__MAIN_TEXT__

Page 1

6 2008

âeský nevkus

www.cilichili.cz


blog

âILICHILI

O čem si píší slavní

Koš

Plocha Gipsyho.cz Výstraha

Od: Gipsy.eu Pro: Gipsy.cz Předmět: Výstraha

B au

ma x

a

Poznámka

Jak by znělo Gadžo.cz?

z

vá to š o B ar

k tr ň á Pa s

ov á B it t

er a H ab

G ot

t

G ip

sy.c

Kra

jčo

EGOMETR

Bratře, z pověření Gipsyho.com ti píšu osobní zprávu. Tvé výsledky nejsou uspokojivé. Bratři Gipsy.hu, Gipsy.pl a Gipsy.ru jsou v Egometrech první ve svých zemích. Tebe poráží šašek z okresu a trpaslík. Chápu, že také nejsi úplně vzrostlý, tím víc je však třeba dofouknout své ego. Jinak Eurosong nikdy nevyhraješ. Hlášky o tom, že jsi hudebně přerostl všechny české hiphopery, jsou slabé. Koho zajímají čeští hiphopeři? Je třeba se vrhnout na skutečné osobnosti. Rozcupuj nějakého národního zpěváka, mumii, co straší v hitparádách už desítky let. Jistě u vás v údolíčku někoho takového máte, víc než jeden talent za století se u vás statisticky narodit nemůže. Sestřel ho slovy, když už to nejde hudbou! Zamysli se nad sebou. Doma pod peřinou můžeš stokrát plakat, že jsi malý, šeredný a tuctový. Navenek buď vítěz. Sic tě za trest pošleme na Lavičku! S výstrahou Tvůj Gipsy.eu

Sádrové obinadlo

Od: PhDr. Havránek Bohumil Pro: Gipsy.cz Předmět: Sádrové obinadlo

Re: Obj. 1307 paprika

Dobrý den, rád bych si u vás objednal gyps na zlomenou ruku své ženy a naštípnutý obratel své tchyně. Obě zranění vznikla při autonehodě. Přesné rozměry sádry zašlu po potvrzení objednávky. Rovněž si Vás dovoluji upozornit, že i pro hovorové výrazy platí Pravidla českého pravopisu a název své firmy byste měli psát s tvrdým Y.

kaja@zrezlapipa.cz

Re: Obj. 1307 paprika

Ještě jednou si u mě ty smažko objednáš bramborový lupínky, tak ti přijedu rozmlátit pajzl! Já ti dám chipsy.cz! Já ti dám Ahoj brambůrko! Já ti dám s paprikovou příchutí! Gipsy Výstraha

Sádrové obinadlo

S pozdravem, PhDr. Havránek Bohumil bohemista Brno-Veveří Re: Obj. 1307...

#03


âILICHILI

#04 výkop dopisy Občas nám v redakci přistane objednávka na služby Vodafonu. Třeba Doporuč a získej...

Vážený pane Písecký,

VÝKOP

Óda na pájku Zlaté české ručičky jsou pojem. Nejenom že máme grif, ale hlavně se hned tak něčeho neleknem a dokážeme improvizovat. Místo pojistek umíme prdnout hřebík, a když v motoru rupne klíňák, natáhneme místo něj silonky. Bodejť bychom se tudíž zalekli, když je potřeba vyšperkovat zahrádku nebo vylepšit uměním strohou cimru. No jenom řekněte, jaký jiný národ by uměl vykouzlit rodinné stříbro v podobě Švejka s půllitrem ze zohýbaného drátu odněkud ze smetí. Nebo vzít do ruky pájku a vypálit do polena mužnou tvář Káji Gotta s takovou láskou, že pod ním zachutná i připálený gulášek. Pájka a smrad škvířící se lakované fošny patří ostatně ke zlatému fondu naší kutilské estetiky. Ta se nezastaví před ničím, tak co by se žinýrovala, když jde o umění. Vyšívaným Hradčanům věčnou slávu a hezké čtení!

michal.schindler@vodafone.com

firmou FreshUP Cosmetics Ltd., Varna. Na interneto­ vé adrese www.freshup.net viz další. Rozšířil jsem si vě­ domosti o kosmetické výro­ bě v Bulharsku. A taky na­ byl přesvědčení, že Haškův odkaz mezi srandisty stále žije. Nuž, toť vše, co na srd­ ci mém leželo. A ať vám ta dobře nastavená laťka úrovně padá dolů co nej­ míň. Srdečně vás zdraví stá­ lý příznivec Karel Písecký. 

Velevážená redakce mé oblíbené tiskoviny,

salamandr ohnivý byl popsán mystifikáto­ rem Jaroslavem Haškem v povídce „Zvláštní zvíře“. Zajisté vás bude zajímati, jakoužto spojitost má „ve­ lice nebezpečný salaman­ dr ohnivý“ s vaším origi­ nálním časáčkem. Nerad bych, aby můj postřeh vy­ zněl podobně, jako když onen pečlivý obyvatel pane­ láku (bohudík, to mě v živo­ tě nepotkalo) vzorně spo­ čítal na obálce kandelábry s lucernami stojícími i leží­ cími. Velice jsem si, ostat­ ně jako vždy, početl a při

ČILICHILI 6/2008 ročník IV

opětovném probírání strá­ nek  „asijského“ čísla mi zde cosi padlo do oka, stá­ le jsem však nebyl schopen definovati, o co jde. Teprve při potřebě provést hy­ gienu dutiny ústní jsem byl osvícen. Vámi zobrazenou „čínskou“ zubní pastu s té­ měř universálními účinky mám zrovna nyní v drže­ ní. A zde ráčila padnou­ ti příslovečná kosa na ká­ men. Důvodem mystifikace u zn. ORBEL mohlo být co­ koliv. Osobně bych uvažo­ val třeba o náhlé destrukci brýlí autora/ky příspěvku, s následnou neschopnos­ tí přečíst mimo značky zub­ ní pasty  i informaci o tom, že je vyráběna bulharskou

máte pravdu. Orbel jsme sice koupili v asijské tržni­ ci, leč vyroben nebyl v žád­ né asijské zemi, jak jsme si sami ověřili na obalu, ale opravdu v Bulharsku. Děkujeme za upozornění a pozdravujeme salaman­ dra. Snad vás oba chuť číst ČILI neopustí!

Ty jo Čili,

ste fakt super. Nejvíc mě vždycky dostanou prů­ vodci číslem, třeba „Círa“ a Metoděj nebo černá koč­ ka přes cestu. Dobrá je taky genetická laboratoř nebo souboj. Fakt mě dostáváte. Jen tak dál!!!!!!!! Vaše oddaná čtenářka Pinguška

Hezký den Pinguško, teda, děkujeme a zase jed­ nou se celí červenáme. Černou kočku budeme po­ zdravovat, běhá nám tu po zahradě spolu se zrza­ vou a mourovatou! www.cilichili.cz

Šéfredaktor: Michal Schindler Zástupce šéfredaktora: Štefan Švec Kreativní ředitel: Simon Brown, &&& Ltd Produkce sekce Vodafone: Gabriela Bubeníková Editoři a psavci: Jindřich Novák, Filip Horáček, Martin Groman, Jakub König, Tomáš Fürstenzeller Designéři: Petr Toman, Petr Šmíd Manažer: Marek Slezák Produkční: Pavel Matuška DTP: Aleš Duroň Asistentka: Marcela Divínová Manažer inzerce: Michal Koubek Obálka: Simon Brown, &&& Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 177 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk: Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání: 19. 5. 2008 Datum vydání: 1. 6. 2008 Distribuce: Česká republika Periodicita: měsíčník Prodej inzerce: Michal Koubek, tel.: 775  231  060, e-mail: michal.koubek@vodafone.com Uzávěrka podkladů inzerce 7/2008: 15. 6. 2008 MKČR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chy­ by jsou vyhrazeny. Kompletní ceník s  aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a  služeb najdete na  www.vodafone.cz


OBSAH ČILICHILI 6/2008 6 Drobky

Co se stane, když bezmezně důvěřujete navigaci, a kde můžete nahlásit rozvod na nebesa. 8 Top 10

Nejlepší obrázky vypalo­ vané páječkou najdete u nás. 9 Pavlač

Bedřichovi zavedli internet a první cesta Emila Hakla za železnou oponu. 10 Souboj

Tentokrát tu máme turnaj dvojic. Nedvědi proti Evě a Vaškovi.

PrŮvodcE číslem

David Vávra

strana 24

uru, mít Původně jsem chtěl dělat architekt e mi Jenž . fůru í šušn y a tak io vlastní stud že prý má na rameno nějaký Hanák klep, jsem, přestavís kámošema Sklep. Super, řek itel tu ve mně Stav me, uděláme z něho půdu. jsem jak šviěl Čum u. půjd rád oho dříme, do t levize mě Z te dlo. hadlo, že ve sklepě je diva lal a dě milý tak byl bych zda pak oslovili, . Neřekli mi kurzy němčiny pro kluky i holčiny r hraje. zkraje, že v tom se mnou Šteindle ten a ty seš Spustil na mě Alles Gutte, já jsem jsem dělat šel , těsta ého z jin jsem to tuten. Anž vačili, přik zas Šumná města. Teď za mnou u vezm k A ta LI? CHI ČILI ouk zda bych nesk k. časá váš ten si dlátko, hasák, prohlídnu

strana 20

strana 44

strana 49

strana 72

12–13 Kácíme modly

Prý nám modrají děti, ale neděste se, prý pak budou lepšími lidmi. 14 Mobil měsíce

Nokia 6124 Classic, surfařův kámoš. 16–19 Na výzvědách

v Karlových Varech, a ještě vám usnadníme komunikaci na internetu. Není to nádherné?

64–65 Ventil

42–43 Zoom

Jen počkej, králíku!

Čmáráte si na poradách? Vězte, že nic není jen tak.

68–78 Kultura

Co všechno se ode­ hrává v tunelech pražského metra.

Je Izrael k žití, přežití a prožití?

20–23 Čumenda

49–50 Víkendovka

Není plakát jako plakát. 24–37 Téma

44–47 Letem světem

Vláčkem do Kanady na víkend.

Český nevkus. Existuje? Jaký je? A je jiný než ten jiný? Víme to!

52–58 Šmrnc

39–40 Vodafone

Jiří Hejkrlík vyoral raketu. Koukala jako vyoraná myš.

Zavřeme vás do ghetta, vezmeme na golf, protáh­ neme filmovým festivalem

Diskoška. 60–63 Povídání

Subaru Legacy 2.0D Active – unikátní diesel. 66–67 Sporák

Zpěváky, umělky a hudebníky, chvála i opovržení a něco za roh.

123 Volá Vodafone 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 104 110 112 113 114

Doporučte a získejte Přenositelnost čísel Pár info navíc Vodafone Připojení Z karty na tarif Vodafone divoká karta Vodafone live! lahůdky na červen Vodafone passport Pro firmy Mobil na splátky Telefony v plné parádě Telefony ve zkratce Vodafone prodejny Další informace o nabídce produktů a služeb Volací jistina 123 – Snadná cesta k Vodafonu


âILICHILI

#06 drobky

Důvěřuj, ale prověřuj I navigační systém GPS je omylný. Přesvědčil se o tom taxikář z britského Nortfolku, který svému přístroji důvěřoval, i když už byl i se svým vozem hluboko v řece. Jel zrovna vyzvednout pasažéry, takže byl naštěstí ve voze sám. Ztrapnil se tedy pouze před svými šéfy, které si musel zavolat na pomoc. Ti si s sebou vzali pořádné lano a očekávali, že osmimístný minibus bude někde na kraji brodu. „Trvalo nám věky ho najít, a když jsme ho konečně uviděli, nevěřili jsme tomu, kam se mu podařilo dojet – několik stovek metrů od břehu! Motor vozidla běžel, světla byla rozsvícená a on pořád seděl vevnitř s kalhotami vyhrnutými ke kolenům. Kolem ve svitu světel plavaly ryby,“ uvedl jeden ze zachránců. „Normální lidi by zastavili a otočili se, ale protože jemu navigační systém radil jet dál, tak jel. Nemyslím si, že by přemýšlel, dokud mohl dál.“ Nešťastníkovi kolegové se dobře a dlouho bavili. Všichni prý od té doby chodí po kanceláři se šnorchly a brýlemi na obličejích.

První čínský provazořidič I tak tradiční obor, jako je provazolezectví, čas od času potřebuje inovaci. O jednu takovou se postaral Číňan Liu Suozhu z provincie Henan. Stal se asi prvním provazořidičem, když přejel autem po dvou ocelových lanech nad řekou Miluo. Jeho trasa vedla ve výšce 150 metrů a byla dlouhá 230 metrů. Liu, přezdívaný Motorový král Číny, svůj kousek předvedl před zraky desetitisíců nadšených diváků. Během 30minutového představení komuniko-

val skrze vysílačku a moderátora, který jeho komentáře tlumočil divákům. „Kabely se trochu hýbou, nejsou moc stabilní a mají trochu příkrý spád,“ sděloval jim Liuovu perspektivu. Liu řekl, že posledních pár minut bylo nejtěžších a nejnebezpečnějších, protože prudký sklon kabelů mu zamezil ve výhledu dozadu. Během poslední fáze cesty musel několikrát zastavit, ale nakonec šťastně dojel.

Genetická laboratoř Pop music má zvláštní pravidla, která zamíchají i s DNA. Sečtete jedna a jedna a vyjde vám zase jedna. Ale trojnásobná!

Lucie Bílá

Lucie Bílá

Nahlašte Bohu svůj rozvod Pokud chcete, můžete mít svatbu v kostele. Ale kvůli rozvodu před oltářem budete muset do Švýcarska. Pořád víc tamních párů si přeje ukončit své manželství tam, kde začalo, a tak v Curychu v současnosti vzniká oficiální liturgie pro rozvodové ceremonie. Curyšský protestantský pastor Frank Worbs, který na ní pracuje, řekl: „Rituál neboli symbolický proces zahrnuje také přípravné schůzky manželů s knězem, stejně jako při vstupu do manželství. Pomáhá to rozvádějícím se překonat odloučení a celou záležitost definitivně uzavřít. Někdy prostě není jiné řešení než rozvod. V takových případech je pro oba manžele nejdůležitější pojmout rozvod tak přátelsky, jak je to jen možné, aby mohli začít nové kapitoly svých životů. Ostatní členové rodiny se mohou samozřejmě také účastnit a srovnat se tak snadněji s okolnostmi.“ Prezident Curyšské reformované církve Ruedi Reich k tomu dodal: „Projít tímto rituálem je způsob, jak ukázat Bohu, že manželství skončilo.“

Věra Bílá

Spojte dvě slavice a vyjde vám jedna opravdu velká zpěvačka, která by takových slavíků zbodla na posezení tucet! V rámci procesu se navíc zbavíte neposlušných tenisek.

Omluva čísla Dnes se omlouváme Bílým, Černým a vůbec celému barevnému spektru. A taky Frantovi a Honzovi, Evě a Vaškovi a Maximům Turbulencům – že se nevejdou do naší představy vkusného hluku.


á

nkNS_inz_chodci_190x245_chillichilli_02_vystupni.indd 2

néřsk

prstkova Betlémské nám. va Huso

ké Mariáns nám.

16.5.2008 12:22:12


âILICHILI

#08 top 10 1 Migréna hlava se div nerozskočí

10 koncertů pro pájku a dřevo 2

Pašík zase jako prase

6

Pýcha... předchází páv

3

4

Tropico opico

7

Bóbika ukážu ti pupika

5

Na dvorku došlo na lámání kostí

8

Prezident... tahá kačera

Fotky pořídili svými domácími fotoaparáty Petr Urban a Monika Tichá. Moc děkujeme.

Psychoanalýza pohlazení na duši

9

Méďa Béďa šel do kytek

10

Howgh! náčelník Stará fošna


pavlač

emil hakl

Otázka vkusu Ono je těžké definovat, co vkus není. Od čehož by se teprve mohl odvíjet názor na to, co vkus je. Jsou zajisté osobnosti, které mají jasno, pánové Dolce&Gabbana například, Milan Knížák. Většina ostatních však dochází k objevování hranic vkusu postupně a ne bezbolestně. Když jsem vyjel

na konci roku 1989 poprvé za železnou oponu, byl jsem součástí party oblečené v depešáckých mrkváčích a v polyesterových sakách po otcích ze 70. let, ušitých s důrazem na co největší klopy, naše dívky pak měly chlupatá lýtka, což ovšem není nevkus, můj názor.

Tam nám to začalo, každému po svém, docházet. Po chodnících sice běžně proudili kissáci, uhlazení kovbojové a opálení manažeři s chorobně bílým chrupem, jenže to už by byla řeč o kultuře, ne o vkusu. Kultura se bohužel změnit nedá. Vkus taky ne, ale lze se aspoň snažit. Moje sestra, fajn holka, sbírá od dětství umělohmotná zvířátka, rozesmáté housenky, vykulené

žížaly, plyšáky, mončičáky. Když jí bylo jednačtyřicet, naházela je do pytle a vyhodila. Její kamarádka zase z dlouholetého obdivu k Madonně a Kylii Minogue zničehonic přešla na Nicka Cavea. Není to velký posun, ale nemůžeme chtít zázraky v zemi, kde chlapi nosí k sandálům ponožky, psychoanalytikové kouří lulku, Jiří Helekal stále hraje a většina herců nevkusně přehrává. O politicích nemluvě, stejně jako o všech, kdo reprezentují takzvanou elitu, protože u nich ten nevkus vzniká a přežívá a mutuje a bují a bytní mnohem otřesnějším způsobem než u těch obyčejných udřených fotříků, co si z dlouhé chvíle plácají na zahrádce Karlštejn. Český nevkus zkrátka organicky propojuje všechny vrstvy obyvatelstva. Ne že by byl horší než nevkus německý, maďarský, polský, rakouský, o ruském, americkém či asijském ani nemluvě. Naopak, mnohde jsou na tom (co se vkusu týče) ještě daleko hůř. Černého petra však držíme stejně my Češi, protože my o tom svém nevkusu navíc bez přestání dost nevkusně mluvíme.

âILICHILI

#09


âILICHILI

#10 souboj

Eva a Vašek Můžou spolu mít děti Pokud tam nenatáhnete prodlužku, u táboráku vám nezahrajou Mají vydavatelství, časopis, penzion, hospodu a studio Houpe se pod nimi podlaha Vezmou hit a udělají z něj unylou slátaninu Jejich publikum už neslyší Ještě drží konzistenci

4

Bratři Nedvědi 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 1:0 0:1

Malé holčičky si pořizuje jenom Honza U táboráku jsou jako doma. Ale musíte je tam přivézt limuzínou Všechen čas bohužel věnují hudbě Křup Složí unylou slátaninu a udělají z ní hit Jejich publikum zřejmě ani nevidí Už se rozpadli

4

Je to nerozhodně. Když je potkáte společně, musíte se rozhodnout sami. Nejspíš pro útěk. Jestli si chcete hrdiny našeho souboje slepit sami, najdete je na www.cilichili.cz


25,-

Objednejte si

âILICHILI

až domů!

Máte rádi âILICHILI a jste zákazníci Vodafonu? Tak si ho objednejte a bude vám každý měsíc chodit pěkně až do schránky. Pro předplatitele máme navíc speciální dárky, které se do časopisů v prodejnách nedostanou. Zasurfujte na www.cilichili.cz/zasilani a vyplňte zasílací adresu. Pak jen potvrdíte objednávku a hotovo. (Kvůli potvrzení je potřeba mít mobil nastavený pro WAP – Vodafone live! Zařídíte to snadno na www.vodafone.cz > Služby a nastavení.) Pravidelné zasílání âILICHILI si můžete objednat i přímo přes Vodafone live! Odkaz najdete už na jeho titulní straně nebo na záložce menu.

D LO U HO D PŘE DPL OBÉ ATN É

Za zpracování objednávky, balné a poštovné zaplatíte každý měsíc ze svého kreditu nebo tarifu 25 Kč (včetně 19% DPH). Starat se o to nemusíte, systém to udělá automaticky. âILICHILI můžete objednat i jako dárek. Stačí vyplnit dvě adresy. Měsíčně za obě zaplatíte 50 Kč (včetně 19% DPH). A ještě pro pořádek: distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje společnost Boomerang Publishing, s. r. o. Podrobnosti o této službě najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz.

âILICHILI

na síti! w w w.cilichili.cz usta Celá čísla a spo cí vě ch lší da ke stažení

Prozatím si ještě můžete âILICHILI objednat i jednorázově pomocí SMSky s heslem CC, jménem a adresou na čísle 900 11 25, i když nejste zákazníci Vodafonu. Ovšem bez speciální dárkové přílohy. Jednou SMSkou si objednáte jen jedno, červnové číslo âILICHILI. Časopis vám přijde poštou zadarmo, všechno zaplatíte objednací SMSkou. Slibujeme, že získané osobní údaje použijeme jen pro zaslání časopisu. Nabídka objednávky přes SMS platí jeden měsíc, tzn. od 1. června do 30. června 2008 včetně. Distribuci zajišťuje pro Vodafone společnost Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7-Troja, SMS aplikaci realizuje mMarketing.cz, technicky zajišťuje ATS Praha. Cena SMS je 25 Kč, včetně DPH. Kdybyste měli s odesláním SMSky nebo s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte do Boomerangu na číslo 244 023 214 (pracovní den 9.00–18.00 hod.). (Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná.)


âILICHILI

#12 kácíme modly

Modrají

nám děti!

Jestli se cítíte po zhlédnutí večerních zpráv frustrovaní z nikdy nekončícího násilí a všeobecné mizérie, tak nezoufejte. Už víc než deset let mezi námi vyrůstá nová generace indigových dětí, nadaná nadpřirozenou silou. Díky nim se všechno změní k lepšímu. text Jiří Holubec foto Isifa

Kryon, matrix a ohnuté lžíce Příchod indigových dětí prý předpověděl už někdy ve třicátých letech minulého století slavný vizionář a jasnozřivec Edgar Cayce. Ten ale taky předpovídal, že všichni Číňané konvertují do roku 1968 ke křesťanství, takže se o něm moc nemluví. Opravdový start modravého fenoménu způsobila v roce 1999 kniha The Indigo Children autorů Lee Carrollové a Jana Tobera, údajně inspirovaná poselstvím tajemné spirituální entity jménem Kryon (nezaměňujte s Krytonem – to je robot z Červeného trpaslíka a ten by něco takového nikdy nevymyslel). Indigové dítě má být ratolest nadaná nebývalými vlastnostmi. Mezi

ně patří schopnost komunikace s celou naší planetou, umění vcítit se do ostatních bytostí, a někteří nadšenci dokonce hovoří o jasnozřivosti, telepatii, telekinezi a komunikaci s Bohem. Jejich úkolem je převzít v bu-

doucnu vládu nad světem a přetvořit ho v místo ovládané pocitem sounáležitosti, harmonie a lásky. Vybavujete si ty dětičky v bytě Vědmy z prvního dílu Matrixu? Ty, jak ohýbaly pohledem lžíce? Tak to jsou přesně ony.

Poslední avatar I když zrovna indigové ratolesti neničí příbory, jsou způsoby, jak je identifikovat. První způsob je kouknout se na jejich auru. Podle jejího namodralého zbarvení tato generace budoucích vládců planety dostala i jméno. Pokud jste tak paranormálně analfabetní, že auru vidět nedokážete, nezoufejte. Modráčky poznáte i podle vznešeného chování, neochoty pod-

Ten chlapec má žluté zuby

řídit se autoritám, netrpělivosti, roztěkanosti při řešení nařízených úkolů a překvapivých výroků typu: „Jsem poslední avatar. Ovládám čtyři elementy země, větru, vody a ohně.“ Tuto podivnou větu neuvádíme jen tak pro nic za nic. Objevila se v článku časopisu Dallas Observer, který se zabýval právě fenoménem indigových dětí. Na reportéra ji vybalil šestiletý klouček s velkýma vážnýma očima, načež užaslý novinář neváhal a zveřejnil ji coby důkaz čehosi zázračného. Věřil tomu přesně do té doby, dokud mu jeden čtenář nedoporučil podívat se na populární animovaný seriál Avatar: Poslední vládce větru. Prášky na vyvolenost Na tom, že děti fantazírují a plácají nesmysly, není nic divného. Zkuste si udělat malý průzkum jejich hrdinů – co uvidíte? Samé vyvolené. Harry Potter je vyvolený. Letopisy


kácíme modly

âILICHILI

#13

Narnie – vyvolení. Japonské kreslené seriály se jimi jen hemží. Že se s nimi šestiletí caparti s bujnou fantazií identifikují a vidí sami sebe v rolích zachránců všehomíra, je úplně normální. Divné je spíš to, že jim to jejich rodiče baští. To, že děti mají problémy s autoritami, jsou roztěkané a neschopné udržet pozornost, rovněž nemusí být znakem něčeho nadpřirozeného. Kritici indigové teorie často poukazují na fakt, že tyto vlastnosti se až nápadně podobají syndromům lehké mozkové dysfunkce zvané hyperaktivita s poruchou pozornosti. Tou mimochodem trpí čím dál víc dětí. Naše tendence házet všechny psychické poruchy do jednoho pytle s nálepkou „blázinec“ způsobuje, že rodiče místo vyhledání odborné pomoci buď dítě dopují sedativy, anebo, v případě, že jde o osvícené odpůrce západní medicíny, prohlásí své dítě za indigové. Příliš mnoho dětí Jestli jsou děti s modrou aurou psychicky nemocné, anebo si prostě jen vymýšlejí, je nakonec úplně jedno, protože v celém tom humbuku o ně vlastně vůbec nejde. O co tedy jde? Že se ptáte – jde o prachy. Kromě velmi dobré prodejnosti různých knih, příruček a internetových kurzů ohýbání lžiček si velkou část popularity ukrojil film Indigo, který napsali, zrežírovali a zprodukovali James Twyman, Neale Donald Walsch a Stephen Simon. Zvlášť pan Twyman se do celé záležitosti obul s velkou vervou. Organizuje pro malé spasitele letní tábory, pro jejich rodiče konference, prodává knihy a vede kurzy správné výchovy indigových dětí. Za několik let se mu podařilo shromáždit značné finanční prostředky, které investuje do nákupu pozemků, na nichž hodlá stavět centra a útočiště svých spoluvěřících. Vše samozřejmě zcela nezištně. A jak to v takových případech bývá, není ve své snaze trhnout na lidské naivitě nějaký ten peníz zdaleka sám. Ani indigové děti nejsou osamělé. Na podobném základě byly vytvořeny Nové děti, Vládci, Děti vzestupu, Hvězdné děti, Děti krystalu, Děti milénia, Děti nového snu, Děti nové doby a spousta dalších. Indigová budoucnost Zda nás nová generace modře osvícených nebo jinak poznamenaných dětí nakonec spasí, či nikoliv, se asi dozvíme až za pár desítek let. Bude to ale nejspíš tak, jak napsala jakási přispěvatelka jednoho diskusního fóra: „Mám dojem, že dcera našich sousedů je indigové dítě. Nosí modré vlasy a je to nevychovaný fracek. Jestli na ní a na jejích potomcích závisí budoucnost světa, tak nás potěš pánbůh.“

w w w . a e r o b at i c c u p . c o m

jedinečná mezinárodní letecká show 16 nejlepších akrobatických pilotů světa, rychlosti až 320 km v hodině, přetížení až 10 G, nejvyšší akrobatická kategorie – UNLIMITED – absolutní přesnost pilotáže, velkoplošné obrazovky, kamery v kabině pilota DOPROVODNÝ PROGRAM: Czech Jet Team na proudových letounech � The Flying Bulls Aerobatics Team � historická letadla Nadačního fondu letadlo Metoděje Vlacha � parašutistický reprezentační team ČR � JAK-11 � skupinové vystoupení BEMO BOX na strojích Zlín 142 a Zlín 43 � turbovrtulový vrtulník AS 355 � aerotrimy, obří nafukovací aréna, skluzavka, trampolína, dětský koutek s animačními programy, koutek pro psy atd. Předprodej vstupenek v síti a v den konání akce na místě.


âILICHILI

#14 mobil měsíce Vyhrajte skvělý telefon NOKIA 6124 CLASSIC

Nokia a Vodafone

dokonalí parťáci při surfování po netu Nokia 6124 classic nabízí jenom Vodafone. Jinde ji ani nehledejte. Ona sama je na hledání machr – a kdyby jenom na hledání.

Nokia 6124 classic Surfování S Nokia 6124 classic stačí jednou kliknout a jste na síti. Hned máte po ruce maily, vyhledávání všemožných i nemožných informací, stahování muziky, fotky… co si jen zamanete. A to všechno samozřejmě pěkně vysokorychlostně díky EDGE technologii. Pokoukání Obraz jako víno, zvuk jako křen. Nebo vám snad přijde dvoupalcový dislej na mobilu málo? Navíc šikovný foťák, blesk a režim panoramatických snímků. A když k tomu přidáte externí kartu, můžete mít až 2 GB paměti. Takže na dovolenou už není nutné tahat foťák po dědovi. Pěkně v kapse si domů povezete fotky, muziku i nějaké to video. Stahování Díky S60 a Symbian OS můžete s Nokia 6124 classic stahovat rovnou do mobilu doplňkové aplikace a soubory. A klidně si můžete pustit hned několik aplikací najednou, tenhle mobil to zvládne. Můžete poslouchat muziku, u toho si prohlížet fotky a hledat něco na webu. Jo a taky telefonovat. Ona se ta Nokia nezdá, ale taky je to telefon.

Pro účast v soutěži stačí poslat alespoň jednu SMSku a můžete vyhrát jeden kousek tohoto úžasného telefonu. Svoje SMS ve tvaru „NOKIA“ posílejte do konce června na číslo 9001107. Ten z vás, kdo zašle soutěžní SMSku ve správném formátu, bude mít štěstí a bude vylosován, získá telefon NOKIA 6124 CLASSIC. Výherce uveřejníme v srpnovém vydání ČILICHILI. Výherkyní dubnové soutěže o mobil Samsung SGH-J700 se stala Lenka Jůnová ze Stochova. Soutěž pořádá Vodafone ve spolupráci s mMarketing.cz, technicky zajišťuje ATS Praha. Cena 1 SMS je 7 Kč, včetně DPH. Plné znění pravidel najdete na www.cilichili.cz/soutez

Komu sedne Blogerům – vždy na síti. Všem, kteří rádi telefonu říkají kompaktní multimediální zařízení – tady je to pravda. Milovníkům jednoduchosti – většinu služeb obstaráte jedním tlačítkem. Chatařům – teda ne těm, co jezdí na chatu, ale těm, co ujíždějí na chatování. Můžou randit v jednom kuse. Fandům Vodafonu – tenhle mobil nikdo jiný nemá. Majitelům laptopu – mobil můžete použít i jako modem. Cestovatelům – na léto ideální, zvládne fůru fotek, a ještě vám k tomu focení zahraje oblíbenou muziku.


na výzvědách

Ukončete výstup a nástup!

âILICHILI

#17

Jé, sklep!

Strojvedoucí pražského metra to nemají lehké. Každý z nich denně zodpovídá za tisíce životů, bojují s intervaly, davy lidí, někteří z nich už měli smůlu na několik sebevrahů. Anebo na sovu, hada, spícího bezdomovce... text Jan Vidlák foto Michael Kratochvíl, Isifa

Na stanici Anděl na trase B poprvé v životě vcházím do řídící kabiny, mám štěstí na jednu z posledních starých ruských souprav. Je tu tma, dráty, páky a trubky, žádný komfort. „Říkáme tomu kotelna,“ usmívá se strojvedoucí. Ale ten úchvatný výhled ven! Čelní reflektory září daleko do kulaté temné roury, za mými zády se ozve „ukončete výstup a nástup“, dveře prásknou, strojvedoucí zachrastí pákou a mašina se ztěžka rozhýbe. Požíráme tmu a pražce, po pravé straně se míhají semafory, ve žlábku mezi kolejemi teče slabý potů-

se dohání zpoždění a jede se takzvaně „na ruku“, musí automatické řízení vypnout a začít se pořádně snažit. To se pak ukáže, kdo jak umí jezdit. Jedním z dvou set spolehlivých mašinfírů, kteří Pražany denně vozí na trase C, je David Prosický. První jízdu v ostrém provozu si odbyl v roce 1996. „Na trase Odborníci přes krtka C jsem zůstal z jednoduchého důvodu, mám Řízení metra strojvedoucí trochu zlehčují: to nejblíž domů,“ říká. Jeho kolega Zdeněk „Staré soupravy se řídí jako traktor, ty moderMusil snil o kariéře strojvedoucího na dráze. ní by zvládl každý, kdo umí ovládat dětskou „Chtěl jsem jezdit dálkovými rychlíky. Berlín, autodráhu,“ říkají. Ale pak přiznávají, že když Budapešť, Vídeň... K metru jsem šel maxi-

ček. Jen ta rychlost mě trochu zklame. Zatímco z bočního pohledu se vám zdá, že vlak se řítí snad stovkou, výhled z čela vlaku působí, jako bychom se ploužili čtyřicítkou. Ve skutečnosti jedeme podle předpisů − necelých osmdesát.


âILICHILI

#18 na výzvědách

Dobíhejte opatrně, ať se tu nerozmáznete

málně na dva roky a vidíte − jezdím už jedenáctou sezónu.“ Kdybyste se chtěli přidat, stačí vám strojní nebo dopravní průmyslovka, dokonalý zrak a sluch, nesmíte mít problémy s tlakem a náběh na cukrovku. Páv ze stanice ZOO Když strojvedoucí metra vyjíždí z depa a čelo vlaku se zaboří do tmy, musí se předpisově

Historie pražského metra: 1966 – Výstavba „podzemní tramvaje“ byla zahájena. 1967 – Začíná se se stavbou první stanice metra. Je to Hlavní nádraží. 1974 – Je slavnostně zahájen provoz prvního úseku metra, trasy C. 1978 – Jezdit se začíná i na trase A. 1985 – A je tu konečně i trasa B. Od té doby se trasy zatím jen prodlužují. Už dnes se ale chystá trasa D z Libuše přes Krč, Pankrác, náměstí Bratří Synků až na Basilejské náměstí. zdroj: www.metroweb.cz

ohlásit dispečerovi, že najíždí na trasu. Jednou se ale z vysílačky ozvala překvapivá hláška: "Hele, tady sedí páv!" Všichni, kdo to slyšeli, si ťukali na čelo: ten chlap vyjel opilej! Nevyjel. V tunelu před stanicí Zličín skutečně seděl modrozelený opeřenec, který uletěl místnímu chovateli. Na držáku kabelů si hověl jako na bidýlku a dohlížel na projíždějící soupravy. Řidič soupravy nezaváhal, vtáhl páva za nohy do kabiny a v nejbližší stanici ho vnutil do rukou dozorčí stanice. "Hlásím nález," prohodil a odfrčel. Jízdní řád je neúprosný.

kupních igelitek − to když cestující zuřivě dobíhají soupravu a zpravidla se rozmáznou na schodišti. Úsměvnější jsou historky s těmi, kteří zapomenou vystoupit na konečné, při kontrole soupravy nejsou mezi sedačkami vi-

Hotel metro Občas se do tunelu zatoulají i nezodpovědní lidé. Na trase B koluje historka o Ukrajinci, který nechtěl večer čekat na metro a vydal se do další stanice pěšky. A když fírové ucítí na konečné aceton, tuší, že se někde v skrytu schovávají sprejeři. A asi nejkurióznějším případem byl bezdomovec, který si ustlal v tunelu za Karlovým náměstím. Rachotící soupravy míhající se mu těsně u hlavy ho ze spánku vůbec nerušily. Málo se ví, že strojvedoucí metra jsou asi nejčastějšími svědky zhmožděných a zlomených rukou, naražených nosů a vysypaných ná-

I v metru může přijít osvícení...


Nikon D60 konkurence na lopatkách Když chceš brilantní fotky, potřebuješ pořádný foťák, a to ten nejlepší – Nikon D60.

Vidíte světlo na konci tunelu?

V metru je spousta drátů

dět, a tak nechtěně docestují až na obratové kolejiště. Nejčastěji jde o opilce. „Nejhorší je to o víkendech ráno, jednou jsme v jedné soupravě napočítali sedm spících lidí,“ říká strojvedoucí Prosický. Za jednu směnu najezdí muži za řídícím pultem desítky kilometrů, trasu zvládnou projet až šestkrát. Rozjezd, brzda, ukončete výstup a nástup a zase rozjezd. Pak chvíle odpočinku ve služební místnosti, kafe nebo čaj, přečíst noviny a zase na mašinu. Pořád dokola. Rozhodně to není lehká práce, cestující se valí ven a dovnitř, pořád musíte hlídat čas, abyste nepřetáhli interval. Když pak někteří lidé schválně blokují dveře, máte z toho nervy. Někdo to vydrží sotva rok, ale na nejstarší trase C potkáte i matadory, kteří drží páky už od otevření metra v roce 1974. Když sedíte v řídící kabině a blížíte se ke stanici, asi nejvíc vás zarazí, jak se nástupiště zdá kraťounké. I to se někdy stane, že fíra neodhadne dráhu a prostě to neubrzdí. Pak se musí cestujícím slušně omluvit, couvat se totiž nesmí, a pokračovat do další stanice. No a přijde o prémie. Sebevrazi Největší noční můrou strojvedoucích jsou sebevražední skokani. Ti fírové, kteří ještě nikoho nepřejeli, pověrčivě klepou na dřevo. Někdo na ně má smůlu, jiný ne. Smutným rekordmanem je strojvedoucí, který má už čtyři

Moderní souprava – moderní ciferník

střety, jiného to potkalo na Štědrý den. „Nemůžete s tím dělat nic, musíte se smířit s tím, že tam prostě skočit chtěl. I kdybyste rychlobrzdu urvali, rozjetý ocelový kolos má brzdnou dráhu desítky metrů.“ Zdeněk Musil si ty strašné momenty bezmoci vytrpěl dvakrát. Poprvé mu před očima skočil do kolejí postarší úředník s aktovkou, o pár let později mladý feťák. „Roztáhnul ruce a smál se,“ vzpomíná smutně. Spřáhlo klukovi useklo půlku obličeje, když ho vyprošťovali, sténal, že chce pít. Umřel na nosítkách, když ho vynášeli na eskalátorech. „Kolega to měl horší. Sebevrah mu skočil do skla, které se vysypalo a pořezalo ho. Trefil se mu přímo do pultu,“ říká.

Nabušená zrcadlovka za dobrý peníz, to je Nikon D60. Konkurence od uvedení téhle novinky nemá dobré spaní. S Nikonem D60 totiž dokáže každý udělat fotky, ze kterých všichni kolem slintají. Ať si hraješ s nejmodernějšími funkcemi, nebo prostě jenom mačkáš, fotky máš perfektní.

Podle jedné metrácké legendy nechybělo málo a mezi sebevrahy by se zařadil i komunistický prezident Gustáv Husák. Prý se to stalo při otevírání prvního úseku trasy A v létě 1978. Cestoval s vládní delegací v prvním vagóně, když v tom za jízdy zničehonic vstal ze sedadla a rozhodl se navštívit strojvedoucího. Otevřel spojovací dveře do kabiny (v běžném provozu jsou zamčené), jenže ve ztemnělé kabině kvůli silným dioptrickým brýlím ztratil orientaci a nutně se potřeboval něčeho zachytit. První, na co dosáhl, byly dveře vedoucí z kabiny přímo do tunelu. Před smrtí ho zachránil pohotový zásah mužů z ochranky,kteří ho vtáhli dovnitř. 

www.nikon.cz


âILICHILI

#20 čumenda

Co je nového nebo zajímavého ve světě designu podle našeho designéra Honzy Trnky

Kluci z plakátu Neznám snad žádného designéra, který by čas od času nemluvil o tom, že začne dělat svoji vlastní limitovanou sérii designů triček, snowboardů nebo plakátů. Málo z nich dotáhne návrhy na papír a ještě míň je uvede v reálnou výrobu. Projekt Plakatt.cz není jen téma na tlachání do kaváren, ale skutečné místo, kde si můžeme koupit designérské originály. text Jan Trnka ilustrace www.plakatt.cz

Projekt Plakatt založil designér Lukáš Holinka (Intrika) a jeho přítelkyně letos. Nejdřív je poháněla snaha stvořit první várku plakátů pro jejich vlastní domov, protože na trhu nenašli žádné adekvátní a stylové plakáty, které by zároveň nebyly „masovka“. Výsledek je nadchl a projekt Plakatt byl na světě. Následně na to oslovili e-mailem japonského designéra Jun Osona a s kladnou odpovědí přišel rovnou návrh jeho prvního plakátu. I když se ještě neviděli, jsou přátelé a spolupráce funguje. Jako druhého oslovil Lukáš kamaráda Jakuba aka Kubicheck, se kterým pořádal už dvě grafické výstavy. Svůj nápad studio rozvinulo a jako první v české kotlině nabízí autorské plakáty primárně určené

jako interiérové dekorace. „Chceme lidem dopřát grafické motivy, které nikde jinde nenajdou, mít doma něco originálního a cenově dostupného (např. plakát o rozměru 70 x 100 vyjde na necelých 900 Kč), co interiér jejich bytu nebo kanceláře rozveselí, zpestří, zútulní. Těm, kteří si z naší nabídky nevyberou, navrhneme plakát s motivem přímo na míru, dle vlastní představy,“ říká Lukáš Holinka. Plakát na zakázku vás přijde na cca 2000–2700 Kč. Projekt Plakatt vás zaujme různorodostí, vtipnou formou a obsahem a v neposlední řadě potěší i fakt, že nevisí doma na stěně polovině národa – jedná se totiž o limitované série – každý plakát je vyroben pouze ve 30 kusech! Do budoucna Plakatt plánuje zařadit pod svou značku také trika, placky a časem také vlastní interiérové doplňky, takže se máme na co těšit.


Netvař se jak Šteindler! Žirafa Žaneta – design by Intrika


âILICHILI

4

#22 čumenda

1

2

5

3

6


čumenda 8

âILICHILI

#23

1 Loft – design by Jun Oson 2 Bye – design by Intrika 3 Free – design by Jun Oson 4 VW Bus Typ 1 – design by Kubicheck 5 Colaloca – design by Intrika 6 PEACE – design by Jun Oson 7 Musi Musi – design by Kubicheck 8 Šlajf is Šlajf – design by Intrika 9 C – design by Intrika

Smyslůplný Intrika aneb Co útočí na smysly našeho vyvoleného

7

9

sluch: MHD (taky výborný zdroj inspirace), muzika od diska až po heavy metal hmat: kámen, nůžky, papír, psací potřeby, MAC… chuť: marcipánový dezert METRO a k tomu káva, zapečené tvarůžky se šunkou a cherry rajčátky, hovězí steak, červené víno… zrak: běžný, všední svět, barevné souhry i protiklady, náhodné momenty, často až filmové situace čich: čerstvé pečivo, jarní ráno a večer, vůně papíru a tisku, káva se smetanou a skořicovým cukrem, odér Metra, jedna z posledních vůní od Ermenegilda Zegny…


âILICHILI

#24 téma

Ukázat prstem na sádrové sousoší Evy a Vaška, případně na Helenu a karla vypálené do dřeva a označit je za nevkus a kýč je jednoduché. a právě proto to může být úplně vedle. karel i helena jsou koneckonců mistři ve svém oboru a spousta lidí se za ně bude oprávněně bít. Jak vlastně víme, co je nevkusné? Jaký je typický český kýč? Zkoumali jsme, studovali, ptali se a zvažovali. Jsme moudřejší? Posuďte.

text Jiří Holubec, Martin Jaroš, Štefan Švec foto a ilustrace Ollie Bland, blanddesigns.co.uk, Veronika Zapletalová, Michael Kratochvíl

Podle teoretika umění Vladimíra Czumala se vkus národa projevuje ve dvou věcech. Jednak v prostředí, které jeho příslušníci kolem sebe vytvářejí a vychovávají v něm další generace, a potom v existenci sebekon­ trolních mechanismů, které odstraňují projevy nevkusu. Jak jsme na tom my? „Hlavní problém české společnosti vidím v jejím nezájmu mýtit ty projevy nevkusu,“ říká Vladimír Czumalo. „Dobře se to dá ukázat třeba na vztahu k architektuře. Tu jsme si během socialismu ztotožnili s pane­ láky a navykli jsme si žít v ošklivém a nefungujícím prostředí postrádajícím ja­koukoliv stavební kulturu. Kvůli tomu dneska skoro neexistuje tlak veřejného mínění, který by bránil prostředí před necitlivými přestavbami a novostavbami. Pokud se nevyskytne dostatečně skandální důvod, který ovšem leží mimo architekturu, zpravidla to nikoho nezajímá.“

Kořeny českého nevkusu aneb Kutím, tedy jsem

„Kdybych měl jednoduše shrnout, co musí mít ve ‚vkusné společnosti‘ váhu, aby nep­ odlehla nevkusu, tak je to umění,“ říká Vladimír Czumalo po dlouhém uvažování. „Nechci tím říct, že každý z nás musí být kul­ tivovaným znalcem a návštěvníkem avantgardních výstav, ale pokud chceme být vkusným národem, měli bychom brát umění jako důležitou hodnotu, kterou třeba osobně nevstřebáváme, ale respektujeme ji. Pokud to bude fungovat, bude se společnost sama proti nevkusu bránit.“ Tedy, abychom byli vkusní musíme si vážit umění. A vážíme si ho?


téma

âILICHILI

Hlavně že tenhle časopis je vrchol vkusu!

#25


dysi jsme bývali kulturní velmoc, ale to byla ještě první republika. Jenže po druhé světové válce jsme začali mávat rudými prapory a kráčeli jsme kupředu levá ke světlým zítřkům. Bylo by ale až příliš jednoduché tvrdit, že éra a prostředí socialistické republiky byly zabijákem kultu­ ry a umění. V duchu levicových teorií považovali komunisté umění, architekturu a design za prostředky formování společnosti a vyvíjeli v tomto směru množství zajímavých aktivit. Ve státních institucích, jako byly VÚVA (Výzkumný ústav výstavby a architektury) a ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury), působila řada špičkových odborníků. V rámci akce Umělci do továren byly pořádány výstavy uměleckých děl ve fabrikách a tak bychom mohli pokračovat dál. Snahy se však míjely účinkem a národ nadšených konzumentů vyšších uměleckých hodnot z nás nevyrostl. Namísto abychom se vzdělávali, hromadně jsme migrovali na chalupy a chaty, kde jsme si z porůznu nashromážděného materiálu stavěli domečky, svařovali ploty nebo aspoň lakovali samorosty a pletli košíky z bužírek. Stejně jako v případě té zlidovělé Hřebejkovy plastové lžičky, i tady se někde stala chyba a celý experiment nezafungoval. Proč? „Když to vyjádřím hodně neaka­ demicky, tak to nevyšlo hlavně proto, že jim na to lidé zvysoka kašlali,“ směje se Vladimír Czumalo. „Myšlenka, že umění je schopné kultivovat člověka, je idealistická. Umění má moc kultivovat jedince, který je schopný a hlavně ochotný ho vnímat. Pro ty ostatní má ale hrát roli jakési vyšší hodnoty, které sice možná nerozumějí, ale uznávají. Výstavy umění v ČKD ale dopadly tak, že se ho dělníci naučili vnímat jako něco vyloženě iri­ tujícího. Viděli ve fabrice sochu, ale neviděli umění. Viděli v ní zbytečně utracené peníze, za které jim mohli vymalovat záchody a spravit v umývárnách vodu.“

Od okamžiku, kdy člověk začal vnímat umění jako něco nadutého, drahého, zbytečného a nepříjemného, vedl jen malý krůček k myšlence: „Co na tom vlastně

je, dyť to bych zvládnul udělat sám.“ Praktická aplikace tohoto postoje, ať

už v oblasti umění, architektury nebo interiérového designu, byla nevyhnutelná. Z Čechů se stal národ kutilů. „Vznik kutilství byl důsledkem jednak nedostatku kvalitního spotřebního zboží, které bylo potřeba nějak vylepšovat nebo ho rovnou zkusit vyrobit na koleně,“ říká Vladimír Czumalo, „ale i určité vzpoury proti světu, který se ukázal být ošklivým. To, co dnes vnímáme jako naprosté znešvaření architektury, byl jen projev snahy učinit typizované uniformní prostředí hezčím nebo alespoň jiným, svým. Taky byla na všechno spousta času. Ve fab­ rice se něco rozbilo nebo nedovezli materiál, tak si dělníci stoupli k mašinám a vyráběli si věci do domácnosti. A úředníci si zalezli do údržby a vyráběli si z drátu siluety nahých slečen, které si pak věšeli doma na zeď.“ Domácí umění

Pavel Veselý, řečený Pablo de Sax, jeden z pořadatelů výstavy Domácí umění, popisu­ je výzdobu tehdejšího typického bytu slovy: „V dětském pokojíčku Rumcajs a Manka z drátu, plus lampička v podobě broučka. V obýváku stylizovaná volavka, na zdi chem­ lonová tapisérie, hodiny z překližky a na sekretáři pudlík skrývající láhev koňaku.

V kuchyni vyřezávaná polička na hrnky, kukačky ze samorostů a na nákup se chodilo se síťovkou s uchy z vypalované překližky...“

Asi se už nikdy nedovíme, kdo byl ten první génius, který vytvořil drátěného Švejka nebo zajíčka z pivních zátek (pokud ho znáte, ozvěte se nám!). Tím spíš, že těch neznámých lidových umělců byly doslova desetitisíce. Impulzem přitom nebyla jen omezená (nebo lépe řečeno neexistující) nabídka dekorativních předmětů v tehdejším Československu. Tvůrci

Chatičková sbírka Český vkus či nevkus má svá specifika. A ta se dají lovit, sbírat, třídit a vystavovat. Třeba výtvarnice Veronika Zapletalová si dala tu práci a vyfotila kvanta zajímavých chat a chatiček. Tvrdí, že chatařství je specificky českou aktivitou. Chaty se objevují i ve Skandinávii a jinde v Evropě, v přepočtu na jednoho obyvatele ale zaujímá Česká republika první místo. Jsou výsledkem kreativity a zhmotnělými podobami lidských snů. Chatařství je podle Veroniky odrazem doby. Lidé nemohli cestovat, a proto potřebovali vybudovat místo, kam mohli uniknout. Nemohli se realizovat v práci, někde se ale přirozená lidská kreativita musí uvolnit. Sbírka vznikla opravdu nádherná. Z knihy Chatařství Veroniky Zapletalové pro vás máme pár excelentních kousků. Další najdete na www.zapletalova.cz 


Budoucím historikům umění nezávidíme. Už jen určit sloh bude asi fuška

Češi byli vždycky proslulí tím, že dokázali z čehokoliv vyrobit cokoliv


Plakátovací plocha – ráj lidového grafického designu

Vycpané zvířátko, vkusný doplňek interiéru


Sbírka trofejí dodá sálu nenucenou důstojnost

domácího umění se totiž většinou nesnažili napodobovat průmyslově vyráběné produkty, ale tvořili naprosté unikáty, nad kterými odborníci kroutí hlavami a marně

se snaží odhadnout, jak na tohle mohl někdo vůbec přijít. Na rozdíl od lidového umění, které si bere za vzor

umění klasické, je u umění domácího původ nápadu často nevystopovatelný. Stolní hodiny z budíku a špejlí sice mohly nabrat inspiraci ze zájezdu na Kokořín, ale takový pejsek z chemlonu nebo překližkové dělo skrývající láhev Egri Bikavéru je větším českým originálem než Plzeňský Prazdroj. Dnes v akci: Vkus, 50% sleva!!!

„Když se podívám na dnešek a zahledím se do budoucna, tak příliš velkým optimis­ tou nejsem,“ odpovídá chmurně Vladimír Czumalo na otázku, jestli to s námi bude v budoucnu horší, nebo lepší. „Ochota, se kterou jsme se vrhli na snadnou cestu kon­ zumu a přijímání nevkusu, mě bohužel utvrzuje v názoru, že se v naší společnosti něco poškodilo a se vkusem to u nás bude čím dál tím horší. Nejvíc mě v téhle souvis­ losti děsí, že nastupuje doba, kdy jsou lidé ve vysokém společenském postavení scho­ pni otevřeně říct: ‚Jděte s tím svým uměním do háje.‘ Zářná metafora stavu

dnešního českého vkusu je spor o Kaplického knihovnu na Letné, který se dostal do roviny sporu Národní knihovna versus národní fotbalový stadion. A rovnou si přiznejme, že v tomhle souboji je Národní knihovna bez šancí.“ „Já bych nerada něco rezolutně konstatova­ la, ale obecně se podmínky zdají být nejnáchylnější k tomu, aby se vkus horšil. A nejen u nás,“ reaguje na stejnou otázku Jana Duffková z katedry sociologie Univerzity Karlovy. „Vkus je otázkou socializačního procesu, kdy na člověka působí vlivy zvnějšku. Pokud budeme žít v neustálém tlaku masové kultury a nebu­ deme cíleně vyhledávat estetické podněty, tak nám to, co nás obklopuje, bude za chvíli připadat jako normální. Člověk má tenden­ ci volit vždycky tu nejsnadnější cestu, kterou většinou nabízejí hlavně nevkusné záležitosti. Je jednodušší pověsit si na zeď plakát se západem slunce než abstraktní obraz, nad kterým se musíme zamýšlet.“ Odborníci nejsou v otázkách budoucnosti přílišnými optimisty. A po pravdě řečeno, není možné se jim divit. Obrázky jelenů v říji si na zeď sice už nevěšíme, ale prdelatí


Co je za plotem, to není vidět, že?

andělíčci Emmy Srncové si s pájkou vyve­ deným paroháčem příliš nezadají. Sektorový nábytek Univerzál jsme z parád­ ních obýváků také vypudili – jen abychom ho nahradili uniformní katalogovou sesta­ vou z Ikey korunovanou (namísto lustru z paroží) nezbytným papírovým lampi­ onem. Paneláky se nám pomalu

začínají sypat na hlavu, takže ze sídlišť houfně utíkáme do jejich hori­

zontálního klonu v podobě příměstských osad. V podstatě by se dal vývoj českého vkusu zobecnit tak, že dříve jsme si ho vyráběli sami na koleně a dnes si ho objed­ náváme z katalogu.

a pátrali po estetickém vztahu venkovského člověka k přírodě, tak z hrůzou zjišťovali, že nic takového neexistuje. Bodrý vinař nestál s rukou v bok a nekochal se krásou topolové aleje. Namísto toho topolovou alej pokácel, aby mohl snadněji jezdit s traktorem. Jen sto­ leté babičky jim vyprávěly, že až v osmdesáti letech, když přestaly každý den pracovat na poli, si všimly, jak je tady kolem krásně. S námi je to stejné. Pokud se nenarovnáme a nezačneme se rozhlížet kolem sebe, tak za nějakou dobu ztratíme schopnost krásu, umění a vkus kolem sebe vidět.“ 

Abychom ale nebyli krutí – po desetiletích nucené uniformity se nelze divit, že nám absolutní nadřazenost osobního vkusu (nebo nevkusu) nad cokoliv jiného zachut­ nala. Znamená to ale, že bychom se s tím prostě měli jednou provždy smířit, nebo ještě existuje cesta ven? „Zjednodušeně by se dal vkus popsat jako schopnost estetické orientace ve světě a jako každá jiná orientace, i tato vyžaduje určitý odstup,“ říká Vladimír Czumalo. „Když v osmdesátých letech vyjížděli pra­ covníci Ústavu pro výzkum kultury na venkov

Skvělé umístění v terénu, dokonalé izolační vlastnosti, prosvětlení prostoru a respekt k typické české vesnické stavbě


téma

Být umělcem je tak snadné. Stačí trocha nadšení, trocha nudy, něco nepotřebného harampádí a kapka představivosti. Za socialismu dostatkové zboží.

Za socialismu se moc druhů dekorací do bytu koupit nedalo, a tak si český člověk pomohl tu s větším, tu s menším úspěchem sám. Bez výtvarného vzdělání, ale s oto větším nadšením se lidé pokoušeli vytvořit něco krásného a zároveň užitečného. Jiní nadšenci z projektu Domácí umění takové předměty posbírali, vystavili, a tak nám díky nim zůstaly zachovány. Máte je ještě sami doma? Fotografie jsou z výstavy Domácí umění (www.domaciumeni.cz).

1

2

3

1. Nenáročná palma do každého počasí. 2. Celoroční světluška. Zaznamenejte obšití kvalitními stehy. 3. Obyčejný pes, řekli byste. Ale tenhle je plný rumu.

4. Věčný příběh lásky, Rumcajs a Manka. Jako živí. 5. Vypadá to trochu jako Krakonoš, co slítnul z višně. A na chodidlech drží svíčky!

4

5

6. Tajemství ocelového rybníku. 7. Moderní technologie v luxusním dřevěném retro-designu.

6

7

âILICHILI

#31


âILICHILI

#32 téma

Jak jsme v tom šťourali, objevili jsme spoustu prvků, o nichž se tvrdí, že jsou tím typickým českým nevkusem. Dali jsme je všechny dohromady a vznikli nám z toho... Jarda a Blažena

1 vyrostl v paneláku, ale vydělal si a dneska má řadový domek na předměstí. nejradši jí párek, sekanou a vařené koleno.

1.Účes zvaný

životní styl

mullet

V telce si pouští pořady Ivana Mládka, Petra Novotného, estrády režiséra Adamce a filmy Zdeňka Trošky.

2. Bílý nátělník, ze kterého

2 3

lezou chlupy 3. Bříško 4. Posez naširoko 5. Ponožky v sandálech 6. Pivson

Hudbu moc neposlouchá, ale když už, pustí si někoho ze stáje hitmakera Františka Janečka. Poslední dobou se mu zalíbil taky Dan Landa.

4

Už půl roku si umí zapnout e-mail a rád z něj rozesílá zprávy s vtipnými přílohami na všechny adresy, co se mu dostaly do adresáře.

6

5 illustrace Ollie Bland, blanddesigns.co.uk


téma

1

vyrůstala s dádou patrasovou a dneska miluje petra koláře. má čtrnáctidenní rekvalifikační marketingový kurz a pracuje jako office managerka v pekárně.

1. Na hlavě má

ŽIVOtní styl

světlý melír,

Čte knížky Haliny Pawlowské a Michala Viewegha, protože jsou chytré a ze života.

ale už jí to odrůstá 2. Není žádná anorektička, což se nebojí ukázat díky krátkému tričku

2 3

Má ráda seriály, hlavně Ordinaci, ale nejvíc plakala při Titaniku.

Zkusila být půl roku vegetariánka, ale bez flákoty to nebylo ono.

3. Tanga jí čouhají z krátkých bokovek

Když jí zase stoupne váha, dá si dvakrát za sebou k obědu salát, ale musí si pak osladit aspoň kávičku.

4. K šortkám nosí vysoké podpatky

4

âILICHILI

#33


i l a t P

e n e m a r p u e s jsme

i? ají on to řík co na . é n s nevku á jako nadáv o t s a ě se č hudb jejich

Co se vám líbí na současné

teoretici, kteří si myslí, že jim jejich vzdělání umožňuje vynášet soudy. Až jim bude 60 nebo 70, zjistí, že čím víc vědí, tím víc si uvědomují, že neví nic. Nic jim nezazlívám, v mládí jsem byl taky chytrý a revolucionář, když mi bylo 30, tak jsem si myslel, že jsem snědl všechnu moudrost, a dnes zjišťuji, že vím houby.

hudební produkci?

Je něco, co vy považujete

Eva a Vašek (odpovídá Vašek) Jaké máte hudební vzory?

Jednoznačně lidovou hudbu, Jožku Severýna, Šulákovou a Standu Procházku. Co se týká popíkové hudby, tak Marie Rottrová a Petr Spálený.

Moc moderní hudbu nesledu­ ji. Mám dojem, že se někdo neustále snaží objevit něco nového a výsledek je, že současná tvorba utíká od lidí. Je ale pravda, že ve svém věku hudbu vnímám jinak než mladí lidé, takže moderní hudbě možná jen nerozumím. Co říkáte kritikům, kteří označují vaši hudbu Za nevkusnou?

Hudbu dělám už 35 let, 24 hodin denně o ní přemýšlím a stále si uvědomuji, že se mám co učit. Kritici naší tvorby jsou

za nevkusné?

Já věci, které se mi nelíbí, fil­ truji a nevnímám. Teď třeba sedím v Brně u přehrady a před chvílí jsem se ptal vedoucího, proč pouští do lidí nevkusné Maxim Turbulenc, že se tím kazí ta krásná atmos­ féra tady. On mi na to řekl, že kdyby to vypnul, tak mládež znervózní tichem. 

Maxim Turbulenc Jaké máte hudební vzory?

Především melodickou muziku. Na stylu nezáleží. Buď máš posluchače, a to mluví o tom, že jsi dobrý muzikant, anebo hraješ pro hrstku obdivovatelů, což také není k zahození. Jak vy sami vnímáte svou tvorbu?

Naše hudba má hluboký charakter relaxační tvorby. Děti skotačí, dospělí se stávají dětmi, hendikepovaní ztrácí hendikep a zdraví jsou si s hen­ dikepovanými rovní. Jaký máte názor na kritiky, kteří označují

vaši produkci za komerční a nevkusnou?

S kritiky naprosto souhlasíme. Mají pravdu, protože oni jsou vzorem vkusu celého českého národa. Bohužel ale to, že jsme komerční a nevkusná kapela, je jediná naše kladná vlastnost a my jsme na ni hrdí. Co se naopak nelíbí vám, co považujete za nevkusné?

Vše má smysl. I relativně nesmyslné věci. Také je to lepší než skončit na drogách nebo v hospodě, mít píchačku a trávit tam nesmyslně život naléváním se tekutinou do zblbnutí a vést chytrácké řeči. 


âILICHILI

#35

Č

ES

K

Ý

SE

N

téma


âILICHILI

#36 téma

Kostelíček pro mravenečky

Španělské, jak jen flamenco může být

Díky téhle fotce už nám ČILICHILI neuřknete

Čím víc plechových odznáčků, tím v Rusku líp

Ponožky v sandálech? To je hnusné mezinárodně

Jak udělat z Elvise kýč? Snadno. Přežeňte to

Pod herinkama se vám v Nizozemsku klidně můžou prohánět balóny

Němec ve svém živlu. Čistá radost

Nikdo neví proč, ale Britové se po porcelánových kačenách můžou utlouct


í n l á n o i c a n r e t n i s u Nevk

. u jiný ené. troch ovol aždé k z o p t z d n é je iv , ě ř t p ě co e ve sv ěděli, e všud yste v ajdet To ab n . o ic h n k jí hra e. A ta nezna vládn které ětem í, v t s s s o u n Střední Amerika i nevk dpor k, ale ýběr o nevdě ový v t ě v s Nejen Telenovely byste tady čekali, tu Máme Německo ale to by bylo příliš laciné. Co Maďarsko USA

Na začátek jedna lingvistická zajímavost, která mnohé napoví: mimo univerzity je v USA slovo „kýč“ naprosto neznámé. V životě průměr­ ného Američana je totiž kýče tolik, že se nad jeho existencí ani nepozastaví, natož aby ho pojmenovával. Když mu začnete vyjmenovávat příkla­ dy (kasino ve tvaru Sfingy, umělohmotný Elvis, Disneyland, umělé vodopá­ dy s umělým západem slunce atd.), tak prohlásí „Ale něko­ mu se to líbí“ a je po debatě. Naprostá úcta ke svobodě názoru spojená s všeobklo­ pující marketingově-reklamní kulturou je tu tak propojená s každodenním životem, že nějaké vymezování nepřichá­ zí v podstatě v úvahu. Španělsko

Pokud jste zavítali do Španělska, nemohli jste nenarazit na dvě ikony zdejšího kýče – různé ztvárnění corridy a načančané figurky tanečníků a tanečnic flamenka. Holandsko

Delft Blue. Po marihuaně a extázi třetí nejprodávanější komodita v Holandsku. Vzhledem připomínají náš starý známý cibulák, ale motivy dokážou překvapit.

Charles Roka je v mnohém dokonalým ztělesněním kýče. Umělecký svět ho odvrhoval, zatímco prostý lid jeho obrazy přímo zbožňoval. Rokovi nelze upřít malířskou zručnost a výborně zvládnutou techni­ ku, nicméně jeho portréty dětí s pejsky nebo obrazy polonahých cikánských tanečnic jsou vážně síla. Rusko

Jeden známý po návratu z Moskvy prohlásil, že z města měl dojem, jako by si křováci chtěli postavit Disneyland. Pozlacené báně ale nejsou vše. V Moskvě dokonce existuje i velmi po­pulární a velmi drahá res­ taurace nazvaná Ruský kýč. Rusové každopádně ujíždějí na uniformách, placatých vojenských čepicích o veli­ kosti heliportu a hrudích oplechovaných vyzna­ menáními. Čím víc, tím líp.

V každé spolkové zemi mají vlastní druh kýče, ale nám jsou nejbližší asi Bavoři s těmi nádhernými mysliveckými kloboučky, vysokými podko­ lenkami, ryčnou dechovkou a krígly plnými toprecho pavorskecho pifo. Jako by nám z oka vypadli! Řecko

Řekové ujíždějí na minikostelíčcích. Na kopci si vždycky postaví pořádný chrám a pak všude kolem podél cest jeho zmenšené verze. Vypadá to strašně, ale pokud se nechcete za modlit­ bou trmácet do vrchu, velmi praktické. Anglie

Odpověď na otázku, co je typickým britským kýčem, je překvapivá: porcelánoví kačeři. Spousta Britů je má doma na zdi. Bůhví jestli nevisí i královně v Buckinghamském paláci. Brazílie

Paulo Coelho. Tvůrce hlubokomyslných románů, jako jsou „Alchymista“ nebo „Záhir“, balancuje na hraně kýče i podle recenzentů, kteří ho mají rádi. Podle těch ostatních ale přes tu hranu dávno přepadl společně se všemi spisovateli, kteří píšou slova jako „cesta“ nebo „úděl“ s velkým písmenem na začátku.

je daleko zajímavější: oby­ vatelé středoamerických zemí jsou zcela nepochopitelně posedlí anti­ kou. A tak v každém větším městečku najdete obchod se sádrovými zahradními deko­ racemi napodobujícími starou řeckou architekturu a umění. Ona taková spací síť natažená mezi dvěma ión­ skými sloupy má svůj půvab. Turecko

Zlé oko je takový hnusný terčík ze skla. Vzhledově působí stejně, jako když rozšlápnete exkrement nějakého velkého ptáka. Všichni Turci – včetně těch nejmodernějších a nejprogresivnějších frikulínů – věří, že tohle skleněné oko je ochrání před uhranutím, které by jim přivodil zlým pohledem jejich závistivý soused. V Turecku jsou miliardy kusů Zlého oka. Je ve všech bytech, ve všech hotelových pokojích, turecké aerolinie ho mají na všech letadlech, banky ho mají nad přepážkami. Holky ho nosí jako náhrdelník, motorkáři ho mají na harleyích. Existují velké obchody, které prodávají jedině a pouze Zlá oka v nepatrně odlišných designech. Zpočátku vám to přijde jako zábava, ale když vám v restauraci naservírují jídlo na talíři v podobě obrovského zlého oka, tak už vám začne lézt krkem. Doslova. 


âILICHILI

#38 vodafone

Dostali byste se z ghetta? Život v ghettu si asi neumíte představit. Navíc se vám nic takového nemůže stát, a kdyby náhodou ano, věděli byste, jak si poradit? Opravdu? No, teď si to můžete vyzkoušet.

Tak takhle vypadá Vybydlov

Společnost Tady a teď, o. p. s., se věnuje sociální práci s rodinami, které žijí na společenském okraji. Vedle toho se dlouhodobě věnuje i výrobě (dosud jen deskových) her, které simulují sociální realitu a mohou být využity jako didaktické nástroje ve vzdělávání. A teď s pomocí Nadace Vodafone připravila počítačovou hru GhettOut, v níž zúročila své dosavadní zkušenosti. Hra GhettOut je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. Ve virtuálním Vybydlově nejsou všichni příbuzní, ale je jich tam tolik, abyste moh-

li být pod jejich neustálou kontrolou. Pokud půjdete do zaměstnání nebo si naspoříte jinak peníze, hned si od vás přijde někdo půjčit. A tak je to se vším, žádný váš úspěch nebude jen vaším úspěchem, ale budete se o něj muset podělit se svojí rodinou. Pokud budete dávat, půjčovat, hostit, pak budete oblíbení, ale byt si asi nekoupíte. Začnete spořit, budete mít hotovost, ale nebudete ji chtít rozdat? Budete neoblíbení, rodina vás bude pomlouvat, a když někdy budete potřebovat pomoc, asi se jí nedočkáte… Nakonec si byt asi taky nekoupíte. Zkuste si udržet emancipovaný vztah k rodině tak, abys-

te něco uspořili, a zároveň vás rodina nepomlouvala. Ve Vybydlově je to trochu jinak – zkuste legálně pracovat, platit nájem a elektřinu a k tomu nepodvádět. V takto nesvobodném prostředí žije velká část Romů, kteří přišli v posledních letech či desetiletích ze slovenských osad. Většině z nich rodina někdy pomohla, a tak není snadné se k ní obracet  zády. Zkuste žít a přežít jako součást širší rodiny, solidární sítě, a zjistíte, že práce načerno nebo občasné podvody jsou často jedinou možnou cestou. Hru si můžete stáhnout na www.nadacevodafone.cz/ghettout

Peřinka z Vodafonu pro karlovarský festival Takový Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, to je pěkný šrumec a mumraj. Nicméně Vodafone si pro 43. ročník, který se bude konat v období od 4. do 12. července 2008, připravil několik vychytávek, díky kterým se tam letos budete cítit pohodlně jako v peřince.

První, co musíte vyřešit, je, jak se do Karlových Varů vůbec dostat. Ale nebojte, máme pro vás hned dva Vodafone busy, které budou zajišťovat kyvadlovou dopravu mezi Prahou a Karlovými Vary. Ty budou naše zákazníky vozit zdarma, a to 4x denně tam a zpět. Dalším nelehkým úkolem pro festivalového nadšence je vmáčknout se do kina na promítání. Ale naštěstí pro vás Vodafone připravil úžasný rezervační systém. Díky němu si každý festivalový návštěvník může rezervovat vstupenku zasláním SMS zprávy nebo přímo v mobilním telefonu na portálu Vodafone live! Minulý rok bylo více než 74 000 rezervací. Do kina se dostanete, ale ještě by to chtělo někde hlavu složit. Není nic snazšího, tedy pokud

A co si budeme nalhávat, festival, to je hlavně zábava. A tak je tu opět oblíbený Vodafone Fér klub, který se bude nacházet v prostoru Lázní 1. Zatímco přes den bude fungovat jako internetová kavárna, večery budou ve znamení koncertů a party. Loni přišlo 15 000 návštěvníků.

Karlovarský festival s Vodafonem? Úžasné

jste zákazníky Vodafonu. Pak pro vás máme ubytování zdarma ve Vodafone hotelu. Letos ho bude moci využít 2592 lidí. A jako v každém správném hotelu si i tady můžete rezervovat místo, a to na www.varyjinak.cz.

Protože na filmovém festivalu potřebujete vědět také to, co se kde šustne, je tu web a portál Vodafone live! Na webových stránkách www.varyjinak.cz a v rámci festivalové sekce na portálu Vodafone live! získají festivaloví návštěvníci veškeré informace o aktivitách Vodafonu v rámci festivalu. Prostě jako v peřince.


www.yamaha-motor.cz www.yamaha-motor-europe.com

Boskovice, tel.: 516 454 613, Brandýs n.L. - St. Boleslav, tel.: 326 911 703, Brno, tel.: 545 575 391, Č. Budějovice, tel.: 385 521 800, Dobříš, tel.: 318 520 603, H. Králové, tel.: 495 270 075, Hustopeče, tel.: 519 412 178, Chomutov, tel.: 474 624 016, Jihlava, tel.: 567 212 962, K. Vary, tel.: 353 568 486, Liberec, tel.: 485 152 020, Lipník n.B., tel.: 581 774 220, Litoměřice, tel.: 416 715 511, Ml. Boleslav, tel.: 326 734 417, N. Paka, tel.: 493 720 473, Olomouc, tel.: 588 500 959, Ostrava, tel.: 596 638 770, Písek, tel.: 382 264 577, Plzeň, tel.: 377 526 608, Praha 4 Hodkovičky, tel.: 241 432 997 (jen motokros), Praha 4 - Braník, tel.: 241 490 444, Tachov, tel.: 374 790 204, Zlín, tel.: 577 215 140

Nová Yamaha XT660Z Tenere: Qjméno Tenere se stalo legendou nejtvrdších rally a pouštních závodů na této planetě Qsynonymum pro dobrodružství, sílu a vytrvalost potřebnou ke zdolávání těžkých celodenních etap QXT660Z Tenere je silniční bike s obrovským cestovním potenciálem, který se nezastaví ani tam, kde končí asfaltové silnice Q660ccm čtyřtakt se vstřikováním paliva dosahuje extra vysokých hodnot kroutícího momentu Qocelový rám a exkluzivně nastavené odpružení poskytují skvělou ovladatelnost Qopravdový rally styl Q22litrová nádrž Qhmotnost 183 kg bez náplní Qhliníková kyvná vidlice pro snížení neodpružené hmotnosti

fantazii

Následuj svou


âILICHILI

#40 vodafone

Golf i Vodafone jsou fér

Pokecejte si v mobilu Internet se stěhuje. Z monitorů počítačů se přesunuje na displeje mobilních telefonů. Zrovna nedávno se takhle přestěhovaly hned dvě oblíbené internetové služby portálu Centrum.cz – Xchat.cz a Centrum Email – a to díky Vodafonu. Xchat je jeden z nejpopulárnějších chatů na českém internetu. Ale proč se omezovat na chatování jenom u počítače, když teď díky Vodafone live! můžete mít mobilní verzi Xchatu stále s sebou. Kdykoliv a kdekoliv.

Nezachytitelný švih

Nová služba Vodafone OneNet a golf. Oboje přitahuje podnikatele a oboje je fér. Říká to Pavel Hlavinka, viceprezident Vodafonu pro firemní zákazníky. Co nového přináší firemním zákazníkům Vodafonu služba Vodafone OneNet? Základem služby je volání v mobilní síti, volání v pevné síti, datové služby a internet v jednom. Všechno se pro zákazníka jeví jako jedna síť (proto OneNet). Tahle propojená síť má řadu nových vlastností, jako je jednotná správa kontaktů, jednotná hlasová schránka, jednodušší kontrola nákladů a celá řada dalších výhod. Klientům tak můžou komunikační technologie pomáhat v jejich podnikání. Proč propagujete Vodafone OneNet pomocí golfu? Má to dva důvody. Prvním je, že golf je čím dál populárnější mezi podnikateli a služba Vodafone OneNet je určena právě pro ně. Tudíž chceme oslovit naši cílovou skupinu v prostředí, které je pro ni běžné a příjemné. Navíc má námi podporovaná tour vysokou prestiž. Druhý důvod má něco společného s etikou tohoto sportu. V golfu je celá řada etických pravidel, která hráči dodržují,

aniž na ně dohlíží rozhodčí. My se taky snažíme chovat k zákazníkům férově a nepřipravovat na ně různé triky a fauly. Čím je golf s Vodafone OneNet výjimečný? Protože jsme inovativní, připravili kolegové z marketingu pro účastníky prvního turnaje výjimečný zážitek. Na jamce číslo 3 a 4 zažili účastníci atmosféru profesionálního turnaje, včetně publika. A věřím, že na dalších turnajích znovu něčím překvapíme.

Golf vyžaduje ticho. Proto ho nehrají heavymetalisté

A jak to chodí? Je to snadné jako popovídání s kámoškou nebo posezení v baru. Stačí prostě kouknout na Vodafone live!, vybrat místnost  a přímo v mobilu si začít povídat.  Desítky místností jsou rozděleny dle témat do skupin: Města a místa, Pokec a klábosení, Seznámení a flirt, Sex a neřesti, Volný čas, Sport a adrenalin, Hudební styly a kapely. Tak se nebojte zakecat. Centrum Email Znáte to: nejste právě u počítače, ale v e-mailu máte jako z udělání důležité zprávy. Jestli máte svoji schránku na Centrum.cz, pak to není díky našemu Vodafone live! e-mailu žádný problém. Prostě se ke své schránce připojíte přes mobil a hravě zvládnete čtení, úpravu i přeposílání e-mailů, psaní i odesílání nových zpráv i jejich mazání.

Vodafone live! e-mail nabízí pohodlný přístup k vaší schránce přímo z mobilu. Stačí kliknout na link přímo na portálu Vodafone live!, a jste ve svém e-mailu. Nemusíte nic instalovat ani nastavovat, všechno už jsme pro vás připravili. Stačí mít telefon, který zvládne WAP. A to už jsou dneska snad úplně všechny. Pokud je váš telefon navíc přímo od nás, bude mít i přednastavený přístup na portál Vodafone live!, ze kterého se do své schránky připojíte. I formát zprávy se automaticky přizpůsobí vašemu displeji. Je to zkrátka pohodlné a vůbec prima. Abyste si mohli Vodafone live! e-mail opravdu vyzkoušet, máme pro vás první měsíc bez placení. Když si napoprvé objednáte rovnou měsíční předplatné, bude to zdarma!


inzMaC_190x245_CILI.qxd

7.5.2008

18:27

Page 1

asi k a it Je t 6 let? 2 16 -

Máš hlavu plnou nápadů?

Záleží na tvé ti m okolí?

part Máš u kam dobrýc h arád ů?

Chceš něco dělat, ale chybí ti finan ční prostředky?

Přihlas svůj projekt nejpozději do 30.6.2008 a společně proměníme tvé nápady ve skutečnost!

www.pripojse.cz


Čáry máry

Toho pána znám ze strany 4

jako detektor osobnosti Přes den děláme ledacos. Jíme, pracujeme, čteme, schůzujeme a třeba většina z nás si čmárá. Až 75 procent. Během života za sebou necháváme celé galerie malůvek. Možná bychom byli opatrnější, kdybychom věděli, co všechno se z nich dá vyčíst. text Natálie Veselá ilustrace Archiv

Podle psychologů patří kresba k nejstarším výrazovým projevům psychických stavů. Začal s tím (kdo jiný) Sigmund Freud (s oblibou prý čmáral neurony) společně s Carlem Jungem (ten čmáral zřejmě maličkaté alchymisty). Jako první se pokusili o psychologickou interpretaci malůvek. Přišli totiž na to, že pokud je naše pozornost zaměstnána telefonátem nebo poslechem přednášky, prostě něčím jiným než malováním, obrázky na papíře za nás kreslí naše podvědomí. A jejich prostřednictvím do něj můžeme nakouknout. Význam malůvek se odhaduje podobným způsobem jako vzorky rukopisu: pomocí rozvržení strany, uspořádání tahů, rytmů, úhlů, oblouků a rychlosti. Dešifrování není ale zas tak jednoduché. Mezi malůvkami je nepřeberné množství symbolů, navíc záleží na tom,

ve které části papíru je kresba umístěna. Malé obrázky mohou znamenat, že jejich autor má malé sebevědomí, ale taky že se mu nedostávalo papíru. Dokonce i to, že si nikdy nečmáráte, má vypovídací hodnotu. Takoví lidé neradi ztrácejí čas, proto než aby nečinně čekali na autobus, raději korzují na zastávce nebo jdou pěšky. Začínáme s tím už ve škole. Internet dal ale celé záležitosti nový rozměr, a tak i školní malůvky už dnes mají svou galerii. Najdete jí na adrese http://www.sweb.cz/sulismus a provozují ji studenti jakési (předpokládáme, že střední) školy, kteří svá dílka nevyhazují po skončení hodiny do košů, ale už tři roky skenují, pečlivě třídí do kategorií podle předmětů, při kterých vznikly, a umisťují na internet. Dokonce si vymysleli pro čmárá-

ní českou alternativu anglického pojmu „doodling“, a sice šulismus (umělecký směr provozovaný ve škole). A rozhodně nejsou jediní. Ve Velké Británii vyšly nedávno jako příloha deníku The Guardian omalovánky pro dospělé, které ke čmárání přímo vybízejí. Každý rok se pak s velkou slávou zarámované čmáranice celebrit draží v dobročinných aukcích. Hvězdička od Sarah, vévodkyně z Yorku, nebo houslový klíč od kytaristy Queenů Briana Maye mohou zdobit vaše tričko nebo stěnu v obýváku, a ještě ke všemu přispějete na dobrou věc. Domečky nebo stromečky Příležitostí ke čmárání je v životě spousta. Nudné přednášky, vleklé porady, matka na telefonu. Linky a tvary, které spontánně vznikají na papíře, vycházejí z podvědomí


zoom Význam čmáranic:

Čtverce, obdÉlníky, trojúhelníky a tvarové konstrukce Máte bystrou mysl a smysl pro praktičnost. Všechno plánujete do nejmenšího detailu. Trojúhelníky souvisí s akcí a také sexualitou. Pokud kreslíte kruhy, jste idealisti a svobodu milující snílci.

a mohou o člověku prozradit víc, než by chtěl. Takže například žertovné obličeje na okraji rukopisu Erasma Rotterdamského prý vypovídají o jeho optimistické víře v budoucnost, zatímco čtverečky na poznámkách George Washingtona by mohly svědčit o jeho racionalitě a činorodosti. Planetky kadeřníka Vidala Sassoona zas možná vyjadřují touhu po harmonii (a vlasech bez lupů). Ovšem takhle jednoduché to tak úplně není, spíš než kompletní charakterové rysy čmárajícího jedince dostanete z obrázků obrázek o tom, jak se daný člověk zrovna cítí, jaké má problémy a v jaké životní fázi se nachází. Proto si dávejte pozor na příští poradě. Zrovna váš kolega vlevo mohl totiž studovat čmáranicologii a přečte si o vás i to, co nechcete.

Spirály Kreslí je buď unavený, nebo naopak energií překypující člověk. Spirály totiž dokážou nabíjet energií, či naopak tu nadbytečnou odvádět. Záleží na tom, jakým směrem je kreslíte. Ve směru hodinových ručiček vás nabíjejí, v opačném směru vybíjejí.

Šipky Máte kuráž řídit ostatní a máte pro strach uděláno. Šipky směrem nahoru vyjadřují ambice. Do všech stran zase otevřenost novým nápadům.

Kytičky Nejste náhodou zamilovaní? Každopádně jste romantici plní všeobjímající laskavosti, chcete pomáhat lidem a žít klidným životem. S vaší mírumilovnou povahou to nebude problém.

Hvězdičky Jste dynamika sama. Máte ostré lokty a jste připraveni udělat všechno pro to, abyste dosáhli svého. Pěticípé hvězdy znázorňují ambice, šesticípé vypovídají o agresivitě.

âILICHILI

#43

KsichtÍky Možná uvažujete o změně image. Ale taky jste asi dost upovídaní a rádi se posloucháte. Jestli kreslíte spíše ošklivé obličeje, buď jste se špatně vyspali, nebo ve vás dřímá rebel.

Zvířátka Platí pravidlo, že čím menší zvíře, tím větší bude váš pocit méněcennosti. Takže pozor na myši a králíky! Vaše okolí pravděpodobně ví, že jste citlivý tvor.

Domečky Máte silnou vazbu k rodině a možná jste dokonce domácí pecivál. Pokud u domečku nejsou postavy, jste materiálně založení.

Lodičky Jsou opakem domečků. Nejraději byste někam daleko zdrhli. A pokud možno hned. Možná toužíte po dobrodružství, ale možná jste jen osamělý snílek.

Styl KRESBY Kromě významu obrázků se ve čmáranicích dají sledovat i další taje autorova nitra. Může se tvářit jako pokerový hráč, ale: - Čím častěji obtahuje čáry, tím menší je jeho trpělivost s probíhajícím děním. - Výrazné stínování vyjadřuje stres a potlačovaný vztek, lehké ukazuje na citlivou duši. - Malůvka na levé straně papíru poukazuje na introvertnost a nedostatek víry v budoucnost, naopak na pravou stranu papíru začínají čmárat extroverti a lidé orientovaní na budoucnost. – Větší obrázky svědčí o velkém sebevědomí, malé naopak. – Vykreslování detailů může prozradit osobitost, umělecké cítění anebo až domýšlivost.


âILICHILI

#44 letem světem

Tomu se říká mluvit do zdi

Jako kytka na střelnici „Hele, já tam nechci žít. Výbuchy slyšíš skoro pořád a už v dětství jsem viděl kupy mrtvol. Mám z toho noční můry. Hodně pošahaná země. Je mi šumák, jestli tam válčí víra s vírou nebo utlačovaný s uzurpátorama. Neřeším to. Chci žít v klidu a každej den beze strachu vidět vycházet slunce,“ přiznal se mi pětadvacetiletý žid David v australském Sydney k nenávisti k vlastní zemi. text Jan Drtil foto Getty Images


letem světem

âILICHILI

#45

Nikdy nemiř fotopuškou na bezpečnostní kontrolu

Ne každý v Izraeli je ortodoxní

Protože zkušenost je nepřenosná, musel jsem se do Izraele vydat sám. Snad jen mimozemšťan, co čerstvě přistál na Zemi, nemá alespoň mlhavou představu, co se tam děje. Muslimové bojují s židy nepřetržitě o Svatou zem tří náboženství (křesťané tenhle boj vzdali po poslední křížové výpravě). Každý z nich si myslí, že na ni má nezadatelné právo. Krev za krev, nenávist střídá nenávist, smrt za smrt. Že by Dantovo peklo? Na křižácká jatka Hned po příletu do Tel Avivu zjišťuju, že cestování po Izraeli bude jedna velká bezpečnostní kontrola. Při jízdě do centra mě proklepnou celkem třikrát, a když se jdu podívat do místního supermarketu, prozkoumají mi policajti nekompromisně celé útroby batohu. Lituju, že ještě nemám pořádně smradlavé fusekle, abych jim to trochu okořenil. Tel Aviv je mraveniště. Proto radši svištím do Haify. Z tohohle krásného města se ve 12. století stala jedna velká jatka. Křižáci ho bez okolků vyvraždili, hlavu po hlavě, a jak je tu dodnes obvyklé, s Božím jménem na rtech. Místní jsou ale nezmaři, a tak Haifu postupně znovu zalidnili. Navíc právě do tohohle města

za druhé světové války po železnici přijel každý druhý přistěhovalec prchající z nacismem zamořené Evropy. Jestli vás zajímají židé, co utekli z vašeho města, je pravděpodobné, že jejich rodiny budou dodnes k nalezení tady. V Haifě má hrob spisovatel Emil Habibi. Jako palestinský Arab zůstal v milovaném městě, za což mu mnozí spílali do kolaborantů. Jeho nejznámějším románem je Opsimista, což vzniklo z mixu slov optimista a pesimista. V roce 1992 dostal jak izraelskou Státní cenu za literaturu, tak i prestižní palestinskou cenu Al Kuds od Jásira Aarafata. Když se ho zeptali, které si víc váží, odvětil: „Vlastně nepotřebuju ani jednu. Jsem svým vlastním pánem.“ Když křižáci vymasakrovali Haifu, vybudovali vlastní pevnost v přístavu Akra. Arabští nájezdníci ji dlouhá desetiletí nedokázali dobýt. Když se jim to nakonec podařilo, zasypali pevnost pískem, aby ji křižákům znepřístupnili. Až nedávno archeologové stavbu znovu odkryli. A doteď tam mají pré.

Slovníček pojmů Aškenázové – Židé žijící v oblasti Evropy severně od Alp. Chasidé – Stoupenci lidového hnutí zbožnosti, které vzniklo v 18. století Polsku. Menóra – Sedmiramenný svícen, jeden ze symbolů Izraele. Šábes – Svátek připomínající sedmý den v týdnu, kdy Bůh stvořil svět. Sefardové – Židé, kteří obývají Iberský poloostrov. Talmud – Závazné učení rabínských škol z počátku 3. století.


âILICHILI

#46 letem světem

Tipy a triky Kde spát V každém izraelském městě jsou různě ohvězdičkované hotely až po studentské ubytovny nebo kempy. Podle toho se pohybují ceny.

Jak cestovat Nejlépe autobusy, ale v každém se provádějí kontroly. Taxikáři si jako všude i v Izraeli vybírají svou daň z luxusu, ale třeba v příhraničních oblastech jsou taxíky pro přepravu skoro nezbytné.

Co si přivézt Co jiného ze Svaté země než svaté obrázky nebo sošky světců. U Mrtvého moře prodávají léčivou přírodní kosmetiku, ale pozor na podvrhy. Hodně návštěvníků Izraele si domů odváží malou židovskou čepičku zvanou jarmulka či kipa. Na některých jsou i smajlíci, Homer Simpson či Mickey Mouse.

Co pojíst V restauracích je poměrně draho, takže cestovatelé často nakupují v supermarketech. Ale nikdo by si neměl nechat ujít košer rybu nebo pokrm připravený z cizrny zvaný nevábně humus.

Na co pozor Při koupání v Mrtvém moři je třeba se koupat jen na vyhrazených místech. Jinde se břehy můžou propadnout.

Tel Aviv je mraveniště, ale koupat se tu dá

Kibuc Masaryk „Bezpečnostní kontroly jsou v Izraeli prostě všude. Dokonce i v Ježíšově domově, Nazaretu. Žil tu do svých třiceti let. Tam, kde je dnes místní bazilika Zvěstování, se prý panna Marie dozvěděla od archanděla Gabriela, že se jí narodí Syn Boží. Nedaleko odtud už dorostlý Ježíš měnil vodu ve víno. Dneska by ho za to nejspíš drapli a hodili do lochu. Místo oživlé Bible město připomíná policejní akademii. Strážci zákona jsou na každém rohu. Někteří hlídají v nových českých oktávkách. Když se ptám, jak jsou s auty spokojení, odmění mě jasným: „Very good.“ Všude se setkávám s náklonností. Čechy mají Izraelci rádi, jeden z místních kibuců se jmenuje Masaryk. Aby ne, když Izrael hned po vyhlášení nezávislosti musel bojovat s okolními muslimskými státy a k vítězství mu pomohly i mohutné dodávky zbraní z Československa.

První kibucy vznikaly kolem Galilejského jezera. „Kibuc je v podstatě společenství lidí, kteří hospodaří na přiděleném pozemku, případně obstarávají chod hotelu či rekreačního střediska, a všechno mají společné,“ vysvětluje mi jeden z policistů. „Jde o životní styl části lidí v Izraeli. Za práci mají kibucníci zdarma

ubytování, někdy i stravu a ještě dostanou plat. Život tam běží v poklidu.“ Sůl nad zlato Největší klid v Izraeli nicméně není v kibucech, ale v Mrtvém moři. Říká se mu také Slané moře a nic v něm nežije. Koupání v něm si všichni pochvalují. Léčivé soli a minerály jsou tu v takové koncentraci, že vytvářejí vztlak, ve kterém nejde plavat. Je tu vedro jako v pekle a v mazlavé vodě se člověk ani nezchladí. Ale ponořit se je každopádně zdravé na klouby.

Každý rok se Mrtvé moře scvrkne o metr. Mimo jiné tím odkrylo místa, kde stála Sodoma. Dnes na něm leží jenom jeden velký šutrák. Údajně jde o Lotovu ženu, která se ohlédla za zkázou hříšného města a změnila se v solný sloup. Schizofrenní metropole Vrcholem cesty po Izraeli je vždycky Jeruzalém. V tomhle městě vedle sebe žijí Židé, Arabové, Arménci a další národnosti, což vytváří dost schizofrenní ovzduší. Nebezpečí je všudypřítomné jako vlastní stín. „Když jsem tam v roce 2002 studoval, došlo k atentátu přímo v univerzitní kantý-


letem světem

âILICHILI

#47

Co nedělat Jde o nebezpečnou oblast, takže by se měl člověk co nejvíce přizpůsobit místním zvyklostem. Hlavně nikoho moc nedráždit.

Toto nejsou indigové děti

Další zajímavosti JERICHO Základy starého města byly objeveny v roce 1930. Pak ale archeologové přišli na to, že pod nimi jsou ještě starší zbytky staveb. Vše se dá s dobrým dalekohledem obhlédnout z kopce Tel es - Sultan.

To nejsou ropáci, to jsou plavci v Mrtvém moři

ně, kam jsem měl namířeno. Zakecal jsem se s kamarádem, což mi zachránilo život. Zahynulo tam osm lidí. Jedna Ruska, co jsem znal, stráví zbytek života na invalidním vozíku,“ líčil mi expert na blízkovýchodní terorismus Marek Čejka. Přesto je Jeruzalém mekkou jak věřících, tak i nevěřících poutníků. Stojí tu triumvirát velkých svatostánků. Jaffskou bránou vstupuji do starého města a cestou, kterou kdysi kráčel Ježíš na Golgotu, se dostávám do Chrámu božího hrobu. Je obležen věřícími. Na kámen, kde prý leželo tělo Ježíše, kladou různé předměty, aby je posvětili. Vypadá to tady jako ve svatém vetešnictví.

Ve dvou ji přepereme

TIBERIAS Svaté židovské město. Jeho dominantou je synagoga, v níž bylo pohřbeno mnoho židovských učenců. Ve čtvrti Hamas Tiberias se nalézá sedmnáct léčivých pramenů a zajímavý archeologický park. KIBUC DEGANIA Byl první a založili ho už v roce 1910. Jde o osadu, kde vládne čirý socialismus. V Izraeli tento způsob kolektivního života zapustil hluboké kořeny. Poblíž Deganie je i muzeum kibuců.

Skalní dóm je jako nejstarší islámská svatyně světa dominantou města. Byl postaven v letech 687 až 691. A jako poslední svatostánek zbývá Zeď nářků, což je pozůstatek západní části městské hradby. Její kamenné kvádry mají ve škvírách zastrčeny papírové lístky s modlitbami. Prostranství před ní je rozděleno na mužskou a ženskou část, stejně jako v celém Jeruzalémě.

Přístav v Eilatu s mořským akvárkem

Okraj Jeruzaléma je opatřen další vysokou zdí. Ve městě má snížit počet teroristických útoků. Začínám si zvykat na pocit strachu a zdá se mi, že místní bezpečnostní paranoiu už chápu a cítím na vlastní kůži. Když dorazím na letiště, policajti mi z batohu vytáhnou i smradlavé fusekle, což jim přes všechno pochopení přeju. Jako pomstu mi zabavují podrobnou mapu Izraele. Je to zjizvená země. Člověk tu přežívá jako papírová kytka na pouťové střelnici. Zpátky už se nevrátím.

Falafel tu fakt umějí

EILAT Izraelské Las Vegas, kde se holduje hazardu od rána do rána. Nicméně i tady lze v několika minutách přijít o balík peněz. Navíc je zde skvělé mořské akvárko a zájemci si mohou vyrazit i na podmořských člunech.


CHIIILLLLLLLPDF

#

-

9

#-

-9

#9

#-9

+


víkendovka

âILICHILI

#49

Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Šumnou úzkokolejkou do Kanady

Moje řeč

Všeho moc škodí. I adrenalinu. Až se vám přejí lítání padákem, lezení po pískovci bez lana a raftování přes peřeje s padesátiprocentní šancí na rozšmelcování, máme pro vás parádní nabídku. Loudání parní lokomotivou mezi lesy, loukami a rybníky ve starodávném vagonu, nejlépe bufetovém. A ještě navíc Kanadou. Českou Kanadou. text Petr Šimáček foto Isifa

„Matýsku, ještě jednou skočíš do těch kolejí, a dostaneš šlupku, že se ti hlava otočí dvakrát dokola!“ volá tlustý vousatý děda na pětiletého vnuka na jindřichohradeckém nádraží. Vida, i na železnici to může být napínavé. Víc než sto let stará trať mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí je ale přece jenom dobrá hlavně pro uklidnění, usebrání a kochání. Matýska uklidil tlustý děda na sedadlo a umlčel ho lízátkem, takže se můžeme kochat zvláštně malebnou krajinou České Kanady, krajem nazvaným Trojmezí, protože tu odedávna hraničily tři země – Čechy, Morava a Rakousy. Vlak jede nejvýš čtyřicít-

kou, takže výhled není rozmazaný. Z okna uvidíte kromě divoké přírody i staré pomezní hrady střežící odpradávna zemské hranice a v kontrastu k nim opevnění postavené na obranu mladé Čs. republiky. Nebo třeba pavlánský klášter, který se pro zjednodušení jmenuje Klášter. Když si tak jako my počkáte na pravidelnou jízdu s parní lokomotivou, dostane přírodní romantika další grády díky houkání a malebným bílým oblakům, které lokomotiva upouští jako drak naštvaný, že mu princezna utekla s nablblým Honzou. Mates dohryzal lízátko, nos má nalepený na skle a začíná hlasitě komentovat cestu. Je

nejvyšší čas utéct na příští zastávce do bufetového vozu. Je to jediný vagon určený k stání, otevřenými bočními dveřmi je z něj nejlepší výhled a hlavně – jste přímo u zdroje nejrůznějších pochutin v pevném i kapalném skupenství za příjemné ceny, a tak je zážitek z cesty dokonalý. Tady můžete být opravdu pod parou. Naopak do posledního vagonu soupravy si můžete v pohodě naložit kolo, a způsob dopravy v kraji podél úzkokolejky si tedy zkombinovat podle libosti. Úzkokolejka vás vrátí do Jindřichova Hradce buď hned odpoledne, anebo třeba až druhý den po příjemném výletu krásným okolím.


âILICHILI

Pořádně si zavažte boty, vystřihněte si tuhle stránku a vyražte!

#50 víkendovka

Jezdí se tu v létě v zimě...

Jak se tam dostat Česká Kanada má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, jehož vrcholy tvoří Jindřichův Hradec, Kunžak, Nová Bystřice a Landštejn. Ať už pojedete autem, vlakem nebo busem, doporučujeme zvolit jako výchozí bod Jindřichův Hradec – z něj se pak můžete vydat v podstatě kterýmkoliv směrem podle toho, kde se v kraji ubytujete.

Kde se zastavit Určitě si nenechte ujít mohutnou a romantickou zříceninu hradu Landštejn. Můžete ho celý prolézt, z věže je super rozhled a v hradním příkopu si zastřílíte z luku nebo kuše. Z Landštejna se můžete po silnici směr Bystřice vypravit do Muzea čs. předválečného opevnění – to

Landštejn shora. Zespodu je taky fajn

je několik menších betonových a v čase prohlídek plně vybavených bunkrů v lese. Pro fajnšmekry paráda. Ještě dál směrem na Novou Bystřici se ve vsi Klášter stavte v pavlánském klášteře, kde je k vidění pěkný barokní kostel a labyrint podzemních prostor – při vstupu dostanete jako jediné světlo zapálenou svíčku a pak už je to jen na vás... Pak zajeďte do Nové Bystřice prohlédnout si zbytky městských hradeb a třeba taky pěkné golfové hřiště, unaví-li vás historie.

Kde hlavu složit V kraji se dá sehnat v hojném počtu ubytování všech kategorií – od kempů přes rodinné penziony až po luxusní ubytování pro náročné.

Namátkou uvádím autokemp Osika na břehu stejnojmenného rybníka, penzion a restaurant Hřebíček v obci Blato a Landštejnský dvůr – přímo pod hradem. Zvláštní pozornosti však doporučuji ubytování v rekonstruovaných nádražních budovách přímo na úzkokolejce.

Kde se najíst Skoro v každé vsi je hospůdka nebo alespoň občerstvení. Kraj je k turistům velmi vlídný – a k těm na kolech obzvlášť.

Užitečné adresy www.landstejn.cz www.jhmd.cz www.novabystrice.cz www.kemposika.cz

Kostel v Nové Bystřici

Jindřichův Hradec Kunžak Nová Bystřice

Landštejn

Město všech Jindřichů


inzerce

âILICHILI

#51

S S Mt ě ž u so

Přestaňte cvakat, začněte fotit Perfektní okamžik nepočká. Proto nastala doba pořídit si pořádný foťák, abyste si takové okamžiky pamatovali i za pár let. A když říkáme pořádný, nemyslíme tím nějaké kapesní cvakátko, ale technologiemi nabitou digitální zrcadlovku, jakou je nový Olympus E-520. Olympus je na digitální foťáky a optiku skutečný machr. A všechny své zkušenosti, včetně poznatků z výroby mikroskopů, zúročil také v nedávno ohlášené novince, digitální zrcadlovce E-520. A jak je u Olympusu zvykem, i tady válcuje konkurenci vynikajícím poměrem kvality a ceny. Není tedy divu, že fotoaparáty Olympus jsou u nás dlouhodobě nejprodávanější. Ale pojďme se podívat na novou digitální zrcadlovku pěkně zblízka. Hlavně na vychytávky, které nabízí. Perfektní okamžik Fotografie je zachycení prchavého okamžiku, a proto nároční fotografové právem vyžadují přístroj, který je připravený zachytit takový moment kdykoliv, kdekoliv a hlavně ve špičkové kvalitě. A právě na to je nová zrcadlovka více než dobře vyzbrojená. S E-520, vybavenou Live MOS senzorem s rozlišením 10,0 Mpx, můžete klidně fotit za jízdy ze zadní sedačky motorky. Vestavěný stabilizátor obrazu zaručuje dokonale ostré snímky a funguje se všemi nasazenými objektivy – od širokoúhlých až po teleobjektivy. Tím máte všechny objektivy automaticky stabilizované a ušetříte nemalé peníze za nákup drahých stabilizovaných objektivů. V režimu sekvenčního snímání 3,5 snímku za vteřinu s až 8 snímky v řadě ve formátu RAW zachytíte každý okamžik v té nejvyšší kvalitě. Spolu s rychlým zpracováním obrazu a jedinečně nízkou hladinou šumu, o kterou se stará nový obrazový procesor TruePic III, se můžete pustit i do rychlých

akcí. Široký rozsah ISO 100–1600 přidává zrcadlovce na univerzálnosti. S funkcí bracketingu, kdy dokážete nasnímat řadu snímků s různými expozičními hodnotami, proměnným nastavením barevné teploty, nebo zaostřením, si dokážete vybrat vždy ten nejlépe podařený snímek. Pro nasvícení scény můžete použít vestavěný blesk nebo externí výkonný blesk. Obrovskou výhodou je možnost bezdrátového ovládání blesků až ve 3 skupinách, čímž získáte neuvěřitelné možnosti při práci se světlem. Vaše fotky budou dokonalé také díky vysoce účinnému ultrazvukovému antiprachovému 3D filtru, který byl poprvé použit právě u digitálních zrcadlovek Olympus. Filtr permanentně chrání snímač před znečištěním, což vám ušetří spoustu peněz a času, který byste jinak trávili čistěním senzoru a retušováním prachem poškozených snímků v počítači. Fotíte, co vidíte Další úžasnou technologií, kterou také jako první na světě představil Olympus, je tzv. Živý náhled na LCD neboli Live View. Ten umožňuje i u digitálních zrcadlovek fotografovat přes LCD obrazovku podobně jako je tomu u kompaktů. U nové E-520 je tato technologie však mnohem propracovanější a kromě zobrazení automatického zaostření nabízí také náhled hloubky ostrosti, umožňuje korekce expozice nebo vyvážení bílé. Stejně tak dokáže zobrazit oblast ostření v režimu rozpoznání tváří nebo automatickou korekci stínů. To vše na roz-

měrné 6,9 cm antisluneční LCD obrazovce se širokým pozorovacím úhlem až 176° a se 100% pokrytím záběru. Živý náhled ocení především všichni nadšenci makro fotografie, kteří si mohou vybraný detail záběru 7x nebo až 10x zvětšit, a tak dokonale zaostřit. Naložte si Jako součást řady Olympus E-System, je E-520 kompatibilní s celou řadou příslušenství, včetně více než 20 špičkových digitálních objektivů ZUIKO DIGITAL – v současnosti je to nejširší nabídka digitálních objektivů na trhu. S nimi pokryjete ohniska od 14 mm až do 600 mm! To vše ještě obohacuje speciální podvodní pouzdro vodotěsné až do 40 m, navržené speciálně pro E-520. Více informací najdete na www.olympus.cz

Vyhraj zrcadlovku Olympus Chceš tohohle výkonného parťáka? Není nic snazšího. Pošli SMS ve tvaru “CILI OLYMPUS“ na telefonní číslo 9001107 a pak si jen užívej napětí, zda to budeš právě ty, kdo od společnosti Olympus vyhraje digitální zrcadlovku Olympus E-520 s objektivem. SMS můžeš posílat od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2008 včetně. Tak hodně štěstí. Cena 1 SMS je 7 Kč včetně 19% DPH. Soutěž zajišťuje mMarketing.cz a technicky realizuje ATS Praha. Na adrese www.mujolympus.cz/soutez najdete úplná pravidla soutěže.


DiSKOŠKA

Flitry, teplákové soupravy, papírové bundy, brýle od veksláků, Kokakola s brčkem, džíny z Tuzexu a halenky z NDR. Prostě osmdesátky. Jedni se snaží na tuhle dekádu plnou nevkusu a falše zapomenout, druzí ji vyzdvihují do nebes. Módní trendy se vracejí jako bumerang. Vytáhněte diskokoule ze skříní a zprovozněte kazeťáky. Disco is back!

produkce Sirena Film fotograf Honza „bizzar“ Trnka / Sirena Film styling Gábina „tashka“ Horáková make-up Zuzana „budík“ Klimentová setdecor Honza „Hála“ Štěpánek asistent fotografa Petr „božský“ Dobiáš modelové Tereza Chytilová, Pavel Ponocný / Mýrnyxtýrnyx, Zuzana Čalounová


šmrnc

âILICHILI

#53

Myšíčka na tričku, pod hlavou kuličku

tričko Mickey Mouse second hand Zlatníky 25 Kč


DiSKOŠKA overal sportovní second hand Zlatníky 65 Kč ponožky H&M OD, Myslbek 79 Kč dámské boty černé second hand Zlatníky 90 Kč nátepníčky second hand Zlatníky 10 Kč


šmrnc

âILICHILI

tílko Rangers second hand Zlatníky 25 Kč džíny West second hand Zlatníky 60 Kč kožené náramky H&M OD, Myslbek 199 Kč

#55


âILICHILI

#56 šmrnc

kšiltovka second hand Zlatníky 5 Kč tílko Love second hand Zlatníky 15 Kč sukně second hand Zlatníky 35 Kč náhrdelník indiánská babička z Guatemaly :)


DiSKOŠKA Besídka zvláštní školy. To bolí!

košile H&M OD, Myslbek 159 Kč džínové kraťasy second hand Zlatníky 55 Kč

adresář: Oblečení a doplňky second hand Zlatníky, Na Drahách 131,  Zlatníky u Prahy, www.finaho.cz,  H&M dětské, Myslbek, Na Příkopech 19, P1 Rekvizity KARE, Korunní 106, P10 www.kare-design.cz


DiSKOŠKA

džínové šaty second hand Zlatníky 75 Kč košile žlutá second hand Zlatníky 35 Kč pásek second hand Zlatníky 5 Kč legíny/kraťasy second hand Zlatníky 15 Kč podkolenky Giga Sport OD, Myslbek 199 Kč dámské boty černé second hand Zlatníky 90 Kč


âILICHILI

#60 povídání


povídání

âILICHILI

Lidi tam už zapomněli, jak se dělá na poli

#61

Jiří Hejkrlík Málokdo ví, jaké je vyorat zetorem nevybuchlou raketu. Jiří Hejkrlík to zažil. S kolegy z České zemědělské univerzity strávil dva roky v Africe, kde budovali střední zemědělskou školu. O Africe se toho za tu dobu dozvěděl hodně. text Štefan Švec foto Michael Kratochvíl, archiv projektu

Proč jste se rozhodli stavět školu zrovna v Angole? Česká republika má vybrané země, kterým pomáhá přednostně, třeba Zambii, Jemen, Vietnam nebo Mongolsko. S těmihle státy máme kontakty ještě ze socialismu a Angola mezi ně patří. Byla v ní čtyřicet let občanská válka, která skončila před pár lety. Lidi tam zapomněli, jak se dělá na poli, jak se chovají zvířata. Hned v roce 2003 jel do Angoly ředitel našeho institutu profesor Havrland a projekt školy tam s vládou provincie Bié vymyslel. V Angole byla válka čtyřicet let, jinde v Africe se válčí pořád a konflikty se stěhují ze země do země. Je to nejproválčenější světadíl na světě. Proč? Africké státy jsou umělé. Mají hranice bývalých kolonií. Afričani sami se považují mnohem víc za příslušníky svého kmene než dejme tomu za Angolany. Třeba v provincii, kde jsme byli, je nejrozšířenější kmen mluvící jazykem Umbundu. Kolem hlavního města Luandy je to zase Kimbundu, ten ovládá centrální vládu, úřady atd. Právě tyhle dva kmeny spolu dlouho bojovaly. Portugalsky, oficiálním úředním jazykem, se v Angole domluví možná lidi ve městě. Na vesnicích mu nikdo nerozumí, tam se mluví místními jazyky. Tradiční vazby i hierarchie jsou mnohem silnější než státní příslušnost. Když se nic nedě-

je, tak je to dobré, ale jak se začne něco řešit, politici se začnou otírat o nějaký kmen a brojit proti němu, pak se to začne strašně rychle mlít a rozdělovat i napříč státy. Mají Angolané doma zbraně? Mají. Nikdy tam neproběhla žádná odzbrojovací akce, takže si po válce všichni svo-

je kalašnikovy a granáty prostě odnesli domů a mají je tam dodnes. Do školy

je netahají, ale kdybychom si řekli, tak by je ukázat přinesli.

Nebojíte se, že všechno vaše úsilí spolkne nějaká další válka? Jaká budoucnost Angolu čeká? Těžko říct. Už několik let se tam odkládají nové volby. Ale Angola má strašně moc surovin. Má diamanty, ropy dnes vyváží snad kolem milionu barelů denně. Při momentálních cenách je to strašlivé bohatství, neuvěřitelné příjmy pro vládu. Angola si pomáhá sama, jiné země jsou na tom hůř. Arabské země mají taky spoustu ropy, a přece jenom to tam vypadá jinak než v Angole... Angola je po válce. Vzmáhá se každý rok, hodně se tam staví, v každé vsi jsou nové domy. Má potenciál, aby se z ní jednou stal regionální tygr, něco jako Jihoafrická republika. V arabských zemích jsou vládnoucí vrstvy, abych tak řekl, už syté, a proto to bohatství přetéká všem. V Angole je po válce, a tak se ještě sytí.

Centrum pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié Centrum bylo založeno v roce 2003, čeští odborníci začali v Angole pracovat v roce 2004, 15. března tam byla zahájena výuka. Zakladatelem centra je Institut tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze pod vedením profesora Bohumila Havrlanda. Centrum ustavuje a organizuje čtyřletý studijní program pro středoškoláky a organizuje také řadu workshopů pro místní zemědělce a představitelé podniků a organizací.


âILICHILI

#62 povídání

V Angole se zuřivě staví

sejí a na dvorku stojí naftový generátor kvůli elektřině. Všeobecně je místní mentalita pro Evropana občas dost náročná. Kolem Čechů bylo vždycky plno

Takže jednou bude Angola vypadat jako Spojené arabské emiráty? No, ona tu funguje zvláštní mentalita. Dám příklad: silnice. Bohatí a mocní členové vládních kruhů nejsou schopní se zkoordinovat a nechat opravit silnice, které jsou třeba v provincii Bié příšerné. Řeší to tím, že si kupují čím dál dražší auta. Postavit silnici, to už chce nějaký plán, řád, někdo musí ovládat těžkou techniku... prostě moc úsilí najednou. V Angole staví silnice jenom Číňani. Ti moc dobře vědí, že se tam vyplatí investovat, navíc jsou pro místní vládu výhodní, protože svoje investice nepodmiňují žádnými otravnými podmínkami, jako je boj proti korupci nebo lidská práva. Prostě přijedou, podepíšou nějaký surovinový kontrakt na spoustu let a postaví silnici. Když uslyším Angola, vybaví se mi miny. Měli jste strach chodit třeba do přírody? My jsme do ní nechodili. Tam se nedá jít mimo silnici nebo město, maximálně po vyšlapané cestě a i to je riziko. Zaprší, posune se terén a může vybuchnout mina, po které lidi chodili léta. Bylo to dost stresující, nevyjít si dva roky do přírody, protože ta je tam opravdu parádní. Nejde jenom o miny, je tam i spousta nevybuchlé munice. Každou chvíli někdo najde starý granát, házejí to tam

do ohně, jen tak pro legraci. Taky se každou chvíli stane neštěstí. Vám ani vašim kolegům se ale nic nestalo... Na školní farmě, kde nic být nemělo, jsme při první orbě vyorali raketu z helikoptéry. Seděl jsem na traktoru a najed-

nou koukám, že se mi v pluhu něco mele. Studenti mávali rukama a křičeli, tak

jsem zastavil. Hned jsme zavolali pyrotechniky z organizace Halo Trust, aby to odbouchli. Říkali, že to nemuselo dopadnout tak dobře. Dneska už jsou ty pozemky proorané třikrát, tak už tam snad nic není. Liší se Angolané od Evropanů? Čím nejvíc? Jsou milí, bezprostřední, nabití rytmem. A jsou smíření s tím, v jakých žijí podmínkách. Což jim na druhou stranu brání, aby se to snažili zlepšit. Žijí ze dne na den, nemyslí moc na budoucnost. Většina lidí, co jsou mimo město, má u domečku nějaké malé políčko s kukuřicí a z té kukuřice přežívají celý rok. Když se urodí, přežijí líp, když se neurodí, tak je problém. Z kukuřice se dělá kaše, mouka, skoro všechno. Ve městě téměř všichni podnikají, mají krámky s potravinami a tak. Zajímavé bylo navštívit místní v jejich domcích. Nemají v nich žádné vybavení, nábytek, koberce, nic. Ale televizi, hudební přehrávače, mobily mít mu-

Proč? Angolané mají třeba jiný smysl pro čas, domluvit si schůzku přesně není možné ani s vládními představiteli. Hodina sem, hodina tam nikoho netrápí, schůzka se domlouvá na dopoledne nebo na odpoledne. Když jste zvyklí plánovat si každou minutu, je to dost otravné. Taky nám místní pořád brali něco od školy; ne že by to chtěli ukrást, prostě to viděli ležet, tak si to vzali. Když jsme se snažili školu oplotit, tak nám odnesli materiál a o 50 metrů dál si ho dali na vlastní domek. Tak jsme tam se studenty zašli, vzali si to zpátky a přidělali to. Pak už to neleželo, takže to nikdo neodnesl. Nebo se nám někdo vloupal do počítačové učebny. Vypáčili mříže, pro jistotu od okna na jedné i od dveří na druhé straně, a pak si odnesli jeden z počítačů, televizi a video. Víc nepotřebovali, takže všechny ostatní, mnohem dražší věci nechali ležet. Co pro vás bylo nejtěžší? Asi ignorance ze strany centrální vlády. Studenti a učitelé měli o náš projekt zájem, my jsme tam za české peníze dobrovolně pomáhali, ale úřady to vůbec nebraly na vědomí. Strašlivý problém byla třeba pracovní víza. Turistické vízum platí měsíc, pak se dá ještě dvakrát prodloužit, ale sehnat vízum pracovní je skoro nemožné. Ve většině případů to znamená pořád se vracet domů a získá-


Hledáme Hledáme Hledáme Hledáme povídání

vat nové vízum nebo tam být načerno a řešit to ve spolupráci s ambasádou, což taky není dlouhodobě možné. Teď se právě stalo, že tři kolegové, co se letos a loni vraceli, pobývali v zemi nějaký měsíc ilegálně a na letišti jim napočítali za každý den spoustu dolarů. Jeden dostal pokutu třeba 20 000 dolarů za to, že tam byl ilegálně dva měsíce. Může z Angoly odletět k nám, ale jakmile by se tam chtěl vrátit, tak to musí zaplatit. Několik set dolarů se zaplatit dá, ale dvacet tisíc, to je nemožné. Takže už tam nepojede a pomáhat nebude. Myslíte, že je váš projekt úspěšný? Je. Jeho cíl byl, aby Angolané převzali školu sami, což se teď děje. Vloni odmaturovali první absolventi, bylo jich 17 ze 100 studentů, kteří o čtyři roky dřív nastoupili do prvního ročníku. Evropanovi to může přijít málo, ale do školy se hlásila spousta lidí, kteří to chtěli jenom zkusit, i třicátníci a starší, většina jich odpadla už první rok. K maturitě se dostaly i tři dívky, ostatní během školy otěhotněly nebo odešly za manželem. Lidi, kteří tím vším prošli, snad v Angole čeká dobrá budoucnost a můžou té zemi v lecčem pomoct. Potkali se s evropským způsobem učení a práce, mají prokazatelné solidní odborné zázemí. Letos jich odmaturuje víc.

Fair Trade Česky se dá přeložit jako Spravedlivý obchod. Je založený na spolupráci s producenty a výrobci potravin a dalších výrobků, garantuje jim spravedlivé výkupní ceny a podílí se na rozvoji místních komunit. Víc informací a elektronický obchod najdete např. na www.fair-bio.cz.

Studenti školy rapují jako o život

âILICHILI

#63

Jste komunikativní a chcete pracovat ve firmě, která není tuctová? Přidejte se k Vodafonu! Právě hledáme parťáky do našich prodejen. A jestli radši telefonujete, tak pro vás máme práci prodejce po telefonu. Co vám nabízíme • Práci na plný pracovní úvazek v prodejnách po celé ČR (reprezentant značkové prodejny)

Chystáte se do Afriky znovu? V dohledné době ne, dodělávám si doktorát a věnuju se obchodu Fair Trade. To je podle mě věc, která má smysl.

• Nebo částečný pracovní úvazek s místem výkonu práce v Praze (prodejce po telefonu)

Zkouška z chemie je drsná v Čechách i v Africe

• Milé kolegy a neformální pracovní prostředí (kravatu a kostýmek si kvůli nám nekupujte) • Balíček prvotřídních benefitů – služební mobilní telefon, zdravotní péče, slevy ve vybraných prodejnách, příspěvky na sport, kulturu, cestování a spoustu dalších vychytávek • Možnost rozvoje a kariérního růstu

A co od vás čekáme? • SŠ, případně VŠ vzdělání • Komunikativnost • Časovou flexibilitu • Ochotný a vstřícný přístup • Znalost práce na PC • Znalost angličtiny výhodou

Takže jestli vám tohle všechno padlo do oka a chcete se k nám přidat, pošlete nám svůj životopis a motivační dopis přes www.vodafone.cz (sekce O Vodafonu/Kariéra/Volná místa – klíčové slovo „Reprezentant značkové prodejny“ nebo „Prodejce po telefonu“) I motorka potřebuje nakrmit


âILICHILI

#64 ventil

Subaru Legacy 2.0D Active

Decentní dravec Subaru musí mít vždycky něco extra. Když lidi blázní po turbodieselech, koupí fůra automobilek motor od konkurence, prdne ho do vlastní káry a vymalováno. To je ovšem pro Subaru tabu. Když diesel, tak hnedle unikát. text a foto Robert Vykrent


ventil

Kdo říká, že je tu potřeba něco měnit?

Zvenku Každé Subaru má vizuálně něco do sebe, ale tak nějak po svém a rodovou linii mezi nimi najde jenom Bystrozraký. Protože se ale podřizování jednotlivých modelů unifikovanému designu značky šíří jak nějaká choroba, je prima, že třeba zrovna Subaru na tenhle dogmatismus kašle. Proč by měl herdek pracant Forester odkazovat na polozávodní Imprezu STi a co by měl z těchhle dvou přejímat prestižně stylový sedan Legacy? Designový jazyk značek se postupně mění v čistý marketing a řidičům ani jejich autům už často není k ničemu. U Subaru to neplatí, takže Legacy (zejména jako sedan) z modelové řady odůvodněně vystupuje jako nejelegantnější kousek, svůdně tvarovaná šelma skrývající sílu a rychlost pod japonsky decentním kimonem. Zevnitř Leckde se dočtete, že na vás v Legacy dýchne kultivovaný styl prémiového interiéru, který byl ovšem na vrcholu před lety. Je to blbost. Skvěle přehlednou palubku ani středovou konzoli sice nenavrhli dneska ráno, ale Kylie Minogue taky neslezla z pásu letos v lednu, a přesto před ní jdou chlapi do kolen. Tahle snaha nutit výrobce nesmyslně šoupat budíky a čudlíky sem a tam, jenom aby se v kabině něco dělo, to je mor. Odpovědně říkáme, v Legacy si řidič za volantem užije a bude vědět, že se na něj myslelo. Všechno pěkně po ruce, prima nastavitelný volant, skvělá sedačka. A remcat nebude ani posádka. Příjemné materiály, zkrátka pohodlíčko.

Nejhezčí zadek v modelové řadě

Motor Proč muselo Subaru vyvinout turbodiesel boxer? Za prvé jsou Japonci fanatici přes dokonalost a za druhé by se Subaru ani za nic nevzdalo proslulého symetrického pohonu 4x4, ke kterému se zkrátka žádný klasický (rozložitější) motor nevejde. Motor s protiběžnými válci (které jakoby boxují proti sobě), má menší vibrace a může být blíž u země, což zlepšuje těžiště a jízdní vlastnosti. Důležité ovšem je, že taky táhne jako zjednaný odspodu až ke 4000 otáček, že má dost síly, aby si poradil i s extrémně dlouhými převody pětikvaltu, že je po zahřátí tichý jak nemluvně a že skoro nežere. Když budete smykem i parkovat, možná se dostanete na 8 l/100 km, ale jinak je necelých 6 litrů na sto zcela realistických. U permanentní čtyřkolky! Jízdní vlastnosti Tohle auto má jediné dvě slabiny. Gumové řazení a pětistupňovou převodovku. Co by asi dokázal šestikvalt! Ale dobrá, zatím je stupňů pět, tak co s tím. Musíte si třeba zvyknout, že v obci se jezdí na dvojku, protože trojka se okolo 50 km/h dusí někde nad volnoběhem. A že při dynamičtější jízdě se vyplatí zařadit za tři až někde okolo osmdesátky. Jenže dlouhé převody mají i něco do sebe. Třeba charakter benzinového motoru, ovšem s mnohem vyšším točivým momentem. Zázračná je hlavně trojka, která táhne od nějakých 80 do 140 km/h. Na vlastní auta jsme vyzkoušeli, že naftová konkurence s klasičtěji poskládanou převodovkou se za Legacy neudrží. Přišlápnete dvojku, dáte za tři a řidič za vámi už jenom marně kvedlá klackem mezi krátkými převody. Záď se v zátahu nalepí na zem a s dunivým sbohem zmizí za zatáčkou. Závěr Subaru Legacy je rodinný koráb, který zapůsobí i jako reprezentativní vozidlo. Doma je na dálnici, ale umí se předvést i na okres-

âILICHILI

#65

Muhammad Ali pije naftu

ce. V extrémnějších podmínkách jsou skvělá ovladatelnost a hlavně nižší těžiště opravdu znát, takže Legacy i při délce 4665 mm působí kompaktně a chová se jako lehčí auto (brzdám samozřejmě pomáhá asistent, ale ani z přetížení v zatáčce byste Legacy víc jak tunu a půl nehádali). Navíc tu máme ten vynikající diesel s dokonalým poměrem kultivovanosti a síly, ale hlavně hodně utlumeným, nicméně pořád dostatečně rajcovním boxerovým duněním. Tohle auto rozhodně není nudná aerodynamická škatule na převážení škrobených límečků. Je to klišé, ale tady platí, že kdo jednou zkusil, nechce jinak.

Subaru Legacy 2.0D Active Motor 4válcový turbodiesel boxer (1998 cm3) Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) při 3600 ot./min Nejvyšší točivý moment 350 Nm při 1800 ot./min Převodovka 5stupňová, manuální Nejvyšší rychlost 208 km/h Zrychlení 0–100 km/h 8,7 s Spotřeba (město/mimo/kombinovaná) 7,0/4,8/5,6 l / 100 km Základní cena 698 800 Kč Cena testovaného modelu 768 800 Kč


âILICHILI

#66 sporák

Ušák na česneku Tentokrát zalovíme v klobouku kouzelníka Pokustóna. Ano, jde nám o králíky. Boba a Bobka se to pochopitelně netýká, ti jsou nesmrtelní… Takže vyberte pečlivě z pomyslného klobouku v dobré prodejně masa nebo sáhněte (i když s bolestí v srdci) do svého kotce.

Olda Sahajdák

Text a fotografie vznikly ve spolupráci s Oldřichem Sahajdákem, šéfkuchařem sítě restaurací Ambiente text Johana Kratochvílová foto archiv Ambiente, Isifa

Spotřeba králičího masa v Česku klesá, i když na venkově to ještě tu a tam králičinou zavoní. Vyjádřeno statisticky – co se ušáků týče, spotřebujeme přibližně 3 kilogramy na hlavu ročně (pro srovnání – průměrný Čech slupne za rok 80 kilo masa). I přesto se ale řadíme v pojídání tohoto masa na přední místa v Evropě. K zemím s nejvyšší spotřebou králičího patří Itálie. Pokud si tohle maso budete chtít s námi uvařit a nemáte vlastní zdroje, zaměřte se určitě na kousky z prověřených farem, rozdíl je znát. Králík na česneku se špenátem Králíka celého osolíme a opepříme. V pekáči rozpustíme máslo a na něm opečeme karotku, cibuli, česnek a petržel – vše pokrájené na malé kousky. Když zelenina začne zlátnout, položíme na ni králíka a pomalu opečeme z obou stran. Pekáč přiklopíme

a dáme do trouby péct na 110 °C, asi 2,5 hodiny. Králíka průběžně přeléváme výpekem. Na poslední půlhodinku dáme do pekáče tymián. Jakmile je králík upečený, přidáme teplotu na 180 °C a dopečeme tzv. „na barvu“ asi 5 minut. Výpek procedíme skrz jemný cedník, podle potřeby osolíme a zjemníme máslem. Oprané listy špenátu pomalu opečeme na másle a osolíme, je dobré přidat lžičku výpeku z králíka. Pokud se pustíte i do knedlů, zkuste to takhle. Uvařené, ještě teplé brambory rozmačkat do hmoty bez hrudek, přidat krupici, 3 vejce a hrst na kostičky pokrájené opečené housky. Osolte. Kdyby těsto bylo řídké, přidejte krupici. Mícháme zásadně pomoučenýma rukama. Vytvarujte knedle a vařte asi 17–20 minut ve vařící osolené vodě!


V kostce dietmetr

dietka

kalorbomba

obtížnost

novic

šéfkuchař

doba přípravy

málo

hodně

Tip šéfkuchaře: 1. Králíka pečte vcelku; při koupi kontrolujte játra a uvnitř musí být na páteři tukem chycené ledvinky (ty je dobré opéct na másle společně se špenátem). 2. Kdo se nechce válet s knedlíky, může ze stejného těsta udělat malé noky.

Co nakoupit /cca pro 5 lidí/ • 1 králík čerstvý (pozná se podle toho, že jsou u něj přibalená játra, a ta musí být růžová, zelená nebrat!) • 3 stroužky česneku • 2 větší cibule • sůl + pepř bílý • máslo • 2 kusy karotky • petržel • čerstvý tymián (1 větvička) • listy čerstvého špenátu Na knedlíky • vařené brambory (8 větších, nejlépe moučnatých) • 4 hrnky mouky krupice • 3 vejce • hrst na kostičky pokrájené opečené housky • sůl

Varianta Jestliže nemáte čas 2 hodiny, můžete si králíka uvařit ve vodě asi 20 minut, smíchat se špenátem a směsí naplnit knedlíky... Tahle úspornější varianta je opravdu výborná k pivu.


KuLtURA foto Jay Blakesberg

Lázeňský švihák Mike Patton


A

Pecky na Cerven Červen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25 26 27 28 29 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Posilovna šíjového svalstva Pro eperimentítory a ajťáky Pro Áju a další děti Pro Kelty Pro inťoše, povaleče a Maryšu

když začínala, ale pořád jde o partu chlápků, které jejich hudba opravdu baví. Tak si je nenechte ujít!

To jste ještě neslyšeli: Stimul Festival

Rockové dilema

Na rockery čeká 3. června těžké rozhodování. Ultrarychlý kytarista Joe Satriani přijede do ČR zahrát poprvé, ale má trochu smůlu. Ve stejný den bude totiž kromě něj v Praze dunět taky Metallica. Monstrózní kvarteto chystá na letošek nové album, vyjde pravděpodobně v září, na koncertě z něj ale určitě už něco uslyšíme. Přestože od minulé desky St. Anger uteklo už pět let, rozruch kolem Metalliky neustává. Kontroverzní dokument o kapele nazvaný Some Kind of Monster úspěšně soutěžil na festivalu v Sundance v roce 2006. Velkou vlnu zájmu vyvolal taky objev, že americká armáda používala hudbu tvrdých kapel, včetně Metalliky, jako mučicí metodu při výsleších muslimských vězňů. Metallica už sice dávno není to zabijácké ‚kill ‘em all“, jako

Pražské Divadlo Archa bude ve dnech 17. a 18. června patřit Stimul Festivalu, tedy experimentálním formám hudby. Nelekejte se, nepůjde o žádné suchopárné teoretiky foukající do violoncella. První den patří bývalému zpěvákovi Faith No More Mikuu Pattonovi. Ten už dlouhá léta vydává ve svém labelu Ipecac lahůdky z alternativní scény. Do Archy zavítá s italskou ultratvrdou jazzcore partou The ZU. Druhý den se Stimul posune úplně jinam. Dvojice Matmos je respektované elektronické uskupení, často se zmiňuje jejich spolupráce s Björk. Jde sice o hudbu vytvářenou z velké části v laptopech a dalších technických mašinkách, ale Matmos nikdy nezapomínají na zábavu. Proto se jejich koncerty liší od ostatních laptopářů. A že tenhle zvuk nasamplovali z kolenní chrupavky a tamten zase z pleskání spermatu o dlaždičky? To už k experimentům patří.

Na kafe do muzea

Fík má narozeniny

Je to tak. Maxipes Fík slaví 7. června třiatřicáté narozeniny. Velkolepá party se chystá v Kadani a zváni jsou úplně všichni, samozřejmě hlavně děti. Maxipsovi prý dokonce chystají i jeho vlastní nábřeží, ale mejdan bude probíhat po celém městě. Popřát oslavenci přijede samozřejmě Josef Dvořák, ale i Gipsy.cz, a každý se bude moci zúčastnit oficiálního mistrovství světa ve skoku pro něco. Na oslavy dorazí i Maxipes osobně.

Řeči v Plzni

Plzeňské Divadlo Josefa Kajetána Tyla chystá na závěr sezony 14. června premiéru Řečí. Na divadle se sice řeční pořád, ale tohle jsou Řeči nejhranějšího současného amerického autora Neila Simona. Komedie odehrávající se v prostředí americké smetánky během mejdanu v přepychové vile je o tajemství, jemuž se snaží přijít na kloub pozvané páry. Ty se ovšem navzájem nedovedou vystát. Řeči (v originále Rumours) jsou celosvětový hit, jen na Broadwayi dosáhly téměř šesti set repríz. Uvidíme, jak si povedou v Plzni.

Muzeum hlavního města Prahy přichystalo unikátní výstavu. Expozice Pražské kavárny a jejich svět mapuje kavárenské prostředí v první půlce dvacátého století. Slavii zná každý, ale víte, kde byla třeba slavná Unionka? Co bylo specialitou věhlasné Národní kavárny? Součástí expozice je interaktivní mapa pražských kaváren a vybavení, které se v rodinách bývalých majitelů dochovalo dodnes. V Muzeu hlavního města Prahy najdete samozřejmě i funkční kavárnu s bohatým sortimentem. Přeneste se do začátku dvacátého století, tohle je nejlepší příležitost. Ale pozor, narazit můžete nejen na Haška, Gellnera nebo Kafku. Někde za rohem bude určitě i Saturnin s mísou koblih...


fenomen

Ten kluk je fakt kočka „Jsem Ringova sestra,“ tvrdí ve filmu Perný den bodyguardům John Lennon, když se potřebuje dostat na večírek. Tehdy to ještě mohl být čistý absurdní fór. O deset let později už to bylo jinak. text Pavel Klusák foto Isifa

V glamrockové éře Davida Bowieho už se některé hvězdy chtěly opačnému pohlaví skutečně podobat. Vyvléct se z pout, utéct z rolí, které se od mužů a žen vyžadují. Proč být chlap nebo ženská, když můžete být robot, anděl nebo přerostlé dítě? No a dneska už je na hudební scéně pohlavních přeběhlíků plný pytel. Bez pohlaví to jde líp Jejich knížetem, ambasadorem a mluvčím je Antony – dvoumetrová křehká duše, anglický zpěvák usazený v Americe. S dlouhými vlasy a hladkou tváří vypadá jako mnich na volné noze: však taky často zpívá o posledních vě-

Genesis P-Orridge

cech člověka, o tom, že v nitru každého kluka je ukrytá žena, a o neviditelném poutu mezi „sestrami“. Je oblíbený mezi transsexuály, sám jím ale není. Působí, jako by zpíval za všechny menšiny, co na světě jsou. Člověk nemusí být zrovna posedlý nutkavou myšlenkou, že by radši žil v těle s opačnými druhotnými pohlavními znaky, aby ho oslovily Antonyho zpovědi typu „ve svém srdci jsem našel Hitlera“ nebo „zamiloval jsem se do mrtvého chlapce“. Antony je identita plující kdesi nad světem nás obyčejných pohlavníků a nazpíval už skoro všecko od Cohena po disco. Rtěnku jako Judy Přáli jste si jako malý kluk být někdy Pipi Dlouhá Punčocha, chtěli jste coby holka být aspoň na den Indiana Jonesem, Sandokanem nebo Michalem Nesvadbou? Rufus Wainwright si svůj sen splnil. Jemný zpěvák (a příležitostný model) Rufus už pár let jemně rozvíjí hry se svou homosexuální identitou. Jako dítě ho fascinovala Dorotka z klasického filmu Čaroděj ze země Oz. Do její představitelky Judy Garlandové se převtělil, když rekonstruoval – od první do poslední písně – její show v Carnegie Hall z roku 1961, a to přímo na místě činu. Tentýž klobouk, tatáž rtěnka, kolem něj tanečníci v téže choreografii – a přece tolik sám za sebe...

Kus chlapa (s kusem ženské) Muzika už víceméně ztratila schopnost šokovat. Občas ale máme přece jenom aspoň pocit, že někdo už jde „přes čáru“. Genesis P-Orridge se v Praze opakovaně zjevil se skupinou Psychic TV. Ve snaze přiblížit se „pandrogynnímu“ ideálu upravuje P-Orridge svoje tělo tak, aby neslo mužské i ženské znaky zároveň. Řada radikálních operací zatím není u konce, pražské publikum už ale u tohohle kusu chlapa mohlo vidět mohutné poprsí a rysy tváře, jimiž se


kultura

âILICHILI

#71

Antony není kočka

natočil filmař Spike Jonze s Björk krátký film, kde islandská star prožívá partnerskou krizi – s kocourem. (Macek tu mimochodem řídí pravé mladoboleslavské embéčko.) Později vznikl klip, kde písničkářka Scout Niblettová (v duu s Bonniem Princem Billym) romanticky i osudově randí s kostlivcem. Třetí variace na téma podivné známosti vznikla coby klip Animal Collective. Tady není partnerem ani kocour, ani smrtka, ale hodné, i když dost slizké strašidlo, ze kterého během milostných hrátek vypučí malý Vetřelec. Je to náhoda, že tolik různých autorů má pocit, že chodíme a žijeme nejen s chlapy a ženskými, ale tak trochu i se světem duchů, démonů, zvířat? Opravdu se hranice stírají a za chvíli bude kdokoliv moci být čímkoliv? Možná přijde čas, kdy začnou z klipů zpívat záclony, prvoci a hruškové pyré. A pak přijde revoluce a ti nejradikálnější hermafroditi se nechají hromadně přeoperovat na chlapy.

P-Orridge blíží svojí ženě. Nezapomíná zdůrazňovat, že přidané křivky u něj nevycházejí z nenaplněné transsexuální touhy, ale z ideového přesvědčení. Řadu proměn podstoupila i P-Orridgova žena: chtěli se oba stát toutéž bytostí. Do experimentu bohužel vstoupila sama příroda: Jaye Breyerová vloni na podzim odešla na pravdu boží. Boyfriend, catfriend, ghostfriend Zlodějna, nebo souznění? V poslední době vznikly tři – řekněme milostné – videoklipy, které bychom mohli brát jako seriál. Nejdřív Scout Niblettová

Rufus Wainwright


zariznuto Myslel jsem, že mu natrhnou kaďák

Krach uvědomělého spasitele Muži jsou křehcí. Kdo čeká, že tohle album Jana Buriana řekne něco o mužích nebo že řekne aspoň něco, nedočká se. text Jakub Mařan foto Isifa

Jan Burian je spíš konceptualista než múzou políbený umělec (ačkoli o umění často a rád vykládá), a o to hůř dopadne jeho deska, když je už sám koncept blbost. Burianovo „mužské album“ je plné módních stereotypů vzniklých převrácením stereotypů tradičních. Jsou obalené milosrdnou ironií, a to pomocí textů, které jsou moc omezené genderovým zadáním, a navíc kloužou po povrchu tak, že je nejde brát vážně. Pár dobrých hlášek jako „Václav plešatí uvnitř hlavy“ nebo „Miláček Oskar / Považuje smeták za symbol prodloužení svého mužství“ nevykoupí prázdnotu celého zbylého projektu. A povedené aranže Jiřího Buriana (alias Gregoryho Finna z kapely Southpaw) obsah písní taky nespasí.

Písničkářský cechmistr „V tomto (písničkářském) cechu je největší a mnohdy i jedinou devízou jakási poctivost,“ řekl Jan Burian pro časopis Host. „A není divu, že si nepřejeme, aby se za písničkáře označoval někdo, kdo si neuvědomuje podstatu své profese...“ Mluvil samozřejmě o Jaromíru Nohavicovi. V tom možná spočívá klíč k (ne)pochopení Burianova díla.

Písničkářský cechmistr si zodpovědně vybere téma, kterým může sloužit lidu, a s řemeslným fortelem ho obrábí, i kdyby na nápady nebylo. Takhle zodpovědný přístup může zastínit to, že třeba právě ten amorální hochštapler Nohavica svým Mikymauzoleem řekne o mužích i ženách víc než celá Burianova diskografie.

Spasí nespasí Novináři, kteří si „křehké muže“ nemůžou vynachválit, oceňují, že Jan Burian nemá strach hledat nová témata, pohybovat se mezi žánry nebo experimentovat s formou. Doufají, že tím spasí českou písničkářskou scénu, která se pochopitelně nachází v krizi, aby bylo o čem psát do novin. Hledání nových témat, pohyb mezi žánry a experimenty s formou, to všechno je v pořádku, ale písničkáři ani jinému umělci nesmí chybět jedna věc. Talent. Často si pouštím album Řekněte to mýmu psovi, poslední počin Burianova byvšího spoluhráče Jiřího Dědečka. Dědeček nespasí žádnou scénu, protože píše o tak ošuntělých věcech, jako je láska, smrt nebo stáří. Je tak nekoncepční. Ale umí dělat písničky.


Představte si telefon, který čte vaše myšlenky Představte si mobilní telefon tak úžasně intuitivní, že téměř dokáže číst vaše myšlenky. Takový je nový mobilní telefon Samsung Soul U900. Vedle standardního displeje je vybaven dotykovým displejem, který slouží k ovládání telefonu. Hudba, fotografie, video, zprávy nebo web, to všechno jedním dotykem.

Samsung U900

Malý navigační dotykový displej Ultra tenká vysouvací klávesnice

Pětimegapixelový fotoaparát s funkcí autofocus Super rychlý internet pomocí technologie HSDPA

www.samsung.cz

LBCSA 08016 U900 vodafone 190x245.indd 1

13.5.2008 15:48:19


Zlaty Cesky

Americký sen Petra Síse

Svoji vlastní obdobu Oscara má dneska leccos. Třeba komiks. Ceny amerického průkopníka žánru Willa Eisnera budou vyhlášeny 25. 6. a možná se jí dočká i jeden Čech. V kategorii nejlepší publikace pro děti je totiž nominovaný i ilustrátor Petr Sís se svojí knížkou Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. text Jaroslav Balvín foto Repro, Isifa

To, že se do nominací Eisnerových cen Zeď dostala, je celkem pozoruhodné. A není to proto, že by Sísovo jméno v USA a jinde ve světě nikomu nic neříkalo. Naopak, má toho za sebou docela dost. Už v 80. letech, kdy zůstal ve vysněné Americe, dělal plakát pro Amadea Miloše Formana nebo spolupracoval na videoklipu Boba Dylana pro tehdy začínající MTV. Postupně začal prodávat ilustrace novinám, vydal víc než 20 knížek, které byly přeloženy do mnoha jazyků, a získal řadu cen. Americký sen jak namalovaný. Zeď taky zaznamenala slušný čtenářský úspěch. Distributoři hlásí na 100 000 prodaných výtisků. Loni na podzim titul česky vydal Labyrint, nadto vyšel mj. v Německu, ve Francii a v Jižní Koreji a stačil posbírat už několik jiných cen. Např. od internetového

obchodu Amazon, knižní přílohy New York Times nebo Sibertovu medaili, která je pro dětské ilustrátory hodně prestižní záležitostí. Přicházejí i zajímavé nabídky na multimediální využití. Společnost Apple autora oslovila s tím, že by ji upravila pro iPhone. Creative Artists Agency (CAA) se zase zajímá o filmové zpracování. Simpson, Batman, malý Sís Jenže Eisnerovy ceny jsou stejně jako jejich filmový předobraz dost komerčně zaměřené a v kategorii pro děti obvykle vítězí další série Simpsonů nebo Batmana, Zeď je spíš uměleckým dílem. Navíc ne úplně komiksovým. I když sám Petr Sís o knize, kterou lze považovat zároveň za jeho memoáry, obžalobu komunismu i svéráznou učebnici dějepisu, říká, že ze všech jeho knih je to komiks nejvíc. Objevují se tu několikastránkové sekvence políček vlože-

né mezi vizuálně atraktivní a často až monumentální dvojstrany pojaté jako ornament. Ty důvěrně znají čtenáři předchozích Sísových knih, jako je Strom života, Tibet nebo Hrej, Mozarte, hrej. Jenže ve Zdi je hlavním ornamentem zeď ohraničená ostnatými dráty... Sís lavíroval mezi klasickou českou animací a uměním gagu, které má blíž k americkému animovanému filmu. Např. ve scéně,

kdy se děti komunismu snaží pomalovat zeď a esenbáci jim dílo pokaždé smažou. Nebo v té, v níž si hrdina – autorovo alterego – vymýšlí ulítlé nápady, jak utéct za hranice, přičemž je sledován lidmi v uniformách. Ti mají prasečí hlavy. Připomínají tak nejen Orwellovu Farmu zvířat, ale i zvířecí obsazení Spiegelmanova komiksu Maus o židovské genocidě.


kultura

Historie barvou Petr Sís prý napsal Zeď především proto, aby svým vlastním dětem vysvětlil, jaké bylo vyrůstat za železnou oponou. V úvodních černobílých sadách obrázků popisujících 50. a 1. polovinu 60. let prosvěcuje vůkolní šeď pouze rudá barva. Rudé jsou vlajky, odznaky, hvězdy, mávátka i stuhy u pomníků. Ve 2. polovině 60. let se do vyprávění v obrazech začínají dostávat pestřejší barvy.

Vzhledem k tomu, že autor dějiny dětem vysvětluje jejich jazykem a způsobem uvažování, musel si vypomáhat jednoznačnými symboly. Snad nechtěně se mu tak zápaďácká svoboda nakonec smrskla na rockové kapely, hot dogy a flašky Kokakoly. Černobílý obraz Východu a Západu, komunismu a kapitalismu americkému publiku jistě vyhovuje. Hlavně tomu komerčněji zaměřenému. Možná tak byl Petr Sís nominován především pro oslavu konzumu, která se do jeho knihy, doufejme, dostala trochu nezáměrně.

âILICHILI

#75

Kdo je Petr Sís Narodil se v roce 1949 v Brně jako syn režiséra Vladimíra Síse. Vystudoval filmovou a televizní grafiku na VŠUP v Praze a ilustraci na Královské akademii umění v Londýně. V Čechách působil nejen jako výtvarník, ale i jako dýdžej a hudební recenzent. Od roku 1982 žije v USA. Praze věnoval knihu Tři zlaté klíče, kterou redigovala Jacqueline Kennedy-Onassisová. Ve svých dalších knihách se zabýval slavnými individualisty – např. Darwinem či Kolumbem, chystá titul o Komenském. V konkurenci 500 výtvarníků vyhrál realizaci mozaiky v jedné z nejfrekventovanějších stanic newyorského metra: ztvárnil na ní obří oči, v nichž se zrcadlí lidé z celého světa. Práce na poslední knize Zeď mu trvala 3 roky. Žije v New Yorku, s Američankou Terezou má děti Madlenku a Matěje. http://www.petersis.com

500 hodin fotbalu

Převezměte kontrolu nad hrou. Sony DVD rekordér s pevným diskem vám umožní nahrát až 500 hodin fotbalu v digitální kvalitě nebo pozastavit přímé přenosy zápasů. Vaší oblíbenou akci tak můžete sledovat znovu a znovu.


SedA eminence

Paka to jsou Přečíst si dobrou báseň je radost. Jsou ale lidé, co si dobrovolně čtou básně špatné a čtou jich tuny. Třeba ti z literárních časopisů. Petr Štengl, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno, je na špatné básně fajnšmekr. Rozezná je neomylně a na první pohled. A pořád mu to nestačí. Takže jestli si do šuplíku nebo na internet píšete veršíky, za které se přece jenom trochu stydíte, šup s nimi do jeho (ne naší!) redakce. text Otakar Kárek foto Michal Schindler

Chodí vám do redakce hodně nevyžádaných rukopisů? Spousta. Ale pořád ne tolik, kolik bych si přál. Neznámí autoři jsou většinou nesmělí. Čím víc jich bude, tím víc se může objevit talentovaných a slibných. Jen je vylovit.

Jak rychle poznáte, že je rukopis na nic? Podle čeho? Z prvního přečtení. Podle naprosto shodných znaků, jimiž se vykazují básně těch, kteří nemají co říct. Jejich tematika je stejná, stejně tak i slovní zásoba. Neomylně.

Ale ta pubertální poezie vás přece musí strašně zahlcovat... Kupodivu to nesouvisí s věkem. Mizerné verše píšou všichni, včetně důchodců, a to přibližně ve stejném procentu případů.

Můžete nám ty znaky popsat? Zkusím to. (Příklady Petra Štengla najdete rozepsané v boxících kolem tohohle článku – pozn. red.) Dá se to nějak zobecnit? Většinou je za těmi verši skrytá totální bezradnost, co vlastně chci říct, ale touha na-

psat Báseň. Někdy taky přemíra soukromých citů, které nejsou zajímavé ničím jiným než tím, že se odehrály právě v básníkovi. Šťourání se ve svém jájíčku, podívejte, jaké mám bebí! Většina autorů takových básní je minimálně poznamenaná četbou a maximálně zahleděná do sebe. Takže básníci jsou divní? Divní? Magoři, šílenci, paka to jsou! Emocionální sopky. Zkrátka úžasní, fascinující a nádherní lidé. Špatní i dobří. Ale ti dobří víc.

Příklad 1 Typická, rádobymoudrá slovní spojení. Znějí strašně vznešeně a jim podobná už jsme slyšeli tisíckrát:

Příklad 2 Oblíbené je taky chvástání:


kultura Příklad 3 Vždycky je milé potkat nadutou vyděd

ěneckou pózu:

Příklad 4 Ve špatných verších autoři mísí knižní, spisovnou a obecno

Příklad 5 A velmi oblíbené je rýmování za kaž

u češtinu:

dou cenu:

Jsme vítězové

Užijte si svou fotbalovou hudbu nebo video. Snadno použitelný, zcela nový Walkman s elegantním designem může přehrávat až 36,5 hodiny hudby nebo 10 hodin videozáznamu na jedno nabití akumulátoru. Kapacita paměti 16 GB, přenos metodou „drag & drop“ a velký 2,4” displej s rozlišením QVGA vždy pozvednou morálku vašeho týmu.

âILICHILI

#77


tak jde cas

Poznáte rozdíl?

Jak hraje Metallica dnes, můžete zjistit v pražském Edenu 3. června. Porovnat to s tím, jak jim to hrálo před lety, bezprostředně nemůžete. Nicméně my jsme se zkusili podívat, jak se za cca dvacet let změnili samotní chlapci. text Filip Serranito, Jakub König foto Archiv, Isifa

Kšiltovky jsme později odevzdali hiphoperům Ještě jsme se neuměli ksichtit

Tenhle basák není tvrďák

Byli jsme mladý, na prahu důchodu už nám ty smrtky tak vtipný nepřijdou

To se ještě nosila trička s Metallikou Dneska už na veřejnosti pijeme jen biokys

Už se na vás nemůžeme dívat

Nový koště tvrdě mete

Už se máme rádi

Vlasy nám teď rostou hlavou dolů Přešel nás smích

Máme mladý kůže


Volá Vodafone Tato část obsahuje informace o vybraných službách a produktech, které nabízí Vodafone svým zákazníkům.

Doporučte a získejte 80 Přenositelnost čísel 81 Pár info navíc 82 Vodafone Připojení 83 Z karty na tarif 84 Vodafone divoká karta 85 Vodafone live! lahůdky na červen 86 Vodafone passport 88 Pro firmy 89 Mobil na splátky 90 Telefony v plné parádě 91 Telefony ve zkratce 104 Vodafone prodejny 110 Další informace o nabídce produktů a služeb 112 Volací jistina 113 123 – Snadná cesta k Vodafonu 114


âILICHILI

#80 doporučte a získejte

Doporučte a získejte

ní vzájemného volá POZOR: Nabídka 08 20 6. 30. za 1 Kč platí jen do

Volejte si s přáteli za korunu

Se svými přáteli si teď můžete celý rok volat za korunu a SMSkovat docela zdarma! Máme totiž skvělou akci ke službě – Doporučte a získejte. Využíváte naše služby? Tak nám doporučte kohokoli ze svého okolí, kdo s Vodafonem ještě nevolá s tarifem. Oba pak dostanete fůru parádních odměn. Nebo byste rádi k nám? Zjistěte, kdo z vašich známých už u Vodafonu je, a nechte se doporučit. Nemá nikdo ve vašem okolí Vodafone? Tomu se nechce věřit. No ale nevadí, přijďte klidně všichni a vzájemně se doporučte. Budeme jenom rádi.

Odměny, na které se můžete těšit: • Vzájemné volání za 1 Kč po celý jeden rok • SMSkovaní zdarma taky na rok

• Odměna podle tarifu, který si vybere váš známý Tarif, který si vybral váš známý Vodafone divoká karta

Odměna pro vašeho známého 150 Kč

Odměna pro vás 150 Kč

Nabito 119

150 Kč

150 Kč

Nabito 350

300 Kč

300 Kč

Nabito 700

500 Kč

500 Kč

Nabito 1150

1000 Kč

1000 Kč

Nabito 2100

2000 Kč

2000 Kč

Jak to všechno funguje? Za každé své číslo můžete jako nefiremní zákazník doporučit až deset nových zákazníků (tedy takových, kteří ještě nevyužívají služby Vodafonu). Za každé jejich nově aktivované číslo vám dáme odměnu 150 Kč až 2000 Kč (podle tarifu, který si vámi doporučený zákazník vybere). Stejnou odměnu získáváte oba – vy i nový, vámi doporučený zákazník. Navíc pokud máte tarif a doporučíte nám nového zákazníka, který si do 30. 6. aktivuje Nabitý tarif, budete si mezi sebou po celý jeden rok volat za 1 Kč a posílat SMSky zdarma. Toto volání se neodečítá z vašeho kreditu nebo volných minut.

Chcete Vodafone doporučit svému známému? Zaveďte ho rovnou do naší prodejny a řekněte nám, že zrovna vy jste mu doporučili Vodafone. Zavolejte zdarma na číslo 800 77 77 10 (pokud jste firemní zákazník, tak na číslo 800 77 77 00) a dejte nám číslo a jméno svého kamaráda či obchodního partnera. Ten se pak může těšit, že ho naši prodejci kontaktují a poradí mu, jak si s Vodafonem začít co nejvýhodněji. Přihlaste se do Samoobsluhy Můj Vodafone a podle postupu, který je popsaný v sekci Vodafone odměny, vyplňte kontaktní údaje přítele či obchodního partnera, kterému chcete Vodafone doporučit. Více informací na www.vodafone.cz


přenositelnost čísel

âILICHILI

#81

Přejděte za lepším i se svým číslem

S námi se nespálíte! 1

2

Nefiremní zákazníci: volejte Vodafone prodej 800 77 77 77.

Nejprve si dobře zkontrolujte, jestli nemáte nějaký závazek u svého čísla, např. v podobě dodatku ke zvýhodněnému telefonu nebo tarifu např. na 2 roky. Pokud tento závazek máte, bude lepší, když počkáte na jeho vypršení.

Jakmile dostanete od svého současného operátora zprávu o uvolnění čísla z jeho sítě, máme společně 11 pracovních dnů na to, domluvit si datum přenosu vašeho telefonního čísla do sítě Vodafone.

Teď už stačí co nejdříve doručit výpoveď svému současnému operátorovi. Čím dříve to uděláte, tím dříve budete moci využívat našich služeb. Jen nezapomeňte, že kód objednávky pro přenesení čísla platí jen 10 pracovních dnů.

Jestli jste s námi uzavřel písemnou smlouvu nebo požádal o paušál, tak by celá tahle akce měla trvat asi tak dva týdny. Jestli jste si objednal naše předplacené služby, tak to bude trvat zhruba týden. Záleží na vás, jak rychle se vám podaří získat souhlas vašeho původního operátora pro přenesení čísla.

Vygenerujte si u nás kód objednávky pro přenesení čísla od vašeho původního operátora

Firemní zákazníci: volejte Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 nebo kontaktujte přímo svého prodejce. Na internetových stránkách www.vodafone.cz. Nebo navštivte naši prodejnu. Seznam najdete na www.vodafone.cz. Tam vám všechno vysvětlí a zároveň vám nabídnou SIM kartu a nějaký skvělý telefon. Přidělíme vám kód objednávky pro přenesení čísla a pošleme vám ho SMSkou na váš kontaktní telefon. Kód objednávky je důležitý, s jeho pomocí si objednávku ověří váš současný operátor.

Kontaktujte svého současného mobilního operátora

3

Domluvte si s námi datum přenosu čísla

Jak dlouho to bude všechno trvat?

Váš současný operátor je povinen bezodkladně ověřit vaše oprávnění k přenosu čísla a informovat vás o výsledku ověření objednávky. a) Do 5 pracovních dnů v případě, že platíte měsíční paušál, b) do 2 provozních hodin v případě, že máte předplacenou kartu.

Současně vám připravíme nabídku Vodafonu šitou na míru, když nám zavoláte. Dostanete od nás nové SIM karty, budete si moci vybrat skvělé telefony, tarify a další produkty a služby.

Start

Maximálně 10 pracovních dní

Předplacená služba - 2 prac. hodiny Písemná smlouva - 5 prac. dní

5 hodin

Číslo musí být přeneseno do 14 dnů od uvolnění

Vygenerování kódu objednávky pro přenos

Doručení výpovědi stávajícímu operátorovi

Oveření kódu objednávky u stávajícího operátora

Uvolnění čísla k přenosu

Přenesení čísla (stanovení data přenosu)

Zákazník

Zákazník

Operátor

Operátor

Operátor se zákazníkem


âILICHILI

pár informací navíc

#82

Vodafone balíčky

e si vybra Vyberte si z nabídky našich Vyzkoušejt itému tarifu balíčků a zvýhodněných programů! balíček k Nabrma a

na měsíc zd

Balíček extra nabito (20 % hodnoty paušálu navíc) Název tarifu

Název balíčku

Hodnota balíčku

Měsíční paušál

Nabito 119

Balíček extra nabito 24

24 Kč

20,16 Kč

11,90 Kč

10,00 Kč

Nabito 350

Balíček extra nabito 70

70 Kč

58,82 Kč

35,00 Kč

29,41 Kč

Nabito 700

Balíček extra nabito 140

140 Kč

117,64 Kč

70,00 Kč

58,82 Kč

Nabito 1150

Balíček extra nabito 230

230 Kč

193,27 Kč

115,00 Kč

96,63 Kč

Nabito 2100

Balíček extra nabito 420

420 Kč

352,94 Kč

210,00 Kč

176,47 Kč

Víkendové volání a SMS Název balíčku

Měsíční paušál

Balíček víkendové hovory

175 Kč

147,05 Kč

Balíček víkendové SMS

105 Kč

88,23 Kč

Neomezený počet hovorů v síti Vodafone během víkendu Neomezený počet SMS v síti Vodafone během víkendu

Výdaje

Pod PodKontrolou Kontrolou FlexiStrop

Sami si nastavíte, kolik chcete měsíčně utratit nad rámec paušálu, a když hranici překročíte, stopneme vám volání a SMSky. Když si to rozmyslíte, strop si můžete ihned zrušit. Aktivace FlexiStropu je zdarma a jeho hodnotu si můžete měnit.

Chytrý přehled

Díky téhle prima službě si kdykoli a kdekoli snadno zjistíte, kolik už jste provolali na svém telefonním čísle nebo celém zákaznickém účtu.

FlexiLimit

Parádní nástroj na hlídání nákladů. Stačí si nastavit, kolik chcete měsíčně za Vodafone utratit nad rámec paušálu, a my vám dáme vědět SMSkou, až téhle hranice dosáhnete. Ale když se rozhodnete ji překročit, omezovat vás nebudeme. Více informací na www.vodafone.cz a na str. 112, bod 2

Volání na pevnou Název balíčku

Měsíční paušál

Program na pevnou Program na pevnou mimo špičku

530 Kč

445,37 Kč

240 Kč

201,68 Kč

Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR mimo špičku

Rodina a přátelé Název balíčku

Program rodina

175 Kč 225 Kč 260 Kč 285 Kč

147,05 Kč 189,07 Kč 218,45 Kč 239,49 Kč

119 Kč

100 Kč

20 % 20 %z účtu z účtu za volání za volání

Získejte slevu se službou Po svém

Měsíční paušál

Program kamarádi 1 číslo 2 čísla 3 čísla 4 čísla

Odpárejte si

Neomezené volání a SMSky až na 4 vybraná čísla v síti Vodafone nebo pevné linky 1,79 Kč/1,50 Kč za min. při volání až mezi 4 čísly v rámci rodiny Aktivační poplatek za každou SIM

Nad rámec paušálu voláte o 20 % levněji. Zadarmo můžete získat službami nabitou SIM plus kartu. Zadarmo vám zařídíme i přehledné a podrobné elektronické vyúčtování. Jenom pozor, jeden hovor na linku Vodafone péče o zákazníky přijde na 30 Kč!

MMS a WAP Název balíčku

Měsíční paušál

Balíček MMS

105 Kč

88,23 Kč

15 MMS do všech sítí

Balíček Vodafone MMS

50 Kč

42,01 Kč

15 MMS v síti Vodafone

Balíček WAP

50 Kč

42,01 Kč

40 minut připojení přes WAP

Všechny ceny uvádíme včetně/bez 19% DPH.

Co se také vyplatí vědět

Balíček Vodafone MMS si můžete aktivovat při pořízení jednoho z Nabitých tarifů na období 2–12 měsíců zdarma podle zvoleného tarifu. Nelze kombinovat s Balíčkem MMS. Po uplynutí bezplatného období zůstane služba nadále aktivní a bude zpoplatněna podle platného ceníku. Více podrobností o balíčcích naleznete na str. 112, bod 3 a na www.vodafone.cz

Jak si službu aktivovat Buď už při pořizování tarifu, nebo v Samoobsluze Můj Vodafone − na www.vodafone.cz/samoobsluha či v Hlasové samoobsluze na čísle *077. Služba se rozběhne okamžitě. Kdybyste ji chtěli zase zrušit, k deaktivaci dojde na konci zúčtovacího období.

Co byste ještě měli vědět Službu Po svém (o 20 % výhodnější volání) si můžete pořídit např. k Nabitým tarifům. Pokud máte na jednom účtu víc čísel, máte službu na každém z nich. Jen pro jistotu: nebudete dostávat papírové vyúčtování. Elektronické podrobné vyúčtování se nedá použít jako daňový doklad. Služba je určena pro nefiremní zákazníky. Kompletní podmínky najdete na www.vodafone.cz


připojení

âILICHILI

#83

Bez internetu už ani ránu

Je konec hledání začouzených internetových kaváren, zapomeňte na počítač připoutaný ke zdi kabelem. S Vodafonem jste nezávislí a volní jako ptáci. Nabízíme vám totiž skvělé tarify, se kterými budete na internetu a na mailu skutečně kdekoliv. Jak dostat internet do svého počítače?

Tarify Připojení:

Internet s naším Připojením můžete mít v notebooku, počítači nebo PDA. Skamarádit tato zařízení s Připojením k internetu je navíc docela jednoduché. Podívejte, jaké možnosti se vám nabízejí:

Připojení na stálo

zdlouhavým nastavováním telefonu si hlavu lámat nemusíte – máme pro vás totiž program Snadné připojení. A s ním to jde jako po másle. Kde takové Snadné připojení najdete? Přímo na www.vodafone.cz. Anebo na CD – stačí navštívit některou z našich prodejen nebo zavolat na *077. My vám pak Snadné připojení pošleme šupem rovnou domů.

1

Internet v počítači Svůj notebook a počítač připojíte k internetu pomocí vašeho stávajícího telefonu nebo modemu Vodafone Mobile Connect. Je to opravdu jednoduché! Stačí k notebooku připojit třeba náš USB modem nebo spojit telefon s počítačem například přes Bluetooth a během chvilky jste online. Jako součást balení modemu od nás dostanete CD se softwarem Vodafone Mobile Connect, který vám pomůže posílat a přijímat SMS, ovládat vaše internetové připojení jediným kliknutím nebo si hlídat statistiky, kolik času jste na internetu strávili. A s nějakým

2

Internet v mobilu Pokud váš mobilní telefon umí zacházet s EDGE nebo GPRS, je pro surfování na internetu jako stvořený. Můžete surfovat na klasických internetových stránkách pomocí internetového prohlížeče telefonu nebo si stáhnout třeba takovou Operu Mini. A ani WAP vám nebude cizí, protože i WAPové stránky nebo přímo Vodafone live! jsou pro váš telefon jak dělané.

Kde všude se k internetu připojíte a jak rychle? Připojíte se téměř všude. Technologií EDGE, která vám umožňuje surfovat rychlostí až 236 kbps máme pokryto přes 76 % obyvatel ČR! A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka neskončili! Pokud byste se ale náhodou ocitli mimo toto pokrytí, tak vězte, že zbytek ČR (konkrétně přes 99 %) máme pokrytý technologií GPRS, která poskytuje rychlost max. 86 kbps. Mrkněte na www.vodafone.cz na prima přehlednou interaktivní mapu a hned budete vědět, kde to můžete s daty rozbalit naplno.

Co za to? aneb Malý ceník Připojení na stálo Měsíční paušál

650,00 Kč

546,20 Kč

Tarif Připojení na dlouho Do 15 MB Do 45 MB 45 MB a více

200,00 Kč 500,00 Kč 750,00 Kč

168,06 Kč 420,16 Kč 630,25 Kč

U obou těchto Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky.

Další tarify WAP/kB Internet/kB

Připojení na skok 0,48 Kč 0,40 Kč 0,06 Kč 0,05 Kč

Připojení Vodafone karta 0,68 Kč 0,57 Kč 0,06 Kč 0,05 Kč

Ceny jsou včetně/bez 19% DPH. Kompletní ceník najdete na www.vodafone.cz. Tak tam koukněte, čeká tam na vás i moře dalších užitečných informací. Více podrobností o Připojení naleznete na str. 112, bod 8

Pokud je pro vás každodenní surfování samozřejmostí, Připojení na stálo vám bude tím nejlepším společníkem. Za měsíční paušál můžete brouzdat bez ohledu na to, jestli surfujete v mobilu nebo na internetu. A to celé pouze za měsíční paušál.

Připojení na dlouho Pokud internet využíváte nepravidelně, nemůžete si vybrat líp. Tenhle tarif je prostě skvělý a nabízí několik cenových pásem. Kolik zaplatíte, záleží pak už jenom na tom, jak intenzivně budete ten který měsíc surfovat. Jednou věcí si ale můžete být jistí – nezaplatíte víc jak 750 Kč, včetně DPH.

Připojení na skok Parádní, když na web zabrousíte jenom občas. Neplatíte žádný měsíční paušál, ale jen za uskutečněné datové přenosy.

Připojení Vodafone karta Tarif pro majitele předplacených karet. Platíte jen za přenesená data a délka připojení nehraje roli.

08 do 31. 8. 20 i s e jt e š u o Vyzk louho stálo či na d a n í n je o p ři P darma! na 1 měsíc z


âILICHILI

#84 z karty na tarif

Přejděte z předplacené karty na paušál a volejte si s kamarády celý měsíc neomezeně

s programem kamarádi

Rádi se bavíte se svými kamarády a nechcete hlídat, kolik za své hovory utratíte? Přejděte na naše Nabité tarify a pořiďte si skvělý Program kamarádi. Pak si můžete neomezeně, opravdu neomezeně, klidně celé dny a celé noci, volat i smskovat až na 4 vybraná čísla svých kámošů v síti Vodafone nebo pevné linky v ČR. No není to lákavé? Proč přejít z karty na Nabité tarify? • Nemusíte řešit, kam voláte, budete mít stejně výhodné volání do všech sítí v ČR. • Svůj paušál využijete na volání i SMSky podle svého, podobně jako na předplacené kartě. • Neutratíte víc, než chcete, s užitečnými nástroji Výdaje pod kontrolou. • Nepotřebujete žádné písemné smlouvy, žádné poplatky za aktivaci. • Zůstane vám vaše telefonní číslo.

A navíc si skvělý Program kamarádi můžete vyzkoušet na měsíc zdarma. Více o Programu kamarádi naleznete na str. 82

Abyste nás žádostmi přejít z Vodafone karty k našim tarifům úplně nezavalili, připravili jsme pro vás dvě vstupní podmínky. Ale nebojte, je neuvěřitelně snadné je splnit! Stačí:

1

Dát za dobu, co jste u Vodafonu, do kreditu celkově aspoň 1000 Kč (započítává se i počáteční kredit při pořízení Vodafone karty).

2

Jste-li u Vodafonu méně než 6 měsíců, je třeba mít při přechodu na tarif kredit aspoň 500 Kč. Tento kredit slouží jako Volací jistina, jež určuje váš Volací limit (to je částka, kterou můžete provolat nebo použít na jiné služby po vyčerpání svého paušálu). Volací jistinu vám vrátíme, pokud uhradíte řádně a včas tři po sobě jdoucí vyúčtování služeb.

TIP: Pokud jste měl(a) aktivován roaming na své předplacené kartě, nezapomeňte si ho aktivovat i s měsíčním tarifem.

Jak získám Nabité tarify? Jednoduše stačí zavolat na *077


vodafone karta

Vodafone VODAFONE karta KARTA

Od 9. 6. 2

âILICHILI

#85

008 Divo

ká i Nabit

á!

Předplacená služba Vodafone je nyní v novém! Předplacená Vodafone karta je stále stejně divoká, navíc od 9. 6. 2008 je i pěkně nabitá. Vodafone karta je SIM karta s předplacenými službami. Její součástí je telefonní číslo a přednabitý kredit 200 Kč. Cena karty včetně přednabitého kreditu je 200 Kč. Nyní si při její aktivaci sami zvolíte, zda vaše karta bude divoká nebo nabitá.

• Vodafone divoká karta

Pro všechny, co chtějí výhodné volání v síti Vodafone • volání v síti Vodafone jen za 2,98 Kč/min • žádný měsíční paušál a vyúčtování • stejné ceny za volání po celý den • po první minutě účtování po vteřinách • absolutní kontrola výdajů S Vodafone divokou kartou získáte výhodné volání v síti Vodafone. Navíc budete mít absolutní kontrolu nad svými výdaji. Předplacená služba Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

2,98 Kč/min

Volání do ostatních sítí v ČR

7,14 Kč/min

SMS do všech mobilních sítí v ČR

2,38 Kč

K předplacené službě Vodafone divoká karta si můžete aktivovat doplňkové balíčky, a tak volat a SMSkovat ještě výhodněji. Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě Program dvojka Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafone. První nastavení čísel zdarma.

Cena volání 2,38 Kč/min

Balíček Nonstop víkend Neomezená víkendová volání v síti Vodafone na jeden víkend.

Cena balíčku 59,50 Kč

SMS balíček 40 volných SMS do všech mobilních sítí na 1 týden.

Cena balíčku 59,50 Kč

• Vodafone nabitá karta Pro všechny, co volají často a do všech sítí

• stejné ceny za volání a SMS jako u tarifů • jednotné ceny volání do všech sítí v ČR po celý den • po první provolané minutě účtování po vteřinách • žádný měsíční paušál a vyúčtování • absolutní kontrola výdajů Po aktivaci automaticky voláte za 6 Kč/min. Cenu volání určuje částka vašeho posledního dobití. Tato cena poté platí do vašeho dalšího dobití, maximálně však jeden měsíc. Pokud během tohoto měsíce žádnou částku nedobijete, budete opět volat za 6 Kč/min. Ceny volání s Vodafone nabitou kartou Hodnota dobití 349 a méně

350 – 699

700 – 1149

1150 – 2099

2100 a více

Cena volání za min.

6,00

5,00

4,00

3,40

3,00

Cena SMS

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777.


âILICHILI

#86 vodafone live!

Vodafone live!

Lahůdky na červen Nejnovější hry = konec nudy! Padla vám do oka některá z našich her? Tak pošlete SMSku s jejím objednacím kódem na číslo 4444 a můžete si ji užívat do sytosti. Ještě více her najdete na www.vodafonelive.cz. Hra je v češtin

ě

Command and Conquer 3 Kód: 703424

Prince of Persia Classic Kód: 703425

3D Tornado Mania! Kód: 703387

Hra je v češtin

Hra je v češtin

ě

ě

ve tvém mobilu! Chceš být pořád v kontaktu s kámošem z libimseti.cz, hodnotit ostatní nebo mít možnost kdykoliv zjistit, kdo si tě přidal do Párů? Přijď na Vodafone live! do sekce Libimseti.cz. Svůj oblíbený internetový zábavní portál můžeš mít nyní stále po ruce. Celé Líbko máš zkrátka doslova v kapse a nemusíš už svoje kamarády a známé opustit ani na vteřinku. A kolik to stojí? Za neomezený přístup na den zaplatíš 7 Kč, týden tě bude stát 30 Kč a celý měsíc si Líbimseti.cz v mobilu můžeš užívat za 60 Kč včetně datových přenosů. A nejlepší zpráva nakonec: první měsíc máš úplně zadarmo!

XIII: Covert Identity

Luxor 2

Kód: 703325

Kód: 703395

Indiana Jones a Království křišťálové lebky Kód: 703549

Třetí edice

Hra je v češtin

ě

X Factor

Kód: 703423

Crazy Penguin Catapult Kód: 703479

Chcete být milionářem? Kód: 703499

Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Každá hra stojí 90 Kč včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu. Více her najdete na www.vodafonelive.cz Command and Conquer 3: © 2008 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Command & Conquer and Command & Conquer 3 Tiberium Wars are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. Prince of Persia Classic: © 2007 Gameloft. All Rights Reserved. Published by Gameloft under license from Ubisoft Entertainment. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Prince of Persia is a trademark of Jordan Mechner used under license. 3D Tornado Mania!: ©2007 Digital Chocolate. All Rights Reserved. 3D Tornado Mania!TM is a trademark of Digital Chocolate. All other trademarks and trade names are the property of their respective holders. XIII: Covert Identity: © 2007 Gameloft. All Rights Reserved. © 2007 Van Hamme – Vance / Dargaud Benelux (DARGAUD-LOMBARD S.A.). Indiana Jones a Království křišťálové lebky: © 2008 Lucasfilm Ltd. & TM. X Factor: ©2007 NAMCO BANDAI Networks Europe Ltd, ©2007 FremantleMedia Ltd Chcete být milionářem?: © 2007 2waytraffic. All rights reserved


vodafone live!

Hity, co teď letí Interpret / Název zvonění Madonna feat. Justin Timberlake 4 Minutes Glen Hansard & Markéta Irglová Falling Slowly Code Red Kanikuly Ewa Farná Jaký to je Mariah Carey Touch My Body Sugababes Overload Snoop Dogg Sensual Seduction R. E. M. Supernatural Superseries Kylie Minogue In My Arms Lenny Kravitz I'll Be Waiting Duffy Mercy Moby Disco Lies Gnarls Barkley Run Petr Kolář Jednou nebe zavolá Linkin Park Given Up Peha Muoj Bože Wanastowi Vjecy Kdo se bojí nesmí do nebe Daniel Landa Touha Colbie Caillat Bubbly Leona Lewis Bleeding Love

âILICHILI

#87

EURO 2008 Objednací kód REAL262315

REAL260932 REAL273267

Skvělá zpráva pro všechny fotbalové nadšence; připravili jsme pro vás Speciál: EURO 2008!  Najdete v něm on-line textové přenosy, aktuální zpravodajství, tabulky průběžných výsledků, vizitky jednotlivých hráčů a mnoho zajímavostí ze zákulisí, včetně spousty fotografií. Kromě toho na vás samozřejmě čeká mnoho doplňků, jako tapety s fotbalovou tematikou, fotbalové hlášky a oficiální JAVA hra EURO 2008. Pokud patříte mezi příznivce tohoto fotbalového svátku, nenechte si náš Speciál: EURO 2008 ujít!

Fotbalové hlášky Pozor a už je to tady!

Olé – vyhráváme Kód: REAL263656

Kód: REAL263650

Vítězství je naše REAL261741

Kód: REAL263644

REAL261585

Zvedni to, volám ti rovnou z útoku

REAL240690 REAL261413

Fotbalové animace a tapety pro opravdové fanoušky

Naše jediná taktika Kód: REAL263645

Góóól

Kód: REAL263646

Kód: REAL263648

Dav na stadionu

Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit

Česká vlajka

Czech Republic

Kód: 166275

Kód: 166640

Kód: 166280

Kód: 166639

Kód: 166278

Kód: 166276

Kód: 166641

Kód: 166637

Kód: 163797

Kód: 163791

Kód: REAL263647

Kód: REAL263651

REAL259390 REAL256072 REAL256869 REAL260955

Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Fotbalové hlášky stojí 30 Kč včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu.

Fotbalová hra

Hra je v češtin

ě

REAL260866

UEFA EURO 2008

REAL260628

Kód: 703485 Cena: 90 Kč s DPH

REAL258751 REAL246750 REAL260298 REAL259148 REAL242011 REAL254161 REAL256943

Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Reálné tóny stojí 60 Kč včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu.

© 2008 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS and the EA SPORTS logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All rights reserved. The UEFA word, the UEFA EURO 2008 (tm) Official Logo, the Official Mascots and the UEFA European Football Championship(tm) Trophy are protected by trademarks and copyright. All rights reserved. The use of real player names and likenesses is authorized by FIFPro Foundation and national teams. Manufactured under license by Electronic Arts Inc. Made in Czech Republic. All sponsored products, company names, brand names and logos are the property of their respective owners. All other trademarks are the property of their respective owners.

Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Animace i tapety stojí 30 Kč včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu.


âILICHILI

#88 Vodafone Passport

VODAFONE PASSPORT

PO CELÉM SVĚTĚ

Od 9. 6. 2008 rozšiřujeme službu Vodafone Passport na celý svět! Vodafone Passport představuje další způsob účtování hovorů v zahraničí. S touto službou zaplatíte spojovací poplatek a dále je minuta hovoru účtována za stejnou cenu, jako kdybyste volali v rámci České republiky do jiných sítí. Jen pokud ze zahraničí voláte do třetí země (tedy do jiné země než do ČR nebo země, v níž se nacházíte), jsou vám minuty hovoru účtovány podle ceníku mezinárodních hovorů služby Vodafone Passport. U příchozího hovoru je účtován pouze spojovací poplatek. Spojovací poplatek je účtován vždy na začátku hovoru a pak za každých započatých 20 minut. V případě tarifu Dohoda s Vodafonem se hovory s Vodafone Passportem účtují v ceně za minutu ve špičce.

Tabulka s příkladem zemí a výší spojovacího poplatku v jednotlivých zónách Zóna

Příklady zemí (kompletní přehled najdete na www.vodafone.cz)

Spojovací poplatek

1

Všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island

22 Kč

2

Evropské země mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie

50 Kč

3

Rusko, Kazachstán, Hong Kong, Indonésie, Brazílie

80 Kč

Výše spojovacího poplatku je uvedena včetně 19% DPH, doba spojení je účtována po minutách. Aktuální přehled zemí, v nichž je služba Vodafone Passport dostupná, si můžete prohlédnout na www.vodafone.cz. Vodafone Passport účtování se týká hlasových služeb. Odeslané SMS, Data, MMS platíte podle aktuálního ceníku Vodafone World Roaming. Na volání ze zahraničí se nevztahují volné minuty, balíčky služeb a cenová zvýhodnění, která snižují cenu hovorů v rámci ČR (např. služba VPN partner apod.). S Vodafone divokou kartou můžete volat ze zahraničí pomocí služby Zpětného nebo Přímého volání. Využijte do 30. června odpuštění spojovacího poplatku příchozích hovorů v Rakousku a Švýcarsku a přijímejte hovory v těchto zemích zcela zdarma!

Více informací najdete na www.vodafone.cz


pro firmy

âILICHILI

#89

Co všechno umí naši zákazníci Dát se do podnikání, to chce odvahu. Naštěstí naši zákazníci mají pro strach uděláno a rádi se do nějaké té výzvy pořádně obují. Je to ostatně vidět na tom, jak se jim v podnikání daří. Tentokrát tady máte další trojici firem, které vědí, co chtějí. A my si je u Vodafonu rádi hýčkáme.

Kódy mistra Leonarda

Udělají z vašeho zboží profi výrobek Firma Leonardo technology s.r.o. – Umění průmyslového značení

Co umí Potřebujete své výrobky označit nějakým tím datem nebo kódem? Tak tenhle Leonardo vám ho vymaluje opravdu profesionálně. Začínali s jedinou tiskárnou, ale dneska jsou ve své branži skuteční machři. A je fuk, jestli chcete svoji značku, kód, datum nebo cokoli podobného vyrazit na PET láhev nebo pomocí laseru třeba na palubku auta.

Nejlepší ochrana před zubařem Když je cestování hračka

Zájezd si objednáte během balení Firma Cestovní agentura INVIA.CZ s.r.o.

Co umí Zapomeňte na fronty před cestovkami – INVIA.CZ je největší online prodejce zájezdů u nás. Proč si složitě vybírat v katalozích různých společností, tady máte pohromadě vždy čerstvou nabídku 200 českých a slovenských cestovních kanceláří.

Čím jsou výjimeční

Tak jako skutečný Leonardo ani oni se nespokojí s málem. Nestačí jim zvládnout nějakou technologii, spolupracují s evropskými dodavateli a podílejí se na vývoji potiskovacích systémů – zkrátka drží prst na tisku doby.

Na jejich stránkách najdete nejen nabídku zájezdů, kterou za celý život nestihnete vyzkoušet, ale navíc si tady můžete prohlédnout recenze na hotely z celého světa. Takže hned víte, jak se tam či onde líbilo předchozím klientům – není nad doporučení.

Kde je najdete

Kde je najdete

Čím jsou výjimeční

Chvilku neposedí, takže nejrychlejší to bude na mobilech od Vodafonu. Nebo koukněte na www.LT.cz.

Samozřejmě hlavně na www.invia.cz, což je mimochodem nejvíc navštěvovaná prodejní stránka v oblasti cestovního ruchu. Jestli ale dáváte přednost setkání pěkně z oka do oka, tak se stavte v některém z 30 kamenných obchodů po celé republice.

Opravdu pořádná péče o zuby Firma Hillcom s.r.o.

Co umí Vydrhnou vás opravdu do bíla. Není taky divu, když vyrábějí, vymýšlejí a dodávají hlavně výrobky denní hygieny se značkou White. Takže jestli zrovna hledáte nějaký opravdu šikovný zubní nebo mezizubní kartáček, pastu, dentální nitě, ústní vody, ale třeba taky holicí strojky pro dámy i pro pány či pěnu na holení, tady najdete zaručeně.

Čím jsou výjimeční Zubními kartáčky by mohli dláždit – jsou totiž jejich největší dodavatelé u nás i na Slovensku. Navíc poskytují servis celé síti svých obchodních zástupců od Aše až k Tatrám a možná ještě dál.

Kde je najdete Vybírat můžete na www.hillcom.cz, objednávat na tamním e-shopu. Nebo napište mailem dotazy a připomínky. Věřte, že tahle firma se na vás i v odpovědi bude usmívat opravdu bílým úsměvem.


âILICHILI

#90 financování

Vodafone mobily

za hotové i na splátky Líbí se vám některý z našich super mobilů a nemáte zrovna po kapsách potřebnou sumu? Nevěšte hlavu! S námi můžete bez problémů užívat mobil, který se k vám opravdu hodí. Koukněte, kolik byste za váš vysněný telefon měsíčně zaplatili (v Kč): Telefon / Tarif Nokia 6234 Nokia 6234 black LG KF310 Nokia 6131 Samsung L400V Sony Ericsson V640i Sony Ericsson W350i Nokia 6300 Sony Ericsson S500i Samsung U600 Sony Ericsson K770i Nokia 6124 Nokia 5310 XpressMusic Nokia E51 Motorola RAZR2 V8 Nokia N73 Nokia E65 Nokia 6500 classic LG KU990 Viewty Samsung U900 Soul Nokia N95 HTC Touch Cruise HTC TyTN II Nokia N95 8GB Nokia E90 Communicator VMC express karta VMC flash

Standardní výše splátky 358 Kč 358 Kč 358 Kč 358 Kč 398 Kč 398 Kč 398 Kč 458 Kč 458 Kč 498 Kč 498 Kč 498 Kč 558 Kč 658 Kč 658 Kč 698 Kč 758 Kč 758 Kč 898 Kč 1098 Kč 1198 Kč 1258 Kč 1558 Kč 1598 Kč 1798 Kč 398 Kč 398 Kč

K tomu měsíční paušál

Nabito 119 – – – – – – 358 Kč 398 Kč 398 Kč 398 Kč 458 Kč 458 Kč 498 Kč 558 Kč 598 Kč 598 Kč 658 Kč 658 Kč 798 Kč 998 Kč 1098 Kč 1158 Kč 1458 Kč 1398 Kč 1698 Kč – –

Nabito 350 – – – – – – – – 358 Kč – 358 Kč 398 Kč 398 Kč 458 Kč 558 Kč 558 Kč 598 Kč 598 Kč 758 Kč 898 Kč 998 Kč 1058 Kč 1358 Kč 1298 Kč 1598 Kč – –

Nabito 700 – – – – – – – – – – – – – 398 Kč 458 Kč 458 Kč 498 Kč 498 Kč 658 Kč 798 Kč 898 Kč 958 Kč 1258 Kč 1198 Kč 1498 Kč – –

Nabito 1150 – – – – – – – – – – – – – – 358 Kč – 358 Kč 358 Kč 498 Kč 698 Kč 798 Kč 858 Kč 1158 Kč 1098 Kč 1398 Kč – –

Nabito 2100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 458 Kč 598 Kč 698 Kč 758 Kč 1058 Kč 998 Kč 1298 Kč – –

119 Kč

350 Kč

700 Kč

1150 Kč

2100 Kč

Celkem vás to bude stát měsíčně

Co se také vyplatí vědět Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb využitých nad rámec měsíčního paušálu. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Více informací naleznete na str. 112, bod 5

Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu jednoduché jako facka. Stačí udělat tři věci:

• Vzít s sebou občanku + další doklad totožnosti (řidi čák, pas, rodný list apod.) • Opsat si v práci telefon a adresu svého zaměstnavatele • Noví zákazníci si mohou telefon pořídit spolu s naší SIM kartou v našich prodejnách nebo na Vodafone prodej 800 777 777 • Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon na *077 Firemní zákazníci mohou objednávat i přes Vodafone firemní prodej 800 777 700.

Chcete Sony Ericsson V640i? Stačí mít pro začátek v kapse jen 398 Kč!


telefony

Vodafone Vodafone 226 226 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

877 Kč 277 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

Vodafone Vodafone 228 228 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

1077 Kč 577 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• Paměť až na 300 kontaktů • Displej – 65 536 barev • Vibrační zvonění

Nokia Nokia 2610 2610 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• Tenký design • Displej – 65 536 barev • Vibrační zvonění

1277 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• Snadné ovládání • Malé rozměry • WAP a MMS

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 104.

âILICHILI

#91


âILICHILI

#92 telefony Tento telefon

vodafone Vodafone 527 527 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

1577 Kč 977 Kč 577 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

dporuje Vodafonpo e live!

Sony Sony Ericsson Ericsson T250i T250i Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

1977 Kč 1577 Kč 577 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• Vestavěný VGA fotoaparát • Infraport • FM rádio Tento telefon

Sharp Sharp GX33 GX33 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• Stylový design • Vestavěný VGA fotoaparát • Podpora microSD karet

1977 Kč 1577 Kč 577 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• K dostání pouze u Vodafone • Vestavěný VGA fotoaparát • Bluetooth

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 104.

dporuje Vodafonpo e live!


telefony Tento telefon

LG LG KP230 KP230 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

dporuje Vodafonpo e live!

1977 Kč 1577 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

Tento telefon

Nokia Nokia 2630 2630 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

2277 Kč 1977 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• Vestavěný VGA fotoaparát • Bluetooth • GPRS 4+2 Tento telefon

Samsung SAMSUNG M310 M310 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

dporuje Vodafonpo e live!

2277 Kč 1977 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč 77 Kč

• Vestavěný VGA fotoaparát • Bluetooth • GPRS 4+1

âILICHILI

• Tenký design • Vestavěný VGA fotoaparát • FM rádio

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 105.

#93

dporuje Vodafonpo e live!


âILICHILI

#94 telefony Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Samsung Samsung E250V E250V Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

2277 Kč 1977 Kč 977 Kč 577 Kč 77 Kč 77 Kč

Tento telefon

Nokia Nokia 6234 6234 I v černém provedení Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

3577 Kč 2977 Kč 1977 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč

• Elegantní vysouvací provedení • MP3 přehrávač • Bluetooth, slot na microSD kartu

Tento telefon

Samsung Samsung J700 J700 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

dporuje Vodafonpo e live!

3277 Kč 2977 Kč 1977 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč

• Elegantní kovový design • Vestavěn ý fotoaparát 1,3 MPIX, MP3 přehrávač • Bluetooth, slot na microSD kartu

• K dostání pouze u Vodafonu • Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • FM rádio, headset v balení

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 105.

dporuje Vodafonpo e live!


telefony Tento telefon

LG LG KF310 KF310 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

3577 Kč 2977 Kč 2577 Kč 1577 Kč 77 Kč 77 Kč

dporuje Vodafonpo e live!

âILICHILI

#95

Tento telefon

Nokia Nokia 6131 6131 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

dporuje Vodafonpo e live!

3577 Kč 2977 Kč 2577 Kč 1577 Kč 77 Kč 77 Kč

• FM rádio a stereosluchátka v balení • Vestavěný fotoaparát 1,3 MPIX • GPRS a EDGE 4+2

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Samsung Samsung L400V L400V Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • MP3 přehrávač, Bluetooth • slot na microSD kartu

3977 Kč 2977 Kč 1977 Kč 977 Kč 77 Kč 77 Kč

• Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • MP3 přehrávač, Bluetooth • Slot na microSD kartu

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 106.


âILICHILI

#96 telefony Tento telefon

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

dporuje Vodafonpo e live!

Sony Sony Ericsson Ericsson W350i W350i Sony Sony Ericsson Ericsson V640i V640i

Telefon W350i s reproduktorem MBS-100 v limitované sérii 1000 ks. Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

3977 Kč 3577 Kč 2977 Kč 1977 Kč 577 Kč 77 Kč

Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

3977 Kč 2977 Kč 2577 Kč 1577 Kč 77 Kč 77 Kč

• K dostání jen u Vodafonu • Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • GPRS a EDGE 4+2

Nokia Nokia 6300 6300 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• MP3 přehrávač • Fotoaparát 1,3 MPIX • Slot na MS Micro kartu

4577 Kč 3977 Kč 2977 Kč 2577 Kč 977 Kč 77 Kč

• Tenký kovový design • Vestavěný fotoaparát 2 MPIX a FM rádio • GPRS a EDGE 4+2

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 106.


telefony

âILICHILI

#97

Tento telefon

Sony Sony Ericsson Ericsson S500i S500i Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

4577 Kč 3977 Kč 3577 Kč 2577 Kč 977 Kč 77 Kč

dporuje Vodafonpo e live!

Sony Sony Ericsson Ericsson K770i K770i Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

4977 Kč 4577 Kč 3577 Kč 2577 Kč 1577 Kč 577 Kč

• Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • Bluetooth, GPRS a EDGE 4+2 • Slot na MS Micro kartu Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Samsung Samsung U600 U600 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

4977 Kč 3977 Kč 2977 Kč 2577 Kč 977 Kč 77 Kč

• Vestavěný fotoaparát 3 MPIX • Ultratenký design • MP3 přehrávač, podpora paměťových karet

• Vestavěný fotoaparát 3,2 MPIX • MP3 přehrávač, Bluetooth • Slot na MS Micro kartu

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 107.


âILICHILI

#98 telefony Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Nokia Nokia 6124 6124 classic classic Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

4977 Kč 4577 Kč 3977 Kč 2977 Kč 1577 Kč 577 Kč

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Nokia Nokia 5310 5310 XpressMusic XpressMusic Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

5577 Kč 4977 Kč 3977 Kč 2977 Kč 1977 Kč 977 Kč

• MP3 a video přehrávač • Tenký design • Vestavěný 2MPIX fotoaparát

Nokia Nokia E51 E51 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• K dostání jen u Vodafonu • Vestavěný 2 MPIX fotoaparát • Operační systém Symbian

6577 Kč 5577 Kč 4577 Kč 3977 Kč 2577 Kč 1577 Kč

• Internetový prohlížeč a Wi-Fi • Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • Operační systém Symbian

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 107.


telefony

âILICHILI

#99

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Motorola Motorola Razr2 Razr2 V8 V8 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

6577 Kč 5977 Kč 5577 Kč 4577 Kč 3577 Kč 2577 Kč

Nokia Nokia E65 E65 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

• Vestavěný 2MPIX fotoaparát • MP3 přehrávač, Bluetooth • Ultratenký ocelový design

7577 Kč 6577 Kč 5977 Kč 4977 Kč 3577 Kč 2577 Kč

• Vestavěný fotoaparát 2 MPIX • Wi-Fi, Bluetooth • MP3 přehrávač Tento telefon

Nokia Nokia N73 N73 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

6977 Kč 5977 Kč 5577 Kč 4577 Kč 2977 Kč 1977 Kč

• Vestavěný fotoaparát 3,2 MPIX • Internetový prohlížeč • Operační systém Symbian, Bluetooth

dporuje Vodafonpo e live!

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Nokia Nokia 6500 6500 classic classic Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

7577 Kč 6577 Kč 5977 Kč 4977 Kč 3577 Kč 2577 Kč

• Stylový tenký design • MP3 přehrávač, 1 GB interní paměti • 2MPIX fotoaparát

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 108.


âILICHILI

#100 telefony Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

LG LG KU990 KU990 Viewty Viewty Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

8977 Kč 7977 Kč 7577 Kč 6577 Kč 4977 Kč 4577 Kč

Tento telefon

Nokia Nokia N95 N95 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

11977 Kč 10977 Kč 9977 Kč 8977 Kč 7977 Kč 6977 Kč

• Dotykový displej • 5MPIX fotoaparát s xenonovým bleskem a stabilizátorem obrazu • Nahrávání a přehrávání videa ve formátu DivX

Tento telefon

dporuje Vodafonpo e live!

Samsung Samsung U900 U900 Soul Soul Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

10977 Kč 9977 Kč 8977 Kč 7977 Kč 6977 Kč 5977 Kč

• Unikátní dotykové ovládání • 5MPIX fotoaparát • Slot na microSD kartu

• Vestavěný fotoaparát 5 MPIX • Osobní GPS a Wi-Fi • Symbian 9.2

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 108 a 109.

dporuje Vodafonpo e live!


telefony

HTC HTC Touch Touch Cruise Cruise Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

12577 Kč 11577 Kč 10577 Kč 9577 Kč 8577 Kč 7577 Kč

HTC HTC TyTN TyTN IIII Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

15577 Kč 14577 Kč 13577 Kč 12577 Kč 11577 Kč 10577 Kč

Navigační sada

• Mapy na 512MB microSD: 2099 Kč • Univerzální držák do auta: 499 Kč • Autonabíječka: 109 Kč

• Integrovaná navigace GPS a Wi-Fi • Windows Mobile 6.0 • Paměť 128 MB, fotoaparát 2 MPIX

• Vestavěný GPS modul a Wi-Fi • Dotykový displej • Vestavěný fotoaparát 3,2 MPIX

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 109.

âILICHILI

#101


âILICHILI

#102 telefony Tento telefon

Nokia Nokia N95 N9588GB GB Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

15977 Kč 13977 Kč 12977 Kč 11977 Kč 10977 Kč 9977 Kč

• Vnitřní paměť 8 GB • Vestavěný fotoaparát 5 MPIX • Osobní GPS a Wi-Fi

dporuje Vodafonpo e live!

Nokia Nokia E90 E90 Standardní cena Nabito 119 Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100

17977 Kč 16977 Kč 15977 Kč 14977 Kč 13977 Kč 12977 Kč

• QWERTZ klávesnice • Operační systém Symbian 9.2 • Vestavěný fotoaparát 3,2 MPIX a GPS modul

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz Další technické údaje najdete na str. 109.


telefony

Vodafone Vodafone Mobile Mobile Connect Connect express express karta karta Standardní cena Připojení na dlouho Připojení na stálo

3577 Kč

977 Kč

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS Data/Fax GPRS EDGE

notebook, PC USB port Windows Vista, XP, 2000 samoinstalace z počítače 72×26×12 30 Ne/Ano Ano/Ne Ano/4+4 Ano/4+4

Podmínky koupě datového zařízení za zvýhodněnou cenu najdete na str. 112, bod 1.

#103

Vodafone Vodafone Mobile Mobile Connect Connect flash flash Standardní cena Připojení na dlouho Připojení na stálo

1977 Kč

âILICHILI

3577 Kč 1977 Kč 977 Kč

Využití Spojení s počítačem Podporované systémy Ovládací software Napájení Rozměry (mm) Hmotnost (g) Volání/SMS Data/Fax GPRS EDGE

notebook, PC USB port Windows Vista, XP, 2000 samoinstalace z počítače 72×26×12 30 Ne/Ano Ano/Ne Ano/4+4 Ano/4+4

Podmínky koupě datového zařízení za zvýhodněnou cenu najdete na str. 112, bod 1.

Podrobné informace k programu Mobil na splátky najdete na str. 90. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz


Zábavné funkce

âILICHILI

#104 telefony

Sony Ericsson T250i

l/l/l

–/–/–

l/l/l

–/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 10

l / 24

l / 32

l / 32

l / 40

l

l/2

l

l

l/3

l

l

l

Výměnné kryty

l

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

l / 640x480

l / 640x480

l / 640x480

FM rádio

l

MP3 zvonění

l

MP3 přehrávač

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

Snímání / přehrávání videa

–/–

–/–

–/–

l/l

Vodafone 228

Nokia 2610

Loga / Melodie / Obrázky

–/–/–

–/–/–

MMS Obrázky / Text / Zvuky

–/–/–

–/–/–

Polyfonní melodie / tóny

l / 16

Hry

l/1

Podpora Java pro stahování her a aplikací

Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/l

l/l

l/l

l/l

l/–

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l

WAP / Připojení k WAPu

l/l

l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 3+1

l / 3+1

l / 4+1

l / 4+2

EDGE / timesloty

Data (Vestavěný modem)

l

Bluetooth / Infraport

–/–

–/–

–/–

l/–

–/l

l/–

Vestavěný GPS modul

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

Užitečné funkce

Synchronizace s PC E-mailový klient / Internetový prohlížeč

l

l

–/–

–/–

l/–

–/–

–/–

l/–

Wi-Fi

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

Uživatelská paměť telefonu

300 kB

40 kB

4,5 MB

10 MB

3 MB

6 MB

Paměťové karty / Typ karty

l / MicroSD

až 250 / 220

až 300 / 220

až 300 / 220

až 500 / 220

až 300 / 220

až 500 / 220

Paměť na jména (v telefonu/SIM) Paměť na SMS

až 100

až 100

až 150

až 50

až 250

až 200

Frekvence (MHz)

900 / 1800

900 / 1800

900 / 1800

900 / 1800

900 / 1800

900 / 1800 / 1900

Rozměry (mm)

103x46x11

97,5x47,5x14,3

104x43x18

107x47x11,8

100x45x13

92,5x43x19,5

65

16.5

91

80

82

75

670 mAh / Li-Ion

670 mAh / Li-Ion

970 mAh / Li-Ion

670 mAh / Li-Ion

780 mAh / Li-Pol

770 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 180

až 300

až 180

až 180

až 420

až 210

Pohotovostní doba (hodin)

až 240

až 200

až 300

až 220

až 300

až 250

Počet barev displeje

65 536

65 536

65 536

65 536

65 536

262 144

128x128

128x160

128x128

128x160

128x160

176x220

až 20

20

20

20

20

10

až 20 / až 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

10 / 10

Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Technické parametry

Sharp GX33

Vodafone 527

Vodafone 226

Rozlišení displeje Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu

l

l

l

l

l

l

Barevné provedení

Černá

Hnědá

Černá

Černá

Stříbrná

Modro-černá

Operační systém

Sagem

ZTE

Nokia Series 40

Sagem

Sony Ericsson

Sharp


telefony

Samsung J700

Nokia 6234

l/l/l

–/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 40

l / 24

l / 40

l / 24

l / 128

l

l

l

l/4

l

l/6

Podpora Java pro stahování her a aplikací

l

l

l

l

l

l

Výměnné kryty

l / 640x480

l / 640x480

l / 640x480

l / 640x480

l / 1280x1024

l / 1600x1200

FM rádio

l

l

l

l

l

MP3 zvonění

l

l

l

l

l

MP3 přehrávač

l

l

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

–/–

–/–

l

l/l

l/l

l/l

Samsung M310

Nokia 2630

Loga / Melodie / Obrázky

–/l/l

l/l/l

MMS Obrázky / Text / Zvuky

l/l/l

l/l/l

l / 32

Hry

Zábavné funkce

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

Snímání / přehrávání videa Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 4+2

l / 4+1

l / 4+1

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

EDGE / timesloty

l / 3+1

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

Data (Vestavěný modem)

l

l

l

l

l

l

l/–

l/–

l

l/–

l/–

l/l

Vestavěný GPS modul

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

l

l

WAP / Připojení k WAPu

Bluetooth / Infraport

Synchronizace s PC

Užitečné funkce

#105

Samsung E250V

LG KP230

Polyfonní melodie / tóny

E-mailový klient / Internetový prohlížeč

l

l

l

l

l

–/–

–/l

l/l

l/–

l/l

l/l

Wi-Fi

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

l

Uživatelská paměť telefonu

2 MB

4 MB

11 MB

10 MB

8 MB

6 MB + 128MB Micro SD

Paměťové karty / Typ karty

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

až 1000 / 220

až 500 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

až 500 / 220

až 4 MB

až 200

až 11 MB

až 200

až 200

až 6 MB

Frekvence (MHz)

900 / 1800

850 / 900 / 1800 / 1900

900 / 1800

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900 / 2100

Rozměry (mm)

89x46,5x18

87x45x19,6

105x45x10

99x49x14

99,5x47x14,8

109x46x19

85

86

66

80

92

110

800 mAh / Li-Ion

800 mAh / Li-Ion

700 mAh / Li-on

Li-Ion

800 mAh / Li-Ion

1100 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 180

až 290

až 220

až 250

až 180

až 240

Pohotovostní doba (hodin)

až 250

až 180

až 382

až 300

až 250

až 340

Počet barev displeje

262 144

65 536

65 536

65 536

65 536

262 144

Rozlišení displeje

128x160

128x160

128x160

128x160

128x160

320x240

10

20

20

30

30

20

10 / 10

20 / 20

20 / 20

30 / 30

30 / 30

20 / 20

Paměť na jména (v telefonu/SIM) Paměť na SMS

Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Technické parametry

âILICHILI

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu Barevné provedení Operační systém

l

l

l

l

l

l

Černá

Šedá

Černá

Černá

Černá

Stříbrno-černá, Černá

LG

Samsung

Nokia Series 40

Samsung

Samsung

Nokia Series 40


âILICHILI

#106 telefony

Samsung L400V

Sony Ericsson W350i

Sony Ericsson V640i

Nokia 6300

l/l/l

–/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 10

l / 128

l / 64

l / 24

l / 72

l / 64

Hry

l

l/2

l

l

l

l

Podpora Java pro stahování her a aplikací

l

l

l

l

l

l

Výměnné kryty

l / 1600x1200

l / 1280x960

l / 1600x1200

l / 1280x1024

l / 1600x1200

l / 1600x1200

FM rádio

l

l

l

l

MP3 zvonění

l

l

l

l

l

l

MP3 přehrávač

l

l

l

l

l

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

LG KF310

Nokia 6131

Loga / Melodie / Obrázky

l/l/l

MMS Obrázky / Text / Zvuky

l/l/l

Polyfonní melodie / tóny

Zábavné funkce

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

Snímání / přehrávání videa Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/l

l/–

l/l

l/–

l/–

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+4

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

EDGE / timesloty

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+4

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

l

l

l

l

l

l

l/–

l/l

l/–

l/–

l/–

l/–

WAP / Připojení k WAPu

Data (Vestavěný modem) Bluetooth / Infraport Vestavěný GPS modul

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

l

l

l

l

Užitečné funkce

Synchronizace s PC E-mailový klient / Internetový prohlížeč

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Wi-Fi

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

l 7,8 MB + 128MB Micro SD

Uživatelská paměť telefonu

40 MB

11 MB

40 MB

14 MB

32 MB + 256MB MS Micro

Paměťové karty / Typ karty

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Memory Stick Micro

l / Memory Stick Micro

l / Micro SD

Paměť na jména (v telefonu/SIM)

až 500 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

až 1000 / 220

Paměť na SMS

až 40 MB

až 11 MB

až 200

až 1000

až 1000

až 500

900 / 1800 / 2100

850 / 900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900 / 2100

900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900 / 2100

900 / 1800 / 1900

97 x 48 x 16,9

92x48x20

91x46x22

104 x 42,5 x 11

103x47x15,5

107x44x12

95

102

89

80

97

91

850 mAh / Li-Ion

760 mAh / Li-Ion

880 mAh / Li-Ion

900 mAh / Li-Pol

950 mAh / Li-Pol

860 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 280

až 200

až 240

až 300

až 300

až 210

Pohotovostní doba (hodin)

až 200

až 240

až 420

až 420

až 400

až 350

Počet barev displeje

262 144

16 777 216

262 144

262 144

262 144

16 777 216

Rozlišení displeje

176x220

320x240

176x220

176x220

176x220

240x320

20

20

30

20

20

20

20 / 20

20 / 20

30 / 30

20 / 20

20 / 20

20 / 20

Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Technické parametry

l l/l

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu Barevné provedení Operační systém

l

l

l

l

l

l

Černá

Černá

Bílo-růžová

Černo-fialová

Černo-červená

Stříbrno-černá

LG

Nokia Series 40

Samsung

Sony Ericsson

Sony Ericsson

Nokia Series 40


telefony

Sony Ericsson S500i

Zábavné funkce

Samsung U600

Sony Ericsson K770i

Nokia 6124 classic

Nokia 5310 XpressMusic

Nokia E51

l/l/l

–/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

MMS Obrázky / Text / Zvuky

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 72

l / 64

l / 72

l / 24

l / 64

l / 64

Hry

l

l

l

l

l

l

Podpora Java pro stahování her a aplikací

l

l

l

l

l

l

Výměnné kryty

l / 1600x1200

l / 2048x1536

l / 2045x1536

l / 1600x1200

l / 1600x1200

l / 1600x1200

FM rádio

l

l

l

l

l

MP3 zvonění

l

l

l

l

l

l

MP3 přehrávač

l

l

l

l

l

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

ne

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

Snímání / přehrávání videa Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/–

l/l

l/–

l/l

l/l

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

l / 5+3

l / 5+3

EDGE / timesloty

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+2

l / 5+3

l / 5+3

l

l

l

l

l

l

l/–

l/–

l/–

l/–

l/–

l/l

WAP / Připojení k WAPu

Data (Vestavěný modem) Bluetooth / Infraport Vestavěný GPS modul

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

l

l

l

l

Synchronizace s PC

Užitečné funkce

#107

Loga / Melodie / Obrázky

Polyfonní melodie / tóny

E-mailový klient / Internetový prohlížeč

l

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l l

Wi-Fi

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

l

Uživatelská paměť telefonu

12 MB

60 MB

16 MB

až 35 MB

30 MB + 2GB Micro SD

128 MB

Paměťové karty / Typ karty

l / Memory Stick Micro

l / Micro SD

l / Memory Stick Micro

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

až 1000 / 220

až 1000 / 220

1000 / 220

až 35 MB / 220

až 2000

až 128 MB / 220

Paměť na jména (v telefonu/SIM) Paměť na SMS

až 200

až 200

až 1000

až 35MB / 220

až 30 MB

až 128 MB

850 / 900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

850 / 900 / 1800 / 1900

900 / 1800 / 1900

850 /900 /1800 /1900 /2100

99x47x14

103x49x11

105x46x14,5

104,7x45,8x15,6

103,8x44,8x9,9

114x46x12,5

94

85

95

89

70

100

930 mAh / Li-Pol

690 mAh / Li-Ion

930 mAh / Li-Pol

890 mAh / Li-Ion

860 mAh / Li-Ion

1050 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 540

až 180

až 600

až 358

až 192

až 400

Pohotovostní doba (hodin)

až 370

až 170

až 400

až 270

až 300

až 350

Počet barev displeje

262 144

262 144

262 144

16 777 216

16 777 216

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

240x320

240x320

240x320

240x320

240x320

20

30

20

20

20

20

20 / 20

30 / 30

20 / 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Technické parametry

âILICHILI

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu

l

l

l

l

l

l

Barevné provedení

Černo-zelená

Černá

Béžová

Černá

Černo-červená

Černá

Operační systém

Sony Ericsson

Samsung

Sony Ericsson

Nokia Series 60

Nokia Series 40

Symbian Series 60


âILICHILI

#108 telefony

Motorola Razr2 V8

Nokia N73

Nokia E65

Nokia 6500 classic

LG KU990 Viewty

Samsung U900 Soul

Loga / Melodie / Obrázky

–/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

MMS Obrázky / Text / Zvuky

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 64

l / 64

l / 48

l / 64

l / 72

l / 40

Hry

l

l/6

l

l

l

l

Podpora Java pro stahování her a aplikací

l

l

l

l

l

l

Výměnné kryty

l / 1600x1200

l / 2048x1536

l / 1600x1200

l / 1600x1200

l / 2592 x 1944

l / 2592x1944

FM rádio

l

l

l

MP3 zvonění

l

l

l

l

l

l

MP3 přehrávač

l

l

l

l

l

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Polyfonní melodie / tóny

Zábavné funkce

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

Snímání / přehrávání videa Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 4+4

l / 4+2

l / 5+3

l / 5+3

l / 4+2

l / 4+2

EDGE / timesloty

l / 4+4

l / 4+2

l / 5+3

l / 5+3

l / 4+2

l / 4+2

l

l

l

l

l

l

l/–

l/l

l/l

l/–

l/–

l/–

WAP / Připojení k WAPu

Data (Vestavěný modem) Bluetooth / Infraport Vestavěný GPS modul

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

l

l

l

l

Užitečné funkce

Synchronizace s PC E-mailový klient / Internetový prohlížeč

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l / ano

l/l

Wi-Fi

l

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

l

Uživatelská paměť telefonu

425 MB

42 MB + 128MB Mini SD

50 MB

1 GB

130 MB

100 MB

Paměťové karty / Typ karty

l / Mini SD

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

až 1000 / 220

až 42 MB / 220

až 50 MB / 220

až 1 GB / 220

až 500 / 220

až 1000 / 220

až 425 MB

až 42 MB

až 50 MB

až 1 GB

300

200

900 / 1800 / 1900 / 2100

900 / 1800 / 1900 / 2100

900 / 1800 / 1900 / 2100 104,6x49,8x12,9

Paměť na jména (v telefonu/SIM) Paměť na SMS Frekvence (MHz) Rozměry (mm)

850 / 900 / 1800 / 1900

850 /900 /1800 /1900 /2100 850 /900 /1800 /1900 /2100

103x53x12

110x49x19

105x45x15,5

109,8x45x9,5

103,5x54,4x14,8

117

116

118

95

112

110

740 mAh / Li-Ion

1100 mAh / Li-Ion

1000 mAh / Li-Ion

680 mAh / Li-Ion

1000 mAh / Li-Ion

880 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 260

až 220

až 400

až 210

až 200

až 280

Pohotovostní doba (hodin)

až 300

až 350

až 350

až 216

až 340

až 250

Počet barev displeje

262 144

262 144

16 777 216

16 777 216

262 144

16 777 216

Rozlišení displeje

240x320

240x320

240x320

240x320

240x400

240x320

20

20

20

20

100

30

20 / 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

100

30

l

l

l

l

l

l

Barevné provedení

Šedá

Fialovo-stříbrná

Hnědo-stříbrná

Černá

Černá

Platinová-stříbrná

Operační systém

Linux

Symbian Series 60

Symbian Series 60

Nokia Series 40

LG

Samsung

Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Technické parametry

l l/l

Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu


telefony

Nokia N95

Zábavné funkce

HTC TyTN II

Nokia N95 8GB

Nokia E90

l/l/l

–/l/l

–/l/l

l/l/l

l/l/l

MMS Obrázky / Text / Zvuky

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l / 64

l / 64

l / 64

l / 64

l / 64

Hry

l

l/2

l

l

l

Podpora Java pro stahování her a aplikací

l

l

l

l

l

Výměnné kryty

l / 2592x1944

l / 2048x1536

l / 2048x1536

l / 2592x1944

l / 2048x1536

FM rádio

l

l

l

l

MP3 zvonění

l

l

l

l

l

MP3 přehrávač

l

l

l

l

l

Konektor na sluchátka 3,5 mm

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Vestavěný fotoaparát / Maximální rozlišení (pixely)

Snímání / přehrávání videa Kalendář / Budík / Kalkulačka

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

l/l/l

Vibrační vyzvánění / Převodník měn

l/–

l/–

l/–

l/l

l/l

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

GPRS / timesloty

l / 4+3

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+3

l / 5+3

EDGE / timesloty

l / 4+3

l / 4+2

l / 4+2

l / 4+3

l / 5+3

l

l

l

l

l

Bluetooth / Infraport

l/l

l/–

l/–

l/l

l/l

Vestavěný GPS modul

l

l

l

l

Podpora připojení datovým kabelem

l

l

l

l

l

WAP / Připojení k WAPu

Data (Vestavěný modem)

Synchronizace s PC

Užitečné funkce

#109

Loga / Melodie / Obrázky

Polyfonní melodie / tóny

l

l

l

l

l

l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

Wi-Fi

l

l

l

l

l

Hlasité handsfree

l

l

l

l

l

160 MB + 512MB Micro SD

128 MB

128 MB

8 GB

125 MB + 512MB Micro SD

E-mailový klient / Internetový prohlížeč

Uživatelská paměť telefonu Paměťové karty / Typ karty Paměť na jména (v telefonu/SIM) Paměť na SMS

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

l / Micro SD

až 160 MB / 220

až 128 MB / 220

až 128 MB / 220

až 8 GB / 220

až 125 MB / 220

až 160 MB

až 128 MB

až 128 MB

až 8 GB

až 125 MB

850 /900 /1800 /1900 /2100

850 /900 /1800 /1900 /2100

850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100

850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100

850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100

99x53x21

108x58x16

112x59x19

99x53x21

133x56x20

120

130

190

128

210

950 mAh / Li-Ion

1350 mAh / Li-Ion

1350 mAh / Li-Pol

1200 mAh / Li-Ion

1500 mAh / Li-Ion

Délka hovoru (minut)

až 290

až 420

až 420

až 300

až 348

Pohotovostní doba (hodin)

až 240

až 400

až 350

až 280

až 336

16 777 216

65 535

65 536

16 777 216

16 777 216

240x320

240x320

240x320

240x320

800x352

20

20

20

20

20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

20 / 20

Frekvence (MHz) Rozměry (mm) Hmotnost (g) Baterie (kapacita / typ)

Počet barev displeje

Technické parametry

HTC Touch Cruise

âILICHILI

Rozlišení displeje Poslední odchozí hovory – kapacita paměti Poslední příchozí/ztracené hovory – kapacita paměti Podpora SIM Toolkitu Barevné provedení Operační systém

l

l

l

l

l

Fialovo-stříbrná

Černá

Černá

Černá

Hnědá

Symbian Series 60 (9.2)

MS Windows Mobile 6.0

Microsoft Windows Mobile 6.0

Symbian Series 60 (9.2)

Symbian Series 60 (9.2)


âILICHILI

#110 prodejny

Naše prodejny Praha Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00, Ne: 10.00–20.00 Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00 Národní 28, 110 00 Praha 1 Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00, Ne: 10.00–18.00 Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 120 61 Praha 2 Po–Pá: 7.00–19.00, So: 9.00–14.00, Ne: 12.00–19.00 Jugoslávská 11, 120 00 Praha 2 Po–Pá: 9.00–19.00, So 9.00–13.00, Ne: zavřeno NC Palác Flóra, 3. patro, Vinohradská 149, 130 00 Praha 3 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00 OC Nový Smíchov, přízemí, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5 dvě prodejny Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco Zličín, Skandinávská 25/144, 155 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 Praha, Koněvova 188/30, Praha 3 (vedle Cizinecké policie) Po, St: 8.00–17.30, Út, Čt: 7.30–15.00, Pá: 8.00–15.00 Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9 Po–Ne: 9.00–21.00 Tesco Letňany, 1. patro, Veselská 663, 199 00 Praha 9 Po–Ne: 10.00–21.00 NC EDEN, přízemí, U Slavie 1527, 101 00 Praha 10 Po–Ne: 9.00–21.00 Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–14.00, Ne: zavřeno Hypernova Čestlice 111, přízemí, 251 01 Praha-Průhonice Po–Ne: 9.00–21.00 Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5 Po–Ne: 9.00–21.00 Obchodní centrum Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 Po–Ne: 9.00–21.00 nová prodejna

Palladium, patro -2, market, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1 Po–So: 9.00–22.00, Ne: 9.00–21.00 Příletová hala Terminálu 2 Ruzyně, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 Po–Ne: 7.00–21.00

Brno NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Po–Ne: 9.00–21.00 Olympia, U Dálnice 777, 664 42 Modřice Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00 Tesco, Skandinávská 2, 619 00 Po–Ne: 9.00–20.00 Masarykova 2, 602 00 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00

České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 90, 370 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04 Po–Ne: 9.00–21.00

Děčín Prokopa Holého 12, 405 02 Po–Pá: 9.00–18.00, So 8.30–12.00, Ne: zavřeno

Frýdek-Místek nám. Svobody 16, 738 01 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.30, Ne: zavřeno

Havířov Fibichova 228/23, 736 01 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno

Hradec Králové S. K. Neumanna 281, 500 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno Hypernova Kukleny, Kutnohorská 226, 500 04 Po–Ne: 9.00–20.00 Futurum, Brněnská 1825/23a, 500 09 Po–Ne: 9.00–21.00

Cheb Svobody 547/19, 350 02 Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno

Jihlava Benešova 28, 586 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno

Karlovy Vary T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–14.00, Ne: zavřeno

Kladno T. G. Masaryka 772, 272 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno

Kroměříž Vodní 88, 767 01 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00, Ne: zavřeno

Liberec Pražská 147/30, 460 01 Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno NC Géčko, Sousedská 599, 460 01 Po–Ne: 10.00–21.00

Most OC Central Most, Radniční 3400, 434 01 Po–Ne: 9.00–21.00 nová prodejna


prodejny

âILICHILI

#111

Mobilní obchody Vodafone turné Ve Vodafone prodejně OC Chodov vás s úsměvem obslouží Kristí, co má psa Jacka Russela, Tínka co nemá psa Jacka Russela, Michal s basovou kytarou, Hanka bez basovky, Karel se dvěma dětmi, Terka úplně bez dětí, Štěpán, který je blíženec, a Tomáš, který je znamení, co nechce ostatním říct, jaké je znamení. Tak přijďte na Chodov. J

Pokud potřebujete nabít baterku, reklamovat nebo vrátit telefon, skočte radši do našich kamenných obchodů, ve Vodafone turné to nejde. Po–Pá: 9.00–19.00, St: 9.00–17.00, So: 9.00–15.00, Ne: zavřeno

Čechy 2. 6.–4. 6.

Náchod, Masarykovo náměstí

5. 6.–7. 6.

Kolín, Karlovo náměstí

9. 6.–11. 6.

Sokolov, náměstí Budovatelů

12. 6.–14. 6. Litoměřice, Mírové náměstí 16. 6.–18. 6. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo

náměstí

19. 6.–21. 6. Písek, parkoviště

Mladá Boleslav Olympia, Jičínská 1350/III., 293 01 Po–Ne: 9.00–21.00 Bondy Centrum, Tř. Václava Klementa 1459, 239 01 Po–Ne: 9.00–21.00

Olomouc Ostružnická 15, 771 00 Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno Globus, Pražská ul., v. k. u. Řepčín, 779 00 Po–Ne: 8.30–20.30

Opava Globus, Těšínská 83, 746 41 Po–Ne: 8.00–20.00

Ostrava Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Po–Ne: 9.00–21.00 Zeyerova 347/4, 702 00 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 8.00–13.00, Ne: zavřeno Futurum, Novinářská 6a, 702 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Pardubice Globus, Poděbradská 293, 530 09 Po–Ne: 8.30–20.30 nám. Republiky 56, 530 02 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno

Plzeň nám. Republiky 3, 301 00 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno NC Borská pole, U Letiště 2/1074, 301 00 Po–Ne: 9.00–21.00

Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00 Po–Čt: 10.00–20.00, Pá–Ne: 10.00–21.00

Prostějov Tesco, Konečná 25, 796 01 Po–Ne: 9.00–21.00

Příbram T. G. Masaryka 157, 261 01 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno

Tábor Erbenova 572, 390 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno

Teplice U Krupské brány 24, 415 01 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno

Uherské Hradiště Masarykovo nám. 37–38, 686 01 Po–Pá: 8.00–19.00, So: 8.00–13.00, Ne: zavřeno

Ústí nad Labem Mírové nám. 207, 401 00 Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–13.00, Ne: zavřeno

Zlín Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ JABLKO Zlín, nám. Míru 174, 760 01 Po–Ne: 9.00–21.00 nová prodejna Centro Zlín, Třída 3. května 1170, Malenovice 763 02 Po–Ne: 9.00–21.00

Znojmo Obroková ulice 19, 669 02 Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, Ne: zavřeno

u Kulturního domu

23. 6.–24. 6. Jičín, Valdštejnovo náměstí 26. 6.–28. 6. Trutnov, ulice Horská čp. 888

u ČSOB pěší zóna

30. 6.–2. 7.

Sokolov, náměstí Budovatelů

Morava 2. 6.–4. 6.

Přerov,

nám. Přerovského povstání

5. 6.–7. 6. 9. 6.–11. 6.

Jeseník, náměstí TGM Žďár N.S., nám. Republiky

12. 6.–14. 6. Valašské Meziříčí, náměstí 16. 6.–18. 6. Břeclav, parkoviště u OC 19. 6.–21. 6. Šumperk, Hl. třída (u Spořitelny) 23. 6.–25. 6. Třebíč, Karlovo náměstí 26. 6.–28. 6. Hodonín, Velkomoravská ul. 30. 6.–2. 7.

Přerov,

nám. Přerovského povstání

Vodafone na cestách

Další místa, kde můžete během června pořídit SIM a zakoupit vybrané telefony od Vodafonu. Více informací a otevírací doby najdete na www.vodafone.cz Masarykovo nádraží, Praha Globus, Kostelecká 823, Praha 9-Čakovice VO Centrum SAPA, Libušská 319, Praha 4 DBK, Budějovická 1667, Praha 4 Globus, Sárská 5, Praha 5-Zličín Tesco, Kojetínská 3133/10, Přerov OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496, Zlín Olympia, Písecká 972/1, Plzeň-Černice Autobusové nádraží, Jablonec n. Nisou Globus, Obchodní 30, Jenišov u Karlových Varů Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skočte na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu.


âILICHILI

#112 podmínky

Další informace k nabídce produktů a služeb pro opravdu vášnivé čtenáře Zvýhodněné ceny telefonů a datových zařízení (str. 114) Nabídka zvýhodněné ceny telefonu je platná při současné aktivaci nové SIM karty spolu s jedním z Nabitých tarifů. Výše jistiny, kterou bude zákazník při koupi telefonu skládat a která určuje výši volacího limitu, se odvozuje od zvoleného tarifu a je uvedena na str. 113. V ostatních podmínkách platí standardní pravidla Volacího limitu a Volací jistiny (viz bod 2 dále). Podmínkou zvýhodněné ceny je řádné využívání zvoleného tarifu po dobu 6 měsíců. Pokud bude tato podmínka porušena, je Vodafone oprávněn doúčtovat rozdíl mezi zvýhodněnou a standardní cenou telefonu. Další podmínky jsou na www.vodafone.cz. Podmínkou koupě datového zařízení za zvýhodněnou cenu je pořízení nové SIM karty s novým hlasovým tarifem a řádné užívání zvoleného datového tarifu Připojení na dlouho nebo Připojení na stálo po dobu min. 6 měsíců od aktivace. V ostatních podmínkách se koupě zvýhodněného datového zařízení řídí podmínkami koupě zvýhodněných telefonů. Podmínky koupě zařízení za zvýhodněnou cenu jsou k dispozici na www.vodafone.cz.  Vaše výdaje pod kontrolou (str. 82) Chytrý přehled umožňuje kdykoli zdarma zjistit, kolik zákazník utratil za služby na telefonním čísle a/nebo zákaznickém účtu. Částky jsou platné vždy k uvedenému datu a hodině a jsou pouze orientační. U některých služeb totiž může dojít ke zpoždění účtování (např. u roamingu). Chytrý přehled zohledňuje služby podléhající DPH, nezohledňuje jistiny, pokuty ani jednorázové platby. Chytrý přehled je přístupný přes všechny kanály Samoobsluhy. FlexiLimit je kontrolním nástrojem; jde o částku, kterou zákazník plánuje „využít“ nad rámec svého tarifu/paušálu a kterou si předem stanoví. FlexiLimit zákazníka automaticky zdarma SMSkou informuje poté, co nastavenou částku „provolá“. Tato funkce je čistě informativní a orientační. FlexiLimit se počítá bez 19% DPH. FlexiLimit lze nastavit v Samoobsluze. Volací jistina je finanční částka, kterou zákazník skládá při pořízení tarifu a která slouží k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Prostřednictvím Volací jistiny se určuje výše tzv. Volacího limitu, tedy limitu, do kterého lze využívat služby nad rámec volných minut či hodnoty paušálu v daném zúčtovacím období (počítá se bez 19% DPH). Po překročení Volacího limitu je Vodafone oprávněn zablokovat SIM kartu. Minimální částka Volací jistiny pro nové zákazníky je 1000 Kč (u tarifu Nabito 119 je to 500 Kč). FlexiStrop umožňuje nastavit individuální Volací strop s blokovací funkcí pro jednotlivá telefonní čísla. FlexiStrop je možné nastavit v celých stokorunách v rozmezí od 100 Kč pro jedno telefonní číslo (FlexiStrop nepočítá s 19% DPH) až do celkové výše Volacího limitu pro zákaznický účet. Jakmile příslušná SIM karta dosáhne výše FlexiStropu, dojde k jejímu zablokování pro placené služby a roaming. FlexiStrop neblokuje v průběhu využívání služby, např. v průběhu hovoru. Odblokovat SIM karty zablokované díky FlexiStropu může snadno ten, kdo zná heslo k zákaznickému účtu (u firemních zákazníků administrátorské heslo). Odblokováním se pro dané telefonní číslo FlexiStrop zruší – je třeba ho případně znovu aktivovat. Do FlexiStropu se nezapočítávají paušály, jednorázové platby a služby, které jsou zdarma. FlexiStrop je pouze orientační – může totiž dojít ke zpoždění v účtování některých služeb. Nastavit a ovládat FlexiStrop lze přes všechny kanály Samoobsluhy. Moje balíčky (str. 82) Balíčky Extra nabito si mohou aktivovat zákazníci s Nabitými tarify, balíčky Víkendové hovory a Víkendové SMS zákazníci s Tarify nové generace, Naplno a Nabitými tarify a MMS balíčky a WAP balíček zákazníci s jakýmkoli tarifem. Balíček Extra nabito a Balíček MMS lze využívat do všech sítí. Ostatní balíčky platí jen do sítě Vodafone. Všechny balíčky lze kombinovat s jakýmkoli jiným balíčkem (jen MMS balíčky nelze kombinovat). Balíček je aktivní nejpozději od půlnoci dne, kdy si jej zákazník aktivoval; měsíční paušál se platí celý i za to zúčtovací období, ve kterém si zákazník balíček aktivoval, neboť dostane i v tomto období celý balíček. Deaktivace balíčku probíhá ke konci zúčtovacího období. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí. Víkendový balíček může zákazník využívat od soboty 0.00 do neděle 24.00 a ve svátcích od 0.00 do 24.00. Nový zákazník, který si pořizuje SIM kartu s jedním z Nabitých tarifů a nekupuje si zvýhodněný telefon, si může objednat jeden z balíčků z tzv. Dárkového koše. Balíček je pak poskytován zdarma na různě dlouhá období v závislosti na zvoleném tarifu – viz str. 107. Bližší informace o jednotlivých balíčcích a podmínkách nabídky Dárkového koše jsou na www.vodafone. cz  Doplňkové Programy (str. 82) Hovory v rámci Programu rodina, Programu kamarádi, Programu na pevnou a Programu na pevnou mimo špičku nejsou odečítány z volných minut ani z hodnoty paušálu u Nabitých tarifů. Program rodina a Program kamarádi nelze vzájemně kombinovat. Program kamarádi, Program na pevnou a Program na pevnou mimo špičku jsou dostupné s Nabitými tarify, tarify Naplno a Tarify nové generace. S Programem na pevnou mimo špičku můžete neomezeně volat ve všední dny 18.00–08.00 hodinou a o víkendech a svátcích po celý den. Mobil na splátky (str. 90) O úvěr na koupi telefonu může žádat fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR a je min. 3 měsíce zaměstnána, podniká nebo je v důchodu. Podmínkou je mít SIM kartu s některým z tarifů Vodafonu. Úvěr poskytuje společnost Home Credit  a.s. Při tel. objednávce bude telefon/příslušenství následně zaslán poštou. Pokud zákazník žádá o  úvěr telefonicky, souhlasí s tím, že jeho hovor s prodejcem bude nahráván a to za účelem zajištění souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů společností Home Credit a.s. Minimální částka úvěru je 3000 Kč, maximální 20 000 Kč. Částka, kterou musí zákazník uhradit při převzetí telefonu je 10 % ceny a volací jistina. Zbývající část zákazník doplatí v 10 úvěrových splátkách. Úvěr není možno poskytnout právnickým osobám a firemním zákazníkům s písemnou účastnickou smlovou. Úvěr se poskytuje výhradně na koupi mobilního telefonu nebo příslušenství. RPSN je 26,3 %.  Vodafone live! (str. 86, 87) Službu mohou využívat zákazníci s tarifem nebo předplacenou kartou. Prostřednictvím portálu Vodafone live! získají přístup k multimediálnímu obsahu, který zahrnuje (i) obsah ke stažení (Hry a aplikace, Obrázky, Hudba, Video a vybraný obsah v sekci Erotika) a (ii) obsah k prohlížení (Zprávy a počasí, Sport, Zábava a Informace a služby a vybraný obsah v sekci Erotika). Za Vodafone live! neplatí zákazník žádný paušální poplatek. Přístup na portál a prohlížení menu včetně náhledů obsahu je zdarma (s výjimkou využívání služby v zahraničí nebo prostřednictvím Vytáčeného spojení). Ceny obsahu včetně zvýhodněných balíčků a další podmínky služby Vodafone live! jsou na www.vodafone. cz  Nabídka Vodafone live! na měsíc zdarma Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky, kteří si u Vodafonu pořídí Vodafone live! telefon. Využitím nabídky získá zákazník možnost využívat balíček Neomezené prohlížení první měsíc zdarma a navíc možnost stáhnout si po dobu trvání nabídky zdarma až 3 kusy obsahu ke stažení z vybraných sekcí Vodafone live! (tj. až 1 hru, 1 obrázek a 1 vyzvánění). Více o nabídce na www.vodafone.cz Připojení Vodafone (str. 83) U Připojení na dlouho a Připojení na stálo se nevyužité jednotky v daném pásmu nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Využité kB se u všech tarifů Připojení zaokrouhlují pro účely vyúčtování směrem nahoru. U všech tarifů Připojení si Vodafone vyhrazuje právo aplikovat Fair User Policy (FUP).  Podmínky nabíjení baterií telefonů v prodejnách Vodafonu Nabídka dobití baterie telefonů Nokia a  Sony Ericsson ve  vybraných prodejnách je omezena aktuální kapacitou prodejny (počtem nabíječek). V případě jiných značek telefonu bude nabití provedeno v případě, že zájemce bude mít k dispozici vlastní nabíječku. Podmínkou nabití baterie je předání telefonu bez SIM karty a vyplnění požadovaného formuláře. V případě, že je telefon zjevně vadný či poškrábaný, vyhrazuje si Vodafone právo jeho přijetí odmítnout. Vodafone neodpovídá za  to, že nabití baterie nebude z  jakéhokoliv důvodu provedeno. Vodafone neručí za  žádnou vadu telefonu, která nebyla prokazatelně způsobena Vodafonem. Vodafone neručí za data uložená v telefonu a neodpovídá za jejich ztrátu při nabíjení.  Doporučte a získejte Každý nefiremní zákazník Vodafonu může doporučit až 10 nových zákazníků. Doporučovaný zákazník musí před aktivací SIM sdělit přidělený kód. Pokud si doporučený zákazník pořídí Vodafone divokou kartu, vzniká nárok na odměnu tehdy, pokud si dobije dalších 500 Kč do 6 měsíců od data aktivace; v případě tarifu po řádné a včasné uhradě Vyúčtování za 2 první celá zúčtovací období. Výše odměny se odvozuje od tarifu využívaného v den, kdy vznikne nárok na odměnu. SMS zdarma jsou poskytovány pod podmínkou, že oba zákazníci využívají tarif Vodafonu a řádně a včas platí Vyúčtování. SMS zdarma neplatí v rámci roamingu. Ceny služeb uvedené jako zdarma jsou zahrnuty v  cenách ostatních poskytovaných služeb. Pokud se v  jakýchkoli materiálech uvádí „Vodafone“, míní se tím samozřejmě česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.


volací jistina

âILICHILI

#113

Volací jistina • Je vratná finanční částka, kterou skládáte při pořízení SIM karty nebo při přechodu z Vodafone karty na tarif

• Slouží jako orientační bezpečnostní pojistka pro kontrolu vašich výdajů Jste nový zákazník?

Nechce se vám skládat Volací jistina? Stačí si pořídit službu Začínáme s Vodafonem a zvýhodněný telefon a my vám dáme na několik měsíců slevu ve výši základního měsíčního paušálu.

Se svým tarifem u nás složíte tuto Volací jistinu.

Tarif Nabito 119

Minimální výše Volací jistiny/limitu bez zvýhodněného telefonu 500 Kč

Minimální výše Volací jistiny/limitu se zvýhodněným telefonem 500 Kč

Tarif, který si u nás pořídíte

595 Kč

3

1050 Kč

Nabito 700

700 Kč

2

1400 Kč

Nabito 1150

1150 Kč

2

2300 Kč

Nabito 2100

2100 Kč

2

4200 Kč

1000 Kč

Nabito 350

Nabito 700

1000 Kč

1500 Kč

Nabito 1150

1000 Kč

2000 Kč

Nabito 2100

1000 Kč

3000 Kč

Uhradili jste svá 3 poslední Vyúčtování řádně a včas? Uvažujete o pořízení nové SIM karty se zvýhodněným telefonem ke svému stávajícímu zákaznickému účtu? Máme pro vás překvapení. V takovém případě už totiž nemusíte myslet na Volací jistinu. Pro tarify Nabito 119 a 350 jsme ji zrušili úplně a pro ostatní jsme Volací jistinu snížili. Jakou Volací jistinu u nás složíte s tím či oním tarifem? Tarif

Volací jistina

Volací limit

Nabito 119

0 Kč

500 Kč

Nabito 350

0 Kč

1000 Kč

Nabito 700

500 Kč

1000 Kč

Nabito 1150

1000 Kč

1000 Kč

Nabito 2100

2000 Kč

1000 Kč

A kdybyste měli zájem jenom o novou SIM kartu bez zvýhodněného telefonu pro svůj současný účet, tak nemusíte Volací jistinu skládat vůbec. Více informací na www.vodafone.cz

Cena aktivace včetně DPH

5

1000 Kč

Jste stávající zákazník?

Počet měsíců čerpání slevy

350 Kč

Nabito 119

Nabito 350

Podmínkou koupě telefonu za zvýhodněnou cenu je používání stejného, popřípadě vyššího tarifu po dobu alespoň 6 měsíců.

Poskytnutá sleva na měsíční paušál 119 Kč

Obě výše uvedené nabídky platí do 30. 6. 2008. Podmínkou koupě telefonu za zvýhodněnou cenu je setrvání na zvoleném tarifu po dobu minimálně 6 měsíců.


âILICHILI

#114 snadná cesta k Vodafonu

123

Snadná cesta k Vodafonu

Vyberte si nejnabitější tarif Nabité tarify přinášejí revoluční možnost využití paušálu na volání a posílání SMSek. Poměr volání a SMSek záleží pouze na vás a může být každý měsíc jiný. Tarif

Nabito 119

Nabito 350

Nabito 700

Nabito 1150

Nabito 2100

Měsíční paušál

119,00 Kč

350,00 Kč

700,00 Kč

1150,00 Kč

2100,00 Kč

100,00 Kč

294,11 Kč

588,23 Kč

966,38 Kč

1764,70 Kč

Cena za minutu

6,00 Kč

5,00 Kč

4,00 Kč

3,40 Kč

3,00 Kč

5,04 Kč

4,20 Kč

3,36 Kč

2,85 Kč

2,52 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

v rámci i nad rámec paušálu

Cena za SMSku v rámci i nad rámec paušálu

Volné minuty nebo SMSky libovolná kombinace

19 min

až nebo až

100 SMS

70 min

nebo až

294 SMS

175 min

nebo až

588 SMS

338 min

nebo až

966 SMS

až nebo až

700 min

1764 SMS

Ovládejte svůj účet sami a získejte slevu 20 % na volání se službou Po svém Cena volání nad rámec paušálu

4,80 Kč/min

4,00 Kč/min

3,20 Kč/min

2,72 Kč/min

2,40 Kč/min

4,03 Kč/min

3,36 Kč/min

2,68 Kč/min

2,28 Kč/min

2,01 Kč/min

Nad rámec svého paušálu voláte o 20 % levněji. Zadarmo vám zařídíme i přehledné podrobné elektronické vyúčtování.

Jenom pozor, jeden hovor na linku Vodafone péče o zákazníky přijde na 30 Kč, včetně 19% DPH!

Vyberte si dárek Rozhodněte se, jestli chcete zdarma balíček z Dárkového koše, nebo zvýhodněný telefon! Buď si můžete pořídit jeden z našich balíčků Balíček

v hodnotě

Balíček extra nabito (20 % hodnoty paušálu navíc) měsíční hodnota celková hodnota

Tarif Nabito 119

24 Kč

48 Kč

Tarif Nabito 350

70 Kč

280 Kč

Tarif Nabito 700

140 Kč

840 Kč

Tarif Nabito 1150

230 Kč

2070 Kč

Tarif Nabito 2100

420 Kč

5040 Kč

Balíček víkendové hovory

neomezeně v síti Vodafone

Balíček víkendové SMS

neomezeně v síti Vodafone

Balíček MMS

4 měsíce

K  aždý Vodafone telefon má jednu standardní a pět postupně stále výhodnějších cen. Čím vyšší tarif, tím levnější telefon!

Více informací najdete na str. 112, bod 3

15 MMSek

Aktuální nabídka našich telefonů je na str. 91 až 103

Každý balíček vydrží zdarma:

2 měsíce

Nebo si můžete pořídit jeden zvýhodněný telefon

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

Více o zvýhodněných telefonech najdete na str. 112, bod 1


snadná cesta k Vodafonu

âILICHILI

#115

ček ý balí n l o v ma! si libo ěsíc zdar e t j e a m ouš Vyzk mu tarifu n ité k Nab

Tři jednoduché kroky ke správnému tarifu, telefonu a službám

A ještě bonbonek navrch! A teď něco, co se může hodit. Jste machři na SMSky nebo brouzdáte rádi po webu? Užívejte si tyto a další služby chytře a úsporně s našimi balíčky! Vybraný balíček si navíc můžete vzít na měsíc jen tak na zkoušku.

Program kamarádi

Připojení na stálo

Neomezené volání a SMSky až na 4 vybraná čísla v síti Vodafone nebo pevné linky v ČR.

Neomezené připojení k internetu a WAPu. Buďte mobilní za skvělou cenu s 99% pokrytím ČR.

175 Kč 147,05 Kč/1 číslo 260 Kč 218,48 Kč/3 čísla

225 Kč 189,07 Kč/2 čísla 285 Kč 239,49 Kč/4 čísla

650 Kč 546,20 Kč/měsíc Nabídka na vyzkoušení si balíčku na 1 měsíc zdarma je platná při aktivaci tohoto balíčku do 31. 8. 2008.

Balíček MMS

Balíček víkendové SMS

Posílání až 15 MMSek do všech sítí.

Neomezený počet SMSek v síti Vodafone během víkendu.

105 Kč 88,23 Kč/měsíc

105 Kč 88,23 Kč/měsíc

Kompletní seznam našich balíčků a další podrobnosti naleznete na str. 82 a na www.vodafone.cz Více o doplňkových Programech najdete na str. 112, bod 4

Od 9. 6. 2

Vodafone nabitá karta

008

Nechcete se vázat a být omezeni, paušálem a přesto volat za stejné ceny jako tarifní zákazníci? Pořiďte si předplacenou Vodadafone nabitou kartu! Stejné ceny za volání a SMS jako u tarifů

Po první provolané minutě účtování po vteřinách

Jednotné ceny volání do všech sítí v ČR po celý den

Žádný měsíční paušál ani vyúčtování

Hodnota dobití

349 a méně

350–699

700–1149

1150–2099

2100 a více

Cena volání za minutu

6,00 Kč

5,00 Kč

4,00 Kč

3,40 Kč

3,00 Kč

5,04 Kč

4,20 Kč

3,36 Kč

2,85 Kč

2,52 Kč

Cena SMS

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777. Veškeré ceny jsou včetně 19% DPH. Cenu volání určuje částka vašeho posledního dobití. Tato cena poté platí do vašeho dalšího dobití, maximálně však jeden měsíc.

Co se také vyplatí vědet Další informace o tarifech, produktech, službách a podmínkách pro zvýhodněné nabídky telefonů najdete na www.vodafone.cz nebo volejte Vodafone prodej 800 777 777. Ceny uvedené v tabulkách v krocích 1-2-3 jsou včetně/bez 19% DPH. Hodnota Balíčku extra nabito je uvedena včetně 19% DPH.


Profile for Čilichili

2008 | 06 | Čilichili: Český nevkus  

Víme, co je nevkusné? Zkusili jsme to zjistit.

2008 | 06 | Čilichili: Český nevkus  

Víme, co je nevkusné? Zkusili jsme to zjistit.

Profile for cilichili
Advertisement