a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 33

téma

âILICHILI

#33

? cína hodně pomoci. Některé její druhy, jako je homeopatie, můžou najít uplatnění i u akutních onemocnění virového původu. U bakteriálních infekcí musíme ovšem sáhnout k antibiotikům. Shrnul bych to tak, že alternativní léčebné metody musí mít pevně a přesně stanoveny hranice a meze. Bezhlavé zatracování školní medicíny je nesmysl a alternativní medicíně jen ubližuje. Alternativní medicíně se často vytýká, že ji provozují nekvalifikovaní lidé bez hlubšího lékařského vzdělání... Můj názor je, že alternativní medicínu by měl vždy provozovat člověk s lékařským vzděláním, a musím podotknout, že jsem si s ním nadělal spoustu nepřátel v řadách léčitelů. Podle mě je naprosto

nezbytné odborné stanovení diagnózy a určení způsobu léčby. Laik, který se nějakým způsobem vzdělá například jen v homeopatii nebo akupunktuře, může napáchat obrovské

VS.

?

škody. Třeba v Německu musí mít každý „Heil Praktiker“ dvě zkoušky. Jednu z klasické, školní medicíny, která zahrnuje vzdělání zhruba na úrovni kvalifikované zdravotní sestry, a druhou z oboru alterna­ tivní medicíny, který si zvolí. Funguje to takhle u nás? Ne. U nás měl v této oblasti poslední jas­ nou koncepci ministr Bojar (1990–1992, pozn. red.), který pověřil skupinu lékařů­ ­odborníků vypracováním systému pravidel, která by musel splňovat léčitel vykonávající zdravotnickou činnost. Než byl systém dopracován, tak nastoupil pan ministr Lom, ten prohlásil, že je to nesmysl, a komisi rozpustil. Důsledek toho je, že léčitelé jsou u nás dodnes ve vzduchoprázdnu. Existují, praktikují, ale nejsou oficiálně uznaní, povo­ lení ani zakázaní. Ví se, kolik jich je? Uvádí se něco kolem osmi až deseti tisíc. Samozřejmě neznám všechny, ale osobně vím zhruba tak o osmi, kteří jsou dobří. Nechci vůbec tvrdit, že ti ostatní jsou pod­ vodníci, ale já bych k nim nešel. Je zajímavé, že ti dobří, co mají nadání takříkajíc od pánaboha, jsou velmi rozumní a aktivně spolupracují s lékaři. Jak se díváte na takové ty hodně alternativní směry léčitelství, jako třeba léčbu krystaly a podobně? Já se vždycky zabýval spíš směry, co jsou blízké oficiální medicíně. Například rakouská lékařská komora oficiálně uznala akupunkturu, elektroakupunkturu, homeopatii, homotoxikologii a neurální terapii podle Hunekeho jako plnohodnotné lékařské metody. Pak je ale samozřejmě celá řada dalších praktik, jako je léčba krystaly, léčba rukou nebo psychotronika obecně, které jsou zajímavé, možná mají výsledky, ale já je neznám, a proto si nedovolím se k nim nějak blíže vyjadřovat. Na vlastní oči jsem ale viděl, jak léčitel specializovaný na léčbu energií rukou zastavuje krvácení. A fungovalo to.

VS.

Máte nějakou zásadní výhradu proti alternativní medicíně? Z pohledu léčitelů a kromě věcí, které už jsem zmínil, jako nejasný statut celého odvětví, neexistující kvalifikační standardy a vzbuzování klamného pocitu všespasitelnosti, mi vadí, jakým konfrontačním způsobem se alterna­ tivní medicína prezentuje a prodává. Prohlášení typu, že klasická medicína je odsouzena k zániku a nahradí ji alternativní způsoby léčby, jsou hrozně nešťastná.

Já si myslím, že by oba dva směry medicíny měly fungovat paralelně a doplňovat se. Nic by

celému oboru neprospělo tak, jako stano­ vení jasných pravidel a mezí působnosti. To bohužel naráží na neschopnost léčitelů se mezi sebou dohodnout. Místo aby šli cílevědomě za legislativou, tak se hádají o funkce, navzájem se nectí a pomlouvají se. Ze svého pohledu lékaře se domnívám, že právě rakouský model postupu je vhodný – lékařská komora spolupracuje s lékařskou společností pro homeopatii a akupunkturu, je definováno základní postgraduální vzdělání a teprve po jeho absolvování může lékař praktikovat tyto metody. A to je ku prospěchu pacienta. Co byste řekl na závěr tohoto rozhovoru? Já sám jsem vždy propagoval myšlenku, že nekonvenční (alternativní) metody nic nenahrazují, ale naopak rozšiřují paletu metod a postupů v péči o nemocné. O to víc je někdy smutný fakt, že je nutno v demo­ kratickém státě často bojovat za prosazení dobré věci.

Profile for Čilichili

2007 | 04 | Čilichili: Ať žije alternativa  

Ve světě alternativ, je stále těžší být jiný.

2007 | 04 | Čilichili: Ať žije alternativa  

Ve světě alternativ, je stále těžší být jiný.

Profile for cilichili