Page 81

Vodafone vás odmÜní za každou hlavu! DoporuÏte nás až 5 kamarádım a získejte od 50 KÏ do 2500 KÏ. Navíc odmÝna Ïeká i vašeho kamaráda.

TeÐ je to ve vašich rukou.

Když nás doporuÏíte svým známým a ti si aktivují nÝkterý z našich tarifı nebo koupí pěedplacenou Vodafone divokou kartu, odmÝníme vás i je. • • • •

mıžete doporuÏit až 5 pĚátel za každého vám pěiÏteme od 50 do 500 KÎ odmÝnu od 50 do 500 KÏ získá i doporuÎený kamarád výše odmÜny závisí na tarifu, který si vaši pěátelé vyberou

PĚehled odmÜn pro vás

PĚehled odmÜn pro vaše pĚátele

Vaše odmÜna, pokud Vaše odmÜna, Tarif, který si vybral máte nÜkterý z našich pokud máte Vodafone doporuÎený kamarád Nabitých tarifİ divokou kartu

Tarif, který si vybral doporuÎený kamarád

OdmÜna kamaráda

Vodafone divoká karta

50

50

Vodafone divoká karta

50

Nabito 100

150

50

Nabito 100

150

Nabito 300

250

50

Nabito 300

250

Nabito 600

450

50

Nabito 600

450

Nabito 1000

500

50

Nabito 1000

500

Nabito 1800

500

50

Nabito 1800

500

Îástky v tabulkách jsou uvedeny vÏetnÝ 19 % DPH.

Jak na to? • pěijÑte se známým do naší prodejny a my už všechno zaěídíme • zavolejte na linku 800 777 710, dejte nám kontakty na pěátele a my zase vyěídíme zbytek • zavolat na 800 777 710 mıžou i vaši pěátelé, staÏí když nám ěeknou, kdo je doporuÏil Dárek pěipíšeme vám i vašemu známému na Vodafone úÏet. Tedy pokud si váš známý s pěedplacenou Vodafone divokou kartou dobije minimálnÝ 200 KÏ nebo s tarifem zaplatí ěádnÝ a vÏas první dvÝ faktury. Pěipsanou Ïástku pak mıžete využít na naše služby.

Co je ještÜ dİležité vÜdÜt? Tato nabídka bohužel neplatí pro zákazníky, kteěí mají tarify Slyším vás, Odepiš, Junior a Vodafone karta bez limitu. OdmÝny jsou urÏeny pouze na Ïerpání našich služeb. Tarifním zákazníkım jsou zapoÏteny do VyúÏtování, tÝm s pěedplacenými kartami pěidáme kredit. Nabídka neplatí pro firemní zákazníky s písemnou smlouvou, ti mohou doporuÏit své Obchodní partnery prostěednictvím speciálního programu DoporuÏte a získejte. Více informací najdete na www.vodafone.cz.

146_refer&gain.indd 1

3/22/07 3:46:49 PM

2007 | 04 | Čilichili: Ať žije alternativa  

Ve světě alternativ, je stále těžší být jiný.

2007 | 04 | Čilichili: Ať žije alternativa  

Ve světě alternativ, je stále těžší být jiný.