drandili s naftovou 1.3 JTD. Ještě nedávno byl tenhle turbodiesel téměř kapesních rozměrů převratná záležitost a z nabídky motorů pro nesportovní verze fiátka má i dneska největší zátah, ale s autem si zrovna nepohrává. I když ovládnete kapku rozverné řazení, na dynamickou jízdu to navzdory agresivnímu stylingu moc není. Jestli vám jde o svižnější jízdu, sáhněte určitě po 16ventilovém benzinu 1.4 s výkonem 100 koní. Je za stejné peníze a miniautíčku sluší víc, i když samozřejmě baští okolo šesti litrů na sto, zatímco dieselek jenom okolo čtyř. Fiat 500 ovšem nevyhrál soutěž Auto roku 2008 ani kvůli rychlosti, ani kvůli spotřebě a určitě ani jen kvůli tomu, že získal nejvyšší hodnocení EuroNCAP v nárazových testech. Má zkrátka takové kouzlo osobnosti, že převálcoval i favorita těžké váhy, nový Ford Mondeo. Pětistovka je prostě stylová záležitost, ostatně tomu odpovídá i cena. Každý den ji rádi pomazlíte pohledem zvenku i zevnitř a připomenete si blažené hodiny vybírání mezi desítkami kombinací barev a polepů. Má rozdávat spíš radost než rychlost, a to dělá dokonale. I když mezi námi, zamračená očička verze Abarth by stála za hřích!

Skoro jako v letadle. Teda v letadýlku CO NÁM SEDLO Překvapivý vnitřní prostor. Když má nějaké auto jenom tři a půl metru a vlezou se do něj s trochou skromnosti čtyři lidi, nečekáte, že se do kufru vejde ještě menší víkendový nákup. Paráda! U řadicí páky je USB vstup, který si poradí se spoustou periferií. Navíc můžete flashku, MP3 přehrávač nebo mobil ovládat přímo přes tlačítka na volantu! Jenom to chce doladit software, iPod někdy přehrával, co si zamanul. Z autíčka je parádně vidět, dokonce i dozadu, a taky zrcátka jsou ukázková. Víc takového praktického designu i u jiných značek! Fiátek se líbí. Jestli nemáte rádi zájem okolí, pořiďte si tmavá skla, protože jinak pořád někomu máváte. Dětem i důchodcům, co vyrostli s plakáty původní verze.

CO NÁM NESEDLO Komfortní podvozek je měkký až moc. Vymlácené české okresky v autě občas způsobí slušné vlnobití a za volantem si pak připadáte spíš jak u kormidla. Autíčko je i při rychlejší jízdě tak tiché, že jsme nevěřili vlastním uším. Tím větší škoda, když do tohohle ticha začne okolo tří tisíc otáček křičet motor. Řazení je přesné, ale páka klade tak trochu gumový odpor a někdy je to trochu boj. Páka nastavení sedačky řidiče se plete pod ruku, když saháte po ruční brzdě.

Chlupatý pingpongáč na špejli

Původní Fiat 500 z roku 1957 by se tomu novému snad vešel do kufru.

TECHNICKÉ PARAMETRY Motor: V4/16V, turbodiesel (1248 cm3) Převodovka: 5stupňová manuální Max. výkon: 55 kW (75 koní) při 4000 ot./min Max. kroutící moment: 145 Nm při 1500 ot./min Max. rychlost: 165 km/h Zrychlení 0–100 km/h: 12,5 s Spotřeba (město/mimo/komb.): 5,3/3,6/4,2l Objem zavazadlového prostoru: 185 l Hmotnost: 980 kg Základní cena testované verze: 339 000 Kč

59


kultura mix

PECKY NA LISTOPAD 1

60

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


kultura mix

TENKRÁT NA VÝCHODĚ Listopad bude ve znamení sentimentu, to je jasné. Od toho revolučního sedmnáctého je to dvacet let. A tak Galerie hlavního města Prahy připravila výstavu Tenkrát na východě, která je k vidění od 28. října do 3. ledna v Domě U Kamenného zvonu. Těm, kteří pamatují, pomůže se vzpomínáním, těm mladším ukáže, jaké to bylo. Na pomoc si vzala sbírku fotografií z let 1948–1989, ve které jsou nejen snímky známých a dodnes uznávaných tvůrců, ale také dobové reklamní či propagační fotografie nebo práce zapomenutých, či dokonce neznámých autorů. Takový normální komunismus... www.ghmp.cz KADDÁFÍHO PANKÁČI Kapela Tinariwen nevznikla v garáži, jak by se slušelo, ale dala se dohromady v armádě libyjského plukovníka Muammara Kaddáfího. Tihle Tuaregové spolu hrají už čtvrt století. Během té doby vyrazili z rodné Sahary do světa, kde podobně jako náš Švanda dudák nakonec prorazili. Do pražského klubu Roxy přivezou 11. listopadu nové album Imidiwan. A také své pověstně tvrdé a hrubé pouštní blues. A samozřejmě fantastickou koncertní atmosféru, o níž by mohli vyprávět pravidelní návštěvníci jejich vystoupení, jako jsou Brian Eno, Carlos Santana nebo newyorští alternativci TV On The Radio. www.charm-music.cz 3 SEZONY V PEKLE Zní to jako název hororu, ale není. Výpravný historický snímek 3 sezóny v pekle je volně inspirovaný osudy undergroundového básníka a filozofa Egona Bondyho a jeho přítelkyně Honzy Krejcarové. V letech po 2. světové válce se mladý marxista, básník a provokatér Ivan Heinz pohybuje mezi pražskou smetánkou, kterou udivuje svou otevřeností a cynismem. Po ruce má stále sklenku koňaku a hlavně krásné ženy. Divoký vztah se zkušenou a fascinující Janou se stává fatálním. Po únoru 1948 ale komunisté rychle utahují šroubky a matičky. Pro snílky a pábitele nemají pochopení. V hlavních rolích dlouhohrajícího debutu známého reklamního tvůrce Tomáše Mašína uvidíme Kryštofa Hádka (Tmavomodrý svět, Bobule) a polskou herečku Karolinu Gruzsku. 3 sezóny v pekle začínají v českých kinech 26. 11. www.falcon.cz

VEČÍREK VE FLANELU V devadesátých letech byli Alice In Chains jednou z legend seattleské grunge scény. Pak se jejich slibně se rozvíjející kariéra rozmlátila o nezvladatelnou drogovou závislost zpěváka Layna Staleyho. Když v roce 2002 umřel, vypadalo to na totální konec. Kytarista Jerry Cantrell ale táhnul svou flanelovou grunge káru dál, vydal dvě sólovky a v roce 2005 se Alice dali znovu dohromady. Nejdřív jen na chvilku, o rok později už pozůstalá trojice zkoušela s novým zpěvákem Williamem DuVallem. Letos v září se objevilo zbrusu nové album Black Gives Way to Blue, první po čtrnácti letech a hlavně vůbec ne špatné. Samozřejmě je to pořád hlavně o minulosti, vokál nového frontmana je Staleymu podobný spíš víc než míň a kytary pořád řežou zatraceně hluboko. Ale na tom vlastně není nic špatného. Ve Velkém sále pražské Lucerny bude jistě 24. 11. pořádně horko, zvláště když na to oprášíte kostkovanou flanelku. www.livenation.cz SEXY KRAVÁL Hned tři divoženky vymetou postupně listopadovou Prahu. V pátek 6. 11. vystoupí v pražském Paláci Akropolis původně herečka Juliette Lewisová s novou doprovodnou skupinou. Ostrý hard rock s ječivým vokálem a divokými tanečky hlavní hvězdy dokazují, že je Juliette živel. To o ní ostatně ví každý, kdo si ji pamatuje z Takových normálních zabijáků. Hned o dva dny později, tedy 8. 11., začíná v Divadle Archa festival Alternativa prvním koncertem, na kterém vystoupí legendární punková královna Lydia Lunchová se svým novým projektem Big Sexy Nois. Očekávejte ostré punkové blues. Lydii je sice padesát, ale z takových prkotin si hlavu nedělá. Punk is not dead, že jo. Spolu s BSN zahrají také berlínští elektro-gotici Mona Mur & En Esch a skupina The Ritchie Success, ojediněle s Pavlem Zajíčkem z legendárních DG 307. V rámci Stimul festivalu pak opět v Divadle Archa vystoupí 27. 11. performerka a hlasová experimentátorka Diamanda Galás. Proti dvěma předchozím divoškám je to přece jen trochu vážnější paní, ale nuda to taky nebude. Spíš show pro oči i uši na pomezí alternativy a moderní vážné hudby. A pokud ještě přece jen očekáváte od žen jemnost a něhu, tak vám zbývá 26. 11. v Kongresovém centru křehká jazzová diva Diana Krall. www.palacakropolis.cz • www.unijazz.cz www.stimul-festival.cz • www.10-15.cz 61


kultura fenomén

NEZNIČITELNÝ VINYL

text Jiří Holubec foto Profimedia

Věřte, nebo ne, i dneska se najdou lidi, co jsou ochotní platit za hudbu, starat se o ni a po každých pěti písničkách vstát a obrátit desku. Není jich moc, ale najdou se. A pro tyhle lidi jsou i obchody a v nich pracují lidi, se kterými je zajímavé si popovídat. Na jednoho takového jsme narazili v krámku kousek od pražské Národní třídy.

62


kultura fenomén

Kdo a proč si dneska chodí kupovat desky? Těžko přesně škatulkovat. Asi půlka zákazníků jsou úplně normální lidi, kteří doma našli gramofon a vzpomněli si, že se jim někde ve skříni válí štos desek. Tak si je pustí a... přijdou k nám. Ono se o tom moc nemluví, ale desky jsou vysoce návyková záležitost. Položíš jehlu na vinyl, v reproduktorech to zapraská a už v tom lítáš. Najednou ti mp3 a cédéčka začnou připadat směšně.

ně na ně. To máte padesát let muziky. K tomu To se odehrává v antikvariátech? si připočtěte, že na cédéčkách se vydává Vinyl šopů, co prodávají nové desky, je u nás ve valné většině nová produkce. Staré věci se docela málo, protože naprostá většina nových vinylů se lisuje pro DJe. A naprostá větši- digitalizují málokdy, naprostá většina z nich je zachovaná pouze a jedině na vinylech. A dalo na českých DJů dneska hraje z cédéček nebo z laptopu. Taková ta dřevní vinylová kultura je by se dodat – naštěstí, protože na rozdíl od CD disků je vinyl takřka nezničitelný. Když hodně navázaná na generaci lidí, co se za totáče scházeli potají v noci v lese a vyměňovali se s ním zachází aspoň trochu slušně, zachosi pašované desky. Někteří z nich dneska mají vává zvuk ve vynikající kvalitě. Teď si vemte, antikvariáty a právě kolem nich se po- jaká spousta hudby vznikla a vzniká samplohybuje komunita sběratelů. Mají váním a remixováním starých věcí. A kde proOK, k tomu se ještě vrátíme. kontakty v zahraničí, co prolé- ducent vezme ty samply? Musí je najít na desA co je zač ta druhá půlka zázají výprodeje někde v Ame- ce. Musí strávit roky prolézáním obchodů, e c el ž výprodejů, kamarádit se s majiteli, aby mu kazníků, co sem chodí? rice a posílají sem palety n a ta m laty, dávali echa, když se objeví nějaká rarita. Ti se asi dají rozdělit do něvinylů. Bohužel jsou ale p Fran ý v ůl p V angličtině se tomuhle procesu říká „crate jakých kategorií. Máte tředost zaměření na rock, u e n č anta zatlu S digging“, tedy přehrabování krabic. Zalezeba DJe. Ti se pravidelně bigbeat a progresivní kyo h i to . s t i y te do obchodu, hodinu se hrabete ve stozích objevují vždycky, když přitarovky. Pár z nich frčí p b a l kou desek a pak najednou narazíte na tu jednu jdou nové desky, a snaží se je v jazzu, ale třeba soul, moh a máte stejný pocit jako zlatokop na Aljašce, usyslit dřív, než jim je vyfoukfunk, reggae nebo hip hop když z hromady písku vydoloval nuget. To, že ne kolega. Pak sem chodí sběse sem skrz tyhle zavedené za něj musíte něco zaplatit, je v té chvíli euforatelé. To je zvláštní parta lidí, kteří kanály moc nedostane. rie úplně vedlejší. jsou ochotní za desku utratit nehorázné peníze a pak si ji nikdy nepustit. Ještě se vraťme k lidem, co chodí do obchoCož asi sběratel cédéček nezažije... dů. DJové, sběratelé... kdo ještě? Nevím, já jsem si v životě cédéčko nekoupil, Proč? Třeba turisti, kteří jsou ochotní koupit sebeTěžko říct. Na internetu koluje zajímavý větší obskurnosti, protože jim připadá legrač- ale pravděpodobně ne. Cédéčko je spotřební produkt, který si každý může zkopírovat, dokument Vinyl, který se touhle mání slyšet maďarský rock ze 70. let. Zašlo sem přepálit, nemusí se o něj starat, a navíc je danií zabývá. Mluví v něm lidi, kteří žijí pár lovců zvuků. Ti se přehrabávají ve staleko jednodušší si hudbu ve srovnatelné kvav kuchyňském koutě dvoupatrorých šelakových deskách, pátrají po divných litě stáhnout z internetu. Muzikanti, co nadávého baráku, protože všechny nahrávkách, ze kterých pak komponují svoje vají na stahování, si neuvědomují, že tím, že ostatní prostory mají zarovna- věci. A taky sem chodí hodně podivínů. Prase pro svoje pohodlí vzdali analogu a vinylu, né deskama. Mají třeba třividelně třeba přichází taková dvojka, já jim sami vlezli do elektronické pasti. Nahrávat cet stejných alb, která se liší říkám Butch Cassidy a Sundance Kid. Butch a šířit hudbu v jedničkách a nulách je daleko datem vydání, barevností vypadá jako šedivý mušketýr v džínovém obsnazší než lisovat desky. Ale muzikant musí středové nálepky, chybou leku, Kidovi je asi dvacet a moc se nemyje. počítat s tím, že snadné nahrávání a snadv tisku na obale... Nikdy je Chodí pořád spolu a kupují ná distribuce znamenají, že se ta hudba ani nevybalili z celofánu. diskoscénu z 80. let. Když taky snadno krade. A nemůžou chtít Prostě je mají. A největší někde v pozůstalosHodiny jedno bez druhého. Když čtu nářti vyhrabeme Goťáka legrace na tom je, že jsou s e hrabeš na německém lejblu, ky nějakého pána, že mu lidi kraschopni tvrdit, že desky ve stoz ích dou hudbu, tak si říkám – tak to, sbírají kvůli muzice. tak hned víme, kdo desek a máš ste ho koupí. V jiném troubo, vydej na vinylu. Ten se j ný pocit ja prostředí by nad dá ukrást jen tak, že mi ho tady Jsou takoví i u nás? ko zlat okop z krámu někdo odnese pod kabáNevím, jestli až takhle extrém- nimi člověk krčil rana Alja šce. tem. A to se povede málokomu. ní, ale sběratelů vinylů najdete meny, ale tady jsem se dost. Je to docela uzavřená parta naučil mít je docela rád. lidí, co se navzájem znají a dávají si Dneska se na internetu válí echa, když se něco vzácného objeví. hromady muziky zadarmo. Proč Když začnete chodit po antikvariátech, je kdokoliv ochotný utrácet za desky? tak občas zaslechnete, jak majitel někomu Vezmu to trochu zeširoka. Málo lidí si uvěvolá: „Hele, Franto, za tejden mi přijde živák domuje, že díky deskám máme trvale a kvaSantany z devětašedesátýcho. Originál US pressing na oranžovým lejblu. Mám ti ho dát litně zakonzervovanou podstatnou část hisstranou?“ A můžete si být jistý, že Franta v tu torie hudby. Pokud pomineme šelaky na 78 chvíli ví, že manželce zatluče půl výplaty, aby otáček, tak se vinylové desky se vyrábějí si toho Santanu mohl koupit. od 30. až 40. let. Až do nástupu CD v 80. letech se hudba zaznamenávala takřka výhrad63


kultura fenomén

CO JE TRVANLIVĚJŠÍ

CD VS. VINYL – CO ZNÍ LÉPE? Aniž bychom se museli zaplétat do řečí o frekvencích a podobných legráckách, lze odpověď na tuto věčnou otázku najít v samotném záznamu zvuku. Na vinylové desce je zvuk zaznamenán drážkou, která přesně kopíruje chvění původního zvuku. Cédéčko na to jde zjednodušeně řečeno tak, že pořizuje „digitální snímky“ původního zvuku. Za jednu vteřinu pořídí takových snímků 44 100 (audio DVD jich zvládne 192 000), což se sice může zdát hodně, ale při porovnání s analogovým zvukem to tak optimisticky nevypadá. Oproti tomu je CD ušetřeno praskání způsobeného prachem a škrábanci na povrchu. Pokud ho poškrábete, přestane vám jednoduše hrát úplně.

64

CD → Při ideální archivaci – 100 let (podle tvrzení výrobců) → Při velmi opatrném zacházení – 15 let (realistický odhad odborníků) → Při běžném zacházení (cédéčka ukládáme do krabiček) – asi tak 5 let → Případ bordelář – pár měsíců VINYL → Při ideální archivaci – prakticky věčný → Při velmi opatrném zacházení – prakticky věčný → Při běžném zacházení – prakticky věčný, pokud oželíte praskání při přehrávání → Případ bordelář – záleží kus od kusu. Po vyčištění se zvuk dá vyloudit i z pozoruhodně zasviněných desek

SLOVNÍČEK Z VINYLU → Trek (track) – skladba, písnička vylisovaná na desce → Sedmipalec (také pětačtyřicítka neboli singl) – malá deska o průměru 7 palců s jedním, maximálně dvěma treky na každé straně. Otáčí se většinou rychlostí 45 otáček za minutu → Dvanáctipalec (také maxisingl neboli maxáč) – deska běžné velikosti (12 palců), ale jen s jedním nebo dvěma treky v různých verzích. Díky velikosti mohou být vylisované drážky silnější a deska hraje hraj víc nahlas. Hrají z ní DJové normální vel→ Elpíčko (LP, album) – nor album ká deska obsahující celé al → Šelak – deska vylisovaná z hmoty zvané šelak. Oproti vinylu je šelak tvrdší, ale křehčí (pád na zzem nepřežije). Přehrává se na starých starýc gramofonech s ocelovou jehlou, většinou na 78 otáček uprostřed → Lejbl (label) – nálepka upr hudební vydadesky, přeneseně také hud vyprodukovalo vatelství, které desku vypro byla deska → Pressing – série, ve které b vylisovaná. Ty z první série jsou sanejvyhledávanější, a tím mozřejmě nejvyhledávaně pádem nejdražší. Například cena „That’ll be prvního pressingu singlu „T Quarrymen the Day“ od skupiny Quarr (hráli v ní tři členové budoucích budo 200 000 $ Beatles) se odhaduje na 20 → Sampl – kousek písničky p použitý při skládání úplně jiné písničk písničky → Remix – předělávka písnič písničky do nové podoby → Analog – mechanický zázn záznam (např. digitální technozvuku) bez použití digitáln magnetofonový pálogie. Třeba na magnetofo sek nebo do drážek desky


kultura azyl

Nudí vás filmy? Točte vlastní! text Lenka Ciznerová foto archiv Azylfestival.cz

Ona: „Odkud jsi věděl, že mám porušený základ?“ On: „Nakláníš se. Vždycky po dešti, když je rozmáčená zem, cítím, jak se pohneš...“ Tak takhle se baví dva domy v minutovém filmu Nakláňaš sa od Ivana Šucha. Tento film, stejně jako mnoho dalších, je přihlášen do soutěže minutových filmů, která teď hýbe stránkami Azyl festivalu.

V

Praze se začátkem října prvně představil mezinárodní internetový festival Azyl, který sbírá a představuje krátkometrážní filmy od amatérů i profíků. Ty pak zavěšuje na festivalový web. Najdete tam vysoce výživnou přehlídku minutových nebo pětiminutových filmů z celého světa. Azylfestival.cz je prostě prostor na internetu, kam můžete posílat filmy, které sami natočíte. Nejenže vám je tady uveřejní, ale také tu najdete spoustu inspirace i cenné rady. Filmy navíc může poslat kdokoli. Takže klidně posílejte. Pokud to nebude úplná slátanina, za pár týdnů možná uvidíte na webu svůj

film nejen vy, ale i všichni ostatní. Teď tam mají třeba komickou a odlehčenou 3D verzi interpretace přírody Our Wonderful Nature od berlínského studenta Tomera Esheda. Podívejte se a klidně hodnoťte v sekci pětiminutových filmů. Lákadel je tam ale mnohem víc. Azyl každoročně vyhlašuje soutěže na různá témata. Nechává o filmech hlasovat veřejnost a odborná porota oceňuje ty nejlepší. Aktuálně je vyhlášena soutěž na téma 20 let svobody. Stačí si na www.azylfestival.cz přečíst podmínky a do 28. února 2010 máte čas točit a zasílat svá dílka. V neposlední řadě Azyl pořádá filmařské workshopy pro veřejnost. Kdo

Nakláňaš sa od Ivana Šucha Dialog dvou domů o vzájemné náklonnosti.

Arsy Versy od Mira Rema Amatérský filmař celý život sleduje netopýry

filmy opravdu žere a žere se tím, že nevystudoval filmařinu, může studovat tady. Na začátek listopadu je připraven filmový workshop, kde se to všechno zadarmo naučíte. Kdo se přihlásil, zažije pět kreativních dní s profesionály. Další podobné workshopy se chystají.

Pošli minutový film a vyhraj! Více na www.azylfestival.cz

Our Wonderful Nature od Tomera Esheda Na 5 minutách pracoval dva roky, na výsledku je to znát 65


kultura zaříznuto

Protektor umění z umělé hmoty text Michal Schindler, Jaromír Trpký foto Falcon

Skvělý film! Ovšem hlavně díky ostatním novým českým snímkům, protože to jsou většinou úplné zhovadilosti. Tohle je aspoň formálně dokonalý film o lásce a nenávisti dvou připoutaných lidí.

P

rotektor je naším želízkem v boji o Oscara a díky za to, protože může mít šanci. Jede na stejné vlně neproblematické srozumitelnosti s výrazným morálním přesahem, který už přinesl Oscara Koljovi. Báječně se na něj dívá. Je strhující. Ale upřímně řečeno, člověk musí už v kině kapku přehlížet, že Protektor za užití dramatických kulis drama víceméně jen předstírá. Autoři filmu se nás prostě od začátku snaží dojmout a morálně na nás zapůsobit. A udělali všechno tak, aby tenhle cíl nic nerušilo. Děj filmu je notoricky známý, nicméně nezaškodí citovat jej v podání režiséra Marka Najbrta: „Náš hrdina Emil se stává ochráncem své židovské ženy Hany. Ochrana je podmíněna jeho kolaborací. Emil jedná proti svému přesvědčení, což v důsledku způsobí krach. Emil se z ochránce mění v´protektora´, jeho nová pozice mu začne vyhovovat. Atentát na Heydricha ale přinese zvrat, který vede k tomu, že na konci příběhu – byť v tragických souvislostech a jen na okamžik – k sobě naše hlavní postavy zase najdou cestu.“

66

Najbrtův popis je něco jako návod k použití. Přesně vám řekne, jak máte film vnímat. A aby to bylo dokonalé, je návod přítomný i ve filmu samotném: motivy jednotlivých aktérů nemusíte složitě dedukovat z příběhu, protože oni vám v každém důležitém záběru sdělí, co právě cítí a proč udělají to či ono. „Teď přijmu práci rozhlasového reportéra,

Postavy se chovají tak trochu jako šílenci. abych tě ochránil,“ říká zhruba Emil Haně, abychom si byli jistí jeho motivací. Teď si vezmu německého potentáta, protože jsem vypočítavá mrcha, teď…. Síť ukazatelů vás vede za ručičku celým příběhem, abyste náhodou nezbloudili a nezačali o příběhu přemýšlet jinak, než tvůrci chtěli. Režisér a spol. hodně dbali na to, aby jejich snímek byl řemeslně na výši. To samo o sobě zaslouží pochvalu, protože taková péče o kvalitu není v českém filmu vůbec samozřejmá – spousta českých snímků je prostě neumětelsky trapná. V tomhle případě filmaři pečlivě hlídají, aby stylizace odpovídala době, aby hudba umocňovala děj, aby se motiv

kola, které v příběhu hraje důležitou roli, nenásilně prolínal celým filmem atd. atd. Takže si ani nevšimneme, že nám v exkluzivní krabici darovali porcelánového jelena. Postavy filmu nejsou živé – ilustrují teze. Máme tu ukázkovou oběť, plakátový rozpad vztahu a samozřejmě hned několik malých, ale v posledku statečných českých lidí. Postavy se pro tuhle tezovitost dokonce občas chovají tak trochu jako šílenci. Co udělá hlavní hrdina, když se začnou nacisté po atentátu na Heydricha shánět po kole parašutistů, a on se bojí, že na něm náhodou jede? Samozřejmě: dokodrcá to s ním až domů, kde ho pak se ženou nesmyslně cpou do světlíku. Proč? Scénář ho totiž bude ještě potřebovat. Normální člověk by ho opřel v parku o strom. Ale co. Když na konci žmouláme kapesník, můžeme být sami na sebe pyšní, že nás tohle drama zasáhlo. Všichni na filmu odvedli skvělou práci, přece nezklamou diváci. Na konec je ale potřeba říct, že Najbrtův starší film Mistři jsou větší drama i bez nacistů. Jenomže to zase lačné diváky nechytlo, tak kdo by se mu divil, že teď sázel na jistotu… Naše chyba!


záhlaví

ČILICHILI ČILI CHILI až do domu 25,-

Tentokrát jsme mysleli na předplatitele i jejich pošťačky. Aby si taky početly, rozdáváme s tímhle číslem nálepky na poštovní schránky. Zasurfujte na www.cilichili.cz/zasilani a vyplňte zasílací adresu. Pak jen potvrďte objednávku a hotovo. (Kvůli potvrzení je potřeba mít mobil nastavený pro WAP – Vodafone live!. Zařídíte to snadno na www.vodafone.cz > Služby a nastavení.) Pravidelné zasílání ČILICHILI si můžete objednat i přímo přes Vodafone live!. Odkaz najdete na titulní straně nebo na záložce menu. Za zpracování objednávky, balné a poštovné zaplatíte měsíčně ze svého kreditu nebo tarifu 25 Kč (včetně 19% DPH). Starat se o to nemusíte, systém to udělá za vás. ČILICHILI můžete objednat i jako dárek. Stačí vyplnit dvě adre-

sy. Měsíčně za obě dohromady zaplatíte 50 Kč (včetně 19% DPH). Pokud nejste zákazníci Vodafonu, zamyslete se nad tím, jestli k nám nechcete přejít. :-) A JEŠTĚ PRO POŘÁDEK Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja. Kdybyste měli s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte na číslo 244 023 214 (pracovní den 9.00 až 18.00 hod.). (Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná.) Podrobnosti o této službě najdete na www.cilichili.cz či www.vodafone.cz.

67


ZADÁNO PRO VODAFONE

Střídání stráží První ročník programu Rok jinak pomalu končí. Dalších devět nadšenců už ale čeká, mezi koho se rozdělí pětimilionový grant. Je celkem jedno, kdo vyhraje. Jestli cyklistická oáza, chráněná kavárna nebo protiextremistický portál. Už teď je jasné, že největší výhra je to, že nadšence tohohle druhu mezi sebou vůbec máme.

D

o Vodafonu letos dorazily desítky skvělých projektů od lidí z komerční či státní sféry. S jediným cílem. Pomoci v neziskovém sektoru. Do finále postoupilo devět kandidátů. Minimálně čtyři z nich pak v lednu opustí svoje současné teplé pracovní postíky a budou se snažit dovést svoje vize do konce. A Vodafone jim to zaplatí, jako by zůstali normálně v práci! Letošní novinkou je volba jednoho kandidáta na základě veřejného SMS hlasování. Kdo vyhrál a co všechno se kolem programu Rok jinak děje, najdete na stránkách www.rokjinak.cz. Další projekty už dovybere odborná komise. A kdo se vlastně velkého finále účastnil?

Příště se těšte na příběh vítěze hlasování. Abyste věděli, co jsou ty lidi zač.

68

Rok jinak

JINDŘIŠKA JELÍNKOVÁ Je šéfredaktorkou regionálního deníku a společně s Ekologickým centrem v Písku by ráda naučila neziskovky účinné PR a trefnou komunikaci s médii.

LINDA JABLONSKÁ Je dokumentaristka a s občanským sdružením Inventura chce naučit mentálně postižené natáčet krátké dokumentární filmy a umožnit nám, abychom lépe chápali jejich svět. ALEŠ JENÍK Aleš Jeník pracuje jako konzultant a společně s Nadací Via chce propojit dárce s neziskovkami a vytvořit veřejný portál, kde by bylo jasné, jak která neziskovka hospodaří se svěřenými prostředky.

ELIŠKA BOROVÁ Je marketingová specialistka a společně s občanským sdružením Máme otevřeno by chtěla, aby měli všude otevřeno taky handicapovaní.


Obsah 68 69 70 71 72 73

Po svém Něco pro studenty Internet v PC/notebooku Internet v mobilu S Vodafonem po světě Data ze zahraničí

TEREZA VAJTOVÁ Je ředitelkou cestovní kanceláře a společně s Nadací Jedličkova ústavu by ráda naučila neziskový sektor, jak být alespoň trochu ziskový. Snaží se pro lidi s handicapem najít důstojné uplatnění a radost v životě !

KATEŘINA MAHDALOVÁ Pracuje jako redaktorka a společně s Českým helsinským výborem chce založit portál o nebezpečí extremismu, který pomůže oddělit skutečně nebezpečné týpky od originálních a inspirativních osobností.

MARTIN KONTRA Je editorem známého týdeníku a se společností Arnika chce založit azyl pro městské citybajkery, aby si měli kde posedět, získat informace a zároveň si třeba nechat opravit kolo. I cyklisté potřebují zázemí!

74 Vodafone karta – eso mezi kartami 75 Přesedlejte z karty na tarif 76 Vymyšleno pro firmy 80 Lahůdky z Vodafone live! 81 Všechno o telefonech

102 104 105 106

Kde nás najdete Balíčky, co se hodí Volací jistina Snadná cesta k Vodafonu

JAN KRŮTA je spisovatel a spolu se Sdružením přátel Konta Bariéry by chtěl, aby časopis pro handicapované Můžeš vycházel jako měsíčník a byl atraktivní i pro ty, kteří žádný handicap nemají.

JANA ŠVARDALOVÁ Je marketingová ředitelka a spolu s občanským sdružením Angelis by chtěla otevřít tréninkovou kavárnu pro handicapované. Poskytnout handicapovaným reálnou pracovní zkušenost a dát jim možnost začít pracovat na opravdovém trhu práce.

69


ZADÁNO PRO VODAFONE

Proč čekat na prosinec? Rozdávejte dárky už teď!

ZOOM

Kdy skončí krize? Zajímalo nás, jak se české firmy staví k současné ekonomické recesi. A nechali jsme si na vzorku 300 firem udělat průzkum.

Podpořte svoji neziskovku, pošlete DMS a pomozte jí vyhrát mobil. Vodafone vyhlašuje listopad měsícem dárcovských DMS.

1

Posílejte své oblíbené neziskovce co nejvíce DMSek a my ty nejúspěšnější projekty odměníme.

Jak na to?

Tak neváhejte, dárky nemusíte rozdávat jenom v prosinci!

Stačí poslat textovou zprávu ve tvaru DMS HESLO na číslo 87777. Každý DMS projekt má vlastní identifikaci, kterou najdete na www.darcovskasms.cz. Zpráva vás přijde na 30 Kč. Neziskovka dostane 27 Kč, zbytek jde na náklady se zajištěním provozu a rozvoj systému. Tak neváhejte, dárky nemusíte rozdávat jenom v prosinci.

2 Jak moc kdo a kde šetří? • za poslední rok k úsporným opatřením přistoupilo 87 % firem • 37 % firem začalo nejvíce šetřit na nákladech spojených s provozem kanceláří • 28 % omezilo systém benefitů • 28 % snížilo výdaje za telekomunikační služby

dobíjecí kupón

500 KÎ Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru

DMS ZVIREVNOUZI na Ííslo 87 777 a podpoęte

3 A co pracovní telefon a

s Vodafonem Íinnost záchranných stanic pro volnÛ žijící živoÍichy. Cena DMS je 30 KÍ, p pęíjemce pomoci obdrží 27 KÍ. www.zvirevnouzi.cz, www.darcovskasms.cz

dobíjecí kupón

500 KÎ VF_09_198_Dobijeci kupon.indd 1

3.6.2009 9:51:14

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru

DMS HELPPES na Ííslo 87 777 a pęispÛjte s Vodafonem na výcvik asistenÍních psį pro zdravotnÛ postižené osoby.

dobíjecí kupón

500 KÎ

4 Kdo krizi pociťuje nejvíc?

www.helppes.cz, www.darcovskasms.cz

DMS RATOLEST na Ííslo 87 777 a spolu s Vodafonem pomįžete dÛtem VF_09_198_Dobijeci 2 a mladým lidemkupon.indd ohroženým

3.6.2009 9:51:16

sociálním vylouÍením. Cena DMS je 30 KÍ, pęíjemce pomoci obdrží 27 KÍ. www.ratolest.cz, www.darcovskasms.cz

70

soukromé hovory. Omezují? • mobil poskytují zaměstnancům dvě třetiny firem • třetina z nich si musí hradit všechny soukromé hovory sama • všechny hovory platí zaměstnancům čtvrtina společností

Cena DMS je 30 KÍ, pęíjemce pomoci obdrží 27 KÍ.

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru

VF_09_198_Dobijeci kupon.indd 3

Propouštějí? Reorganizují? Šetří? • téměř polovina firem očekává, že krize skončí do jednoho roku • druhá polovina se domnívá, že potrvá ještě rok, ne však déle než dva • pro více než pětinu dotázaných je krize důvodem k rozšíření podnikání

3.6.2009 9:51:17

Malé firmy do deseti zaměstnanců, které byly nuceny snižovat náklady a nedaří se jim prodávat zboží a služby. Ačkoli většina firem vnímá právě probíhající krizi jako hrozbu, třetina dotazovaných v ní vidí příležitost. A pak, že nebude líp! Zdroj: Data Collect


STUDENTSKÁ NABÍDKA

Internet za polovinu a extra kredit k tomu! Užívejte si studentských výhod, dokud můžete. Pokud vám ještě nebylo 26, můžete s námi výhodně volat, posílat SMS a taky surfovat v mobilu. Kdo by nechtěl být věčný student!

ŠUP NA TO

Nabídku Vodafone student si můžete aktivovat v Internetové samoobsluze, na zákaznické lince *077 nebo v prodejnách Vodafonu na základě čestného prohlášení o studiu pro příslušný rok. Student on-line a Student extra můžete kombinovat. Služba je aktivní 12 měsíců od přijetí čestného prohlášení.

Po téhle nabídce touží snad úplně každý, ale získat ji může jen někdo. Pokud studujete a je vám od 15 do 26 let, máte kliku! Vodafone Internet v mobilu s 50% slevou, tedy jenom za 89 Kč, a výhodné volání i SMS si můžete užívat už teď a nemusíte čekat ani na nový školní rok.

Nabídka Vodafone student se skládá ze dvou částí: Student on-line Vodafone Internet v mobilu pro studenty jenom za 89 Kč měsíčně. S ním můžete z mobilního telefonu brouzdat po síti nebo chatovat kdykoliv a kdekoliv.

Student extra Kredit navíc k vašemu tarifu na volání a SMS. Když si k tarifu připlatíte 150 Kč, dostanete od nás navíc 150 Kč a budete mít rázem celkem 300 Kč kreditu. ditu.

Jsou tu i telefony přesně pro studenty LG KP501 Cookie – str. 89 nebo Vodafone 533 – str. 86

Můžete si vybrat, jestli budete využívat jednu z nich, nebo rovnou obě najednou. nou. Nabídku Vodafone student si můžete objednat ke všem Nabitým tarifům. S nimi si sami zvolíte, jestli paušál využijete spíše na volání, nebo SMS. A to samé platí i pro kredit navíc. c.

Mrkněte na www.vecnystudent.cz

Fůra vtipů

Spousta srandy

Vychytaný telefony Více informací na www.vecnystudent.cz 71


PŘIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V NOTEBOOKU / PC

On-line kdykoli a kdekoli

ŠUP NA TO

S Vodafonem se připojíte k internetu kdykoliv a kdekoliv. Do konce února navíc máte možnost získat k Připojení na stálo na 4 měsíce slevu 50% na paušál.

Data pro každého Připojení na stálo Vhodné pro všechny, kteří surfují denně. Za měsíční paušál 650 Kč můžete brouzdat v mobilu i v PC, jak si zamanete. Připojení na dlouho Plaťte jen podle toho, kolik prosurfujete. Pokud internet využíváte nepravidelně, nemůžete si vybrat líp. Kolik zaplatíte, záleží jen na tom, jak intenzivně budete surfovat. Nikdy to ale nebude víc než 750 Kč za měsíc!

Extra nabídka Pořiďte si Připojení na stálo do 28. února a čtyři měsíce budete platit jen polovic Navíc zákazníci si mohou pořídit praktický USB modem za 7 korun

sleva 50% padu 2009

010 listo od 3. 8. února 2 do 2

Co za to? aneb Malý ceník Připojení na stálo

Pokud nejste náš zákazník, skočte si do libovolné prodejny Vodafonu nebo se mrkněte na www.vodafone.cz Stávající zákazníci se můžou jednoduše přihlásit do Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz. Tady klikněte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb – Datové služby – Připojení k internetu, WAPu a Vodafone live! – Změnit. A nastavte si připojení, jaké chcete

Ceny jsou včetně / bez 19% DPH

Standardní cena

650,00 Kč / 546,20 Kč

Zvýhodněná cena na 4 měsíce

325,00 Kč / 273,10 Kč

Surfujte s netbookem Dell

Vodafone USB modem pro snadné připojení z PC nebo notebooku Standardní cena Zvýhodněná cena při objednání Připojení na stálo

1977,00 Kč / 1601,37 Kč 7,00 Kč / 5,88 Kč

Připojení na dlouho Do 100 MB

177,00 Kč / 148,74 Kč

Do 300 MB

500,00 Kč / 420,16 Kč

300 MB a více

750,00 Kč / 630,25 Kč

U obou těchto Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky

Kde všude se k internetu připojíte a jak rychle? Připojíte se prakticky všude. Technologií EDGE, která vám umožňuje surfovat rychlostí až 236 kbps za vteřinu, máme pokryto přes 91 % obyvatel ČR! A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka neskončili! Pokud byste se ale náhodou ocitli mimo tohle pokrytí, vězte, že zbytek ČR (konkrétně přes 99 %) máme pokrytý technologií GPRS, která poskytuje rychlost až 86 kbps. Mrkněte na www.vodafone.cz na interaktivní mapu a hned budete vědět, kde to můžete s daty rozbalit naplno.

Kompletní ceník a další informace o nabídce Vyzkoušej a kup najdete na www.vodafone.cz. Nabídka 50% slevy z datového tarifu Připojení na stálo po dobu 4 měsíců platí při aktivaci tohoto tarifu do 28. února 2010. 72

k tboo v jte ne 10 Získe iron Mini sp Dell In 977 Kč a za 8na splátky zě nebo Kč měsíčn 898

Snadno přenosný Baterka s výdrží až 3 hodiny S Připojením na stálo máte USB modem za 7 Kč Rovnou si ho odnesete Víc najdete na www.vodafone.cz/netbook


PŘIPOJENÍ S VODAFONEM

INTERNET V MOBILU

Celý web v mobilu

ŠUP NA TO

Kvůli internetu už nemusíte hledat nejbližší počítač s připojením. Surfujte přímo na displeji svého telefonu. Internet můžete mít v mobilu napořád, nebo si ho zaplatit jen na den.

1

Jaký tariff si vybrat?

V Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz jděte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb – Datové služby – Připojení k internetu, WAPu a Vodafone live! – Změnit.

2 Vyberte si tarif, zvolte ho a počkejte na potvrzovací SMSku.

Internet v mobilu na den – ideální pro toho, kdo používá internet v mobilu jen občas – platíte pouze za dny, kdy se připojíte

Internet v mobilu je bomba Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet Můžete si vybrat připojení napořád, nebo jenom na den Jasná a konečná cena (17 Kč na den, 177 Kč na měsíc) Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu. Bude dobře čitelná a načte se rychleji

Internet v mobilu – pro každého, kdo používá internet v mobilu pravidelně – platíte pevný měsíční paušál

Kdo si ho může užívat Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem Stačí mít na mobilu Vodafone live! nebo připojení k internetu a barevný displej

Vodafone Internet v mobilu na den Vodafone Internet v mobilu Zvýhodněná cena Internet v mobilu

najděte v telefonu symbol zeměkoule a připojte se. A můžete surfovat!

Internet v mobilu můžu mít do konce února na 4 měsíce za 50% ceny.

Co za to? aneb Malý ceník Služba

3 Stiskněte tlačítko Vodafone live! nebo

Cena s / bez DPH

FUP

17,00 Kč / 14,29 Kč

5 MB

177,00 Kč / 148,74 Kč

100 MB

89,00 Kč/74,79 Kč

100 MB

FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Víc o nabídce Vyzkoušej a kup najdete na www.vodafone.cz 73


S VODAFONEM V ZAHRANIČÍ

VOLÁNÍ A MMS

Volání a MMSky ze světa Volejte a pište z ciziny za stejnou cenu jako doma! S Vodafone Passportem zaplatíte jen poplatek za spojení a pak voláte za stejnou cenu jako u svého tarifu.

ŠUP NA TO

Vodafone Passport si můžete aktivovat od nás i z ciziny. Nejsnáz rovnou z mobilu:

S Vodafone Passportem voláte ze světa jako doma Za volání ze zahraničí zaplatíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte domů za stejné ceny jako doma s tarifem do jiných sítí. Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut hovoru A když bude někdo volat vám? Prostě zaplatíte jenom spojovací poplatek. Ten naskočí vždy na začátku hovoru a pak za každých dalších započatých 20 minut Další služby jako SMS, data nebo MMS platíte podle aktuálního ceníku Vodafone World Roamingu Jenom když ze zahraničí voláte do třetí země (tedy do jiné země než do ČR nebo země, ve které se zrovna nacházíte), budeme vám hovor účtovat podle ceníku mezinárodních hovorů Vodafone Passportu MMSky úplně jako doma. Za MMSky ze zahraničí zaplatíte úplně stejně jako v Čechách: 11,31 Kč i s daní. A je jedno, jestli máte tarif, nebo předplacenou kartu

Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234 na telefonní číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy) Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234 napište své heslo do Samoobsluhy)

Svět jsme pro lepší přehled rozdělili do tří zón Liší se podle výše spojovacího poplatku. Spojovací poplatky v jednotlivých zónách (včetně DPH) Zóna

Příklady zemí (kompletní přehled najdete na www.vodafone.cz)

Spojovací poplatek

1

všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island

22 Kč

2

evropské země mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína

50 Kč

3

Rusko, Kazachstán, Hongkong, Indonésie, Brazílie

80 Kč

A ještě nezapomeňte Aktivační i deaktivační SMSka ze zahraničí vás bude stát podle aktuálního ceníku Vodafone World Roamingu (v ČR zdarma) Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je to většinou nastavené jen na přijímání zpráv doma

Víc informací k těmto službám, včetně úplného ceníku, získáte na www.vodafone.cz 74

rtem S Vodafone Passpo cizině. v i t va řo lé ak m u můž , pošlu Zavolám, vyfotim nestojí. a skoro nic mě to


S VODAFONEM V ZAHRANIČÍ

DATOVÉ TARIFY

Data v cizině

ŠUP NA TO

S tarifem od Vodafonu můžete ze zahraničí výhodně mailovat i surfovat po internetu. Díky třem přehledným roamingovým zónám jasně víte, co za to. A není to moc!

Naše datové tarify v zahraničí jsou skvělé Můžou je mít všichni tarifní zákazníci Vodafonu Můžete si vybrat mezi Připojením ze zahraničí na den, nebo na stálo. Podle toho, co je pro vás výhodnější Oba tarify fungují pro připojení přes notebook i přes mobil U telefonu vám bude fungovat optimalizace dat pro mobily. Takže se celkový objem stažených dat několikanásobně sníží a internetové stránky se do mobilu načtou rychleji

Připojení ze zahraničí na den Ideální pro všechny, kteří se potřebují připojit krátkodobě Celkový čas 24 hodin se počítá od chvíle, kdy poprvé použijete datové služby. Cenu tarifu určí zóna, ve které se připojíte. Pokud ale stáhnete během 24 hodin méně než 2 MB dat, zaplatíte jen zvýhodněnou cenu (v zóně 1 např. jen 80 Kč) Tarif vám deaktivujeme jen na základě vaší žádosti, takže ho můžete mít zapnutý stále a zaplatíte za něj, až pokud ho skutečně použijete

Připojení ze zahraničí na stálo

V zóně

Spotřeba dat

Cena tarifu do 50 MB

do 2 MB

80 Kč

nad 2 MB

350 Kč

do 2 MB

160 Kč

nad 2 MB

700 Kč

Skočte si pro data od nás do libovolné prodejny Vodafonu nebo se přihlaste na internetovou Samoobsluhu na www.vodafone.cz.

2 Klikněte na Moje služby – Aktivace a nastavení služeb a nastavte si připojení, jaké chcete.

Skvělé například pro firemní zákazníky, kteří v cizině chtějí internet využívat opravdu pořádně K deaktivaci tarifu dojde pouze na základě vaší žádosti, nikoliv automaticky Připojení ze zahraničí na stálo Zóna 1 2 (+ zóna 1 automaticky) 3

Připojení ze zahraničí na den

1

Cena tarifu do 200 MB 1600 Kč 3200 Kč cena jako v zóně 1 + 60 Kč/MB

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte za další data cenu 60 Kč/MB

Přehled zón Zóna 1 – země Evropské unie, země EEA, Švýcarsko, Chorvatsko Zóna 2 – např. USA, Kanada, Čína, Japonsko Zóna 3 – např. Rusko, Brazílie, Kuba, Malajsie

1

2 (+ zóna 1 automaticky) 3

cena jako v zóně 1 + 60 Kč/MB

Zóny jsou jednotné pro služby VF Passport, World i datové služby Kompletní přehled zemí a jejich zařazení do zón najdete na www.vodafone.cz

Nad 50 MB stažených dat zaplatíte za další data cenu 60 Kč/MB

Ceny jsou včetně 19% DPH. Platí pro paušální zákazníky Více informací o podmínkách tarifů na www.vodafone.cz 75


VODAFONE KARTA

Předplacené karty

ŠUP NA TO

Naše předplacené Vodafone karty jsou skvělé. Sami si nastavíte Vodafone divokou kartu, pokud chcete volat výhodně hlavně do Vodafonu, nebo Vodafone nabitou kartu, pokud i do jiných sítí.

Naše karty si snadno pořídíte v těchhle obchodech:

Výhody našich karet Naše karty seženete v každém Electroworldu.

Dostanete SIM kartu s kreditem 200 Kč a telefonní číslo Žádný měsíční paušál a vyúčtování Stejné ceny za volání po celý den Po první minutě účtování po vteřinách Absolutní kontrola výdajů Sami si při aktivaci zvolíte, jestli bude vaše Vodafone karta divoká, nebo nabitá

Karty se prodávají i na vybraných místech Českých drah.

Vodafone divoká karta – supervýhodné volání do Vodafonu Ptejte se i ve vybraných pobočkách Tipsportu.

Volání v síti Vodafone jen za 2,98 Kč/min Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

2,98 Kč/min

Volání do ostatních sítí v ČR

7,14 Kč/min

SMS do všech mobilních sítí v ČR

2,38 Kč

Kartu si pořídíte i na všech pobočkách České pošty.

Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě Program dvojka Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafone, první nastavení čísel zdarma

Cena volání: 2,38 Kč/min

Balíček Nonstop víkend Neomezená víkendová volání v síti Vodafone na jeden víkend

Cena balíčku: 59,50 Kč

SMS balíček 40 volných SMS do všech mobilních sítí na 1 týden

Cena balíčku: 59,50 Kč

Vodafone nabitá karta – ceny jako u tarifů do všech sítí Stejné ceny za volání a SMS jako u Nabitých tarifů Po aktivaci automaticky voláte za 6 Kč/min. Cenu volání určuje částka vašeho posledního dobití. Cena platí do vašeho dalšího dobití, maximálně ale jeden měsíc. Pokud během měsíce žádnou částku nedobijete, budete opět volat za 6 Kč/min. Ceny volání s Vodafone nabitou kartou Hodnota dobití

349 a méně

350–699

700–1149

1150–2099

2100 a více

Cena volání za min v ČR

6,00 Kč

5,00 Kč

4,00 Kč

3,40 Kč

3,00 Kč

Cena SMS do všech mobilních sítí v ČR

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně 19% DPH

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 76

Volim nabitou. Divocí jsou hlavně klienti.


Z KARTY NA TARIF

Přejděte na tarif

ŠUP NA TO

Nestresujte se stálým počítáním, kolik utratíte. Přejděte na naše Nabité tarify! Mají nepřekonatelné ceny a s Programem kamarádi můžete navíc až čtyřem přátelům volat a SMSkovat bez omezení.

Abyste mohli se svým číslem přejít z karty na tarif, stačí splnit jen dvě snadné podmínky:

1 Proč přejít na Nabité tarify?

Program kamarádi

Nemusíte řešit, kam voláte, budete mít stejně výhodné volání do všech sítí u nás Svůj paušál využijete na volání i SMSky podobně jako s předplacenou kartou Neutratíte víc, než chcete. Pohlídáme vám to s Výdaji pod kontrolou Nepotřebujete žádné písemné smlouvy, žádné poplatky za aktivaci Zůstane vám vaše telefonní číslo Se službou Po svém můžete volat ještě o 20 % levněji

Za jeden měsíční poplatek můžete neomezeně volat a SMSkovat až na 4 vybraná čísla Program kamarádi si můžete vyzkoušet na měsíc úplně zadarmo

Barák už mám. Teď už jen vyberu ten správný tarif, a jsem úplně v pohodě!

Dát za dobu, co jste u Vodafonu, do kreditu celkem aspoň 1000 Kč. Započítává se do toho i počáteční kredit při pořízení Vodafone karty, takže je to opravdu hračka.

2 Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce, je třeba mít při přechodu na tarif kredit aspoň 500 Kč. Ten vám pro první 3 měsíce poslouží jako Volací jistina (limit, který můžete provolat nebo použít na jiné služby po vyčerpání svého paušálu). Volací jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte řádně a včas tři po sobě jdoucí vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce jste, žádnou Volací jistinu potřebovat nebudete! No a dál už stačí jen zavolat na *077.

Vyberte si nejnabitější tarif Nabité tarify přinášejí skvělou možnost využití paušálu na volání i posílání SMSek. Poměr volání a SMSek záleží jenom na vás a může být každý měsíc jiný. Tarif Měsíční paušál Cena za minutu v rámci i nad rámec paušálu

Cena za SMSku v rámci i nad rámec paušálu

Volné minuty nebo SMSky libovolná kombinace

Nabito 119

Nabito 350

Nabito 700

Nabito 1150

Nabito 2100

119,00 Kč

350,00 Kč

700,00 Kč

1150,00 Kč

2100,00 Kč

100,00 Kč

294,11 Kč

588,23 Kč

966,38 Kč

1764,70 Kč

6,00 Kč

5,00 Kč

4,00 Kč

3,40 Kč

3,00 Kč

5,04 Kč

4,20 Kč

3,36 Kč

2,85 Kč

2,52 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

až 19 min

až 70 min

až 175 min

až 338 min

až 700 min

nebo až 100 SMS

nebo až 294 SMS

nebo až 588 SMS

nebo až 966 SMS

nebo až 1764 SMS

Ovládejte svůj účet sami a získejte slevu 20 % na volání se službou Po svém Cena volání nad rámec paušálu

4,80 Kč/min

4,00 Kč/min

3,20 Kč/min

2,72 Kč/min

2,40 Kč/min

4,03 Kč/min

3,36 Kč/min

2,68 Kč/min

2,28 Kč/min

2,01 Kč/min

Nad rámec svého paušálu voláte o 20 % levněji Zadarmo vám zařídíme i přehledné podrobné elektronické vyúčtování

Jenom pozor, jeden hovor na linku Vodafone péče o zákazníky přijde na 30 Kč, včetně 19% DPH!

Víc o Nabitých tarifech a Programu kamarádi najdete na str. 104 Víc o nabídce Vyzkoušej a kup na www.vodafone.cz 77


PRO FIRMY

Firmu teď můžu řídit odkudkoli Díky nabídce pro podnikatele můžete vyřizovat svoji poštu rovnou z chytrého a stylového telefonu. Navíc získáte datový tarif Vodafone internet v mobilu na 4 měsíce s 50% slevou.

Pro své klienty budete vždy a všude k zastižení E-maily a internet budete mít přímo v mobilu Své e-maily můžete v telefonu číst, psát i přeposílat Jednoduše si stáhnete přílohy

Vždy a všud e k zast ižení!

Nokia E52 Kovový elegantní design Operační systém Symbian 3 Mpix fotoaparát 3G, Wi-Fi, GPS

HTC Touch 2 Operační systém Windows Mobile Professional 6,5 3 Mpix fotoaparát 3G, Wi-Fi, GPS Podpora paměťových microSD karet

Firmu už mám a s nabídkou pro podnikatele teď všechno pošlape jedna báseň!

Kč 227bi7to 700 s Na

3277

s Nabit Kč o 700

Zvýhodněná cena telefonů platí pro firemní zákazníky při pořízení nového tarifu Nabito 700 a jeho řádném využívání po dobu alespoň šesti měsíců. Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firma 78


PRO FIRMY

Dát se na podnikání chce odvahu A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům z řad našich zákazníků pomohli.

S cihlou na plynu

Auta i majetek v suchu

Na webu budete vidět

Když se vášeň stane profesí

Zloději si vylámou zuby

Dostanou vás na internet

Automotodrom Brno

Total Security Systems

Koldasoft

Co umí Uspořádat závody světové úrovně pro profíky i volnočasové řádění pro amatéry. Zajistit svezení na závodním okruhu ve svém voze či na motorce nebo se přímo zúčastnit vyhlášené motoškoly pod vedením profesionálů. Otevřít vám závodní dráhu pro in-line bruslení. Žádný problém. A na zdejší off-road dráze můžete prověřit možnosti svého terénního mazlíka. Čím jsou výjimeční Znají je všichni milovníci motorek, vždyť zrovna tady se rok co rok koná Mistrovství světa silničních motocyklů, Grand Prix České republiky. Ale i po zbytek roku si tady můžete užít spoustu závodů i dalších radovánek vonících na dálku benzínem. Ne nadarmo tihle motorkáři dostali hned několikrát cenu za nejlépe organizačně zvládnutou Velkou cenu – Trofej IRTA od Mezinárodní organizace jezdců a týmů. Kde je najdete Motorkáři trefí i poslepu a pro ostatní je to adresa Ostrovačice, Brno-venkov nebo koukněte na www.brno-circuit.com.

Co umí Ohlídají váš majetek, jako by byl jejich vlastní. Pěkných pár let vyvíjí, vyrábí, dováží a distribuují elektronické zabezpečovací systémy. Vaše auto třeba vybaví autoalarmem, parkovacími snímači, antiradarem anebo zařídí, abyste mohli přes internet online sledovat pohyb svého auta. Nabízejí také kamerové systémy, vstup do budov video nebo audiovrátným a další moderní vychytávky. Čím jsou výjimeční S nimi si můžete být jisti, že doma najdete vždycky všechno, co jste tam při odchodu nechali. Nebo že vaše auto bude stát vždy tam, kde jste ho zaparkovali. A jestli ne, tak vy o tom budete vědět jako první a ne až za týden. Kde je najdete Všechno o nich najdete na stránkách www.gpsmonitoring.cz anebo www.tssgroup.cz.

Co umí Tahle mladá našlápnutá parta se řídí mottem: „Snadná cesta k vlastnímu webu.“ A nemyslí tím jenom svoje webové stránky, ale hlavně ty vaše. Rádi a profesionálně vám sestaví kvalitní internetové stránky, které vám bude konkurence závidět. S touhle partou se prostě v digitálním labyrintu neztratíte. Čím jsou výjimeční Připraví pro vás originální dílo, ne web, který už několikrát prodali. Vaše stránky budou nové nejen technologicky, ale hlavně po grafické stránce. A jestli si na ně vymyslíte neobvyklá přání, rádi si s tím poradí. Kde je najdete Podívejte se na www.koldasoft.cz nebo zavolejte na číslo 775 77 15 00. Ale znáte tyhle webové kouzelníky, umí pro vás pracovat kdykoli a kdekoli.

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 79


PRO FIRMY

Vašemu podnikání na míru Žádné písemné smlouvy

Stejná cena volání po celý den do všech sítí

Co hledám

Po první provolané minutÝ úÏtování po vteěinách

Výhody

Co mİžu získat

Pěíležitostné používání

Pěipojení, které je mi kdykoliv k dispozici, ale platím, jen když se pěipojím.

Vodafone Internet v mobilu na den 5 MB za 17 KÎ

Neomezené používání

Aktuální informace budu mít neustále po ruce.

Vodafone Internet v mobilu na mÛsíc 100 MB za 177 KÎ

Pěíležitostné používání

Pěipojení, které se mi pěizpısobí. MÝsíÏní cena bude odpovídat jeho používání.

mÜsíÎní Pęipojení na dlouho 100 MB/177 KÎ – 300 MB/500 KÎ – 3 GB/750 KÎ

Neomezené používání

Žádné omezení, za mÝsíÏní paušál mıžu brouzdat po internetu, jak jen chci.

mÜsíÎní Pęipojení na stálo Až 3 GB za 650 KÎ

PoÎítaÎ

Telefon

Pęipojení k internetu pro

Ze zahraniÎí

Odepiš – speciální hlasový tarif pro data za 11,90 KÎ mÜsíÎnÜ Chci se pěipojit v pěípadÝ potěeby i v zahraniÏí.

Chci využívat internet i v zahraniÏí bez omezení.

Budu ve spojení se svými obchodními partnery, dodavateli i svými blízkými kdykoliv a kdekoliv.

Pęipojení v zahraniÍí na den Zóna 1: 2 MB/80 KÏ – 50 MB/350 KÏ Zóna 1+2: 2 MB/160 KÏ – 50 MB/700 KÏ Pęipojení v zahraniÍí na stálo Zóna 1: 200 MB/1600 KÏ/mÝs. Zóna 1+2: 200 MB/3200 KÏ/mÝs.

Za mÛsíÍní poplatek mįžu v rámci ūrmy volat a SMSkovat neomezenÛ.

VPN ūrma neomezenÛ Volání a psaní v rámci ūrmy neomezenÛ za mÛsíÍní paušál 238 KÍ/SIM

Za mÛsíÍní poplatek mįžu pęátelįm a obchodním partnerįm, kteęí jsou u Vodafonu nebo na pevné lince, volat a psát neomezenÛ.

Program kamarádi 1 Îíslo / 175 KÎ 2 Îísla / 225 KÎ 3 Îísla / 260 KÎ 4 Îísla / 285 KÎ Program kamarádi ze všech sítí

Chci být se svými pęáteli a obchodními partnery neustále v kontaktu bez omezení.

Chci výhodnÛjší volání v rodinÛ.

Se svou rodinou budu neustále v kontaktu za super cenu 1,79 KÍ za minutu.

Program rodina pro ūrmu Volání za 1,79 KÍ/min až na 4 Íísla v rámci rodiny

Chci volat ze zahraniÍí za nejlepší ceny.

Mám stejnou sazbu za volání jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek.

Vodafone Passport

Chci být ve spojení se svÛtem i za hranicemi.

Budu na pęíjmu kdykoliv a kdekoliv na svÛtÛ.

Vodafone World Roaming

Jako zaÍínající podnikatel mohu získat od Vodafonu další skvÛlé výhody.

Seznam.cz Zápis do katalogu ūrem na 3 mÛsíce zdarma. DELL Notebooky DELL Vostro až o 30 % levnÛji. Raiffeisenbank Zdarma vedení podnikatelského úÍtu až 12 mÛsícį.

NÜco navíc

Ze zahraniÎí

PĚátelİm

Chci volat a/nebo psát SMS svým zamÛstnancįm zdarma za mÛsíÍní paušál.

RodinÜ

Ve firmÜ

NejvýhodnÛjší volání a psaní

80

Snazší start do mého podnikání

Za mÛsíÍní poplatek mįžu všem pęátelįm a obchodním partnerįm, aĥ jsou u Vodafonu, nebo v jiné síti, volat a psát neomezenÛ.

1 Îíslo / 375 KÎ 3 Îísla / 460 KÎ

2 Îísla / 425 KÎ 4 Îísla / 485 KÎ


PRO FIRMY

Proč si vybrat Vodafone 30denní záruka spokojenosti

Tarify Vyberte si z našich nabitých tarifı nabízejících nejen spoustu volání a SMS, ale i spoustu dalších výhod.

Náklady pod kontrolou se službou Chytrý pěehled

Chci víc

Chci ještÜ víc

BalíÍek extra nabito Zdarma 20 % hodnoty tarifu navíc

Po svém extra

MÛsíÍní hodnota navíc

BalíÍek zdarma

Celková hodnota navíc

Nabito 119 19 min nebo 100 SMS 119 KÍ/mÛs.

24 KÍ

2 mÛsíce

48 KÍ

Nabito 350 70 min nebo 294 SMS 350 KÍ/mÛs.

70 KÍ

4 mÛsíce

280 KÍ

Nabito 700 175 min nebo 588 SMS 700 KÍ/mÛs.

140 KÍ

6 mÛsícį

840 KÍ

Nabito 1150 338 min nebo 966 SMS 1150 KÍ/mÛs.

230 KÍ

9 mÛsícį

2070 KÍ

Nabito 2100 700 min nebo 1764 SMS 2100 KÍ/mÛs.

420 KÍ

• volání o 20 % výhodnÛji po vyÍerpání tarifu • podrobné vyúÍtování zdarma v naší Internetové samoobsluze

Bonus v hodnotÛ 23,80 KÍ/mÛs. • faktury budu platit inkasem

Novinky na e-mail • aktuální informace • jedineÍné nabídky Vodafonu 5040 KÍ

12 mÛsícį

Více informací najdete na str. 75

Mám vybráno MÛsíÍní paušální platba Speciální nabídka:

Jistina Prodejna:

Ostatní TeÏ zaplatím: TeÏ zapla-

Platnost do:

Nabídka mÜsíce Program kamarádi ze všech sítí

Jméno prodejce:

do Platí 09

1. 20 11. 1

Láká vás nekoneÎné volání a SMS až 4 kamarádİm do všech sítí? Aktivujte si Program kamarádi ze všech sítí do 11. 11. 2009 a získejte 50% slevu na 3 mÜsíce! 81


VODAFONE LIVE

Vodafone live! v novém kabátě! Změna designu nestačí. Vzali jsme to z gruntu a překopali rovnou celé menu. Všechno v něm najdete rychle a přehledně.

Co je teda nového? Rozdělili jsme Vodafone live! na čtyři hlavní záložky: Domů, Stahuj, WWW a Vodafone. Svoje oblíbené stránky tak budete mít v mobilu raz dva. Každou záložku si navíc můžete nastavit jako domovskou stránku. Snadno a rychle tu najdete aktuální počasí a zprávy z iDnesu. V sekci Vodafone máte pohromadě všechny naše aktuální nabídky, jako třeba parádní Kamarády ze všech sítí. Takže stačí kliknout a hned víte, co se u Vodafonu zrovna děje. A v Mobilní samoobsluze si hravě zjistíte, kolik jste už provolali a nastavíte si služby pro svůj účet.

Kdo si hraje nezlobí

Nejnovější hry = konec nudy! Padla vám do oka některá z našich her? Tak pošlete SMSku s jejím objednacím kódem na číslo 4444 a můžete si ji užívat do sytosti. Ještě více her najdete na www.vodafonelive.cz Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu. Více her najdete na www.vodafonelive.cz. GT Racing: Motor Academy Kód: 707094 Cena: 90,- s DPH

Bejeweled Kód: 701861 Cena: 90 Kč s DPH

Cops L.A. Police Kód: 707047 Cena: 90 Kč s DPH

Real Football 2010 Kód: 707082 Cena: 90 Kč s DPH

Fight Night Round 4 Kód: 707023 Cena: 90 Kč s DPH

© 2009 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo and Real Football are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in GT Racing: Motor Academy mobile game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. © 2003–2006 PopCap Games, Inc. © 2009 Electronic Arts Inc.

82


FINANCOVÁNÍ

Vodafone mobily za hotové i na splátky

ŠUP NA TO

Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu jednoduché jako facka.

Nemáte zrovna po kapsách peníze na nový mobil, který chcete? Nevěšte hlavu! S námi si ho bez problémů pořídíte!

Koukněte, kolik za svůj vysněný telefon měsíčně zaplatíte: Telefon / Tarif

Standardní splátka

Nabito 119

Nabito 350

Nabito 700

Nabito 1150

Nabito 2100

Nokia 6303 classic

358 Kč

Nokia 5310 XpressMusic

358 Kč

Sony Ericsson C510

358 Kč

Sony Ericsson W595

428 Kč

378 Kč

Samsung S5600V

478 Kč

428 Kč

378 Kč

Sony Ericsson W715

498 Kč

458 Kč

398 Kč

Samsung C6625

558 Kč

528 Kč

478 Kč

398 Kč

Nokia 6730 classic

578 Kč

528 Kč

458 Kč

378 Kč

Nokia E52

698 Kč

598 Kč

558 Kč

478 Kč

LG KM900 Arena

698 Kč

628 Kč

578 Kč

498 Kč

358 Kč

Nokia E66

778 Kč

698 Kč

598 Kč

528 Kč

398 Kč

HTC Touch2

798 Kč

698 Kč

628 Kč

558 Kč

458 Kč

358 Kč

Nokia E75

1058 Kč

958 Kč

878 Kč

798 Kč

698 Kč

598 Kč

HTC Magic

1078 Kč

998 Kč

898 Kč

828 Kč

698 Kč

598 Kč

HTC HD2

1458 Kč

1328 Kč

1228 Kč

1158 Kč

1058 Kč

958 Kč

Nokia N97

1498 Kč

1398 Kč

1278 Kč

1198 Kč

1058 Kč

998 Kč

HTC Touch Pro 2

1498 Kč

1398 Kč

1298 Kč

1198 Kč

1098 Kč

998 Kč

Apple iPhone 3GS 16GB

1678 Kč

1458 Kč

1358 Kč

1278 Kč

1198 Kč

998 Kč

Apple iPhone 3GS 32GB

1938 Kč

1698 Kč

1598 Kč

1518 Kč

1428 Kč

1228 Kč

119 Kč

350 Kč

700 Kč

1150 Kč

2100 Kč

K tomu měsíční paušál

Stačí udělat tři věci: Vzít s sebou občanku + další doklad totožnosti (řidičák, pas, rodný list apod.) Opsat si v práci telefon a adresu svého zaměstnavatele Noví zákazníci si můžou telefon pořídit spolu s naší SIM kartou v našich prodejnách nebo na Vodafone prodej 800 777 777 Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon na *077.

Zatočí vám šiškou

Celkem vás to bude stát měsíčně

Co se ještě vyplatí vědět Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb využitých nad rámec měsíčního paušálu. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Každý telefon, u kterého na dalších stránkách najdete tuhle ikonku, můžete na www.vodafone.cz skouknout ve třech rozměrech (pěkně dokola).

Víc informací najdete na www.vodafone.cz 83


TELEFONY

Vodafone 236 Fotoaparát Provedení

MP3

GPS

klasické

Nokia 1661 Baterie

Internet

Fotoaparát Provedení

720 mAh

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

860 mAh

Standardní cena

977 Kč

Nabito 119

577 Kč

Nabito 350

77 Kč

Nabito 700

77 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

ější stupn Nejdocena

Vodafone 527 Fotoaparát Provedení VGA

Standardní cena

677 Kč

Nabito 119

277 Kč

Nabito 350

77 Kč

Nabito 700

77 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

GPS

Baterie 670 mAh

Standardní cena

1377 Kč

Nabito 119

977 Kč

Nabito 350

577 Kč

Nabito 700

77 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 84

MP3

klasické

Internet


TELEFONY

Nokia 2630

Samsung C3050 Fotoaparát Provedení VGA

MP3

GPS

vysouvací

Baterie

Internet

800 mAh

Standardní cena

1977 Kč

Nabito 119

1577 Kč

Nabito 350

977 Kč

Nabito 700

277 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Fotoaparát Provedení VGA

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

700 mAh

Vodafone 533 Fotoaparát Provedení 1,3 Mpix

MP3

vysouvací

GPS

Baterie

Internet

680 mAh

Standardní cena

1777 Kč

Nabito 119

1577 Kč

Nabito 350

977 Kč

Nabito 700

277 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Standardní cena

1577 Kč

Nabito 119

1277 Kč

Nabito 350

577 Kč

Nabito 700

77 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 85


TELEFONY

Vodafone 533 Catwalk edition Fotoaparát

Provedení

1,3 Mpix

vysouvací

MP3

GPS

Baterie

Internet

680 mAh

ové Dvě nvné e bar nty varia

Standardní cena

1777 Kč

Nabito 119

1577 Kč

Nabito 350

977 Kč

Nabito 700

277 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 86


TELEFONY

Samsung S3310 Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Samsung B2100V Internet

880 mAh

Standardní cena

2277 Kč

Nabito 119

1777 Kč

Nabito 350

1277 Kč

Nabito 700

577 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Fotoaparát Provedení 1,3 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

1000 mAh

LG KF300 Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

véčko

GPS

Baterie

Internet

800 mAh

Standardní cena

2977 Kč

Nabito 119

2577 Kč

Nabito 350

1977 Kč

Nabito 700

1277 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Standardní cena

2577 Kč

Nabito 119

2277 Kč

Nabito 350

1577 Kč

Nabito 700

777 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 98 a 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 87


TELEFONY

Samsung S5230 Star Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

880 mAh

kový Doty plej dis

Standardní cena

2977 Kč

Nabito 119

2577 Kč

Nabito 350

1977 Kč

Nabito 700

1577 Kč

Nabito 1150

277 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 88


TELEFONY

Sony Ericsson C510

LG KP501 Cookie Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

dotykové

Baterie

Internet

900 mAh

Standardní cena

2977 Kč

Nabito 119

2577 Kč

Nabito 350

1977 Kč

Nabito 700

1277 Kč

Nabito 1150

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

930 mAh

Nokia 5310 XpressMusic Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

klasické

GPS

Baterie

Internet

860 mAh

Standardní cena

3577 Kč

Nabito 119

2977 Kč

Nabito 350

2577 Kč

Nabito 700

1777 Kč

Nabito 1150

577 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Standardní cena

3577 Kč

Nabito 119

3277 Kč

Nabito 350

2577 Kč

Nabito 700

1977 Kč

Nabito 1150

577 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 89


TELEFONY

Nokia 6303 classic Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie 1050 mAh

Sony Ericsson W595 Internet

Fotoaparát Provedení 3,2 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

an opolit Cosm Flower e it Wh ition ed

Standardní cena

3577 Kč

Standardní cena

4277 Kč

Nabito 119

2977 Kč

Nabito 119

3777 Kč

Nabito 350

2577 Kč

Nabito 350

3277 Kč

Nabito 700

1777 Kč

Nabito 700

2277 Kč

Nabito 1150

577 Kč

Nabito 1150

1277 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Nabito 2100

77 Kč

Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz dafone.cz 90

Baterie 950 mAh

Internet


TELEFONY

Nokia 6730 classic

Samsung S5600V Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

Baterie

Internet

1000 mAh

Standardní cena

4777 Kč

Nabito 119

4277 Kč

Nabito 350

3777 Kč

Nabito 700

2977 Kč

Nabito 1150

1777 Kč

Nabito 2100

777 Kč

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

1050 mAh

é i čern V bíléarvě b

Sony Ericsson W715 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

vysouvací

Standardní cena

4977 Kč

Nabito 119

4577 Kč

Nabito 350

3977 Kč

Nabito 700

3277 Kč

Nabito 1150

1977 Kč

Nabito 2100

977 Kč

GPS

Baterie

Internet

1000 mAh

Standardní cena

5777 Kč

Nabito 119

5277 Kč

Nabito 350

4577 Kč

Nabito 700

3777 Kč

Nabito 1150

2577 Kč

Nabito 2100

1577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 100. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 91


TELEFONY

LG KM900 Arena Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

GPS

dotykové

Baterie

Samsung C6625 Internet

1000 mAh

Fotoaparát Provedení 2 Mpix

MP3

GPS

klasické

Baterie

Internet

1300 mAh

Standardní cena

5577 Kč

Nabito 119

5277 Kč

Nabito 350

4777 Kč

Nabito 700

3977 Kč

Nabito 1150

2577 Kč

Nabito 2100

1977 Kč

ojením S Připlo mínus á na st 00 Kč 10 vané o z dot ny ce

Nokia E52 Fotoaparát Provedení 3,2 Mpix

bez datového tarifu

s datovým tarifem Připojení na stálo

Standardní cena

6977 Kč

6977 Kč

Nabito 119

6277 Kč

5277 Kč

Nabito 350

5777 Kč

4777 Kč

Nabito 700

4977 Kč

3977 Kč

Nabito 1150

3577 Kč

2577 Kč

Nabito 2100

2977 Kč

1977 Kč

Standardní cena

6977 Kč

Nabito 119

5977 Kč

Nabito 350

5577 Kč

Nabito 700

4777 Kč

Nabito 1150

3277 Kč

Nabito 2100

2577 Kč

ojením S Připlo mínus á t s na 00 Kč 10 vané o z dot ny ce

Podrobné informace najdete na str. 100. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 92

MP3

klasické

GPS

Baterie 1500 mAh

Internet


TELEFONY

Nokia E66 Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

HTC Touch2 GPS

vysouvací

Baterie

Internet

1000 mAh

bez datového tarifu

Fotoaparát Provedení 3,2 Mpix

MP3

GPS

dotykové

s datovým tarifem Připojení na stálo

Baterie

Internet

1000 mAh

bez datového tarifu

s datovým tarifem Připojení na stálo

Standardní cena

7777 Kč

7777 Kč

Standardní cena

7977 Kč

7977 Kč

Nabito 119

6977 Kč

5977 Kč

Nabito 119

6977 Kč

5977 Kč

Nabito 350

5977 Kč

4977 Kč

Nabito 350

6277 Kč

5277 Kč

Nabito 700

5277 Kč

4277 Kč

Nabito 700

5577 Kč

4577 Kč

Nabito 1150

3977 Kč

2977 Kč

Nabito 1150

4577 Kč

3577 Kč

Nabito 2100

2977 Kč

1977 Kč

Nabito 2100

3577 Kč

2577 Kč

Podrobné informace najdete na str. 100 a 101. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 93


TELEFONY

HTC Magic Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

Nokia E75 GPS

dotykové

Baterie

Internet

1340 mAh

Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

vysouvací

Baterie

Internet

1000 mAh

Standardní cena 10 577 Kč Nabito 119

9577 Kč

Nabito 350

8777 Kč

Nabito 700

7977 Kč

Nabito 1150

6977 Kč

Nabito 2100

5977 Kč

ojením S Připlo mínus á na st 00 Kč 10 vané o z dot ny ce

ečný Jedin ační r e op ém syst oid Andr

Nokia N97 Fotoaparát Provedení 5 Mpix

MP3

vysouvací

Standardní cena 14 977 Kč

Standardní cena

bez datového tarifu

s datovým tarifem Připojení na stálo

10 777 Kč

10 777 Kč

Nabito 119

9977 Kč

8977 Kč

Nabito 350

8977 Kč

7977 Kč

Nabito 700

8277 Kč

7277 Kč

Nabito 1150

6977 Kč

5977 Kč

Nabito 2100

5977 Kč

4977 Kč

Nabito 119

13 977 Kč

Nabito 350

12 777 Kč

Nabito 700

11 977 Kč

Nabito 1150

10 577 Kč

Nabito 2100

9977 Kč

ojením S Připlo mínus á t s na 00 Kč 10 vané o z dot ny ce

Podrobné informace najdete na str. 101. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 94

GPS

Baterie 1500 mAh

Internet


TELEFONY

HTC HD2 Fotoaparát Provedení 5 Mpix

HTC Touch Pro2

MP3

GPS

dotykové

Baterie

Internet

1230 mAh

Fotoaparát

Provedení

3 Mpix

vysouvací

MP3

GPS

Baterie

Internet

1500 mAh

vdu Opra ký vel vý ko doty lej disp

K dispozici v průběhu měsíce listopadu

bez datového tarifu

s datovým tarifem Připojení na stálo

bez datového tarifu

s datovým tarifem Připojení na stálo

Standardní cena

14 577 Kč

14 577 Kč

Standardní cena

14 977 Kč

14 977 Kč

Nabito 119

13 277 Kč

12 277 Kč

Nabito 119

13 977 Kč

12 977 Kč

Nabito 350

12 277 Kč

11 277 Kč

Nabito 350

12 977 Kč

11 977 Kč

Nabito 700

11 577 Kč

10 577 Kč

Nabito 700

11 977 Kč

10 977 Kč

Nabito 1150

10 577 Kč

9577 Kč

Nabito 1150

10 977 Kč

9977 Kč

Nabito 2100

9577 Kč

8577 Kč

Nabito 2100

9977 Kč

8977 Kč

Podrobné informace najdete na str. 101. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz 95


DATOVÁ ZAŘÍZENÍ

Apple iPhone 3GS Fotoaparát Provedení 3 Mpix

MP3

GPS

dotykové

Baterie

Dell Inspiron Mini 10v Internet

1219 mAh

bez datového tarifu 16 GB / 32 GB

Operační systém Rozměry Váha Displej Rozlišení Procesor Operační paměť Harddisk Grafika USB porty Webová kamera Připojení (LAN, Wi-Fi, Bluetooth) Baterie

s Připojením na stálo 16 GB / 32 GB

Standardní cena

16 777 Kč / 19 377 Kč

16 777 Kč / 19 377 Kč

Nabito 119

14 577 Kč / 16 977 Kč

13 577 Kč / 15 977 Kč

Nabito 350

13 577 Kč / 15 977 Kč

12 577 Kč / 14 977 Kč

Nabito 700

12 777 Kč / 15 177 Kč

11 777 Kč / 14 177 Kč

Nabito 1150

11 977 Kč / 14 277 Kč

10 977 Kč / 13 277 Kč

Nabito 2100

9977 Kč / 12 277 Kč

8977 Kč / 11 277 Kč

Standardní cena

USB modem není součástí netbooku. Více informací najdete na www.vodafone.cz 96

8977 Kč

Windows XP Home Edition 26x18x2,7 cm 1,2 kg 10,1" 1024x576 Intel® AtomTM N270 (1,6 GHz) 1 GB 160 GB Integrovaná 3 1,3 Mpix Ano/Ano/Ne 3 články Li-Ion


DATOVÁ ZAŘÍZENÍ

USB modem

Datová karta

Vodafone Mobile Connect flash

Vodafone Mobile Connect Express karta

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry Hmotnost (g) Volání/SMS 3G/HSDPA GPRS/EDGE Čtečka paměťových karet

notebook, PC USB port Windows Vista, XP, 2000 samoinstalace z počítače 70x25x12,5 mm 20 Ne/Ano Ano/7,2 Mbps Ano/Ano microSD

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS 3G/HSDPA GPRS/EDGE

notebook, PC ExpressCard slot Windows Vista, XP, Mac OS samoinstalace z počítače 110x36x15 50 Ne/Ano Ano/7.2 Mbps Ano/Ano

Standardní cena

1977 Kč

Standardní cena

2577 Kč

Připojení na dlouho

1277 Kč

Připojení na dlouho

1777 Kč

Připojení na stálo

7 Kč

Připojení na stálo

577 Kč

Více na www.vodafone.cz 97


TELEFONY

ZÁBAVNÉ FUKNCE

Vodafone 236

Nokia 2630

Samsung C3050

Vodafone 533

Vodafone 533 Catwalk edice

Samsung B2100V

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

Fotoaparát

VGA

VGA

VGA

1,3 Mpix

1,3 Mpix

1.3 Mpix

–/–

–/–

–/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

Snímání/přehrávání videa

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

–/–/–

–/–/–

•/–/–

•/•/–

•/•/–

•/–/–

•/–/–

•/•/–

Wi-Fi

Modem

• •/–

GPRS / EDGE / 3G

Bluetooth / Infraport

UŽITEČNÉ FUKNCE

Vodafone 527

MMS

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 32 MB

až 8 MB

až 10 MB

až 11 MB

až 2 MB

až 8 MB

až 8 MB

až 9 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

–/–

–/–

microSD/–

–/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

300/220

až 500/220

až 500/220

až 1000/220

1000/220

až 500/220

až 500/220

až 1000/220

až 100

až 250

až 50

až 11 MB

až 500

až 100

až 100

až 300

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

850/900/1800/1900

900/1800/1900

900/1800/1900

850/900/1800/1900

Rozměry (mm)

106,5x46x11

108x45x13,55

107x47x11,8

105x45x10

97x47x14,9

98,5x46,2x14,7

98,5x46,2x14,7

113x49,5x17,1

Hmotnost (g)

60

82

80

66

86

95

95

102

Kapacita baterie / typ

720 mAh/Li-Ion

860 mAh /Li-Ion

670 mAh/Li-Ion

700 mAh/Li-Ion

800 mAh/Li-Ion

680 mAh/Li-Ion

680 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 420

až 511

až 180

až 220

až 420

až 210

až 210

až 540

Pohotovostní doba (hodiny)

až 210

až 637

až 220

až 382

až 340

až 250

až 250

až 600

Počet barev displeje

65 536

65 536

65 536

65 536

65 536

262 144

262 144

262 144

128x128

128x160

128x160

128x160

128x160

176x220

176x220

128x160 černo-červená Samsung

Uživatelská paměť telefonu

Paměť na SMS Frekvence (MHz)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nokia 1661

Rozlišení displeje Barevné provedení Operační systém

černá

černá

černá

černá

černá

šedá

bílá, růžová, žlutá, fialová, modrá, červená, Lady

Vodafone

Nokia

Sagem

Nokia

Samsung

Vodafone

Vodafone

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze 98


TELEFONY

Samsung S3310

LG KF300

Samsung S5230 Star

LG KP501

Nokia 5310 XpressMusic

Sony Ericsson C510

Nokia 6303 classic

Sony Ericsson W595

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

2 Mpix

2 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

2 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

ZÁBAVNÉ FUKNCE

Fotoaparát

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

Snímání/přehrávání videa

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/• /•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/–

•/–/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/–

•/•/•

GPRS / EDGE / 3G Wi-Fi

Modem

• •/–

UŽITEČNÉ FUKNCE

Bluetooth / Infraport

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 25 MB

až 12 MB

až 50 MB

až 49 MB

až 30 MB

až 120 MB

až 17 MB

až 40 MB

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/–

microSD/2 GB

MS micro/–

microSD/1 GB

MS micro/2 GB

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 1000/220

až 12 MB/220

až 2000/220

až 1000/220

až 2000

až 120 MB/220

až 2000/220

až 1000/220

až 200

až 12 MB

až 500

až 500

až 30 MB

až 120 MB

až 500

až 40 MB

Paměť na SMS

850/900/1800/1900

900/1800/1900

850/900/1800/1900

900/850/1800/1900

900/1800/1900

900/1800 /1900/2100

900/1800/1900

850/900/1800 /1900/2100

Rozměry (mm)

109,9x45,9x10,9

98,8x49,5x16,2

104x53x119,9

106,5x55,4x11,9

103,8x44,8x9,9

107x47x13

108,8x46,2x11,7

100x47x14

Hmotnost (g)

77

98

92

90

70

92

96

104

Kapacita baterie / typ

880 mAh/Li-Ion

800 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Ion

900 mAh/Li-Ion

860 mAh/Li-Ion

930 mAh/Li-Pol

1050 mAh/Li-Ion

950 mAh/Li-Pol

Délka hovoru (minut)

až 420

až 120

až 600

až 200

až 192

až 600

až 420

až 540

Pohotovostní doba (hodiny)

až 700

až 200

až 700

až 350

až 300

až 400

až 456

až 385

Počet barev displeje

262 144

262 144

262 144

262 144

16 777 216

262 144

16 777 216

262 144

Rozlišení displeje

240x320

240x320

240x400

240x400

240x320

240x320

240x320

240x320

Barevné provedení

stříbrná

černá

černá

bílo-zelená

černo-červená

černá

stříbrná

Cosmopolitan white

Operační systém

Samsung

LG

Samsung

LG

Nokia

Sony Ericsson

Nokia

Sony Ericsson

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

99


TELEFONY

Samsung S5600V

Sony Ericsson W715

Nokia 6730 classic

Samsung C6625

Nokia E52

LG KM900 Arena

Nokia E66

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

2 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

ZÁBAVNÉ FUKNCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

GPRS / EDGE / 3G Wi-Fi

Modem

Bluetooth / Infraport

UŽITEČNÉ FUKNCE

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 50 MB

až 120 MB

až 50 MB

až 130 MB

až 60 MB

až 8 GB

až 110 MB

Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

MS micro/4 GB

microSD/1 GB

microSD/–

microSD/1 GB

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 2000/220

až 120 MB/220

až 50 MB/220

až 130 MB

až 60 MB/220

až 1000/220

až 110 MB/220

Uživatelská paměť telefonu

Paměť na SMS

až 500

až 1000

až 50 MB

až 130 MB

až 60 MB

až 500

až 110 MB

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

Rozměry (mm)

102,8x54,8x12,9

95x47,5x14

112x46x12,6

113,3x 63x11,95

116x49x9,9

105,9x55x12

113,5x57,4x10,5

Hmotnost (g)

96

98

83

107,7

98

105

127

Kapacita baterie / typ

1000 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Pol

1050 mAh/Li-Ion

1300 mAh/Li-Ion

1500 mAh/Li-Pol

1000 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 430

až 240

až 600

až 420

až 480

až 230

až 630

Pohotovostní doba (hodiny)

až 260

až 350

až 504

až 200

až 672

až 300

až 264

16 777 216

262 144

16 777 216

262 144

16 777 216

16 777 216

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

240x320

240x320

320x240

240x320

480x800

320x240

Barevné provedení

černá

stříbrná

černá a bílá

černá

stříbrná

stříbrná

ocelově šedá

Samsung

Sony Ericsson

Nokia Series 60

Windows Mobile 6.1 Standard

Nokia Series 60

LG

Nokia Series 60

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Počet barev displeje

Operační systém

Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze. 100


TELEFONY

HTC Touch2

HTC Magic

Nokia E75

Nokia N97

HTC HD2

HTC Touch Pro2

Apple iPhone 3GS 16 GB a 32 GB

MMS

Hry

Podpora Java

Výměnné kryty

3 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

5 Mpix

5 Mpix

3 Mpix

3 Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

FM rádio

MP3 zvonění

MP3 přehrávač

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Kalendář / Budík / Kalkulačka

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

ZÁBAVNÉ FUKNCE

Fotoaparát Snímání/přehrávání videa

Vibrační vyzvánění/Převodník měn

•/–

•/–

•/•

•/•

•/–

•/–

•/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

Doporučujeme pro internet v mobilu

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Wi-Fi

Modem

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

GPRS / EDGE / 3G

UŽITEČNÉ FUKNCE

Bluetooth / Infraport GPS modul

Připojení datovým kabelem

Synchronizace s PC

E-mailový klient

Hlasité handsfree

až 256 MB

až 288 MB

až 50 MB

až 32 GB

až 448 MB

až 288 MB

až 16 nebo 32 GB

Uživatelská paměť telefonu Paměťová karta / velikost paměťové karty v balení

microSD/–

microSD/2 GB

microSD/4 GB

microSD/–

microSD/–

microSD/–

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 256 MB/220

až 288 MB/220

až 50 MB/220

až 32 GB/220

až 448 MB/220

až 288 MB/220

až 16 nebo 32 GB

Paměť na SMS

až 256 MB

až 288 MB

až 50 MB

až 32 GB

až 448 MB

až 288 MB

až 16 nebo 32 GB

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

850/900/1800 /1900/2100

Rozměry (mm)

104x55x12,9

113x55x13

111,8x50x14,4

117x55x15,9

120,5x67x11

116x59x17,3

115,5x62,1x12,3

Hmotnost (g)

110

116

139

150

157

187

133

Kapacita baterie / typ

1100 mAh/Li-Ion

1340 mAh/Li-Ion

1000 mAh/Li-Ion

1500 mAh/Li-Ion

1230/Li-Ion

1500 mAh/Li-Ion

1400 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 440

až 450

až 312

až 570

až 380

až 510

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 420

až 288

až 432

až 490

až 500

až 300

Počet barev displeje

65 536

65 536

16 777 216

16 777 216

65 536

65 536

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

320x480

320x240

640x360

480x800

480x800

320x480

Barevné provedení

černá

černá

stříbrná a černá

černá

černá

černo-stříbrná

černá nebo bílá

Windows Mobile 6.5

HTC

Nokia Series 60

Nokia Series 60

Windows Mobile 6.5

Windows Mobile 6.1 Professional

iPhone OS

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence (MHz)

Operační systém

101


PRODEJNY

Naše prodejny Praha Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00, Ne: 10.00–20.00 Na PĚíkopÜ 8, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 Po–Ne: 7.00–21.00

Brno NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Národní 28, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00

Olympia, U Dálnice 777, 664 42 ModĚice Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00

Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2 Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00, Ne: 13.00–19.00

Tesco, Skandinávská 2, 619 00 Po–Ne: 9.00–20.00

Jugoslávská 11, 120 00 Praha 2 Po–Pá: 9.00–19.00, So 9.00–13.00, Ne: zavěeno NC Palác Flóra, 3. patro, Vinohradská 149, 130 00 Praha 3 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00

Masarykova 2, 602 00 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30, Ne: zavěeno Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1, 602 00 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00

Íeské BudÜjovice

OC Nový Smíchov, pĚízemí, Plzeĉská 8, 150 00 Praha 5 dvÜ prodejny Po–Ne: 9.00–21.00

nám. PĚemysla Otakara II. 90, 370 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144, 155 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00

IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04 Po–Ne: 9.00–21.00

KonÜvova 188/30, Praha 3 (vedle Cizinecké policie) Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00

DÜÎín

Centrum Íerný Most, Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po–Ne: 10.00–21.00 NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527, 101 00 Praha 10 Po–Ne: 9.00–21.00 Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00, Ne: zavěeno Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00

Prokopa Holého 12, 405 02 Po–Ît: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Frýdek-Místek nám. Svobody 16, 738 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00, Ne: zavěeno

HavíĚov Fibichova 228/23, 736 01 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Hradec Králové S. K. Neumanna 281, 500 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno Albert Hypermarket, Kutnohorská 226, 500 04 Po–Ne: 9.00–20.00 Futurum, BrnÜnská 1825/23a, 500 09 Po–Ne: 9.00–21.00

Cheb

Obchodní centrum Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00

Svobody 547/19, 350 02 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Palladium, patro -2, market, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1 Po–St: 9.00–21.00, Ît–So: 9.00–22.00, Ne: 9.00–21.00

Jihlava

102

Benešova 28, 586 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Karlovy Vary

Olomouc

T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Ostružnická 15, 771 00 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Kladno

Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín, 779 00 Po–Ne: 8.30–20.30

T. G. Masaryka 772, 272 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

KromÜĚíž Vodní 88, 767 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Liberec Pražská 147/30, 460 01 Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno OC Nisa, Íeské mládeže 456, 460 03 Po–Ne: 9.00–21.00

Most OC Central Most, RadniÎní 3400, 434 01 Po–Ne: 9.00–20.00

Mladá Boleslav Olympia, JiÎínská 1350/III., 293 01 Po–Ne: 9.00–21.00 Bondy Centrum, tĚ. Václava Klementa 1459, 239 01 Po–Ne: 9.00–21.00

Opava Globus, TÜšínská 83, 746 41 Po–Ne: 8.00–20.00

Ostrava Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Po–Ne: 9.00–21.00 Zeyerova 347/4, 702 00 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno Futurum, NovináĚská 6a, 702 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Pardubice Globus, PodÜbradská 293, 530 09 Po–Ne: 8.30–20.30 nám. Republiky 56, 530 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Plzeĉ nám. Republiky 3, 301 00 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno


Mobilní obchody Vodafone turné Pokud potěebujete nabít baterku, skoÏte radši do našich kamenných obchodı, ve Vodafone turné to nejde. Po–Pá: 9.00–19.00, St: 9.00–17.00, So: 9.00–15.00, Ne: zavěeno

OC Letňany Když už ÏlovÝk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha pěípadech je. J. Werich TÝší se na vás Michal, Petr, Klára, Honza, Jirka

Když nás prošvihnete, nebojte, za mÝsíc jsme tu zas.

Íechy 2. 11.–3. 11.

Náchod, Masarykovo námÝstí

4. 11.–7. 11.

Kolín, Karlovo námÝstí

9. 11.–11. 11.

Louny, Mírové námÝstí

12. 11.–15. 11. LitomÜĚice, pěed Intersparem 16. 11.–18. 11. Písek, parkovištÝ u Kulturního domu 19. 11.–21. 11. HavlíÎkİv Brod, pěed Kauflandem 23. 11.–24. 11. JiÎín, Valdštejnovo námÝstí 25. 11.–28. 11. Trutnov, ul. Horská Ïp. 888 u ÎSOB pÝší zóna

Morava 2. 11.–4. 11.

Hranice na MoravÜ, Masarykovo námÝstí

5. 11.–7. 11.

ŽÐár N. S., nám. Republiky

9. 11.–11. 11.

TĚebíÎ, Karlovo námÝstí

12. 11.–14. 11. Valašské MeziĚíÎí, námÝstí 16. 11. a 18. 11. BĚeclav, parkovištÝ u OC 19. 11.–21. 11. Šumperk, Hl.těída – U spoěitelny NC Borská pole, U LetištÜ 2/1074, 301 00 Po–Ne: 9.00–20.00 Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00 Po–Ît: 10.00–20.00, Pá–Ne: 10.00–21.00

ProstÜjov Tesco, KoneÎná 25, 796 01 Po–Ne: 9.00–21.00

PĚíbram T. G. Masaryka 157, 261 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Zlín

23. 11.–25. 11. Hodonín, Velkomoravská ul.

Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ JABLKO Zlín, nám. Míru 174, 760 01 Po–Ne: 9.00–21.00

26. 11.–28. 11. Svitavy, námÝstí Míru

Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170, Malenovice 763 02 Po–Ne: 9.00–21.00

Vodafone na cestách

Znojmo Obroková ulice 19, 669 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

30. 11.–2. 12.

BĚeclav, parkovištÝ u OC

Další místa, kde mıžete bÝhem listopadu poěídit SIM a zakoupit vybrané telefony od Vodafonu. Více informací najdete na www.vodafone.cz

Praha Tržnice SAPA, Libušská 319/126, Praha 4 Masarykovo nádraží, železniÏní stanice

Tábor

Ostatní mÜsta

Erbenova 572, 390 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

Tesco, Kojetínská 3133/10, Pěerov OC Íepkov, Tyršovo náběeží 5496, Zlín Tesco Fontána, Chebská 370, Karlovy Vary-Dvory

Teplice U Krupské brány 24, 415 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavěeno

Tesco Karviná, Těída 17. listopadu 883/2, Karviná

Uherské HradištÜ

OC Cukrovar, Dvoěákova 4115/6, Hodonín

OC Olympia, Písecká 972/1, PlzeĊ OC Olympia, Srbická 464, Teplice

Masarykovo nám. 37–38, 686 01 Po–Ît: 8.00–19.00, Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00, Ne: zavěeno

Ústí nad Labem Mírové nám. 207, 401 00 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno

OD Prior, Dukelská brána 7, ProstÝjov Hypermarket Tesco, Masarykova 873, Valašské MeziěíÏí

Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skoÎte na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu.

Tesco Ústí n. Labem, Havíěská 17/352, Ústí n. Labem-Všeboěice

103


VODAFONE BALÍČKY

Vodafone balíčky

ŠUP NA TO

Balíčky si snadno pořídíte na čísle *077 nebo v naší Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz/samoobsluha.

Pro všechny, kdo mají naše tarify, máme spoustu super balíčků. Vyberte si ty, které jsou pro vás nejvýhodnější!

Výdaje pod kontrolou

Naše balíčky

FlexiStrop Sami si zdarma nastavíte, kolik chcete měsíčně utratit nad rámec paušálu, a když hranici překročíte, stopneme vám volání a SMSky. Když si to rozmyslíte, strop si můžete ihned zrušit.

Balíček extra nabito (20 % hodnoty paušálu navíc) Název tarifu

Název balíčku

Hodnota balíčku

Měsíční paušál

24 Kč / 20,16 Kč

11,90 Kč / 10,00 Kč

Balíček extra nabito 70

70 Kč / 58,82 Kč

35,00 Kč / 29,41 Kč

Balíček extra nabito 140

140 Kč / 117,64 Kč

70,00 Kč / 58,82 Kč

Nabito 1150

Balíček extra nabito 230

230 Kč / 193,27 Kč

115,00 Kč / 96,63 Kč

Nabito 2100

Balíček extra nabito 420

420 Kč / 352,94 Kč

210,00 Kč / 176,47 Kč

Nabito 119

Balíček extra nabito 24

Nabito 350 Nabito 700

Chytrý přehled Díky téhle prima službě si kdykoli a kdekoli snadno zjistíte, kolik už jste provolali na svém telefonním čísle nebo celém zákaznickém účtu.

Víkendové volání a SMS Název balíčku

Měsíční paušál

Balíček víkendové hovory 175 Kč / 147,05 Kč

Neomezený počet hovorů v síti Vodafone během víkendu

Balíček víkendové SMS

Neomezený počet SMS v síti Vodafone během víkendu

105 Kč / 88,23 Kč

Volání na pevnou Název balíčku

Měsíční paušál

Program na pevnou

530 Kč / 445,37 Kč

Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR

Program na pevnou mimo špičku

240 Kč / 201,68 Kč

Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR mimo špičku

FlexiLimit Stačí si nastavit, kolik chcete měsíčně za Vodafone utratit nad rámec paušálu, a my vám dáme vědět SMSkou, až téhle hranice dosáhnete. Ale když se rozhodnete ji překročit, omezovat vás nebudeme.

Rodina a přátelé Program kamarádi

Program kamarádi ze všech sítí

1 číslo

175 Kč / 147,05 Kč

375,00 Kč / 315,12 Kč

2 čísla

225 Kč / 189,07 Kč

425,00 Kč / 357,14 Kč

3 čísla

260 Kč / 218,45 Kč

460,00 Kč / 386,55 Kč

4 čísla

285 Kč / 239,49 Kč

485,00 Kč / 407,56 Kč

Název balíčku

Aktivační poplatek za každou SIM

Program rodina

100 Kč / 84,03 Kč

1,79 Kč / 1,50 Kč za min. při volání až mezi 4 čísly v rámci rodiny

WAP Název balíčku

Měsíční paušál

Balíček WAP

50 Kč / 42,01 Kč

40 minut připojení přes WAP

Všechny ceny uvádíme včetně / bez 19% DPH

Více podrobností o balíčcích naleznete na www.vodafone.cz Tyto služby jsou pouze orientační. Více informací na www.vodafone.cz 104

nka Novi

Šup, šup ať to ještě stihnete. Do 11. 11. 2009 je Program kamarádi ze všech sítí jenom za polovinu ceny. A voláte síť nesíť.


JISTINA

Volací jistina Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když tři Vyúčtování za sebou bez problémů zaplatíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni Vyúčtování.

Jste nový zákazník? Volací jistina pro nové zákazníky Minimální výše Volací jistiny / limitu bez zvýhodněného telefonu

Název tarifu

Minimální výše Volací jistiny / limitu se zvýhodněným telefonem

Nabito 119

500 Kč

500 Kč

Nabito 350

1000 Kč

1000 Kč

Nabito 700

1000 Kč

1500 Kč

Nabito 1150

1000 Kč

2000 Kč

Nabito 2100

1000 Kč

3000 Kč

Abyste si k tarifu mohli koupit zvýhodněný telefon, je třeba potom užívat stejný či vyšší tarif aspoň 6 měsíců

Jste náš stávající zákazník? Pokud uvažujete o pořízení nové SIM karty se zvýhodněným telefonem ke stávajícímu zákaznickému účtu a včas jste zaplatili tři poslední Vyúčtování, možná nemusíte na Volací jistinu vůbec myslet. Pro tarify Nabito 119 a 350 jsme ji zrušili úplně a pro ostatní jsme ji snížili. Takže jak bude vypadat vaše jistina Název tarifu

Volací jistina

Volací limit

Nabito 119

0 Kč

500 Kč

Nabito 350

0 Kč

1000 Kč

Nabito 700

500 Kč

1000 Kč

Nabito 1150

1000 Kč

1000 Kč

Nabito 2100

2000 Kč

1000 Kč

Nechce se vám skládat Volací jistina? V tom případě si stačí pořídit službu Začínáme s Vodafonem a zvýhodněný telefon. Znamená to, že zaplatíte několik tarifů najednou a my vám je postupně odečteme od Vyúčtování. Takže několik měsíců budete platit jen to, co provoláte nad rámec tarifu. Při aktivaci zaplatíte

Počet měsíců, na které budete mít zaplacený paušál

Cena tarifu, kterou vám měsíčně odečteme od Vyúčtování

Nabito 119

595 Kč

5

119 Kč

Nabito 350

1050 Kč

3

350 Kč

Nabito 700

1400 Kč

2

700 Kč

Nabito 1150

2300 Kč

2

1150 Kč

Nabito 2100

4200 Kč

2

2100 Kč

Tarif, který si u nás pořídíte

Podmínkou koupě telefonu za zvýhodněnou cenu je řádné užívání zvoleného tarifu po dobu 6 měsíců

Více na www.vodafone.cz 105


SNADNÁ CESTA K VODAFONU

Proč si vybrat Vodafone? Žádné písemné smlouvy

Stejná cena volání po celý den do všech sítí

Co hledám

Po první provolané minutÛ úÍtování po vteęinách

Výhody

Co můžu získat

Pěíležitostné používání

Pěipojení, které je k dispozici vždy, když budu potěebovat.

Vodafone Internet v mobilu na den 5 MB za 17 KÎ

Neomezené používání

Aktuální informace budu mít stále po ruce.

Vodafone Internet v mobilu na mÛsíc 100 MB za 177 KÎ

Nepravidelné používání

Tarif nabízející nÝkolik datových pásem. Kolik zaplatím, záleží na intenzitÝ pěipojování.

mÜsíÎní Pęipojení na dlouho 100 MB/177 KÎ – 300 MB/500 KÎ – 3 GB/750 KÎ

Žádné omezení, za mÝsíÏní paušál mıžu brouzdat po internetu, jak jen chci.

mÜsíÎní Pęipojení na stálo Až 3 GB za 650 KÎ

Počítač

Telefon

Připojení k internetu pro

Neomezené používání

Odepiš – speciální hlasový tarif pro data za 11,90 KÎ mÜsíÎnÜ

Rodině

PĚátelİm Přátelům

Nejvýhodnější volání a psaní

Chci být se svými kamarády neustále v kontaktu bez omezení.

Za mÝsíÏní poplatek mıžu kamarádım, kteěí jsou u Vodafonu nebo na pevné lince, volat a psát neomezenÝ.

Program kamarádi

Za mÝsíÏní poplatek mıžu kamarádım, aħ jsou u Vodafonu nebo v jiné síti, volat a psát neomezenÝ.

Program kamarádi ze všech sítí

Se svou rodinou budu neustále v kontaktu za super cenu 1,79 KÎ za minutu.

Program rodina Volání za 1,79 KÎ/min až na 4 Ïísla v rámci rodiny

1 Îíslo / 175 KÎ

2 Îísla / 225 KÎ

3 Îísla / 260 KÎ

4 Îísla / 285 KÎ

1 Îíslo / 375 KÎ

2 Îísla / 425 KÎ

3 Îísla / 460 KÎ

4 Îísla / 485 KÎ

nebo

Chci zvýhodnÝné volání v rodinÝ.

AktivaÏní poplatek 100 KÏ/SIM

Ze zahraničí

Podělte se o naše skvělé služby i se svými přáteli a rodinou, výhodného volání a psaní máme dost pro všechny. Pořiďte jim naši SIM kartu, získejte odměnu v podobě finanční hodnoty a společně můžete začít využívat výhody, které Vodafone nabízí.

Chci volat ze zahraniÍí za nejlepší ceny. Chci být ve spojení se svÛtem i za hranicemi.

Volám v zahraniÍí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek.

Vodafone Passport

Budu na pęíjmu, kdykoliv a kdekoliv to bude tęeba.

Vodafone World Roaming

Potěebujete další informace? Podívejte se na str. 104 nebo na www.vodafone.cz Ceny jsou uvedeny vÏetnÝ 19% DPH. 106

Další SIM


Proč si vybrat Vodafone? 30denní záruka spokojenosti

Tarify Vyberte si z našich nabitých tarifį nabízejících nejen spoustu volání a SMS, ale i množství dalších výhod.

Nabito 119 19 min, nebo 100 SMS 119 KÍ / mÛs.

Náklady pod kontrolou se službou Chytrý pęehled

Chci víc

Chci ještě víc

BalíÍek Vodafone extra (pęiplaĥte 10 % z ceny tarifu a získáte 40 % kreditu) MÛsíÍnÛ pęiplatíte dostanete 10 % 40 % 12 KÍ

48 KÍ

BalíÍek získáte na

Za dobu platnosti BalíÍku dostanete kredit v hodnotÛ

2 mÛsíce

96 KÍ

Nabito 350 70 min, nebo 294 SMS 350 KÍ / mÛs.

35 KÍ

140 KÍ

12 mÛsícį

1680 KÍ

Nabito 700 175 min, nebo 588 SMS 700 KÍ / mÛs.

70 KÍ

280 KÍ

12 mÛsícį

3360 KÍ

Nabito 1150 338 min, nebo 966 SMS 1150 KÍ / mÛs.

115 KÍ

460 KÍ

15 mÛsícį

6900 KÍ

Nabito 2100 700 min, nebo 1764 SMS 2100 KÍ / mÛs.

210 KÍ

840 KÍ

18 mÛsícį

15 120 KÍ

Po vyÍerpání tarifu budu volat ještÛ o 20 % levnÛji, protože nepotęebuji tištÛné faktury, staÍí mi v elektronické podobÛ – služba Po svém.

Každý mÛsíc získám za provedenou platbu bonus v hodnotÛ 23,80 KÍ, protože faktury budu platit inkasem.

Budu mít nejaktuálnÛjší informace o novinkách a jedineÍných nabídkách Vodafonu, protože poskytnu e-mailovou adresu.

Více informací najdete na str. 75

Mám vybráno MÜsíÎní paušální platba

Jistina

Ostatní

Speciální nabídka:

Prodejna:

Platnost do:

Jméno prodejce:

Nabídka měsíce Program kamarádi ze všech sítí Láká vás nekoneÍné volání a SMS až 4 kamarádįm do všech sítí? Aktivujte si Program kamarádi ze všech sítí do 11. 11. 2009 a získejte 50% slevu na 3 mÛsíce!

Platí do

11. 11. 200 9

107


LBSA_090879_inz_star_190x245.indd 1

10/13/09 3:48 PM

Profile for Čilichili

2009 | 11 | Čilichili: Sateliťané  

Satelity, splněné sny i vředy na tváři venkova.

2009 | 11 | Čilichili: Sateliťané  

Satelity, splněné sny i vředy na tváři venkova.

Profile for cilichili
Advertisement