Page 1

NEKONECˇNO

NEKONECˇNO

NEKONECˇNO

NEKONECˇNO


ROZJEZD Fakebook

Tomáš Klus Plyšák Studoval moderní pĕtiboj v Tĥinci Má srdíĆko Toto se líbí: 956 912 nešīastných tlustých holek Moje fotky

Pĥidat moudro |

Ubrat moudro

V té naší malé zemiĆce...

Jiné moje fotky

Další moje fotky Fotky mých fotek

Janinka Žĭžová Mrsklá pĥidala na zeĐ uživatele Tomáš Klus Dáš mi pusinkĭĭĭĭĭĭ??? Tomáškĭĭĭĭĭ??? Tomáš Klus: Ne Janinko, jsi šeredná a pod zákonem.

Marie Burdová pĥidala na zeĐ uživatele Tomáš Klus Janinka Žĭžová Mrsklá: Jééé von mi vodpovĕdĕél! Holkíííí!!! Pane Tomáši, moc vás obdivuji. Vaše texty o dnešní dobĕ úplnĕ vystihují dnešní dobu, jak to v dnešní dobĕ chodí. Chtĕla bych vás jako ženicha pro svou dceru. Je jí 36 rokĭ a moc dobĥe vaĥí.

Tomáš Klus

Toto se líbí 542 632 mamin Tomáš Klus: To mi lichotíte, paní Marie. Jsem jen obyĆejný kluk, co sem tam zabrnká na kytaru a náhodou vyhraje Andĕla. A Zlatého slavíka. A jednou jistĕ i TýTý. Vaše dcera si urĆitĕ najde nĕkoho lepšího. Marie Burdová: Ba ne, mnĕ se líbíte vy. Naše Drahuška je Ćistá panna! Tomáš Klus: To rád slyším, že se myje. Ale dejte ji nĕkomu jinému. SkoĆte spolu do ZOO a urĆitĕ se nĕkdo objeví.

Láska je strašnĕ dĭležitá. Bez lásky by nikdo z nás nebyl na svĕtĕ. Toto se líbí 939 403 023 žen bez ohledu na inteligenci Maruška Jumbo PoĐobaná: Tomáš je druhý Karel Kryl! Jíīa Pidi Velká: Každý, kdo nemá rád Toma, to je zlý fujík. Jaruška Zarudlá Mastná: Vždycky, když vidím Tomáše v televizi, dozvím se nĕco nového dĭležitého o svĕtĕ. Tĥeba že si nechal narĭst vousy. Ivanka Gottová: A tĥetí Karel Gott!

Tomáš Klus Každý mĭže být šīastný. StaĆí se jenom rozhodnout. A mít talent a být hezký. A narodit se ve slušné rodinĕ. A nebydlet na vsi. A nebýt hermafrodit. A být zdravý. Prostĕ každý mĭže být šīastný. Toto se líbí 456 345 lidí, kteĥí sdílejí instantní citáty

Foto: Proŏmedia

Tomáš Klus použil aplikaci Horoskop pro tento život Vaše znamení: Dalibor Janda Sexy chraplák vás vynese na výsluní. Ale pozor, hrozí, že se z vás stane pumlíĆ a napíšete muzikál, na který vĭbec nikdo nepĥijde! Pak vám nezbude než šíĥit povĕry o svém mužství. ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Tomáš Klus: To srovnání je trošku nadnesené, ale Karel Gott mĕ v životĕ velmi inspiroval. Ta obrovská profesionalita v tak mrğavém tĕlíĆku – kdykoliv ho vidím, mám chuī zhluboka se uklonit a s obdivem mu ĥíci „ğuğuğu, kde se to v tobĕ beue!“ Maĥka Kuku Valivá: A Ćtvrtý Karel IV! Tomáš Klus: Nejvíc ze všech tĕch srovnání mi lichotí Karel Kryl. On psal písnĕ, které mluvily národu z duše. Jako já. Byl to rebel, vždy proti systému. Já jsem taky proti systému. Sice se mám na rozdíl od nĕj poĥád dobĥe, ale tak Ćlovĕk nemĭže zas kopírovat úplnĕ všechno.

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás. I s obrázky 6 8 12 18 34 40 46 50 54 56 60

ÜILICHILI VEËVESMÍRU ěeditel redakce – Markéta Hvçzda Moreno Šéfredaktor – Michal Pulsar Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Üervený obr Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Hnçdý trpaslík Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Dvojhvçzda Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Supernova Novák, Filip Üervený trpaslík HoráÝek, Martin Bílý trpaslík Groman, Jakub Üerný trpaslík König DesignéĜi – Petr Veleobr Toman, Tomáš Nadobr Trnobranský, Jakub Obr MaĜík Manažer – Marek Hvçzdokupa Slezák ProdukÝní – Pavel Mlhovina Matuška DTP – Aleš Kometa DuroĎ Asistenka – Lenka Asteroid Ciznerová Manažer inzerce – Marek Temná hmota Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Meteorit Rückschlossová

Smrtící balzám naËnervy Pravda oËDarwinovi Vyšité noviny VçÝné nekoneÝno Outŏt posledního Ýlovçka Rudolf Šmíd, strašákolog Temná strana internetu Jak naËjídlo vËKongu Tçsto kolem jahody Kultura kulturnç My jsme ty béÝka

123: Vodafone 69 70 72 74 76 80 82 92 93 95 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Red tarify Mobilní web aËaplikace PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Všechno oËtelefonech PĜíslušenství Volací jistina Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Vesmír, ale aby se vešel do kumbálu

„Mám sousedku, ta si život věčný představuje asi jako pes nekonečnej věnec buřtů!“ rozčiloval se svého času na přednášce filosof Milan Machovec. „Myslí si, že ji Ježíš spasí, aby mohla do skonání světa čučet z okna,“ a mlátil sukovicí do katedry. Lepší vystižení našeho usilování o nekonečno asi neznám. Pořád bychom se rozpřahovali ad infinitum, ale ideálně z gauče. Ale kdo by se tomu divil, vzato Dopis měsíce do důsledku je i ten život věčný jenom T Pamatujete na naši únorovou depresiv- trpce materiální. Duchovno? Ale dejte ní obálku? Barbora Brožová si ji překres- pokoj, je ho prostě nejvíc, sem s nim! lila. A krásně. Schválně, jestli najdete Perpetuum mobile to samý. Že ovšem s absolutnem, což je taková podivná drobnou změnu. Děkujeme Báro!= konstrukce nekonečného naplnění, není žádná legrace, to psal už Karel Čapek. Jsme totiž jenom lidi a máme svoje limity. A co víc, dejte nám nekonečno a hnedle bude někdo remcat, že nejde dojít na konec. Šlendrián!= michal.schindler@vodafone.com

<

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 2 | 2013

ČiliChili | 2 | 2013 Všichni jsme depkaři www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili

4

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 5. 2013. Datum vydání 1. 6. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 7/2013 13. 6. 2013 MKÜR 15371. Nic netrvá vajeÝnç. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Vesmír je nekoneÝník. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë


MrĎka

Žena objímající kandelábr

Kedlubnosaurus Duel

Fotbal : Hokej Tajemné souhvçzdí, pro které astronomové ještç nenašli jméno. Prozatím je vedeno jako X2356. Kolobçžka

ZaËkaždého poÝasí to kluci zvládnou vËtrenkách

1:0

IËkdyž pod stĜechou, jsou navleÝení odËhlavy až kËpatç

Normální hrací doba je vždycky 90 minut plus pĜestávka

1:0

Oŏciálnç 3×20 minut plus pĜestávky, aleËtak to nikdy není

RozhodÝí je vždycky lidský

1:0

RozhodÝí je nçkdy video

PoËhĜišti chodí skoro všichni

1:0

Vçtšina odpoÝívá naËlaviÝce

NaËobranu mají jen své kolíky

1:0

Jsou celí vypolstrovaní aËmají hole aËnože

5:0 Bla, bla, bla, stejně neumíte číst.

REVOLUCE VËASTRONOMII

NOVÁ, NEOBJEVENÁ SOUHVĚZDÍ Mezinárodní astronomický kongres vËUtrechtu oznámil, že prosazování aËvýuka pouze tradiÝních souhvçzdí je diskriminací vesmíru. Novç si každý smí naËobloze hledat libovolné vlastní tvary.

Za lepší svět

T

Afričané adoptují děti celebrit

Sirotčinec v etiopské Addis Abebě adoptoval děti Angeliny Jolie a Brada Pitta. „My chtěla paní Pyt naUPOZORNæNÍ zvrátit šecko, co pro africká mrňous udělala!“ vyjádřil se mluvčí sirotčince, který zároveň pracuje jako jeho údržbář, školník, šéfprodejce orgánů, náměstek ředitele a ředitel. „Děti paní Pyt u nás jako doma. Pracovat Varování v asfaltovna jen 14 hodin T denně!“ chlubí se mluvčí. K akci se přidaly také sirotčince v Ghaně, Zambii, Rwandě a  Demokratické republice Kongo, ktePoté, co se odhlásíte ze svého účtu, vždy ré adoptovaly děti Sandry pečlivě zavřete internetový prohlížeč, Bullockové, Madonny, vymažte soubory cookies, zapomeňte Scarlett Johanssonové a Demi Moorové. = heslo a rozmlaťte počítač sekerou.=

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI

Foto: Proŏmedia

Bezpečnost internetového bankovnictví

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Bleskovky

LANCE ARMSTRONG PŘIZNAL, ŽE PODVÁDĚL I PŘI PIŠKVORKÁCH. Muž, který osobnç znal JiĜinu Jiráskovou, vËexkluzivním rozhovoru uvedl, že za donesenou poštu vždy slušnç podçkovala. Nové technologie: Zájem oËtablety raketovç roste. Lidé zmatenç pobíhají po lékárnách.

<

5


ROZJEZD Bleskovky

Pavlač Emila Hakla

NA NOC KOSTELŮ NAVÁZAL DEN BORDELŮ.

T

Dçti lidojedĶ si oblíbily Barbie sËKĜenem.

T

Záhrobní dispečink

Novým trendem interiérového designu se staly pytle hlíny. iPhone byl vËUSA registrován jako náboženství.

Měli bychom končit, a ne začínat konstatováním, že čas je přizpůsobivá veličina. Nebo spíš manipulovatelná. Každopádně míň důležitá, než za jakou se vydává. Což všichni dávno vědí. Potkal jsem tuhle Helmutha, starého pardála, nucen z právních důvodů sepsat závěť. A když už ji pětašedesát plus, věčný psal, vymínil si, že chce, aby ho po smrti vyneslo dvarocker s kozí bradkou, in- náct zpívajících Tahiťanek na nějakou horu na Tahiti teligentní chlap s humo- a tam ho nechaly. „To by tě tam museli napřed dovízt. rem. Vykládal, že pořádal Myslíš, že by se jim to líbilo?“ byla jediná otázka, nějaké majetky a  byl na kterou jsem se zmohl. „To nevim,“ pronesl Helmuth a zarazil se. Má extrémně rád ženské a možnost, že by byť na jedinou nezabralo jeho specifické kozlečí kouzlo, je pro něj nepřípustná. Ani se nerozloučil a odcházel – bylo jasné, že to musí domyslet. Všichni jsme velké děti a přikládáme váhu naivním, v zásadě pohádkovým představám o tom, co znamenáme, k čemu jsme a co s námi bude. Připadá nám to důležité.

Cestování časem – to už funguje. Stačí se jít podívat někam, kde se vůbec nic nezměnilo. Žádná sláva. Případně jít naopak po třiceti letech na sraz devítiletky. Tam se změnilo vše, ale po předvídatelné trase. Taky žádná sláva. Život po životě vynecháme. Nevím, kde se bere v mých snech babička Alžběta. Tuhle mi řekla: Ostříhej si nehty na levý noze! Ráno hodím nohu na stůl a fakt to chce. Jindy se ptá: Nenechals kožený rukavice tam dóle? Vzbudím se, vím, že „tam dóle“ může být jedině bar Kapybara, jdu tam a jsou tam. Takže jestli je nějaká ústředna tam za tou zdí, bude to asi pěkně nudná rachota. Nic povznášejícího. Obávám se, že daleko nejlíp je teď a tady.=

<

Pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka

6

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Stáhni si aplikaci a poznej Jesenicko s Aloisem Nebelem Vlastníte iPhone, nebo telefon s Androidem? -VWHPLORYQtNHP¿OPXDWXULVWLN\" Jestli ano, tak si VWiKQČWHQRYRXDSOLNDFLIXQJXMtFtMDNRRULJLQiOQČ SRMDWêSUĤYRGFHSRUHJLRQX-HVHQtNĤD5\FKOHEVNêFK KRUNWHUêSURYiVSĜLSUDYLODDJHQWXUD&]HFK7RXULVP DMHMt,QVWLWXWWXULVPXý51HQtWRSUĤYRGFHSĜtPRSR 1HEHORYVNêFKUHiOLtFKSURWRåHW\MVRX]YHONpþiVWL ¿NFtSĜtEČK$ORLVH1HEHODVHDOHDSOLNDFtUR]YtMtD QDEt]tYiPPRåQRVW]tVNDWGDOãtNRPLNVRYpSĜtEČK\ .RPLNV\Y]QLNO\VSHFLiOQČSURSRWĜHE\DSOLNDFHDGtN\ QLPPĤåHWHVURYQiYDW]iEČU\]¿OPXVHVNXWHþQRVWt -HGQRX]ORNDOLWNDPYiVSĜtEČK]DYHGHMHLKODYQt QiGUDåtY3UD]H3ĜtPRQDSHUyQXSRURYQiWH¿OPRYp ]iEČU\NWHUpE\O\QDWRþHQ\YSĤYRGQtEDUHYQpYHU]L

VHVFpQDPLSĜHYHGHQêPLGRW]YURWRVNRSLH'RNRQFH XYLGtWHERQXVRYp]iEČU\NWHUpE\VWHYH¿OPXQHQDãOL $SOLNDFHYiVSĜLYHGHFHONHPQDMHGHQiFWPtVW VSRMHQêFKVUĤ]QêPL]DMtPDYRVWPLY-HVHQtNiFK DY5\FKOHEVNêFKKRUiFK9NDåGpORNDOLWČMHNUiWNi WUDVDRGGRNLORPHWUĤQDNWHUpSRVWXSQČ SRPRFtVYpKRPRELOQtKRWHOHIRQXVHVEtUiWHNUiWNê NRPLNVRYêSĜtEČKRULJLQiOQČQDPOXYHQêVDPRWQêP SĜHGVWDYLWHOHP$ORLVH1HEHOD0LURVODYHP.URERWHP -HMHQQDYiV]GDSURMGHWHGHOãtNUDWãtQHERGRNRQFH YãHFKQ\WUDV\.RPLNV]tVNiWHMHQQDXUþHQêFK PtVWHFK-GHWHG\RMDNRXVLRGPČQXNWHURXGRVWDQHWH SRX]H]DSĜHGSRNODGXåHMHGQRWOLYiPtVWDRSUDYGX QDYãWtYtWH 9DSOLNDFLMVRXNURPČQRYêFKNRPLNVRYêFK SĜtEČKĤXNDåGpORNDOLW\LLQIRUPDFHRGDQpPPtVWČ MHKRKLVWRULLDWDNpGRSRUXþHQtFRGDOãtKR]DMtPDYpKR MHPRåQRYRNROtYLGČW'RVWDQHWHVHQDSĜtNODGGR PtVWNGHVHQD-HVHQLFNXWČåLOR]ODWRN]DQLNOpOHVQt åHOH]QLFLLQDPtVWDNGH]DþDO\MHVHQLFNpSURFHV\ VþDURGČMQLFHPL0ĤåHWHWDNVOHGRYDWSĜtEČK\$ORLVH 1HEHODD]iURYHĖVHVH]QiPLWVYêEČUHPWRKR QHMOHSãtKRFRMHY-HVHQtNiFKNYLGČQt $SOLNDFHEXGHYROQČNHVWDåHQtQDSĜ QDSRUWiOX.XG\]QXG\ ZZZNXG\]QXG\F] 


ROZJEZD

LIDOVÁ MOUDROST

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI

Bleskovky

MY VËCIZINæ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V PERU Úspçchy Ýeské organizované turistiky je možné zaznamenat iËvËdaleké Latinské Americe. Místní trasy jsou znaÝeny ÝásteÝnç vËÝeštinç. Domácí psychologie

Pro ženy je velmi důležité, aby uspokojily své muže, zjistil nejnovější výzkum švédských socioložek. Muži proto předstírají orgasmus, aby své partnerky nefrustrovali. V řadě párů přitom dochází k oboustrannému předstírání, které vede ke zlepšení vyjadřovacích a hereckých schopností a upevnění vztahu.=

<

CITÁT

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI 8

V Üínç vyrobili nejteplejší zmrzlinu na svçtç.

T

Muži předstírají orgasmus častěji než ženy

T

AKTIVISTA MIREK VODRÁŽKOVÁ PŘEKONALO FEMINISTICKOU FÁZI A ROZHODLO SE STÁT KONĚM.

Svět vědy

T

Darwin byl slepá vývojová větev

Oddçlení lidských zdrojĶ zaÝala na motivaÝní dopisy odpovídat demotivaÝními odpisy. Ženy žádají rovný pĜístup kËrakovinç varlat.

Podle výzkumů evolučních biologů z filipínské University of Manila nepochází člověk č ově z opice, opice, ale a e z bobbob ra. „Něco v  nás pořád hlodalo, odalo, abychom tomu starému anglicglickému vousáči nevěřili, ale nevěděli jsme, co,“ uvedl dr. Tooth ooth z týmu, který informaci zveřejnil. řejnil. „Pak jsme přišli na to, že klíčem čem je samotné hlodání.“ Výzkumníci íci doufají, že jejich práce nebude pouhým hým plácnutím do vody. =

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


OBJEVTE S NÁMI NOVÝ ROZMĚR FILMOVÉHO FESTIVALU! Přijďte se osvěžit do Jameson Festival Lounge! 48. ročník Filmového festivalu v Karlových Varech si rozhodně užije každý. Ať už si budete chtít odpočinout mezi jednotlivými filmy nebo zažít skvělou festivalovou noc, Jameson Festival Lounge, který najdete v centru dění hned vedle hotelu Thermal, je tu pro Vás! Zkušený barmanský tým pražského Bugsy’s baru namíchá drinky z kvalitní irské whiskey a pestrý koktejl hudby připraví špičkoví DJs v čele s DJ Pavlem Bidlem. Vstup do Jameson Festival Lounge bude i tento rok zdarma a nabídne nejen osvěžující občerstvení, k dispozici bude také free wi-fi a pro hosty je připraveno i posezení na zahrádce.

Žádná jiná whiskey není taková, jako třikrát destilovaná, dvakrát tak jemná, vždy dokonalé vyvážená irská Jameson whiskey.

Jameson Festival Lounge se také stane místem, kde se bude soutěžit. 3. července 2013 tu bude vyhlášen vítěz soutěže Jameson Done in 60 Seconds. Klání filmových nadšenců, kteří mají za úkol originálně, vtipně a poutavě vměstnat děj svého oblíbeného filmu do jedné jediné minuty. V sobotu 6. června proběhne finále Turnaje filmových mistrů! Soutěže, která otestuje Vaše filmové znalosti. Přihlásit se můžete na: www.facebook.com/jameson.cz, nebo si přijďte zasoutěžit během festivalového týdne přímo do stanu. Chystáte-li se na 48. Filmový festival do Karlových Varů, nezapomeňte navštívit Jameson festival Lounge! S námi si to užijete!

Zkraťte si čekání na léto a vyzkoušejte náš tip – Jameson Ginger! Aromatický zázvor a jedinečná Jameson Irish whiskey? Do sklenice na led dávkujte svou milovanou Jameson Irish whiskey, přidejte zázvorovou limonádu, promíchejte a na okraj sklenky zavěste segment citronu nebo limety (na případné dochucení). Na hladinu můžete (ale nemusíte) položit pár tenkých řezů zázvoru pro zvýšení aromatu. Sláinte! Osvěžující koktejl zlatavé barvy, intenzivní neodolatelné vůně a plné lahodné chuti můžete snadno připravit i Vy pro sebe nebo své přátele.

Ingredience • 5 cl Jameson Irish whiskey • 10 cl zázvorová limonáda • citron/limetka (případně pár tenkých plátků oloupaného zázvoru) • led

Termín festivalu – 28. 6. až 6. 7.

www.pijsrozumem.cz


ROZJEZD

Z úředního věstníku

PODROBNOSTI PěIPRAVUJEME

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI Bleskovky

T

PRVNÍ ODVÁŽNÝ KADEŘNÍK SE PŘIZNAL K TOMU, ŽE JE HETEROSEXUÁL

T

Evropská unie bude používat nový typ písma V souvislosti s celkovou proměnou své vizuální identity schválila Evropská unie používání zcela nového europísma. V zadaném termínu se bohužel podařilo procesem schvalování protlačit pouze písmeno E. Než se orgány shodnou na dalších literách, budou oficiální dokumenty EU vycházet ve formě použité poprvé pro Doložku k rozhodnutí o zvýšení konkrétního zaměření provádění přijatých usnesení (viz níže). Výhodou nové podoby je prozatím výrazné usnadnění práce překladatelů.=

NOVINKA

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI

<

Akademie výtvarných umçní nemá peníze na odporné asistenty. Zdençk Pohlreich je uËJiĜího Babici peÝený vaĜený.

VŠUDE DOBěE, DOMA NEJLÍP

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI 58 – Na koni

10

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Milióny dětí z rozvojových zemí umírají na nemoci, které lze léčit. Vašich 300 Kč měsíčně může pomoci nakoupit chybějící léky a tak zachraňovat životy. Dejme dětem v Namibii skutečnou zdravotní péči!

Přispívejte trvale na konto sbírky: 33 59 33 59 / 0300 Pošlete SMS ve tvaru DMS SKUTEK na tel. číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Přihlaste se a pomozte na Dlouhodobá sbírka společnosti Člověk v tísni


ROZJEZD Čumenda

Ruční noviny

Lauren DiCiocciové přišlo, že z novin jako nosiče informací se stává zastaralá, sentimentalitu vyvolávající záležitost. Není to podle ní špatně, ale protože se jí začalo stýskat, vyřešila to po svém. Začala noviny vyšívat.

„Moje práce zkoumá fyzickou, hmatatelnou krásu těchto běžných, sériově vyráběných mediálních objektů. Novin, časopisů, ale třeba i kancelářských papírů nebo diapozitivů. Jsou zastaralé a budou brzy nahrazeny. V některých Foto: Lauren DiCioccio případech je to dobře, ale zůstane po nich díra. Co se stane, když už se nemůžete informace dotknout? Když už si nemůžete utřít prsty do starých novin? Zdlouhavou, až obsedantní ruční prací chci připomenout tyhle jednoduché, ale intimní kousky každodenního života a vyprovokovat záchvěv nostalgie po jejich důvěrném fyzičnu,“ vysvětluje Lauren. Ano, podle nás lze takhle životnost jednoho vydání novin prodloužit. =

www.laurendicioccio.com

<

12


Big Brown, The New York Times, 18. kvÄ&#x203A;ten 2008

Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


ROZJEZD Čumenda

John McCain, The New York Times, 11. červen 2007

14


www.laurendicioccio.com

ZDLOUHAVOU, AŽ OBSEDANTNÍ RUÜNÍ PRACÍ CHCI PěIPOMENOUT TYHLE JEDNODUCHÉ, ALE INTIMNÍ KOUSKY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

The New York Times, 1. listopad 2007

15


TÉMA

STÁHNĚTE SI LAYAR NasuĎte si tuhle šikovnou aplikaci do iPhonu nebo Androidu, podívejte se s ní na naši titulku a uvidíte nekoneÝno...

bit.ly/11yhOQT

16

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


NEKONECˇNO NEKONECˇNO

Stačí se zadívat do nočního nebeavčlověkusesevřepajšl.Takyoceántoumí.Nekonečno nás vzrušuje odjakživa a pořád se ho snažímedosáhnout.Aťužvnesmrtelnosti, v nekonečném bohatství nebo nekonečném zdroji energie. Podívalijsmesenato,jakvypadá snaha dosáhnout světa bez hranic. Text: Jiří Holubec, Patrik Walter. Foto: Profimedia, Isifa, Michael Kratochvíl, archiv

Stačí se zadívat do nočního nebe a v člověku se sevře pajšl. Taky oceán to umí. Nekonečno nás vzrušuje odjakživa a pořád se ho snažíme dosáhnout. Ať už v nesmrtelnosti, v nekonečném bohatství nebo nekonečném zdroji energie. Podívali jsme se na to, jak vypadá snaha dosáhnout světa bez hranic. Text: Jiří Holubec, Patrik Walter Foto: Profimedia, Isifa, Michael Kratochvíl, archiv

17


TÉMA 1

CˇCHIN Š’-CHUANG-TI První císaĜ aËsjednotitel Üíny, který dal veË3. století pĜed Kristem postavit Velkou zeá aËuplácat terakotovou armádu. Už bçhem sjednocování Üíny proslul paranoidními obavami zËnájemných vrahĶ. KeËkonci života se jeho strach ze smrti zmçnil vËposedlost. Vysílal naËvšechny strany výpravy, které mçly najít tisíciletého Ýarodçje An-Ýchi Šenga aËmýtickou horu Penglai porostlou stromy nesoucími ovoce nesmrtelnosti. UËdvora zase shromáždil stovky alchymistĶ, lékaĜĶ aËÝarodçjĶ, kteĜí se snažili nalézt recept elixíru vçÝného života. PĜestože nechal spálit všechny knihy vËcísaĜství, které nepojednávaly oËmedicínç, alchymii aËastrologii (aby felÝary nic nerozptylovalo) aËnemilosrdnç popravoval každého, kdo nedokázal splnit jeho rozkazy, recept naËnesmrtelnost nenašel. Nakonec zemĜel naËotravu rtutí, která byla tehdy považována zaËzázraÝný lék.

5

NICOLAS FLAMEL Jedna zËlegendárních postav dçjin alchymie. Narodil se vËroce 1330 aËživil se jako písaĜ aËobchodník sËknihami. Podle legendy sepsané vËKnize hieroglyŏckých obrazĶ získal dávno ztracenou knihu rabi Abrahama, podle které uvaĜil elixír života aËkámen mudrcĶ pĜemçĎující obyÝejné kovy veËzlato aËstĜíbro (Ýímž pan Flamel získal kËnesmrtelnosti zároveĎ iËslušný dĶchodový fond). Povçsti oËjeho nesmrtelnosti byly velmi populární vËokultních kruzích konce 19. století. Mezi esotericky založenými džentlmeny patĜilo kËbontonu chlubit se, že Flamela vidçli nebo se sËním dokonce bavili, aËjeho postava se tím pádem stala nesmrtelná minimálnç vËumçní. Victor Hugo oËnçm píše veËZvoníkovi odËMatky Boží, Umberto Eco veËFoucaultovç kyvadle aËpodle J.ËK.ËRowlingové byl Nicolas kamarád Albuse Brumbála. VËPaĜíži se poËnçm jmenuje ulice aËvËMusée de Cluny si mĶžete prohlédnout jeho náhrobek pokrytý nesrozumitelnými hieroglyfy.

18

Jak se stát nesmrtelným

Jestli se dá věřit spisovatelům fantastické literatury, tak být nesmrtelný není nic moc. Postupně vám odumře rodina a kamarádi a začnete se nudit. V historii bylo přesto dost lidí, kteří se o věčný život vážně pokoušeli.

2

HRABEˇNKA BÁTHORYOVÁ

3

Üachtická paní se údajnç snažila revitalizovat svou tçlesnou schránku koupelí vËkrvi mladých dçvÝat. Alžbçta Báthoryová byla vËroce 1610 obvinçna zËvraždy aËmuÝení poddaných. Soud se ovšem opíral oËvýpovçdi jejích komplicĶ, dosažených typicky stĜedovçkými metodami. Historici dnes tvrdí, že proces byl vykonstruovaný aËmçl odstranit protestantskou aristokratku vzpírající se vlivu HabsburkĶ vËMaáarsku. Tak jako tak šli hrabçnÝini sloužící naËhranici aËsama Báthoryová zemĜela veËvçku 54Ëlet vËdomácím vçzení.

LEONARD „ŽIJ VEˇCˇNEˇ“ JONES Podivín, který mezi lety 1840–1860 opakovanç kandidoval naËprezidenta Spojených státĶ. To, že nikdy neuspçl, mohlo mít nçco doËÝinçní sËfaktem, že svou kampaĎ stavçl naËtvrzení, že je nesmrtelný. Nemoc aËsmrt byly podle Jonese pouze projevem duševní aËmorální slabosti, kterou mĶže Ýlovçk odstranit intenzivním pokáním aËpravidelnými modlitbami. Byl všeobecnç považován zaËblázna, ale svým tvrzením vçĜil natolik, že když onemocnçl zápalem plic, odmítl jít kËlékaĜi aËmísto toho se intenzivnç modlil. AËumĜel.

6 S. A. VORONOFF Zakladatel moderní evropské medicíny se zároveĎ zabýval dost podivnými pokusy oËdosažení vçÝného života. NaËpoÝátku 20. století provedl stovky operací, pĜi kterých experimentoval sËtransplantacemi rĶzných tçlesných orgánĶ. VËnejslavnçjších pokusech transplantoval varlata mladých zvíĜat jejich starším pĜíbuzným – což jim mçlo vrátit mládí. Pozdçji pokusy rozšíĜil naËlidi aËimplantoval zájemcĶm doËšourku štçpy šimpanzích aËpaviáních varlat. VeË30. letech se tomu podrobily tisíce pacientĶ vÝetnç tureckého prezidenta Atatürka aËVoronoff kvĶli rostoucí spotĜebç žláz založil opiÝí farmu. Nesmrtelnosti sice nedosáhl, ale zbohatl, což mu umožĎovalo ŏnancovat Ýím dál tím švihlejší experimenty. Když transplantoval opici lidské vajeÝníky aËzkoušel ji umçle oplodnit, zaÝal upadat vËnelibost aËzemĜel sËpovçstí blázna.

7

JUAN PONCE DE LEÓN RenesanÝní cestovatel aËobjevitel. ÚÝastnil se Kolumbovy druhé výpravy doËAmeriky aËzalíbilo se mu tam natolik, že se usídlil naËPortoriku, odkud podnikal objevné výpravy poËtichomoĜských ostrovech aËpobĜeží Ameriky. Legenda praví, že naËsvých cestách narazil naËmýtickou fontánu vçÝného mládí, která omlazuje aËdaruje vçÝný život. Bohužel nám zapomnçl sdçlit, kde pĜesnç se studna nachází. VeËsvých spisech mluví oË„ostrovu Bimini“, zaËkterý se dnes považuje Florida. Možná proto se tam stahují dĶchodci zËcelých USA, ale zdá se, že vçÝnç tu nežije nikdo.

4 MICHAEL JACKSON OËbožském Majklovi aËjeho touze poËvçÝném mládí kolovala spousta historek, vçtšina zËnich vymyšlených. TĜeba jeho slavná kyslíková komora, kde mçl spát aËrevitalizovat tak svĶj organismus, byla jen novináĜská kachna. Michael ji ale nikdy nepopĜel aËspekuluje se, že ji možná sám rozšíĜil jako PR drb. Další podobné klepy zahrnují zaruÝené zprávy oËhormonálních terapiích (mçly mu zachovat chlapecky vysoký hlasový rozsah), gigantických dávkách vitamínĶ aËlékĶ (naËÝemž asi nçco je), aËdokonce iËzvçsti, že se snažil koupit kostru slavného Sloního muže Johna Merricka. Jestli si zËní chtçl vyvaĜit bujón nesmrtelnosti, se neví. 8 RAY KURZWEIL Americký vynálezce, futurolog, vizionáĜ aËšéf inženýringu vËGooglu. Tento diabetik je posedlý touhou poËvçÝném životç. Jde naËto pĜísnç vçdecky. Každý den podstupuje intravenózní infúze, spolyká kolem 150 pilulek, které zapíjí allkalickou vodou aËzeleným Ýajem. SËosobním lékaĜem Terrym Grossmanem publikoval tĜi knihy oËdlouhovçkosti, ale pro jistotu se také stal pĜíznivcem kryoniky. VËpĜípadç, že by jeho dieta selhala, pĶjdou jeho ostatky kËledu, kde budou Ýekat, až je nçkdo vËbudoucnu oživí.

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Ilustrace: &&& Creative, Matt Hall

7

4 6

5

8

2

3

1


TÉMA

Je libo výkonný mrazák, nebo robotické teˇlo? Stále existují vědci, kteří se s smrtelností křehké schránky Homo sapiens nehodlají smířit. Jak bojují za věčné mládí?

SEBESILNEˇJŠÍ MRÁZ NEPOMU˚ŽE

Posledních padesát let je v hledáčku nesmrtelnosti chtivých nadšenců obor zvaný kryonika. Jeho konečným cílem je najít způsob, jak zmrazit lidské tělo takovým způsobem, aby šlo o desítky či stovky let později oživit bez většího poškození tkání. A v tom je kámen úrazu. Dnes sice už existuje společnost, která vás zmrazí, postup se vám ale asi moc líbit nebude. Firmy jako Cryonics Institute nebo Alcor vás umístí do speciální lázně a postupně sníží tělesnou teplotu na příjemných -196 °C. Je tu jen jedna drobná právnická klička – musíte být mrtví. Stačí si tedy jen zaplatit členství v průměru 400 dolarů za rok (cca 7600 korun), umřít, nechat se rychle zmrazit a doufat, že si s vámi budoucí generace budou vědět rady.

UKLIDÍ NEPORˇ ÁDEK BAKTERIE? Nesmrtelnost je hezká, ale samotný věčný život nestačí. Naše těla by měla být z mnoha důvodů použitelná, nejlépe s fyzičkou dvacetiletého mladíka. Jak na to? Doktor Aubrey de Grey, šéf výzkumu v SENS Research Foundation, věří, že budeme moci žít i tisíc let a mladí! Musíme se ale zbavit buněčných odpadků. „Některé části těla prostě hromadí odpad. Kumuluje se v buňkách, mezi nimi i na místech, kde bychom to nečekali, jako v samotné DNA,“ vysvětluje de Grey. Svůj život tedy zasvětil hledání bakterie, genu

20

nebo enzymů, které budou schopné odpad v lidském těle čistit a držet ho tak v perfektním stavu i po dlouhá staletí. De Grey věří, že první člověk, který se dožije 150 let, už se narodil a lidé, kteří se narodí během dalších dvaceti let, už budou mít šanci žít 1000 let. Odpadky požírající mikroskopické znečištění hledá výzkumník například na mrtvolách, zatím však marně. Je ale zajímavé, že když časopis MIT Technology Review vypsal odměnu 20 000 dolarů pro kohokoliv, kdo de Greyovy teorie jednoznačně vyvrátí, nikdo se o ně nepřihlásil.

USB KAPACITY JEDNOHO CˇLOVEˇKA Je přenos mysli člověka do počítače nebo robotického těla sci-fi? Už dávno ne. Pracují na tom ty nejlepší mozky planety a podle nich je potřebná technologie za dveřmi. Podle 2045 Initiative, společnosti, která se takovým výzkumem zabývá, to úspěšně stihneme už za dvacet let! Co je k tomu potřeba? Nejdřív pořádně zmapovat funkce mozku. To se nám daří – už jsme dokonce schopni reprodukovat obrázky (ač značně rozmazané), které si člověk představuje, když spí. Až budeme mít mozek zmapovaný, budeme si muset vyrobit jeho umělou kopii – to je ta těžší část. Nahradit 50–100 miliard neuronů součástkami nejsou zrovna puzzle pro batolata. I to se ale vědcům pomalu daří. Tým z univerzity v Heidelbergu například rekonstruuje krysí mozek coby počítačový čip. Zatím se jim povedlo


CO TO STOJÍ RĵZNÉ SPOLEÜNOSTI RĵZNæ, ALEËTY NEJLEVNæJŠÍ NEVYPADAJÍ MOC DĵVæRYHODNæ

ÜLENSTVÍ ROÜNæ

$ 400 ZMRAŽENÍ JEDNORÁZOVæ

$ 225 000

KDO SE NECHAL ZMRAZIT

Stránky Cryonics.org uvádçjí:

POÜET ÜEKATELĵ NAËMRAZÁK:

1040 POÜET UŽ ZMRAŽENÝCH:

Úplně nahoře: Po zmražení vás na příštích několik stovek let čeká pohodlný oválný domov. O kousek níž: Jedna z nejlevnějších kryonických společností používá pro převoz pacientů náklaďák.

112 188

LIDÉ, KTEěÍ NECHALI ZMRAZIT KUS SVÉ TKÁNæ:

ZMRAŽENÍ DOMÁCÍ MAZLÍÜCI:

91 ZMRAŽENÉ TKÁNæ DOMÁCÍCH MAZLÍÜKĵ:

sestrojit obvod se 400 „neurony“, pracují už ale na lepší verzi s 200 000 spojeními. Je jen otázkou času, kdy dosáhnou kvality a kvantity lidského mozku.

TRUMFLA NÁS NESMRTELNÁ MEDÚZA O dlouhověkosti želv nebo papoušků už jste možná slyšeli. I ten nejseschlejší zvířecí kmet ale nemá na drobnou, ani ne půlcentimetrovou medúzku Turritopsis nutricula. Ona je prostě nesmrtelná! Jak to dělá? Žije v cyklech. Z malého polypu se přetvoří v dospělého jedince s pár desítkami malých chapadel, vesele si plave, a když přijde čas,vrátí se zase zpět do stádia polypu. A tak pořád dokola. Zatím jsme ji samozřejmě nebyli schopni pozorovat dost dlouho na to, abychom jí přiřkli oficiálně věčný život, vše ale nasvědčuje tomu, že si ho skutečně užívá. S lidmi to bohužel tak snadné nebude. Pokud se nudíte, pořád to můžete udělat stejně jako sumerský hrdinný král Gilgameš. Ten dosáhl nesmrtelnosti vystavěním velkých hradeb kolem svého města. Pak ale umřel. Než dávat cihlu k cihle a těsto do díže, raději si počkáme, co pro nás v blízké budoucnosti přichystá věda.

>

57 ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA

KYBORGEM SNADNO A RYCHLE Války, nehody i nemoci připravily o možnost pohybovat jednou nebo více končetinami desítky tisíc lidí. Od dřevěné nohy a pahýlu s hákem jsme se posunuli o kus dopředu. Současné robotické protézy už dokáží téměř perfektně nahradit nejen ruce a nohy, ale dokonce i většinu vnitřních orgánů nebo oči a uši! V některých případech jsou náhradní části těla tak výkonné, že předčí schopnosti zdravých lidí! Mnohé z nich mají i ne zcela civilní využití, testují je armády pro vylepšení vojáků... Postupné nahrazení chatrných orgánů a končetin robotickými protézami by mohlo být dobrým krokem k nesmrtelnosti.

<

PRVNÍ ROBOMUŽ 19Ë664 000 KÜ První muž, seskládaný kompletně z umělých orgánů, se jmenuje Rex. Pomocí umělé sítnice rozeznává předměty před sebou a díky ušním implantátům reaguje i na zvuky. Má funkční srdce, plíce a další vnitřní orgány a taky fungující umělý krevní oběh. Každá z jeho částí by se dala použít jako náhradní díl pro člověka.

22

Foto: ANDREW COWIE/AFP/Getty Images

REX


„OBYVATELSTVO NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ SAMO PÁNA AËKRÁLE NENÍ SËTO UDRŽET AËTEà TOTO KRÁLOVSTVÍ SËDÁNSKOU KORUNOU NAËVæÜNÉ ÜASY JE SPOJENO.“ Dánský král Kristián III. pĜi inauguraÝní ĜeÝi (1534)

Spojení obou státĶ vËtzv. Dánské unii trvalo až doËroku 1814, kdy Norsko vyhlásilo nezávislost aËvzápçtí bylo anektováno Švédskem.

Politické pRˇedvídání Nekonečno mají v oblibě pohřební řečníci, žvanilové u hrobů neznámých vojínů, odhalovači pamětních desek a taky politici. Mrkněte se na pár politických věčností.

„VŠECKY MOSTY MEZI NIM AËNÁMI BYLY JEJICH POSTUPEM NAVŽDY STRHÁNY; NÁŠ SPOLEÜNÝ ŽIVOT SËNIMI NENÍ MOŽNÝ. MUSÍ TUDÍŽ ODEJÍT, NEBOħ JINÉHO ěEŠENÍ VËZÁJMU KLIDU AËMÍRU EVROPY PROSTæ NENÍ.“ Edvard Beneš oËodsunu NçmcĶ (28. 10. 1945) Nçmci fungovali sËÜechy vËrámci RVHP už odËroku 1950. Oŏciálnç byly vztahy srovnány Üesko-nçmeckou deklarací zË21. ledna 1997. Nçmecko uznalo odpovçdnost zaËnásledky politiky nacistického Nçmecka aËÜeši politovali pováleÝného vyhánçní NçmcĶ zËpohraniÝí.

„SEGREGACE DNES, SEGREGACE ZÍTRA, SEGREGACE NAVŽDY!“ InauguraÝní ĜeÝ guvernéra Alabamy George Wallace (1963)

Segregace legálnç neexistovala už odËroku 1954. Sám Wallace (ten pán zËForresta Gumpa, co bránil vlastním tçlem AfroameriÝanĶm vstoupit naËpĶdu Alabamské univerzity) již oËpatnáct let pozdçji prohlásil, že svých slov lituje aËposledních dvacet let života Ýasto ĜeÝnil naËshromáždçních zaËrasovou rovnoprávnost.

„SE SOVæTSKÝM SVAZEM NAËVæÜNÉ ÜASY AËNIKDY JINAK!“ Komunistické heslo, které knižnç vyšlo vËpĜíruÝce Zápisník agitátora (1985)

Sovçtský svaz jsme opustili vËroce 1989 aËzaËdalší dva roky se rozpadl.

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

„PRACUJÍCÍ LID DÁ JASNOU „GESTO ÚCTY ODPOVæà, KTERÁ RÁZEM KARLOVARSKÝCH MæŠħANĵ ROZBIJE REAKÜNÍ PIKLE: AËCHÁPAVÁ OBJEKTIVITA JEDNOTU. UDæLÁME SI POěÁDEK ÜESKOSLOVENSKÝCH ÚěADĵ VËNAŠÍ REPUBLICE! DÁME NEBUDE NIKDY ZAPOMENUTA.“ NAVŽDY NAËPAMæTNOU REAKCI Arcivévoda Evžen pĜi odhalení sochy Františka AËZRADæ!“ Josefa I. vËKarlových Varech (1937) MístopĜedsedkynç pražské sociální demokracie Vlasta Koušová-Petránková poËGottwaldovç projevu naËStaromçstském námçstí (21. 2. 1948) 27. Ýervna 1948 byla Sociálnç demokratická strana direktivnç slouÝena sËKSÜ. Sociální demokraté, kteĜí se slouÝením nesouhlasili, byli prohlášeni zaËreakcionáĜe aËzrádce.

Sochu strhli ruští osvoboditelé vËroce 1945.

„JAK JEDNOU ZÍSKÁME MOC, NIKDY SE JÍ NEVZDÁME!“ Joseph Goebbels si píše doËdeníku poté, co NSDAP získala 230 kĜesel vËěíšském snçmu (1932)

23


7022

TÉMA

702

7021

701 70

SYSTÉM PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE PROSTěEDNICTVÍM GRAVITACE

701

Číslo přihlášky: Datum přihlášky: Přihlašovatel: MPT:

1998–1104 10. 4. 1998 LIOU, David Hsintien F 03 G 3/00, F 03 G 7/10, F 03 B 9/00

7014 7031 9011 7013

20

201 202

90

1

901 10 9012

101 40 401 50

Krásné veˇcˇné stroje

Stvoření perpetua mobile je nemožné, respektive nám to tvrdí současně uznávané zákony fyziky. Fanoušci těchhle strojů vám ovšem odvětí, že fyzikální zákony jsou jen hypotézy, které vykazují dlouhodobou shodu s výsledky praktických pozorování. A budou věřit, že právě jejich výtvor přinutí zabedněné fyziky zákony přepsat. Zatím se tak nestalo, ale některé případy stojí za to připomenout.

24

Foto: Goran Jorganovic

80


ADAMS, BEDINI A LUTEC

PRVOTNÍ ENERGIE BRUCE DEPALMY

Obrázky z Youtube: Bruce DePalma a jeho N stroj.

Bruce DePalma studoval elektrotechniku na MIT (studia nedokončil) a později pracoval jako technik a výzkumný pracovník. Jeho posedlost vynalézt stroj běžící na věčnou energii začala koncem 70. let, kdy kromě  experimentů fyzikálních podnikal i experimenty rozšiřující vědomí. Po  obzvlášť fajnovém tripu přišel pan DePalma na to, že nás obklopuje všeprostupující oblak primární energie. Ta je v přirozeném stavu v klidu. Pokud je narušena, rozeběhnou se po ní vlny, které vnímáme jako různé druhy energií (elektromagnetická, gravitační...) anebo se zformuje do hmoty (například v člověka). DePalmův Homopolární generátor, známý také jako N stroj, čerpá právě z tohoto věčného zdroje a podle tvrzení vynálezce produkuje až pětinásobek energie, kterou do něj vložíme. Najít investora, který by zacvakal výrobu takového stroje, se kupodivu ukázalo jako složitá záležitost a funkční model byl připraven k testu až v říjnu 1997. Test, kterého se zúčastnil kromě jiných i Robert Adams (vynálezce věčněhybného Adamsova motoru), ovšem žádné zázračné vlastnosti přístroje nezjistil a celý projekt byl opuštěn. DePalma sám bohužel zemřel několik týdnů před testem, což je konspiračními teoretiky připisováno agentům světových iluminátů.

Ačkoliv se vás komentáře na youtube budou snažit přesvědčit o opaku, motorky postavené podle návodů pana Adamse, Bediniho a dalších vynálezců jsou klasická perpetua mobile druhého řádu. To znamená, že se nesnaží získat energii z ničeho, ale jsou poháněny baterií, kterou svým provozem zároveň dobíjejí. Jejich výhoda a oblíbenost spočívá v tom, že jsou snadno vyrobitelné a hezky se točí. Tím pádem je snadné tvrdit, že: „Takhle v malém to nefunguje, ale s trochou peněz by bylo možné sestavit funkční stroj. Co kdybyste mi dali pár milionů, pánové?“ Věřte nebo ne, najde se dost takových, co na to skočí. Nejnotoričtější lovci investorů jsou pravděpodobně Australané John Christie a Lou Brits. Svůj vynález motoru Lutec ohlásili v roce 1998, načež se rozběhla kampaň shánění investorů, kterou koordinovala singapurská banka jménem BANK Inc. Jak asi tušíte, investoři nejenže nikdy neviděli ani cent zisku, ale ani přístroj samotný. Nakonec se ukázalo, že banku založili sami vypečení vynálezci a celá věc je podvod. To, že své fiktivní bance dali jméno BANKA nicméně svědčí aspoň o smyslu pro humor.

>

Bediniho motor vystupoval i v jednom dílu pořadu Myth Busters: http://bit.ly/ObxtAm

Úryvek rozhovoru se samotným DePalmou v dokumentu o globálních spiknutích: http://bit.ly/bfuDuv

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


TÉMA

JOSEPH NEWMAN A JEHO NEJDRAŽŠÍ TRAFO NA SVEˇTEˇ Newmanův přístroj je krásným příkladem, jak funguje šum kolem zázračných přístrojů. Vše začalo tím, že pan Newman přihlásil na patentovém úřadě přístroj, který sice potřebuje elektrický zdroj, ale produkuje několikanásobně vyšší kvanta energie. Po dlouhých tahanicích byla jeho přihláška v roce 1984 zamítnuta. Zhrzený vynálezce se ovšem nevzdal, najal si novináře a vytvořil STEORN mediální kampaň, ve které vystupoval coby A PERPETUUM neohrožený bojovník proti tmářským insti- PR MOBILE SEARLOVO LÉTAJÍCÍ KOLO tucím (ovládaným energetickou lobby a ilu- Irská firmička Steorn se už sedm John Searl je považován za praotce konceptu „volné enermináty). Zároveň ale úřad zažaloval, což se let objevuje na prvních stránkách gie“ a jeho příběh má díky efektu tiché pošty spoustu verzí. ukázalo jako osudová chyba, protože soudce médií. Není to tím, že by něco zají- Ta nejčastější tvrdí, že coby mladý a nadaný technik přeho celkem logicky vyzval, aby svůj přístroj před- mavého dokázala, ale kvůli tomu, svědčil své zaměstnavatele, aby mu poskytli prostředky vedl před nestrannou komisí. Užaslým inže- že v roce 2006 zveřejnila v The k sestavení generátoru energie. Výsledkem prý byl stroj nýrům bylo předvedeno třítunové monstrum Economist inzerát, který se dá shr- sestavený z několika soustředných válců rotujících na magna podvozku z nákladního auta, napájené nout jako: „Víme, že to odporuje netických ložiscích a fungoval tak dobře, že vytvořil anti116 devítivoltovými bateriemi. Kromě veli- fyzikálním zákonům, ale vyrobili gravitační efekt a uletěl (vážně!). Tento grandiózní úlet se kosti na něm ovšem nebylo vůbec nic zajíma- jsme funkční perpetuum mobile.“ odehrál v roce 1946 a John Searl se od té doby pokouší svůj Následovala mediální smršť, úspěch neúspěšně zopakovat. Když zapátráte, můžete se během které ale nikdo z firmy dočíst neuvěřitelné historky o tom, že vyrobil létající talíř, nebyl schopen vysvětlit, na jakém neúspěšně se snažil prodat svůj motor Pentagonu a angN S principu stroj pracuje, ani kde se lické královně. Žádný funkční model ale nikdy nepředve firmě zabývající se e-marketin- vedl, což mají samozřejmě na svědomí agenti světové gem vzal génius schopný něco energetické lobby, kteří mu kradou dokumenty, zatýkají takového poskládat. Když začal ho a diskreditují ho v médiích. Kvůli tomu se Searl a jeho zájem opadat, zveřejnil Steorn tým neustále nacházejí „na prahu objevu“, který nedodalší inzerát, ve kterém vyzval kážou překročit. vého. Dokázalo pouze převádět stálý proud vědce, aby sestavili komisi, která na střídavý (navíc mizerně), jiskřit stroj zvaný Orbo Jedno z mnoha videí, která vám ukážou, jak je to super, a pálit izolační pásku. Patent byl „ŽÁDNÝ FUNKÜNÍ otestuje. Komise a slíbí, že příště už to bude fungovat: zamítnut, což ovšem Newmanovi MODEL NIKDY byla opravdu sesta- http://bit.ly/cTD0Lm nebrání objíždět se svým obřím NEPěEDVEDL, COŽ vena a shledala, že trafem nejrůznější energetické MAJÍ NAËSVæDOMÍ přístroj nefunguje. Steorn vzápětí prohlásil, sešlosti a lákat investory na vidinu AGENTI SVæTOVÉ že to bylo kvůli neočekávané závadě, která „přístroje, co změní svět“. ENERGETICKÉ LOBBY, byla odstraněna, že stroj už zase běhá a ať KTEěÍ MU KRADOU se na něj přijdou lidé podívat na výstavu. DOKUMENTY.“ Výstava přitáhla tisíce diváků, ale předvedení stroje se nedočkali „kvůli neočekávaným technickým potížím“. O dva roky později se Orbo opět objevil. Tentokrát ho lidé dokonce uzřeli na vlastí oči, a dokonce se i točil. Šťouralové sice poukazovali na to, že je stroj napojený na baterii, ale Steorn to odbyl prohlášením, že Orbo produkuje víc energie, než do něj proudí, a baterii tím permanentně nabíjí. V podobném duchu to pokračuje dodnes, kdy je přístroj možné vidět a studovat po „zaplacení licence“.

26


Foto: Goran Jorganovic

UMEˇLECKÝ SKOROIDEÁL

Svět perpetuí mobile je tak zanesený podvody a nenaplněnými sliby, že je skoro nemožné brát ho aspoň trochu vážně. Naštěstí se občas vynoří koncept, který stojí za pozornost. Poslední takový kousek vytvořil Nor Reidar Finsrud. Finsrud není inženýr, ale umělec, sochař a génius s takřka nezměřitelným IQ, který se ale stejně „VÝTVOR, KTERÝ JEHO jako Leonardo da Vinci zabývá matematiAUTOR POVAŽUJE kou, fyzikou a mechanikou. Jeho perpeZAËUMæLECKÉ DÍLO, tuum mobile nemá baterie, ani nepracuje PROŠEL MNOHA s neznámými kosmickými silami, ale funguje ZKOUŠKAMI AËJEHO na čistě mechanickém principu vzájemné EFEKTIVITA MĵŽE interakce složité soustavy magnetů a kyvaDOSAHOVAT del uváděných do pohybu kovovou koulí HODNOT AŽ 90Ɠ% .“ rotující po kruhové kolejnici. Výtvor, který jeho autor považuje za umělecké dílo, prošel mnoha zkouškami a odhaduje se, že přestože nepracuje se 100% účinností, jeho efektivita může dosahovat hodnot až na 90 % (spalovací motor má efektivitu zhruba 30 %). Touhou jeho tvůrce je vychytat stroj tak, aby fungoval na 101 % a vytvářel nekonečné množství volné energie dostupné zdarma všem. U umělce je to ovšem omluvitelné.

<

http://bit.ly/184arbl

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


TÉMA

Celý vesmír vibruje Michal Pešta je vystudovaný elektroinženýr, který pracoval na pozicích souvisejících s úsporami energie. Pak mu přišlo, že věda a technika nevysvětlují vše, co ho zajímá, a začal se zabývat volnými energiemi a experimentovat s přístroji na jejich využití. Publikuje na stránkách www.zivaenergie.com.

Guma Nerez trubky

JOE CELL

neboli Živá buĎka Jde oËpĜístroj, který má být témçĜ neomezeným zdrojem volné energie. Dokáže pohánçt motorky, auta aËmožná iËletadla. NaËstránkách Michala Pešty www.zivaenergie.com najdete návod naËsestavení.

28

Vy máte vzdělání a praxi v energetice. Co vás přivedlo ke hledání volné energie a strojům na její využití? Já jsem kromě techniky vystudoval i filozofii a díky tomu jsem poznal, že všechno je energie a záleží na tom, jak ji vnímáme. Máme konvenční vědu a esoteriku a ani jeden z těchto pohledů není úplný. Jedině jejich spojením se můžeme dobrat k pravdě. Z mého úhlu pohledu je vnímání empirických věd jako objektivně platných omyl. Protože ani měřitelné jevy nedokážeme pozorovat absolutně ve všech jejich souvislostech, a tak je jejich výklad vždy zatížen subjektem vykládajícího. Na školách se s většinou jevů vůbec neseznamujeme, ale seznamuje se pouze s jejich výkladem, a tento výklad není nic jiného než teorie. Dá se konvenční věda s esoterikou nějak spojit? Dá. Například zákon zachování energie je platný, pouze závěry, které jsou z něj vyvozovány, platné nejsou. Zákon zachování energie tvrdí, že energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze přeměnit. Pokud budeme uvažovat, že energie je omezená, tak nám z toho vyjde, že ji nemůžeme čerpat donekonečna. Pokud ale budeme počítat s neomezenou energií, tak zjistíme, že nás tento zákon nijak neomezuje v sestrojení přístrojů na volnou energii. Podařilo se to už někomu? Perpetuum mobile nemusíme hledat. Stačí se podívat kolem sebe. Vědci vědí, že celý vesmír vibruje a stále se pohybuje. Zajímavé je, že podle termodynamického zákona by měla veškerá energie působit směrem k chaosu a rozkladu. Přitom vesmír existuje už velmi dlouhou dobu a převládá v něm řád. Z toho vyplývá, že v něm funguje organizující energie, která udržuje rovnováhu existence a nesměřuje ke konečnému chaosu. Proč se tedy ještě nepodařilo sestavit stroj, který tu všeprostupující a neomezenou energii bude využívat? Těch strojů určitě leží na patentových úřadech tisíce. Myslíte si, že patentový úřad je pro takové přístroje průchodná cesta? Po pravdě řečeno ho nepovažuji za cestu, kterou by bylo možné tyto technologie šířit. Lidé, kteří se těmito

technologiemi zabývají, je na úřadě nepřihlašují. Jednak jsou si vědomi, že žádný takový stroj svět nespasí. Svět spasí jenom lidé. A také se mohou bát, že by se zveřejněním vynálezu vystavili nebezpečí. Takže vy ten stroj máte vyrobený? Zatím jsme ve stádiu měření a testování. Například za pomoci varné konvice jsme zjistili, že jsme vodě při ohřívání předali větší energii, než kterou jsme vložili do přístroje, který varnou konvici poháněl. Jiným principem vesmíru, který můžeme využít ke stavbě strojů, je princip rezonance. Na jeho základě se dějí všechny interakce v celém univerzu. V podstatě neříká nic jiného, než že nejsilněji spolu reagují věci, jevy a bytosti, které vibrují na stejné frekvenci. Vyjděme z předpokladu, že prostor je plný Energie. A vše manifestované je jen určitou formou vibrace této energie. U pevných forem je problém v tom, že uvolnění této energie většinou vyvolá destrukci věci, a protože nevíme, jak jej využít, tak se tomuto principu vyhýbáme. Pokud je tak jednoduché vytvořit neomezený zdroj energie, proč to už dávno neděláme? Na to je prostá, ale těžce akceptovatelná odpověď. Protože v našem vnímání světa máme filtry, které nám brání přijmout fakt, že takové stroje mohou fungovat. Svět kolem nás obaluje informační či, chcete-li, biorezonanční pole. Pokud nebudeme schopni přijmout informaci, že stroj na volnou energii je reálný, tak je jeho manifestace v našem životě velmi nepravděpodobná. Pokud tedy neuvěříme, že stroj na věčnou energii existuje, tak nebude fungovat? On bude fungovat, protože stejně tak funguje i vesmír. Pokud neuvěříme, tak ho nenajdeme. Ty překážky mohou být vnější i vnitřní. Třeba panu Kopeckému (pozn.: badatel a vynálezce, který se zabývá využitím volné energie) bránilo v konstrukci stroje to, že nemohl sehnat sto padesát tisíc na jeho dokončení. V našem světě existuje silná tendence v rámci „vědecké objektivity“ vyvracet „subjektivně alternativní“ úhly pohledu na svět. Není ale ta nedůvěra způsobena tím, že se na myšlenku strojů na volnou energii nabaluje řada ne příliš důvěryhodných lidí, kteří se na ní snaží rychle zbohatnout? Samozřejmě. Ale i to patří k procesu poznání. Člověk je zvyklý vnímat skrze zkušenost. Pokud mu neukážete funkční stroj, tak bude těžké ho přesvědčit, že existuje. To já nezpochybňuji, ale je velmi nepravděpodobné, že nám do života přinese někdo něco zvenku. Pokud o to sami nebudeme usilovat, tak to nepřijde. Je to jako se sportkou. Tam výhru získají také spíše lidé, kteří věří, že mohou vyhrát, a věnují tomu úsilí a energii.

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


„MOŽNÉ JE IËTO, CO SI NEDOVEDEME PěEDSTAVIT.“


TÉMA

ZvEˇcˇnit se pRˇes vEˇcˇný stroj

aby byly co nejméně napadnutelné, a pak také denně procházejí databáze, sledují, na čem pracuje konkurence, a upravují podle toho firemní strategie. Když někdo přinese patent k přihlášení, jak zjistíte, Vynalézt perpetuum mobile je jedna věc. Druhá věc že něco podobného už nebylo ve světě vynalezeno? je dokázat ho zhodnotit. A na něco takového přeci Sdílíme a využíváme databáze s patentovými úřady v celém jenom potřebujete patentový úřad. Přesněji řečeno světě. V nich potom vyhledáváme pomocí mezinárodně Úřad průmyslového vlastnictví. Tam ale budete používaných kódů. Například když mi přijde přihláška muset projít přes pana Pavla Vlasáka, který má na spalovací motor, vím, že mám začít ve třídě F02B. V ní s takovými pokusy bohaté zkušenosti. jsou zase vyčleněné další a další skupiny a podskupiny, kterými se postupně dopracujeme k několika nejpodobnějším motorům a můžeme posoudit, jestli ten náš je unikátní, nebo ne. To vyhledávání probíhá, doufám, elektronicky. Dnes už ano, ale ještě nedávno nám chodily výpisy z databází v papírové podobě. Dole Co když dostanu nápad, který ale nedokážu v archivu jich několik milionů ještě uchovázdokumentovat, natož vyrobit? Můžu si váme, i když jsou dnes už všechny naskenoPAVEL přesto zaregistrovat pouze „nápad“? vané v digitální podobě. Tu může kdokoliv Na udělování patentů existují mezinárodně VLASÁK procházet na našich stránkách upv.cz. platné předpisy, které stanovují několik pod- Patentový úĜad Jsou tam k nalezení i perpetua mobile? mínek. Musí jít o vynález – tedy v podstatě Možná ano, nikoliv však jako udělené patenty, VËúĜadu je odËroku 1976 o technické řešení, co posunuje současný stav pouze ve stavu zveřejněných přihlášek vynáaËdoËjeho kompetence celou v dané oblasti kupředu. Další podmínka je lezů. Najdete je, když do fulltextového vyhletu dobu spadají motory, kam celosvětová novost, jak všichni víme z filmu dávání zadáte kód F03G7/10. pokusy oËperpetuum mobile o Járovi Cimrmanovi, dále vynálezecká činTo vám jich lidé nosí tolik, že na ně patĜí. AËzaËcelou tu dobu máte speciální označení? nost a poslední je jejich průmyslová využitelprý fyzikální zákony poĜád nost. Musí mít praktickou funkci. Čili nápad si Nemáme. Perpetuum mobile neexistuje, takže ještç platí. podat můžete, ale patent na něj neobdržíte. nemůže mít ani kód. Ten kód označuje „stroje Patent se uděluje pouze technickým řešením, využívající zdroje energie jinde neuvedené“. která jsou dotažená do konce a jsou realizovatelná v praxi. Což je nejbližší kategorie, kam se „údajné“ perpetuum Dá se nějak stručně popsat, jak proces probíhá? mobile dá zařadit. Někdo přijde s tím, že chce udělit patent. Podá přihlášku Kolik jich ročně lidé přinesou? a od té chvíle má takzvanou „prioritu“. Následuje osmnác- Celkově bych odhadl asi deset za rok. Takových těch opravtiměsíční období, kdy se přihláška zpracovává, a po osm- dových, u kterých opravdu vynálezce hrdě napíše: „stroj, nácti měsících je přihláška, včetně nákresů, technického který vyrábí energii z ničeho“, není mnoho a my je nakonec, popisu, patentových nároků a všech podrobností, zveřej- na rozdíl od zbytku Evropy, ani nezveřejňujeme. Daleko něna bez průzkumu. Pokud chce přihlašovatel patent udě- více je takových, u kterých třeba ani sám vynálezce netuší, lit, musí o to požádat ve lhůtě tří let od podání a zaplatit že jde o perpetuum mobile. Může třeba jít o motor na vodípříslušný poplatek. Teprve pak dojde na „lámání chleba“ – kový pohon, který část své energie využívá k výrobě vodíku provedeme průzkum a rozhodneme, zda patent udělíme, z vody elektrolýzou. Vynálezce pak tvrdí, že to není pernebo ne. petuum mobile, protože on přece spotřebovává energii Když ještě není vydán patent, z toho vodíku. Netuší, že jeho výtvor odporuje fyzikálním tak může vynález někdo zkopírovat? zákonům a nemůže tedy nikdy fungovat. To může, ale vynálezce během procesu schvalování požívá Jsou perpetuisté nějaký zvláštní druh lidí? jistého stupně ochrany. Může tedy toho dotyčného kontak- Ne. Může to být doslova kdokoliv. Od kutilů přes lidi, kteří tovat a říct mu: na tuto technologii mám podanou žádost prostě dostanou nápad, až po vysokoškolsky vzdělané o patent, a až mi bude udělen, tak vám zakážu výrobu. Víte, techniky, kteří fyzikální zákony dobře znají, ale jsou přeu nás se patentová ochrana dost podceňuje. V zahraničí svědčeni, že v nich našli skulinku. Pamatuji si na jistého je běžné, že firmy zaměstnávají i několik desítek patento- pána, který vymyslel něco, čemu říkal pulsní motor. Mělo vých specialistů. Ti jednak píšou patentové žádosti tak, jít o motor, který pracuje se stoprocentní účinností, bez

30


RT

Krok 5: ÚĜad podrobnç zkoumá váš pĜístroj, aËpokud jde oËperpetuum mobile, pravdçpodobnç ho zamítne. Ale ještç není nic ztraceno. MĶžete zažádat oËtzv. úplný prĶzkum.

Krok 1: Podejte pĜihlášku naËÚĜadu prĶmyslového vlastnictví, kde najdete její formuláĜ (www.upv.cz). OdËtéto chvíle bçží tzv. právo pĜednosti. Nçkdo sice mĶže váš nápad využít, ale bude-li pozdçji uznán zaËpatent, mĶžete mu to zakázat.

STA

Krok 6: ÚĜad vás pravdçpodobnç vyzve, abyste pĜedvedli funkÝní model. StaÝí to udçlat aËmáte vyhráno.

JAK SI PATENTOVAT: PERPETUUM MOBILE

NejdĜív bçžte naËÚĜad prĶmyslového vlastnictví. DĶležité je dodržovat všechny lhĶty aËtermíny. Jejich prošvihnutí se netoleruje.

Krok 4: OdËpodání pĜihlášky máte tĜi roky naËto, požádat oËpatent. Tady už jde doËtuhého. Zaplatíte poplatek aËÝekáte.

PA

T

T EN

Krok 2: ÚĜad má 18 mçsícĶ naËto, aby pĜihlášku veĜejnç prozkoumal. ZjišĨuje, zda obsahuje vše potĜebné aËnení nesmyslná.

Krok 3: Po 18 mçsících úĜad pĜihlášku zveĜejní sËveškerou dokumentací..

PěIHLÁŠKA jakýchkoliv ztrát. Když jsme přihlášku zamítli, vysvětloval nám, že to bude fungovat, pokud budou části motoru obíhat stejně jako planety kolem Slunce. Dá se proti vašemu rozhodnutí protestovat? Ano. Mohou zažádat o úplný průzkum, během kterého je vynález podrobně rozebrán a zkoumán. Existuje ovšem paragraf, který nás opravňuje v případě pochybností vyžádat si doložení funkčnosti vynálezu – protože musí splňovat onu podmínku průmyslové využitelnosti. Vynálezce svůj výtvor zkrátka musí předvést a dokázat, že funguje. Většinou na výzvu, aby předvedl funkční prototyp nebo model. A na tom to vždycky ztroskotá. Zažil jste někdy, že by vás nějaký model skoro přesvědčil? Nějaký, který se točil hodně dlouho? Ne. Většinou jsou to divné přístroje. Jednou přišel pán, že nese ukázat funkční model, ale že ho může předvést ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

jen v přísné tajnosti. Vzal jsem ho někam do rohu a on se vytasil se zařízením, kde závažíčko tahalo po nakloněné rovině cívku od nití, která ho na konci dráhy měla namotat zpátky nahoru, a všechno se mělo opakovat donekonečna. A opakovalo? Právě že ne. On ale tvrdil, že přesně ví, jak na to. S tím se setkáváme hodně často: „Vím, jak na to, ale potřebuji víc času. Víc peněz. Nemůžu sehnat ty správné materiály. V tomhle malém měřítku to nefunguje, potřebuji postavit velký model.“ Nejhorší je, když se vynálezce dostane do stavu, kdy přesvědčí sám sebe, že je na prahu objevu. Asi jako ten pán, co hledá ve Štěchovicích poklad a věří, že už ho opravdu zítra konečně vykope. Stanou se tou představou posedlí, věří, že jejich vynález změní svět a my že jsme konzervy, které tomu brání.

<

31


TÉMA

VEˇTŠÍ NEKONECˇNA

a menší nekoneCˇna

GEORG CANTOR Matematik

Narozen: 3. bĜezna 1845 vËPetrohradu ZemĜel: 6. ledna 1918 vËHalle DĶkaz nespoÝetnosti mohutnosti kontinua PĜedpokládejme pro spor, že existuje oÝíslování všech reálných Ýísel Ýísly pĜirozenými aËvšechna reálná Ýísla jsou seĜazena doËposloupnosti (xn). Vybírejme postupnç uzavĜené intervaly In tak, aby I In+1⊆ In a xn ∈ / In. Pak n∩ ∈N n je prĶnikem uzavĜených doËsebe zaĜazených intervalĶ, tedy je neprázdný. ZároveĎ však nemĶže obsahovat žádné reálné Ýíslo, neboĨ každé takové Ýíslo je nçjaké xn , což není již vËIn , aËtedy ani vËprĶniku.

0,123454... Větší a menší nekonečno vypadá na první pohled jako pitomost. Tedy vypadala až do konce 19. století, než se 0,134567... do věci vložil Georg Cantor. Jeho teorie je celkem jednoduchá: Nejdřív prozkoumal nekonečné množiny – dejme 0,2466... 0,145678... tomu celých kladných čísel. Zjistil, že je jich sice nekonečně mnoho, ale jejich množství lze spočítat (za předpokladu, 0,234567... že budeme počítat nekonečně dlouho). Legrační je, že když budeme počítat jenom některá z celých kladných čísel – dejme tomu čísla sudá – dopočítáme se ke stejně velkému nekonečnu. Zrovna Šokující zprávu, že reálná čísla jsou nespočetná, takové nekonečno napočítáme i v případě oznámil George Cantor 7. prosince 1873 v dopise panu čísel záporných, jejich mocnin, zlomků, Richardu Dedekindovi, který reálná čísla vymyslel. a dokonce i takových těch podivných čísel Dedekind byl Cantorův kamarád, který s ním sdílel nejednu s nekonečně mnoha desetinnými místy, matematickou lumpárnu, ale něčemu tak nehoráznému jako je třeba pí, kterým se říká iracionální. by se pravděpodobně zdráhal uvěřit, nebýt toho, že CanTomu, kdo nevěří, Cantor doporučil, ať si tor připsal i důkaz. Viz sloupec vlevo. Komu to z něj náhovšechna čísla zkusí zapsat do tabulky. Třeba dou není jasné, ať si zkusí představit nekonečně dlouhý v případě zlomků zkonstruujeme nekoneč- sloupec pod sebou napsaných čísel s nekonečně mnoha nou tabulku tak, že v řádcích zvyšujeme desetinnými místy. Pak půjdeme hezky odshora, u prvhodnotu číslíčka nad zlomkovou čarou ního čísla změníme první desetinné místo za jakoukoliv a ve sloupcích hodnotu toho spodního. jinou číslici (dejme tomu o jednotku větší) a to si zapíKdyž tak budete pokračovat do neko- šeme. U druhého změníme druhé desetinné místo, u třenečna, sepíšete nakonec všechny zlomky, tího třetí a tak budeme pokračovat do nekonečna, až se co existují, a když pak věnujete další neko- po nekonečně dlouhé době dopracujeme k poslednímu nečně dlouhý čas spočítání okének tabulky, číslu v nekonečném sloupci. Číslo, které získáme zapizjistíte i jejich počet. Existuje ovšem i mno- sováním pozměněných desetinných míst, ale v posloupžina čísel, která spočetná není. Jinými slovy, nosti nebude. Od každého čísla v posloupnosti se bude nedokážeme sestavit takovou tabulku, lišit minimálně v jednom desetinném čísle. Posloupnost ve které by byla taková čísla všechna. Jed- reálných čísel je tedy nejen nekonečná, ale i nespočitanou takovou množinou jsou čísla, kterým telná, protože budeme vždy schopni vymyslet číslo, které se říká reálná. v naší nekonečné posloupnosti není. Uf.

t

<

32


Zpátky na zacˇÁtek

Zpátky na zacˇÁtek

Zkuste Layar i tady.

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


ŠMRNC

Poslední holka na Zemi Fotil: Michael Kratochvíl

Oblékala se: Karolína Maťová z blogu www.profundissimussandyx.blogspot.cz Líčila a česala: Kačenka Lorencová

Vymýšlel a designoval: Jakub Mařík Zařídila: Lenka Ciznerová

Představte si, že máte stroj na věčné mládí. Všichni ostatní kolem vás už jsou mrtví, takže na sebe můžete hodit cokoliv. Oblíkáte se už jen sami pro sebe a zkoušíte ty nejbláznivější kombinace ze všech. Vžít se do role nesmrtelné osamělé dívky dokonale dokázala blogerka Kaa z blogu Infitatis.

34


Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


ŠMRNC

36


Modrá suknç, dçtské H&M Modré body, sekáÝ PonÝo, H&M, kolekce Music & Festivals ěçtízek se žralokem, vlastní výroba Modré boty sËdinosaurem, Awkward Collection

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


ŠMRNC

vlevo Fialové body, sekáÝ Kostkovaná suknç, vintage zËbazaru Kost na krk, obchĶdek sËžertovnými pĜedmçty Žluté boty sËdinosaurem, Awkward Collection vpravo Üerné body, Awkward Collection ěetízek sËdinosaurem, vlastní výroba Kost ve vlasech, obchĶdek sËžertovnými pĜedmçty Üerné boty, Awkward Collection AdresáĜ: Awkward Collection / Lucie Jelínková, MonikaËNováková, veškeré info o jejich tvorbç najdete na FB pod Awkward Collection nebo pĜímo na VŠUP – ateliér Modní tvorby, námçstí Jana Palacha 80, Praha 1 H&M, síĨ prodejen H&M

38


Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


POKEC

Viděl jsem na mezi Gagarina Kdysi si vyfotil strašáka v poli. Pak se z toho stala posedlost. Vizuální sociolog Rudolf Šmíd o strašácích založil vědní obor. Jmenuje se terriculologie, česky strašákologie. A pokud si myslíte, že jde o nějakou recesi, tak ho vyučuje i na univerzitě. Text: Jan Drtil Foto: Rudolf Šmíd Ilustrace: Tereza Vašků

Vzpomenete si na svého prvního strašáka? Moc už si toho nepamatuju, ale tohle vidím živě. V roce 1994 jsme si pronajali chalupu v krásné jihočeské vesnici Mužetice. Místní hospodář Flandera tam měl na bramborovém políčku strašáka. Říkal jsem dceři Báře a její kamarádce, ať si k němu stoupnou, že jim udělám foto. Náhle však jako by přede mnou strašák obživl. Křikl jsem na holky, aby od něj vypadly, a začal fotit. A už mi to zůstalo. Zní to spíš jako koníček. Vědu jste z toho vydoloval jak? Prostě jsem založil vědní obor. Našel jsem nejhezčí latinský výraz pro strašáka, mimochodem latina je má čtyři, a vznikla terriculologie. Měl jsem o ní už několik přednášek. Když pak jedna řecká studentka muzeologie psala práci o strašení, našla mě na internetu jako ojedinělého experta. Jednak strašáky historicko-antropologicky analyzuju a druhá rovina toho výzkumu je dokumentární a výtvarná. To strašáky fotím, pozoruju jako lidi a různě si je pojmenovávám. Takže spatříte hadrového panáka v poli a říkáte mu třeba Mařenko? To zrovna ne, ale snažím se mu podle vzhledu přiřadit identitu. Někteří mi připomněli slavné osobnosti. Třeba Janis Joplinovou, Sophii Lorenovou, Jurije Gagarina, Coco Chanel nebo kněžnu Libuši. U jiných jsem zase objevil světonázorové identity, jako je hippie, komunista nebo továrník. A osobitost dalších se projevila až v souladu s okolní krajinou. Mám peruánskou indiánku v Andách, což byla

>

40

RUDOLF ŠMÍD Narodil se roku 1956 vËPraze OdËpoloviny 80. let se zabývá vizuální sociologií. Jeho hlavním tématem jsou strašáci vËpoli. Sleduje pĜedmçtný svçt Ýeského venkova anebo kosoÝtverce symbolizující ženský klín. Úspçchy: PĜes tĜicet samostatných výstav strašákĶ doma iËvËzahraniÝí. Mediálnç se podívali iËdoËBrazílie aËJižní Koreje. Fotograŏe kosoÝtvercĶ ilustrovaly básnickou sbírku pornofolkaĜe Záviše PiÝoviny. Úspçch slavil animovaný dokument Kronika OldĜicha S. oËobecním kronikáĜi. Film byl ocençn naËfestivalech veËsvçtç. UÝí vizuální sociologii naËFakultç humanitních studií Univerzity Karlovy.


FEATURE REPLACE

Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


POKEC

VËUMæNÍ BÝVALA KATEGORIE, KTERÉ SE ěÍKALO VæRNOST, TA SE TEà MOC NENOSÍ. VÍM, ŽE FOTIT STRAŠÁKY SKORO DVACET LET NENÍ NORMÁLNÍ, ALE MÁM strašáci. Jde o mrtvé ptáky a zvířata. Kvůli historii hastrošů jsem si udělal lingvistickou analýzu slova strašák. Od pojmu terriculus, který jsem si v té latině vybral, jsem JE RÁD. přešel k výrazu avistupor a zjistil, že to je složenina slov hrůza a pták. Ve starých francouzských slovnících jsem narazil na to, že Avistupor je Priapos, v Římě pak Priapus, což byl bůh plodnosti, potence, ochránce námořníků Samuraj a úrody. Takže jde o strašáckého boha. Přišel z Malé Asie, odkud se sem dostal i neolit, do starého Řecka. Podle Priapa se jmenuje i choroba, které se říká priapivinice v Kobylí, nebo mongolského jezdce v Gobi, reálně Podobné je to na dalším mega- smus. Jde o bezděčné a bolestivé ztopoření z políčka u Berouna. Takové nálezy se ale nedaří každý nalezišti v Bílých Karpatech. Tam pyje. Prvním známým pacientem byl právě den, stojí to desítky neúspěšných výletů a vyhozených je teď většina polí obehnána fólií, Priapus. Také se mu říkalo trojitý, protože peněz. Když se mi pak poštěstí, tak tomu říkám zaslou- do níž jsou vysekané kruhové díry. měl třikrát většího pindíka, než bylo obvyklé. žená náhoda. Místní mi řekli, že je to zadarmo Existovaly i verše o Priapovi, které potvrdily Skoro mám chuť taky chodit po polích. Myslíte, fólie z výroby parenice v místní mou další teorii, že původní strašáci byli použe mám šanci najít zajímavé kousky? fabrice. Zaprasili tím celou oblast. žíváni nejen na zvířata, ale i na lidi. Priapos Začíná to být problém, protože umírají. Jde o autentický Takže strašáci byli nakonec jen byl strašák pro lidi i zvířata. Už jako Avistufolklór, o nějž se díky bohu ještě nezačaly starat ochranář- přechodná móda v dějinách por měl ssebou stále kastrovací nožík, tedy ské organizace. Třeba u Jízdy králů ve Vlčnově si UNESCO zemědělství? harašivý předmět, takže strašil i zvukem. Nicvymínilo, že se na té slavnosti už nesmí nic měnit. Na stra- Když jsem se trochu hlouběji méně podobní strašící bohové jsou i v dalších šáky ale každý kašle. Zatímco v Polsku na hranicích s Ukra- zabýval historií strašáků, vytvořil mytologiích, třeba v té japonské je to bůhjinou je jich ještě habaděj, u nás je to smutné. Políčka jsem vlastní teorii. Spočívá v tom, -strašák Kubeiko. na Mělnicku či na Berounsku jsou osiřelá. Ale představa, že jsou tu od neolitu. Od chvíle, Nedělají si z vás ostatní sociologové že budu bojovat za jejich záchranu a lidi je budou povinně kdy lidé začali něco pěstovat kvůli podobným teoriím blázny? někde vystavovat, je pro mě ještě horší. To ať radši nejsou. a potřebovali někoho, kdo za ně Ať si dělají. Mě to činí šťastným. Dělám to Nenahrazují klasické strašáky ti mechaničtí? Různé bude chránit úrodu, když půjdou dlouho a moc se nepodřizuju módním vlnám. bzučáky, výtvory z pet lahví nebo jen igelitové pytlíky? domů. Ve studiích, které jsem Dnes je zvykem, že když někdo něco dělá půl Přesně tak. Hastroši se už nestaví, na pole se dá třeba o strašácích vydal, chci ukázat, že roku, začíná být trapný. V umění bývala kateigelitka na tyči. Žádná kreativita. Pole pak vypadají jako to není jen legrace. Nikdy jsem to gorie, které se říkalo věrnost, ta se teď moc skládky. Horší je, že strašáci končí i na vinicích. Třeba jiho- tak nebral. nenosí. Vím, že fotit strašáky skoro dvacet let moravské Šakvice pro mě byly vždycky nekonečným zdro- Dovedete si představit, není normální, ale mám je rád. jem strašáků. Mám odtamtud Hamleta, Johanku z Arku, jak vypadali strašáci třeba Jste vizuální sociolog. Jak si stojí vizuální sociologie ve vztahu s tou klasickou? Toyen. Výstavní kousky. Už loni byly ale všechny vinice ve středověku? kolem obce pokryty umělohmotnou sítí, což vypadalo Typologicky dělím strašáky do tří Je to paradoxně i ve zdejších poměrech pořád jako válečné obvaziště. Měli to úplně všichni. Ono to skupin. První jsou hastroši, tedy popelka. Jako doplněk k výzkumům pořád frčí možná funguje celkem dobře, protože se tam třeba špa- strašáci, kteří se podobají lidem. statistiky, grafy a koláče s kdečím. Fotografie ček těžko udrží, ale je to technologie, co strašáky vystrnadí. Pak máme mechanické strašáky, se moc nepoužívá, praktické což jsou plašiče, plašítka a plašičky. Nepodobají se člověku, ale straší zvukem či pohybem. Třetí skupinu, podle mě nejstarší, tvoří animističtí

>

42


Jana z Arku

Coco Chanel

Ples

Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


POKEC

Veterán

ZPANIKAěIL JSEM, OBæHL CELÝ ŽIŽKOV AËVINOHRADY, AËNENAŠEL NIC. PÁTRAL JSEM DÁL AËNAKONEC ZËTOHO BYLA VÝSTAVA SLUNÍÜKO JAKO ÜTVEREÜEK.

fotograficko-sociologické výstupy nejsou. Jsem skoro jediný, kdo se snaží fotku zavést i do případových studií. Jen tak z plezíru dnes ale fotí každý, vždyť je to tak snadné. Každý sice fotí, ale jen málo lidí vidí. Před lety jmenoval novinář Jefim Fištejn dvě zbytečné profese současnosti. Šlo o fotografa a sociologa. No a obojí jsem já. Změní se to? Do jaké míry mají vaši studenti dobrou představivost a neotřelé nápady? Na fakultě humanitních studií to už není, co bývalo. Kdysi jsem tam měl jednoho kluka, co se do toho položil a vymyslel dost neotřelou typologii národností. Pracoval jako brigádník na Pražském hradě v jednom občerstvení a fascinovalo ho, co nechávají lidé za zbytky. Začal to fotit. Krásně se pak dali rozeznat Němci od Italů anebo Japonci od Rusů. Mám pocit, že dneska je tam výrazných individualit méně. Na druhou stranu musím říct, že je dost dobrých studentů na DAMU, kde jsem tři roky učil a snad příští rok zase budu. Fotografických projektů máte habaděj. Králíkárny, kupky sena, podomácku vyráběné traktory. Už léta fotíte i kosočtverce na zdech, omítkách a stromech. Tahle obsese pramení odkud? I tady znám prvopočátek. Jako důkaz mám fotku z roku 1992. Tehdy jsem na Vinohradech, kde jsem tenkrát bydlel, vyfotil volební billboard ODS, kde byl bývalý prezident Václav Klaus, tenkrát ještě předseda ODS, a na něm

vyřezaný neslušný kosočtverec. A já si řekl, že jsem vůl, protože celý socialismus jsem si toho fotograficky nevšímal a teď, když je období graffiti, mě to napadne. Myslel jsem si, že už je pozdě. Zpanikařil jsem, oběhl celý Žižkov a Vinohrady, a nenašel nic. Pátral jsem dál a nakonec z toho byla výstava Sluníčko jako čtvereček. Název vymyslela asi pětiletá dcera kamarádky, když viděla na zastávce autobusu namalovaný kosočtverec s okolím. Děláte toho strašně moc. Máte chuť ještě začínat s nějakými novými věcmi? Chtěl bych fotit hezké holky a dělat sociální dokumenty, dokud se člověk ještě nepomočuje. Venkov mám rád a říkal jsem si, že si krajinu nechám až jako poslední téma svého fotografování. Prostě až budu starý. Teprve nedávno jsem zjistil, že se v krajině pohybuju díky strašákům už řadu let. V mé tvorbě i v životě je hodně živelnosti a intuice. Nepovažuju se za umělce ani za vědce. Jsem jen pozorovatel tohoto světa. Říkám si čumělec, protože se rád dívám.

<

44

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


TRENDBOX

aneb Kam Google nevidí Když se mluví o internetu, většina z nás si představí starý dobrý world wide web. Považovat ho za synonymum internetu je ale podobný omyl, jako pokládat sluneční soustavu za vesmír. Virtuální síť skrývá hlubiny tak temné, že do nich lze nahlížet jen na vlastní nebezpečí. Text: Jiří Holubec Ilustrace: Tereza Vašků

46


Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


TRENDBOX

a hranicemi internetu, který známe, leží další a další vrstvy virtuálního prostoru. To, jak málo se o internetovém podsvětí ví, ukazuje hned fakt, že nikdo pořádně neví, jak se vlastně jmenuje. Nejrozšířenější terminologie tvrdí, že za povrchový internet ( jehož součástí je www) se považuje to, co lze prozkoumat vyhledávacími nástroji. Dnes už se googlíci dokážou zahrabat hodně hluboko, ale i jejich vyhledávací perimetr má své hranice. A za těmi leží hluboký web. Veliký Google dokáže rozpoznat kolem bilionu adres a zhruba 40 miliard jich má zaindexovaných ve svých databázích. Podle odhadu rešeršérů dále na internetu existuje více než miliarda velkých datových úschoven, od jednoduchých html tabulek až po gigantické servery, na kterých frčí Amazon, eBay nebo Microsoft. Množství dat v nich uložených je pro normálního člověka nepředstavitelné. V hlubokém webu se ale údajně skrývá dat 400 až 550krát více (což je odhad, který může být silně podhodnocený). Většina jeho obsahu jsou korporátní datové archivy, které jsou zajímavé jen tím, jak hrozně moc jsou nudné. Kdo ale ví, kam a jak má zabrowsit, dokáže mezi nimi najít daleko zajímavější ostrůvky virtuální reality. Právě ty tvoří Temný internet.

VZHŮRU DOLŮ

Temný internet tvoří stránky a technologie, které nejenže skrývají svá data před vyhledávacími mašinkami, ale aktivně se jim brání a zároveň poskytují velkou míru anonymity každému, kdo se v nich pohybuje. Abyste se k nim prokousali, musíte si do prohlížeče nainstalovat speciální software. Nejznámějším je The Onion Router (TOR). Je to nástroj, který maskuje identitu návštěvníka tím, že jeho komunikaci neustále přesměrovává skrze síť komunikačních „cibulových slupek“ provozovanou dobrovolníky po celém světě. Jakmile ho aktivujete, objeví se vám na adresovém řádku prohlížeče maličká cibulka (onion) a můžete začít surfovat po temných vlnách. To ale není až tak úplně jednoduché a už vůbec ne bez rizik... Jednou z hlavních zvláštností Temného webu je, že nemá vyhledávací nástroje. Není tu žádný Google ani Seznam, pouze stránky podobné wikipedii, které shromažďují odkazy na další stránky se záměrně nezapamatovatelnými adresami typu SdddEEDOIHIIwejIonw. onion. Jediným způsobem, jakým se tu můžete pohybovat, je získat na nějakém diskusním fóru sadu adres, začít se Temným webem proklikávat systémem „pokus-omyl“

48


najdete všechno. Zbraně, výbušniny, zlaté ingoty, falešné pasy, lidské orgány… Záleží, kolik roků za katrem jste ochotni riskovat. Rozhodně ale nemyslete, že vás k něčemu takovému navádíme. Minimálně byste měli vědět, že na rozdíl od přesvědčení uživatelů Temného internetu není zdejší prostředí až tak úplně anonymní. Jednak nevíte, jestli ten hodný pán, od kterého jste si objednali lidskou ledvinu, není agent FBI. Stejně tak i bitcoinové transakce nejsou nevysledovatelné. Veškerý jejich pohyb je zaznamenáván ve snadno přístupném logu, a ačkoliv jsou identity obou obchodujících stran drženy v anonymitě, nevěřte tomu, že by vás podle nich ruka zákona nevystopovala, pokud by o to hodně stála. Sám Jeff Garzik, člen nejužšího týmu vývojářů Bitcoinu, se nechal slyšet, že: „Vzhledem k statisticko-analytickým metodám používaným policií jsou nákupy ilegálního zboží prostřednictvím Bitcoinu pěkná blbost.“

JE DOCELA DOBěE MOŽNÉ, ŽE ZAËPÁR LET BUDE ZËHEDVÁBNÉ STEZKY DRUHÝ EBAY

a nalezenou trasu si označovat záložkami. Což zabere čas a nevyhnutelně vás občas zavede na místa, o která vůbec nestojíte. Zastánci Temného webu tvrdí, že jde o jedinou výspu skutečně svobodné komunikace. Pročež je poměrně depresivní, kolik jeho prostoru je zamořeno svinstvem, jako jsou neonacistická diskusní fóra nebo dětská pornografie. I když se vyvarujete úplných nechutností, nikdy se nezbavíte pocitu, že vás od temných hlubin lidské duše nedělí víc než jedno, SCI-FI dvě kliknutí. Svá diskusní fóra tu provozuje kdekdo. Extremisti V době, kdy se synonymem internetu staly sociálních sítě zleva doprava. Hackeři. Podivíni sestavující plány záchrany zahlcené reklamou, může představa temného světa virlidstva po příchodu zombie apokalypsy. Když tuální anarchie znít jako námět sci-fi románu. ale máte silný žaludek a dobrý orientační smysl, nakupovat. Obchodní servery Ve skutečnosti je ten svět každému přístupný zjistíte, že se zde neshromažďují jen úchylové, zabírají obrovskou část vir- prostřednictvím pár kliknutí. Jen je potřeba ale i vědci, sociologové, filozofové a spousta tuálního undergroundu a mají mít na paměti, že to není svět pro každého lidí, pro které je „povrchový internet“ příliš roz- dokonce svou vlastní měnu zva- a že rozhodně není tak anonymní, jak vám mělněný a informace jsou zanesené balastem nou Bitcoin (hodnota je proměn- budou surfeři tvrdit. A také, že možná jeho spamu a reklam na erekci. V porovnání s ním livá, v současnosti stojí jeden BTC éra brzy skončí. Před několika lety bylo pirátje Temný web daleko užší, ale zato jde hodně asi 40 dolarů). Celková hodnota ské stahování muziky a filmů doménou malé do hloubky, je mnohonásobně přehlednější trhu v BTC je skoro půl miliardy skupiny uživatelů p2p sítí. Dnes je ze sdílea přináší relevantnější výsledky (ovšem jen pro dolarů, takže není divu, že jeho cích serverů víceméně legitimní a miliardový ty, kteří se zde umí pohybovat). Podle odhadu pohyb pečlivě, i když neoficiálně byznys. Je docela dobře možné, že za pár existuje na Temném webu jen asi 200 000 strá- sledují i velké finanční instituce. let bude z Hedvábné stezky druhý eBay, Bitnek, ale 60 největších má obsahovat kolem Proč neoficiálně? Protože velká coin se bude obchodovat na finančních bur7500 terabytů informací, z nichž je 95 % pří- část trhu neobchoduje s právě zách a někdejší plánovači zombie apokalypsy stupných každému a zdarma. legálním zbožím a  službami. budou sedět v dozorčích radách poradenNejvětší a nejznámější server Silk ských společností. A nové generaci interTEMNÝ OBCHOD Road (Hedvábná stezka) gene- netové guerilly nezbude nic jiného, než se Není známo, kolik lidí chodí na Temný inter- ruje roční obrat kolem 22 mi- zahrabat ještě o kus hlouběji… net čerpat materiály na  diplomku. Je ale lionů dolarů jen z prodeje drog, jisté, že daleko více návštěvníků sem chodí které chodí zákazníkům maskované jako katalogy zásilkových služeb. Seženete prakticky cokoliv. Zakázané je jen obchodování se vším, co by mohlo škodit druhým. Čísla kradených kreditních karet, obohacený uran, virus eboly nebo databázi nájemných vrahů musíte hledat jinde. Což neznamená, že je nenajdete. Na Temném internetu totiž

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

50


Neposílejte do Konga jídlo, vzdělejte matky Každých pět vteřin umře na světě jedno dítě na podvýživu. Lidstvo přitom podle OSN už dokáže vyprodukovat dvakrát víc potravin, než potřebuje k uživení. Spousta dětí by mohla žít, kdyby dostávala kvalitnější jídlo a bydlela v lepších hygienických podmínkách. Třeba v Kongu by přitom stačilo málo – aby jejich matky měly informace. Text: Markéta Kutilová Foto: Profimedia

Jsme ve městě Lubutu. Stačí tu projít dřevěnou brankou v plotě z pletiva a člověk se ocitne na místě hladu. I kdyby nápis na brance nehlásal, že jste v nutričním centru pro podvyživené děti, není těžké to poznat. Za plotem stojí tři baráky, stlučené z prken a překližky. Děti, které nejsou uvnitř, pobíhají venku nebo zpoza sukní svých matek zvědavě pozo- jídlo. „Našel ho náš výjezdní tým, tak ho sem převezl,“ rují návštěvu. I přesto, že některé vysvětluje doktorka Anna, která centrum vede. „Byla jsem z nich vypadají šťastně a jiné ne, s Josephem ve zdravotním středisku u nás, ale tam mu jedno mají společné – známky nedokázali pomoci, nevěděla jsem, co dělat,“ dodává Josepodvýživy. A ta často není způ- phova matka. Měla syna v 15 letech a sedí u jeho postele sobena nedostatkem potravin, dnem i nocí. ale nevzdělaností jejich matek. Stav většiny státních zdravotnických zařízení v Kongu Leží tu i  osmiletý Joseph. je katastrofální. Zpravidla jsou to špinavé domky, kde sedí Jeho tělíčko je napojené na umě- u rozkývaného stolu jeden zdravotník. Nemá ani panadol lou stravu, bez níž by nepřežil. nebo dezinfekci. V nemocnicích není situace o nic lepší. Sám už není schopný přijímat V zemi je jeden doktor na 140 000 lidí. Joseph měl štěstí, že se dostal do rukou Lékařů bez hranic, kteří centrum v Lubutu provozují.

>

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51


Matka připravuje jídlo

Na tomto místě na východě Konga se právě léčí 46 dětí. Některé pobíhají venku, hrají si a na první pohled vypadají zdravě. To jsou ty, kterým končí zpravidla tříměsíční ozdravný pobyt a už nabraly potřebná kila. „Váhu nabere děcko rychle, podvýživa ale většinou způsobuje řadu dalších zdravotních problémů, třeba anémii, poškození imunity či orgánů nebo kožní problémy. Z těch se děti uzdravují pomalu a nezřídka je následky podvýživy provázejí po celý život,“ říká lékař Michael. V Kongu má podváhu víc než čtvrtina dětí. Podvýživa je pak jednou z příčin vysoké dětské úmrtnosti. Pátých narozenin se tu nedožije každé páté dítě. „Nedostatek výživných látek je příčinou špatné obranyschopnosti, a děti tak umírají na nemoci, s nimiž by si správně živený organismus lehce poradil,“ dodává Michael.

CO JE TO HYGIENA? Za dětskou podvýživou přitom vůbec nemusí být nedostatek jídla. Kongo je zemí nesmírně úrodnou, kde většina lidí má co jíst. Problém je v nevzdělanosti a nedostatku informací. „Nejvíc podvyživených dětí je mezi nevzdělanými lidmi. V Kongu je 35 % dospělých negramotných. Zejména matkám chybějí informace. O nějaké nutriční hodnotě jídla nemají ani ponětí. Neví, co všechno dětský organismus potřebuje. A dětem tak dávají jednostrannou stravu. I když děti jedí dost a hlad nemají, jsou podvyživené.

52

Děti jsou všude stejné


LETEM SVĚTEM MANIOKOVÍ MANIACI

Vyšetření

Přitom je vhodné jídlo dostupné, matky ale nenapadne ovoce nebo zeleninu dětem dát. Potřebují informace,“ říká Michael, kterému končí roční pobyt a brzy se vrátí ke své ženě na Ukrajinu. Právě proto jsou v centru spolu s dětmi i jejich matky a ty během pobytu dostávají právě školení o výživě a hygieně. „Musíme je učit základním hygienickým návykům, jako že vodu pro děti musejí převářet, měly by si mýt ruce, chránit jídlo před mouchami a podobně. Počet průjmových onemocnění je tu obrovský,“ pokračuje Michael. Jeho slova potvrzují i statistiky Světové zdravotnické organizace. Průjmová onemocnění jsou v rozvojovém světě příčinou smrti deseti procent dětí mladších deseti let a také nejčastější příčinou smrti dospělých. Na průjmy umírá v Africe víc lidí než na AIDS či malárii.

Spousta dětí s vypouklými bříšky hlad nemá, jen je jejich strava příliš jednostranná. Základem pokrmů většiny Afričanů je totiž maniok neboli kasava. Z ní se konzumuje jednak dlouhý bílý kořen, který se usuší a umele na mouku, a pak zelené listy, z nichž se vaří cosi jako špenát. Maniok má vysokou energetickou hodnotu, výborně zasytí, ale jeho nutriční hodnoty jsou žalostné. Neobsahuje téměř žádné bílkoviny, minerály ani vitamíny. „Pokrmy z manioku jí drtivá většina lidí k snídani, obědu i večeři. Je to tradiční jídlo,“ říká Emely Kuonza, ředitel ugandské nevládní organizace EMESCO. Jeho organizace učí farmáře pěstovat i jiné druhy plodin než maniok, například kukuřici nebo pšenici. „Daří se nám dosahovat toho, že lidé maniok smíchávají s různými druhy obilovin, které jsou daleko výživnější. Zároveň učíme matky, že je dobré dětem dávat ovoce a zeleninu, a ne vše prodat na trhu,“ vysvětluje. Kongo či Uganda nejsou žádnou výjimkou. Na světě žije 20 milionů podvyživených dětí. „Na světě je jídla dost. Ti, kteří umírají kvůli nedostatku jídla, jsou prostě zavražděni,“ řekl nedávno Jean Ziegler, šéf speciální komise OSN Právo na jídlo. Podle něj jsou na vině hlavně politici, kteří nedělají dost pro to, aby svým občanům zaručili dostatek jídla. Dětem, jako je Joseph napojený na kapačky, by stačilo mnohem míň než biliony dolarů utracených za potravinovou pomoc. Stačilo by, aby jeho matka věděla, jak a čím ho živit. Zatímco Joseph se z nejhoršího vylíže a lékaři ho snad znovu postaví na nohy, spousta jiných se do péče lékařů nikdy nedostane.

DæTEM DÁVAJÍ JEDNOSTRANNOU STRAVU. JEDÍ DOST, HLAD NEMAJÍ, ALE JSOU PODVYŽIVENÉ.

<

FAKTA O HLADU

90Ë% VŠECH PěÍJMĵ UTRATÍ LIDÉ VËNEJCHUDŠÍCH ZEMÍCH ZAËJÍDLO. Pro srovnání: vËÜesku tvoĜí náklady naËpotraviny zhruba 20Ɠ% spotĜebních výdajĶ domácností.

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VËroce 2008 zaujímala pole sËbiopalivy 1Ɠ% svçtové orné pĶdy, podle odhadĶ FAO doËroku 2030 dojde kËnárĶstu naË3Ɠ%. Biopaliva se pçstují naËpĶdç, která by mohla sloužit kËpçstování potravin. Nejvíce ohroženy hladem jsouËženy aËdçti.ËPĜitom ženy jsou vËrozvojových zemích hlavní pracovní silou vËzemçdçlství.

HLAD ZABIJE VÍCE LIDÍ NEŽ MALÁRIE, TUBERKULÓZA AËAIDS DOHROMADY. Nejvçtší podíl obyvatel trpících hladem aËpodvýživou je vËAfrice, nejvçtší poÝet pak vËjižní aËjihovýchodní Asii. Celkem trpí nedostatkem jídla veËsvçtç skoro miliarda lidí.

PrĶmçrný obyvatel Evropy nebo Severní Ameriky vyhodí 95 až 115 kilogramĶ potravin každý rok. RoÝní ztráty v subsaharské Africe Ýiní naproti tomu jen 6 až 11 kilogramĶ na jednoho obyvatele. Hladem nejÝastçji trpí ti, kteĜí Ëse sami snaží potraviny si vyrobit – drobní zemçdçlciËzËrozvojových zemí.

53


SPORÁK SPOR RÁK

Jahodová sezóna Jahodové knedlíky. Řekne se klasika. My pro vás ale máme verzi, pro kterou se k vám budou lidi vracet. Budou o ně škemrat. Budou je chtít zas a znova. Dokud jim nedáte recept. Jak myslíte, že jsme je z mámy Ivy vydyndali my? Když nám je musela vařit poosmé za sebou, radši nás je naučila dělat. A má pokoj. A my máme knedle. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

54


SPORÁK

• KNEDLE PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE NaËknedle: 250Ɠg tvarohu

ZaÝneme samotnými knedlíky. UtĜeme vejce sËcukrem aËzmçklým máslem, pĜidáme tvaroh, hrubou mouku, špetku soli aËvypracujeme tçsto. Potom zËnçj udçláme váleÝek aËnakrájíme ho naËdílky tak, aby to bylo co dílek to knedlík velikosti zhruba golfového míÝku. Naplníme dílky jahodami aËzabalíme. DoËvroucí vody dáme špetku soli aËtrochu oleje, aby knedlíky byly vláÝné, aËvaĜíme 10 minut. Mçly by doËté doby vyplavat.

200Ɠg hrubé mouky 1 vejce

• • MAJDA AËteá to, co zËobyÝejných knedlíkĶ udçlá top dezert. DoËrendlíku dáme poĜádnou porci jahod aËzasypte je cukrem. Postupnç je rozvaĜíme, až zaÝne cukr karamelizovat. Pak rendlík odstavíme aËjahody sËcukrem rozmixujeme. Znovu trochu povaĜíme, pĜidáme smetanu aËalkohol.

50Ɠg másla 30Ɠg cukru krupice špetka soli, lžíce oleje jahody

*KdyžTip knedlíky balíte, posypte jahody

NaËomáÝku: jahody 5 lžic cukru krupice

• • • FINÁLE

velký panák koĎaku nebo portského

NaËtalíĜe dejte porci omáÝky aËdoËní knedlíky. Pak už jenom dochutit zakysanou smetanou, máslem aËposypat cukrem. StaÝí jedno sousto aËje vám zase deset aËjsou prázdniny. Vsaáte se.

smetana keËšlehání

vanilkovým cukrem. Bude to super vonçt aËještç líp chutnat.

máslo, cukr, zakysanou smetanu naËdochucení

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

55


ás talo n tane s o d ubli a a dos e, mi pr e povede a s týdn e o s m h e í s j ž n , o e osled me, c ěřím mu v ovinky z p učuje e r č o o p Do neb na n řád. len. A Kašleme o  k o  to po . d s a á z v t stá len do ko ostě bude iv : Arch r p ek Foto l Paříz a tohle h ic vá, M dziako áša Du Text: M

56


REMIX

ZBĚSILÉ NERVAČKY NA PODPATCÍCH Jedním z nejočekávanějších debutů letošního roku bylo album Silence Yourself od britského dívčího kvarteta Savages. Hlučná muzika nabroušená stejně jako vysoké podpatky zpěvačky Jehnny Bethové sice nepřináší nic převratného, ale mladá krev s takhle divokou energií tady dlouho nebyla. Hystericky rozverný singl Husbands vzbudil před rokem obrovská očekávání, děvčata to ale naštěstí unesla, s prvním albem si dala pořádně na čas a vyplatilo se. Silence Yourself je skvělou vyrovnanou kolekcí, čistou a přitom velice otevřenou. Hitů plná nůše – City’s Full, Shut Up, She Will nebo právě Husbands. Zběsile nervózní kytara, razantní rytmus. Silence Yourself je veřejný vzkaz všem intelektuálním řešičům; hlasitý, razantní a nekompromisní. Dejte si na ně pozor. Savages vystoupí jako speciální host na koncertě PortiIGGY, STOOGES, FRÝDEK & MÍSTEK shead ve středu 19. června v pražské Na to, že The Stooges fungovali ve svém prvním díle jen en pár let Tipsport Aréně. (1967–1974), zanechali v dějinách rocku poměrně hlubokou www.bontonfilm.cz rýhu. Iggy Pop, jinak zvaný kmotr punku, pak jel dlouháá léta sám na sebe. Až v roce 2003 pozval bývalé spoluhráče na natáčení  natáčení svého alba Skull Ring a velké shledání bylo na světě. V V dubnu dubnu vydali od té doby již druhé album nazvané Ready to Die. To naživo představí v moravskoslezském Frýdku-Místku, jako jediném středoevropském městě, 22. června. Jako speciální host zahrají Tata Bojs, kteří dlouhodobě patří na domácí scéně mezi jednu z nejprogresivnějších a nejoriginálnějších kapel. www.kulturafm.cz.

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

57


CHLAD, SMUTEK A BEZNADĚJ

ZPOCENÉ SEMETRIKY, JAK NA SEBE KŘIČÍ Juan Marsé je populárním španělským autorem, známým i u nás díky knihám Dívka se zlatými kalhotkami nebo Ještěrčí ocásky. V zatím posledním románu Kaligrafie snů se obrací do svého dětství na barcelonské periferii v polovině minulého století. Nevinnýma očima výrostka Ringa detailně představuje barevný svět chudé, špinavé, ale pořád nádherné Barcelony. Po pár stránkách už je cítit pach ulic, vůně kávy a rozlitého piva; jasně slyšíte zpocené semetriky, jak na sebe křičí, nebo nekonečné debaty o ničem v laciných barech. Vzpomínky z dětství fungují, když jsou upřímné, a autor sám označuje Kaligrafii snů za svoje nejautobiografičtější dílo. Lehké pero a hlava plná dojmů. Pevnou součástí příběhu jsou samozřejmě také chlapecké představy, notně přikrmované neodolatelně vábivou kombinací sexuálních snů a dobrodružných filmů. Kdyby Fellini napsal Amarcord jako knihu, tak možná vypadá nějak podobně. Marsé svoji Barcelonu velice dobře zná a díky jeho mistrovskému popisu před očima vyvstává obraz trochu jiného města, než které známe ze současnosti, a hlavně úplně jiného, než kterému se klaněl Woody Allen. Mnohem živějšího, lidovějšího a rozhodně lákavějšího. www.odeon-knihy.cz

58

Komiks už dávno pokrývá všechny literární žánry, ale zrovna ke kriminálkám pasuje jako ulitý. Možná vůbec nejvíc je u komiksových autorů populární styl noir, pevně spojený s detektivkou drsné školy a schématy třicátých let minulého století. Komiks Kriminál autorů Eda Brubakera a Seana Phillipse umně kombinuje kouzlo žánru a hrubost reality. Ve městě není nikdo nevinný, kladní hrdinové vymřeli, nikdy nevěřte policajtům. Totální zmar a dno společnosti, v němž ovšem v určitých směrech existují až podivuhodně striktní morální zásady, neustále napadané plevelem okolo. Jeden špatný krok znamená doživotní chybu, z tohohle močálu žádné cesty nevedou a druhá šance je vějičkou pro nováčky. Zkuste si dát dohromady Sin City, příběhy z 87. revíru a třeba film Serpico. Tak nějak působí svět padlých hrdinů z povídek Kriminálu. Série v Čechách vychází vůbec poprvé, až geniální provázanost příběhů se v  kompletním vydání promítne nejlépe. Chmurnému ději odpovídá ponurá a chvílemi neforemná kresba. Čtení Kriminálu nejsou úplně hezké chvilky, příběhy jsou opravdu hodně intenzivní, často až zoufalé. Pokud hledáte jenom nové hlášky a trochu morbidního humoru, běžte rovnou jinam. Tady je k mání jen syrový chlad a hrubá realita, vládne smutek a beznaděj. www.bbart.cz


PĹ&#x2DC;IJEDE NEJMLADĹ Ă? DĂ?TÄ&#x161; KVÄ&#x161;TIN Rovnou do hvÄ&#x203A;zdnĂŠ spoleÄ?nosti Neila Younga, Lou Reeda nebo Bruce Springsteena stavĂ­ americkĂĄ hudebnĂ­ mĂŠdia chundelatĂŠho mladĂŠho pĂ­sniÄ?kĂĄĹ&#x2122;e Kurta Vilea. Kurt svĂ˝mi chytlavĂ˝mi popÄ&#x203A;vky dĂĄvĂĄ svÄ&#x203A;tu najevo, Ĺže barvy hippies jeĹĄtÄ&#x203A; nevybledly a kytky poĹ&#x2122;ĂĄd rostou. Pro 9QLWÄ&#x2039;QÂŻ Kurta neĹĄetĹ&#x2122;Ă­ chvĂĄlou ani kolegovĂŠ z branĹže, Pavement si ho vybrali Ă?HVNÂŤIRWRJUDILL okruh YVRXĂ?DVQÂŤ na opulentnĂ­ comebackovĂŠ turnĂŠ a tĹ&#x2122;eba Kim GordonovĂĄ (tehdy jeĹĄtÄ&#x203A; ze Sonic Youth) prĂ˝ jeho album Childish Prodigy nevyndala z pĹ&#x2122;eThe Intimate &]HFK3KRWRJUDSK\ Circle LQ&RQWHPSRUDU\ hrĂĄvaÄ?e celĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c. Podle aktuĂĄlnĂ­ novinky to vypadĂĄ, Ĺže se toho od tĂŠ doby nauÄ?il jeĹĄtÄ&#x203A; mnohem vĂ­c, divokou lo-ďŹ produkci nahradil na poslednĂ­ch albech decentnĂ­m klasicky rockovĂ˝m zvukem a snad dĂ­ky nÄ&#x203A;mu Kurtovy pĂ­snÄ&#x203A; jeĹĄtÄ&#x203A; zkrĂĄsnÄ&#x203A;ly. Ä&#x152;erstvĂĄ novinka Wakinâ&#x20AC;&#x2122; On A Pretty Daze je pĹ&#x2122;eplnÄ&#x203A;nĂĄ hity, Ä?istĂ˝ podmanivĂ˝ zvuk s elegantnĂ­ zvonivou kytarou podbarvuje nĂĄdhernĂŠ melodie jako z dĂ­lny The Beach Boys. RozhodnÄ&#x203A; ale nejde o lacinĂ˝ VĂ?STAVA PRO VOYEURY revival, ale o souÄ?asnĂŠ sebevÄ&#x203A;domĂŠ pĂ­sniÄ?kĂĄĹ&#x2122;stvĂ­. Kurt Jestli se rĂĄdi dĂ­vĂĄte ostatnĂ­m do soukromĂ­, bÄ&#x203A;Ĺžte Vile je talent jako hrom, ovace, kterĂ˝ch se novĂŠmu albu na vĂ˝stavu VnitĹ&#x2122;nĂ­ okruh v souÄ?asnĂŠ Ä?eskĂŠ fotogradostalo v recenzĂ­ch, to jednoznaÄ?nÄ&#x203A; potvrzujĂ­. VÄ&#x203A;tĹĄina ďŹ i. PadesĂĄt souÄ?asnĂ˝ch fotografĹŻ, z nich vĂ­c neĹž pĹŻlka koncertĹŻ jeho souÄ?asnĂŠho evropskĂŠho turnĂŠ se odeĹžen, tu nabĂ­zĂ­ pohled do svĂ˝ch soukromĂ˝ch svÄ&#x203A;tĹŻ, hraje na hlavnĂ­ch pĂłdiĂ­ch prestiĹžnĂ­ch festivalĹŻ (PrimasebereďŹ&#x201A;exe, introspekce rodiny a Şivota tÄ&#x203A;ch nejbliĹžvera Sound, Field Day a dalĹĄĂ­). U nĂĄs Kurt Vile vystoupĂ­ ĹĄĂ­ch. To vĹĄechno bez Ä?asovĂŠho odstupu, to znamenĂĄ v pondÄ&#x203A;lĂ­ 17. Ä?ervna s doprovodnou skupinou The ViomoĹžnosti tĹ&#x2122;Ă­dit po letech vÄ&#x203A;ci na tzv. dĹŻleĹžitĂŠ a nedĹŻlators v praĹžskĂŠm Lucerna Music Baru. Spolu s nimi leĹžitĂŠ. Obrat k intimitÄ&#x203A;, kterĂ˝ je z vĂ˝stavy zĹ&#x2122;ejmĂ˝, je zahrajĂ­ Please The Trees. ve svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; fotograďŹ e reakcĂ­ na boom veĹ&#x2122;ejnĂ˝ch obrazĹŻ, www.scrapesound.org photoshopovĂ˝ch krasavcĹŻ na plakĂĄtech a co nejbrutĂĄlnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ĺžurnalistickou akÄ?nĂ­ fotku. OsvÄ&#x203A;ĹžujĂ­cĂ­ vĂ˝stava se konĂĄ aĹž do 18. srpna v praĹžskĂŠ MÄ&#x203A;stskĂŠ knihovnÄ&#x203A;. www.ghmp.cz *DOHULHKODYQÂŻKRPĂ&#x203A;VWD3UDK\ 9ÂŁVVUGHĂ?QĂ&#x203A;]YHQD]DKÂŁMHQÂŻYÂżVWDY\

YÂźWHUÂżNYĂ&#x203A;WQDYbKRGLQ 9ÂżVWDYX]DKÂŁMÂŻ 0DJGDOHQD-XÄ&#x2039;ÂŻNRYÂŁÄ&#x2039;HGLWHOND *DOHULHKODYQÂŻKRPĂ&#x203A;VWD3UDK\ RNRQFHSFLYÂżVWDY\SURPOXYÂŻ 9ODGLPÂŻU%LUJXVNXUÂŁWRUSURMHNWX 0Ă&#x203A;VWVNÂŁNQLKRYQDSDWUR 0DULÂŁQVNÂŤQÂŁPĂ&#x203A;VWÂŻ3UDKD YFKRG]9DOHQWLQVNÂŤXOLFH  9ÂżVWDYDSRWUYÂŁGRVUSQD 2WHYÄ&#x2039;HQRGHQQĂ&#x203A;NURPĂ&#x203A;SRQGĂ&#x203A;OÂŻ RGGRKRGLQ

&LW\*DOOHU\3UDJXHFRUGLDOO\LQYLWHV\RX WRWKHRSHQLQJRIWKHH[KLELWLRQ

RQ7XHVGD\0D\DWSP 7KHH[KLELWLRQZLOOEHLQDXJXUDWHG E\0DJGDOHQD-XÄ&#x2039;ÂŻNRYÂŁ 'LUHFWRURI&LW\*DOOHU\3UDJXH DQGLQWURGXFHGE\9ODGLPÂŻU%LUJXV WKH3URMHFW&XUDWRU 0XQLFLSDO/LEUDU\QGČ?RRU 0DULÂŁQVNÂŤQÂŁPĂ&#x203A;VWÂŻ3UDJXH HQWU\IURP9DOHQWLQVNÂŁ6WUHHW

7KHH[KLELWLRQUXQVXQWLO$XJXVW 2SHQGDLO\H[FHSW0RQGD\V IURPDPWRSP

+ODYQÂŻPHGLÂŁOQÂŻSDUWQHÄ&#x2039;L

Ä&#x152;iliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | face facebook.com/cilichili

BARBORA BĂ LKOVĂ 3$9(/%$Ăž.$ LENKA BLĂ HOVĂ VERONIKA Ĺ REK BROMOVĂ RADEK BROUSIL 0,&+$(/$Ă&#x17D;(-.29Â&#x192; -,Ä&#x160;Â?'$9,' MILENA DOPITOVĂ /,%25)2-7Â?. SYLVA FRANCOVĂ ANNA GUTOVĂ & GABRIEL FRAGNER -,Ä&#x160;Â?+$1.( -,Ä&#x160;,1$+$1.(29Â&#x192; -2/$1$+$9(/.29Â&#x192; /,%8Ä&#x2019;(-$5&29-Â&#x192;.29Â&#x192; -$.8%-85',Ă&#x17D; 7(5(=$.$%Ä&#x153;5.29Â&#x192; LENKA KLODOVĂ VENDULA KNOPOVĂ -$526/$9.2&,Â&#x192;1 *$%5,(/$.2/Ă&#x17D;$929Â&#x192; -8/,$1$.Ä&#x160;Â?ħ29Â&#x192; -$.8%9/Ă&#x17D;(. %$5%25$.8./Â?.29Â&#x192; ='(1Ă&#x161;./+27Â&#x192;. PETRA MALĂ MILLER PAVEL MĂ RA SILVIE MILKOVĂ 9/$',0Â?5.,9$129271Â&#x; PAVLA ORTOVĂ DITA PEPE IVAN PINKAVA VĂ CLAV PODESTĂ T '$1,(/32/Â&#x192;Ă&#x17D;(. -2+$1$32Ä&#x2019;29Â&#x192; 0Â?/$35(6/29Â&#x192; 92-7Ă&#x161;&+96/Â&#x192;0$ MICHAELA SPURNĂ PETRA STEINEROVĂ -,Ä&#x160;Â?Ä&#x2019;,*87 -8/,(Ä&#x2019;7<%1$529Â&#x192; 720Â&#x192;Ä&#x2019;7Ä&#x160;(Ä&#x2019;7Â?. $/(;$1'5$9$-' +<1(.$/7 MAGDA VESELĂ PETR WILLERT ħ$1(7$=08'29Â&#x192; %$5%25$ 5$',0ħÄ&#x153;5.29,

0HGLÂŁOQÂŻSDUWQHÄ&#x2039;L

59


bestiálně brutální béčkové bijáky Zeptáte-li se filmového fandy na definici béčkového filmu, pravděpodobně vyplodí něco ve smyslu: „Biják, co je tak špatnej, až je dobrej.“ V podstatě bude mít pravdu, ale ne úplnou. Mezi obyčejným nepovedeným filmem a čistokrevným béčkem je totiž tenká, ale přece jen znatelná hranice. Její kořeny sahají až do zlaté éry Hollywoodu. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, Fdb.cz

60


FENOMÉN

V

e třicátých letech býval film jedinou formou audiovizuální zábavy. Kinosály mívaly kapacitu přes tisíc sedadel a bylo běžnou praxí promítat za jedno vstupné dva filmy za sebou (dělalo to tak 85 % všech amerických kin). První v pořadí se pustil velkofilm s hvězdným obsazením, kvůli kterému si lidé kupovali lístky. Pak následovala přestávka vyplněná trailery a reklamami na lahodné a zdraví prospěšné cigarety a po ní druhý film, který už běžel vlastně zadarmo a jeho úkolem bylo udržet diváky v sále dostatečně dlouho na to, aby si koupili ještě jeden popcorn. Jak jste si už asi domysleli, ty druhé filmy byly první béčka. Nízkorozpočtové snímky, které distributoři od studií kupovali jako součást paušálního filmového balíku. Kina jimi zaplácla promítací čas, studia měla zajištěný odbyt levné rychlokvašené produkce a armáda druhořadých filmařů a herců při nich dostala příležitost ukázat, co umí. Nebo spíš, co neumí.

Ačkoliv termín „B Movie“ původně označoval druhé pořadí při promítání, dá se v podstatě stejně vztáhnout k jejich kvalitě. Béčkové filmy vznikaly v použitých dekoracích, s neznámými herci a narychlo ukuchtěným scénářem. O  to byly ovšem dramatičtější, krvavější a štědřejší, co se týče počtu obnažených necudných partií. V pokročilé době už se stejně diváci v potemnělých sálech věnovali jiným činnostem než sledování plátna, a ti, kteří nesehnali rande, si aspoň přišli na vzrůšo vizuální. Poptávka po laciných filmech neklesala ani poté, co éra velkostudií skončila. Spíš naopak. Béčka si našla nová odbytiště v televizi, drive-in kinech a druhořadých sálech chudých městských čtvrtí a malých měst, kterým se přezdívalo „grindhousy“ (poklonu jim složili Quentin Tarantino a Robert Rodriguez ve stejnojmenném dvojfilmu). Grindhousy si nemohly dovolit vybírat vstupné ve výši, která by umožnila promítat velkofilmy, ale přesto se v nich projektory nezastavily od rána do večera a program se měnil několikrát týdně. V grindhousech a drive-inech přežívaly béčkové bijáky až do osmdesátých let. Pak přišlo video, které laciná kina poslalo ke dnu. Pokleslým žánrům a historkám z filmařského podsvětí ale videodistribuce naopak přiložila pod tvůrčí kotel a na platformě straight-to-video (DVD), tedy film natočený přímo na disky a vůbec nejdoucí do kin, v podstatě přežívají dodnes.

Grindhouse Grind House

>

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


FENOMÉN

EXPLOATACE Béčkové filmy neuznávají hranice žádné, tím méně žánrové. U většiny z nich se ale dá vysledovat tradice natáčet je jako levné kopie velkorozpočtových sourozenců, které úmyslně přehánějí žánrová klišé. Béčkové kovbojky byly nacpané přestřelkami, detektivky zarovnané mrtvolami, dobrodružné filmy se hemžily krvelačnými mumiemi, a když se nevědělo kudy kam, šoupla se tam patřičně proprsená dáma. Až do konce šedesátých let se ovšem filmaři museli držet zpátky kvůli tzv. Haysovu kodexu – souboru pravidel, podle kterých se řídila nemilosrdná filmová cenzura. Když ho v roce 1968 nahradilo označování filmů podle závadnosti obsahu, přestali si filmaři brát servítky a naservírovali divákům konečně to pravé krvavé. Diváci reagovali s nadšením a kinosály opět praskaly ve švech. Díky poptávce po filmovém násilí, krvi a nahotinkách během

Noc oživlých mrtvol

pár let vznikla celá žánrová skupina takzvaných exploatačních filmů, které se často staví do ekvivalentu s béčkovou kinematografií (což není přesné – exploatační filmy sice bývají béčka, ale ne všechna béčka spadají do tohohle žánru). Snímků se natočilo tolik, že je filmoví maniaci rozdělují na bezpočet subžánrů a podkategorií. Kromě známých blaxploitation (hrdinný černý hrdina s afrem a nunčaky), sexploitation (nahotinky) nebo carsploitation (auťáky ve stylu Tarrantinova Death Proof) mezi nimi najdete i úplné bizarnosti. Existuje například podžánr nunsploitation o jeptiškách posedlých ďáblem a sexem. Naziploitation o náccích. Women in prison znamená v překladu ženy ve vězení, což snad není třeba vysvětlovat. Mondo jsou nechutné, šokující dokumenty, splatter se říká extrémně naturalistickým hororům a existuje třeba i velmi obsáhlý žánr rape and revenge o krvavé pomstě znásilněné hrdinky (v případě filmu Deliverance jde o hrdinu), jehož nejznámější příklad se jmenuje Naplivu na tvůj hrob.

62

MST3K Jediným správným zpĶsobem, jak konzumovat béÝkové ŏlmy, je samozĜejmç veËspoleÝnosti stejnç naladçných kamarádĶ, se kterými mĶžete kafrat aËzalamovat se nad tím, co vidíte. NaËtéto premise vznikl velmi úspçšný televizní poĜad Mystery Science Theatre 3000. BéÝkové ŏlmy se tu promítají se simultánním komentáĜem tĜí ŏlmových geekĶ (vËzábçru jsou vidçt jako animované siluety). NespoÝet epizod vËplné délce naleznete naËyoutube. DoËvyhledávaÝe zadejte MST3K.


Česká béčka BYL JSEM MLA– DISTVÝM INTE– LEKTUÁLEM

NAHOTA NA PRODEJ

Rosemary má děťátko

VLIV NA OSTATNÍ ŽÁNRY Obrovská popularita exploatačních filmů – a béček obecně – se samozřejmě nemohla nepodepsat na celkovém směřování kinematografie. V uvolněné atmosféře šedesátých a sedmdesátých let mohli opráskaní béčkoví veteráni vylézt z filmového undergroundu, a jelikož měli dost peněz, kontaktů i zkušeností, stávali se z nich vlivní producenti. Velkovýrobce bizarních čuňáren Russ Meyer se najednou objevoval v kulturní rubrice New York Times, hororový veterán William Castle produkoval prominentnímu Romanu Polanskému satanistický horor Rosemary má děťátko a jedním z nejúspěšnějších filmů šedesátých let se stala čistě béčková zombie vyvražďovačka Noc oživlých mrtvol. Za směšných 114 000 dolarů ji natočil po víkendech George A. Romero a dnes je to jeden z filmů, které požívají ochrany kongresu USA jako součást amerického kulturního dědictví. Jako nejvlivnější líheň se ukázalo studio AIP nestora B kinematografie Rogera Cormana, odkud vzešly veličiny, jako je Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard, James Cameron a další režiséři,

>

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Existuje například podžánr o jeptiškách posedlých ďáblem a sexem.

Exploze, pĜestĜelky se samopaly, sex sËautomobilem, bitky naËulicích, drsný soukromý detektiv Jirka Krampol aËjeho nejlepší pĜítel Fernet. Vít Olmer využil uvolnçné atmosféry devadesátých let keËstvoĜení nesmrtelných dçl Ýeské béÝkové kinematograŏe – Playgirls 1 aË2, aËpĜedevším prvního aËjediného Ýeského akÝního ŏlmu Nahota naËprodej. Scény typu: „Jirka Krampol likviduje nçmeckého sexuálního devianta sËvýkĜikem ‚zaËJulka FuÝíka‘ nebo „hrdinové se spolÝují sËbandou skinheadĶ, aby pronikli doËlibeĎského romského ghetta“ už pravdçpodobnç nikdo nepĜekoná.

Málo známý, ale oËto kultovnçjší kraĨas redaktorĶ sci-ŏ Ýasopisu Ikarie. Dokonalé béÝko natoÝené zaËpár korun naËvideo, zato se spoustou krve, vybuchujících hlav aËpopkulturních hlášek. Názvem odkazuje keËklasickému hororu Byl jsem mladistvým vlkodlakem, tématem zdivoÝelých intelektuálĶ pĜenášejících kousnutím touhu Ýíst Nietzscheho míĜí daleko výš.

BRAK Klasický béÝkový námçt – dva kamarádi, mrtvá prostitutka Paula Wild aËnájemný vrah Jirka Korn – se samozvanému Ýeskému Tarantinovi Karlu SpçváÝkovi bohužel nepodaĜilo zpracovat doËjakéhokoliv koukatelného tvaru. Možná si zaËspolutvĶrce nemçl zvolit šíleného Michaela Vrtulníka.

63


FENOMÉN

Když promítač pustil místo závěrečné cívky ještě jednou cívku pátou, odměnili ho aplausem.

64

Easy Rider

„splatter horrorů“ sice Italové nevynalezli, ale v rukou mistrů, jako jsou Lucio Fulci a Dario Argento, dospěly ultranásilné a ultranaturalistické krváky k vrcholu žánrové ryzosti. Jestli nevěříte, zkuste si pustit klasické dílo Suspiria nebo Fulciho šílenou nechutnost jménem Paura nella città dei morti viventi (u nás koloval na videu pod názvem Páter Thomas). Přesto, že šlo často o halabala splácané příběhy o polonahých kráskteří dokázali během pár let obrátit svět filmu vzhůru kách, oživlých mrtvolách, nožích a ostnanohama. Jestli chcete vidět, jak moc dnešní filmy tých drátech, šly italské horory na dračku stojí na béčkových základech, podívejte se na Easy a objevovali se v nich často i známí herci. Rider. Dnes oslavovaná klasika je čistě exploatační, Třeba v děsivě pitomé Hoře boha kanibalů za pár šupů natočený biják o motorkářích, drogách, ztvárnili hlavní role Stacy Keach a první násilí a buranských jižanech. Fonda, Hopper i Nicholbondgirl Ursula Anderssová. son jsou všichni Cormanovi kmenoví herci a geniální To, jakou sílu v sobě béčkové filmy kameru vedl László Kovács, jehož předcházející film ukrývají, popisuje publicista a milovník nesl název Neuvěřitelně děsivá stvoření, která přestala pokleslé kinematografie Duane L. Maržít a stala se zmutovanými zombiemi. tin. V  eseji, ve  které skládá poklonu nestoru krvavých hororů Herschellu MIMO USA Gordonu Lewisovi, vypráví příhodu, Béčková kinematografie sice vznikla v USA, ale do jejích kdy se vypravil zhlédnout Lewisův kulanálů ochotně přispívali i evropští filmaři. Obzvlášť Itatovní debut Blood Feast. Kromě toho, lové. Kromě proslavených spaghetti westernů vzniklo že se v něm vyřezávají jazyky a tlukoucí na Apeninském poloostrově hned několik šílených filmosrdce jsou obětována temným egyptvých žánrů. Ryze italskou specialitou jsou třeba takzvané ským bohům, je film přehlídkou sce„peplum films“ neboli „sword and sandals“, což jsou přínáristické zoufalosti, děsivě špatných běhy antických mýtických hrdinů (většinou Herkula) s patřičně toporným kulturistou v hlavní roli. Subžánr


Česká béčka

ZVLÁŠTNÍ

Blood Feast

PŘÍPAD: KRÁL triků a ještě horších hereckých výkonů (v mnoha scénách vidíte, jak mistři čtou své repliky z papíru položeného na klíně). Přesto se na film dodnes stojí mnohakilometrové fronty před drive-in kiny. „Když promítač rozbalil krabice s filmem, zjistil, že z distribuce nedorazila sedmá cívka se závěrem filmu,“ vypráví Martin. „Neváhal ani chvíli a film promítnul přesto, že nemohl ukázat, jak to celé skončí. Nikdo si nestěžoval, nikoho ani nenapadlo odjet, a když promítač pustil místo závěrečné cívky ještě jednou cívku pátou, odměnili ho diváci hromovým aplausem.“ Takový (a nikoliv ojedinělý) případ nádherně ukazuje, proč mají béčkové filmy tak tuhý kořínek. V době, kdy se plýtvá digitálními efekty a žádný rozpočet není dost vysoký, totiž fungují jako záchrana nedokonalé, lidské stránky kinematografie. Dokazují, že i bezejmenní režiséři s mikrorozpočty dokážou točit skvělé filmy. Skvělé ne proto, že mají vypilované scénáře nebo úžasné herecké výkony, ale proto, že po nás na rovinu vyžadují, abychom odhodili předsudky a sledovali je s trochu dětskou naivitou. A přesto, že si po týdnu možná nevzpomeneme na jejich jméno, budeme si o nich nadšeně vyprávět ještě dlouho poté, co dávno zapomeneme na další miliardovou slátaninu, ve které Tom Cruise zachraňuje vesmír.

<

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

LLOYD SIMANDL

CHOKING HAZARD ZaËŏlmem stojí duo Marek Dobeš / Štçpán KopĜiva, které si pocviÝilo béÝkovou ŏlmaĜinu naËMladistvém intelektuálovi aËdoËboje se zombiemi aËJaroslavem Duškem vytáhla sËregulérním rozpoÝtem. Bohužel se kvĶli tomu drželi moc zpátky aËmdlý dojem nezachránil ani závçreÝný pĜíjezd Dády Patrasové naËtanku.

OËLloydu Simandlovi se uËnás skoro neví, ale jeho životní pĜíbçh by urÝitç sám vydal naËbéÝkovou ŏlmovou sérii. Neúspçšný ŏlmaĜ, který zcestoval svçt, aby se poËrevoluci vrátil doËÜech aËvËbývalé bramborárnç poblíž Milína uËPĜíbrami vybudoval monumentální ŏlmové studio chrlící desítky ŏlmĶ roÝnç. Oŏciálnç je Lloyd jako režisér aËproducent podepsán pod 45ËceloveÝerními ŏlmy, veËskuteÝnosti jich je nçkolikanásobnç více aËjeho studii prošla Ĝada velmi zvuÝných hereckých jmen odËBrigity Nielsenové (Stalloneho bývalka) až poËKarla Rodena aËLucku VondráÝkovou. Kromç neoŏciálního titulu nejproduktivnçjšího Ýeského producenta požívá mezi Ýeskými ŏlmaĜi bezmezný respekt zaËto, že nikdy nikomu nedlužil ani korunu.

65


FENOMÉN

Nejvlivnější béčkaři

ROGER CORMAN

Roger Corman (vlevo)

66

Nestor béčkové filmové produkce, který odchoval Francise Forda Coppolu, Martina Scorseseho, Rona Howarda, Jamese Camerona, Jacka Nicholsona, Williama Shatnera, Petera Fondu, Dennise Hoppera, Roberta De Nira a další a další esa filmového průmyslu. Točí od padesátých let dodnes a má neuvěřitelný záběr. Od kritikou oceňovaných adaptací E. A. Poea přes kultovní motorkářské filmy až po mutantní hrůzy Dinocroc vs. Supergator (která měla premiéru předloni). V roce 2009 dostal Oscara za celoživotní dílo a titul jeho autobiografie zní Jak jsem natočil sto filmů v Hollywoodu a nikdy neprodělal ani halíř.

Russ Meyer (uprostřed)

SAM RAIMI Asi nejúspěšnější béčkový režisér současnosti. Díky kultovní třídílné sérii Evil Dead o partě mladých lidí, které v lesní chatě posedne zlý duch, se dostal do hledáčku velkých studií a natočil si všechny tři filmy o Spidermanovi. V těch musel bohužel podstatně krotit svou divokou režisérskou fantazii, takže si radši pusťte málo známý horor Darkman s Liamem Neesonem v hlavní roli.


JOHN CARPENTER Natolik vlivný a známý režisér, až se často zapomíná na fakt, že je zarytý béčkař. Vyšel z Cormanovy líhně talentů a natočil nespočet kultovních snímků jako Halloween, Útěk z New Yorku, Mlha, Velké nesnáze v Malé Číně, Věc nebo Starman, za kterého dostal Jeff Bridges nominaci na Oscara. Pro jeho pravověrné fandy ale zůstává nepřekonaná prvotina Dark Planet. Existenciální sci-fi o depresivní vesmírné lodi a její zoufalé posádce, kterou exploze připravila o všechen toaletní papír.

TROMA RUSS MEYER Režisér, který dokázal, že ve filmech není nikdy dost ňader a auťáků na to, aby se tam nedaly šoupnout ještě nějaké. Kritici se dodnes neshodli, jestli jsou Meyerovy filmy Supervixens nebo Beyond the Valley of the Dolls geniálními díly moderního surrealismu, nebo výplodem úchyla s fixací na prsa velikosti DD. V každém případě už nikdo nevymyslí lepší název filmu než je Faster, Pussycat! Kill! Kill!

ČiliChili | 6 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Nezávislé studio, které založili Lloyd Kaufman a Michael Herz v roce 1974 a proslulo hlavně hororovými komediemi o zmutovaných středoškolácích a „superhrdinovi s mopem“ jménem Toxic Avenger. Své první filmy si zde natočili Oliver Stone, Billy Bob Thornton, Kevin Kostner, J. J. Abrams, Samuel L. Jackson a tvůrci Southparku Parker a Stone. S in-house výrobním štábem, týmem herců a vlastním filmovým festivalem je Troma dávno za vodou, takže si může dovolit ládovat své starší filmy zadarmo na youtube – vyhledejte si na YouTube Tromamovies.

67


68

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu Vodafone experti Red tarify

69 70

72

Mobilní web a aplikace

74

Pęipojení s Vodafonem

76

80

Pęedplacené karty Všechno o telefonech Pęíslušenství Volací jistina

92 93 94

Vymyšleno pro ūrmy Nabídky mÛsíce

82

96


Zadáno pro Vodafone

69

Více informací najdete na www.rokjinak.cz

Pracujte rok s chutí, pracujte Rok jinak PoÍítáte nudnÛ se vlekoucí hodiny v zamÛstnání a toužíte po zajímavé práci? Nemusíte hned vyrazit sbírat jablka na druhý konec svÛta, nebo zakládat na dvorku krabí farmu. Pęihlašte se do grantového programu Rok jinak Nadace Vodafone. Profesionálové z komerÍní sféry v našem programu Rok jinak pęedávají své zkušenosti neziskové organizaci. S penÛzi si nemusí lámat hlavu oni sami ani neziskovka, pro kterou se rozhodli. Mzdu, na kterou jsou zvyklí, platí celý rok Nadace Vodafone. Grant Rok jinak udÛlujeme každý rok až sedmi žadatelįm, kteęí se mohou tÛšit na 365 dní smysluplné práce. Neziskovky v nich zase získávají zdarma motivované odborníky. Mezi absolventy jsou specialisté na komunikaci s médii, fundraising, vytváęení strategií, lidské zdroje a další. „Jsem moc rád, že jsem do toho šel. Dívám se na život z jiného úhlu, vyvracím si byznysové mýty a stává se ze mne komplexnÛjší ÍlovÛk a manažer. Je to parádní dobrodružství, které mne rozvíjí,“ pochvaluje si program Rok jinak letošní grantista Michal Dolejš, který dęíve pįsobil jako marketingový specialista ve Vodafonu. Nyní pęipravuje ve spolupráci s neziskovou organizací Green Doors dlouhodobou strategii pro vegetariánskou restauraci Mlsná kavka, kde obsluhují lidé se schizofrenií. S Rokem jinak se mįžete vydat dokonce i do zahraniÍí. StaÍí si najít Íeskou neziskovku pįsobící ve vybrané zemi a nabídnout jí své služby.

Jak se mİžete zapojit? Nevíte, která neziskovka by mohla vaše služby potęebovat? Pracujete v neziskovce a víte, že by se vám odborník na finance, propagaci nebo tęeba programování hodil? Navštivte online burzu nabídek na stránkách www.rokjinak.cz a vložte svįj inzerát. Na webu Rok jinak najdete také všechny potęebné formuláęe, informace o veškerých náležitostech, pęihlášky i kontakty. Nadace Vodafone pęipravuje pro zájemce nÛkolik informaÍních setkání, která se uskuteÍní v Praze a v BrnÛ koncem Íervna. NezapomeĈte, že pęihlášku je tęeba podat do 20. záęí 2013.


70

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu na pražském SmíchovÛ vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Neomezené volání. Povídejte si hodiny, dny, mÜsíce, roky…

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

Super zvýhodnÜné telefony k RED tarifİm. Samsung GALAXY Fame

Huawei Ascend G510

Samsung GALAXY mini 2

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti www.vodafone.cz/expert Vodafone experta v nejbližší nejbližš prodejnÜ.

71

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


72

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarify, se kterými si mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte na hlavní výhody.

Start do sítÜ

Neomezené volání

Neomezené volání

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

se vším všudy

Neomezené volání

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

249 KÏ

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

Tarif pro ty, kdo volají a SMSkují hlavnÝ do sítÝ Vodafone a internet potěebují jen obÏas.

Tarif se 130 minutami do ostatních sítí a 150 MB dat. Do sítÝ Vodafone voláte a SMSkujete zcela neomezenÝ.

Neomezené volání do všech sítí v Îeské republice a k tomu 1,5 GB dat pro váš chytrý telefon.

Profesionální tarif se 4 GB dat a 1000 minutami volání do zahraniÏí.

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Cena je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Všechny ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a platí se závazkem 24 mÝsícı

mÜsíÎnÜ


Red tarify

73

iPhone 4 8GB za korunu k tarifu Red Premium Premium

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB

Za1 KÏ

a doplatek 167 KÏ mÝsíÏnÝ

internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

KromÝ neomezeného volání, SMS a 10 GB dat máte zdarma i data a volání v cizinÝ a do ciziny.

K tarifu Red Premium si mıžete za doplatek 167 KÏ mÝsíÏnÝ vybrat zvýhodnÝný telefon iPhone 4 8GB za 1 KÏ. Ke každému Red tarifu si mıžete poěídit zvýhodnÝný chytrý telefon za korunu. Více informací najdete na str. 98–99.

Nabídka jen s úvazkem na 24 mÝsícı. Platí do konce Ïervna 2013


74

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Vodafone Protect Bez ochrany ani ránu. SvÛt je kruté a drsné místo a kdo je zodpovÛdný, ten se prostÛ chrání. Sebe, své blízké... a samosebou i svįj mobilní telefon. Protože stát se mįže opravdu cokoli.

Sakra, asi jsem ztratil mobil.

To si dÝláš...! Co když tu fotku nÝkdo uvidí?

Ukaž mi ještÝ tu fotku.

HlavnÝ klid. PujÏ mi svıj. Já ho najdu. Proboha, vždyħ se hýbe. NÝkdo ho ukrad a teÑ už má tu fotku.

Podívej, Vodafone Protect ho našel na nádraží.

Žádnou paniku, já ji na dálku smažu.


Mobilní web, aplikace

Zadrž. Hýbe se, protože zıstal v autobuse.

MiláÏku, ty jsi génius. Zavolám na dopravní podnik, aħ se po nÝm ěidiÏ podívá.

75

Vodafone na Ïerven doporuÏuje

iOS

STYLEBEE Vylepšení se doÏkala oblíbená aplikace, která vám umožní poradit se s pěáteli, zda vám to sluší. ÍSFD Všechny informace ze svÝta Ůlmu v jedné aplikaci. Filmy mıžete hodnotit a komentovat, stejnÝ jako si proÏíst názory ostatních.

Nejspíš bude pod sedaÏkou. Aby se panu ěidiÏi doběe hledal, spustím na dálku alarm.

JeštÝ že používáš ochranu.

APOKALYPSA Digiromán je revoluce ve Ïtení knížek. Ten první Ïeský se jmenuje Apokalypsa.

Android IVYSÍLÁNÍ Více jak Ïtyěi roky videobsahu obsahuje archiv odvysílaných poěadı ÎT1, ÎT2, ÎT24 a ÎT4. DENNÍ BęIŠNÍ CVIÍENÍ S touhle aplikací mıžete zapomenout na posilovnu. BÝhem 42 dní si díky cviÏebnímu programu, vypÝstujete parádní pekáÏ buchet místo pupku. IRON MAN 3 Zatímco do kin dorazil Ůlm, vy si na svých telefonech mıžete zahrát Iron Mana 3 jako parádní akÏní hru.

Vodafone Protect Tahle bezpeÍnostní aplikace úÍinnÛ chrání váš chytrý telefon i jeho obsah. Pęi ztrátÛ, odcizení nebo zapomenutí telefonu ho umí lokalizovat a ukázat na mapÛ místo, kde se právÛ nachází. Když je to nutné spustí alarm nebo telefon na dálku zamkne, pęípadnÛ smaže. Dále umí filtrovat SMS a hovory od nežádoucích kontaktį, skenovat stažené soubory z internetu a chránit tak telefon proti virįm a škodlivým programįm. Základní verze je zdarma. Umí telefon najít, zamknout a vymazat data. Rozšíęená verze, která stojí 49 KÍ mÛsíÍnÛ a zdarma ji dostanete k RED tarifįm, umí navíc telefon chránit proti virįm a škodlivým programįm (antivirus od McAfee) a filtrovat SMS a volání. Aplikace Vodafone Protect je použitelná v nejrįznÛjších typech telefonį s Androidem.

Windows Phone CHYTRÁ KUCHAęKA Už se nemusíte trápit pěi pohledu do ledniÏky otázkou, co s tím. ProstÝ do aplikace nasázejte ingredience, co máte, a ona vám navrhne recepty. MUSICJET S MusicJetem máte k dispozici témÝě 2 miliony skladeb, které mıžete poslouchat online ve streamu nebo si je stáhnout do svého telefonu. CG TRANSIT Tahle aplikace vám najde ideální dopravní spojení v jízdních ěádech u nás i na Slovensku.


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Red tarif. MrknÜte na strany 72–73.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na jakémkoliv tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

267,21 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

MÛsíÍní datové tarify

Tip

Nexus 7 OperaÏní systém Android Displej v cm/" 17,7 cm/7" Uživatelská pamÝħ až 27 GB Fotoaparát 1,2Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 200

Už od

5477 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Red tarifem.

Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Víc najdete na stranách 72–73.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Datové tarify Pęipojení na 2 dny Mobilní pęípojení 4 GB

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

268,22 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

504,17 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Vodafone Mobile Connect K4605

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení p j až 21,6 Mbpss

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Red tarifem.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

ADSL/VDSL modem MrknÜte na strany 72–73.

Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

977 KÏ


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

Celý hovor

Volání na dvÝ Ïísla za

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ

1,90 KÏ

KARTA DO SÍTÛ / DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád!

KARTA DO VŠECH SÍTÍ / KARTA BEZ LIMITU NekoneÎné hovory za hubiÎku

Karta do sítÛ Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 1,90 KÍ/min.

Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma. Vodafone karta bez limitu Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ.

7,00 KÍ/hovor 3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ


Vodafone karta

81

Neomezené volání pro všechny pĚedplacené karty

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTÛ VODAFONE NA DEN Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy).

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání, SMSky a internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ dobijete. Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány budou do 24 hodin po dobití. Dobíjená Íástka

Dárek

Doba trvání

300–599 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

600 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

49 KÍ

BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové Samoobsluhy.

NONSTOP VÍKEND Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ. Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové Samoobsluhy.

Výhody našich karet. Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby. Zákaznická linka zcela zdarma.


82

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky

Tabletí šampión Potęebujete šikovný tablet, který vám umožní pohodlné surfování na webu, prohlížení fotek nebo sledování filmį kdykoli a kdekoli? Pak Sony Xperia™ Tablet Z je trefa do Íerného. Patęí mezi šampióny v závodech tabletį. Medaili si zaslouží hlavnÛ díky nejnovÛjší displejové technologii od Sony. 10,1palcový displej HD Reality využívá technologii Mobile BRAVIA® Engine 2, která automaticky optimalizuje každý obraz. A barvy vykreslí tak, že bude vypadat doslova jak živý. Zkrátka, pokoukáníÍko, jaké tu ještÛ nebylo. Ocení ho hlavnÛ milovníci technologií, lidé na cestách, byznysmeni a všichni, kdo se doma nechtÛjí moęit se stolním poÍítaÍem. Díky nÛmu budou vaše prezentace pęi schįzkách skuteÍnÛ profi, cestou na dovolenou nebo na služebku se super zabavíte a návštÛvÛ pak doma ukážete fotky, aniž byste museli hledat album nebo se soukat nÛkam k poÍítaÍi do ložnice. A ani se nepronesete – Xperia™ Tablet Z je totiž tenký a lehký jako pírko. Navíc vypadá fakt luxusnÛ a jen Sony Xperia™ Tablet Z tak nÛco ho nepęekvapí – displej má totiž supersilný OperaÎní systém: Android a odolný proti vodÛ. Slot na microSD karty vám zas VnitĚní pamÜĦ*: až 16 GB zajistí tolik pamÛti, že nebudete vÛdÛt, co s ní. Takže Fotoaparát: 8 Mpix jestli hledáte pomocníka, který bude na každém kroku s vámi a ještÛ vás zabaví, tady ho máte. *PamÝħ dostupná pro uživatele je nižší než celková vnitění pamÝħ

Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


Nejlepší mobily, co známe

83

Fotí jako bİh Pęíznivci znaÍky Nokia se už urÍitÛ nemįžou doÍkat tohoto chytrého mobilu s operaÍním systémem Windows Phone 8, zvlášĥ když ęekneme, že má opravdu výjimeÍný foĥák. Tento pokraÍovatel designových kouskį jménem Lumia dostal do vínku skvÛlou optiku Carl Zeiss a svÛtelnost f1.9, takže vaše snímky budou fakt prvotęídní. PamÛĥ si raz dva rozšíęíte pamÛĥovou kartou až o 64 GB a fotky si v telefonu rovnou i upravíte a mįžete je sdílet. Milovníky pęipojení v mobilu potÛší rychlý a bezpeÍný pohlížeÍ Internet Explorer 10 a všechny, kdo se chtÛjí pochlubit pÛkným telefonem, jistÛ dostane elegantní bílý design. Nokia Lumia 720 Mohli bychom ho tu chválit ještÛ OperaÎní systém: Windows Phone 8 pÛknÛ dlouho, ale to není ono. To VnitĚní pamÜĦ*: až 6,85 GB se musí vidÛt. Nokia Lumia 720 Fotoaparát: 6,7 Mpix se musí zažít.

Velký hráÎ A je tu chytrý telefon, který je skvÛlým nástupcem oblíbeného Sony Xperia J. Rozhodne urÍitÛ už první pohled: Sony Xperia™ L je skvÛle kompaktní – má zkosené spodní a horní hrany, díky kterým se vám budou hrát hry a surfovat na webu jedna radost. K tomu pęipoÍítejte krásný design s efektními kovovými prvky a máte pęed sebou šviháka první velikosti. A teÏ displej: je velký, ideálnÛ velký, má úhlopęíÍku 4,3 palcį. K tomu pęidejte ještÛ 8Mpix fotoaparát s LED bleskem, autofocusem a podporou HDR režimu a NFC technologii pro snadné párování a rychlou výmÛnou souborį s ostatními telefony a pęíslušenstvím. ProstÛ budete mít své fotky kdykoli a kdekoli po ruce. A opravdu rychle, o to se postará jeho dvoujádrový procesor 1 GHz. Je to fakt velký hráÍ pro ty, co to dovedou ocenit.

Sony Xperia™ L OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 5,6 GB Fotoaparát: 8 Mpix


84

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Vodafone Smart III

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia E

Huawei Ascend G300

HTC Desire C

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

2577 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3477 KÍ

3777 KÍ

MMP od 249KÎ

1077 KÍ

1477 KÍ

1677 KÍ

1877 KÍ

1977 KÍ

2277 KÍ

MMP od 490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

577 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

377 KÍ

377 KÍ

377 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,1 cm/3,2“

10,16 cm/4“

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5''

10,2 cm/4"

8,9 cm/3,5"

320x480

480x800

320x480

320x480

480x800

320x480

až 150MB/2GB

až 2,3GB/ne

až 4GB/–

až 2,75GB/–

až 2GB/–

až 90MB/4GB

832 MHz

1 GHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

600 MHz

•/–

ano/ne

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

ano/ano

–/–

–/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1200

1500

1300

1500

1500

1230

Délka hovoru (minut)

až 360

až 810

až 480

až 375

až 400

až 430

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 410

až 300

až 530

až 420

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

ano/ano

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

ano/4.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

ano/ano

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

123,2x64,4x11,3

109,4x58,6x11,81

113,5x61,8x11

122,5x63x10,5

102x56,6x11,95

120

137

106

115,7

140

100

Íerná + modrá, rįžová, citronová

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

85

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia miro

Samsung GALAXY Fame

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

LG Optimus L5 II

Samsung GALAXY Ace plus

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

3977 KÍ

4377 KÍ

4377 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

MMP od 249KÎ

2477 KÍ

2877 KÍ

2877 KÍ

2877 KÍ

3077 KÍ

3277 KÍ

MMP od 490 KÎ

977 KÍ

1377 KÍ

1377 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

1777 KÍ

4777 KÍ

MMP od 790 KÎ

377 KÍ

1 KÍ

577 KÍ

577 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

MMP od 990 KÎ

77 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

MMP od 1290 KÎ

77 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

9,27 cm/3,65"

320x480

320x480

320x480

320x480

480x800

320x480

až 2,2GB/–

až 4GB/–

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 4GB/–

až 1,8GB/–

800 MHz

1 GHz

832 MHz

832 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1460

1300

1350

1350

1650

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 860

až 660

až 660

až 372

až 690

Pohotovostní doba (hodiny)

až 545

až 580

až 640

až 640

až 800

až 630

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

113x59,4x9,9

113,2x61,6x11,5

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

117,5x62,2x9,2

116x63,1x11,4

110

121

112

112

103,3

115

Íerná

modrá

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

šedá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Huawei Ascend G510

Sony Xperia J

HTC Desire X

Windows Phone 8S by HTC

LG Optimus L9

Sony Xperia L

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

5177 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

6577 KÍ

MMP od 249KÎ

3677 KÍ

4077 KÍ

4277 KÍ

4277 KÍ

5077 KÍ

5077 KÍ

MMP od 490 KÎ

2177 KÍ

2577 KÍ

2777 KÍ

2777 KÍ

3577 KÍ

3577 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

1577 KÍ

2377 KÍ

2377 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1377 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

2377 KÍ

2377 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1377 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

2377 KÍ

2377 KÍ

Poslední šance. Bílý výmÛnný kryt v balení

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

6577 KÍ

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Windows Phone 8

Android

Android

11,2 cm/4,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,9 cm/4,7''

10,9 cm/4,3“

Rozlišení displeje

480x854

480x854

480x800

480x800

540x960

480x854

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1GB/–

až 2,8GB/–

až 4GB/–

až 350MB/–

až 2,33GB/–

až 5,6GB/–

Procesor

2x1,2 GHz

1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1750

1700

1650

1700

2150

1700

Délka hovoru (minut)

až 350

až 438

až 600

až 1300

až 450

až 546

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 607

až 833

až 559

až 450

až 498

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

134x67x9,9

124,3x61,2x9,2

118,5x62,3x9,3

120x63x10

131,9x68,2x9,1

128,7x65x9,7

150

124

114

113

125

137

Íerná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

modrá

Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY S III mini

Nokia Lumia 720

Apple iPhone 4 8GB

HTC One

Samsung GALAXY S4

Apple iPhone 5 16GB

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

7277 KÍ

8777 KÍ

9577 KÍ

15 277 KÍ

16 477 KÍ

MMP od 249KÎ

5777 KÍ

7277 KÍ

8077 KÍ

13 777 KÍ

14 977 KÍ

15 477 KÍ

MMP od 490 KÎ

4277 KÍ

5777 KÍ

6577 KÍ

12 277 KÍ

13 477 KÍ

13 977 KÍ

16 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

3077 KÍ

4577 KÍ

5377 KÍ

11 077 KÍ

12 277 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 990 KÎ

3077 KÍ

4577 KÍ

5377 KÍ

11 077 KÍ

12 277 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

4577 KÍ

1 KÍ

11 077 KÍ

12 277 KÍ

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

12 777 KÍ Funguje pouze na nanoSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Windows Phone 8

iOS

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3“

8,9 cm/3,5"

11,94 cm/4,7"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

480x800

480x800

640x960

1080x1920

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 6,85GB/–

až 8GB/–

až 32GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1 GHz

2x1GHz

1 GHz

4x1,7 GHz

4x1,9 GHz

2x1,02 GHz

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

5Mpix

6,7Mpix

5Mpix

Ultrapixel technologie

13Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

2000

1420

2300

2600

N/A

Délka hovoru (minut)

až 800

až 1404

až 840

až 1572

až 1020

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 520

až 300

až 464

až 350

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

121,6x63x9,9

127,9x67,5x6

115,2x58,6x9,3

137,4x68,2x9,3

136,6x69,8x7,9

123,8x58,6x7,6

110

128

137

143

130

112

modrá, bílá – La Fleur

bílá

Íerná

stęíbrná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Tablety

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nexus 7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Samsung GALAXY Note 10.1

Sony Xperia Tablet Z

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

6977 KÍ

10 777 KÍ

14 177 KÍ

16 577 KÍ

MMP od 249KÎ

5477 KÍ

9277 KÍ

12 677 KÍ

15 077 KÍ 13 577 KÍ

MMP od 490 KÎ

3977 KÍ

7777 KÍ

11 177 KÍ

MMP od 790 KÎ

2777 KÍ

6577 KÍ

9977 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 990 KÎ

2777 KÍ

6577 KÍ

9977 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 1290 KÎ

2777 KÍ

6577 KÍ

9977 KÍ

12 377 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

17,7 cm/7"

25,7 cm/10,1''

25,7 cm/10,1“

25,65 cm/10,1“

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

1280x800

1920x1200

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 27GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 11,6GB/–

Procesor

4x1,3 GHz

2x1 GHz

4x1,4 GHz

4x1,5 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

1,2Mpix

3Mpix

5Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/•

Kapacita baterie (mAh)

4325

7000

7000

6000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 2000

až 2230

až 1270

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

198,5x120x10,65

175,3x256,6x9,7

180x262x8,9

172x266x6,9

350

587

600

495

tmavÛ hnÛdá

stęíbrná

šedá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

89

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Curve 9320

HTC One SV

Nokia Lumia 820

Windows Phone 8X by HTC

BlackBerry Z10

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

4477 KÍ

8577 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

13 477 KÍ

MMP od 249KÎ

2977 KÍ

7077 KÍ

9477 KÍ

10 277 KÍ

11 977 KÍ

MMP od 490 KÎ

1477 KÍ

5577 KÍ

7977 KÍ

8777 KÍ

10 477 KÍ

MMP od 790 KÎ

277 KÍ

4377 KÍ

6777 KÍ

7577 KÍ

9277 KÍ

MMP od 990 KÎ

277 KÍ

4377 KÍ

6777 KÍ

7577 KÍ

9277 KÍ

MMP od 1290 KÎ

277 KÍ

1 KÍ

6777 KÍ

7577 KÍ

9277 KÍ

Poslední šance

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

BlackBerry

Android

Windows Phone 8

Windows Phone 8

BlackBerry

6,2 cm/2,44''

10,92 cm/4,3"

10,9 cm/4,3''

10,9 cm/4,3"

10,7 cm/4.2''

320x240

480x800

480x800

720x1280

768x1280

až 512MB/2GB

až 8GB/–

až 8GB/–

až 11,5GB/–

až 16 GB/–

806 MHz

2x1,2 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

•/•

3Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1450

1800

1650

1800

1800

Délka hovoru (minut)

až 420

až 1574

až 840

až 710

až 600

Pohotovostní doba (hodiny)

až 432

až 377

až 360

až 360

až 312

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

–/•

•/•

–/•

–/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x60x12,7

128x66,9x9,2

123,8x68,5x9,9

132x66x10

130x65,6x9

103

122

160

130

167

Íerná

modrá

Íerná

Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note II

Sony Xperia Z

Apple iPhone 5 64GB

Vodafone 353

Nokia 100

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

13 977 KÍ

15 277 KÍ

21 977 KÍ

677 KÍ

MMP od 249KÎ

12 477 KÍ

13 777 KÍ

20 477 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 490 KÎ

10 977 KÍ

12 277 KÍ

18 977 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

677 KÍ

MMP od 790 KÎ

9777 KÍ

11 077 KÍ

17 777 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 990 KÎ

9777 KÍ

11 077 KÍ

17 777 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 1290 KÎ

9777 KÍ

11 077 KÍ

17 777 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

Poznámka

Poslední šance u bílé barvy. Funguje pouze na nanoSIM

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

iOS

Vodafone

Nokia S30

14 cm/5,5"

12,7 cm/5“

10,16cm/4"

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

Rozlišení displeje

720x1280

1080x1920

640x1136

128x160

128x160

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 11GB/–

až 64GB/–

až 2,8MB/–

–/–

Procesor

4x1,6 GHz

4x1,5 GHz

2x1,02 GHz

N/A

N/A

•/•

•/•

•/•

•/–

–/–

8Mpix

13Mpix

8Mpix

VGA

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

3100

2330

N/A

770

800

Délka hovoru (minut)

až 1140

až 840

až 840

až 360

až 432

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 550

až 225

až 300

až 35 dní

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

151x81x9,4

139x71x7,9

123,8x58,6x7,6

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g)

180

146

112

68

70

Barevné provedení

šedá

Íerná

Íerná, bílá

stęíbrno-Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

91

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 155

Nokia 113

Alcatel One Touch 2010G

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

877 KÍ

1177 KÍ

1377 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 249KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 490 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 790 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Vodafone

Nokia S40

-

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

6,1 cm/2,4''

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

240x320

240x320

240x320

–/–

až 16MB/–

až 1,2MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

52 MHz

N/A

260 MHz

N/A

N/A

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

2Mpix

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1000

800

750

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 540

až 468

až 360

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 700

až 790

až 450

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

900/1800

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

110x56,5x13,5

110x46x14,8

106x52,5x13,55

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

88

77

102

89

110

šedá

Íerná

Íerná

stęíbrná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Ceny jsou platné již od 26. 5. 2013. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


92

Pęíslušenství

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

Vybavte si auto na sezónu S naším pęíslušenstvím si mįžete vytunit vįz a s autem si zase mįžete vylepšit telefon. Máme pro vás pár skvÛlých tipį. PoęiÏte si do auta držák na telefon, díky kterému budete poęád bezpeÍnÛ v kontaktu. Vystupte z auta s nabitým telefonem. Máme pro vás praktickou autonabíjeÍku. UdÛlejte ze svého mobilu skuteÍnou GPSku díky naší navigaci. S handsfree sadou mįžete i za volantem telefonovat bezpeÍnÛ.

Chodíte do našich prodejen jenom pro tarif Îi telefon? DÜláte chybu! Máme pro vás totiž i obrovský výbÜr pĚíslušenství. Je levné. Je krásné. A za super ceny.


Volací jistina

93

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

50–248,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

249–489,99 KÍ 490–689,99 KÍ 690–989,99 KÍ 990–1289,99 KÍ 1290 KÍ a více

500 KÍ 500 KÍ 500 KÍ 500 KÍ 500 KÍ

0 KÍ 0 KÍ 0 KÍ 0 KÍ 0 KÍ

Minimální mÛsíÍní plnÛní

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

0–49,99 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 249–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 249 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

50–248,99 KÍ 249–489,99 KÍ 490–789,99 KÍ 790–989,99 KÍ 990–1289,99 KÍ 1290 KÍ a více

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon Nenabízíme zvýhodnÛný telefon 500 KÍ 1000 KÍ 1500 KÍ 2000 KÍ 2500 KÍ


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Podnikáte? Dostanete od nás víc. Jestli se nebojíte stát na vlastních nohách a podnikáte, mįžete se tÛšit na pÛknou porci výhod od Vodafonu. Víme, co to je za práci být svým pánem, a tak jsme se rozhodli, že vám to trochu ulehÍíme.

Business

Business

do sítÜ

Business

Business

se vším všudy

Premium

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

a neomezené SMS

Neomezené volání

a neomezené SMS

Neomezené volání

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB ze zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Tarif se 130 minutami do ostatních sítí a 150 MB dat. Do sítÝ Vodafone voláte a SMSkujete zcela neomezenÝ.

Pro vaši Ůrmu to nejlepší: za super cenu volejte a SMSkujte v celé Îeské republice a k tomu máte 1,5 GB dat.

Pěesahuje váš business i do zahraniÏí? Nyní mıžete volat vašim partnerım v rámci tarifu mimo ÎR a to celých 1000 minut. K tomu vám pěidáme 4 GB dat.

S novým tarifem se o své výdaje nemusíte bát. Dostanete nejen volání do zahraniÏí ale i z nÝj, k tomu úžasných 10 GB v ÎR a porci dat i mimo ni.

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Cena je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Všechny ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a platí se závazkem 24 mÝsícı

10 GB

mÜsíÎnÜ


Pro ūrmy

95

Bez stresu a beze strachu Vodafone Mobilní zabezpeÎení Chrání soukromá data pěi krádeži nebo ztrátÝ. UsnadĊuje nalezení ztraceného pěístroje. Brání napadení pěístroje virovou nákazou Ïi trojským koĊem. Nabízí bezpeÏný prohlížeÏ internetových stránek. UmožĊuje centrální správu Ůremních mobilních telefonı/tabletı. Dává možnost blokovat obtÝžující hovory. Možnost dalšího rozšíěení služeb.

Vodafone Mobilní zabezpeÎení Pro Business Red tarify se vším všudy a Business Red Premium je zdarma. Pro ostatní Red tarify je za poplatek 49 KÎ mÜsíÎnÜ.


96

Snadná cesta k Vodafonu

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Telefony pro firmy za lepší ceny S Red tarify mįžete mít super ūremní telefony za skvÛlé ceny. Vybraní fešáci už na vás Íekají!

HTC One

Business Premium

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Za

9577 KÏ

a doplatek 167 KÏ mÝsíÏnÝ

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

Cena je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Všechny ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a platí se závazkem 24 mÝsícı


Red tarify pro ūrmy

Snadná cesta k Vodafonu

Konto vám nezhubne

Samsung GALAXY S III mini

Business

Máte v kapse jenom 1 korunu? I tak si od nás mįžete odnést skvÛlý mobil! Vyberte si Business Red tarif s telefonem za kaÍku a mįžete rovnou zaÍít volat. K tarifu si pak už pęidáte jen pravidelný mÛsíÍní doplatek.

se vším všudy

Neomezené volání a neomezené SMS

HTC Desire X

ve ŮrmÝ

Business

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené SMS do mobilních sítí

Za 1 KÏ

a doplatek 111 KÏ mÝsíÏnÝ

Neomezené volání do všech sítí

4 GB internet

Neomezené SMS do mobilních sítí

999 KÏ mÜsíÎnÜ

Za 1 KÏ

a doplatek 175 KÏ mÝsíÏnÝ

1,5 GB internet

699 KÏ mÜsíÎnÜ

97


98

Snadná cesta k Vodafonu

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Chytré telefony za korunu Tohle je silná sestava. Vodafone vám pęináší fakt super mobily po jedné korunÛ za kus. KouknÛte na naše fešáky za kaÍku a vyberte si pro sebe ten nejlepší!

Huawei Ascend G510

Samsung GALAXY Fame

Neomezené volání do všech sítí

Za 1 KÏ

Neomezené SMS

a doplatek 175 KÏ mÝsíÏnÝ

do mobilních sítí

1,5 GB internet

Za 1 KÏ

a doplatek 175 KÏ mÝsíÏnÝ

699 KÏ mÜsíÎnÜ

Cena je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Všechny ceny jsou vÏetnÝ 21% DPH a platí se závazkem 24 mÝsícı


Red tarify

Snadná cesta k Vodafonu

99

Vodafone Smart III ŠrajtoŮe vám nezhubne

do sítÜ

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Za 1 KÏ

a doplatek 125 KÏ mÝsíÏnÝ

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

Máte v kapse jenom 1 korunu? I tak si od nás mįžete odnést skvÛlý mobil! Vyberte si Red tarif s telefonem za kaÍku a mįžete rovnou zaÍít volat. K tarifu si pak už pęidáte jen pravidelný mÛsíÍní doplatek.

Samsung GALAXY mini 2

150 MB internet

499 KÏ

Za 1 KÏ

a doplatek 125 KÏ mÝsíÏnÝ

mÜsíÎnÜ

HTC Desire X

Samsung GALAXY SIII mini

se vším všudy

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Premium

Za 1 KÏ

a doplatek 111 KÏ mÝsíÏnÝ

Neomezené SMS do mobilních sítí

Za 1 KÏ

a doplatek 167 KÏ mÝsíÏnÝ

do mobilních sítí

HTC One SV

10 GB

internet

Za 1 KÏ

mÜsíÎnÜ

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS

Windows Phone 8S by HTC

4 GB 999 KÏ

Neomezené volání

a doplatek 111 KÏ mÝsíÏnÝ

internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

Za 1 KÏ

a doplatek 167 KÏ mÝsíÏnÝ


Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Tvoje živá galerie

Umíš si vychutnat život?

THE OFFICIAL SMARTPHONE

2013 | 06 | Čilichili: Nekonečno  

Usilujeme o svět neomezených možností. Jak jsme s tím daleko?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you