__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 9 | 2013

CO BUDE PO NÁS

ZKUSTE LAYAR TADY


ROZJEZD Fakebook

Josef Bodyguard Rychtáĥ Narodil se pĥed dávnými a dávnými lety. Pracuje jako Ochránce slabých a bezmocných. Ženatý se závazky. Toto se líbí: 10 000 000 nás všech Ivetka pláĆe

Ĥíct Ano |

Ĥíct Ne|

Dát si doutníĆek

Ivetka je mĭj zlatý oslík.

Ivetka bumbá

Ivetka se smĕje

Ivetka se vdává

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka nemá žádné problémy s alkoholem, tvrdí Rychtáĥ Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku:

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka má všechny problémy s alkoholem, tvrdí Rychtáĥ Džambulka sedĕla v restauraci a koukala vlevo Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka je úplnĕ zrychtovaná, tvrdí Martucci Džambulka spí pĥedevším v noci BLÝSK Deník Blýsk: Dobrý den, odcházejí nám Ćtenáĥi. Myslíte, že by šlo dodat nĕco šīavnatĕjšího?

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka mlátí Rychtáĥe BLÝSK Deník Blýsk: Skvĕle! To bychom mĕli rozvinout. Mohl byste jí to vrátit? ZranĕníĆko? ŽluĆníĆek naštorc? Zlomené ucho?

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka píše tvrdé y ve slovĕ richtáĥ, tvrdí Rychtáĥ BLÝSK Deník Blýsk: Ale to je opravdu veliké zklamání. Nemohl byste jí, prosím vás, aspoğ nalít?

Foto: Proŏmedia

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Džambulka pĥelezla na útĕku plot, a pak ho omylem pĥelezla zase zpátky, protože na to zapomnĕla

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Uživatel Bodyguard byl oznaĆen v Ćlánku: Nejsem žádná Džambulka, tvrdí Džambulka Uživatel Bodyguard napsal na zeĐ Jirka Pomeje Co nás Ćeká po svatbĕ, Jirko? Jirka Pomeje: Ještĕ nevim. Co bys ĥek na scénáĥ: Ćekáme miminko, potrat, rodinné neshody, domácí násilí, usmíĥení, náhlý rozvod? Bodyguard: Neni to nuda? Tak dvĕ tĥi titulky, víc ne. Jirka Pomeje: Sakra, sakra, máš recht. Tak Ćekáme miminko, potrat, vrací se Martucci, Macura páchá sebevraždu, Iveta utíká do lesĭ, žije se smeĆkou divokých psĭ, nauĆí je chlastat, ty ji zachráníš, ona zjistí, že je zamilovaná do rotvajlera, ten je na odvykaĆce v léĆebnĕ, tam se poštĕkáte, on tĕ sežere a Iveta bude chodit nešīastnĕ hrabat na tvĭj hrob. Bodyguard: Paráda! Kolik mi to hodí, až budu mrtvej?

3


ROZJEZD

Co vás čeká A jémine 6 8 10 14 30 36 42 46 50 56 58 62

BedĜich nezná pĜísloví Kmenové buĎky z výšky Kde zase je ten pes? Kam Ýumí Sibyla? Preholka s postholkou Üeši ven Muži nejsou ani z Marsu Mít prachy, nevadí V Keni nic neni Hrušky, to je moje Kultura hlavnç pro nás Když se mydlej muzikanti

123: Vodafone 66 68 70 72 75 76 78 88 89 90 92 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Mobilní web a aplikace PĜipojení sËVodafonem Pro vçrné zákazníky PĜedplacené karty Všechno oËtelefonech Volací jistina PĜíslušenství Roaming Vymyšleno pro ŏrmy Vymyšleno pro jednotlivce

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 8. 2013. Datum vydání 1. 9. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 10/2013 15. 9. 2013 MKÜR 15371. Nedej zahynouti nám ni vedoucím. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Nedej zavinouti ani rudnoucím. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

Nejezte to, Karas!

ÜILICHILI ZA DESET LET ěeditelka redakce – Markéta Cannes Lion Moreno Šéfredaktor – Michal Majitel Ýajovny Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Guru životního stylu Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Water bailiff Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Trenér Sparty Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Jogín Novák, Filip Skokan roku HoráÝek, Martin Prezident Groman, Jakub Copywriter König, Máša Máma Dudziaková DesignéĜi – Petr Antonín Kratochvíl Toman, Tomáš V klidu Trnobranský, Jakub Dekoratér na svatbách MaĜík Online guru – Jakub PĜekladatel Kašpárek Manažer – Marek Platón Slezák ProdukÝní – Pavel ěeditel StĜední zdravotní školy pro dívky Matuška DTP – Aleš Dçda DuroĎ Asistenka – Lenka Chovatelka psĶ Ciznerová ManažeĜi inzerce – Marek Žebravý mnich Hammerschmied, Zdençk VËAudinç Vaculík ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Zlatá slavica Rückschlossová Obálka – Tomáš Tate Modern Müller

Návštěvníci byli za našich mladých let kult. Nepodceňuju fakt, že jim ruská výchovná série Elektronek nebo slovenský ufo-epos Spadla z oblakov nemohly konkurovat už proto, že se v nich nikdo nesvlíkal (díkybohu!). Především ale měli ve srovnání s pionýrskou masírkou nebo tragicky neumělým poletováním v kanalizační trubce co nabídnout: zmáknuté cestování časem, laserovou pilku, požírací kufřík… Možná ještě tak Smolíkovi z Maďarska je tenkrát mohli natřít, to by ovšem Týna nesměla být kreslená. Návštěvníci byli zkrátka plní naděje, že nás v budoucnu čekají super věci, teda kroA časák vám ožije mě toho konce světa, co předpověděl CML, ale z toho T přece sešlo. Asi jste si všimli, že nás tenhle seriál po letech kapku chytnul. No, a protože rok 2000 už je dávno za námi a amarouny furt nikde, mrkli jsme do budoucS aplikací Layar objevíte v tomhle ČILICHILI nosti sami. Ten recept jsme teda neschrastili, ale jinak spoustu tajného obsahu. Třeba speciální video jde z toho všeho pokroku hlava kolem.= u rozhovoru. Stáhněte si Layar do mobilu nebo michal.schindler@vodafone.com tabletu a hledejte v časáku tohle logo. Pak už stačí jen Layar spustit, namířit a… =

Stáhněte si Layar

<

<


Duel

Starej : Mladej Pomalu aËsËrozmyslem

1:0

Rychle aËzbçsile

Zatáhne za vás veÝeĜi aËodveze vás autem

1:0

Budete mu pĶjÝovat, aËjak uvidí revizora, zdrhne

Ví toho spoustu oËpravçku, tĜeba kdo byl Dean Reed

1:0

Zná akorát Facebook

Máte pár kilo navíc? Neva, on je na tom hĶĜ

1:0

Má kritické oko aËnebojí se ho použít

Za ta léta už se nauÝil samostatnosti

1:0

Budete mu dçlat iËmaminku

5:0 Tak a schválně jestli poznáte, kolik nám tak v průměru je. Změna k lepšímu

OKÉNKO DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

INFORMAČNÍ DIETA T

Rasisté se spojují SKRYTÁ REKLAMA

Český svaz rasistů, polské hnutí Nesolydaryta s kolorowanymi, německé sdružení Golf und Adolf, turecká strana Türkye Bumtarat, Arabský džihád a další desítky rasistických organizací se sešly na ustavujícím Vezmçte si na spoĜení hypotéku! Robber bank vám bude kongresu Světové rasistické ligy. Po úvodních proúvçr na spoĜení úroÝit jen 5 procenty roÝnç pĜi jevech šéfů jednotlivých organizací, za které každý řečník dostal rovnou napravidelném splácení! kládačku od ostatních, se UspoĜte 5000ËKÝ mçsíÝnç jen za Fuj! T delegáti kongresu shodli 5250ËKÝ mçsíÝnç! na společném hesle „My jsme nejlepší“ a na jednotném postupu proti soČeská obchodní inspekce pohrozila fir- bě navzájem. = mě Spojené pekárny Písek ukončením výroby, pokud bude i nadále své výrobky označovat jako „Pečivo z  Písku“. Všechny odebrané vzorky totiž obsahovaly jen minimum písku. Pekárna slíbila nedostatek napravit. =

CHTæLI BYSTE SPOěIT, ALE NEMÁTE ZËÜEHO?

Foto: Proŏmedia

Falešné potraviny znovu útočí

Bleskově

T

VĚDCI SE POPRALI O TO, KDO MÁ VĚTŠÍ IMPAKT FAKTOR. Na internetu jsou kËdostání desítky slevových serverĶ za výhodné ceny. Školky vËPraze zaÝaly nabízet dálkové studium. Na Ýeský trh míĜí BIO umçlá hmota.

<

<

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Cesta do pravěku Klasická situace – když se nám nelíbí přítomnost, utíkáme do budoucnosti, a když se nám nelíbí budoucnost, vracíme se volky nevolky do přítomnosti. Máme to v genech, adorovat budoucnost a prchat od ní. aplikují. De fakto si připadají jako první prototyp. NeA  máme to taky ve filsmrtelné lidské vědomí v robotickém těle. Zatím se mech, jak by to mohlo trochu mlží kolem toho, jak to prakticky zaonačit. Opvypadat. Nemálo lidí dotimální je wellbutrin, případně mirzaten, ale nechci konce žije dojmem, že nikomu nic podsouvat. Že k něčemu podobnému spěse na ně ty pokročilé jeme, je bez debaty. Třeba já. Právě jsem se sem vrátil technologie už zvolna na návštěvu z roku… ani to radši nebudu uvádět. Mohl jsem si vybrat různé časy a místa, ale já celý takzvaný život prožil v Praze, a tak jsem se nechal teleportovat sem. „Teleportovat“ – ten pojem užívám jenom proto, že ho znáte. Ve skutečnosti je pohyb časem přece jenom složitější než vlézt do turniketu, zmáčknout čudlík a zmizet ve fialových blescích. Něco vás to bude stát, nechat si vyrobit prehistorické levisky 501, zkazit si zuby, vyfasovat artrózu, workoholismus a hadry ze Zary, vůbec dostat ve fundusu živé tělo, protože tělo tady u nás nehraje roli. Stojí to ale za to. Nemalá

psychická lázeň – rozjebané ulice, zmatek, korupce, autentická strava, Zděnda Pohlreich, ODS, Billa, Jack Daniel’s. Posadit se na chvíli k PC a vyslechnout autentickou zprávu: „Milujem rafting. Možno to zní kruto, ale bez pobytu na divokej vode by moj Čirá pravda život ztratil zmysel.“ T Divoká voda, cha cha. ČTYŘI Z PĚTI HR Nepotřebuju vidět ty- MANAŽERŮ JSOU ranosaura rex, můj šá- PRO ZAVEDENÍ lek kávy je rok 2013. = OTROCTVÍ.

<

Zubní lékaĜi špatnç nesou, že si na nç pacienti otevírají hubu. Vlnu start-upĶ vystĜídala vlna ŏnish-downĶ.

60 – Přísloví. Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

6

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


unite all originals

adidas.com/originals


ROZJEZD

Neuvěřitelné

T

Muž, který předpověděl úplně všechno, se nemýlil James Robin, jasnovidec z Norfolku, se systematicky zabývá tvorbou všech možných variant budoucnosti. Medicína na postupu T Na rok 2014 například předvídá prohloubení hospodářské krize, stagnaci, hospodářské oživení, celosvětový bankrot a nebývalou konjunkturu. U potomka britského královského páru Uvěřitelné předpověděl, že to bude Parlament schválil povinné očkování dětí i dospělých T dívka, chlapec, proti alkoholu. Na očkované jedince nebude mít alkohermafrodit, bezpohlavhol žádný vliv, budou ho proto moci vypít libovolné ní bytost, mimozemšťan množství a následně např. řídit auto, provádět složia zabržděné nadýmání. té lékařské úkony či pracovat ve výškách. Vedlejšími Pozoruhodné je, že se účinky použití schválené vakcíny jsou motání při chůjasnovidec takřka Na jednoduchý trik, jak zi, ztráta koordinace pohybů, zvýšená potřeba sociální u každé budoucí události zabránit prokrastinaci, komunikace a ranní nevolnost. = trefí, svými úspěšnými tedy bezcílnému odklápředpověďmi už naplnil dání úkolů na později, přišli v americké několik knih.= firmě Moodle. Prokrastinaci tu nastavili jako hlavní pracovní náplň, která se na konci měsíce hodnotí a její výsledky zaznamenávají. Zaměstnanci, kterým se prokrastinace nově vnucuje, ji začali považovat za nenáviděný úkol a snaží se ji co nejdál odložit usilovnou pracovní NOVÝ VÝZKUM činností. Jiný způsob boje s prokrastiBIOLOGOVÉ DOHÁNĚJÍ SVĚT nací používají velcí výrobci v Číně, kde Üeští odborníci zËÚstavu analýzy mrĎavých vçcí zahájili se za odkládání práce střílí. = výzkum kmenových bunçk.

Očkování proti chlastu

Prokrastinace je vlastně práce

<

<

pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka

8

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Foto: Proŏmedia

<


ROZJEZD Čumenda

Wyandotte County Lake Park, Kansas, březen 2012

10


ROZJEZD

Lincoln, Nebraska, duben 2012 Portland, Oregon, červen 2012

Svět podle Maddie THERON HUMPHREY DĚLAL FOTOGRAFA V DOBRÉ FIRMĚ, MĚL DOST PENĚZ A MÁMA NA NĚJ MOHLA BÝT PYŠNÁ. ALE Z FOCENÍ DALŠÍCH A DALŠÍCH PRODUKTŮ NA PRODEJ MU BYLO SMUTNO.

Foto: Maddie on Things, Theron Humphrey, Chronicle Books

Nedělal nic, na co by mohl být pyšný, co by miloval a jednou to mohl ukázat dětem, aby věděly, za čím má člověk jít. Pak dostal kopačky, umřel mu děda a  Theronovi švihlo. Nechal práci prací, vlezl do staré dodávky a rozhodl se projet všechny americké státy a každý den poznat a vyfotit jednoho člověka. A vyprávět jeho příběh. Než vyjel, zastavil se v psím útulku, aby měl parťáka. Vzal s sebou na cestu Maddie, aniž by věděl, že právě ona bude tím, kdo ho na cestě naučí nejvíc. Třeba co? Třeba že stojí za to probudit se každé ráno a být za to vděčný. Nebo že rosteme tím, že k něčemu přilneme. A hlavně to, že už jenom na něčem stát může být boží. =

<

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


ROZJEZD Čumenda

„TOHLE JE MĵJ OBLÍBENÝ OBRÁZEK SËMADDIE. LÍBÍ SE MI, JAK KěIVKY JEJÍHO TæLA KOPÍRUJÍ HORY VËPOZADÍ. LÍBÍ SE MI HRA BAREV. AËLÍBÍ SE MI, JAK JEDNODUŠE TEN OBRÁZEK VZNIKL. OSLOVOVALI AËFOTILI JSME LIDI VËCOLORADU, AËKDYŽ JSME SI DALI ORAZ, JENOM JSME TAK BROUZDALI MæSTEM. NO AËNAJEDNOU...“ 12

Basalt, Colorado, duben 2012


ROZJEZD

Foto: Maddie on Things, Theron Humphrey, Chronicle Books

Canton, Ohio, listopad 2011

Theron Humphrey’s Maddie, srpen 2012

Z Theronova putování s Maddie vznikla kniha a celý webový projekt. Mrkněte na:

www.maddieonthings.com

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

180 STUPŇŮ BUDOUCÍ PRAHY Jak je uvidçt na vlastní oÝi? KROK 1: Drapnçte svĶj chytrý telefon.

KROK 2: OtevĜete si App Store (pokud máte iPhone nebo iPad) nebo Google Play (pokud máte zaĜízení sËAndroidem). KROK 3: Najdçte aËstáhnçte si aplikaci Layar. Je úplnç zadarmo. KROK 4: OtevĜete Layar. Mrknçte skrz nçj na tuhle dvojstránku. AËuvidíte, co se zaÝne dít.

CO BUDE PO NÁS Když porovnáte dnešek s rokem 1963, je to neuvěřitelný skok. Na rozdíl od těch dávných let lidé dlouhodobě žijí na vesmírných stanicích, přes počítač běžně konverzujeme napříč kontinenty a televizi sledujeme na kapesních telefonech. A pokud se ze způsobu, jakým se mění svět, dá usuzovat na budoucnost, příštích padesát let bude ještě o něco neuvěřitelnějších. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá Foto: Ollie Bland, Profimedia, archiv

14


Takže co nás podle předpovědí čeká v roce 2063? Vědci budou pěstovat lidské orgány v Petriho miskách, aby nahradili ty opotřebované. Rakovina nebude a díky genové terapii se běžně dožijeme 100 let. Auta budou jezdit sama a to, kam chcete jet, zjistí díky propojení s nano-počítačem a vaším mozkem. Dovolená bude mnohem dostupnější jednak díky letadlům desetkrát rychlejším než zvuk a také kvůli virtuální realitě, která kolem vás vystaví pláž, aniž byste se kamkoliv museli hnout. A změny ve světě obchodu způsobí, že mnohem větší množství věcí bude vypadat přesně tak, jak budete chtít, za mnohem nižší ceny. ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

BYZNYS BUDE OSOBNĚJŠÍ „Sedmdesát procent dnešních firem nebude existovat, nebo bude alespoň vypadat úplně jinak,“ říká Owen Greaves, futurista a šéf společnosti Shorebridge Technology Group. „Firmy nebudou moci vyšroubovávat ceny, protože příští generace nebude chtít vlastnit hudbu, auta nebo domy – bude stačit jednorázová přístupnost a ceny klesnou,“ vysvětluje. „Výrobci a prodejci budou nabízet za naše peníze víc – 90 % dají zdarma a za zbývajících 10 % zaplatíme. Stále víc věcí bude zadarmo, ale zdarma vás vždy dostane tam, kde už si můžete

>

15


TÉMA

říkat o peníze,“ upozorňuje Greaves. Jeho kolega Richard Worzel z Toronta doplňuje: „Firmy budou své produkty vyrábět tak, aby uspokojovaly co nejvíce požadavků zákazníka, od zábavy až po auta. Proces výroby začne pomocí počítačem řízených designérských programů. Plně automatická výrobní linka pak zboží vyrobí a asi tak za jeden den od objednávky zboží dostaneme domů,“ říká Worzel. A jestli to bude takhle pokračovat, možná se dopraví i samo.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (MOŽNÁ) PŘEŽIJE „V budoucnosti už nebudeme potřebovat ropu, protože přijdeme na to, jak získávat dostatek energie ze Slunce,“ vysvětluje Ramez Nalam, futurista, který se trvale udržitelným rozvojem zabývá léta. „Každých 88 minut dopadne na Zemi 6000krát více energie, než potřebujeme na rok. Během blízké budoucnosti budeme díky moderním technologiím schopni tuto energii zachytit a uskladnit na dobu, kdy Slunce nesvítí. Vědci také pochopí, jak získávat energii z řas,“ vysvětluje. Jiní předpovídači se domnívají, že ropa tu zůstane, jen se bude těžit jinak. Richard Worzel zmiňuje kanadské zásoby ropy na světě ve formě ropných písků. „Přijdeme na to, jak z nich tu ropu vytěžit,“ prorokuje. A také upozorňuje na nutnost snížit emise skleníkových plynů, které by měly v příštích padesáti letech zvednout průměrnou teplotu na zemi o 2° C, což by mohlo způsobit celou řadu změn. „Změny klimatu budou mít jistě důsledky na způsob, jakým žijeme. Dnes ale opravdu nevíme jaké. Klima je chaotický systém, který se nedá předvídat,“ dodává.

PRVNÍ FUNGUJÍCÍ SOLÁRNÍ PANEL A BATERIE Datum narození: 4 . Ĝíjna 1955 Místo narození: Georgia, USA RodiÝe: Vynálezci Gerald Pearson, Calvin Fuller aËDaryl Chapin

Kmotr: Telefonní operátor Americus

na to, aby zaznameMEDICÍNA BUDE naly vaše myšlenky VŠEMOCNÁ a poslaly je druhým Lékaři předpovídají, že rakovina do lidem – nastane jakási roku 2030 úplně zmizí a genetické forma elektronické testy umožní individuálně namítelepatie,“ pokrachané léky a terapie na jakoukoliv čuje Richard Worzel. nemoc. Genetické testování bude Roboti budou sloužit levné a univerzálně dostupné, takže mimo jiné jako avataři se každý bude moci nechat vyšetřit těchto myšlenek před- UMĚLÉ a zjistit, jaké nemoci ho v budoucnu vádějící lidské emoce ORGÁNY možná potkají a jak je léčit. ZraBUDEME PERMANENTNĚ PROPOJENI a řeč těl na dálku. Ji- Üím dál víc souÝástek sama nění nebo nemoci, na které geneS novými technologiemi možná nebudeme potřebovat -Dong Yim, student sebe dokážeme vyrobit. tická terapie nestačí, se nahradí vůbec vycházet z domu. „Virtuální a rozšířená realita změní interaktivního umění, umělými částmi těla či orgány. Při Zdá se, že je jen otázkou naše dosavadní způsoby komunikace. Počítači řízené kon- pracuje na stavbě operacích budou lékaři úzce spoÝasu, kdy je poskládáme taktní čočky vám promítnou obrázek jakékoliv osoby, jako robotů s  rukama lupracovat se stroji, které samy dohromady do celé umçlé by stála přímo před vámi. A počítače budou dost chytré a nohama, kteří umějí stanoví diagnózu a samy operaci bytosti. Technogolema. tančit, mávat a kývat se provedou. Podle informací IBM už v souladu s uživatelovou reakcí. „Když o něčem jejich nejnovější počítač Watson mluvím, vím, že někdy kývu hlavou,“ říká. „Kdyby to uměl studuje medicínu, aby mohl v příštím desetiněkde daleko ode mě dělat robot místo mého videa v tele- letí pomáhat lékařům s diagnostikou. V soufonu, bylo by to efektnější? Bylo by to expresivnější než časné době jsou na světě tři nemocnice, kde videopřenos mojí tváře? To je základní otázka, kterou teď již roboti pomáhají s šitím a dalšími úkony, studuji,“ dodává. Roboti a počítače také převezmou velkou které svedou lépe než ruka chirurga. část lidské práce. „Zautomatizujeme lidskou myšlenku, Futuristé se shodují, že s pokrokem lékařpráci budou vykonávat chytré stroje,“ říká Owen Greaves. ské vědy se průměrná délka života vyšplhá „Stejně jako jsme zautomatizovali zemědělství, průmysl přes stovku. V takovém případě tu za pár desía teď služby, zautomatizujeme také práci mentální. A to tek let ještě budeme, abychom si ověřili, jestli umožní lidstvu přicházet s ještě lepšími nápady na zlepšení se jejich futuristické vize opravdu naplnily. životního prostředí a našeho vlastního zdraví,“ dodává.

<

16

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


NANOBOTI

Nanomedicína bude pomáhat léÝit aËžít déle Thomas Chang, vedoucí oddçlení výzkumu umçlých bunçk aËorgánĶ na lékaĜské fakultç McGillovy univerzity, vyvíjí náhrady krve, umçlé buĎky aËorgány aËminiaturní mašinky menší než lidský vlas, které umçjí pracovat uvnitĜ tçla.

17


TÉMA

Nejlepším způsobem, jak předpovědět budoucnost, je vynalézt ji, říkalAlan Kay. Těmhle lidem se to povedlo. Podívejte se na ty, kdo vynalezli dnešek.

18


STEVE JOBS

GEORGE LUCAS

GORDON MOORE

Když se Jeff Bezos dožil tĜicítky, byl za vodou. Na pozici viceprezidenta banky vydçlával šestimístné cifry aËpĜed sebou mçl samá pozitiva aËsociální jistoty. Jenže on vidçl dál. PĜi surfování tehdy ještç panenskou internetovou sítí zjistil, že poÝet jejích uživatelĶ roste oË2300Ë% za mçsíc. Dal výpovçá aËzaŏnancoval start portálu sËpoetickým jménem Amazon. Internetové knihkupectví nebylo zdaleka prvním virtuálním obchodem. To, že hned od zaÝátku geometricky rostlo, bylo díky Bezosovç jasné pĜedstavç, co lidé od obchodu chtçjí – dokonalý systém vyhledávání, struÝné aËpĜesné informace oËkaždém kusu aËbezchybný zákaznický servis. Za rok se ŏrma rozrostla zËgaráže aËpçti lidí na hangár, sto zamçstnancĶ aË16 milionĶ obratu. Za další dva roky bylo zamçstnancĶ 3000 aËobrat se pĜehoupl pĜes pĶl miliardy. Když se Jeffa vËroce 1999 ptali na jeho vizi, prohlásil, že ji sice má, ale že je tak obsáhlá, že ji vlastnç nedokáže nikomu vysvçtlit. Ale zĜejmç funguje aËfungovat bude. Jen génius Bezosova typu dokáže pĜeklopit Ýtení do digitálního vçku tak jednoduchým strojkem, jako je Kindle.

Guru jableÝné ŏrmy se už dávno stal legendou, aËto jednak díky své genialitç aËdruhak kvĶli schopnosti taky dojem génia budit. Nevymyslel sice ani osobní poÝítaÝ, ani systém jeho ovládání ikonkami, ani mp3 pĜehrávaÝ, nicménç ho navždy budeme za otce elektronických mazlíkĶ považovat. Jeho pĜínos spoÝíval hlavnç ve schopnosti vytvoĜit vizi aËneochvçjnç za ní jít. Když si usmyslel, že stylus je zbyteÝnost, protože Ýlovçk jich má na rukou deset, poslal ho do vçÝných lovišĨ. Své vývojáĜe dokopal kËjednoduchému vyhledávání vËiTunes aËpĜesvçdÝil celý svçt, že tablet není pitomost, ale životní nutnost. Jeho kolegové dodnes tvrdí, že kolem sebe šíĜil „pole ohýbající realitu“.

Když se mladý režisér rozhodl natoÝit tĜídílnou vesmírnou operu oËLuku Skykillerovi (fakt se tak mçl jmenovat), nemohl si vybrat horší dobu. Filmový byznys ovládala velká studia, která oËmilionovém projektu nechtçla ani slyšet, neexistovaly potĜebné trikové technologie aËvËkurzu byly spíš drsné pĜíbçhy typu TaxikáĜ nebo Rocky aËpolitická dramata jako Všichni prezidentovi muži. Jenže Lucas si nedal Ĝíct. Buá vËzáblesku vizionáĜství nebo zËÝirého zoufalství vymçnil podstatnou Ýást svého režisérského aËscenáristického honoráĜe za práva kËmerchandisingu aËcopyright kËpĜípadným pokraÝováním. Oŏciálové zË20th Century Fox, kteĜí ŏlm distribuovali, po nabídce skoÝili. Lucase podporovali vlastnç víceménç jen proto, že se jejich šéfovi se líbil LucasĶv pĜedchozí ŏlm, Americké grafŏtti. Když Hvçzdné války pĜišly vËroce 1977 do kin, strhlo se peklo. Nejenže podceĎovaný ŏlm vydçlal jen vËUSA pĜes Ýtvrt miliardy, ale celých 100 milionĶ pĜiteklo Lucasovi do kapes zËprodeje ŏgurek aËhraÝek založených na hrdinech ŏlmu. ZËLucase jeho rozhodnutí nejenže udçlalo miliardáĜe, ale pĜedevším navždy zmçnilo ekonomiku ŏlmového prĶmyslu. AËvlastnç iËŏlm jako takový.

Na to, abyste vybudovali ŏrmu, jako je Intel, nesmíte být žádné oĜezávátko. Na to, abyste ještç pĜed jejím založením pĜedpovçdçli, jakým smçrem aËjak rychle se bude rozvíjet, musíte být Gordon Moore. Slavný zákon, který (zhruba) praví, že výkon procesoru se každých 18 mçsícĶ zdvojnásobí, vyslovil jeho autor vËroce 1965, celé tĜi roky pĜed tím, než procesory zaÝal vyrábçt. Zákon platí dodnes aËnavíc se jím Ĝídí nejen vývoj polovodiÝĶ, ale vËpodstatç všechna odvçtví moderní elektroniky – od televizí až po pevné disky.

Illustrace: Matt Hall, &&& Creative

JEFF BEZOS

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ALFRED E. KAHN Profesor ekonomie na Cornwellské univerzitç pĶsobil vË70. letech vËadministrativç prezidenta Cartera aËbyl pĜesvçdÝen, že létání nemá být výsadou pijcĶ šampaĎského, ale že jeho budoucnost je vËposkytování levné dopravy co nejširší vrstvç zákazníkĶ. VËrozšíĜení letecké dopravy ovšem stál 40 let starý zákon, který nakazoval aerolinkám nechat si schvalovat rozhodnutí oËcenç letenek vládním výborem. Jakmile byl na KahnĶv popud zákon zrušen, obrátil se svçt aerolinií vzhĶru nohama. Nepružní mamuti jako Pan Am za pár let zkrachovali aËna jejich místo se natlaÝili malí dopravci, kteĜí neslibovali cestujícím kaviár aËmasáž nohou, ale levnou letenku. AËod té doby máme levné aerolinky.

RUSSELL SIMMONS Koncem 70. let se zaÝaly zËBronxu ozývat rýmy podmalované beaty. Hudební exekutivci to mçli za výstĜelek, který za pár mçsícĶ odumĜe. Zkušenost jim Ĝíkala, že muzikant musí mít dlouhé vlasy aËkytaru aËne kšiltovku aËdva gramofony. Student sociologie Russell Simmons ovšem budoucnost hip-hopu vidçl jinak. Dal dohromady label Rush Communication, pozdçji pĜejmenovaný na Def Jam. Nahnali do studia kamarády aËvýsledkem byl první hiphopový singl vËTopË5 americké hitparády. Simmons pĜidal ŏlmové studio, televizní komediální seriál, Ýasopisy, znaÝkové obleÝení, agenturní síĨ aËreklamní ŏrmu. „Když jsem vËroce 79 promoval první párty, lidi mi tvrdili, že hip-hop je mrtvý,“ prohlásil Simmons vËjednom rozhovoru. „Dvacet let poté už jsme prodávali iËhiphoperské spodní prádlo.“

<

19


TÉMA

LIDI, KTEŘÍ BUDUJÍ ZÍTŘEK Tyhle pány a dámy můžeme vidět při práci právě teď.

MICHAEL POLLAN AËJAMIE OLIVIER Dva lidi, kteĜí mçní náš pĜístup kËjídlu. První je publicista, který pĜesvçdÝil svçt, že souÝasný potravinový byznys obĜích korporací, kdy jídlo cestuje tisíce kilometrĶ aËdozrává pod umçlým osvçtlením na lodích, pĜípadnç se honí prášky vËdrĶbežárnách, je nezdravý, nepĜirozený aËškodlivý pro životní prostĜedí. Druhý se ze pozice celebritího kuchaĜe navezl do veĜejného stravování tĜeba ve školách aËÝím dál víc se mu daĜí pĜesvçdÝit vlády civilizovaného svçta, že je dobré dávat dçtem kvalitní místní jídlo aËuÝit je vaĜit. DEBORAH ESTRINOVÁ VizionáĜka aËpropagátorka nové éry informaÝních sítí. Prosazuje projekty inteligentních mçst, integrovaných sítí sbçru aËzpracování dat, internet vçcí aËdalší technologie založené na celosvçtové propojenosti aËspolupráci.

20

MUHAMMAD YUNUS

WENDELL LIM

MICHAEL GRÄTZEL

Držitel Nobelovy ceny za ekonomiku, který prosazuje boj sËchudobou pomocí systému mikropĶjÝek. Svou teorii zaÝal sám pĜevádçt vËpraxi, když vËrodné Bangladéši pĶjÝoval nejchudším vesniÝanĶm malé Ýástky (vËĜádu desítek dolarĶ). Ukázalo se, že mikropĶjÝky staÝí kËnastartování drobného podnikání, pĜeruší zadlužování vçĜitelĶ aËnavíc generují iËdrobný zisk. Yunus pĜesvçdÝil bangladéšskou vládu kËzaložení banky Grameen, která se specializuje na mikropĶjÝky, aËkterá úspçšnç pomáhá nejchudší vrstvç obyvatel.

Profesor biochemie na UCLA. Zabývá se biologickými procesy na bunçÝné úrovni aËhledá zpĶsoby, jak stejné principy využít vËostatních odvçtvích lidské Ýinnosti. Jeho obor, nazývaný syntetická biologie, je považován za jeden zËnejperspektivnçjších technologických oborĶ blízké budoucnosti.

Vynálezce solárních bunçk aËdržitel prestižní Millenium technology prize pĜišel na to, jak mnohonásobnç zefektivnit pĜíjem sluneÝní energie. Napodobil zpĶsob, jak se svçtlem pracují rostliny pĜi fotosyntéze, aËenergie, kterou je takhle schopný získat, je mnohem levnçjší než energie získaná zËtradiÝních fotovoltaických ÝlánkĶ. Díky Grätzelovi se jednou možná obejdeme bez elektráren, protože vám energii budou vyrábçt tĜeba obyÝejná domovní okna.

ELON MUSK Zakladatel platebního portálu PayPal nejenže pomohl nastartovat internetové obchodnictví, ale bokem si pĜivydçlává jako investor aËvývojáĜ elektromobilĶ aËprĶkopník komerÝní vesmírné dopravy. Jeho ŏrma Tesla Motor je nejvlivnçjším designérem aËvýrobcem automobilĶ na elektĜinu. Jeho prototypy mají nejvçtší šanci konÝenç opravdu udçlat zËelektromobilĶ masovku.

GREGG ZEHR Ülovçk, který pro Amazon vymyslel funkÝní e-knihy, aËvyĜešil tak problém spousty domácností, kam dát velkou knihovnu. Díky práci tohohle chlapíka aËjeho týmu se zmçnil aËdemokratizoval knižní byznys aËuž dnes ušetĜily miliony tun papíru.

<


LIDI, CO UŽ ŽIJÍ POZÍTŘÍ

Nebudete tomu věřit, ale dnešní děti už tvrdě makají na tom, jak změnit svět pro naše vnoučata. A některé jsou v tom pořádně daleko.

JOHAN KALLENBACH (17)

EESHA KHARE (18)

ADAM BOWMAN (18)

JESSIE MACALPINE (17)

Má za sebou nçkolik úspçšnç vyĜešených projektĶ vËpokroÝilé bioinformatice. Zabývá se designem nového druhu lékĶ, které dokážou samy identiŏkovat aËopravovat poškozené Ýásti bílkovinových ĜetçzcĶ. VËbudoucnu by takové léky mohly úÝinnç léÝit nemoci od rakoviny až po tuberkulózu.

Studentka se zálibou vËbiochemii vyvinula supervodivý nanomateriál, který už vËsouÝasnosti spouští revoluci ve výrobç baterií. Materiál dokáže absorbovat tĜikrát víc energie než souÝasné baterie, vydrží až 10x víc nabití aËhlavnç dosáhne plné kapacity nabití bçhem nçkolika desítek vteĜin.

Svépomocí dokázal vynalézt aËsestavit jednoduchý aËlaciný generátor nízkoenergetické plazmy, která byla doposud dostupná jen pro nejdražší experimenty ve špiÝkových vçdeckých laboratoĜích.

Kanadská studentka publikovala práci, ve které dokázala, že obyÝejný hoĜÝiÝný olej dokáže sËvysokou úÝinností likvidovat parazity šíĜící malárii.

IONUT ALEXANDRU BUDISTEANU (19) Rumunský student vyvinul autopilota, který dokáže sám ovládat aËnavigovat automobil vËbçžném mçstském provozu. Zatímco slavný Googlemobil stojí 75Ë000 dolarĶ, IonutĶv robot se dá postavit za necelé 4000.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ZEYU LIU (17) HANNAH CONSTANCE WASTYK (17) Pomocí cílené genové manipulace objevila metabolickou slabinu vËmelanomových nádorech aËvyvinula léÝebný postup, který likviduje rakovinové buĎky, aniž by poškozoval zdravé tkánç.

Kanadský stĜedoškolák sestrojil revoluÝní magnetické ložisko umožĎující výrobu vysoce efektivních setrvaÝníkĶ.

<

21


TÉMA

STAŘÍ DOBŘÍ JASNOVIDCI V roce 1931 požádal deník New York Times 7 slavných osobností, aby předpověděly, jak bude svět vypadat za 80 let – tedy cca dneska.

WILLIAM OGBURN SOCIOLOG, 1886–1956

ROBERT MILLIKAN, EXPERIMENTÁLNÍ FYZIK, 1868–1953

PRÁCI PěEVEZMOU STROJE AËNEJVæTŠÍM SLUŽEBNÍKEM BUDE ELEKTRONKOVÁ TRUBICE (TELEVIZE). DEMOKRACIE SE BUDE POTÝKAT SËVLIVEM BOHATÝCH KORPORACÍ.

VæDA ODHALÍ VŠECHNA TAJEMSTVÍ VESMÍRU AËVYěEŠÍ VŠECHNY POZEMSKÉ PROBLÉMY.

TREFA

9

ARTHUR COMPTON, FYZIK, 1892–1962

STÁTNÍ HRANICE BUDOU EXISTOVAT, ALE ZCELA NEZANIKNOU KVĵLI RASOVÝM PROBLÉMĵM. CHYBA

CHYBA

8

8

CHYBA

ARTHUR KEITH, ANTROPOLOG,

1866–1955

9

HLAVNÍM NOSITELEM POKROKU BUDE LÉKAěSTVÍ, KTERÉ BUDE ROZDæLENO NA MNOHO SPECIALIZOVANÝCH OBORĵ. TREFA

9

HENRY FORD, VÝROBCE AUTOMOBILĵ, 1863–1947

W. J. MAYO, LÉKAě AËCHIRURG,

1861–1939

DÍKY POKROKU VËMEDICÍNæ SE LIDÉ BUDOU DOŽÍVAT 70 LET. TREFA

22

NEBUDOU EXISTOVAT CHUDÍ AËBOHATÍ LIDÉ.

8

STÁTY SE BUDOU DOBROVOLNæ SLUÜOVAT DO VæTŠÍCH CELKĵ SËCENTRÁLNÍ VLÁDOU. TREFA

MICHAEL PUPIN, LÉKAě, CHEMIK AËVYNÁLEZCE, 1858–1935

9

PěEDPOVÍDAT BUDOUCNOST NENÍ MOŽNÉ. CHYBA

8


TÉMA Interview

VIZIONÁŘI SE PRŮZKUMY TRHU NEŘÍDÍ Petr Koubský rozumí technologiím, zakládal Softwarové noviny a časopis Inside. Je několikanásobnou Osobností roku české informatiky. Jestli by někdo mohl mít představu, jak se vede dnešním vizionářům, tak on.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Řekněme, že se dnes školák rozhodne, že až bude velký, stane se vizionářem. Bude to mít lehčí, nebo složitější než někdo, kdo se takto rozhodl před dvaceti lety? Myslím, že to máme jednoznačně jednodušší. Už jen proto, že je daleko menší pravděpodobnost, že si nás nikdo nevšimne. I když se narodíte ve vesnici v Bangladéši, tak je reálná šance, že se o vás svět dozví. Pokud vás v té bangladéšské vesnici bude někdo hledat. Záleží na tom, jestli mluvíme o někom, kdo vylepšil pastičku na myši, nebo o někom, jehož myšlenky opravdu změní svět. V případě opravdových vizionářů věřím, že se o nich dozvíme. Po nových myšlenkách je hlad.

> 23


TÉMA Interview

PETR KOUBSKÝ

Analytik aËpublicista Kariéru zaÝal jako programátor, vedl Softwarové noviny aËÝasopis Inside – trendy aËstrategie na Ýeském trhu IT. PĜednáší na KatedĜe informaÝních technologií VŠE, spoluzakládal experimentální vzdçlávací instituci iCollege. Organizuje aËmoderuje odborné konference.

Touží po nich trh, ale vlastně i celá společnost, která vnímá, že máme spoustu nevyřešených problémů, a potřebujeme, aby se jich někdo zhostil. Žijeme v éře technologií, která potřebuje postupovat kupředu. Pokud někdo nevymyslí, jak nahradit ropu, tak se pokrok zastaví. Internet ale má i druhou stránku – spoustu balastu, mezi kterým nové nápady mohou zapadnout. V době před internetem se publikovalo tak, že člověk poslal článek do časopisu, tam ho schválila redakce, článek za pár měsíců vyšel a byl zanesen do indexu. Kdo o něj měl zájem, musel napsat dopis a čekat, až ho v Americe přečtou a článek mu v obálce pošlou. Proces to byl neskutečně zdlouhavý, ale velmi účinný v eliminaci chyb. Internet funguje přesně naopak. Jaké změny internetové publikace přinesly do vydavatelské praxe, ale i do celkové vědecké metodologie, by bylo zajímavé analyzovat. Pokud bych si chtěl tipnout, tak bych řekl, že výskyt přelomových myšlenek probíhá stále stejně rychle. Google a fulltext ale naprosto změnily způsob, jak je vyhledáváme a zacházíme s nimi. Není náš hlad po vizionářích způsoben tím, že se už dlouho neobjevila opravdu velká, přelomová myšlenka? Když se podíváme například na fyziku, která ve 20. století táhla lidské poznání kupředu, tak v ní nic opravdu přelomového nevzniklo někdy od 30. let... Za tím je několik příčin. Jednak ta, že každá doba má dominantní obor, ve kterém se velké myšlenky a objevy odehrávají. Fyzika to dnes už není.

A co to tedy je? Podle mě je to biologie. Molekulární biologie, genetika. V těch oborech věřím, že jsme stále na počátku a soustřeďují se v nich nejchytřejší lidé. Co se mimochodem děje u nás? Obávám se, že výjimeční lidé u nás nemohou zůstat. Nemůžeme jim poskytnout ani technické zázemí, ani odpovídající plat a bohužel ani společenské uznání. Kdo chce pracovat na špičce, musí do USA. Fyzikové ještě mohou do CERNu. Musíme vůbec hledat vizionáře pouze ve vědě? Rozhodně ne. Naopak, myslím si, že mnoho vědců by se označení „vizionář“ bránilo. Říkali by, že jejich práce je založená na solidní vědě a osvědčených postupech. Tak jaképak vize. Vizionáře musíme hledat v umění. Umělci to mají koneckonců přímo v popisu práce. William Gibson vytvořil v 70. letech vizi internetu, kterého jsme dodnes nedosáhli. Napsal ji na psacím stroji. Určitě lze nalézt vizionáře v byznysu. Steve Jobs je jednoznačně jeden z nich. Proč si každý vzpomene na Jobse? To je dobrá otázka. V jeho případě je vizionářství do velké míry prefabrikovaná legenda. Na druhou stranu on opravdu byl schopen vytvořit vizi a tvrdě za ní jít. Často i v případě, že ta vize byla protismyslná, jako když u prvního Macintoshe rozhodl, že nebude mít síťové připojení, protože to evokovalo práci a on chtěl vytvořit počítač pro domácnost. Nebo když u iMacu zamítnul disketovou mechaniku. Dalo by se asi říct, že vizionář je někdo, kdo svá rozhodnutí zakládá na svém přesvědčení a ne na průzkumech trhu.

<

24

TECHNOLOGIE SE MUSÍ POSUNOVAT DOPěEDU. POKUD NæKDO NEVYMYSLÍ, JAK NAHRADIT ROPU, TAK SE POKROK ZASTAVÍ.


TÉMA

OBŘÍ MOZEK NESTAČÍ Stát se ikonou, která popostrčí svět o krůček dál k budoucnosti, není žádná sranda. Historie je plná titánů vědy, umění a techniky, o kterých se neví ani zbla. Málokdo z nás například zbystří, když se vysloví jméno Henry Cavendish. Přitom tenhle britský vědec a filozof konce 18. století v osamění své domácí laboratoře vynalezl, vyzkoumal a předpověděl věci, které často předběhly světovou vědu o staletí. Izoloval vodík, objevil zákon o zachování energie, Ohmův zákon, popsal princip elektrické vodivosti, předpověděl myšlenky, kterými se později proslavili velikáni jako Darwin a Kelvin. Popsal vlastnosti vzácných plynů, z nichž některé byly objeveny až v šedesátých letech 20. století. Psal pojednání o složení hmoty i o atmosférických jevech. Pomocí podivného mechanického zařízení ve svém obývacím pokoji dokonce dokázal zvážit zeměkouli a jeho výsledek dokázaly dnešní superpřístroje opravit o pouhé jedno procento. Proč se o panu Cavendishovi neučí na všech školách světa? Protože to byl podivín, který se k smrti bál lidí. Odmítal přednášet a publikovat, nechtěl se účastnit seminářů a jeho vlastní služebná s ním musela komunikovat písemně. Podobných případů najdete v historii lidského pokroku nespočet. Přelomové čtyřdílné pojednání Teorie Země, ve kterém James Hutton položil základy moderní geologie,

HENRY CAVENDISH,

1731–1810 Vymyslel skoro všechno, co se pak prosadilo vË19. století. Ale nikdo oËtom nevçdçl.

nikdo nikdy nepřečetl, protože je neskutečně nudné (čtvrtý díl dokonce dodnes nebyl vydán). Obje- JAMES HUTTON, vitel supernov, neut- 1726–1797 ronových hvězd a kosmického záření Kdyby si nçkdo pĜeÝetl Fritz Zwicky byl tiše jeho supernudné dílo, mohl ignorován, protože být zakladatelem moderní byl nesnesitelný hul- geologie. Nikdo to neudçlal. vát a nikdo ho neměl rád. Rosalinda Franklinová, bez jejíhož přispění by Crick a Watson nikdy nespatřili dvoušroubovici DNA, se nedočkala uznání, protože byla žena a ty v 50. letech nesměly ani obědvat v univerzitní jídelně. Dokonce i veliký Darwin měl namále, když mu vydavatel vrátil rukopis knihy O původu druhů s poznámkou, že má radši napsat něco o holubech. Aby se z člověka stal vizionář a tahoun světového pokroku, nestačí být génius. Musí být zároveň ve správný moment na správném místě se správným nápadem, mít šikovného agenta, vlivné kamarády a k tomu všemu ještě něco navíc. Třeba zajímavě rozcuchané háro jako Einstein, schopnost vtipně urážet své oponenty jako šéf RyanAiru Michael O’Leary, popřípadě umět vyprudit své zaměstnance do nepříčetna a z jejich zuřivosti vytáhnout převratnou technologickou

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ideu jako Steve Jobs. Prosazovat pokrok totiž není vůbec jednoduché, ba zdá se, že se lidé čemukoliv novému zarytě brání. Na jedné straně je trocha nedůvěry na místě. Kdybychom nechali každého hejhulu, aby si realizoval své fantazie, tak bychom se možná procházeli po ulicích ve skafandrech s tykadly a dlabali amarouny. Na druhé straně by možná stačila trochu větší důvěra v ty správné lidi a už bychom dávno nezamořovali atmosféru čoudem ze sto let starých spalovacích motorů, o prázdninách bychom mohli létat na Mars a na Letné by stála Kaplického knihovna.

<

25


TÉMA

BUDOUCNOST, VE KTERÉ UŽ ŽIJEME Když se začtete do starých sci-fi knížek, zjistíte, že si fantastové budoucnost představovali hlavně jako místo, kde se bude létat a budou nám sloužit roboti. Ne že by to tak nebylo, ale skutečné technologie budoucnosti jsou daleko ujetější. A navíc jich už spoustu najdete mezi námi.

26


1. EXOSKELETONY

3. BæHACÍ ROBOTI

Externí krunýĜe aËbrnçní ovládané pohyby Ýlovçka se už prodávají vËJaponsku, to hlavní užití je ale Ýeká vËarmádç aËuËhasiÝĶ. Jejich prototypy jsou vËsouÝasnosti vËposlední fázi testování.

Harvardská univerzita, Boston Dynamics aËNASA už vËroce 2005 pĜedstavily ÝtyĜnohou pĜíšeru zvanou Big Dog (Velký pes), která ale ze všeho nejvíc pĜipomíná bezhlavého osla. Dokáže sama bçhat terénem, skákat pĜes pĜekážky aËpĜenášet skoro dva metráky nákladu. Nejnovçjší verze pĜedstavená letos vËúnoru už má iËpaži, kterou dokáže sbírat aËházet pĜedmçty.

2. BEZDRÁTOVÝ PěENOS ELEKTěINY Kdysi nepĜedstavitelný problém byl poprvé testován vËroce 2008. Dnes už se nabízí první bezdrátové nabíjeÝky aËmezi jejich výrobci probíhá zuĜivý boj, která technologie se uchytí jako celosvçtovç pĜijímaný standard.

4. SILOVÉ POLE Generátory elektromagnetických pulzĶ chránících bojová vozidla vËsouÝasnosti testuje britská armáda. Ve sci-ŏ terminologii se této technologii Ĝíká silové štíty.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

6. HOLOGRAFICKÁ TELEVIZE

8. MODELOVANÉ KOSTI AËORGÁNY

První prototypy byly pĜedstaveny už vËroce 2006. Japonská ŏrma NHK plánuje do roku 2017 rozjet holograŏcké vysílání.

3D tiskárny už dnes dokážou za pár minut vyplivnout dokonalý kyÝelní kloub. Bçhem pár let se oÝekávají umçlé zuby, kosti aËdo deseti let bychom mçli umçt tisknout srdce.

7. BIONICKÉ KONÜETINY OVLÁDANÉ MOZKEM 5. LÉTAJÍCÍ AUTOMOBILY KoneÝnç se možná splní nejstarší vize daleké budoucnosti. Izraelská ŏrma Urban Aeronautic vËsouÝasnosti testuje prototyp kompaktního vznášedla pro evakuaci zrançných vojákĶ zËbojištç. Druhý krok – civilní využití – urÝitç není daleko.

BæHEM PÁR LET SE OÜEKÁVAJÍ NOVÉ UMæLÉ ZUBY, KOSTI, AËDO DESETI LET BYCHOM MæLI UMæT TISKNOUT SRDCE.

Výzkumná laboratoĜ Pentagonu DARPA už nçjakou dobu vyvíjí projekt protetických náhrad, které by mçly vracet vojenské invalidy zpátky do života. Pohyby umçlé paže jsou Ĝízeny neuromuskulárními elektrodami ovládanými Ýipem implantovaným pĜímo do pacientova mozku.

9. ZRAK PRO SLEPÉ Výzkumníci na nçmecké univerzitç vËTübingenu úspçšnç vložili slepému pacientovi do rohovky implantát, který mu umožĎuje rozeznávat svçtlo, tmu, obrysy pĜedmçtĶ aËuËnejnovçjších modelĶ iËpísmo. Letos byl Retina Implant vËEvropç certiŏkován pro klinické použití.

<

27


TÉMA

KMENY BEZ POKROKU Ne každý je posedlý vývojem. Jsou i takové lidské tlupy, které našly svoji nejoblíbenější chvíli v dějinách a rozhodly se v ní zůstat.

MENNONITÉ

AMIŠOVÉ Potomci jedné z větve anabaptistů (novokřtěnců), jejíž příslušníci dnes žijí hlavně v Kanadě a USA (nejvíce jich je v Pensylvánii, Ohiu a Indianě). Ortodoxní amišové zcela odmítají používání moderní techniky včetně elektřiny, telefonu a automobilů (používají pouze koňmi tažené vozy). Žijí v soběstačných farmářských komunitách a dodnes mluví starým dialektem švýcarské němčiny anebo nářečím, kterému se říká pensylvánská holandština. Celkem je jich něco přes čtvrt milionu.

28

Následníci švýcarských anabaptistů, jejichž jedna větev žila i na Moravě (říkali si habáni). Žijí v komunitách, které pěstují řemesla a farmaří, používání moderních technologií omezují podle toho, jestli a jak tyto vynálezy podemílají rodinu a komunitu (televizi u nich nenajdete). Ortodoxní mennonité Starého řádu, konzervativci a několik dalších odnoží odmítají moderní vynálezy úplně. Celkem je mennonitů kolem milionu a žijí po celém světě. Největší komunity jsou v Indii, Kongu, USA a Kanadě.

KŘOVÁCI Domorodé kmeny na jihu Afriky žijí v rovnostářských společenstvích, kde se rozhoduje podle obecného usnesení, živí se sběrem a lovem a namísto obchodování si dávají dárky. Geneticky jde o nejstarší lidi na zemi.


TVRDÍ, ŽE ÜLOVæK

Komunita kanad- NENÍ SCHOPEN ských farmářů, kteří POSOUDIT původně pocházeli DLOUHODOBÝ z Rakouska a  část DOPAD MODERNÍCH své historie prožili TECHNOLOGIÍ na Moravě. Vlastní AËTY JSOU TÍM společně půdu, na PÁDEM SNADNO které hospodaří a pěs- ZNEUŽITELNÉ. tují vše, co potřebují k soběstačnému životu. Nezavrhují veškerou moderní techniku, i když dlouho byl povolen pouze jeden telefon pro společné používání celé komunity. Dnes v jejich školách najdete sem tam i počítač.

Foto: Kelly Hofer

HUTTERITÉ

BRUDERHOF

NEOLUDITÉ

Skupina založená v roce 1920 v Německu, dnes žijí její členové také v USA, Austrálii, Británii a Paraguayi. Žijí jako řemeslníci a farmáři, neznají soukromé vlastnictví, ale neizolují se od okolního světa a nezavrhují moderní technologie (na druhé straně jich ale ani mnoho nepoužívají). Často pracují jako dobrovolníci v nemocnicích, léčebnách a charitativních organizacích.

Zastánci filozoficko-společenského směru, který poukazuje na nebezpečí moderních technologií. Tvrdí, že člověk není schopen posoudit dlouhodobý dopad určitých moderních technologií a ty jsou tím pádem snadno zneužitelné pro politické cíle destruktivní pro fungování lidské společnosti. Umírnění neoludité se omezují na publikace a přednášky, radikální členové obhajují v boji proti zhoubným technologiím i použití sabotáží a násilí (patří mezi ně například Ted „Unabomber“ Kaczynski).

STARONĚMECKÉ BRATRSTVO Uzavřená skupina z Německa žijící dnes v USA, někdy se jim také říká dunkeři. Některé komunity tolerují používání věcí, jako je telefon či automobil, ortodoxní skupiny žijí ve stylu 18. století. ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

29


ŠMRNC

čam, co to máš dobrého? Vlevo: Silikonové rukávy, kovová podprsenka, tylový top aËlegíny, boty sËnávleky – Ivana KaĎovská Vpravo: Kalhoty zËhedvábí, sako zËvlny – Pavel Berky Boty – Dior

30


V ČILICHILI si můžeme dovolit ledacos. Například poslat modelku do budoucnosti, aby si tam pokecala se svojí prapraneteří. Dají si nějaké ty amarouny, mrknou na fotky a tak. Znáte to. Fotil: Michael Kratochvíl, Modelem stály: Lucia a Bára Černých, Oblékali: návrháři Ivana Kaňovská a Pavel Berky, Líčila: Kačenka Lorencová, Zařídila: Lenka Ciznerová Děkujeme za možnost fotografování v prostorách kavárny a galerie DOX.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


ŠMRNC

Kristepane! Sklolaminátový top, latexové body – Ivana KaĎovská

32


To jsme my Vlevo: Šaty zËhedvábí, Marlen – Pavel Berky Vpravo:Ë Kovový top aËsukýnka, tylové body aËlegíny – Ivana KaĎovská

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


ŠMRNC

34


Ahoj, mçj se hezky! Vlevo: Krátke šaty zËhedvábí, Marlen – Pavel Berky Boty – Blink Vpravo: Latexový top, latexové legíny, kovový korzet sËplastovou sukní, boty sËnávleky – Ivana KaĎovská

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

Čechy v České republice nechceme Autor recesistické iniciativy Čechy v ČR nechceme by mohl být reinkarnací Jaroslava Haška. Salonní intelektuál a notorický provokatér, který používá humor jako zbraň hromadného ničení blbů. Jeho parodování rasistických výkřiků na internetu budí takový ohlas, že kvůli výhrůžkám od nácků radši vystupuje pod pseudonymem Karel Roztočil. Klidně by si ho ale mohl změnit na Vytočil. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Než jsem vyrazil na naše setkání, tak jsem na vašem webu zahlédl sdílenou výzvu, aby pivaři bojkotovali Staropramen, protože podporoval Gay Pride. A přiznám se, že jsem chvíli netušil, jestli je to fór, nebo něčí vážně míněná akce. To je vážná akce iniciativy D.O.S.T., která se nám ohromně líbí tím, jak je blbá. Když Staropramen podporuje Gay Pride, tak má podle nich správný vlastenec a zastánce tradičních hodnot povinnost ho bojkotovat. Aha. Já jsem si myslel, že se to někdo svezl na vašem nápadu satirického zesměšňování. Vždyť ta akce má název Nepiju teplý pivo! Svým způsobem je daleko vtipnější, že to iniciátoři myslí vážně, než kdyby to někdo vymyslel jako fór. Nebo to možná není ani tak vtipné jako děsivé. V případě lidí z D.O.S.T. se tyhle dojmy trochu překrývají. Trochu nás překvapilo, že pod výzvou chybí podpis našeho velkého příznivce pana Bátory. Pan Bátora je váš příznivec v čem? V cílech webu Čechy v ČR nechceme. Veřejně prohlásil, že odchází z Čech, protože Češi jsou krvelačné bestie. Tím výrokem se k naší iniciativě jednoznačně přidal. To je vlastně jedna z věcí, které mi na vaší iniciativě chybí: větší podpora ze strany celebrit. Pracujete na tom? Uvažovali jsme nad tím, ale nakonec jsme si řekli, že významné osobnosti nebudeme lákat osobně, ale

>

36

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Stáhněte si zdarma aplikaci Layar a zkuste ji přímo na téhle stránce

37


budeme se zaštiťovat jejich výroky. Třeba takový projev Daniela Landy na Slavících – to byla jedna perla za druhou! Takže Daniela taky počítáte ke svým příznivcům? Počítáme. Až budeme pořádat demonstraci na Vyšehradě, tak se u něj cestou dolů stavíme a probereme to. Čechy v ČR nechceme mi připadá jako krásná ukázka českého humoru, se kterým se neustále vytahujeme. Předpokládám, že za tu iniciativu sklízíte od českých vlastenců samou chválu a uznání. Chválu a uznání sklízíme, ale najdou se i takoví, kterým smysl pro humor chybí a cíleně útočí jak na nás, tak na lidi, kteří nás podporují. Já konkrétně dostávám od hrdých Čechů pravidelně výhrůžky, že mě podřežou. Teď bez legrace. Vážně vám takto vyhrožují? Ano, zcela bez legrace mi vyhrožují.

NÁM TO PěIPADÁ JAKO IDEÁLNÍ ZPĵSOB, JAK UKÁZAT ABSURDITU RASISTICKÉHO MYŠLENÍ. POSTAVIT MAJORITU LIDÍ DOËPOZICE Pojďme to vzít trochu popoMINORITY. řadě. Kdy jste vznikli a proč? Tvrdé jádro tvořím já a pět mých NECHAT JE kamarádů. Jsme čistě dobrovolná organizace, všechno děláme VYZKOUŠET zadarmo a ve volném čase. Texty píšu z jedné třetiny já a jeden POCIT, JAKÉ kolega, třetinu nám posílají sympatizanti a třetina jsou texty TO JE, BÝT nácků, ve kterých vyměňujeme klíčová slova za „Češi“. Vznikli jsme NAËSTRANæ v okamžiku, kdy zpráva o narození paterčat zvedla na internetu ODSUZOVANÝCH.

vlnu hnusu. Když jsme viděli, jak i jedinci, které jsme do té doby považovali za normální slušné lidi, sdílejí náckovská hesla o parazitech a vyžírkách, řekli jsme si, že nastal čas na protiakci. Nepatříte tedy pod žádné občanské sdružení, neziskovku nebo tak něco?

38


POKEC Ne. Čechy v ČR nechceme je výmysl party kamarádů, co spolu chodí na pivo. Tedy, já a jeden kolega se do protirasistických akcí zapojujeme už delší dobu. Když třeba probíhaly náckovské demonstrace ve Varnsdorfu, tak jsme pomáhali v ubytovnách uklidňovat vystrašené romské děti. Nemůžu ale říct, že bychom byli pravidelní aktivisté, a ani větší zapojení neplánujeme. ČECHY V ČR Spíš uvažujeme o podpoře někoho, kdo se NECHCEME: v této oblasti dlouhodobě angažuje. Líbí se Internetová satirická nám třeba, co dělá sdružení Konexe. iniciativa, která paroduje Proč se vás rasismus tak dotýká? Máte rasistické texty, zpravidla s ním nějakou osobní zkušenost? jednoduchým nahrazováním Já mám s rasisty bohaté osobní zkušenosti jmen napadaných národností vyvrácené. Romea už dávno spokvůli své židovské národnosti. Jsem už dlouhá slovem Üeši. VËzáhlaví jejich léta veden na seznamu White Media jako čítala, že zneužívání sociálních facebookové stránky se tedy dávek se pohybuje kolem 0,9 %. xenofil a muž určený k likvidaci. mĶžete doÝíst: Üeši lžou, „Xenofil“ jako opak xenofoba? To je úplně směšné číslo, když se kradou, podvádí, znásilĎují Ano. Člověk, co má rád cizí etnika, národy. postaví například proti miliardám, aËvraždí! AĨ si táhnou zpátky Další zvláštní termín, kterým mě bílí bojovkteré mizí během státních zakánaËJadran! Více na níci označují, je oikofob – člověk, který nenázek. A to je právě jádro celého www.stopcechum.cz vidí vlastní národ. Obojí jsem si vysloužil, když problému. My vnímáme, že někde jsem se začal angažovat v židovsko-islámském mizí obrovské sumy peněz a snidialogu. žuje se nám životní úroveň, ale jsme z nějakého důvodu Kde se v Česku rasistické ochotni z toho vinit skupinu lidí, která žije v bídě na okraji tendence vůbec berou? společnosti. A nenamlouvejme si, že Romové na okraji Národnostní vnímání je tady složitá záležitost. společnosti nežijí a že si to oni sami neuvědomují. Žijí Ještě před vznikem Československa vyšla publi- v neustálém napětí a já se jim nedivím, že jim rupnou kace, která měla dokázat, že ustanovení národ- nervy, když se do nich někdo naveze. ního státu je v našem případě nesmysl. Text Kdybych si měl zahrát na ďáblova advokáta a poargumentoval tím, že na našem území žije užít argumenty z internetových diskusí, tak bych teď pouze 40 % Čechů, a menšiny tedy vlastně namítl, že chyba bývá na obou stranách a že předsudky tvoří většinu. A to prosím do těch 40 % byli vznikají z konkrétních negativních zkušeností. započítaní i Moraváci. Dnes u nás mimocho- To já nepopírám. Předsudky jsou ale jedna věc a druhá věc dem podle sčítání žije 6,7 milionu lidí hlásí- je, že inteligentní člověk si uvědomuje, že se podle nich cích se k české národnosti. Což taky není nijak nemůže řídit. Když se Masaryka ptali novináři, proč se závratné číslo. Možná z toho i pramení naše postavil za Leopolda Hilsnera falešně obviněného z rituálnevraživost vůči čemukoliv cizímu. Cítíme se ní židovské vraždy, tak odpověděl něco ve smyslu, že ví, jako malý národ, který každou chvíli někdo co se o něm říká, ale že on takovým předsudkům odmítá okupuje a ohrožuje jeho způsob života. Nevím, věřit. To je podle mě hrozně důležité. Když se inteligentní jak kdo, ale já se necítím, že by můj způsob člověk setká se stereotypním, zjednodušeným názorem, života někdo ohrožoval. Tedy – kromě nácků tak musí zpozornět a zamyslet se nad tím, jestli se za jeda těch „slušných lidí“, co by posílali druhé do noduchostí toho názoru neskrývá nějaká lež. plynu kvůli barvě kůže. Je na tomto založená i iniciativa Čechy v ČR nechceme? Na zjednodušeném odsuzování Čechů, za kterým Já snad ani nemám pocit, že by takový ten každý člověk musí vidět ironii a uvědomit si, že malý český rasismus stál na pocitu národpodobný způsob myšlení je hloupost? ního ohrožení. Daleko častěji slyším tisíckrát omílanou lež o „nepřizpůsobivých, co Nám to připadá jako ideální způsob, jak ukázat absurditu zneužívají sociální dávky“. rasistického myšlení. Postavit majoritu lidí do pozice minoTo je pravda. Tohle tvrzení je neskutečně rity. Nechat je vyzkoušet pocit, jaké to je, být na straně odsuhluboko zakořeněné, i když bylo tolikrát zovaných. Funguje to dokonale. Když se u nás na stránkách vyskytne nějaký hrdý národovec, tak ho naši sympatizanti dokážou těmihle překroucenými argumenty utlouct.

>

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


POKEC

Budeme si dopisovat?

satiru. Na vedení Facebooku jsme se mimochodem dostali prostřednictvím vlády ČR, která prý s Facebookem připravuje protirasistickou kampaň. Předpokládám, že je důležité neustále zdůrazňovat, že vaše iniciativa je satira. Protože doslovně chápané příspěvky na vašich stránkách asi právně napadnutelné jsou. To je pravda. Obsah nám proto hlídá právník a dbáme na to, abychom dávali jasně najevo, že jde o satiru a legraci. Náckům to ale i přes naši veškerou snahu nedochází. Zrovna dneska nám přišla zpráva z Dělnické strany, že na nás podávají trestní oznámení. Zdůvodnili to tak, že rasismus v ČR není povolen. Dokonalé chucpe. Nehrozí nebezpečí, že se překlopeJá si myslím, že je prostě ním do humoru tenhle vážný problém a jednoduše štvete. zmarginalizuje? Za tu dobu, co proti nim bojuji, jsem zjistil, My jsme si toho nebezpečí vědomi. Rozhodli že vysmívat se jim je nejlepší taktika. Žaloby jsme se proto, že to nenecháme v rovině a snaha o rušení jejich internetových stránek srandy a facebooků a že musíme vyjít na veřej- se vlečou donekonečna a povzbuzují v nich nost. Chystáme jednak Pochod proti Čechům pocit, že jsou bojovníci. Když ale ty bojova výstavu karikatur, což ještě bude recese, ale níky někdo zesměšní, tak se rozbrečí jako navazující diskusní panel už bude míněný malí kluci a začnou psát nenávistné dopisy. zcela vážně. Vyjednáváme pro něj hosty ze Víte, co je na tom nejsmutnější? Že ti hrdí Češi zahraničních ambasád. Chceme, aby přišli nejenže nedokážou pochopit český humor, zástupci z Maroka, Kuvajtu, Estonska, Dánska. ale že nedokážou napsat správně česky dvě Proč zrovna z těchhle zemí? věty. Existuje třeba facebooková stránka Stop Třeba Estonsko a Dánsko považujeme za země, kde se pro- stránce Stop Čechům a na ní krásný obrázek blémy soužití s minoritami daří řešit. Mluví se o nich na ško- české vlajky, se švabachovým nápisem „Láska lách, děti se seznamují se základy cizích kultur a zbavují k vlastí není zločímem“. se tak strachu z něčeho cizího. Je to sice piplačka a dlouhodobý proces, ale podle mě je to jediná cesta kupředu. Jak se představujete při jednání s ambasádami? Dobrý den, já jsem z iniciativy Čechy v Česku nechceme? Oni kupodivu většinou vědí, kdo jsme, protože jsme sklidili velmi slušný ohlas v médiích. Zvlášť poté, co nám na základě stížností nácků dvakrát zrušili facebookový profil, nám vystřelila návštěvnost webových stránek až na 15 000 návštěvníků denně. Teď máme v provozu profil třetí a podařilo se nám dokonce zkontaktovat vedení Facebooku a vysvětlit, že jde o protirasisticky zaměřenou

VYSMÍVAT SE JIM JE NEJLEPŠÍ TAKTIKA.

<

40

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


KÁCÍME MODLY

42


Muži jsou ze Země a ženy taky Proč muži neumí naslouchat a ženy číst v mapách. Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Vztahy jsou zlatým dolem pro všechny pseudopsychology a přednášeče líbivých alternativ. Text: Jiří Holubec Ilustrace: Tereza Vašků

Od vydání knihy Johna Graye Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše sice uplynula už víc než dvě desetiletí, ale na rozdíl od Madonny, ramenních vycpávek a jiných fenoménů devadesátých let jsme ji ještě nevymetli na smetiště dějin. Naopak. Dodnes ji zcela vážně považujeme za aktuální vysvětlivku problémů partnerského soužití a začátkem roku se proslechlo, že se podle ní konečně začal natáčet celovečerní film. Popularita Grayovy knihy vězí v tom, z představení pojednávajícího o pravěkých zakořeněných že se těžko najde téma, se kte- rozdílech mezi mužem a ženou a s rozzářenýma očima rým by se mohlo ztotožnit tolik piští: „To bylo, jako by mluvil přesně o nás dvou, viď, zlato?“ lidí napříč kulturami a věkovými Všeobecně sdílená zkušenost je důvod, proč je těžké se kategoriemi. Pan Gray ostatně s hlasateli venušovsko-marsovských teorií hádat. Kromě není sám, kdo z  mužsko-žen- bezpočtu historek a anekdot mají k dispozici i poměrně ských rozdílností těží. Takový rozsáhlý repertoár více či méně vědeckých studií dokaJarda Dušek sklízí s  Cavema- zujících, že ženy a muži myslí, vnímají a cítí jinak. Jedna nem úspěchy už hezkých pár let z těch serióznějších například popisuje prokazatelné (a originál se hraje na Broadwayi rozdíly ve stavbě mužského a ženského mozku. Mužský od roku 1991). Stále se najdou mozek je podle anatomů o něco větší a má asi o 7 % více nové a nové páry, které vychází šedé hmoty a tím pádem počtu neuronů, zatímco ženský mozek ho přebíjí v neuronové hustotě a obsahu hmoty bílé zajišťující jejich aktivní propojení. Podobných rozdílů se dá najít povícero a dohromady to dává dojem, že ženské a mužské myšlení funguje jinak. Například se tvrdí,

>

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


KÁCÍME MODLY

že muži myslí komplexněji a jdou jim lépe abstraktní úlohy, zatímco ženám to rychleji pálí a skórují v testech zaměřených na jazykové a komunikační dovednosti. Ve skutečnosti je to trochu složitější. O mozku a jeho fungování toho víme přes všechnu snahu stále žalostně málo a anatomické rozdíly v jeho stavbě vůbec nemusí odpovídat rozdílům ve způsobu myšlení. Jediné, co neurologové zabývající se genderovými rozdíly s určitou jistotou tvrdí, je to, že při testech používali muži a ženy jiné části mozku. O tom, že by dospívali k rozdílným výsledkům, se ale nedočtete. Pročež je chvályhodné, že se začátkem tohoto roku objevila studie, ve které se výzkumníci rozhodli udělat v mužsko-ženských otázkách pořádek. Dospěli k rozdílu, že muži jsou ze Země a ženy jsou... také ze Země. Studie s titulem Muži jsou ze Země a ženy taky byla publikována letos v únoru v časopise Journal of Personality and Social Psychology. Výzkumníci z univerzit v Rochesteru a St. Louis v ní shrnuli výsledky dlouhodobé analýzy dat nasbíraných během třinácti různých studií sledujících 122 různých charakteristik u více než 13 000 respondentů. Od vztahu k sexu přes zálibu v matematice až po míru empatie a ambicí uspět ve svém oboru. Pokud by měli cavemanové a marsovenušané pravdu, vytvořily by se po analyzování všech dat dvě celkem výrazně odlišené skupiny. Nic takového se ovšem nestalo. V hrubých průměrech jednotlivých vlastností se sice daly vysledovat rozdíly – například muži častěji myslí na sex, zatímco ženy mají

POKUD BYSTE VYPLNILI ONEN 122POLOŽKOVÝ DOTAZNÍK, NIKDO BY NEPOZNAL, ZDA JSTE MUŽ, ÜI ŽENA.

To, že ženy a muže vnímáme jako dvě odlišně se chovající skupiny, vyplývá z faktu, že se jim tradičně připisovaly odlišné úlohy ve společnosti. Muž je silák a ochránce, žena rodí a pečuje o děti. Pokud se společenské nastavení změní – fyzickou práci vykonávají stroje vyšší míru empatie. Celkově ale a na péči o děti si můžete najmout chůvu – z výsledků žádná typická charak- rozdíly mezi mužem a ženou zmizí. Tvrdit, teristika muže a ženy nevyplynula. že chlap je lepší řidič, vyzná se v mapách Jinými slovy, pokud byste vyplnili a umí lépe počítat, zatímco žena lépe komuonen 122položkový dotazník, nikuje a zpívá, dává stejný smysl jako tvrdit, nikdo by podle odpovědí nepo- že jeden přiletěl z Marsu a druhý z Venuše. znal, jestli jste muž, nebo žena. Nikdo neříká, že udržení partnerského vztahu Studii hned po jejím zveřej- nevyžaduje spoustu úsilí a obratného balannění citovala snad všechna svě- cování, ale mužsko-ženské rozdíly s  tím tová média a v diskusních fórech opravdu nemají co dělat. Jestli nevěříte, jděte se rozhořely vášnivé debaty se mrknout na příští představení Cavemana samozvaných expertů používa- a zdržujte se v okolí párů stejného pohlaví jících argumenty od „jin a jang“ po „každej přece ví“. Ten (stoprocentně tam nějaké budou). Klidně se druhý určitě stojí za povšimnutí, už jen kvůli tomu, jak hlu- vsaďte, že budou odcházet s přesvědčením, že boce jsou v nás populárně psychologické pseudopravdy „On mluvil přesně o nás dvou, viď, kocoure?“ zakořeněny. Sami autoři studie se o tomto argumentu zmiňují v části, kde charakterizují vzorek zkoumaných respondentů. Uvádí, že šlo v největší míře o mladé Američany a data byla sbírána na přelomu 20. a 21. století, čili v období, kdy byly nejkřiklavější mužsko-ženské stereotypy už úspěšně zbourány. „Pokud bychom měli k dispozici sadu dat z roku 2012, byly by rozdíly s největší pravděpodobností ještě daleko menší,“ uvádí se v jednom odstavci, zatímco o kus dál autoři spekulují, že v zemích, kde stále funguje striktní rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti, by se skupiny z Marsu a Venuše pravděpodobně objevily.

<

44

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Těšíme se na setkání každý den od pondělka do pátku v devět hodin, na Dvojce Českého rozhlasu.

www.czechspecials.com

www.dobrouchutcesko.cz


ZOOM

Co dělat, abyste byli nekonečně bohatí? Může se to zdát neuvěřitelné, ale existují lidé, kteří disponují víceméně nekonečným bohatstvím. Jejich světem se ve svých pracích zabývají sociologové manželé Monique a Michel Pinçonovi. V jejich knihách se dočtete spoustu zajímavostí, které ve vás vzbudí přesvědčení, že být bohatý musí být pěkná fuška. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, Flickr.com / Rosey Aventures

SPRÁVNĚ SE NARODIT Do nejbohatších vrstev se nedostanete tak, že si za rodiče vyberete někoho, kdo má našpórovaných pár milionů z privatizace obecního JZD. Elity se rekrutují zásadně z několika set prastarých rodin. Jejich přímý ekonomický vliv sice skončil v 19. století, kdy opratě ekonomiky přebrali nastupující velkopodnikatelé, bankéři a majitelé továren, nicméně právě noví bohatí s oblibou okrášlili své nové vysoké postavení nějakým tím šlechtickým titulem. Ten se sice dal koupit, ale daleko cennější bylo propojit svou famílii se šlechtickou vrstvou sňatkem. Vytvořila se tak společnost dynastií, které jsou pevně zakotvené ve financích, bankovnictví, těžebním a velkém průmyslu a zároveň jsou propojeny příbuzenskými vztahy.

BYDLET NA SPRÁVNÉ ADRESE K bontonu člověka z nejvyšší společnosti patří vlastnit několik nemovitostí. Hlavní adresu musíte mít v exkluzivní čtvrti úctu budícího města – Londýna, New Yorku, Tokia,

Bernu, Paříže a podobně. Jedna luxusní paluša ale nestačí. Musíte kromě ní také disponovat starobylým zámkem na venkově, mít apartmá v New Yorku, letní bydlení v Arcachonu nebo Saint-Tropez a zimní chajdu ve Švýcarech nebo Tyrolách. „Pokud by tito lidé měli jen jeden dům, deklasovalo by je to. Množství nemovitostí prezentuje vládu nad prostorem, zatímco starobylost sídel symbolizuje moc nad časem,“ píšou Pinçonovi.

SPOLEČENSKY SE ČINIT Bohatí sice nechodí do práce, to ale neznamená, že celý den jen tak sedí a popíjejí Châteauneuf-du-Pape. Denní program mají zaplněný až po okraj udržováním společenských vztahů. „Bohatý člověk nemůže zůstat osamocený,“ podotýkají Pinçonovi. „Aby mohlo ekonomické bohatství přetrvávat, musí být legitimizováno bohatstvím sociálním.“ V praxi to znamená, že se všichni navzájem někam zvou, a když nikoho nezvou, jsou právě zváni. Jejich

>

46


Ä&#x152;iliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


ZOOM

životy zaplňují společenské snídaně, obědy, čaje o páté, večeře, kulturní akce, recepce, dostihy, golfové turnaje, premiéry oper, vernisáže a aukce. Když zrovna máte večer volné okénko, nesednete k televizi, ale jdete do klubu. Kluby jsou původně vynálezem anglické šlechty, která v nich našla útočiště před plebejskými zbohatlíky, kteří jim začali lézt do oblíbených podniků. Do klubu se dostanete pouze na doporučení několika zasloužilých členů, takže tu jste dozajista mezi svými. Ať jste kde jste, musíte neustále pracovat na poznávání sobě rovných a na udržování vzájemných, velmi diskrétních styků.

BÝT SLUŠNĚ VYCEPOVANÝ Pohybovat se v nejvyšších sférách společnosti je něco jako provazochodectví. Vy se můžete večer sebrat a skočit si na jedno v županu a pantoflích. Na koktejlové párty si špatně zavážete kravatu a potáhne se to s vámi několik let. A co je horší, potáhne se to zároveň s vaší rodinou, která nedokáže vychovat své potomky. Výchově a vzdělávání dětí se tedy věnuje obrovská pozornost. Základem je plynulá mluva v několika jazycích. Francouzské rody si proto najímají profesionální chůvy z Británie, anglické a americké rody zase Francouzky. Exkluzivní chůvy mají své vlastní spolky, takže najmout si tu správnou znamená, že váš capart si začne vytvářet konexe už na pískovišti. A za to se platí. Nejdražší chůva na světě bydlí v New Yorku. Ročně bere 180 000 dolarů a zaměstnavatelé za ni platí i nájem bytu u Central Parku (3000 měsíčně). Chůva ovšem mluví několika jazyky včetně čínštiny, umí řídit jachtu, ošetřovat koně a vést uměleckou galerii.

NEJPRESTIŽNĚJŠÍ ŠKOLY SVĚTA LE ROSEY, CHÂTEAU DE ROSEY IN ROLLE Švýcarsko (50Ë000 EUR) COLLEGE ALPIN BEAU SOLEIL, VILLARS-SUR-OLLON Švýcarsko (48Ë000 EUR) AIGLON COLLEGE, CHESIERES Švýcarsko (43Ë200 EUR) LYCEUM ALPINUM ZUOZ, ZUOZ Švýcarsko (43Ë000 EUR) ETON První nešvýcarská škola je naËdesáté pĜíÝce britský Eton (37Ë500 EUR) AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL Jediná nešvýcarská aËnebritská škola vËtop 30 je rakouský institut.

MÍT SPRÁVNÉ ŠKOLY Na vztazích ze škol funguje v podstatě celá struktura nejbohatší společnosti. Když máte svou fotku v ročence švýcarského lycea Le Rosey, můžete se po zbytek života spolehnout na to, že vám kamarádi rádi s čímkoliv zatlačí. Síť kamarádšoftů ale není jediné, co si z prestižní školy odnesete. První samozřejmostí je výuka v několika jazycích a kromě přípravy na univerzitu se zde klade obrovský důraz na etiketu a společenskou zběhlost. Umění chovat se nenuceně, ale zároveň podle nejpřísnějších společenských pravidel se do mladých aristokratů vtlouká odmalička. Pro absolventku švýcarského institutu je nemyslitelné, že by na první pohled nedokázala poznat značku

48

Hiltonovci. Taková normální zazobaná rodinka

porcelánového šálku nebo nedovedla zasvěceně konverzovat o klasické hudbě. Studenti zase věnují spoustu času a úsilí sportu, především pólu (tomu, jak se při něm jezdí na koních a mlátí se kolem sebe palicemi), golfu, tenisu a honění zvěře. Všichni se potom musí dokonale orientovat v umění. Sbírání obrazů, soch, porcelánu a starožitností je regulérní nutnost. Podle kvality vaší sbírky vás budou hodnotit hosté, kteří do vaší vily přijedou na návštěvu.

SPRÁVNĚ SE OŽENIT A PROVDAT Počet rodin, které k sobě společensky pasují, je čím dál tím menší. V roce 1934 odhadoval sociolog Eduard Daladier, že francouzská politika a hospodářství jsou ovládány asi dvěma sty rodinných klanů. Do konce 20. století jich přežilo pouze asi dvanáct. Zbylé „vymřely po meči“ a rozptýlily se mezi nové členy bohatých vrstev. Proto se navazování vztahů a budoucích manželství odehrává v nenápadně, ale přísně kontrolovaných prostředích letních vil u moře, popřípadě přímo ve školách. Vysoké školné a přísný výběr studentů školy zavádí mimo jiné i proto, aby budoucí vůdcové světa neměli možnost zamilovat se

>


do někoho nesprávného. „Na vysokoškolské úrovni,“ píše Charles Wright Mills, „se exkluzivní školy stávají složkami sňatkového trhu.“

UMĚT DÁT SVÉ BOHATSTVÍ NAJEVO Pozici ve světě nejbohatších vám nezajistí jen rodokmen délky Jiráskových sebraných spisů. Musíte taky umět dát světu vědět, co jste zač. V knihách manželů Pinçonových se o rozmařilém chování zazobaných vrstev dočtete spoustu zajímavých drbů. Například to, že hotely, které se na jejich ubytování specializují, disponují pečlivě vedenými a velmi často aktualizovanými katalogy osobních preferencí, zálib a fobií každého privilegovaného hosta. Když k nim příslušný štamgast zamíří, musí si být hoteliér jist, že bude ubytován v pokoji, kde budou mít tapety ten správný barevný odstín, kde bude nevyčerpatelná zásoba oblíbeného alkoholu a ve vázách patřičná odrůda orchidejí. Hotely také musí být připraveny splnit jakékoliv hostovo přání. Na horách musí mít k dispozici dostatečný počet helikoptér (bohatí lidé nedůvěřují vlekům ani lanovkám), přímořské resorty mají hektary soukromých pláží a naprostou nezbytností jsou privátní krejčí, šperkaři a michelinsky ohvězdičkovaní šéfkuchaři. V hotelech tráví bohatí lidé spoustu času. Už jen proto, že pobyt znamená úsporu na platu domácího služebnictva a každé ušetřené euro se v dnešní nejisté době počítá.

Těžká práce dědičky

<

Rachejtle jedna bohatá

94Ë%

NEJEXKLUZIVNĚJŠÍ KLUBY SKULL AND BONES (USA) Klub naËprestižní Yale University. RoÝnç pĜijme 15 ÝlenĶ, dohromady jich je kolem osmi set. Ülenové jsou ameriÝtí prezidenti, mediální magnáti aËĜeditelé CIA.

NEJVæTŠÍCH BOHÁÜĵ NAËSVæTæ JSOU MUŽI. VËPRĵMæRU MAJÍ 58 LET.

BEEFSTEAK CLUB (UK) Má pouze 24 ÝlenĶ aËnaËpĜijetí musel nçkolik let Ýekat iËkrál JiĜí IV. Oŏciálnç se tu nedçlá nic jiného, než že se pojídají steaky.

BILDERBERG CLUB 130 ÝlenĶ zËnejvlivnçjších kruhĶ zËcelého svçta. NaËsvé schĶzky nikoho nepouští aËkonspirátoĜi jim to nemohou odpustit.

BOHEMIAN CLUB Nçkolik set ÝlenĶ se každé léto schází aËtĜi týdny kempuje vËluxusním uzavĜeném resortu Bohemian Grove poblíž San Franciska. Co tam dçlají, nikdo neví, protože neÝlenové (aËženy) mají vstup zakázán.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2Ë%

ZE VŠECH BOHÁÜĵ JSOU ŠÉFOVÉ ORGANIZOVANÉHO ZLOÜINU.

Pouze 3Ë% nejbohatších jsou mladší 40 let. Vçtšina se narodila vËdekádç poËII. svçtové válce. Bydlí vËdeseti zemích, nejvíce je jich vËUSA (17Ë%). Vystudovali obor ŏnanÝnictví (63Ë%) aËdvç tĜetiny zËnich se ŏnanÝnictví aËobchodu vçnují iËprofesnç.

NEJLÉPE PLACENÁ CHĵVA NAËSVæTæ SI ROÜNæ PěIJDE NA

180 000 $ 49


LETEM SVĚTEM

50


První černoch v goretexu Nevěřte afrikanofilům, když říkají, že Afrika není především chudoba, etnické konflikty a AIDS. Je. Na druhou stranu jen úplný ignorant si nevšimne zrychlujícího se tempa, s jakým se tento kontinent zvedá od socioekonomického dna. Nemluvě samozřejmě o fantastické přírodě kolem. A v Keni můžete zažít všechny možné tváře současné Afriky relativně jednoduše a bezpečně. Text: Filip Hrubý Foto: Profimedia, Filip Hrubý

Safari, což mimochodem znamená svahilsky „cesta”, je často hlavním důvodem, proč lidi do Keni jezdí. Na rozdíl třeba od sousední Etiopie, kde narazíte tak na pár opelichaných hyen, se v Keni s ochranou zvířat začalo už v polovině a buvola, tedy zvířata, která koloniální lovci označili za nejminulého století a je to znát. Už nebezpečnější. Jste-li například v národním parku Masai při přistání v hlavním městě Nai- Mara a máte-li štěstí, můžete potkat všech pět krasavců robi dost možná uvidíte stáda i v jednom dni. zeber, antilop a žiraf popásat se nedaleko ranveje a po pár dnech SMEČKA LANDROVERŮ v jakémkoliv z několika desítek Tedy potkat… Samozřejmě přitom nebudete courat nožky národních parků či v soukromé sloní trávou, ale budete se vozit hezky v teréňáku, protože rezervaci pochopíte, že tihle synonymem safari a cestování v Africe vůbec je 4WD. kopytníci jsou vpravdě takový Do většiny parků vás jinak než s autem nepustí, a když už safari plevel, na který narazíte čas- někde můžete pěšky, tak většinou jen v doprovodu ozbrotěji než na zajíce a srnky u nás. Vy jených strážců. Rizikem nejsou kupodivu ani tak lvi, ale ale samozřejmě na safari chcete stáda buvolů a hrochů, kteří mají každý rok na svědomí nejvidět zejména tzv. velkou pětku – větší počet mrtvých zvědavců. A nedejte se zmást vysmívalva, slona, leoparda, nosorožce nou hroší obezitou. Tenhle buldozer lehce vyvine rychlost až 30 km/h! Nicméně pravda je, že po několika dnech, které prosedíte zavření v landroveru, se pocit afrického dobrodružství může drobet vytratit a ježdění po tankodromu v Milovicích se vám může zdát jako větší zábava. Každopádně chcete-li mít ze safari co nejautentičtější zážitek, vyhněte se organizovaným zájezdům. Půjčte ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 51


LETEM SVĚTEM si vlastní džíp a průvodce, přibalte stan, vařič a zásobu potravin a vyhraďte si na safari alespoň tři dny. Nic se nevyrovná noci ve stanu v buši! Máte-li dost času, získáte se soukromým průvodcem především soukromí a u hodující lví rodinky se nebudete tla- kulturní rozmanitost, kterou s sebou Indický oceán po stačit s dalšími deseti landrovery. Samozřejmě letí přináší. Byť je svahilština oficiálním jazykem celé Keni pozor na jeden malý detail: safari není levná (a také Tanzanie a Ugandy), skutečné Svahilce najdete záležitost. Turismus je po vývozu čaje a kávy víceméně právě jen na pobřeží. Na první pohled se nijak hlavním příjmem keňské ekonomiky, která si neliší od Keňanů z vnitrozemí, ale stačí chvíle a hned dostasice vede zdaleka nejlépe v rámci východní nete lekci malého lokálního rasismu. „Podívej, moji předci sem připluli v roce 1649, máma Afriky, ale přesto musí sytit menšinu zkorumpoz Gudžarátu a táta z Ománu,“ vaných politiků a většinu poučil nás majitel penzionu chudých Keňanů, z nichž v Lamu a vzápětí dodal: „Tady takřka polovina žije pod ty černý zulukafři lezli nahatý hranicí chudoby a nemá po stromech a vůbec nevěděli, stálou práci. Takže jasně, která bije, takže táta s mámou můžete s  průvodcem a jejich kamarádi postavili město smlouvat o  ceně, jako Lamu včetně obecní kanalizace když jste si v Hurghadě a Lamu je dnes jedno z nejstarkupovali jízdu na  velších měst v celý Africe.“ A taky bloudovi, ale zároveň rozjeli transoceánský byznys vězte, že váš průvodce s černými otroky, sluší se dodat. ze svého platu pravděA právě promícháním arabských podobně živí rozvětvenou rodinu živořící a perských obchodníků a mořeplavců s otroky vznikla jediv zapadlé vesnici na druhém konci Keni. Nic nečná svahilská kultura. Na souostroví Lamu nebo v největnic, dost moralizování, a když už máte kartu ším keňském přístavu Mombase se tak můžete procházet ve foťáku přecpanou žirafími krky a sloními autentickými arabskými medinami, pochutnat si na ultrachoboty, můžete si vychutnat také zbytek Keni, lahodném kari a večer si dát vodní dýmku, čaj masala na který tolik peněz nepotřebujete. a sledovat v přístavu tradiční arabské plachetnice dhows. A nejde o žádnou turistickou potěmkiádu. Díky mizerným SVAHILSKÁ MÍCHANICE silnicím se ani dnes zásobování Lamu bez dhows úplně Fakt, že víc než dvě stě kilometrů dlouhé keň- neobejde a v mombaském přístavu kotví vedle obřích ropské pobřeží omývají vlny Indického oceánu, ných tankerů dřevěné indické šalupy, na jakých se plavil má dva pozitivní důsledky. Prvním je to, že snad ještě Sandokan. „A s tim nákladem spoďárů se sem se místní pláže a korálové útesy vyrovnají fakt plavíte až z Bombaje?“ ptám se. „Sure ting, bwana!“ těm na Bali a v Thajsku. Druhým je ohromná ujistil nás indický kapitán.

„AËSËTIM NÁKLADEM SPOàÁRĵ SE SEM FAKT PLAVÍTE AŽ ZËBOMBAJE?“ PTÁM SE. „SURE TING, BWANA!“

CESTOU NECESTOU KDE SPÁT KeĎa má snad nejvçtší koncentraci hotelĶ naËsvçtç! Co naËtom, že vçtšina zËnich jsou plechové boudy, doËAfriky pĜece nejedete spát vËHiltonu. Noc vËtakovém roadside motelu nestojí víc než 50 korun aËjde oËneuvçĜitelný zážitek. NaËopaÝném konci cenového spektra jsou pak luxusní safari lodge, kde zaËnoc vysolíte klidnç 5000, ale zase vám šampaĎské skoro servírují žirafy.

52

20ƓKÝ CO SE TU JÍ? KEčSKÁ KUCHYNæ JE OVLIVNæNA NUTNOSTÍ ŽIVIT CHUDÉ AËDOMINUJE JÍ SUPERHUTNÁ KUKUěIÜNÁ KAŠE UGALI AËMÍSTNÍ ŠPENÁT SUKUMA. KEčANÉ NEDAJÍ NAËTUHLE DIETU DOPUSTIT, PROTOŽE SPOLEHLIVæ ZALEPÍ ŽALUDEK.

VÁS BUDE STÁT KUKUěIÜNÁ KAŠE UGALI VEËSTÁNKU NAËULICI. ÜÍM KEčANY POTæŠÍTE PĜizpĶsobíte-li se jejich pomalému (svahilsky pole pole), obĜadnému aËsuperzdvoĜilému jednání. How are you?, pĜípadnç svahilské Habari? tady nejsou bezmyšlenkovité fráze.

CO NEDæLAT Naopak nic KeĎany nenaštve tak, jako když úvodní konverzaÝní taneÝky pĜeskoÝíte aËjdete rovnou kËvçci, prostç když poËevropsku spçcháte (haraka). KeĎané mají tohle naše haraka zaËneslušné aËhloupé. „Vy Evropani jste hroznç hrrr, hned máte na všechno názor, hned chcete dojít kËĜešení, ale všechno má pĜece svĶj Ýas," pouÝil mou ženu keĎský kolega, když mu pĜipomnçla dodání týden opoždçné prezentace.


Cestou necestou

JEDEME NA HORY Cynik by mohl nejvyšší horu Keni, nazvanou trochu nenápaditě Mount Kenya (5199 m n. m.), lehce označit za „Kilimandžáro chudých“, protože je prostě tou druhou nejvyšší horou Afriky. Vynechat ale tenhle a další kopce při keňském putování by byla chyba. Díky globálnímu oteplování si sice o ledovcovém lezení už můžete nechat jen zdát, ale přesto se připravte na noční teploty hluboko pod nulou a sníh ve vrcholových partiích. Na Mt. Kenya existuje mnoho výstupových cest a ty nejfrekventovanější zvládnete díky horským chatám po cestě i bez průvodce a stanu. Na druhou stranu, pokud si chcete vychutnat celý masiv a zdolat víc vrcholů, průvodce se díky neexistenci rozsáhlejšího značení vyplatí. A pozor, průvodci tady nejsou žádní kokosové na sněhu. „Některý běloši se nejdřív trošku pošklebujou, když mě poprvé vidí – černoch v goretexu. Tak jim ukážu fotky, jak jsem na vrcholu Aconcaguy v Andách nebo na Mount McKinley na Aljašce, což mi obvykle získá trochu respektu,“ říká James, keňský horolezec a průvodce, který zdolal tři nejvyšší vrcholy tří kontinentů. Takřka třetina Keni se rozkládá ve výšce okolo dvou tisíc metrů nad mořem (odtud jsou ti maratonští běžci s ufounskými plícemi, kapišto?), takže i když nebudete mít morál zrovna na její nejvyšší vrchol, můžete si vyšlápnout alespoň na některý z mnoha třítisícových vrcholů třeba v pohoří Aberdare. A ve výšce dva tisíce metrů nad mořem tam narazíte i na slony. ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Pořád tady mluvím o Keňanech a přitom jsem za půl roku života v Keni potkal jediného; respektive jediného, který na otázku, z jakého je kmene, hrdě odpověděl: „Já jsem Keňan.“ Úplně se mi zatajil dech nad tak příkladným občanským postojem toho milého kandidáta manažerského titulu MBA. Pravda ale je, že stejně jako většina afrických zemí zůstává i Keňa do jisté míry umělým státem narýsovaným bílými kolonizátory. Celkově sdružuje 42 kmenů a kmenová příslušnost bohužel stále hraje roli nejen v politice, ale i v byznysu. Advokát z kmene Luo má především Luo klienty, protože většina Kikujů by se „neobřezaným“ nenechala zastupovat.

>

Jdu pro šampaňský

53


LETEM SVĚTEM

No nekupte to

TěEBA OCHUTNÁTE OBLÍBENÝ MASAJSKÝ KOKTEJL MURSIK ZE ZKVAŠENÉHO MLÉKA SMÍCHANÉHO SËKRAVSKOU MOÜÍ

No, vy v Keni samozřejmě chcete vidět Masaje, ty africké Siouxe, které díky Vzpomínkám na Afriku a Bílé Masajce spousta lidí de facto ztotožňuje s Keňany. Ve skutečnosti představují asi 2 % populace, ale jako jeden z mála keňských kmenů do jisté míry naplňují drobet předsudečné představy některých bělochů o Africe plné nahatých a krví pomalovaných divochů stopujících lva. Masajové dodnes žijí povětšinou v buši, zejména na jihu Keni podél hranic s Tanzanií, ale protože kočují za pastvou pro svá nadevše ceněná stáda dobytka, narazíte na ně i na předměstích Nairobi. Když si má žena před časem vyrazila s kolegy, nadnárodními manažery, na oběd, srazili se u brány Nairobi Business Parku se stádem skotu vedeným hrdým Masajem, který s ochrankou právě vyjednával možnost pastvy na přilehlé „louce“, argumentuje přirozeným právem na půdu svých předků. Jasně, vypadalo to trochu jako scéna z filmu Bohové musí být šílení, dobře to však vystihuje smutnou realitu současné Keni, kde je nedostatek půdy a boj o ni je jedním z hlavních sociálních problémů. A tedy příčinou lokálních etnických půtek a šarvátek, při nichž ovšem každý rok přijdou o život desítky lidí.

Přesto se návštěva masajských vesnic třeba v rámci národního parku Masai Mara může lehce stát vrcholem vaší dovolené. Možná se vám poštěstí ochutnat oblíbený masajský koktejl mursik sestávající ze zkvašeného mléka smíchaného s kravskou močí, osobně jsem to však nezkoušel.

JEZERO V POUŠTI

Pokud chcete zažít opravdickou divočinu a na oltář svého dobrodružství jste ochotni obětovat nejen standardní obezličku tzv. nezávislých cestovatelů v podobě průvodce Lonely Planet, ale také veškerý komfort, jistoty a bezpečí, pak se musíte vydat do Severovýchodní provincie. Ta zabírá takřka polovinu keňského území a rozkládá se na sever a na východ od Nairobi podél etiopských a somálských hranic. Hrozí-li vám v případě setkání s Masaji na  jihu maximálně průvan v  peněžence, pokud narazíte na turismem zkaženou vesnici, kmeny Samburu a Turkana na severu jsou ultimativní nomádi, kteří s kalašnikovy v rukou chrání obří stáda svého skotu a na nějaké turisty rozhodně nejsou zvědaví. Teda ty kalašnikovy mají hlavně proti zlodějům z konkurenčních

54


provincii můžete samozřejmě prozkoumat i bez vlastního vozu pouze za využití místní dopravy (tzn. rustikálních japonských náklaďáků). Připravte se ovšem na vpravdě buddhistické cvičení trpělivosti, kdy na odvoz z místa A na místo B můžete čekat i týden.

NAILOUPEŽ

Hod krabem na cíl

Chtě nechtě se při své návštěvě Keni nevyhnete hlavnímu městu Nairobi, které kvůli obrovské kriminalitě bílí expati nelichotivě překřtili na Nairobbery. Při krátké turistické návštěvě je však riziko zanedbatelné a pár dnů se tomuhle ohromně kulturně rozmanitému městu určitě vyplatí věnovat. Najdete tady velké rezidenční indické čtvrti s hinduistickými chrámy, jedinečné etiopské restaurace, somálský Eastleigh, kterému se přezdívá malé Mogadišo, a také nairobské Klánovice, tedy ultrakoloniální čtvrť Karen s echt viktoriánskými sídly a farmou, kde žila autorka slavných Vzpomínek na Afriku Karen Blixenová. A slumy! V nich žije více než polovina obyvatel Nairobi a bez jejich návštěvy bude vaše keňská zkušenost polokmenů a vám hrozí v horším případě okradení o pár cen- viční. Do Kibery, největšího slumu v Africe, ností, pokud však chcete zažít africké cestování jak za časů můžete i s oficiálním průvodcem, když se ale výprav Emila Holuba, bez určité míry rizika se neobejdete. do slumu vydáte bez jakýchkoli cenností a ožeBez čeho se naopak budete muset obejít, jsou asfaltové líte-li fotografování, můžete je s trochou rizika cesty, mobilní signál a vlastně i pořádné mapy. Vyrazíte-li navštívit i sami. vlastním vozem, zapomeňte na lžičtyřkolky typu Toyota Subsaharská Afrika se mění ohromným Rav4 nebo Honda CRV. S čím můžete na severu jakž takž tempem. Existují tu země, které prudký projet a hlavně přežít, jsou velké vozy jako Toyota Land- socioekonomický růst žene vstříc západní cruiser nebo Landrover Defender, samozřejmě se dvěma prosperitě (JAR, Botswana), i ty, které už rezervami a extra kanystry na naftu a vodu, které je na polo- více než půlstoletí zoufale kolabují (Středopouštním severu nedostatek. africká republika, Somálsko). Keňa rozhodně Dobrodruhy pak sever Keni láká především proto, patří spíše do první skupiny, přesto zde stále že je to místo, kde můžete zažít skutečnou cestovatel- doutnají lokální etnické konflikty, existuje tu kou samotu, již vám jen občas zpestří samburské ves- ohromná chudoba a obří rozdíly mezi životem nice, kočovnická stáda a velbloudí karavany pašující z/do ve velkých městech, jako jsou Nairobi nebo Somálska všechno možné od cukru po střelivo. A samo- Mombasa, a odlehlým severem. Právě proto zřejmě jezero Turkana! Největší pouštní jezero na světě, je Keňa ideálním státem pro první návštěvu odkud se první živý běloch vrátil sotva před šedesáti lety subsaharské Afriky. Můžete tady relativně přea které uprostřed pouště působí svou nefritově zelenou hledně vidět minulost i budoucnost černého hladinou jako z jiné planety. Ačkoliv se okolo rozkládá kontinentu. poušť a teploty tu běžně dosahují 40 a více stupňů Celsia, daří se zde nebývale dobře nilským krokodýlům, což je jeden z důvodů, proč byste k průzkumu zejména vulkanických ostrovů na jihu a severu jezera měli využít služby místních průvodců. A ještě jedna poznámka. Severovýchodní

<

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

55


SPORÁK

Hruška na sýrovo Saláty patří k létu, ale ani na podzim se nemusíme nutně cpát jen kachnami. Čerstvé saláty dneska už v dobrých obchodech koupíte celý rok a podzimní chutě obstarají sezonní suroviny jako hrušky nebo hroznové víno. Gorgonzola a oříšky dodají plnou chuť, abyste nechroupali jenom listy jako králík. Prostě hruškový salát s gorgonzolou je super oběd nebo večeře na začátek podzimu. Jídlo, ze kterého přecpáním neomdlíte, ale rádi ho bude dělat znova a znova. A znova. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56


SPORÁK

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH

• ZČERSTVA Saláty musí být Ýerstvé. Takže pĜi jejich nákupu postupujte hodnç opatrnç, žádné zaschlé koneÝky, žádné zhnçdlé lisy, žádné utahané zvadlotiny. NaËjednu porci dejte naËvelký talíĜ hrst odËkaždého druhu salátu tak, abyste mçli talíĜ pokrytý celý. PĜidejte okurku nakrájenou naËvelmi tenká koleÝka aËtaké hrušku oloupanou, zbavenou jádĜince aËrozkrájenou naËÝtvrtky. MĶžete použít iËhrušku kompotovanou.

www.penzionvpolich.cz

• • SYROVÉ

CO POTěEBUJETE

AËteá pĜijde naËĜadu gorgonzola. NaËkaždou hrušku dejte hrudku sýra. Gorgonzola je mimochodem jemnçjší než Ýeská niva, takže se kËhruškám hodí líp. Rozhodnç ji nivou nenahrazujte, nejste pĜece Jirka Babica. NezapomeĎte salát naËtalíĜi rukama provzdušnit, trochu ho zvednçte aËnechejte volnç dopadnout. Salát nesmí být nuda aËnesmí ležet naËtalíĜi jako mrtvola.

rĶzné Ýerstvé saláty (lollo rosso, lollo bianco, dubáÝek, frisée, rukolu, polníÝek) pĶl salátové okurky dvç Ýerstvé hrušky máslovky (pĜípadnç kompotované) sýr gorgonzola opražené piniové oĜíšky (pĜípadnç vlašské nebo sluneÝnicová semínka) modré hroznové víno 2–3 jahody

• • • DOLADĚNÉ Salát pak posypte opraženými piniovými oĜíšky, pĜidejte pár kuliÝek modrého hroznového vína, aËjestli máte zaËoknem nebo naËzahradç jahody, které plodí celý rok, mĶžete pĜihodit dvç tĜi pokrájené jahody. Uvidíte, že ovoce salátu dodá další chutç aËÝerstvost.

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

*OĜíšky,TipaĨ už piniové nebo jiné, opražte naËpánvi nasucho. Budou kĜupavçjší.

57


Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Kateřina Bolechová Foto: Profimedia, archiv

58


REMIX

BUDOUCNOST DOMÁCÍHO ROCK’N’ROLLU SÍDLÍ NA PRAŽSKÉ LETNÉ, SCHÁZÍ SE NA PIVO V KAVÁRNĚ KINA OKO

Každý pořádný hipster se musí alespoň jednou v životě podívat do Berlína. První zářijový víkend je navíc ideální příležitost, protože tady mají všichni barevní kníráči sraz. Berlin Festival je sice poměrně mladá akce, ale už se napevno zařadila do evropského festivalového kalendáře. Line-up festivalu se každým rokem zlepšuje, a když k tomu připočítáte naprosto unikátní místo konání, slavné letiště Tempelhof, tak vlastně není co řešit. Jen tak na okraj, to, že je Berlin Festival na letišti, neznamená, že je na zelené louce. Naopak, hlavní scéna je zakomponovaná do úplně neuvěřitelné půlkruhové hlavní budovy letiště, na které se Albert Speer kdysi pořádně vyřádil, další dvě menší pak najdeme v hangárech po stranách. Už jen kvůli návštěvě Tempelhofu stojí za to o festivalu přemýšlet, zážitek je to naprosto neuvěřitelný. A takové press centrum je v někdejším letištním kasinu. Na Berlin Festivalu zažijete dost nevyrovnaný mix ultramoderních stylů, designu a módy s masivní árijskou architekturou, letos se navíc povedlo dodat hvězdy z první ligy. Blur, Björk, My Bloody Valentine a Pet Shop Boys jsou headlineři, z dalších jmen namátkou The Sounds, Tomahawk, The Klaxons, Dillon, Pantha du Prince nebo Savages. A protože v Berlíně se žije nonstop, tak festivalový program doplňují party v klubu X-Berg, které s východem slunce rozhodně nekončí. Berlin Festival je prostě totální hipsterský orgasmus, který určitě stojí za to. Mocná barevná záplava velkých brýlí, plátěných tašek a nátělníků, skvělé kapely a parádní místo. Sejdeme se 6. a 7. září. www.berlinfestival.de

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na téhle stránce

HIPSTERSKÝ ORGASMUS

Wild Tides udeřili před dvěma lety se skvělým minialbem Heart On Fire a nyní konečně přicházejí s dlouhohrajícím debutem. Hung Loose je svěží a nadržené album, divoká trojka dostává publikum bleskurychlými songy a vášnivou energií. Wild Tides jsou ostří a pikantní, láska a obdiv k rock’n’rollu padesátých let se u nich kříží s nakažlivou naivitou à la Ramones a nedbalou elegancí The Clash. Silná kolekce devíti výrazných skladeb působí sebevědomě a vitálně, kapele jejich nadšení a názor můžeme stoprocentně věřit. Výrazné hity jako Marry Me, Gimme The Blues nebo California Wet Dreaming mají brutálně strohý tah na bránu, jednoduchá a upřímná poklona domácím mistrům oboru v coververzi Instead of Two Beating Hearts je snad až dojemná. Wild Tides berte všemi deseti, Hung Loose najdete na Bandcampu kapely legálně zadara, parádní vinyl objednávejte taky tam. Wild Tides chtějí bavit hlavně sebe a třeba i publikum, když se nechá. Zabijácké koncerty jsou pověstné už dneska. Wild Tides to mají dobře srovnané a navíc jsou ještě pořád na začátku. Bezstarostná jízda a hříšný tanec u zámečku. Čirá radost. http://wildtides.bandcamp.com

59


REMIX

ZLOMYSLNÉ OPICE A NADRŽENÍ MALÍ SATYROVÉ Exotické menu připravila pro svoje návštěvníky pražská Galerie Rudolfinum. První ucelená expozice indického malíře Raquiba Shawa v Čechách vás zavede do fantaskního světa, kde se mísí vlivy Příběhů tisíce a jedné noci s až sadistickou upřímností a fascinací různými podobami erotiky. Raquib Shaw uchvacuje vášnivostí, stejně jako maniakálním zaujetím detaily a strukturou obrazů, jejichž výjevy často jako by tančily na plátně. Zážitek z jeho souborné výstavy připomíná hromadný výlet do nitra krasohledu; blyštivé kameny se shlukují do explozivních útvarů, za každým rohem číhají zlomyslné opice a nadržení malí satyrové. Autor obrazů je velice plachý člověk, nejšťastnější je se svými psy a při práci na obrazech, ale jeho fantazie je opulentní. Shawova mámivá posedlost se projevuje i na technice tvorby; svoje díla maluje emailovými barvami, které nanáší na plátno dikobrazími ostny a často do maleb vkládá drahé kameny. Rozhodně není výjimkou, když prací na obrazu stráví několik let. Slabším povahám se možná z kaskád nádhery a do jisté míry také kýče může udělat nevolno, ale na tenhle zážitek rozhodně nezapomenete. Výstava končí 15. září, tak neváhejte. www.galerierudolfinum.cz

60

ANDY ČUMÍ ZE ZDI Andy Warhol (nebo spíš jeho dílo, on už je nějaký čas mrtvý) přijel navštívit po čtrnácti letech jižní Čechy. V roce 1999 jsme ho mohli potkat v Českém Krumlově v Egon Schiele Art Centru. Letos osedlal zámeckou jízdárnu Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Výstava Andy Warhol – Zlatá šedesátá potrvá do 29. září 2013. Každý si na ní přijde na své. Od velkoplošných portrétů Marilyn Monroe, Franze Kafky, Sigmunda Freuda, Edwarda Kennedyho a dalších přes kolekci Campbellových polévek a obalů slavných alb Rolling Stones či Velvet Underground & Nico atd. jsou k vidění i některé z Andyho osobních věcí. Navíc si sami můžete vyzkoušet techniku sítotisku a odnést si triko nebo plakát s velveťáckým banánem nebo jiným motivem. Na celou výstavu „dohlíží“ z obřích panelů sám Andy Warhol v nadživotní velikosti a myslím, že může být spokojen. Velké prostory i historický duch jízdárny jeho tvorbě jednoznačně seknou. www.warhol2013.cz


CO S OHAVNÝM KLOBOUKEM? Americký Jih je zvláštní místo. Dávno po občanské válce zde přetrvávají některé atributy dřívější nekorektní a svérázné společnosti. V dílech americké spisovatelky Flannery O’Connorové je Jih místem, které láká díky kombinaci posmutnělého úpadku a sympaticky podvratného smyslu pro komiku. Flannery O’Connorová zemřela ve čtyřiceti letech, zanechala po sobě dva romány a dvě povídkové knihy, soubor Všechno, co se povznáší, se musí setkat původně vyšel až po autorčině smrti. Jak se vyřeší náhodný střet poněkud arogantní bělošské dámy s přímočarou černoškou, které mají na sobě shodou náhod stejný (a opravdu ohavný) klobouk? Co udělat s býkem, který neposlouchá? Opravdu byl dobrý nápad přivést nesmělému synovi domů nymfomanku? Prozrazovat detaily by byla škoda. Doporučujeme při četbě konzumovat smažené kuře a popíjet Southern Comfort. www.argo.cz

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

BUDE GOLEM POD POSTELÍ? Takovéhle divadlo jste ještě neviděli. V klasicistní vile č. 858 na pražském ostrově Štvanice se během tří zářijových týdnů bude každý večer odehrávat Meyrinkův Golem. Dobře, na dramatizaci románu pražského židovského spisovatele by ještě nebylo nic výjimečného, ale tohle divadlo si odžijete sami. Diváci u téhle inscenace nesedí v hledišti, ale prostě chodí po domě a v každém z pokojů se dozvídají část příběhu. Popovídají si s obyvateli a jednotlivými postavami, dostanou se do běžně nepřístupných míst zapomenutého domu a ocitnou se na hraně snu a skutečnosti. Netypické představení bude probíhat každý den od 1. do 21. září 2013. http://www.golemstvanice.cz

61


FENOMÉN

Zní to jako banda irskejch retardů aneb Láska mezi hudebníky

Averze ke kolegům patří k hudbě odpradávna. Salieri prý uštval Mozarta k smrti, Čajkovskij pravidelně označoval Brahmse za bastarda bez talentu a takový Miles Davis nadával šmahem na všechny. Když ho časopis Downbeat požádal o zhodnocení společné nahrávky jazzových gigantů Duka Ellingtona, Maxe Roache a Charlese Minguse, málem si odplivl: „Co na to mám říct? Je to směšný. Copak neslyšíte, jak tu muziku mrví?“ Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

BEEF HOP Žánr, který vzájemné osočování povýšil na regulérní vyjadřovací prostředek, je hip hop. Soupeření a poměřování eg je v něm zakořeněné už od dřevních dob, kdy proti sobě v Bronxu stavěli přední DJové své soundsystémy. O soubojích dodnes kolují legendy. Jedna například vypráví, jak duchovní otec hip hopu Africa Bambaataa vyzval na souboj mocného Koola Herca, který se mu nemohl rovnat technicky ani selekcí desek, ovšem vlastnil coby bývalý reggae DJ zdaleka nejsilnější soundsystém přezdívaný Herculoid. Zatímco Bambaataa a jeho parta mixovali jako o život a hecovali Herca, ať ukáže, co umí, dvoumetrový obr se kymácel kolem a v klidu zapojoval zesilovače. Když se Herculoid probudil k životu, zahlásil jeho pán do mikrofonu: „Bambaato, koukej to vypnout,“ a náporem decibelů sfouknul protivníka ze scény. Přes všechno soupeření spolu první generace hiphoperů kamarádila. Jejich následovníci

62

už to s takovým nadhledem nebrali. Do hry vstoupily velké nakladatelské stáje, které svým koňům nadiktovaly image drsných gangsterů. V hip hopu zakrátko vznikl svébytný podžánr zvaný „diss“, což v podstatě znamená rýmované urážení. Začal celkem nevinným špičkováním, ale protože se osvědčil jako mocný marketingový nástroj (nic nemají média radši, než když se dvě celebrity perou), rozmohl se postupem doby natolik, že koncem 90. let přerostl ve skutečné násilí. Poté, co mu padly za oběť ikony západního a východního pobřeží Tupac Shakur a Notorious BIG, se zdá, že se vody zase zklidnily. Ne že by se kluci s mikrofony přestali „beefovat“, ale kérování se přeneslo zpátky na obrazovky televizorů a stránky časopisů. Příkladem může být pětiletý souboj Nase a Jay-Zho, který oba bývalé kamarády udržoval v hledáčku médií, prodával jim desky, a jakmile vyšuměl, honem se usmířili a zahostovali si na albech.


FENOMÉN

ČESKÉ SODY Jelikož všichni čeští muzikanti chodí do stejných hospod, vyříkávají si všechno radši u piva a veřejné bitvy nastávají sporadicky. Jeden z mála zajímavých okamžiků nastal, když Ivan Hlas konečně řekl nahlas, že muzikály Michala Davida jsou pokleslá šmíra, a normalizační hitmaker kontroval poněkud nepochopitelnou poznámkou, že chudák Hlas asi nemá na pivo. Polínko do ohně si samozřejmě čas od času přiloží hiphopeři, ale jejich beefy většinou nepřekročí hranici žánru a nezasvěcenec se o nich nemá šanci dozvědět. Kromě nich oživují scénu českých muzikantských sporů jen krátká období nenávisti vůči aktuálně odhaleným konfidentům StB, hádky, jestli je Žito vůl, nebo spasitel, a společně sdílená nenávist vůči skupině Mandrage. Dalo by se až říct, že v české scéně se nosí spíš spory vnitroskupinové, které většinou vyústí v rozpad kapely a její následovné znovuseskupení pod jiným jménem a bez neoblíbeného člena. Schematicky znázorněno: Support Lesbiens – Hynek Toman = Portless. VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI Hádky mezi členy kapel nejsou samozřejmě výjimkou ani v zahraničí a nevyhýbají se ani nejslavnějším z nejslavnějších. Keith Richards a Mick Jagger nevynechali jedinou příležitost jeden do druhého pořádně zarýt a celá 80. léta spolu v podstatě nemluvili. Členové Pink Floyd se podle zvěstí nesnesli ani ve studiu a alba po Wish You Were Here nahrávali separátně. Bubeník The Police Stuart Copeland prý nenáviděl Stinga natolik, že si nechal stavět činely tak, aby na něj při koncertech neviděl. Korunu rozvracečů si ale zaslouží Mark E. Smith z kapely Fall, který se před jedním vystoupením pohádal s kapelou tak hustě, že spoluhráče zamkl v šatně a odehrál koncert jako sólo. To, že ze sporů mezi muzikanty může vzniknout i něco pozitivního, dokazuje případ Johna Lennona a Paula McCartneyho. Poté, co Lennon začal randit s jistou japonskou umělkyní, přestávali si Beatles rozumět a McCartney nakonec kapelu rozpustil a zahájil sólovou kariéru s The Wings. Co si myslí o jeho tvorbě, dal Lennon svému dlouholetému kamarádovi vědět v kontroverzním blues How Do You Sleep. Živá verze songu je zvěčněná v dokumentu Imagine ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

produkovaném Yoko Ono, což pravděpodobně hodně vypovídá o tom, kdo Johna při skládání inspiroval. Každopádně McCartneyho nešetří. Jeho tvorbu nemilosrdně zdrbe, prohlásí, že je použitelná jedině jako hudba do výtahu, a v úplném závěru ho počastuje velmi nepublikovatelným přízviskem (koukněte se na YouTube). Moc sympatií si tím nevysloužil. Dokonce už při nahrávání, když Lennon zpívá: „Jediný, cos kdy napsal, bylo Yesterday,“ po něm hodí hostující George Harrison znechucený pohled, kterým jakoby říká: „Hele, nepřeháníš to trochu?“ Později si to uvědomil i sám autor a v televizním interview se snažil vysvětlit, že vlastně zpívá sám o sobě, což mu věřil málokdo, tím méně Paul. Odpověď přišla nadvakrát. Poprvé v až neuvěřitelně přesně lennonovsky znějícím blues Let Me Roll It, ve kterém jakoby McCartney říká: „Poslouchej, hudba do výtahu, a zní to jako od tebe.“ K druhé, daleko upřímnější reakci ale McCartneyho bohužel inspirovala až Lennonova smrt. Here Today je dojemné vyznání lásky ke kamarádovi, se kterým jste si občas nerozuměli, ale který vám bude navždy chybět. Fanoušci Beatles ji považují za  poslední duet dvou velkých muzikantů, i když ji McCartney zpívá sám.

O Paulovi pak John prohlásil, že jeho hudba se hodí akorát do výtahu.

Courtney Love

Anton Newcombe

Nedávej svý kapele jméno devítipalcový hřeby, když tvůj hřebíček má palce sotva tři.

Proč vlastně lidi mluví o Eriku Claptonovi? Co kdy dokázal, kromě toho, že vyhodil syna z  okna a napsal o tom písničku?

Trent Reznor (Nine Inch Nails) Eric Clapton

63


FENOMÉN

Hudební kritici mají většinou rádi Elvise Costella, protože hudební kritici většinou vypadají jako Elvis Costello.

Elvis Costello

Morrissey dokáže napsat krásné názvy písní. Bohužel už k nim nedokáže napsat ty písně.

Nick Cave

David Lee Roth (Van Halen)

Když Morrissey řekne, že by lidi neměli jíst maso, tak začnu jíst maso. Tak moc ho nesnáším. Robert Smith (The Cure)

Morrissey

Joni Mitchellová

Mark E. Smith

Slyšel jsem je na zkoušce a byli tak hrozní, že jsem po nich musel hodit flašku s pivem. Zní jako banda irskejch retardů.

Bob je plagiátor a jeho hlas je stejně falešný jako jeho jméno. Cheryl Cole

Víc než s muzikou má společnýho s organizovanou prostitucí.

Kariéra svlékání, kroucení zadkem a nahánění bohatejch fotbalistů musí být velmi naplňující. Tvá matka je na tebe určitě moc pyšná, krávo. Bob Dylan

Mumford & Sons

64

Lily Allenová

Asi někdy pro někoho něco znamenala, ale ve své věkové kategorii nikoho takového neznám.

Kdokoliv prodává lístky po pětasedmdesáti librách a pak zpívá na playback zaslouží odstřelit. Madonna


FENOMÉN

Vždycky když si u rádia řeknu: „Bože, co to je za hrůzu,“ vždycky to jsou Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers

Noel Gallagher (Oasis)

Kromě toho, že se strojí jako na maškarní, jsou absolutně nezajímaví. Vlastně nezajímají vůbec nikoho, s výjimkou jejich nablblejch a hnusnejch přítelkyň.

Kaiser Chiefs

Vypadá jako Zorro na extázi.

Jack White

Zakrslej egomaniak, kterej by chtěl být světlejší a vyšší.

Rick James

Vypadá jako trpaslík, kterýho namočili do kýblu chlupů. Boy George

Prince

Tolik peněz má a pořád má účes jako kuchařka v kantýně.

Quincy Jones

Já vlastně vůbec nevím, kdo ta osoba je. Ani jestli je to chlap, nebo ženská. Lady Gaga

Elton John

Christina Aguilera

Dokáže sice prodávat vodku a oblečení, ale notu nerozezná, ani kdyby ho trefila mezi oči.

Je jako revmatická opice, co se potácí po pódiu a snaží se vypadat mladě.

Keith Richards

ČiliChili | 9 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

P Diddy

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu Vodafone experti

67 68

Mobilní web a aplikace

70

Pęipojení s Vodafonem

72

Pro vÛrné zákazníky Pęedplacené karty Všechno o telefonech Volací jistina

88

Pęíslušenství

89

Roaming

75 76 78

90

Vymyšleno pro ūrmy

92

Vymyšleno pro jednotlivce

96


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz/cml

Zákaznický kodex Vodafonu Protože chceme, aby mezi Vodafonem a vámi jako našimi zákazníky bylo jasno, vydali jsme svįj Zákaznický kodex. Díky nÛmu budete vždy vÛdÛt, co od nás mįžete Íekat a na co se mįžete spolehnout. Budeme dÛlat vše pro váš úsmÛv.

ZÁKAZNICKÝ KODEX VODAFONU Naši zákazníci pro nás byli vždy prioritou, ale poęád je co zlepšovat. Proto jsme sepsali svįj kodex a rádi bychom, abyste nám se zlepšováním pomohli. Dejte nám pÛknÛ od plic vÛdÛt, co vás trápí, jak si vedeme, kde bychom mohli zabrat nebo za co bychom si zasloužili pochvalu. My se na vaše pęání mrkneme, a pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se je splnit. Chceme vám poskytovat ty nejlepší služby ze všech a budeme šlapat do pedálį.

Jak to bude fungovat? Zákaznický kodex Vodafonu bude takový nástroj komunikace mezi námi a našimi zákazníky. Vy nám budete psát, jak si v plnÛní slibį vedeme, a my vás budeme informovat o tom, co se nám podaęilo zlepšit. SamozęejmÛ náš kodex není nemÛnné devatero. Pokud se zmÛní vaše potęeby a pęání, tak ho pęizpįsobíme. Jediné, co je pro nás totiž dįležité, je vaše spokojenost a váš úsmÛv.

Jednoduchost: Poskytujeme jednoduché a srozumitelné služby.

VstĚícnost: Pomáháme a staráme se o vás jako o své blízké.

Férovost: Jednáme na rovinu. S námi vždy víte, na Íem jste.

Jsme vždycky po ruce

PéÏi o vás bereme osobnÝ

Poěádek dÝlá pěátele

Kdykoliv potęebujete, snadno nás zastihnete – na telefonu, v prodejnách, na webu. Jsme vám k dispozici 24 hodin dennÛ.

StaÏí párkrát kliknout

V každém okamžiku máte pęesný pęehled o své aktuální útratÛ – na internetu i v mobilu. PęesnÛ víte, za co platíte.

Pęes 90 % svých požadavkį jednoduše vyęídíte sami v našich online Samoobsluhách. Kdykoliv a kdekoliv.

S úsmÝvem jde všechno lépe

Co vám slíbíme, vždy dodržíme

ÚsmÛvy u nás nejsou formalita. Opravdu vás rádi vidíme a slyšíme.

Co ęekneme, platí. Necouváme, nevymlouváme se.

Testováno na lidech

Jsme naladÝni na stejnou vlnu

Když se nÝco nezdaěí

Vše, co nabízíme, je vyzkoušené našimi zákazníky. Prodáváme jen výrobky a služby, jejichž užívání je jednoduché.

Sliby v Zákaznickém kodexu Vodafonu myslíme vážnÝ a chceme vÝdÝt, jak je plníme. Máte pěipomínky, nápady a podnÝty ke zlepšení? SdÝlte nám je prostěednictvím CML na www.vodafone.cz/cml.

O vaše pęání se postaráme od zaÍátku do konce, od jeho vyslovení až po jeho splnÛní. Vždy víte, s kým mluvíte.

Mluvíme tak, abyste nám rozumÛli. umÛli. JasnÛ, srozumitelnÛ, elnÛ, lidsky.

Muriel Anton

generální ęeditelka Vodafone Ìeská republika

Pokud udÛláme chybu, uznáme ji, omluvíme se s a rychle vše napravíme. napravím


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Praze na Vinici vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Neomezené volání. Povídejte si hodiny, dny, mÜsíce, roky…

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

Super zvýhodnÜné telefony k Red tarifİm. Samsung GALAXY Fame

Huawei Ascend G510

Samsung GALAXY AXY mini 2

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

69

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Nastavení nového n zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


70

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

NatoÍ to! Jak si na mobilní telefon natoÍit krátký ūlm? Snadno. No vážnÛ, je to brnkaÍka. Potęebujete k tomu jenom pár vÛcí, nÛjaké vychytané aplikace a... samosebou chytrý mobilní telefon.

1 SCÉNÁę Máte to v hlavÛ? Hurá s tím na papír! Tady máme jeden scénáę z naší dílny: Obraz 1: Geroj vybíhá ze dveęí a tváęí se drsnÛ. Obraz 2: Geroj kęiÍí: „Davaj dÛngy, imperialist!“ Obraz 3: Geroj pęekvapenÛ zjišĥuje, že místo bouchaÍky drží banán. Obraz 4: Geroje zneškodní pęedvídavÛ pęichystaný plamenomet. (BezpeÍnostní upozornÛní: Pozor! Místo skuteÍného ohnÛ použijte filmový trik. Viz oddíl 3 - Akce.)

2 KAMERA Na základní toÍení staÍí kamera ve fotoaparátu vašeho mobilu. Máte ji rychle po ruce, je jednoduchá a funguje znamenitÛ. Takže ideální pro dokumentaristy. Základní editaci, jako je napęíklad zkrácení videa, navíc zvládnete pęímo ve své složce s fotografiemi. A výsledek za tepla lifrujete tęeba na YouTube.

3 AKCE Pokud je pro vás Banánový geroj moc nuda a rádi byste pęidali trochu šĥávy, staÍí stáhnout brilantnÛ vymyšlenou aplikaci Action Movie FX nebo Ultimate Special FX. Vymysleli ji chlápci z týmu J. J. Abramse, který natoÍil tęeba poslední dva Star Treky. Je libo nÛkterého z banánį odpálit raketou? Nebo by se vám do zábÛru hodilo padající auto, které uklouzlo po slupce? Žádný problém.

4 STARODÁVNÝ LOOK Pokud byste chtÛli, aby mÛla scénka zašlý vzhled Íernobílého nebo starého barevného filmu, urÍitÛ vyzkoušejte aplikaci Vintage 8mm Video Camera (iPhone i Android). Najdete tu bezpoÍet rįzných filtrį a modifikací a všechny navíc vypadají moc dobęe. Za málo penÛz hromada muziky.


Mobilní web, aplikace

StáhnÜte si aplikaci Layar. A zkuste ji na téhle stránce.

71

Aplikace z našeho ŭlmu ACTION MOVIE FX (iOS) Filmové triky nemusí stát majlant. Vražte si do Ůlmu parádní bouchaÏku nebo nechte vybuchnout židli. VINTAGE 8MM VIDEO CAMERA (Android) Jestli chcete toÏit jako Forman Fellini, musíte mít dobovou techniku. Tenhle Ůltr na kameru vám ji dá. iMOVIE (iOS) Pro mekaěe základní program na upravování videa. První volba každého, kdo toÏí na iPhone. SLOPRO (iOS) AkÏní zábÝry vypadají líp zpomalenÝ. Zpomalovací lahıdka pro každého mobilního režiséra. VidTrim (Android) Superjednoduchý stěihací program pro Android. Nabízí navíc i efekty.

5 ZPOMALENÍ Nad zpomalení není. Protože když je cokoli dostateÍnÛ pomalé, vypadá to nÛjakým zázrakem dobęe. Telefon vám bohužel nedokáže natoÍit tak rychle takové množství zábÛrį, abyste získali dokonale plynulý a velice pomalý záznam, ale tęeba aplikace SloPro – 1000fps Slow Motion Video se tomu dost blíží.

Mİj Vodafone má další funkce Aplikace Mįj Vodafone umÛla spoustu užiteÍných vÛcí už dęív. TeÏ jsme do ní ale pęidali pár novinek, které vám naše služby ještÛ zpęíjemní. ROAMINGOVÁ KALKULAÌKA Díky téhle vÛciÍce si snadno zjistíte, kolik vás budee stát volání, zprávy Íi internet na služební cestÛ nebo na dovolené. é. ProstÛ si jen navolíte cílovou zemi, délku pobytu, svįj tarif a pęedpokládanou spotęebu minut, SMSek a dat a uvidíte cenu. A rovnou vám spoÍítáme, jestli by pro vás nebylo nÛjaké jiné ęešení levnÛjší . CENTRUM PÉÌE Ta nejÍastÛjší témata, otázky a aktuality, co ęešíme v našem Centru péÍe, budete mít pęed oÍima i pęímo v aplikaci. Dostanete tak odpovÛdi na (skoro) všechno, co se týká služeb Vodafonu.

6 STęIH Stęihem mįžete film vylepšit, ale i zabít. StejnÛ jako pęidanou hudbou a efekty. Tak si všechno pÛknÛ natrénujte a jednotlivé verze testujte na pokusných divácích z rodiny nebo na kamarádech. Pro snadný a jednoduchý stęih doporuÍujeme aplikace iMovie Íi VidTrim. Pár (desítek) hodin práce... a je to. Gratulujeme.

Máte tedy hotový snímek? Máte svoji vlastní verzi Banánového pěepadení? Sem s ní. Tu nejlepší si budou moci Ïtenáěi pěes aplikaci Layar prohlédnout právÝ tady.

DOBÍJENÍ KREDITU KUPONEM Jestli od nás máte pęedplacenou kartu, mįžete si kredit nabít jednoduše pęímo v aplikaci. StaÍí zadat kód z kuponu a telefonní Ííslo, které chcete dobít. Aplikaci si snadno stáhnete na: vodafone.cz/muj-vodafone


72

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Red tarif. MrknÜte na strany 98–99.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Pęipojení s Vodafonem

Internet na cesty

73

Internet na cesty Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Pęipojení na 2 dny

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

267,21 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

Datové tarify

Mobilní pęipojení 4 GB

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

268,22 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

504,17 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení j až 21,6 Mbps

77 KÏ

Chcete zvýhodnÜnou cenu? PoĚiÐte si Internet v notebooku nebo tabletu se smlouvou, napĚ. k Red tarifu.

MrknÜte na strany 98–99.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


74

Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Red tarifem.

MrknÜte na strany 98–99.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS Napájení pájení externí erní

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

977 KÏ


Vodafone odmÛny

75

Více informací najdete na www.vodafone.cz/odmeny

VÛrnost se vyplácí Být vÛrný je vždycky plus. AspoĈ my si to myslíme a vy nám urÍitÛ dáte taky za pravdu. Tęeba s naším programem Vodafone odmÛny za vÛrnost vám dáme volné minuty nebo SMS do vlastní sítÛ až na 7 dní.

ÍÍM DÉLE JSTE S NÁMI, TÍM VÍC ZÍSKÁTE StaÏí si dobít pěedplacenou kartu. A bacha, odmÝnu získáte i opakovanÝ – tedy za každé dobití aspoĈ za 250 kaÍek. Jsme jediný operátor, pro kterého nehraje zas až takovou roli, kolik u nás utratíte. OdmÝny máme pro všechny. Dostane je od nás každý, kdo si dobije svou pěedplacenou kartu minimálnÝ za 250 KÏ. Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit pęes Internetovou samoobsluhu. Další informace k programu odmÛn najdete na www.vodafone.cz/odmeny. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.

OdmÝnu máte pokaždé, když si dobijete minimálnÝ 250 KÏ!

Jsem s Vodafonem

Jsem s Vodafonem

druhý rok

tĚetí rok a déle

odmÝny 2 dny volání nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

odmÝny 4 dny volání nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

odmÝny 7 dní volání nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

první rok

Jsem s Vodafonem


76

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání do všech sítí za 2,50 KÏ/min. pěi dobití 250 KÏ KARTA NA VÍKEND / KART KARTA NA MÍRU Když voláte a SMSkujete o víkendu

Volání, SMSky a internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ dobijete. Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány budou do 24 hodin po dobití. Dobíjená Íástka

Dárek

Doba trvání

300–599 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

600 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Pěi koupi nové karty a dobití 250 KÏ kdykoliv do 31. 12. 2013 máte 30 dní volání do všech sítí za 2,50 KÏ za minutu. StaÏí navíc provolat od pondÝlí do pátku 5 minut a celý následující víkend máte volání v naší síti zdarma. A když pošlete 5 SMS, máte zdarma i zprávy. Nebo obojí. Karta na víkend

Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

6,50 KÍ/min. nebo 2,50 KÍ/min. pęi dobití nad 250 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

Volání do všech sítí

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

49 KÍ


Vodafone karta

Neomezené volání pro všechny pĚedplacené karty

77

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTÛ VODAFONE NA DEN Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

NONSTOP VÍKEND Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas (těeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


78

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Štíhlý elegán Tlusĥochįm, co vám leda tak vyboulí kapsu, odzvonilo. Na chytré telefony pęišlo období diet a lehkého provedení z hliníku. Prįkopníkem nové štíhlé módy je super fešák Huawei Ascend P6. Je to dokonce jeden z nejtenÍích telefonį souÍasnosti. Má luxusní, designové kovové tÛlo tenké jen 6,18 mm. Pęesto v nÛm najdete slot na microSD kartu, velký 4,7palcový displej a výbavu, jakou by mu mohl leckterý tlustÛjší brácha závidÛt. Tak tęeba 8Mpix fotoaparát s funkcí makro, se kterým mįžete opravdu ostęe fotit už ze Ítyęcentimetrové vzdálenosti. Nebo pęední foĥák a jeho úctyhodných 5 Mpix. S ním hravÛ poęídíte autoportréty a díky integrované aplikaci mįžete fotky rovnou upravit a poslat do svÛta pęes sociální sítÛ. Ideální, když chcete ukázat, kde zrovna jste a jak se tam prima máte. A což teprve Ítyęjádrový procesor 1,5 GHz a šiHuawei Ascend P6 kovná uživatelská nadstavba Emotion UI, která je zabezpeÍená víc než kdy pęedtím. Zkrátka OperaÎní systém: Android štíhlý, elegantní a navíc nadstandardnÛ vybaveVnitĚní pamÜĦ*: až 8 GB + až 32 GB s MicroSD kartou Fotoaparát: 8 Mpix ný borec.

*PamÝħ dostupná pro uživatele je nižší než celková vnitění pamÝħ


Nejlepší mobily, co známe

79

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky

ParĦák na cesty Jestli potęebujete na cesty zabalit co nejménÛ vÛcí, vyhoÏte z báglu zrcadlovku, navigaci, mapy, kameru, cédéÍka a další zbyteÍnosti. BohatÛ vám staÍí Nokia Lumia 925. Je štíhlá a jistÛ vás upoutá elegantním kovovým rámeÍkem a 4,5palcovým AMOLED displejem. SkvÛlý 8,7Mpix fotoaparát s optikou Carl Zeiss si díky aplikaci Nokia Pro Cam mįžete hravÛ nastavit i jako klasickou zrcadlovku. Mapy z celého svÛta máte v navigaci zdarma a navrch podporu nejrychlejších datových sítí LTE, takže cestování je teÏ už opravdu hraÍka. A až pęijde zima, mįžete svįj mobil ovládat v bÛžných rukavicích. Ideální na lyže nebo do terénu. U Vodafonu tuhle Nokii navíc dostanete exkluzivnÛ s 32GB vnitęní pamÛtí. Tam už se vejde pÛkných pár aplikací, fotek, videí a muziky. Inu, parĥák na doma i na cesty.

ÍtyĚi jádra ve vašich službách

Je to teprve pár týdnį, co pęišla novinka od HTC na svÛtový trh a už ji máme i u nás. Je to jeden z cenovÛ nejdostupnÛjších chytrých telefonį se Ítyęjádrovým procesorem, jaký široko daleko najdete. Takže se tÛšte na poęádnÛ rychlou jízdu s procesorem Snapdragon 200 taktovaným na 1,2 GHz, super prohlížení fotek, videí, webových stránek, paęení her díky herní grafice a úžasný multi-tasking na 4,3palcovém displeji. Najdete Nokia Lumia 925 v nÛm také kameru s aplikací HTC Zoe pro natáÍení krátkých klipį nebo HTC ImageChip, se kterým mįžete v kliOperaÎní systém: Windows Phone 8 VnitĚní pamÜĦ*: u Vodafonu exkluzivnÝ až 32 GB du fotit i pęi svíÍce nebo sprintera na pęekážkové dráze. Fotoaparát: 8,7 Mpix PerfektnÛ zachytí pohyb a nepotęebuje ani moc svÛtla. Nechybí ani funkce BlinkFeed s dynamickou hlavní obrazovkou, 1,6Mpix pęední kamerka, Wi-Fi, Bluetooth, GPS a Beats Audio™ pro skvÛlý hudební zážitek. Navíc si sami mįžete ęíct, jaký HTC Desire 500 váš HTC Desire 500 bude – Íerný, nebo bíloOperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB + až 64 GB s MicroSD kartou -modrý? Zkrátka, superFotoaparát: 8 Mpix výkonný mazlík ve vašich službách.

Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


80

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart mini

Vodafone Smart II

Vodafone Smart III

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia E

HTC Desire 200

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

1977 KÍ

1977 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

3177 KÍ

3777 KÍ

MMP od 249 KÎ

477 KÍ

477 KÍ

1477 KÍ

1677 KÍ

1677 KÍ

2277 KÍ

MMP od 490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

8,1 cm/3,2"

10,16 cm/4"

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5''

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

320 × 480

480 × 800

320 × 480

320 × 480

320 × 480

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 2,4 GB/–

až 150 MB/2 GB

až 2,3 GB/–

až 4 GB/–

až 2,75 GB/–

až 972 MB/–

1 GHz

832 MHz

1 GHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

3Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

–/–

–/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1400

1200

1500

1300

1500

1230

Délka hovoru (minuty)

až 780

až 360

až 810

až 480

až 375

až 430

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 400

až 410

až 300

až 530

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

115 × 62,3 × 12,2

109 × 58 × 12,35

123,2 × 64,4 × 11,3

109,4 × 58,6 × 11,81

113,5 × 61,8 × 11

107 × 60 × 12

118

120

137

106

115,7

100

Íerná

Íerná + modrá, rįžová, citronová

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

81

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Fame

LG Optimus L5 II

Samsung Nokia GALAXY Trend Lumia 520

HTC Desire X

Huawei Ascend G510

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

3977 KÍ

4177 KÍ

4277 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

MMP od 249 KÎ

2477 KÍ

2677 KÍ

2777 KÍ

2877 KÍ

3077 KÍ

3277 KÍ

MMP od 490 KÎ

977 KÍ

1177 KÍ

1277 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

1777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Windows Phone 8

Android

Android

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,2 cm/4,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 854

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 2 GB/–

až 1,6 GB/–

až 6,85 GB/–

až 4 GB/–

až 1 GB/–

1 GHz

1 GHz

1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1,2 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/–

–/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1650

1500

1430

1650

1750

Délka hovoru (minuty)

až 860

až 372

až 500

až 888

až 600

až 350

Pohotovostní doba (hodiny)

až 580

až 800

až 330

až 360

až 833

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

113,2 × 61,6 × 11,5

117,5 × 62,2 × 9,2

121,5 × 63,1 × 10,57

119,9 × 64 × 9,9

118,5 × 62,3 × 9,3

134 × 67 × 9,9

121

103,3

118

124

114

150

modrá

šedá

bílá

Íervená

Íerná

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


82

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Windows Phone 8S by HTC

HTC Desire 500

Sony Xperia L

Samsung GALAXY Xcover 2

LG Optimus L9

Samsung GALAXY S III mini

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

5377 KÍ

5777 KÍ

6177 KÍ

6377 KÍ

6577 KÍ

6777 KÍ

MMP od 249 KÎ

3877 KÍ

4277 KÍ

4677 KÍ

4877 KÍ

5077 KÍ

5277 KÍ

MMP od 490 KÎ

2377 KÍ

2777 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

3777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1177 KÍ

1577 KÍ

1977 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

2577 KÍ

MMP od 990 KÎ

177 KÍ

577 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Novinka

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

Windows Phone 8

Android

Android

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3“

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4"

11,9 cm/4,7''

10,16 cm/4"

480 × 800

480 × 800

480 × 854

480 × 800

540 × 960

480 × 800

až 350 MB/–

až 1 GB/–

až 5,6 GB/–

až 1,08 GB/–

až 2,33 GB/–

až 8 GB/–

2× 1 GHz

4× 1,2 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

•/–

•/–

•/•

•/–

•/•

•/–

5Mpix

8Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1700

1800

1700

1700

2150

1500

Délka hovoru (minuty)

až 1300

až 720

až 546

až 530

až 450

až 800

Pohotovostní doba (hodiny)

až 559

až 435

až 498

až 370

až 450

až 500

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

120 × 63 × 10

131 × 67 × 9,98

128,7 × 65 × 9,7

130,5 × 67,7 × 12,1

131,9 × 68,2 × 9,1

121,6 × 63 × 9,9

113

123

137

149

125

110

modrá

Íerná, bílo-modrá

Íerná

šedá

Íerná

modrá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

83

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 720

Huawei Ascend P6

HTC One

Samsung GALAXY S4

Apple iPhone 5 16GB

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

7977 KÍ

9977 KÍ

14 977 KÍ

16 477 KÍ

MMP od 249 KÎ

6477 KÍ

8477 KÍ

13 477 KÍ

14 977 KÍ

15 477 KÍ

MMP od 490 KÎ

4977 KÍ

6977 KÍ

11 977 KÍ

13 477 KÍ

13 977 KÍ

16 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

3777 KÍ

5777 KÍ

10 777 KÍ

12 277 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 990 KÎ

2777 KÍ

4777 KÍ

9777 KÍ

11 277 KÍ

11 777 KÍ

1777 KÍ

3777 KÍ

8777 KÍ

10 277 KÍ

10 777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance u bílé barvy

Funguje pouze na nanoSIM

MMP od 1290 KÎ Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone 8

Android

Android

Android

iOS

10,9 cm/4,3"

11,9 cm/4,7“

11,94 cm/4,7"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

480 × 800

720 × 1280

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

až 6,85 GB/–

až 4,7 GB/–

až 25,29 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

2× 1GHz

4× 1,5 GHz

4× 1,7 GHz

4× 1,9 GHz

2× 1,02 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

6,7Mpix

8Mpix

Ultrapixel technologie

13Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

2000

2000

2300

2600

N/A

Délka hovoru (minuty)

až 1404

až 870

až 1572

až 1020

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 520

až 315

až 464

až 350

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1800/ 1900/2100/2600

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

123,8 × 58,6 × 7,6

127,9 × 67,5 × 6

132,65 × 65,5 × 6,18

137,4 × 68,2 × 9,3

136,6 × 69,8 × 7,9

Hmotnost (g)

128

120

143

130

112

Barevné provedení

bílá

Íerná

stęíbrná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


84

Tablety

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nexus 7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Samsung GALAXY Note 10.1

Sony Xperia Tablet Z

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

6977 KÍ

7977 KÍ

13 377 KÍ

15 977 KÍ

MMP od 249 KÎ

5477 KÍ

6477 KÍ

11 877 KÍ

14 477 KÍ

MMP od 490 KÎ

3977 KÍ

4977 KÍ

10 377 KÍ

12 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

2777 KÍ

3777 KÍ

9177 KÍ

11 777 KÍ

MMP od 990 KÎ

1777 KÍ

2777 KÍ

8177 KÍ

10 777 KÍ

MMP od 1290 KÎ

777 KÍ

1777 KÍ

7177 KÍ

9777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,7 cm/10,1''

25,7 cm/10,1"

25,65 cm/10,1"

Rozlišení displeje

800 × 1280

1280 × 800

1280 × 800

1920 × 1200

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 27 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 11,6 GB/–

Procesor

4× 1,3 GHz

2× 1 GHz

4× 1,4 GHz

4× 1,5 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

1,2Mpix

3Mpix

5Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/•

Kapacita baterie (mAh)

4325

7000

7000

6000

Délka hovoru (minuty) Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 2000

až 2230

až 1270

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

198,5 × 120 × 10,65

175,3 × 256,6 × 9,7

180 × 262 × 8,9

172 × 266 × 6,9

350

587

600

495

tmavÛ hnÛdá

stęíbrná

šedá

Íerná

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

85

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Curve 9320

BlackBerry Z10

Nokia Lumia 925

Samsung GALAXY Note II

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

3777 KÍ

12 177 KÍ

12 977 KÍ

13 777 KÍ

MMP od 249 KÎ

2277 KÍ

10 677 KÍ

11 477 KÍ

12 277 KÍ

MMP od 490 KÎ

777 KÍ

9177 KÍ

9977 KÍ

10 777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

7977 KÍ

8777 KÍ

9577 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

6977 KÍ

7777 KÍ

8577 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

5977 KÍ

6777 KÍ

7577 KÍ

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

BlackBerry

BlackBerry

Windows Phone 8

Android

6,2 cm/2,44''

10,7 cm/4.2''

11,43 cm/4,5"

14 cm/5,5"

320 × 240

768 × 1280

768 × 1280

720 × 1280

až 512 MB/2 GB

až 16 GB/–

až 32 GB/–

až 16 GB/–

806 MHz

2× 1,5 GHz

2× 1,5 GHz

4× 1,6 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

3Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1450

1800

2000

3100

Délka hovoru (minuty)

až 420

až 600

až 1098

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 432

až 312

až 432

až 600

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

109 × 60 × 12,7

130 × 65,6 × 9

129 × 70,6 × 8,5

151 × 81 × 9,4

103

167

139

180

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


86

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia Z

Nokia 100

Vodafone 353

Vodafone 155

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

15 277 KÍ

577 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

MMP od 249 KÎ

13 777 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 490 KÎ

12 277 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 790 KÎ

11 077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

10 077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

9077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Android

Nokia S30

Vodafone

Vodafone

12,7 cm/5"

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

1080 × 1920

128 × 160

128 × 160

128 × 160

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 11 GB/–

–/–

až 2,8 MB/–

–/–

Procesor

4× 1,5 GHz

N/A

N/A

52 MHz

•/•

–/–

•/–

–/–

13Mpix

VGA

•/•

–/–

–/–

–/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

2330

800

770

1000

Délka hovoru (minuty)

až 840

až 432

až 360

až 540

Pohotovostní doba (hodiny)

až 550

až 35 dní

až 300

až 700

Wi-Fi/GPS

•/•

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/–

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800

900/1800

900/1800

139 × 71 × 7,9

110 × 45,5 × 14,9

109,2 × 46 × 12,2

110 × 56,5 × 13,5

146

70

68

88

Íerná

Íerná

stęíbrno-Íerná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia 113

Alcatel One Touch 2010G

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

977 KÍ

1377 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 249 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

277 KÍ

477 KÍ

MMP od 490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Nokia S40

-

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8"

6,1 cm/2,4''

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

128 × 160

240 × 320

240 × 320

240 × 320

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 MB/–

až 1,2 MB/–

až 43 MB/–

až 40 MB/–

Procesor

N/A

260 MHz

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

2Mpix

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

750

1020

1300

Délka hovoru (minuty)

až 468

až 360

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 790

až 450

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/ 1800/1900

850/900/ 1800/1900

900/1800/ 1900/2100

850/900/ 1800/1900

110 × 46 × 14,8

106 × 52,5 × 13,55

109,8 × 46,9 × 15,3

122,5 × 52,9 × 17,9

77

102

89

110

Íerná

Íerná

stęíbrná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Volací jistina

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

Minimální mÛsíÍní plnÛní

50–248,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

249–489,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

490–689,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

690–989,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

990–1289,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

1290 KÍ a více

500 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 249–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 249 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

0–49,99 KÍ 50–248,99 KÍ 249–489,99 KÍ 490–789,99 KÍ 790–989,99 KÍ 990–1289,99 KÍ 1290 KÍ a více

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon Nenabízíme zvýhodnÛný telefon 500 KÍ 1000 KÍ 1500 KÍ 2000 KÍ 2500 KÍ


Pęíslušenství

89

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

PoęiÏte svému telefonu nÛco na sebe Váš elektronický miláÍek si zaslouží to nejlepší obleÍení. Dopęejte mu nÛkterý ze stylových obalį. StaÍí zajít do nÛkteré z našich prodejen.

Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete kromÛ obalį i další znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm, jako napęíklad: NabíjeÎky Baterie Bluetooth zaĚízení Datové kabely Držáky do auta Handsfree sady Flash disky To všechno ve velkém výbÛru a za moc hezké ceny. Tak se k nám pęijÏte mrknout.


90

Volání v cizinÛ

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Volání, SMSky a data si s Vodafonem mįžete užívat i za hranicemi. Zvolte si ten nejvýhodnÛjší ze tęí zpįsobį a hurá ven. Vodafone Roaming na den si prostÝ pěidáte k nÝkterému z Red tarifı

1) Vodafone Roaming na den Když voláte jen nÛkdy a jste v EvropÛ. Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky. Provolané minuty se odeÏítají normálnÝ z vašeho tarifu. Poplatek platíte jen za ty dny, kdy naše služby opravdu použijete. Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ.

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ vám úÍtujeme jen pęi uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z vybraného tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

ZaĚiÐte si ho hned teÐ Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní Ííselné heslo do naší Samoobsluhy). Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Passport zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.


Volání v cizinÛ

2) Vodafone World Roaming Když voláte Íasto a krátce. Vodafone World Roaming máte u nás nastavený automaticky, nemusíte si nic aktivovat. Platíte provolané minuty hovoru. Cena za minutu záleží na tom, v jaké zemi právÝ jste. Je výhodnÝjší, pokud chcete z ciziny volat spíš kratšími hovory. Odchozí hovor

Pęíchozí hovor

Cena

ÚÍtování

Cena

ÚÍtování

Odesílání SMS

Odesílání MMS

zóna

1

7,47 KÍ

30 + 1

2,17 KÍ

1+1

2,49 KÍ

11,50 KÍ

zóna

2

30,52 KÍ

60 + 60

17,81 KÍ

60 + 60

9,68 KÍ

11,50 KÍ

zóna

61,01 KÍ

60 + 60

35,59 KÍ

60 + 60

14,52 KÍ

11,50 KÍ

Zóna

3

PęEHLED ZÓN Zóna 1 - VÛtšina Evropy Zóna 2 - Severní Amerika, Egypt, Ukrajina, Ìína, Indie, Vietnam Zóna 3 - Jižní Amerika, Afrika, Blízký východ, Rusko Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming

3) Vodafone Passport Když voláte dlouho. S touhle službou budete mít volání ze zahraniÏí za stejnou cenu jako v Îeské republice. Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek podle místa, kde zrovna jste. Spojovací poplatek platíte vždy jednou za 20 minut volání. Zóna

Spojovací poplatek

Cena za minutu

zóna

1

22 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

2

50 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

81 KÍ

Stejná jako v ÌR

3

91


92

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Podnikáte? Dostanete od nás víc. Užívejte si nejlevnÝjší neomezené volání na trhu.

Všechna zaĚízení se slevou 500 nebo 1000 KÎ pĚi uzavĚení smlouvy na 2 roky

Business Red tarif se snadno zapojí do vaší VPN, takže si teÑ budete moci mezi všemi svými Ïísly volat a SMSkovat zdarma. Vyšší tarify jsou pěipraveny pro ty nejnároÏnÝjší. Chcete volat a psát ze zahraniÏí? Chcete být online i na pracovních cestách? Naše nové tarify vás nezklamou! PoěiÑte si službu Mobilní zabezpeÏení a získáte dokonalou kontrolu nad všemi Ůremními i soukromými daty. U dvou nejvyšších tarifı je služba navíc zdarma.

Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB ze zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

93

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení ChraĈte soukromá i ūremní data v chytrých telefonech nebo tabletech svých zamÛstnancį.

Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat, kdykoliv potĚebujete.

Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium ho máte

zdarma

Vzdálené nastavení e-mailİ a Wi-Fi. Vhodné pro všechny operaÎní systémy. Vynucení nastavení hesla na zaĚízení.

Cena Mobilního zabezpeÎení je jen 49 KÎ mÜsíÎnÜ.

Antivirová ochrana. Správa až 50 zaĚízení z jednoho administrátorského úÎtu.

Více informací najdete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni


94

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Telefony pro firmy za lepší ceny S Red tarify mįžete mít super ūremní telefony za skvÛlé ceny. Na všechna zaęízení máme slevu 500 až 1000 korun pęi uzavęení smlouvy na dva roky. Vybraní fešáci už na vás Íekají. Huawei Ascend G510

NapĚíklad tento telefon získáte o 500 KÎ levnÜji

Business

RED Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání jednorázovÜ

do všech sítí

77 KÏ Neomezené SMS

+ 175 KÎ

mÜsíÎnÜ k tarifu Business Red

do mobilních sítí

1,5 GB internet

699 KÏ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

NapĚíklad tento telefon získáte o 1000 KÎ levnÜji

Apple iPhone 5 16GB

Business

RED Premium

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

jednorázovÜ

9077 KÏ

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

+ 167 KÏ

mÜsíÎnÜ k tarifu Business Red Premium

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

95


96

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Chytré telefony chytęe Tohle je silná sestava. Vodafone vám pęináší fakt super mobily za skvÛlé ceny. KouknÛte na naše fešáky za hubiÍku a vyberte si pro sebe ten nejlepší!

Samsung GALAXY Trend

Nokia Lumia 520

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

1,5 GB

1,5 GB

internet

internet

699 KÏ

699 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

jednorázovÜ

jednorázovÜ

1 KÏ

177 KÏ

+ 175 KÏ

+ 175 KÏ

mÜsíÎnÜ k tarifu Red

mÜsíÎnÜ k tarifu Red

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

HTC Desire X

Vodafone Smart III

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone + 130 min. o ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

do všech sítí

Neomezené SMS do mobilních sítí

Neomezené SMS

1,5 GB internet

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

699 KÏ

150 MB

mÜsíÎnÜ

internet

jednorázovÜ

jednorázovÜ

377 KÏ

1 KÏ

+ 175 KÏ

+ 125 KÏ

mÜsíÎnÜ k tarifu Red

97

mÜsíÎnÜ k tarifu Red do sítÜ

499 KÏ mÜsíÎnÜ


98

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarify, se kterými si mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte na hlavní výhody.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

249 KÏ

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

+ 63 KÏ

+ 125 KÏ

+ 175 KÏ

+ 111 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

RED Premium

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

+ 167 KÏ mÜsíÎnÜ

PoĚiÐte si k Red tarifu se smlouvou chytrý telefon za skvÜlou cenu Chcete telefon dokonce za kaÏku? I takového fešáka pro vás máme. A není to žádná šunka! Více informací najdete na str. 96–97.

99


Umíš si vychutnat život? Živá hlavní obrazovka

Tvoje živá galerie

Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Dva prˇední stereo reproduktory

htc.com THE OFFICIAL SMARTPHONE

Profile for Čilichili

2013 | 09 | Čilichili: Co bude po nás  

Vidíme do budoucnosti, a to ani nemáme křišťálové koule. Mrkněte se s námi.

2013 | 09 | Čilichili: Co bude po nás  

Vidíme do budoucnosti, a to ani nemáme křišťálové koule. Mrkněte se s námi.

Profile for cilichili
Advertisement