__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 5 | 2013

CHEMIE LÁSKY


ROZJEZD Fakebook

Mimibazar Komunita DostaveníĆko tĕhulek, snažilek, mamískĭ, bydlenek, vaĥilek, tvoĥilek, prdĕlek, muÀnek, tulískĭ a koĥalek. Toto se líbí: 8536 cynikĭ O mnĕ – Navrhnout genocidu

BlitíĆko |

Výprdek

PapáníĆko

Hadĥíky

Mimísci

Naše zlatíĆka

Nedostalky

Ukázat vše

VyĆutnout na svĕt?

Myšutka KoĆiny, nebudete vĕĥit, co ten náš prcínek zase vyvedl! Slavískovali jsme jeho tĥetí narozeninky, letos už pošestý, protože von, cibulínek, chce poĥád nový dáreĆky. No a zatímco jsme mu plácali dorīulík, tak von vzal nĭžky a naši Mícu a ustĥíhnul jí hlavu!!!! Īupka: Šikulík!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D

Jĭlinka

ZdenĕĆek

MoniĆka

Karolínka

Finīulka Mám bomba mğamku, manža to miluje. Vezmete lanĆmít, nakrájíte na kostiĆky, dáte do talíĥe na polívku a zalejete pivem. Je to za pĭl hoĐky hotový a fakt mlsáníĆko jak tuleníĆko s biĆíĆkem!

Grglinkaa: To je zlatíĆko, jak ten náš! 8D 8D 8D 8D Ornella: To zní žužínkovĕ! Jak tomu ĥikáš? :))))))) :)))))) Frnda: :O :O :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D !!!!! Finīulka: Ĥíkám tomu lanĆmít s pivem. Grglinkaa: ąlovĕk to po nich musí vždycky uklízet, viĐ? Ale dĕlá to rád, pro ty jejich krásný kukadla!! :D :D :D :D :D

Kudlanka: ąvachtá si i s nealkem? Finīulka: A jak! Mĭže mĕ po tom umlátit, úplnĕ!

Bezvadlinka

Foto: Lenka Hatašová / iDNES.cz / Proŏmedia

Šušiny, další Ćupr kaufík. Prodávám pemprsky, pĥed pĭl rokem použitý, ale nĕkterý jak nový, naše bambulka je mĕla tĥeba jenom tĥi hoĐky a sotva se do nich vyĆĭrala. Sou znaĆkový, mám ještĕ Ćárovej kód od obalu, kdybyste to chtĕly ovĕĥit. Dvanáct kusĭ za pĭlku, co v obchodĕ. Když si pro to pĥijedete, dám vám k tomu i ten Ćernej igeliīák, co to v nĕm na balkónĕ skladujeme! Lucinka: A sou to Ćtyĥky, nebo pĕtky? My už jsme veliký. Bezvadlinka: Trojky, ale tim použitím se trochu natáhly. Klidnĕ bych to použila jako pĕtky, teda pokud nemáte chlapeĆka, aby mu nevylezly varlátka nosem.

Indulonka Ğuğalky, vĆera pĥišel pĥíīa z robĭtky. Jsem mu zas ĥekla, že chci mimíska. Rovnou jsem to vzala rtĕnkou o zeĐ. Pak po mnĕ chvilku šlapal, zavĥel mĕ ve sklepĕ, rozšlapal mi brejle, oholil mi pĭlku hlavy rašplí a zasypal mĕ briketama. Myslíte, že nám to s tím drobeĆkem vyjde? Grglinkaa: UrĆitĕ to nevzdávej, to se stává. My to mĕli podobnĕ a dneska platí alimenty skoro pravidelnĕ! :D :D :D MušliĆka: Láska všechno pĥekoná. XD XD XD XD XD Panímanda: Vy zamilovaný! Jak bych se do tĕch dob vrátila!

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


ROZJEZD

ÜILICHILI VËSEZNAMCE ěeditel redakce – Markéta energická Moreno Šéfredaktor – Michal romantický Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan se zájmem o kulturu Švec Kreativní Ĝeditel – Simon cizinec Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin sportovní typ Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra se zájmem oËturistiku Novák, Filip hraji na kytaru HoráÝek, Martin skvçle vaĜím Groman, Jakub rád zpívám König DesignéĜi – Petr fotím, cestuji Toman, Tomáš nekuĜák Trnobranský, Jakub mladý MaĜík Manažer – Marek zajištçný Slezák ProdukÝní – Pavel zlaté povahy Matuška DTP – Aleš se závazky DuroĎ Asistenka – Lenka upĜímná Ciznerová Manažer inzerce – Marek pçkný vztah k dçtem Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda sympaĨaÝka Rückschlossová

6 8 10 26 36 42 46 50 56 58 62

BedĜich vËkurzu Tvrdost vajec Láska v laborce ěešení zásadní otázky Bedna pro dçti DrsĎáci v rĶžové Zastání pro fastfoody Maskované Švýcarsko Jako tele na chĜest Kulturní mixák Kádrováci vchodĶ

123: Vodafone 68 70 72 74 76 80 82 92 93 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Neomezené tarify Mobilní web, aplikace PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Všechno o telefonech EkotĜída Volací jistina Vymyšleno pro ŏrmy Chytré telefony za kaÝku

Láska je grunt

Máj je lásky čas, o tom žádná. Zamilované pohledy a rdící se líčko jdou prostě ke kvetoucí přírodě víc než do  laviny. Jenomže láskou všecko teprve začíná a vztahy se můžou po čase taky pěkně zamotat. Taková hrdlička možná vydrží zasněně vrkat durch, ale co si budeme povídat, málokterá hrdlička má hypotéku. Nic, to jsem odbočil. Vztahy mezi lidmi jsou prostě hotová chemie. No a zřejmě, jak u nás máme rádi chemii i v jídle (hlavně, když je buřt za kačku), jsou i naše řeči o vztazích samá kalorie: taháme se na vařené nudli, skáčeme si na špek a podobně. O lásce říkáme rovnou, že prochází žaludkem (což taky nejspíš naznačuje, proč si po čase v tom žaludku začneme vzájemně i ležet). A protože lásku podporujeme a  na  Petříně se zrovna Karel s Hynkem přetahují o Jarmilu, kapku jsme se na to jarní třeštění mrkli. Prima muckání přejem!= michal.schindler@vodafone.com

<

Aħ NÁM NEUSCHNETE

PRAKTICKÉ TŘEŠNĚ Tady od nás máte rozkvetlé tĜešnç. MĶžete se pod nimi políbit aËnemusíte se kvĶli tomu trmácet do pĜírody. Také neobsahují žádné alergeny. A navíc neuschnou a neopadají, takže se pod nimi mĶžete líbat tĜeba celý rok.

4

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 4. 2013. Datum vydání 4. 5. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 6/2013 13. 5. 2013 MKÜR 15371. Láska i nory zanáší. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Láska z masáže. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia

Dočtete se u nás i s obrázky


Duel

Rande : Večer s kámošema Ještç než zaÝne, sežere spoustu Ýasu vËkoupelnç

0:1

PĜed zrcadlem to nemusíte pĜehánçt

Když se zvrhne veËschĶzku sËkámošema, dopadlo to špatnç

0:1

Když se zËtoho vyvrbí nçjaké rande, je to bonus

MĶžete naËveÝeĜi, doËkina, naËprocházku...

1 :0

AĨ jdete kamkoliv, stejnç skonÝíte vËbaru

VËdemokratické diskusi máte pĶlku hlasĶ

1:0

Kamarádi vás pĜehlasují

Konverzace pĜipomíná chĶzi minovým polem

0:1

MĶžete si žvanit, co chcete

OBJEV

ČEŠTÍ LÉKAŘI VIDÍ HLOUBĚJI

2:3

Odborníci zËVI. lékaĜské fakulty UK vËKozovazech veËspolupráci se Svazem nedobrovolných hasiÝĶ vynalezli nový nástavec pro kolonoskopická vyšetĜení. „PoËdiagnostice sËnaším nástavcem jsou všechny stĜevní potíže navždy vyĜešeny,“ uvádí šéf týmu MUDr.ËKamil Trh.

Bylo to o fous. Pravda je, že ani bez jednoho se dlouhodobě neobejdete.

Kačenky

T

SPOLKU SKEPTIKŮ SISYFOS SE ZJEVIL AŠTAR ŠERAN.

VZDæLÁNÍ

POËÚSPæCHU LESNÍCH ŠKOLEK SE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ CHYSTÁ POVOLIT ROVNæŽ ŠKOLKY ěÍÜNÍ, SKALNÍ AËBAHENNÍ.

Bojovníci za práva hydrosexuálĶ prosazují registrované partnerství sËvodou. Üokoláda je nezdravá, varují výrobci lízátek.

Hubneme chytře

T

Zhubněte do plavek!

Novou budovou Národní knihovny se stane Sazka Aréna. Vatikán zahájil výrobu plyšových kardinálĶ.

Foto: Proŏmedia

Unikátní metoda, kterou si může dovolit opravdu každý. Výsledek zaručen, už po pár dnech hubne 98 % lidí. Neváhejte! Zavolejte ihned a my vám seženeme práci v asijské večerce. Poznejte, co je opravdová práce, a hubnutí přijde samo. Hubněte s východní filozofií, která říká nečum a makej! =

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Love is life Fakt, že jde ve skutečnosti jen o nějaké kyselinové řetězce, které mají vrozenou potřebu se navazovat, nikoho nezachrání od citové nadstavby, kterou mnozí vnímají, jako by šlo o život. A ono jde, jenže v obecné rovině. Existence jednotlivce nehraje roli, i když z druhé strany se to bez něj neobejde. Co horšího – kdekdo to má v téhle oblasti lehčí než člověk. Špaček, kuna, hyena, slepýš atd. udělají, co mají, a jdou od toho. všeho kalibru), a hlavně – sex je průmysl. Uměle proMy jednak myslíme (ne- dukované mediální harašení permanentně žene ní to žádná sláva, ale cosi na hřiště globální cílovku, tj. všechny, komu zmíněné se v mozku přec jen ode- řetězce fungují. Tvrdá hra s tvrdými pravidly. Nic pro hrává, čímž si to výrazně zamilované. Přesto Ti, Marcelo, musím říct, že když jsem v roce obohacujeme komplexy 2001 ve čtyři ráno ocucával jeden po druhém dlouhé a štíhlé prsty Tvých nohou, cítil jsem cosi, co bylo nesrovnatelně výš a dál než já. Byl květen – žádné ponožky. Jen sandály, prach, pyl, feromony a my. Pyl proto, že to bylo na Petříně, kde je ho plno. Rád bych Tě ujistil, že na tu chvíli nikdy nezapomenu. Na zbytek jedinec zapomene často vzápětí a mnohdy i rád. Uvádím to proto, že i u nás, rádoby chytrých opic, hraje zásadní roli úvodní rituál, jemuž lze jen podlehnout. Poté nastane testovací fáze. Má / nemá schopnost vcítit se, má / nemá trpělivost, vztah k dětem, byt, hypošku, bohatý

<

T

AKUPUNKTURA ÚDAJNĚ DOKÁŽE VYLÉČIT HOMEOPATII. Piškvorky se staly olympijským sportem. Japonským vçdcĶm se podaĜilo naklonovat tužku. PoÝítaÝová hra Tetris koneÝnç vyšla jako komiks.

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

Picture Credit: Proŏmedia

57 – Kurz

rodiče, řidičák. Tam lze lavírovat. Splátky + citlivé srdce = měsíc až rok. Schopnost cele se oddat + nemajetní rodiče = týden až půl roku. Pokud se dvojice proklestí těmito nástrahami a bez úhony dospěje na louku plnou kvetoucích kopretin, pak už nic nebrání dokonalému splynutí dvou řetězců, jemuž se říká nový život. „Nový“ neznamená, že bude jiný než ty předešlé, spíš naopak.= Kachničky

6


Tip na výlet

T

Botanická zahrada srdečně zve na výstavu narcisů v Praze–Troji

Radíme géniům

T

Máte talent? Píšete poezii?

Narcissus entropae

Narcissus gigant

Narcissus kodet

Narcissus krausbleae

Narcissus saudkii

Narcissus janeckiana

Narcissus noidiam

Narcissus hehehae

Narcissus haxna

Narcissus mini

Narcissus uffo

Pseudonarcissus martucci

Nabízíme nový sdílecí systém pro vaši první sbírku! Pošlete rukopis rychlým a hygienickým způsobem a máte záruku, že se s ním stane totéž co v renomovaném nakladatelství. Přejeme šťastné čekání na výsledek! =

Foto: JiĜí Salik Sláma, Anna Vavríková / MAFRA / Proŏmedia

<

ZDRAVÍ

Trpíte poruchou barvocitu? Ano Ne V případě přetrvávajících problémů si přečtěte 256 odstínů šedi. Příručku rastrové grafiky. =

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

7


ROZJEZD

MEDICÍNA

CHĵZE POZADU LÉÜÍ Duchovní život T CELULITIDU, TVRDÍ Nový papež vytáhl do boje AMERICKÝ LÉKAě, ABY SE DOSTAL DOËMÉDIÍ. proti eutanazii Papež František v encyklice nazvané tradičně podle prvních slov „Tak schválně, jestli tahle fixka bude psát“ zahájil tažení proti dobrovolnému ukončení života. Nově zavádí v kanonickém právu za eutanazii a jakýkoliv další způsob sebevraždy trest smrti. =

<

HUBNEME CHYTěE JEŠTæ JEDNOU

VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA NA BEZLEBKOVOU DIETU – DNES KONZULTACE ZDARMA! Více naËnaËwww.vyzivovyspecialistanabezlebkovoudietudneskonzultacezdarma.cz

Skandála

T

Miss Česko vyloučena z Miss World Ke skandálnímu vyloučení české missky došlo na Miss World. Jak uvedl ředitel soutěže Claude Debjeaut, důvodů bylo více: „Špatně vedená plemenná kniha, důvodné pochyby o  čistokrevnosti a  především obotoxovaná morda.“=

<

Syrové vejce

Vejce naměkko

Vejce natvrdo

Picture Credit: Proŏmedia

UŽITEÜNÁ INFOGRAFIKA

8

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Tvoje živá galerie

Umíš si vychutnat život?

THE OFFICIAL SMARTPHONE


TÉMA

CHEMIE LÁSKY

10

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Alchymisti, což bývaly nejprogresivnější vědecké mozky planety, si za cíl svého bádání určili tři věci: kámen mudrců přeměňující obyčejné kovy ve zlato, nápoj nesmrtelnosti a elixír lásky. První dva body už mají po pár staletích jakž takž zmáknuté (akorát jim dnes říkají kapitálové trhy a genetické inženýrství). S receptem na lásku ale bojujeme pořád marně. Změní to internet? Text: Jiří Holubec, Martin Pistulka, Lenka Ciznerová Ilustrace: &&& Creative Foto: Archiv

11


TÉMA Není to tak dávno, kdy páry seznámené na internetu vyvo- (hledá je 64 % uživatelů), jejichž párování logicky tvoří lávaly ve společnosti houštiny zvednutých obočí. Když jednu z hlavních položek v tajných algoritmech. A v tom se podíváte do statistik, zjistíte, že v roce 1997 se online vězí druhý háček. Společné zájmy totiž nejsou podle vztarandění věnovalo pouhých 7 % lidí. Možná že jich bylo hových psychologů pro partnerské štěstí vůbec důlevíc, ale na virtuální seznamky se pohlíželo jako na shro- žité. V jedné z největších mezinárodních studií z roku maždiště úchylů a peďourů a ne každý byl ochoten se 2010 (účastnilo se jí 23 000 lidí z Velké Británie, Austrák  takové zvrhlosti přiznat. lie a Německa) se „společné Dnes, kdy trávíme na interzájmy“ do celkové spokojenosti ve vztahu promítly mizinetu v  průměru 15 hodin týdně, je všechno jinak. Intervými 0,5 %. netovému seznamování proNavzdory tvrzení, že své padla skoro čtvrtina z  nás rovnice zakládají na „letech a stal se z něj legitimní byznys. empirického a  klinického Existují stránky, které dávají studia sezdaných párů“, dohromady lidi podle sexutoho seznamovací algoritmy álních preferencí, vzhledu, moc nedokážou. Odfiltrují genetických parametrů, ale část kandidátů, v lepším příi chemické kompatibility. Zdašéfporadkynç stránky Chemistry.com Helen Fischerová padě úplných mimoňů, popříleka nejvíc seznamek na to jde padě zvýrazní někoho, koho matematicky. S tvrzením, že „TO, JESTLI AËJAK SI SËPROTæJŠKEM BUDEME bychom sami v záplavě inzevám partnera vyhledá pomocí ROZUMæT, NEJSME SCHOPNI ROZPOZNAT, rátů přehlédli. Není to ovšem matematického algoritmu, DOKUD HO NEPOTKÁME TVÁěÍ VËTVÁě.“ příliš rozdílné od toho, když si přišla jako první stránka eHarPsycholog Eli J. Finkel necháte z nabídky vyjet jenom mony v roce 2000. Zakrátko vysokoškolsky vzdělané blonnásledovaly portály PerfectMatch, OKCuALGORITMUS ďáky ve věku 30–40 s obvodem hrudníku nad pid a další a další a všichni tvrdili, že jen ta LÁSKY metr dvacet. Konečný výběr ovšem bude opět jejich rovnice zaručuje nejspolehlivější nale- podle seznamky OKCupid: jen na vás samotných, a sofistikovaný prození životní lásky. ces vybírání se tak vrací ke starému dobrému ZaÝne se vyplĎováním šmírování fotek na profilech. Při něm přitom STATISTIKA, CO NEMÁ CENNÉ ÚDAJE vstupních dotazníkĶ. Jde máme tendenci vybírat si potenciální partnery Reklamy největších seznamovacích portálů a partnerky stejně jako zboží v internetovém oËotázky typu: „Jak Ýasto se tak dlouho přebíjely v chlubení se zázračobchodě. Jinými slovy – vybírat, až přebereme si Ýistíte zuby?“ „Máte rádi nou rovnicí lásky, až se o jejich tajemství začali a nevybereme si nic. strašidelné ŏlmy?“ atd. zajímat opravdoví vědátoři. A zjistili, že je to Prosté párování stejných všechno trochu jinak. Hlavní problém vězí HARMONIE DĚKOVNÝCH DOPISŮ odpovçdí ale nestaÝí. Když v tom, že seznamky slibují zázračný elektroAť už se necháte na internetu seznamovat dáte dohromady dva lidi, nický elixír lásky, ale nedělají v podstatě nic matematickým kódem nebo chemickým slokteĜí „jsou rádi centrem jiného, než že se snaží nalézt ve změti dat páry pozornosti“, tak si zadçláváte žením vašeho podpaží, online seznamky jsou s určitou kompatibilitou. V takovém přístupu lidská záležitost. Pravidelně sice krmí média naËprĶšvih. Uživatelé ale je několik háčků. Za prvé, lidé v poskytorádoby vědeckými zprávami typu: „Páry, které seznamky proto vypisují vání dat lžou, a to tak, že hodně a především se seznámily prostřednictvím eHarmony, iËideální odpovçdi svého v údajích, které protějšky považují za důleŏktivního partnera. Aby bylo vykazují lepší schopnost řešit své partnerské žité. Například ženy nejčastěji upravují údaje neshody než páry seznámené běžným způvše ještç pĜesnçjší, oznaÝují o své váze a postavě, zatímco muži mlží nejuËkaždého povahového rysu, sobem.“ Ve skutečnosti ale není žádná z nich častěji o věku a výšce. Skoro polovina uživaschopna svá tvrzení doložit jinak než prostředzaËjak dĶležitý ho považují. telů seznamek přitom považuje fyzický vzhled Samotný algoritmus pak nictvím anket a děkovných dopisů. Jinými slovy potenciálního partnera za druhý nejdůleži– jejich tvrzení je věrohodné asi jako chlubení už jen vyhledává partnera, tější atribut. Předčí ho jenom „společné zájmy“ věštců a tvůrců horoskopů. který nejvíce vyhovuje vašim

„ZAMILOVANOST NENÍ NIÜÍM JINÝM NEŽ NALEZENÍM ÜLOVæKA SE SPRÁVNÝMËPROFILEM HORMONĵ“

oÝekáváním, aËposuzuje, nakolik splĎujete oÝekávání jeho.

12

<


DROGY ZAMILOVANOSTI Kašlete na chemický rauš. Láska s vámi udělá to samé.

Adrenalin

Testosteron

Vasopresin

Oxytocin

Dopamin

PRVNÍ FÁZE: PERVITIN

Fenyletylamin

Noradrenalin

Kortizon

DRUHÁ FÁZE: HEROIN

Projevy: Chemický koktejl má podobné úÝinky jako amfetaminy (pervitin aËspol.), jeho úÝinky jsou návykové aËvËnepĜítomnosti milované osoby pociĨujeme absĨák. Nejsilnçjší šlehu nám dává fenyletylamin, který je zodpovçdný zaËeuforické stavy (jeho pĜirozeným zdrojem je Ýokoláda). Ostatní hormony se shodují sËtçmi, které se vyplavují pĜi stresových situacích, aËmají iËpodobné pĜíznaky – zrychlený tep, zpocené ruce aËfunçní. Stresové situace totiž pomáhají bourat ostych. Produkce testosteronu poËnçjaké dobç uËmužĶ klesá (chovají se pak citlivçji), kdežto uËžen naopak roste (aËzvyšuje chuĨ naËsex).

Trvání: Vçtšinou kolem tĜí mçsícĶ. UËodolných

jedincĶ pouze pár týdnĶ, uËobzvláštç citlivých individuí až pár let.

Endorŏny

TěETÍ FÁZE: EXTÁZE

Projevy: Endorŏny jsou známé jako hormony dobré nálady, ale veËskuteÝnosti nejsou nic jiného než analogy morŏnĶ, což jsou silné opiáty (heroin aËspol.). Mají zklidĎující úÝinky, navozují pocit intimity, jistoty aËdĶvçry aËtlumí bolest. NepĜinášejí rauš jako amfetaminový koktejl prvotní zamilovanosti, ale oËto jsou stálejší aËvíce návykové. Mark Goulston, profesor psychologie zËKalifornské univerzity, prohlásil, že „adrenalinová láska je oËnás samotných, líbí se nám, že jsme milováni. SËendorŏny skuteÝnç milujeme.“ Vasopresin považují vçdci zaËhormon monogamie. UËlidí (jak vidno) není jeho produkce zĜejmç dostaÝující.

Trvání: Asi ÝtyĜi roky, poËjejichž uplynutí hrozí

Projevy: Oxytocin je tradiÝnç spojován sËprocesy vËtçle rodící aËkojící matky. Jeho úÝinky ale pĶsobí naËoba partnery. Oxytocin má antistresové úÝinky aËvyvolává podobné pocity jako fajn trip naËextázi: uvolnçní, uspokojení aËnáklonnost. PĜezdívá se mu také hormon vçrnosti (hodnç vysvçtluje fakt, že ho tçlo nejvíce vyplavuje poËorgasmu). Jeho nadmçrná produkce mĶže údajnç navozovat závist aËsoutçživost, pravdçpodobnç vËdĶsledku pocitu zodpovçdnosti zaËpotomky. Trvání: ÚÝinky oxytocinu jsou dlouhodobé, ale snadno je pĜebíjí touha poËadrenalinovém rauši.

<

vztahu nejvçtší riziko rozvodovosti. Klasický ŏlm sËMarilyn Monroe Seven Year Itch (Slamçný vdovec) by se veËskuteÝnosti mçl jmenovat Four Year Itch

Rychlorecept Profesor Arthur Arun zËNewyorské univerzity provádçl bçhem svého výzkumu dynamiky navazování vztahĶ následující pokus: Posadil keËstolu muže aËženu, kteĜí se nikdy pĜedtím nevidçli. Každý mçl pĶl hodiny naËto, aby odhalil svému protçjšku nejtajnçjší tajnosti svého života. Pak si beze slov navzájem zírali 4 minuty doËoÝí. PoË34. minutç experimentu kËsobç testované páry cítily silnou náklonnost aËdva páry skonÝily uËoltáĜe. Zkoušejte pouze naËvlastní nebezpeÝí. ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

NEJDIVNĚJŠÍ SEZNAMKY SVĚTA Nevěřili byste, kolik zajímavých druhů seznamek na internetu je. A s jakým zájmem se setkávají.

NAËMOBILU PRO KLUKY grindr.com Zástupce nové generace online seznamek, které jedou naËplatformç smartphonĶ. Zaregistrovaní uživatelé mohou kdykoliv zveĜejnit své GPS souĜadnice, chatovat sËlidmi, kteĜí jsou poblíž, aËpopĜípadç vyjádĜit zájem... se seznámit. Podobných aplikací existuje celá Ĝada, Grindr se specializuje naË„gay, bi aËzvçdavé muže“. Dostal se doËhlavních zpráv bçhem londýnské olympiády, kdy se jeho servery pod náporem zhroutily vËokamžiku, když doËolympijské vesnice dorazili sportovci.

VËroce 2012 Grindr oznámil, že ho používají

4 miliony lidí VEË192 ZEMÍCH RUÜNÍ PRÁCE threedayrule.com Seznamka Three Day Rule se chlubí tím, že výbçr vËní je tak exkluzivní, jako by ho specializovaní výbçrÝí provádçli ruÝnç. DoËportfolia seznamky se dostanete jen naËpozvání jiného Ýlena nebo poËnároÝné pĜijímací proceduĜe. To má být zárukou pro to, abyste se vyhnuli obvyklým bolestem ostatních seznamek – spoustç magorĶ, kteĜí vás budou obtçžovat, falešným proŏlĶm aËvýzvám kËokamžitému sexu.

1,1 MILIONU UŽIVATELĵ HO POUŽÍVÁ DENNæ TuĎárna: GrindrXtra – Ještç víc klukĶ bez reklam

14

JAKOU MÁŠ KYSELINU? genepartner.com Služba, která jde naËproblém nalezení správného protçjšku pĜísnç vçdecky. Ze zaslaného vzorku slin udçlá rozbor DNA aËpartnera vybírá podle Ĝetçzení vašich aminokyselin (úÝtuje si zaËto 99Ë$). Ještç podrobnçji vás prozkoumají uËScientiŏc Match, kde zájemcĶm dohazují biologicky, geneticky aËimunologicky (!) kompatibilní partnery. Ülenství pĜijde bratru naË2000 dolarĶ, ale zato je (bĶhvíproÝ) doživotní.

CHCETE MOJE DÍTæ? datemysinglekid.com Autorkou téhle trochu podezĜelé seznamky je jistá Geri Brinová, která se (jako každá správná maminka) bála, že si její syn Colby nikdy nenajde tu pravou. Odstartovala tedy seznamovací sekci, kde nabízí podobnç starostlivým matkám možnost nçkoho svým potomkĶm dohodit. NaËprvní pohled to mĶže vypadat jako spolehlivý zpĶsob, jak totálnç znemožnit své dospçlé dçti naËmezinárodní úrovni. Brin ale vçĜí, že randçní se má provozovat jedinç pod dohledem zkušeného rodiÝe. AËkdyž to nevyjde, tak je aspoĎ možné to svést naËmámu.


KRÁSNÍ LIDÉ beautifulpeople.com NaËtéhle stránce se smçjí seznamovat pouze krásní lidé. NaËnápad pĜišel Dán Greg Hodge poté, co zhlédl vËtelevizi Zoolandera (fakt!). Oŏciálnç má služba kolem pçti milionĶ uživatelĶ, ale pouze 20Ë% zËpĜihlášených se dostane doË„komunity“, která spolu randí. Eliminace se dçje prostĜednictvím hlasování (možnosti jsou „krása“, „hmm ujde“, „ne“ aË„hnus“), které probíhá neustále, takže udržet se vËelitním klubu dá dost práce. MimochodemË– když se stránka otevĜela uživatelĶm iËmimo Dánsko, probçhl médii Ýlánek, který porovnával úspçšnost uživatelĶ jednotlivých zemí. Üešky se se 78% úspçšností usadily naËšpiÝce, zatímco naši pánové skórují pouhými 17Ë% aËplahoÝí se uËdna poËboku IndĶ aËKorejcĶ. NejhĶĜ jsou naËtom Britové, kterým pĜijali 15Ë% mužĶ aË13Ë% žen (proto si asi založili Ugly Bugball, viz následující stránka). Nejnovçjší vychytávka je sekce otevĜená iËpro obyÝejné ošklivce, kteĜí si veËvirtuálním genovém poolu mohou vybrat dárce krásné spermie nebo vajíÝka.

HOLKY ZAËMěÍŽEMI womenbehindbars.com Seznamka pro pány, jejichž snem je mít pĜítelkyni zaËkatrem. Seznamka frÝí naËponçkud primitivnç vyhlížejících stránkách sËpĜíkazy jako „vložit doËkošíku“. Což je zavádçjící, protože jediná forma kontaktu sËvaším „zbožím“ je dopisování aËmožná nçkdy návštçva uËsklençné pĜepážky sËpokecem pĜes telefon.

NAPSAL JSEM VËPOSLEDNÍ DOBæ TěEM ŽENÁM VE VæZENÍ AËVŠECHNY ODPOVæDæLY. CHCI VÁM PODæKOVAT... NAŠEL JSEM SI PAK DALŠÍ TěI... AËMUSÍM PODæKOVAT JEŠTæ JEDNOU! MARTIN

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

STEJNÁ KREVNÍ SKUPINA mybloodtypedating.com Tahle stránka je velmi populární hlavnç vËJaponsku. DĶvodem je zde oblíbená teorie, že krevní skupina ovlivĎuje chování Ýlovçka, aËje tedy dĶležité ji brát vËpotaz pĜi seznamování. MĶže se to zdát jako pitomost, ale vËJaponsku aËleckde jinde vËAsii se krevní skupiny berou hodnç vážnç. VËJižní Koreji se mĶžete podívat naËromantickou komedii MĶj pĜítel má skupinu B aËnaËjaponských pískovištích se vyskytuje dokonce iË„krevní harašení“ (bura-hara). Když se dçti naËpískovišti posmívají nešĨastnému kamarádovi, že je obyÝejná nula, tak to mohou myslet doslova...

NAJDI DVOJNÍKA ŏndyourfacemate.com Stránka založená naËponçkud zvláštním nápadu, že ideálním protçjškem je nçkdo, kdo vypadá co nejvíc jako vy. Zdejší software zmapuje vaši fotku, vËdatabázi vyhledá ciferník vám nejvíce podobný aËje to. VËsekci „oËnás“ se doÝtete, že „vçdci tvrdí“, že podobnost pĜináší harmonické souznçní duší, ale kolik šĨastných párĶ se tímto zpĶsobem dalo dohromady, se tu nedoÝtete. Celá stránka je už naËprvní pohled dost divná. Jestli si chcete vyhledat dvojníka, vyzkoušejte radši novozélandský projekt Doggelganger, který podobnou technologií hledá nové páníÝky opuštçným psíkĶm.

OTESTUJ SE okcupid.com Seznamka, která je založená naËmatematice, testování aËkvízech. Sami mĶžete odpovídat naËotázky, sami si urÝit, které otázky jsou pro vás dĶležité, mĶžete hodnotit odpovçdi ostatních aËostatní hodnotí vaše odpovçdi. AËtaky mçĜí vaši atraktivitu. NaËzákladç všech tçchhle výpoÝtĶ aËsrovnání pak dostanete výbçr vhodných partnerĶ.

Kdo zËaktuálních cizích celebrit kËsobç ladí podle tváĜe

Ellie Gouldingová &

Drake

Britney Spearsová & Matt Czuchry

Jennifer Lawrencová & Bradley Cooper HLEDACÍ FACEBOOK zoosk.com Zoosk je jedna ze seznamek, kterým se celkem daĜí být zároveĎ sociální sítí. Uživatelé vËní mají proŏly, mĶžou si dokonce kupovat virtuální mçnu aËdrobné digitální dárky. Zoosk má iËsvoji sekci pro úspçšnç zadané, kde mají proŏly celé páry. Tam se mĶžete jít nasosat štçstí, pokud sami ještç spárovaní nejste.

Katie Holmesová & Joshua Jackson

Jennie Garthová & John Stamos

OKCUPID MÁ VÍC NEŽ 5.6 MILIONU UŽIVATELĵ. ZËNICH JSOU TěI MILIONY AKTIVNÍ JSI TAM? blendr.com Blendr se snaží najít vám protçjšek co nejblíž místu, kde právç jste. Právç proto používá vaše GPS souĜadnice. Zadáte se doËaplikace aËuž to jede. Objevíte zajímavé lidi vËokolí, mĶžete jim navrhnout sraz, pokec aËcokoliv dalšího.

15


TÉMA

ŠEREDOVÉ AËŠEREDKY theuglybugball.com Anglický projekt, který vzal zaËbernou minci fakt, že polovina AngliÝanĶ je škaredých aËoškliví lidé se lépe seznamují poËinternetu než vËhospodç. Nakolik jsou ta tvrzení pravdivá, je tçžko Ĝíct, ale seznamka už oslavila první svatbu.

UNIFORMY LETÍ uniformdating.com Než se ze seznamek stala obecnç akceptovaná zábava, sjíždçli je hlavnç lidé se speciŏckým zamçĜením. Jinými slovy – sËfetišem. TĜeba se slabostí pro uniformy. Dává to tak trochu smysl. Když budete postávat pĜed hasiÝárnou nebo pĜed policejní stanicí aËsvĶdnç mrkat, mĶžete namísto naËrande skonÝit vËklepetech. NaËstránkách Uniform Dating najdete vztahuchtivého nositele uniformy daleko efektivnçji aËbezpeÝnçji. VYMæčME SI MIKROBY! stdmatch.net Partnery mĶže spojovat leccos. SpoleÝná láska keËzvíĜatĶm, strach zËvýšek anebo sdílená pohlavní choroba. Ti poslední se doufejme seznámili naËSTD (Sexualy Transmitted Disease) Match, protože, pĜiznejme si, zkoušet najít nçkoho takového tĜeba vËbaru je docela složité. OËmetodç pokus-omyl ani nemluvç.

PODLE POSLEDNÍCH PRĵZKUMĵ MÁ AŽ 80Ɠ% ŽEN GENITÁLNÍ PAPILOMAVIRUS – JINAK HPV

„MÁME HPV!!!“

CO TAKHLE... howaboutwe.com Ohromnç úspçšná stránka, která (jak sama tvrdí) „vrací srandu doËinternetového randçní“. Založili ji kamarádi zËBrooklynu Aaron Schildkrout aËBrian Schechter, kteĜí pĜišli naËjednoduchý nápad, jak se vyhnout trapnému tichu naËprvním rande. NaËstránce uživatelé nevyplĎují jen osobní proŏl, ale hlavnç navrhují, kam by sËnimi potenciální zájemce mohl zajít. MĶžete napsat: „Co takhle zajít doËsportbaru naËfotbálek?“ Nebo „Co takhle uspoĜádat spiritistickou seanci aËvyvolat ducha mého kĜeÝka?“ Jestli se nçkdo ozve, máte minimálnç šanci, že naËprvním rande budete mít nçco spoleÝného. TĜeba náklonnost kËmrtvým mazlíÝkĶm.

Jméno téhle stránky (vËpĜekladu Ples ošklivých hmyzákĶ) možná pochází ze staré disneyovky Summer Magic (1963). VËní je písniÝka, kde se zpívá:

Once aËlonely caterpillar sat and cried To aËsympathetic beetle by his side I’ve got nobody to hug I’m such an ug-i-ly bug Then aËspider and aËdragonŐy replied If you’re serious and want to win aËbride Come along with us, To the glorious annual ugly bug ball (PláÝe smutná housenka kËbrouÝkovi, kterého zná: „Nemám koho obejmout protože jsem šeredná.“ Pavouk sËvážkou Ĝekli jí: „Máš-li dost svých smutných dnĶ, pojá si najít ženicha naËPles hnusných hmyzákĶ.“)

Tahle opravdu zábavná stránka má

5 MILIONĵ ÜLENĵ

12

JAZYKY SI VËNÍ DOMLOUVAJÍ NEJRĵZNæJŠÍ ŠÍLENÁ DOBRODRUŽSTVÍ JAKO JEDINÁ SEZNAMOVACÍ STRÁNKA ZARUÜUJE POKAŽDÉ OPRAVDOVÉ RANDE. JAKOŽE NAŽIVO.

16

Zkuste všechny divné seznamky najednou, třeba vám to vyjde.


TÉMA Test ZADÁNÍ

>

VELKÝ TEST SEZNAMEK NA INTERNETU

TESTEŘI

>

SEZNAMKY

>

SEZNAMKA ŠTæSTÍ stesti.cz O JJsem 30/178 On: 30/178, štíhlý nekuĜák. k Ĝák Hl Hledám dá milou il aËpĜíjemnou Ĝíj dívku odË20 doË30 let. Jako redaktor webového deníku moc žen nepotkám, aËtak se tçším, že se seznámíme nejdĜív takhle aËpak iËnaživo. Rád Ýtu, chodím doËpĜírody, baví mç sport aËkino. PROFIL PĜezdívka: Petrkuba Vçk: 30 Bydlištç: Praha KuĜák: Ne Alkohol: PĜíležitostnç Znamení: Panna Zájmy: Knížky, výlety, dobré ŏlmy, sport

SEZNAMKA.CZ seznamka.cz

ZNÁMOST.CZ znamost.cz/ seznamka.php

KěESħANSKÁ SEZNAMKA krestanskaseznamka.cz

SEZNAMKA HARMONIE zivotni-energie.cz/seznamka-harmoniehledani-stesti.html

Pravidla: Vzali jsme existující pár, tedy dva přibližně stejně atraktivní lidi. Každému jsme vytvořili stejně nicneříkající profil a inzerát na sedmi známých seznamovacích stránkách. Po týdnu jsme zhodnotili počet odpovědí na všechny inzeráty.

LÁSKA JE LÁSKA laskajelaska.com

ELCHRON eseznamka.wz.cz OOna: Já 28/165 28/165, dldlouhovlasá h l á štíhlá ttmavovláska. lá k TTy 25 25–40, 4 nekuĜák, se smyslem pro humor. Pracuju vËmédiích aËuž nechci potkávat zajímavé muže jen naËchodbách aËuËkávovaru. Mám ráda knížky, výlety poËhorách aËkoncerty, naËkterých se dá tanÝit. Napiš. Tçším se naËsetkání. PROFIL PĜezdívka: Andreaivova Vçk: 28 Bydlištç: Praha KuĜák: Ne Alkohol: PĜíležitostnç Znamení: Panna Zájmy: Knížky, výlety, dobré ŏlmy, tanec

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA Test JEHO VÝSLEDKY

< AHOJ, NECHCEŠ SI PSÁT? JANA

www.stesti.cz www.seznamka.c z

www.znamost.cz/seznamka.php

ww

www.krestanskaseznamka. cz ka-harmonie-hledani-stesti.htm l seznam e.cz/ ergi n e ni www.laskajelask t o a.com iv w.z www.eseznamk a.wz .cz

0 0 0 1 1 0 0

PETRKUBA

CELKEM ODPOVæDÍ

2

18


<

JEJÍ VÝSLEDKY

AHOJ, MOHL BYCH Tæ NæKAM POZVAT AËKOUPIT TI NæJAKÝ DÁREK?

www.stesti.cz www.seznamka.c z

www.znamost.cz/seznamka.php

ww

www.krestanskaseznamka. cz

7 2

ka-harmonie-hledani-stesti.htm l seznam e.cz/ ergi n e ni www.laskajelask t o a.com iv w.z www.eseznamk a.wz .cz

2 0

ANDREAIVOVA

162

AHOJEKY JA JSEM RADEK RAD SEZNAMIT SE ODEPIS VIC INVORMACE SMS NAËMOBILU JU

Ahoj, vidíš aËzrovna kávovar bych nezatracoval. Já uËnçj sice potkávám prakticky jen pánské kolegy, natož zajímavou ženu, ale co by byl svçt bez kávy :) Takže jestli ti padnu aspoĎ trochu doËoka, mĶžeme tĜeba naËnçjakou kávu vyrazit aËpoznat, jestli jsme jeden pro druhého dostateÝnç zajímaví. Milan

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53 Ahoj odpovídám naËtvĶj inzerát aËposílám ti oËsobç pár ĜádkĶ David36kozoroh,174/75 veselá mysl Praha. Pracuju jako kanceláĜská krysa aËveËvolném Ýase volejbal, prkno, brusle, kolo, chaloupka, pes, vaĜení, cestování, courání poËhorách vËKrakonošovç aËtaky obÝas jako pán bleskĶ krotím el. proud zatím ahoj aËpçkný den ti pĜeje David. PS. Budu rád, když pošleš pár ĜádkĶ

20

73

CELKEM ODPOVæDÍ

Vážená sleÝno, podávám pĜihlášku doËvašeho výbçrového Ĝízení. Je mi 35 let, pĶvodem jsem zËHané. Vystudoval jsem vysokou školu popeláĜskou, ale vçnuji se kosmonautice. Mezi mé zájmy patĜí cyklistika, turistika, vaĜení, masáže, míchání exotických nápojĶ aËsamozĜejmç Lego. Život beru sËhumorem, aËproto tvrdím: sËúsmçvem jde všechno líp! SËpozdravem váš soutçžící.

DOBRÝ DEN. PěEDPOKLÁDÁM, ŽE UŽ BUDETE MÍT SPOUSTU POZVÁNÍ NAËDOBROU VEÜEěI, ALE CO TAKOVÉ POZVÁNÍ NAËSNÍDANI? TěEBA NAËPARNÍKU. PETR

19


TÉMA Anketa

Svádění jako hobby

JIŘÍ

Ptáme se zkušeného Pro nçkoho mĶžou být rande naslepo zlým snem. Jirka si zËnich udçlal adrenalinového koníÝka.

Jak jsi se k randění po internetu dostal? Přes fotky v Googlu jsem zasurfoval na Rande.cz, a jelikož jsem zrovna neměl do čeho píchnout, založil jsem si profil. Když říkáš, že jsi neměl do čeho píchnout... Myslím tím, že jsem byl zrovna bez práce. A nezadanej teda taky. Za jak dlouho jsi šel na první rande? Nejdřív se asi čtrnáct dní nic nedělo, protože jsem čekal, že se mi nějaká ozve sama. Jenže tak to nefunguje. Na internetu musíš být aktivní, pokud možno i trochu neodbytnej. Ale ne zas vlezlej. V každým případě se mi osvědčilo napsat pár holkám normální vzkaz, že mi připadají fajn a jestli někam nechtějí zajít. Zhruba jedna z pěti odepsala. To je všechno? Nemáš nějakou tajnou taktiku? Spousta lidí si pořád myslí, že na internetu loví jen zoufalci a úchylové. Na seznamkách jsou přitom normální lidi, kterým připadá lepší něco si o tom druhým přečíst, než s ním zajdou na panáka. Strategie napsat normální, upřímnej vzkaz se ukázala jako nejlepší. Ale existují i jiné, ne? Určitě. To je nakonec standardní téma první schůzky naslepo – zážitky. Jedna holka mi vyprávěla, že si kvůli neodbytnému úchylovi musela třikrát změnit profil a vždycky ji vystopoval a psal jí třeba sto vzkazů denně. Taky je spousta typů, co píšou natvrdo vzkazy jako: „Vypadáš super, nechceš si za****t?“ A těm to funguje? Asi jo. Když takových vzkazů napíšeš padesát denně, tak dřív nebo později trefíš holku, která to má hozený stejně. Pokud se z ní potom na rande nevyklube chlap... I to je možný. Mně se to ale nikdy nestalo. Kluci na kluky mají svoje vlastní seznamky. Jiná věc je, že když se dáš na takovouhle hru, nemůžeš čekat, že přijde supermodelka. Ty se chodí nechat balit do barů a vybírají si chlapy podle klíčků od auta, který mají položený před sebou. To nekecám!

Kdo je JiĜí? Odborník, který absolvoval nespoÝet úspçšných rande pĜes seznamku aËmá je jako koníÝka.

Jak to, že nevíš, kdo ti přijde na rande? To se na profily nedávají fotky? Dávají. Ale fotka a realita jsou dvě úplně různý věci. Jednou jsem si domluvil schůzku s holkou. Na profilu super kočka. Snědá, černý vlasy do pasu, dokonce jsme si volali a po telefonu měla hrozně sexy hlas. Když jsme se sešli v hospodě, tak jsem zjistil, že má metr devadesát a váží plus mínus metrák. Spíš plus. A taky měla tak trochu knír... To zní jako bezva rande. Co jsi dělal? Mezi lidma, co randí naslepo, existuje termín „hodit otočku“ a přesně to jsem chtěl udělat. Jenže jsem se trochu bál, že mě chytne a dá mi pár facek. A taky mi přišla po telefonu a po internetu sympatická, takže jsem si sedl, dali jsme si pár piv a bylo to jedno z nejlepších rande, na kterých jsem byl. Kamarádili jsme spolu pár let. Pak šla na hormonální léčbu, shodila třicet kilo a provdala se někam do Států. Takže kdybys hodil otočku, tak bys přišel o kamarádku. Já zásadně otočky nedávám. Když už jednou na rande přijdu, tak si ho odsedím. Postupně se z toho stal trochu koníček. Výzva. Nikdy to nebylo tak hrozný, aby to nespravily pivní brejle. Vím, že mě ta holka chce vidět, že přišla z toho důvodu co já. A že je plus mínus 50% šance, že to rande neskončí v hospodě. Padesát na padesát na prvním rande? Možná víc... Jak kdy. A holky to taky berou jako hru? Eeee... taky jak kdy. Někdy si jednoduše řeknete: „Čau, bylo to fajn, si zavoláme, jo?“ Když chtějí, tak ti napíšou, když se neozýváš, tak pochopí a už o nich nikdy neuslyšíš. Stalo se mi ale, že mi během pár dnů slečna zahltila telefon smskama, že kdy se zase uvidíme. Od té doby mám na randění separátní telefon s předplacenou simkou. Dobrý tip. Máš ještě nějaký? Držet se své věkové kategorie. O náctiletých vůbec nemluvím, tam si člověk jednak koleduje o průser a taky jsou úplně mimo. Se staršíma jsem zase nervózní. Jo, co je důležitý, je mít kamaráda na telefonu. Když tušíš, že rande bude průšvih, tak popros kamaráda, aby ti hodinu po začátku zavolal. Pak se můžeš omluvit, že jako sorry, ale spolubydlící si zabouchl klíče, musím mu jít otevřít. Na to fakt ještě někdo skočí? Většinou spíš pochopí, o co jde, a rozejdete se v pokoji.

OTOÜKU NIKDY NEHÁZÍM

20

<


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA Anketa

Svádění jako profese

JOŽO

Ptáme se zkušeného Abychom trochu narušili genderovou rovnováhu, nezeptali jsme se po JiĜím nçjaké dívky, ale dalšího muže. Jožo se živí jako gay spoleÝník. AËvydçlává slušnç. Svoji práci dçlá už pçt let aËví, co naËchlapy platí.

Jak se k tobě dostanu, když budu mít zájem? Sú na to webovské stránky, kde sa ponúkajú chlapci. V zahraničí sa dá nahlásit aj na stránky, kde si ťa objednávajú aj ženy. Ale v gay komunite sa lepšie zarába. Takže stačí hledat a najdu? Google nájde všetko. U gay escortu sú stránky celosvetové, kde sa chlapci ponúkajú, majú svoje profily a fotky a v profile napísené údaje, ako koľko má rokov, výška, váha a čo všetko ponúka. Jde vždycky jenom o sex? Vo väčšine prípadov ide o sex. Zvyšok chce iba spoločnosť. To sú takí, čo majú veľa peňazí, ale zdravie hlavne tam dole im nedovoľuje sexovať, takže na to ani nemyslia. Sú aj takí, ktorých musíš trošku spracovať, keď si s nimi píšeš, a pomotať im hlavu. Někdo si tě najde, líbíš se mu. Co když se ti ale nebude líbit on? Môže byť škaredý alebo smradľavý, starý... Je to moja práca, ktorú som si vybral. Každého zákazníka beriem ako platiča. Keď smrdí, tak si ho umyjem. Keď je škaredý, tak mu dám najavo, že na kráse nezáleží a že pre mňa je pekný a je mi s ním dobre. Klient nespozná, že to hrám. On je rád a zaplatí mi dvakrát toľko a potom si ma objednáva stále dokola. A ja som splnil svoju misiu získať ďalšieho stáleho klienta. Keď ich budem mať 20 a každý z nich si ma objedná raz do mesiaca, tak už nepotrebujem vysedávať na počítači a písat si s inými. Co musíš udělat, aby s tebou klientovi bylo dobře? Co na chlapy funguje? Všetko je to iba o hre. Je treba zahrať, že mi je s tým človekom dobre. Tak aby sa on cítil v pohode a trošku som v ňom nabudil pocit šťastia. Mnohí noví chalani si myslia, že to je iba o tom rozkročiť nohy. Ale u klienta je treba prebudiť pocit, že si jeho kamarát, že vám to ide spoločne. Musíš sa odviazať a urobiť super služby. Všetko je len na tebe. Nie

sú nijaké triky, lebo na každého platí niečo iné. Sto ľudí, sto chutí. Žiadne smutné výrazy, alebo bože chráň, že by som sa tváril, že mi je z neho na grcanie. Úsmev a ísť na to. Co když se klient zamiluje? Stáva sa to, ale ja im hneď na rovinu vravím, že teraz to nejde a že musím zarobiť ešte veľa peňazí. Ale že ak ma zabezpečí finančne, tak toho nechám. Niektorí chcú, ale ja sa vždy voľajako vykecám, lebo viem, že by som musel byť závislý, a to nebudem a nechcem. Mám klienta, ktorý za mnou chodí už 4 roky a chcel ma zobrať k sebe do Anglicka. Povedal som mu, že nie. Ale on ma miluje, tak za mnou chodí aspoň raz za mesiac, aby ma videl. Ty ses nikdy nezamiloval? Ja určite nie. Ja som heterák a tak to aj ostane. Jak o sebe musíš pečovat? Snažím sa starať komplet o  celé telo. Naštevujem solárko, fitko, pravidelne zubára, starám sa o pleť. Vždy som perfektne oholený, čisto oblečený a všetko okolo toho. Klienti to majú radi. Rád sa starám o seba a samozrejme sa snažím zdravo jesť, ale zas sa nijak neobmedzujem, ja si dám, na čo mám chuť. Můžeš říci, o jakých to je penězích? Jestli to není tajný? Na hodinku ťa vyjdem od 150 do 200 eur. Keď spolu strávime večer, tak sa všetko ráta od taxy na hodinu. Keď budeme spolu na večeri 3 hodinky, tak sa urobí zľava a zaplatíš 350 eur, ale cena sa dá dohodnúť, záleží od toho, či to bude iba večera, alebo po večeri sex. To môže byť aj 500 eur. Veľa klientov si radšej zaplatí celú noc, čo je od 800 eur do 1000 eur a nôcka trvá väčšinou od večera od 20. hodiny do nejakej 8. hodiny ráno. Víkend by ťa vyšiel cez 2000 eur. A keď na dovolenku, tak klient platí celú dovolenku plus okolo 4000 eur, lebo tebe stojí práca a nemôžeš robit klientov, tak preto taká suma. Ale iní berú oveľa menej a tým kazia ceny.

NAVŠTæVUJEM SOLÁRKO, FITKO, PRAVIDELNE ZUBÁRA, STARÁM SA OËPLEħ. VŽDY SOM PERFEKTNE OHOLENÝ.

22

<


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


TÉMA

Čísla digitální lásky 10Ë%

lidí, kteĜí vyzkouší internetové seznamky, je opustí bçhem 3 mçsícĶ

MUŽI NEJÜASTæJI LŽOU OË:

1. VæKU 2. VÝŠCE 3. PěÍJMU

NEJDĵLEŽITæJŠÍ VLASTNOSTI, KTERÉ HLEDÁME NAËSEZNAMKÁCH:

14Ë% Smysl pro humor 10Ë% RĶzné úchylárny

64Ë%

23Ë%

SpoleÝné zájmy

Vzhled

17Ë%

30Ë%

49Ë%

Osobnost

Fyzický vzhled

všech párĶ sezdaných vËroce 2012 se seznámilo online. PrĶmçrnç každý takový pár randil 42 mçsícĶ.

AËCO ŽENY? Ženy lžou – kdo by to Ĝekl – pĜedevším oËsvé váze. AËmožná ani nelžou, ale vçĜí, že té váhy dosáhnou, než se sËdaným vyvoleným potkají naživo. Vedle váhy lžou ženy oËpostavç aËvçku.

53Ë% UŽIVATELĵ SEZNAMEK RANDÍ SËVÍCE NEŽ JEDNOU OSOBOU 24

0Ë% SEZNAMEK 33Ë% ŽEN NA ZARUÜUJE, ŽE SE INTERNETOVÝCH DÍKY NIM VDÁTE SEZNAMKÁCH KOLIK TO STOJÍ MÍVÁ SEX PěI PrĶmçrný uživatel seznamek PRVNÍM RANDE. doËinternetového randçní investuje nçkolik set korun roÝnç. Celkovç se Ýísla seznamkového byznysu naËcelém svçtç pohybují vËmnoha miliardách dolarĶ. VËUSA uživatelé zaËseznamky utrácejí vËprĶmçru

239 $ ROÜNæ

KLUCI, NEBO HOLKY? Uživatelé seznamek jsou zË52Ɠ% muži aËze 48Ɠ% ženy, pomçr se mçní sËvçkem. DoË26Ëlet vçku pĜevažují muži, ale nad 48 rokĶ je vËseznamkách dvakrát víc žen.

20Ë%

vztahĶ se dnes navazuje online

JAK JSOU NAËTOM GRÁZLÍCI? Ženy, alespoĎ podle toho, co oËsobç tvrdí, hledají mnohem Ýastçji hodné kluky než grázlíky. Zatímco pro hodné kluky se vyslovilo 38Ɠ% žen, grázlíka hledá 15Ɠ% zËnich. Nerozhodných, tedy hledajících mix mezi hodným klukem aËgrázlíkem, je 34Ɠ%. Muži hledají podle svých slov nejÝastçji zabezpeÝenou ženu sËvlastní kariérou (42 %), holku odvedle (34Ɠ%) aËkrásnou, atraktivní ženu (24 %). To zní krásnç, viáte?

<


TA MALIČKÁ, TA JE MÁ TYPOLOGIE HOLEK ZE SPEED DATINGU

TA, KTERÁ LEPÍ DÍRU

TA, KTERÁ VÍ, CO CHCE

TA, KTERÁ JE SAMA

Ještç pĜed mçsícem byla zadaná aËuž pár let vËpodstatç spokojená. Ani veËsnu by ji nenapadlo, že ještç nçkdy bude sedçt proti cizímu chlápkovi aËdçlat si poznámky, jestli je aspoĎ pĜijatelný. Ale co jí zbývá. PĜeci nebude sama.

VËtomhle pĜípadç je rande ryzí pĜijímací pohovor. ZË95Ë% je rozhodující vçk, práce aËkvalita života. NaËzbyteÝné pindání není Ýas, emoce stranou, pokud nevyhovujete, jde se dál.

Už to trvá dlouho. Vlastnç si ani nepamatuje, kdy naposledy prala slipy nçkomu jinému než omylem mladšímu sourozenci. AËdĶvod, proÝ je sama, je patrný naËprvní pohled. PĜípadnç naËdruhý.

TA, KTERÁ SE PěIŠLA POBAVIT

TA, KTERÁ VæěÍ

TA, KTERÁ JE MIMO

TA, KTERÁ JE KAMARÁDKA

Je hezká, nebo si to oËsobç alespoĎ myslí, aËpĜišla si to užít, protože se nudí aËtrápit uhrovité ajĨáky mĶže být zábava. Není zlá, aËkdyž naËto pĜijde, tak dokáže být svým zpĶsobem iËcitlivá: „Bylo mi ho líto, tak jsem mu Ĝekla, že je milej.“

Životní lásku mĶžete potkat omylem vËÝekárnç uËzubaĜe, nebo mĶžete jít, jak Ĝíkají fotbalisti, štçstíÝku naproti. Jednou to pĜeci vyjít musí. StaÝí být optimistická aËvçĜit.

NaËcizí pány se nemluví. Je to oËstrach. Ale tĜeba zaÝnu plavat, když sama sebe hodím doËvody. Když ne hned, tak naËpátý nebo desátý pokus. UrÝitç.

Nejmilejší aËnejpĜirozençjší bytost, která tu je, nicménç svou pĜítomností zcela zbyteÝná. Pravdçpodobnç je „rozebraná“. Jenže ona by Miládka sama nešla, tak ji pĜišla podpoĜit.

Když není kde brát, přijde i na rychloseznamování. Je to trend a na první poslech to zní skvěle. Každého tam vidíte jen na pár minut a bez rizika. Jenže koho na takové akci potkáte?

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

25


ŠMRNC

Největší dívčí dilema

Fotil: Michael Kratochvíl Líčila: Kačenka Lorencová Modelem stála a o oblékala se: Tereza Belčáková z blogu www.tereziamia.blogspot.cz

Peklo před první schůzkou. Co na sebe Zařídila: Lenka Ciznerová hodit? Protentokrát jsme zkusili modely od Hanky Noble, která šije pod značkou Lazy Eye. Vrátili jsme se do padesátých let, protože jsou sexy.

26


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


28


KYTIČKY? PROUŽKY? TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ.

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

vlevo Šaty, Lazy Eye vpravo NámoĜnické šaty, Lazy Eye Bílé lodiÝky, H&M KĜivák, modelky

29


ŠMRNC

TAK TEDA

PUNTÍKY... NEBO PŘECE JEN TY PROUŽKY? ZÁLEŽÍ MU NA TOM?

30


vlevo Bílé šaty, Lazy Eye Puntíkovaná košile, H&M vpravo Fialový top – corselette, Agent Provocateur Pruhovaná suknç, Lazy Eye Fialové lodiÝky, Agent Provocateur

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


ŠMRNC

vlevo Bílé šaty, Lazy Eye Puntíkovaná košile, H&M Üervená spodniÝka, Lazy Eye PunÝocháÝe, Agent Provocateur Üervené lodiÝky, Melissa DoplĎky, vintage vpravo Üerné boty, Zara Leopardí lodiÝky, Topshop Bílé lodiÝky, H&M Fialové lodiÝky, Agent Provocateur Üervené lodiÝky, Melissa Üerné lodiÝky v ruce modelky, Agent Provocateur

32

BOTY? PUNČOCHY?


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


34


PROČ VYHRÁLY ZELENÉ ŠATY? JEJICH BARVA PERFEKTNĚ LADILA S MÝMI VLASY A MATERIÁL, ZE KTERÉHO JSOU VYROBENY, MI DÁVAL POCIT LUXUSU. ČERVENÁ SPODNIČKA TO JEŠTĚ KRÁSNĚ PODTRHLA. SVĚT BY BYL URČITĚ MNOHEM HEZČÍ, KDYBY VÍC ŽEN SEBRALO PODOBNOU ODVAHU. vlevo Zelené šaty, Lazy Eye Üervená spodniÝka, Lazy Eye Üervené šaty, Lazy Eye AdresáĜ Lazy Eye, Lazy Boudoir, Dobrovského 11, Praha 7, www.lazyeye.cz Agent Provocateur, PaĜížská 12, Praha 1, www.agentprovocateur.com

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

36


Pravidla pohádky pro pokročilé Pokud nás okolní stoly poslouchaly, nejspíš nechápaly. Dva chlapi, skoro čtyřicetiletí, se tu nad pivem hádají o kvalitu Šmoulů. Ale má to tak být, protože Luděk Horký pohádkami žije – je manažerem vývoje Centra dramaturgie dětské tvorby v České televizi a klíčovou postavou pražského divadla Radar, které se dětem věnuje. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


P

řekvapilo vás, co letos vyhrálo anketu o nejlepší český večerníček? Myslíte Krakonošovy pohádky, které jsou z roku 1974 – neboli stejně staré jako já? Nepřekvapilo. Sám bych je uvedl mezi prvními, protože v nich je správná rovnováha humoru, mravního poslání i pohádkovosti. Humoru? Osobně bych volil něco vtipnějšího. Jistě, dalo se uvažovat, jestli nevyhrají třeba Králíci z klobouku nebo Maxipes Fík... Ale já jsem asi menšinový typ, který měl v dětství raději pohádky hrané než kreslené. Copak byly ještě nějaké jiné hrané večerníčky? Nějak se mi vykouřily z mozku. Opravdu jich bylo málo. Tušíte důvod? Pro hranou dramatiku bývala spousta všelijak dlouhých formátů, ale animátoři museli spoléhat hlavně na ty večerníčky. Není divu, že se staly jejich výsostným územím. Jak by asi anketa dopadla, kdyby v ní hlasovaly jenom dnešní děti? Ty by měly potíž, jak rozlišit pohádky večerníčkovské od jiných, protože dnes je v televizi obrovská konkurence... Tipnu si, že šestileté a mladší by daly pořád ještě nejvíc bodů přívětivému a beztextovému Krtečkovi. Vysoko by

38

se umístily i ty Krkonošské pohádky, Příběhy včelích medvídků anebo Pat a Mat. Tak to se nedivím – Pat a Mat jsou skvělí. A víte, že já se divím? Coby dítě mě trošku frustrovalo, jak těm dvěma věčně nic nejde. Současnější pohádky by neuspěly? Kultovní je třeba Bořek stavitel – jenže ono je těžké srovnávat tyhle obrovské zahraniční projekty, na které jsou napojeny například sady hraček v obchodech, s tradičním večerníčkem. Nic českého v posledních letech nezáří? Ale ano, třeba Krysáci. Ti kdyby vznikli v osmdesátých letech, tak jsou na vrcholu taky, ale doba se změnila – v dnešní konkurenci nekonečných zahraničních pohádek se pár dílů jednoho českého večerníčku prosazuje těžko. Můžeme se teď bavit subjektivně, o mých dětech? Kolik jim je? Klukovi osm, holce tři. A kluk například vůbec nesleduje hrané pohádky o králech a princeznách – proti Shrekovi nemají šanci. Je to trend?


POKEC

DNEŠNÍ DæTI NEJSOU PěIPRAVENÉ NAËSETKÁNÍ SE SMRTÍ, SËNEMOCÍ, SE STÁěÍM... DěÍV TO PěECE BYLO BæŽNÉ. Tak zaprvé – nic nesmíte posuzovat podle vlastních dětí, to bývá slepá ulička. Věřte mi, že kdykoli hrané pohádky o princeznách nasadíme, míváme vynikající výsledky; i když je pravda, že za to zdaleka nevděčíme jen dětem. Jde o jeden z mála formátů, u kterých se schází celá rodina, přičemž snad nejpočetnější bývají prarodiče. Ale i u malých dětí mívají fenomenální úspěch premiéry hraných pohádek vánočních, jakou byla například loňská Micimutr. To máte pravdu. Jediná hraná pohádka, kterou náš mladý uznává, je Anděl Páně. Na tu jsme hrdí. Rozhodně nás bavila víc než Popelka. Tušíte, za jak dlouho sláva Libušky Šafránkové zvadne? To si ještě počkáte. Víte, pohádka je v Česku výjimečně silným fenoménem, náš národ inklinuje k idealizaci a k harmonii. No a Tři oříšky pro Popelku, to je oproti většině ostatních pořád skvost; dobře napsaný i nasnímaný... A co sleduje vaše dcera? Je normální, že se dívá ve třech letech na Simpsonovy? Tak se jednou podívejte společně a všímejte si, co jí to přináší. Podle mě příběh nechápe, ale baví se. Rozhodně jí to neublíží, protože Simpsonovi jsou kvalita. Jejich hlavní cena je ovšem v ironii nebo sarkasmu, a podle psychologů vnímají děti ironii nejdřív od deseti, od dvanácti let. Určitě se jí líbí, jak jsou ty postavičky nakreslené. To se nedivím – výtvarno je tam o mnoho stupňů výš než třeba u Šmoulů. Já osobně bych se na Simpsonovy klidně díval pořád.

mlátí a křičí bolestí, jenže na rozdíl od Toma a Jerryho to není groteskní. Mě vždycky štvalo Andersenovo Děvčátko se sirkami a podobné horory. Vlastním dětem bych nic takhle smutného nepustil. To s vámi moc nesouhlasím. Ano, Andersen není po srsti, nejsou to Šmoulové, ale promluvte si s dobrým psychologem. Jistě vám potvrdí, jak dnešní děti nejsou připravené na setkání se smrtí, s nemocí, se stářím... Dřív to přece bylo běžné – ve staré pohádce O kohoutkovi a slepičce kohout zemřel, v pohádce O neposlušných kůzlátkách vlk kůzlata roztrhal. A když se tyhle drsnější věci přestanou dětem nabízet, izoluje je to od skutečného života. Vám snad v dětství Děvčátko se sirkami vyhovovalo? Tu pohádku jsem nenáviděl, ale zpětně už ty pocity zlé nejsou. Jisté je, že pokud chcete prožít katarzi, měl byste si s hrdinou prožít i lítost. V čem jsou dnešní pohádky jiné než ty z minulého století? Jsou rychlejší, příběh se skládá rafinovaněji. Vezměte si třeba film Kuky se vrací – před dvaceti lety by se vztahy mezi figurami musely vysvětlovat mnohem déle, ale dnešní děti jsou zvyklé vnímat víc věcí najednou a rychleji. Musíme počítat s faktem, že fůru věcí vědí. Jsou chytřejší, než jsme bývali my? Mají víc informací, jenže často si je neumí dát do souvislostí, nerozumí jim citově. A z toho můžou vznikat frustrace. Je vám těch dětí ve světě moderní techniky líto? Není – znalost techniky jim snad i závidím. Berou ji jako samozřejmost, stejně jako jejich vnoučata budou brát samozřejmě třeba teleport... Líto je mi jich v jiném ohledu. Rodiče dnes mají málo času. Třeba já měl dva mladší

Šmoulové? Ty jste trefil, ti u nás běží ze všeho nejčastěji. Ale uznejte, že z hlediska uměleckého je třeba s Jiřím Trnkou srovnávat nemůžete. Copak by děti měla nutně zajímat umělecká kvalita? Zajímat by to mělo vás, protože pohádka podprahově formuje vkus vašich dětí... Šmoulové sice nejsou přímo kýč, ale uznejte, že líbiví se snaží být hodně. Což je jedno – určitě se shodneme na tom, že jsou roztomilí. Jaké pohádky vás opravdu štvou? Špatné většinou vypínám, ale obecně nesnáším ty, které by klidně mohla vysílat veřejnoprávní televize, protože jsou neškodné – jenomže zároveň příšerně nudné. Třeba anglický seriál Co nového ve Šnekově, který má opravdu nesnesitelně pomalé, šnečí tempo… No a pak mi vadí pohádky prvoplánově agresivní. Trocha násilí být musí, jinak Bajaja nezabije draka. Souboje jsou třeba, ale důležité je, kolik krve v nich cáká a jestli je jí tolik třeba. Dnes existuje spousta animovaných příběhů ve stylu Toma a Jerryho, v nichž se hrdinové

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

>

39


POKEC

LUDĚK HORKÝ Manažer vývoje Centra dramaturgie dçtské tvorby vËÜeské televizi se narodil 30.ËÝervence 1974. Vystudoval divadelní vçdu naËFilozoŏcké fakultç UK, roku 1992 se stal Ýlenem divadla Radar. VËdivadelním souboru Ty-já-tr pracuje odËsezony 1993/94, dodnes je jeho dramaturgem. sourozence a naši nám četli před Stojí vËÝele výbçrových spaním. Vzpomínám, že už jsem souborĶ Hrobeso aËNaÝerno uměl číst sám, ale táta s mámou aËkaždoroÝnç pĜipravuje letní se u nás stejně střídali s knížkou, dçtské tábory pro celý soubor. stihli nám přečíst dokonce ještě Robinsona nebo verneovky... A po pohádce byla písnička – máma zazpívala lidovku, táta zahrál na kytaru třeba Mládka; takhle pro nás končil den. Což je cenné. Zvlášť před spaním bývá osobní kontakt potřeba. Proč myslíte? Dítě zavře očí a dostane se na území nikoho. Ta chvíle před usnutím je zvláštní. Poslední srpnový den spustíte v České televizi nový kanál ČT:D. V čem se má lišit od dávno zavedených dětských programů? Bude to bezpečný prostor bez agrese, bez vulgarit – a bez reklam. A zajímat nás bude taky estetická úroveň pohádek. Co ti Šmoulové, prošli by? Svým výtvarným uchopením jsou hraniční, ale asi bych si je u nás představit dovedl... Pak taky budeme trvat na tom, aby každý pořad splňoval pomyslný trojúhelník: aby kromě televize zasáhl taky internet a běžný dětský život. Tomu nerozumím. Hypotetický příklad: v televizi poběží cestopisný týdeník, na internetu děti vyzveme, aby v okolí svého bydliště

40

pátraly po něčem zajímavém, a kdo při hledání uspěje, ten příště může být hostem v tom pořadu... A podobně. Je vidět, že vás práce těší. Kdy vám došlo, že v životě chcete bavit děti? Pohádku jako fenomén jsem zbožňoval vždycky a práce s dětským divákem mě lákala už od pozdní puberty. Od šestnácti jsem vedl kroužky jako instruktor, na vejšce jsem psal diplomku o metodách v divadlech pro mládež ve čtyřicátých letech minulého století... ... prostě celý život v dětském světě. Nemohlo to nějak ovlivnit vaši osobnost? Když někdo bere tuhle práci vážně, tak to nejspíš bude typ, který v sobě kus dítěte má. Což je celkem příjemný dar, protože takový člověk bývá hravý a tvárný, ale jak říkáte – trochu hrozí, že vás ta profese zdeformuje. Dospělý člověk se v dětském světě nesmí zacyklit, a proto dělám celkem běžně divadlo i pro dospělé, coby hostující dramaturg. Minulou sezonu třeba Racka ve slovenském Národním divadle, v Hradci Králové jsem spolupracoval na Richardovi III. A tohle vás, uznejte, od Červené karkulky celkem spolehlivě odpoutá.

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


VIA BONA

2013 CENA ZA INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ FILANTROPII

NADACE VIA SPOLEČNĚ S PARTNERY VYHLAŠUJÍ 16. ROČNÍK CENY VIA BONA.

NOMINUJTE SVÉHO SRDCAŘE! Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku je e udělována jedinci, který se dlouhodobě bě a s výrazným osobním nasazením angažuje gažuje ve prospěch dobročinných projektů nebo ebo neziskových organizací. Konkrétní veřejně řejně prospěšnou oblast zároveň zásadním způsobem mění či posouvá pozitivním m směrem. Podrobnosti o této kategorii a nominační formuláře naleznete na: www.cenaviabona.cz Pomozte nám najít toho správného srdcaře. Děkujeme.

Soška dárce od Františka Skály, tradiční symbol ceny VIA BONA

Uzávěrka nominací: 14. června 2013 GENERÁLNÍ PARTNER:

POD ZÁŠTITOU:

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:


ZOOM

Žádné vykroucené princezničky Jeden z největších stereotypů o gayích říká, že být teplý znamená nebýt chlap. S označením gay si kdekdo automaticky spojuje představu módního návrháře s vysokým hláskem, groteskního stylisty nebo kadeřníka ve flitrech. Tenhle stereotyp je ale dost mimo. Text: Natálka Veselá Ilustrace: Tereza Vašků

Máme pro vás příklady borců, kteří toho dokázali dost i v nejtvrdším chlapském světě, a přitom se rozhodli svoji homosexualitu neskrývat. Zdá se, že v posledních měsících se s coming outy ve sportu roztrhl pytel. Tak jen houšť. Americký režisér a producent Christopher Hines natočil v roce 2009 svůj celovečerní debut s názvem The Butch Factor. V České republice se film o rok později objevil na festivalu v tom, být archetypem mužství. Jezdci rodea, hokejisti, Mezipatra pod titulem Chlapský hasiči a zálesáci, drsní svalnatí chlápci diváky postupně faktor. Dokument představuje přesvědčují o tom, že sexualita není pro hledání vlastní divákům celou řadu gayů, kte- identity jediným klíčem, ale mnohem víc rozhoduje to, jaké rým jejich sexualita vůbec nebrání máte zaměstnání, koníčky a přátele a jakým způsobem trávíte svůj volný čas. Zkrátka, není důležité stavět svou identitu na sexuální orientaci, ale opravdu zjistit a „poznat, kým jsem, být a zůstat sám sebou“. Klidně třeba homosexuálním drsňákem.

>

42


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


ZOOM

HRÁÜ KRIKETU

BOXER V současné době čtvrtý nejlepší boxer lehké váhy světa a ikona mužnosti, jedenatřicetiletý Portoričan, se v loňském roce stal prvním profesionálním boxerem, který se kdy otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci. V historii kontaktních sportů jde bezesporu o mezník a odvážný Latinoameričan své rozhodnutí jít s kůží na trh okomentoval v médiích úplně prostě: „Nechci už skrývat jakoukoliv část svého já.“

44

Šestadvacetiletý talentovaný Brit na sebe v roce 2011 upoutal pozornost i mimo kriketová hřiště, když veřejně prohlásil, že je gay. I on se tak stal prvním profesionálem v historii tohoto sportu, který to udělal. Své rodině se svěřil už pět let předtím, a dospěl tedy k  závěru, že nechce nic předstírat ani před spoluhráči. V exkluzivním interview pro Telegraph Sport dodal, že odhalení pravdy má jisté dopady na vztahy a atmosféru v šatnách britského kriketového týmu. „Je to to největší rozhodnutí, které jsem kdy udělal, a zatím také to nejtěžší,” přiznal.

FOTBALISTA I striktně homofobní svět fotbalu se postupně dočkává svých odvážlivců. Dnes už bývalý útočník britského Leedsu a rodilý Kaliforňan Robbie Rogers po svém přiznání homosexuality „prozatím vyklidil pole”. Ve světě fotbalu jde teprve o třetí případ, kdy se profesionál veřejně svěřil s minoritní sexuální orientací. První byl v roce 1990 britský fotbalista Justin Fashanu, který si o pár let později v sedmatřiceti vzal život. V roce 2011 vystoupil se svým přiznáním Švéd Anton Hysen, dvacetiletý střední útočník göteborského klubu Utsiktens BK. Jeho případ zřejmě dodal odvahu i Robbiemu, který své „doznání” ukončil větou: „Teď jsem konečně svobodný.” Britská fotbalová asociace mu vyjádřila plnou podporu, ať už se rozhodne u fotbalu zůstat nebo ne.


RAGBISTA Devětatřicetiletý Velšan, bývalý kapitán British Lions a ostrovany zbožňovaný „Alfie“ oznámil svou sexuální orientaci v prosinci 2009 a následně ukončil manželství. Moderátorka Ellen DeGeneres jej ve svém pořadu tehdy uvedla slovy: „Gareth Thomas je prvním mužským atletem v profesionálním týmu, který se veřejně přihlásil k homosexualitě. Je to hrdina.” Thomas odpověděl, že ať je to s ním jakkoliv, je především hráčem ragby a mužem. Hollywoodský herec Mickey Rourke projevil nedlouho poté zájem zahrát si Thomase ve filmu. Přestože ho nakonec nehraje, v Hollywoodu se skutečně dokončuje snímek o ragbistově životním příběhu.

AUSTRALSKÝ FOTBALISTA

MOTOCYKLISTA Americký profesionální jezdec a majitel agentury Luke Management, která pomáhá prorazit mladým závodníkům, se svou orientací také netají a tvrdí, že ve světě uřvaných motorů a drsných hochů mu jeho sexuální preference nedělají žádné potíže. „Na dráze je vaše orientace vedlejší. Buď ostatní porazíte, nebo ne. O nic víc nejde,“ říká.

Tabu padlo loni také v australském fotbalu, což je něco mezi ragby, fotbalem a irským fotbalem. Postaral se o to čtyřiadvacetiletý Jason Ball, záložník klubu Yarra Glen, svým veřejným coming outem. Tomu předcházelo těžké rozhodování. „Neznal jsem žádné jiné fotbalisty, kteří by byli na kluky,“ řekl. Přesto se v klubu, kde hraje od svých pěti let, dočkal pochopení a respektu a rovnou se pustil i do organizování kampaně, jejímž úkolem je donutit Australskou fotbalovou ligu zaujmout odmítavý postoj k diskriminaci homosexuálů.

DREZURNÍ JEZDEC Jednačtyřicetiletý Nizozemec a jeho kůň Toto dominovali v tomto olympijskému sportu několik let. V  roce 2010 získali společně na  Světových hrách v Lexingtonu v USA tři zlaté medaile, což je kousek, který nikdo před nimi nedokázal. Z olympijských her v Londýně odjel Gal vloni s bronzem. V koňáckém světě se mu přezdívá „rocková hvězda jezdectví“ a o jeho talentu se popsaly tuny papíru. Gal žije v dlouholetém vztahu se svým týmovým kolegou Hansem Minderhoudem.

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

45


1.

týden Během prvního týdne si Kuba ještě udržel na břiše pekáč buchet.

46


KÁCÍME MODLY

Nekopejte do fastfoodu Jestli se chcete uvést v intelektuálně alternativní komunitě, popřípadě nasbírat lajky na Facebooku, určitě se nespletete, když si rejpnete do rychlého občerstvení. Proč? To je tak trochu záhada. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

JÍME JENOM NARYCHLO Všichni dçlají testy, pĜi kterých jedí jenom ve fastfoodech a pozorují, co to s nimi dçlá. Tak jsme to prubli taky. Náš kolega Jakub chodil pçt týdnĶ na snídanç do McDonald's, na obçdy do KFC a na veÝeĜe do Ýínského bistra Království chutí.

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Hamburgery a fastfood obecně jsou veřejní nepřátelé číslo jedna. Což je paradox, protože restaurace s rychlým občerstvením jsou českou slabostí a jejich ambasadoři v čele s Ronaldem McDonaldem a plukovníkem Sandersem si nás pochvalují jako nejúspěšnější trh v Evropě. Jenže když se zeptáte průměrného člověka, jestli svého oblíbeného ham- se takovým výzkumem zabývají, je doktor Brian Wansink báče považuje za něco dobrého z Food and Brand Lab na Cornellově univerzitě. V jednom nebo dokonce zdraví prospěš- z pokusů, zvěčněném v televizním seriálu Bullshit, přinese ného, nejspíš provinile zakroutí menu z KFC a nechá ho profi kuchařem přetransformovat hlavou. Anebo vám rovnou v něco, čemu říká „autentický jižanský kukuřičný bisque“. udělá přednášku, že rychlojídlo Když ho dá ochutnat testovací skupině, sklízí uznalé mlasje zlo horší než mňamky z diskusí kání jako „Zajímavá práce s texturou a chutí.“, „Lahodné na e-miminu. To vše vám podpoří a výborně dochucené.“ a dokonce i: „Jó, takhle vařila moje nezvratným důkazem v podobě babička.“ Na stupnici, kde jednička označuje jídlo z fastdokumentu Supersize Me a toho foodu a desítka kulinářskou delikatesu, dostávalo kuře videa na Youtube, kde měsíc starý rozmixované s kukuřicí a salátem v průměru kolem sedhamburger nezplesnivěl. mičky. Jedna paní dokonce dala desítku a cítila se uraženě, Proč jsme ochotni dát si když jí prozradili, na čem si tak pošmákla. v restauraci třikrát týdně vepřové koleno, ale kus mletého masa TĚŽKÝ NEBO LEHKÝ v housce považujeme za zlo, je Ještě zajímavější byl pokus, kdy dvěma skupinám naservíotázka hodná seriózního vědec- rovali naprosto identický kuřecí salát v tortile. První skupina kého výzkumu. Jedním z lidí, kteří věděla, že pochází z texmex řetězce Taco Bell. Druhá ho dostala s velmi zdravě a bio vypadajícím letáčkem z fiktivní restaurace California Garden Café. Výsledek si asi domyslíte. Lidé z první skupiny hodnotili salát jako „mastný,

> 47


2.

3.

týden

Růst uší a vousů

týden

Objevuje se nečekaný baletní talent.

těžký, nezdravý“ a jeho kalorickou hodnotu odhadovali (velmi přesně) na zhruba 900 kalorií. Ti druzí ho označili jako „čerstvý, lehký a lahodný“ a v odhadu kalorií se mýlili o 50 % směrem dolů.

SUPERBLBOST Nojo, můžete namítnout, ale to, že nám jídlo z KFC naservírují s francouzským jménem, přece neznamená, že se zázrakem stane zdravé. A to, že jídlo z fastfoodu je nezdravé, přece ví každý, ne? Inu, jak se to vezme. Tuzemští jídloznalci, kteří zakládají své analýzy na faktech z internetových diskusí a zdrojích od jedné paní, vám to odpřisáhnou. V USA, kde se obezita dostává na úroveň celonárodní epidemie a kde není problém zažalovat knajpu za to, že vám roste panděro, se na to podívali trochu vědečtěji. A nestačili se divit. Výzkumníci agentury Rand Corporation proklepli během osmnáctiměsíční kampaně celkem 31 000 jídel servírovaných ve 250 „rodinných“ restauracích napříč Spojenými státy a porovnávali je s pokrmy velkých fastfoodových řetězců. Výsledek? 96 % restaurací servírovalo kaloričtější jídla obsahující více tuků a sodíku (způsobuje vysoký krevní tlak) než hamburgrárny. Jenom samotné předkrmy skrývaly o 271 kalorií a 16 gramů tuku více než jejich protějšky z řetězců rychlého občerstvení. Čili v porovnání s běžným poledním meníčkem si kus masa v housce

a pytlík hranolků nestojí vůbec špatně. Na tom nic nemění ani „důkaz“, který přinesl ve slavném dokumentu Supersize Me režisér Morgan Spurlock. Jestli jste o něm neslyšeli, tak jde o to, že sám režisér jedl celý měsíc třikrát denně u McDonalda, načež přibral asi třicet kilo a málem ho klepla pepka. Byl za to nominován na Oscara a pasován za rytíře klanu bojovníků proti zlému klaunu Ronaldovi. Je o to zajímavější, že se skoro neví o velmi podobném filmu Spurlockovy kolegyně Soso Whaley, jménem Me and Micky D’s. Soso se v něm také stravuje výhradně u McDonalda. Ne měsíc, ale celých devadesát dní. Nejenže to přežila v naprostém zdraví, ale navíc dokázala zhubnout o patnáct kilo. Že by to bylo těmi konzervanty, které se – jak opět všichni víme – do hamburgerů přidávají? Fáma, že McDonald’s smaží karbanátky na balzamovací tekutině, probíhá sociálními sítěmi přibližně třikrát do týdne. Důkazem bývá youtube video, kde někdo nechá hamburger týden na stole a on nezplesniví. Z čehož logicky

48

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


KÁCÍME MODLY

ZKRÁTKA, TO, ŽE VÁM DOMA NEPLESNIVÍ JÍDLO, NEZNAMENÁ, ŽE JE VYROBENÉ ZËROPY.

vyplývá, že ten humáč je nepoživatelný i pro plísně, že ano? Ve skutečnosti by bylo divné, kdyby zplesnivěl. Když necháte housku na stole, tak na ní nevyraší muchomůrky, ale oschne a ztvrdne, ať je koupená kdekoliv (zeptejte se babičky, jak se vyrábí strouhanka). Když necháte na stole kus mletého osmaženého hovězího, tak taky nezplesniví, ale oschne a ztvrdne (koneckonců ho ani nemusíte smažit – zeptejte se indiánů, jak se vyrábí sušené maso beef jerky). Zkrátka, to, že vám doma neplesniví jídlo, neznamená, že je vyrobené z ropy. Znamená to, že v kuchyni nemáte dostatečně vlhko na to, aby spóry plísní měly z čeho vyklíčit. Gratulujeme – žijete ve zdravém a čistém prostředí. S chemickým složením Big Macu to ale nemá nic společného. Jestli nevěříte, najděte si hezký a obsáhlý článek The Myth of the 12-Year Old McDonald’s Burger That Just Won't Rot, ve kterém autoři celý mýtus vyvracejí pomocí velmi vědeckých srovnávacích metod.

že můžeme jíst dosyta. A zrovna tak je pravda, že toto privilegium zneužíváme a cpeme se až moc. „Jídlo je jednou z největších záhad našich životů,“ říká doktor Wansink. „Co jíme, kolik a proč to jíme, nemá nic společného s rozumným uvažováním. Ani s logikou nebo znalostmi kalorických tabulek. Naopak záleží na zdánlivých maličkostech. Na tom, kde jíme. Jak nám jídlo servírují. Jak se jídlo jmenuje.“ Takže vybrat si jeden druh jídla a udělat z něj morovou ránu a obětního beránka všech civilizačních neduhů je blbost. Superveliká a s dvojitými hranolky.

<

JÍDLO JE ZÁHADA Jestli teď máte dojem, že cheeseburger je základem zdravé snídaně ( jak tvrdí v památné scéně z Pulp Fiction Jules Winnfield), tak to tak není. Jenže zrovna tak burgr není zlo smažené na jedu. Faktem je, že máme to štěstí,

4. týden

Překvapivé těhotenství.

5. týden

Nekontrolovatelné nadýmání.

49


REPORTÁŽ

Švýcaři jsou punk Během svého karnevalu jsou Basilejci hákliví na tři věci. Zaprvé, nesmíte říkat jejich karnevalu karneval. Je to Fasnacht, řekněme fašank. Zadruhé, nesmíte se opít. Opilec je pro Švýcary Němec. Zatřetí, rozhodně nenaznačujte, že jste se byli podívat taky v Curychu a že je to tam lepší. Text: Tereza Šimůnková Foto: Autorka a Olga Cieslarová

Basilejská Fasnacht je jediný V Basileji to není jako v Praze mezi Dejvicemi a Trojou, protestantský karneval na světě. kde na druhý břeh můžete leda zamávat a pak to hodinu Na rozdíl od masopustů kato- objíždíte metrem. Švýcaři si na rozdíl od nás přes řeku umí lických začíná s týdenním zpož- postavit mosty. Ale do historického centra se stejně nejděním v pondělí po Popeleční raději plaví přívozem, ačkoli by tam pěšky došli rychleji středě. To by ještě šlo. Sílu a zadara. Švýcaři jsou totiž taky trochu Francouzi a blížit vašeho etnografického odhod- se na dřevěné bárce ke středověké katedrále Münster je lání prubne fakt, že tahle třídenní kovaná romantika. Scházíme k noční řece. Něco zašploulegrace s  maskami, píšťalami chá a pak se ze tmy vynoří silueta hromotluka s rozježea tunami konfet začíná ve čtyři nými vlasy a ve vytahaném svetru, který vypadá, jako by hodiny – ráno. Čtvrtá hodina zna- si ho nositel štrikoval sám doma po večerech. Později mená v zemi švýcarských hodinek se dozvíme, že je to pravda. Ikonický převozník Jacques doopravdy 4:00 a ne 3:59 anebo mluví zásadně basilejským nářečím bez ohledu na to, dokonce 4:01. Jeden rok to omy- jestli mu rozumíte. Z fleku by mohl hrát v Pánovi prstenů. lem spustili o minutu dřív a vyro- Nebo Viléma Tella. Odrazí přívoz a tibetské vlaječky navěbili si takové trauma, že v další šené na laně A od přídě lodi k lanu B napnutému mezi sezoně naopak minutu počkali. Pořádek musí být a Švýcaři jsou přeci jenom taky trochu Němci. Takže budík na půl třetí. Ať žije folklor. Škoda že nejsem pekařka, měla bych natrénováno. V polospánku se s kamarády hrabu k Rýnu.

>

50


Ä&#x152;iliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51


REPORTÁŽ

POSTAVIT MASOPUST NAËSEXU JAKO VËRIU, TANEÜNICÍM SAMBY VËPAVÍCH PERECH BY UMRZL ZADEK. břehy se zatřepetají. Lana slouží tomu, aby Rýn pramici neurval. Pramení totiž relativně nedaleko ve švýcarských Alpách a Basilejí se doslova řítí. Místní oblíbená letní kratochvíle je vyvézt se tramvají na konečnou za město, svléct se do plavek, nacpat hadry do igeliťáku a na pneumatice prodriftovat celým městem.

BOHATŠÍ NEŽ TURISTI Jacques nás vyklopí pod katedrálou. Než se vyhrabeme nahoru na baštu, jsou pomalu čtyři. Ulice se rychle plní dalšími masochisty. Na Fasnacht se aktivně podílí osmnáct tisíc lidí, k tomu připočtěte jejich bližní, kteří se musejí přijít podívat už jen proto, aby byl doma klid. Město Fasnacht žije. Ten, kdo jí nežije, radši odjede na hory. Zaujmeme výhodné stanoviště na rohu dvou malebných ulic, nalejeme si další dávku čaje z termosky, přitáhneme péřovky k tělu, a zrovna když si začínáme říkat, že jsme měli přece jenom zůstat v posteli, naráz zhasnou všechny pouliční lampy. Není to výpadek proudu, i když Švýcaři

52

jsou taky trochu Italové. Znamená to oficiální začátek festivalu neboli Morgenstreich. Nejdřív je slyšíme, pak vidíme. Od Münsteru se za pištění píšťal a dunění bubnů valí průvod lidí v kostýmech a v obřích maskách. Na ramenou vlečou dvoumetrovou, zevnitř osvětlenou a pomalovanou dřevěnou konstrukci, které se říká laterna – lucerna. Další světýlka mají připevněná na čepicích. Doufám, že si pořešili požární bezpečnost, přece jenom Rýn je pouhých pár kroků odtud a vtírá se vzpomínka na Mistra Jana Husa. Masky vypadají trochu strašidelně a obdivuhodně synchronně pochodují, což musí dát ohromnou práci, poněvadž ať bubny určí jakýkoli rytmus, píšťaly ho okamžitě rozhodí. Jen co nás mine jeden průvod, vyloupne se ze tmy další a další a další... A přesně tohle budou dělat do čtvrtka: mašírovat křížem krážem městem, kakofonicky vyhrávat a občas se jít zahřát do hospody. Ještě chvíli koukáme, jak si to kolem nás plápolají, a pak jdeme do hospody taky. Bude v pět ráno otevřeno...? Otevřeno sice je, ale tak natřískáno, že místa jsou jen na čekačku. Fasnacht je pro basilejské hospodské zlatý důl. Objednáváme fasnachtovou specialitu za tři stovky. Těším se na fondue


laterny ze včerejší noci, a publikum si tak za denního světla může prohlédnout, co je na nich vlastně namalováno. Basilejský fašank totiž není jen tak nějaká lidová a přistane mi kvasnicová polívka. Taky co chci, zábava, nýbrž sofistikovaný svátek satiry a intelektu. když objednávám to nejlevnější. Švýcarsko je Podle tradice směli lidé jednou za rok povědět vrchnosti i mimo fasnacht spolehlivě nejdražší země, do očí, co si o ní myslí, a vyvázkterou jsem kdy navštívila. Drahota na dru- nout z  toho se zdravou kůží, Švýcaři jsou punk! Největší úspěch sklidil průvod inspihou stranu přináší překvapivé souvislosti. Švý- a Basilejci se toho drží dodnes. rovaný případem Pussy Riot. Na tahači jede klec s postacaři dobře vědí, že už teď mají víc peněz než Na  laternách si dělají legraci vami v typických barevných punčocháčích přes hlavu, turisti, a kdyby ceny ještě vyšroubovali, začnou z toho, co zrovna hýbe světem, za nimi mašíruje parta hodně ostrých „ruských“ bachařek, si Němci vozit řízky ve staniolu. A tak se vykaš- Švýcarskem nebo aspoň Basilejí. od kterých bych nechtěla dostat ani povolení k vycházce, lali na obvyklou kašírku pro turisty a nejenom To vyřešili moudře. Postavit maso- poměrně dost Putinů, ale hlavně stopadesátihlavé hejno fašank, ale i centrum města si dělají hezké pro pust na sexu jako v Riu, tanečni- černobílých kosatek nesoucích transparenty Free Willy. sebe. Po českých umělohmotných Karlštej- cím samby v pavích perech by Ani nemusím zdůrazňovat, že kosatky hrají muži. Intelekumrzl zadek. Na laterny se letos tuál si v Basileji zkrátka přijde na své. nech a Staromácích je to příjemná změna. dostal třeba papež, britská královFREE WILLY ská rodina anebo skupina míst- CITRUSY A KULOMET Když se druhý den o polednách hrabeme ních paní, které jen tak z plezíru Jak tak obdivuju vozy, přistane mi na rameni pomeranč. z peřin, zvenku to zvláštně kvílí. Nejsou to obháčkovaly kus mostu přes Rýn. Dneska asi dvanáctý. Jauvajs! Ovoce je do davu odpalonoční pikoly a bubny. Spíš jako by Krajanka váno z vozů, mají ho plné bedny, stejně jako bonbonů s Evou a Vaškem džemovali na Vlachovce. Vykouknu z bala kytek, které vypadají jako smetáček na prach. Díky basilejkonu a vida: na chodníku to rozjela jedna z fasnachtových skému masopustu prý taky vznikly konfety. Byly to původně dechovek, které jsou tím úspěšnější, čím hrají falešněji. cukrové koule, také metané mezi obecenstvo. Hod koulí Švýcaři mají smysl pro humor, ne že ne. byl později zakázán a nahrazen právě sypáním papíroHlavní pondělní atrakcí jsou však cortége čili průvody vých ústřižků, kterým tu říkají „räppli“. To sedí, rapl, kam alegorických vozů. Dodávky a valníky vezou městem se podívám. Dostat pomerančem bolí, ale ani konfety Růžovka

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 53


nejsou žádná výhra. Cizí harant mi jich v nestřežené chvíli obrací na hlavu celý pytel. Večer je vyklepávám i z podprsenky. Z konfet vyroste během dne slušný papírový koberec. Ale jinak jsou ulice až hygienicky čisté. Švýcaři ani v největší tlačenici nepohodí na zem flašku od piva. Maximálně šlupku od pomeranče. A to už je, pane, odvaz! Tím větší překvápko nás čeká večer, když nám basilejský domácí ukazuje svou sbírku zbraní: dva revolvery, pušku a něco, co bych volně přeložila jako kulomet. Švýcaři jsou neutrální, a tak mají nejlépe vyzbrojenou armádu v Evropě. Domácí zbrojnice jsou prý celkem běžné, akorát pro náboje musejí v případě nouze do přilehlých skladů.

STARÁ TETKA Mezi kostýmy pierotů, harlekýnů, napoleonských vojáků, smrťáků a všemožných zviřátek se nápadně často opakuje maska chlápka s obrovským frňákem, rozcuchaným hárem, v dřevácích a s úsměvem Otíka z Vesničky mé, střediskové. Říká se mu Waggis a marně v něm hledáme politický rozměr. Je to prostě trouba sedlák z Alsaska. Nejlepší legrace je ze sousedů. Projít se městem s organizovanou skupinou masek je pro člověka zvenku v podstatě nemožné. My ale máme insidera v osobě Češky Olgy Cieslarové, dost možná největší propagátorky basilejské Fasnacht. Propadla jí před třemi lety, napsala o ní knížku a hlavně ji přenesla do Prahy jako satirickou oslavu 17. listopadu Sametové posvícení. Jestli jste to nestihli loni, na letošní podzim se plánuje repete. Olga se v mezičase stala lokální kuriozitou. Plynnou basilejštinou dává

54

rozhovory pro rozhlas, noviny, večer je v televizi. Obdivuju ji. Také proto, že dokáže prodat svou knihu o  festivalu – v  češtině – Švýcarům. A právě Olga dostala naši českou partu do své fasnachtové party („kliky“), která si říká Duschuurli – Navždy. Když se na sebe v masce podívám do zrcadla, doufám, že tohle mi tedy navždy nezůstane. Vyfasovala jsem tradiční kostým Alti Dante – Staré tetky, a i když je extravagance mé druhé jméno, slepici na hlavě mám poprvé. I ostatní Češi navlékají více či méně sofistikované masky: hipíka, zebru, banditu se zuby z nábojnic, zřejmě ze zbrojních skladů. Připojujeme se za Olžinu kliku a následující hodinu kazíme Švýcarům jejich vzorné pochodové tempo. Když se loučíme, ulicemi bloudí už jen pár Ainzelmasgge, individualistických masek samotářů. Zároveň vyjíždí první pometací vůz. Do rychtyku to tu začnou dávat hned ve čtvrtek ve 4:00. Aby je v Curychu nepomluvili.

IËKDYŽ JE EXTRAVAGANCE MÉ DRUHÉ JMÉNO, SLEPICI NAËHLAVæ MÁM POPRVÉ.

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


SPORÁK

Když to na talíři chřestí Letos sice začala chřestová sezona o fous později, ale už to fičí. Neváhejte a prubněte ho s telecím. Na začátek malý fígl – víte, jaký je rozdíl mezi chřestem typu „mňam“ a typu „nevím, co na tom máte“? Rozdíl spočívá v čase, který uplyne mezi sklizní téhle dobroty a snězením. Čím čerstvější totiž chřest je, tím je sladší a křupavější. Jakmile ho necháte okorat, hodí se tak leda na šimrání pod nosem. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56


SPORÁK

• DO MĚKKA Maso oÝistçte, odblaĎte, nakrájejte naËkostky. VËkastrolu naËmásle zpçĎte šalotku, pĜidejte maso aËpoĜádnç ho orestujte. Osolte aËopepĜete, zalijte vývarem aËpod pokliÝkou vaĜte doËmçkka. Jakmile se maso skoro rozpadá, vyndejte ho zËhrnce.

• • DO HUSTA Malé hĜiby nakrájejte nahrubo, klidnç staÝí rozpĶlit. Dejte je doËomáÝky, která zbyla vËhrnci poËuvaĜení masa, aËduste. Mezitím si zËmásla aËmouky udçlejte jíšku. Pamatujte, že kolik másla, tolik mouky, takže jestli dáte tĜi lžíce másla, dejte iËtĜi lžíce mouky. Jíšku umíchejte aËpĜidejte trochu vývaru, aby se jíška rozpustila aËvËomáÝce vám pak neudçlala cucky.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE 1Ɠkg telecího plecka 3 šalotky nakrájené najemno 1 litr hovçzího vývaru (nemusíte použít celý) 3 hrsti malých hĜíbkĶ 3 lžíce másla 3 lžíce hladké mouky sĶl, pepĜ svazek chĜestu

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

*ChĜestTipzelený, nebo bílý? Oba jsou super. My volíme radši bílý. Ale hlavnç si najdçte nejbližší farmu nebo zaruÝeného dodavatele aËvËsezonç teá vsaáte naËÝerstvý Ýeský chĜest. Pražáci to mají nejblíž doËHostína uËMçlníka. Hodnç chĜestu se pçstuje naËHodonínsku.

• • • DO KONCE VraĨte maso kËhoubám doËhrnce aËpĜilejte rozpuštçnou jíšku. Všechno to pár minut vaĜte, aby omáÝka zhoustla. Mezitím si oÝistçte aËpĜipravte chĜest. OhĜejte ho vËpáĜe, staÝí pár minut. TĜeba 6 až 10 podle toho, jak Ýerstvý chĜest máte. AËpak už jenom chĜest naËtalíĜ aËpĜes nçj super maso sËomáÝkou. Nebo naopak, maso aËnaËnçj chĜest. Jak chcete.

57


ás talo n tane s o d a dos ubli a e, mi pr e povede a s týdn e o s m h e í s j ž n , o e osled me, c ěřím mu v ovinky z p učuje e r č o o p Do neb na n řád. len. A Kašleme o  k o  to po . d s a á z v t stá len do ko ostě bude iv : Arch r p ek Foto l Paříz a tohle h ic vá, M dziako áša Du Text: M

58


REMIX

POTICHU

DAVIDŮV DEN Takový dárek si k narozeninám jen tak někdo nedá. David Bowie si nadělil celosvětovou pozornost, když na svoje šedesáté šesté narozeniny z ničeho nic vypustil po téměř desetileté odmlce do světa zbrusu novou píseň Where Are We Now?, doprovázenou sice zatraceně nostalgickým, ale báječným videoklipem a hlavně informací o novém albu. Bowie byl více méně odepsaný, o jeho zdravotním stavu už se ani nedrbalo, zmizel ze scény tak, že to vypadalo napořád. A najednou je tady The Next Day, kompletně nové album s famózním vtipem na obalu a hlavně obrovskou porcí hudby. David Bowie si až na výjimky držel kvalitu celou kariéru, přesto byly obavy na místě. Přece jen byl deset let mimo. Ale všechno zbytečné, je pořád vynikající. Stylově jde vlastně o derivát Bowieho zvuku za posledních pětadvacet let; trocha poctivého glamu, soul, funky, elektronika, pop, ale hlavně fantastické songy. Z alba je cítit obrovská porce radosti a štěstí, teď už jenom pár koncertů a bude to dokonalé. Ale to bychom možná chtěli moc, už tohle překvapení je vlastně nad plán. Děkujeme a všechno nejlepší! www.davidbowie.com

Před pár lety se londýnští The xx doslova přes noc stali z poměrně neznámé čtveřice totálními hvězdami. Třeba koncert ve strahovské Sedmičce se tehdy vyprodal vlastně během pár hodin. Hlavní mozek kapely Jamie xx se stal „horkým zbožím“, téměř nikdo ho neznal a najednou mu před dveřmi stála fronta uchazečů o spolupráci. Většinou měli smůlu, ale třeba společné album s Gilem Scottem-Heronem je vynikající. Druhé album Coexist z loňského roku je vlastně ještě tišší a křehčí než debut, přesto tisícihlavé davy tyhle introvertní melodie žerou. Jako loni na festivalu Primavera Sound, kde hráli snad pro dvacet tisíc lidí a byl to zásadní zážitek. Publikum konsternované jen tichými tóny. Minimální show, žádné vtipy ani povídání, jen soustředění na hudbu. To je po půlnoci na festivalu naprostý unikát a ve Španělsku zvlášť! The xx vystoupí ve Velkém sále pražské Lucerny ve čtvrtek 16. května, a kdyby na vás náhodou nezbyly vstupenky, tak máte další šanci na Colours of Ostrava o pár týdnů později. Rozhodně to stojí za to. www.dsmacku.com, www.colours.cz

<

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


REMIX MUŽ, CO DĚLÁ NEVIDITELNÝ PLÁŠŤ Chlapík, který se podílí na projektu neviditelného pláště, se jmenuje Tomáš Tyc a je to fyzik. Jeho a spoustu dalších zajímavých řečníků uslyšíte na konferenci TEDx Prague, která se koná 25. května v pražské hale Na Folimance. Konference TED jsou fenomén posledních let – zajímaví lidé na nich mají cca 20 minut na to, aby divákům řekli to nejzajímavější, na co přišli. TEDová přednáška je už mezi řečníky samostatný žánr a skvěle se osvědčila. I Praha koneckonců hostí TEDx už počtvrté. Kromě Tomáše Tyce uvidíte letos třeba londýnského guerillového zahradníka Steva Wheena nebo vědce Nicka Goldmana, který hustí informace do syntetické DNA. Je na co se těšit. www.tedxprague.cz

<

MAFIE V HLAVNÍ ROLI

KTERÁ KAPELA JAKO JEDINÁ NA GRUNGE NEVYDĚLALA? Komu nosil Kurt Cobain v osmdesátých letech aparát? Kdo slaví v letošním roce čtvrtstoletí? Tři otázky a jediná odpověď. Mudhoney. Tahle parta byla vždycky vzorem všem pozdějším hvězdám, o Cobainovi už byla řeč a členové Pearl Jam se od Marka Arma a Steva Turnera učili rámus v dnes polozapomenutém sdružení Mother Love Bone. Mudhoney se nikdy úplně neproslavili, ale možná právě proto zůstali normální. Letos jim po pěti letech vyšlo nové album Vanishing Point a je to čistá pankárna v rychlém tempu; deset songů a stopáž lehce přes půl hodiny. A teď se podle vlastních slov fakt těší na dlouho odkládané světové turné, které nemine 29. května ani Prahu. Žádné hvězdy, jen obyčejní chlápci v letech, co si po práci odpočívají u rock’n’rollu. Zpěvák a šéf kapely Mark Arm dokonce dělá skladníka u kultovního vydavatelství Sub Pop. Doby, kdy Mudhoney definovali žánr, jsou dávno pryč, ale občas je fajn si zavzpomínat. Můžete 29. května v pražském Lucerna Music Baru. Spolu s nimi vystoupí mladí Australani The Treatment a jako speciální host domácí Gnu. www.scrapesound.cz, www.silver-rocket.cz

<

60

Italský novinář Roberto Saviano si z psaní o mafii udělal živnost. Mafii se to ale nelíbí. Kvůli knize Gomorra se před ní Saviano musí ukrývat, což mu ovšem nebrání v tom, aby do ní šil dál. A dělá to čtivě a poutavě. Jeho nová kniha Pojď se mnou pryč je založená na stejnojmenné televizní debatě, jejíž čtyři pokračování na programu RAI Tre sledovalo v Itáli víc lidí než finále Ligy mistrů. Debaty se zúčastnil samotný autor, což samozřejmě vedlo k masivním bezpečnostním opatřením, protože Saviano už skoro osm let žije pod policejním dohledem. „Jestli narazím na ty, co píšou knihy o mafii... přísahám, že jim zakroutím krkem,” řekl Silvio Berlusconi coby italský premiér v době, kdy Saviano na knize pracoval. Uf! www.paseka.cz

<


ULIČNICKÁ GALERIE Naproti Národní galerii v Praze vznikla nová Uličnická galerie. Asi to bude projekt dočasný. Jednak se italských majitelů domu, kteří čekají, až památkově chráněný dům spadne, aby místo něj mohli postavit hotel, asi nikdo neptal. A za druhé desky natřené tabulovou barvou ve zlatých rámech nehlídá žádná ochranka, takže se jejich osud dá předvídat. Do té doby se tu ale můžete stavit a pomocí křídy světu sdělit, co vám leží na srdci, nebo jen tak něco načmárat.

<

NEJLEPŠÍ FESTIVAL? NEJLEPŠÍ FESTIVAL!

Organizátoři jedné z nejrespektovanějších přehlídek posledních let, barcelonské přehlídky Primavera Sound, letos přišli s poměrně zajímavou strategií. Dlouhé měsíce v kolonce Artists svítilo jedno jediné jméno, Blur. Jasně, tahle kapela přiláká tisíce lidí sama o sobě, ale přesto to bylo pořádně divné. Najednou se na Twitter účtu festivalu začala objevovat značka #bestfestivalever a po pár dnech to bouchlo. Přišlo oznámení všech vystupujících naráz a přehnaně vypadající tvrzení dostalo naprosto reálný základ. Ve zkratce: Nick Cave and The Bad Seeds, Jesus & The Mary Chain, Wu Tang Clan, Dead Can Dance, The Breeders, Deerhunter, Phoenix, My Bloody Valentine, Animal Collective, Fionna Apple, The Knife, Liars, Fuck Buttons, Swans, Adam Greene, Hot Chip, James Blake, Dinosaur Jr, Tame Impala a desítky dalších jmen. Zasloužilé lahůdky, spousta čerstvé krve a jako dezert naprosté exkluzivity typu Jima Jarmusche nebo Rodrigueze. A hlavně všechno pěkně pohromadě od 22. do 26. května na břehu moře v Parc del Forum v báječné Barceloně, kam by se mělo jezdit nejmíň jednou za rok. Navíc tenhle festival bohatě překračuje hranice areálu, hraje se doslova po celém městě. Například loni tam v obchodu s deskami o velikosti dvou trafik hráli KONTEJNERY OBSADÍ MĚSTA kompletní Wilco a takhle to vypadá celé čtyři dny. Veřejný prostor Plzně, Prahy, Brna a Ostravy obsadí Není divu, že permanentky už jsou fuč a zbývají v květnu přepravní kontejnery. Umístí je tam občanposlední vstupenky na jednotlivé dny. Letos to asi ské sdružení K světu a uvnitř nebude žádné zboží nevyjde, ale za rok neváhejte, Primavera Sound určené k přepravení, ale třeba kavárna, kino, hudební za to stojí a Barcelona taky. Adios! klub, čítárna, knihovna, galerie nebo divadlo. A taky www.primaverasound.es obchod s biopotravinami, designem, komunitní centrum nebo třeba kostel, hvězdárna, rozhledna a mnoho dalšího. Jednotlivá města budou spolu navíc vzájemně propojena přes informační obrazovky, díky kterým budou lidé moci sledovat dění na jiných místech a navzájem spolu mluvit. www.ksvetu.cz

<

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


Nejsi dost cool, kámo Myšlenka, že by o vašem vpuštění či nevpuštění do klubu měl rozhodovat váš obličej nebo cena ohozu, je na první pohled bizarní (aspoň pro civilizovanějších mozky). Strážní psi nočních podniků, kteří pouštějí dovnitř jen některé lidi, jsou ale fenomén velkého světa. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

62

Pagination replace cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ZA ČÁROU

O pět let později jí Rothschildové zafinancovali vlastní podnik, kde se mohla začít patřičně realizovat. Vzala to hezky hákem. Klub Chez Régine měl tak striktní požadavky na návštěvníky, že první měsíc dovnitř nepustili vůbec nikoho. Vyčuraná majitelka raději pověsila na dveře ceduli „Klub je plný“, nechala hudbu puštěnou na plné pecky a čekala na správné hosty. Když se pověst rozkřikla, praskal klub ve švech. Dovnitř se nedostal nikdo, kdo nesplňoval přísné vizuální parametry, potřebné pro vytvoření kulis elitě štamgastů, mezi které patřili Belmondo, Delon, Pompidou nebo Bardotová. Poškrábala jsem Pachu Feiskontrola! Tak zní titulek třístránkového rozhovoru, který pořídil redaktor jednoho moskevského plátku s kluberkou jménem Barbie. Proč by to mělo koho zajímat? Protože Pacha Feiskontrol je instituce moskevského nočního života. Pavka Pičugin ke svému (podstatně atraktivnějšímu) pseudonymu přišel díky působení u dveří ruské pobočky řetězce Pacha, pojmenovaném po stejnojmenném klubu, který operuje na Ibize od 70. let. Tehdy jste do původní Pachy mohli nakráčet v tílku a sandálech a zatancovat si s připálenou německou důchodkyní, která na sobě neměla nic než tanga. Do moskevské Pachy vás Pavka nepustí, pokud nejste slečna v supersexy ohozu s dokonalou postavou a perfektním chrupem (na tom si Feiskontrol zakládá). Pánové to mají lehčí, protože u nich hraje hlavní roli značkové oblečení a naditá prkenice. Uvnitř podniku to podle svědectví několika málo vpuštěných šťastlivců vypadá jako ve špatném sci-fi filmu, ale majitelé jsou navýsost spokojeni a o služby Pachy Feiskontrola se přetahují další kluby. Jeden z nich – hiphoperský podnik Black Star – dokonce zavedl předvýběr v podobě „car control“. Na příjezdovou rampu klubu smíte vjet, pouze pokud řídíte ferrari, lamborghini nebo podobné vozítko. A když vylezete, nemáte zaručeno, že projdete druhým, vzhledovým kolem u dveří.

ZA SAMETOVÝM LANEM Zatímco Régine třídila lidi v Paříži, za oceánem zaváděla Face Control Sybil Burtonová, exmanželka hollywoodské superhvězdy Richarda Burtona. Když ji Richard vyměnil za Elizabeth Taylorovou, vzala vysouzené peníze, otevřela si klub jménem Arthur a před vstup natáhla sametové lano. Přes něj směli vkročit pouze ti, kteří prošli skenerem první celebrity mezi face controllery jménem Mickey Deans. V knize Turn the Beat Around jeho strategii popisují pamětníci jako: „Koktejl namíchaný z celebrit, slečen v minisukních, excentrických typů a několika prostitutek a gangsterů.“ Deans, původně nepříliš úspěšný klavírista, se díky své funkci stal sám celebritou a pátým manželem Judy Garlandové, známé coby Dorotka z Čaroděje ze Země Oz. Své face controllery měl i klub všech klubů – legendární Studio 54, kde se z výběrového řízení u vchodu stal rituál. Jeho vstup strážili na přeskáčku Marc Benecke, který se díky tomu stal hercem na Broadwayi, a Al Corley, kterého můžete znát jako Stevena Carringtona ze seriálu Dynastie. Opravdovým vládcem brány byl ale sám majitel Steven Rubell, u kterého si nikdo nemohl

>

FACE CONTROL V DĚJINÁCH Mýlí se ten, kdo ksichtopolicii považuje za moderní vynález. Ve skutečnosti se ke klubové scéně lepí od samého počátku. Za její průkopkyni se považuje Régine Zylbergergová, která svou kariéru zahájila v roce 1953 jako šatnářka v legendárním pařížském klubu Whiskey-A-Go-Go. ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


ZA ČÁROU

Proč bych měl chodit někam, kde bude tlustý debil jménem Boris rozhodovat o tom, jestli jsem dost hezký?

být jistý ničím. Na otvírací párty se dovnitř nedostali ani Mick Jagger a Frank Sinatra, zatímco sedmdesátiletou tanečnici jménem Disco Sally nebo transvestitu ve svatebních šatech a na kolečkových bruslích uvítal málem s poklonou. Nemilosrdnou a občas dost nelogickou facekontrolovou politikou dokázal Rubell a jeho pomocníci naštvat spoustu vlivných lidí. Spekuluje se, že i to mohlo být důvodem, proč jednoho dne vtrhlo do podniku policejní komando a začalo tahat z klimatizačních šachet pytle nezdaněných dolarů. Studio 54 tím pádem skončilo, ale odkaz jeho fejs kontrolerů žije dodnes v podobě jednoho z největších tanečních hitů historie. Nile Rodgers a Bernard Edwards (dohromady známí jako Chic) byli pozvaní jako VIP hosté na oslavu Nového roku, ale Steven Rubell na ně zřejmě neměl náladu a rozhodl se je ignorovat. Naštvaným muzikantům nezbylo než koupit si láhev whisky, pytel trávy a v hotelovém pokoji napsat song jménem Fuck Off. Druhý den změnili refrén na Freak Out a odnesli nápad do studia. Le Freak je dodnes jedním z nejhranějších hitů všech dob, kterého se prodalo víc než 3,5 milionu kusů. VYKOPNI HASIČE Ne každý ksichtostrážník má na to, aby byl pro svého zaměstnavatele přínosem. Peter Burton, manažer někdejšího exkluzivního londýnského gay klubu Bang, vzpomíná, jak náhodou vyšel před dveře a z hrůzou zjistil,

64

že jeho zaměstnanec hledí ze svých dvou metrů na malého, bělovlasého pána a arogantně se ho ptá, „jestli ví, do jakého podniku se to cpe“. „Stačil jsem jen tak tak skočit a začít ho ujišťovat: Pane Warhole, račte dovnitř, vše je samozřejmě zdarma pro vás i pro padesát vašich kamarádů...“ Dnes by Andy možná takové štěstí neměl. Pro spoustu klubů neexistuje lepší PR strategie než vykopnout od dveří celebritu, a dostat se tak do drbů. Jenomže taktika „čím víc lidí nepustíme dovnitř, tím víc se jich tam bude chtít dostat“ se může lehce obrátit proti podniku samotnému. Autor blogu England-Moscow píše, že kvůli nesmyslnému facecontrollingu zůstává spousta moskevských klubů prázdná: „Proč bych měl chodit někam, kde bude tlusťoch s debilním účesem jménem Boris rozhodovat, jestli jsem dostatečně hezký na to, aby mě pustil dovnitř?“ V nejhorším případě se může stát, že si někdo vylije zlost radikálním způsobem. Tak už Pacha Feiskontrol dostal nesčetněkrát na budku a taky po něm párkrát stříleli. Jednomu z nejexkluzivnějších podniků Diaghliev Project, jehož vstup Pavka strážil, se stalo ještě něco horšího. Jednoho dne z neznámých příčin kompletně lehl popelem a nezbyl po něm ani záchod. V Moskvě se ještě dlouho poté vyprávěl vtip, že hasiči mohli požár zvládnout, ale že je Pacha nepustil dovnitř, protože neměli uniformy od Armaniho.

<

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


AKCE

Slavné filmy do minuty Jste filmoví nadšenci? Víte přesně, jak by se dal ten který biják zkrátit? Nebo se prostě odmítáte koukat na filmy, které mají stopáž přes dvě hodiny? Tak nejen vy oceníte soutěž Jameson Done in 60 Seconds, v níž poměří síly ti, kteří dokážou vtěsnat děj svého oblíbeného filmu do 60 vteřin. Ostatně i vy můžete natočit svůj soutěžní kousek. Text: Filip Serranito Foto: Archiv

Máte oblíbený film? Natočte ho znovu tak, aby se vešel do jedné minuty, a můžete se dostat na české finále Jameson Done in 60 Seconds, které se bude konat v rámci 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Pokud vyhrajete, pojedete do Londýna na mezinárodní finále. Tak jako loni filmařský amatér Petr Černý, který do jedné minuty natlačil celý Vřískot. „Londýn byla bezvadná zkušenost, kterou bych všem, a hlavně nadšeným filmovým maniakům jen doporučil. Je to zážitek, dodá vám to energii a získáte kontakty na filmaře z dalších zemí. Všichni, kdo o tom přemýšlejí,

by měli zkusit štěstí,” prohlásil po návratu. Projekt Jameson Done in 60 Seconds je soutěží, kterou ve světě dělají již několik let a od roku 2011 také v České republice. Vítězem prvního ročníku se stal Forrest Gump Petra Brunnera. Letošní vítěz získá kromě účasti na londýnském finále také skvělou kameru Go Pro. Soutěž je vhodná pro všechny – amatérské filmové nadšence, mladé začínající filmaře nebo filmové studenty. Svůj film mohou přihlásit všichni bez ohledu na věk nebo vzdělání na stránkách www.jamesonempirediss.com. Uzávěrka přihlášek je 16. června 2013. Úspěšná videa si můžete prohlédnout na adrese soutěže. www.youtube.com/user/JamesonEmpireDISS.

<

66

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


68

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu Vodafone experti

69 70

Neomezené tarify

72

Mobilní web a aplikace

74

Pęipojení s Vodafonem

76

Pęedplacené karty

80

Všechno o telefonech Ekotęída Volací jistina

82

92 93

Vymyšleno pro ūrmy Chytré mobily za kaÍku

94 96


Zadáno pro Vodafone

69

Více informací najdete na www.vodafone.cz

Trendy a novinky máme pod palcem Sledujete každý náš krok? Ìíháte na každou novinku? Fajn, rozhodnÛ vám to nebudeme rozmlouvat. Naopak, jsme rádi, že vás tak zajímáme. A abyste nemuseli hledat novinky z Vodafonu po všech Íertech, najdete je teÏ pÛknÛ pokupÛ v naší Samoobsluze. Dozvíte se tam tęeba i to, že platit za naše služby teÏ už mįžete i pęes QR kód.

Novinky z Vodafonu Když se pęihlásíte do Vodafone samoobsluhy, najdete tady teÏ novinku na druhou. Tedy novÛ jsme tu pro vás udÛlali sekci Novinky z Vodafonu. Po ruce a hned tu máte všechny zprávy o našich službách a produktech. PrávÛ tady vždy uvidíte, když budeme nÛco mÛnit v našich Všeobecných obchodních podmínkách nebo kdyby došlo k nÛjakému tomu výpadku. Dáme vám tu vÛdÛt i o tom, kdy plánujeme odstávky systému. Zkrátka je to místo pro všechny potęebné aktuality, které by vás mohly zajímat. A nezapomnÛli jsme ani na návody, rady, tipy a triky pro váš telefon.

QR Platby Když už jsme u tÛch novinek, tak rovnou je tu jedna hodnÛ žhavá, abyste ani na ten web nemuseli bÛžet a mohli v klidu dál listovat naším Íasákem: QR kódy už dávno nejsou záležitostí geekį. TeÏ si i vy mįžete usnadnit platby za svá VyúÍtování. V Internetové samoobsluze, na tištÛném i PDF VyúÍtování najdete QR kód pro rychlou platbu. StaÍí vzít chytrý telefon s bankovní aplikací tęeba od Raiffeisenbank, ÌSOB, ERA, KomerÍní banky nebo Air Bank, naskenovat kód a odeslat platbu.


70

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu Centro ve ZlínÛ vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Neomezené volání. Povídejte si hodiny, dny, mÜsíce, roky...

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

71

Super zvýhodnÜné telefony k Neomezeným tarifİm. Samsung GALAXY Fame

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Huawei Ascend G510

Samsung GALAXY mini 2

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


72

Neomezené tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Neomezené tarify Promažte si panty v puse! Máme pro vás neomezené tarify, se kterými si mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte na hlavní výhody.

Neomezené volání v síti

Neomezené volání do sítÜ Vodafone

+50

minut volání do ostatních sítí

Neomezené SMS do sítÜ Vodafone

150 MB

Internet v mobilu

399 KÏ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a platí pěi uzavěení smlouvy na 24 mÝsícı


Neomezené tarify

73

Neomezené volání do všech sítí

Neomezené volání

Neomezené SMS

1,2 GB

Internet v mobilu

699 KÏ

Neomezené SMS SMSky do všech sítí mįžete s neomezenými tarify posílat bez limitį.. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Neomezené volání Nestarejte se o to, kolik minut voláte. Mįžete spolu mluvit poęád. A poęád. A poęád a poęád a poęád.

PoěiÑte si k neomezenému tarifu i chytrý telefon za korunu. Více informací najdete na str. 98–99.


74

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Máme stroj Íasu! Taky jste si vždycky pęedstavovali, jaké by to bylo, pęenést se na chvíli do minulosti? Vyzkoušet si všechny ty super retro vÛci v dobÛ, kdy ještÛ nikdo nevÛdÛl, že jednou budou retro. Tak to pro vás máme super zprávu. TeÏ máte možnost se pęenést zpátky v Íase. Tęeba do roku 1985. DEKA JAKO BLÁZEN Plutoniem pohánÛný DeLorean z Návratu do budoucnosti pro vás sice nemáme. Ale víte co? Není potęeba. VystaÍíte si se svým smartphonem. Ten vás totiž do minulosti mįže pęenést stejnÛ dobęe. A pokud se u toho budete cítit stylovÛji, obléknÛte svému telefonu alespoĈ tematický kabátek.

Pokud jste tehdá nemÛli deku, nic jste neznamenali. Vepęedu nakrátko, vzadu nechat viset houni... a byli jste za krasavce. Jak byste s tímhle vymazleným úÍesem vypadali? Vyzkoušejte si to v aplikaci MULLETIZER. Zadáte svoji fotku a bÛhem pár chvil je z vás frajer jedna báseĈ.

ABSOLUTE 80s ABSOLUT

BASIC Pamatujete si ještÛ na programovací jazyk BASIC? Ne? No, tak to je právÛ ta dávná minulost. V tomhle jednoduchém programu jste si mohli na starém Atari nebo Didaktiku Gama naprogramovat ledasco. Takže pokud ve vás dęímá programátorský retromaniak, mįžete ho koneÍnÛ pustit ze ęetÛzu.

V Ìesku máme „štígro“, že nás rádia osmdesátkovými vypalovaÍkami ládují dnes a dennÛ. Ale pokud byste mÛli chuĥ poslechnout si, co v té dobÛ frÍelo ve svÛtových rádiích, zkuste internetové rádio ABSOLUTE 80s. Dostanete se k tÛm nejstylovÛjším flákįm, nejupnutÛjším elasĥákįm, nejtrvalejším trvalým. ProstÛ osmdesátá léta jako vyšitá.

PAC-MAN Totální retro. Žlutý žrout kuliÍek PAC-MAN ovlivnil generaci vyrįstající po roce 1980 jako máloco. Jednoduchá a nekoneÍnÛ zábavná hra vás zabaví na celé hodiny. A ještÛ jste in, anžto PAC-MAN je naprostý kult. Když si ho necháte vytetovat na rameno, stanete se ozdobou každé párty. Starší budou uznale kynout, mladí se budou zvÛdavÛ vyptávat. Ideál.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.


Mobilní web, aplikace

75

Vodafone na kvÝten doporuÏuje

iOS

SORTEE Všude kolem nuda jak v BrnÝ? Tak si hrejte. Kdo si hraje, nezlobí. A se Sortee se nudit nebudete nikdy. MINIBAR Stovka koktejlı vždy po ruce. StaÏí mrknout do mobilu, vybrat recept a jste za barmana. GAMEURVIDEO Oscaěi se těesou strachy. S touhle aplikací si natoÏíte, sestěíháte a domazlíte biják podle svého gusta.

Android VF QR ÍTEÍKA ÎteÏka QR kódı – rychlá, jednoduchá, vychytaná a zdarma. A se spoustou vychytávek.

ANALOG FOTO NU PAGADI Opravdovská klasika. Takovouhle digihru mÛli ti movitÛjší spolužáci a nikomu ji nechtÛli pįjÍovat, prý že se pęesvítí displej. Ve skuteÍnosti ale šlo spíš o to, abyste náhodou nenachytali víc vajíÍek a nezabrali jim nejlepší místo v tabulce výsledkį. TeÏ už nemusíte s nikým šmelit svaÍinu, NU PAGADI si normálka stáhnÛte do mobilu. Uvidíte, že se vám o tom osmibitovém kvokání digitálních slepic bude i zdát.

Minulost mÛla taky velmi specifický vizuální šmak. Pęipomenout si ho mįžete s hromadou fotografických aplikací. Namátkou jsme vybrali ANALOG FOTO. Umožní vám vybrat z padesáti rįzných „analogových” filtrį, kterými proženete své fotografie. A pęi troše štÛstí vyrobíte stejnÛ máklou fotku, jakou máte doma v albu z dovolené na RujánÛ.

AKATASTR Ěešíte nemovitosti? Tak mrknÝte do katastru rovnou z mobilu. Jedna z nej Aplikací roku 2011. FARE BANDIT Jezdit na Ïerno se nemá. Jestli tomuhle „sportu“ ale pěesto fandíte, tady vám ěeknou, kde jsou revizoěi.

Windows Phone ISPORT První liga, oběí slalom, atletika a klidnÝ i šachy. Jestli máte rádi sport, stáhnÝte si iSport.cz do mobilu. TURN BY TURN ŠpiÏková navigace. DotknÝte se bodu na mapÝ, kam chcete dorazit, a navigace vás tam dovede. POÍASÍ Všichni ěeší poÏasí. Vám ale staÏí mrknout do telefonu a víte, jak bude. Aktualizuje se co pıl hodiny.

Takže vzhįru do minulosti! Všechno je pęipraveno, odpoÍítávejte to s námi: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... START!


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si neomezený tarif.

MrknÜte na strany 72–73.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

267,21 KÍ

200,41 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

1 GB

401,32 KÍ

300,99 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv neomezeným tarifem.

MrknÜte na strany 72–73.

Tip

Vodafone Smart Tab II 10 OperaÏní systém Android 4.0 Displej v cm/" 25,65 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 600

Už od

6077 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv neomezeným tarifem!

Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Víc najdete na strany 72–73.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Datové tarify Pęipojení na 2 dny Pęipojení pro notebook super

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

402,32 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Vodafone Mobile Connect K4605

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení p j až 21,6 Mbpss

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv neomezeným tarifem.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

ADSL/VDSL modem MrknÜte na strany 72–73.

Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

977 KÏ


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

Celý hovor

Volání na dvÝ Ïísla za

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ

1,90 KÏ

KARTA DO SÍTÛ / DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád!

KARTA DO VŠECH SÍTÍ / KARTA BEZ LIMITU NekoneÎné hovory za hubiÎku

Karta do sítÛ Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 1,90 KÍ/min.

Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma. Vodafone karta bez limitu Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ.

7,00 KÍ/hovor 3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ


Vodafone karta

Výhody našich karet. Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby. Zákaznická linka zcela zdarma.

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání, SMSky a internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ dobijete. Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány budou do 24 hodin po dobití. Dobíjená Íástka

Dárek

Doba trvání

300–599 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

600 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

49 KÍ

81


82

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Zázrak ovládaný pohledem U nového smartphonu Samsung GALAXY S4 si vlastnÛ nejsme jistí, jestli jde spíš o science fiction, nebo o naprostý zázrak. Už ty normální vÛci jsou totiž v pęípadÛ GALAXY S4 nadstandardní. Jako první na svÛtÛ tu najdete Full HD Super AMOLED displej s úhlopęíÍkou 5 palcį a naprosto jedineÍnou jemností 441 ppi. Navíc ho chrání extrémnÛ odolné Gorilla Glass 3*. Pak je tu 13Mpix foĥák se spoustou vychytávek. Tęeba funkce Oboustranné snímání vám umožní použít pęední i zadní kameru souÍasnÛ. Takže si užijete spoustu legrace s prolínáním fotografií a vkládáním obrazu. S funkcí Zvuk a foto zas nahrajete bÛhem fotografování i zvuky, a tak snadno zachytíte jedineÍnou atmosféru okamžiku. Díky systému Group Play mįžete s ostatními uživateli Samsungu GALAXY S4 sdílet hudbu, fotografie, dokumenty a hry, aniž byste potęebovali Wi-Fi. Stejnou skladbu si tak pęehrajete klidnÛ na víc telefonech najednou. A to bude teprve párty. Ovšem nejvÛtší zázrak je podle nás ovládání displeje pohledem. Napęíklad funkce Inteligentní pauza zastaví pęehrávané video, když od nÛj odtrhnete oÍi. Pomocí Inteligentního posouvání zas mįžete projíždÛt e-maily Íi internet naprosto bez dotyku. No fakt! A podobných vychytávek nabízí Samsung GALAXY S4 celou ęadu. Jenže na to by nám jeden Íasopis nestaÍil. Zbytek už budete muset objevit sami.

Samsung GALAXY S4 OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 16 GB Fotoaparát: 13 Mpix *PamÝħ dostupná pro uživatele je nižší než celková vnitění pamÝħ

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


Nejlepší mobily, co známe

83

Parádní dotykáÎ za skvÜlou cenu Chytrý telefon s takovouhle výbavou vÛtšinou stojí majlant. Ale Huawei Ascend G510 poęídíte za cenu opravdu pęátelskou. A to zdaleka není jediná skvÛlá vÛc. Už na první pohled si všimnete vychytaného designu a solidního zpracování. Na velkém 4,5palcovém IPS displeji se vám bude po internetu surfovat jedna radost. A fotky vyfocené 5Mpix fotoaparátem s pęisvÛtlovací LED diodou na nÛm budou vypadat jak živé. O výkon se stará dvoujádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz, takže všechno šlape jako hodinky. Vnitęní pamÛĥ až 4 GB snadno rozšíęíte pomocí microSD karty. Což se šikne. Telefon bÛží na operaÍním systému Android a používá vychytané uživatelské rozhraní Huawei Emotion UI. Takže se mįžete tÛšit na snadné a intuitivní ovládání, díky kterému už ho nedáte z ruky. Huawei Ascend G510 je zkrátka dotažený smartphone se vším všudy. U Vodafonu ho navíc mįžete mít za kaÍku, takže není co ęešit.

Huawei Ascend G510 OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix

VýjimeÎný šikula Tenhle tenký a elegantní smartphone vás na první pohled zaujme svým krásným kovovým vzhledem, praktickou notifikaÍní diodou, jejíž barvu si sami nastavíte, a výjimeÍným designem. LG Optimus L5 II má 4palcový IPS displej s pęirozenými barvami, 1GHz procesor, slušnou výdrž baterie a vnitęní pamÛĥ až 4 GB. Tu mįžete navíc pomocí microSD karty zvýšit až o 32 GB. No prostÛ bezva kousek, který urÍitÛ stojí za to vyzkoušet na vlastní kįži.

LG Optimus L5 II Tento chytrý telefon mįžete dostat za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí. Další telefony za 1 KÍ a bližší informace najdete na str. 98–99.

OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix


84

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Samsung GALAXY Y

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia E

Huawei Ascend G300

HTC Desire C

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

MMP od 250 KÎ

1277 KÍ

2077 KÍ

2277 KÍ

2477 KÍ

1977 KÍ

3077 KÍ

MMP od 490 KÎ

77 KÍ

1277 KÍ

1 KÍ

1477 KÍ

1777 KÍ

2277 KÍ

MMP od 790 KÎ

77 KÍ

277 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1277 KÍ

1277 KÍ

MMP od 1290 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

277 KÍ

277 KÍ

MMP od 1990 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,1 cm/3,2“

7,62 cm/3"

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5''

10,2 cm/4"

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

320x480

240x320

320x480

320x480

480x800

320x480

až 150MB/2GB

až 180MB/2GB

až 4GB/–

až 2,75GB/–

až 2GB/–

až 90MB/4GB

832 MHz

832 MHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

600 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

2Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

–/–

–/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1300

1500

1500

1230

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 480

až 375

až 400

až 430

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 120

až 300

až 530

až 420

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

104x58x11,5

109,4x58,6x11,81

113,5x61,8x11

122,5x63x10,5

102x56,6x11,95

120

99,7

106

115,7

140

100

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

šedá

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

85

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia miro

Samsung GALAXY Fame

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

3977 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

MMP od 250 KÎ

3077 KÍ

3477 KÍ

3677 KÍ

3677 KÍ

3677 KÍ

3477 KÍ

MMP od 490 KÎ

2477 KÍ

2477 KÍ

977 KÍ

977 KÍ

2677 KÍ

2677 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

577 KÍ

577 KÍ

1877 KÍ

1877 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

877 KÍ

877 KÍ

MMP od 1990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 2490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

Poslední šance

Poslední šance

Novinka

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

320x480

320x480

320x480

320x480

480x800

480x800

až 2,2GB/–

až 4GB/–

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 4GB/–

až 2,7GB/–

800 MHz

1 GHz

832 MHz

832 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1460

1300

1350

1350

1650

1700

Délka hovoru (minut)

až 360

až 860

až 660

až 660

až 372

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 545

až 580

až 640

až 640

až 800

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

113x59,4x9,9

113,2x61,6x11,5

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

117,5x62,2x9,2

125,5x67x8,8

110

121

112

112

103,3

122

Íerná

modrá

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

šedá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Ace plus

Huawei Ascend G510

HTC Desire X

Windows Phone 8S by HTC

Sony Xperia J

LG Optimus L9

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

4777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

5777 KÍ

MMP od 250 KÎ

3877 KÍ

3877 KÍ

4677 KÍ

4677 KÍ

4677 KÍ

5277 KÍ

MMP od 490 KÎ

2877 KÍ

3077 KÍ

3677 KÍ

3677 KÍ

3677 KÍ

4277 KÍ

MMP od 790 KÎ

2077 KÍ

1 KÍ

2877 KÍ

2877 KÍ

2877 KÍ

3477 KÍ

MMP od 1290 KÎ

877 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1877 KÍ

1877 KÍ

2477 KÍ

MMP od 1990 KÎ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

877 KÍ

877 KÍ

1477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

277 KÍ

277 KÍ

877 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Bílý výmÛnný kryt v balení

Poznámka

Poslední šance

6577 KÍ

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Windows Phone 8

Android

Android

9,27 cm/3,65"

11,2 cm/4,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,9 cm/4,7''

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

320x480

480x854

480x800

480x800

480x854

540x960

až 1,8GB/–

až 1GB/–

až 4GB/–

až 350MB/–

až 2,8GB/–

až 2,33GB/–

1 GHz

2x1,2 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

1 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1750

1650

1700

1700

2150

Délka hovoru (minut)

až 690

až 350

až 600

až 1300

až 438

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 630

až 400

až 833

až 559

až 607

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

116x63,1x11,4

134x67x9,9

118,5x62,3x9,3

120x63x10

124,3x61,2x9,2

131,9x68,2x9,1

115

150

114

113

124

125

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

modrá

Íerná, bílá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY S III mini

Apple iPhone 4 8GB

Samsung GALAXY S III

HTC One

Samsung GALAXY S4

Apple iPhone 5 16GB

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

7577 KÍ

9777 KÍ

12 977 KÍ

15 377 KÍ

16 977 KÍ

MMP od 250 KÎ

6277 KÍ

8277 KÍ

11 277 KÍ

13 477 KÍ

14 277 KÍ

14 877 KÍ

MMP od 490 KÎ

5477 KÍ

7277 KÍ

10 277 KÍ

12 477 KÍ

13 277 KÍ

13 877 KÍ

17 377 KÍ

MMP od 790 KÎ

4477 KÍ

6277 KÍ

9477 KÍ

11 677 KÍ

12 277 KÍ

12 877 KÍ

MMP od 1290 KÎ

3477 KÍ

5277 KÍ

8477 KÍ

10 677 KÍ

11 277 KÍ

11 877 KÍ

MMP od 1990 KÎ

1 KÍ

4277 KÍ

7477 KÍ

9477 KÍ

10 277 KÍ

8277 KÍ

MMP od 2490 KÎ

1 KÍ

3877 KÍ

5477 KÍ

9077 KÍ

9277 KÍ

7677 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Funguje pouze na nanoSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

iOS

Android

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

8,9 cm/3,5"

12,2 cm/4,8"

11,94 cm/4,7"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

480x800

640x960

720x1280

1080x1920

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 8GB/–

až 16GB/–

až 32GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1 GHz

1 GHz

4x1,4 GHz

4x1,7 GHz

4x1,9 GHz

2x1,02 GHz

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Ultrapixel technologie

13Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

1420

2100

2300

2600

N/A

Délka hovoru (minut)

až 800

až 840

až 700

až 1572

až 1020

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 300

až 790

až 464

až 350

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

121,6x63x9,9

115,2x58,6x9,3

136,6x70,6x8,6

137,4x68,2x9,3

136,6x69,8x7,9

123,8x58,6x7,6

110

137

133

143

130

112

modrá, bílá – La Fleur

Íerná

modrá

stęíbrná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Tablety a telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab II7

Vodafone Smart Tab II10

Nexus 7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

4977 KÍ

6977 KÍ

7977 KÍ

MMP od 250 KÎ

4077 KÍ

6077 KÍ

7077 KÍ

9277 KÍ

MMP od 490 KÎ

3277 KÍ

5077 KÍ

6077 KÍ

8477 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

2277 KÍ

4077 KÍ

5277 KÍ

7477 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1477 KÍ

3077 KÍ

4277 KÍ

6477 KÍ

MMP od 1990 KÎ

277 KÍ

2077 KÍ

3277 KÍ

5477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ

1577 KÍ

2777 KÍ

5077 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7“

25,65 cm/10,1“

17,7 cm/7"

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

600x1024

1280x800

800x1280

1280x800

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1,8GB/–

až 16GB/–

až 27GB/–

až 16GB/–

1 GHz

2x1,5 GHz

4x1,3 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

2Mpix

5Mpix

1,2Mpix

3Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

3550

6340

4325

7000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 507

až 600

až 200

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

–/•

•/•

•/•

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 175,3x256,6x9,7

192x122x11,5

178x259,8x8,69

198,5x120x10,65

Hmotnost (g)

400

580

350

587

Barevné provedení

šedá

šedá

tmavÛ hnÛdá

stęíbrná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Tablety a telefony

89

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note 10.1

BlackBerry Curve 9320

HTC One SV

BlackBerry Bold 9900

Windows Phone 8X by HTC

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

14 377 KÍ

4577 KÍ

8577 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

MMP od 250 KÎ

12 677 KÍ

3477 KÍ

7077 KÍ

9077 KÍ

10 277 KÍ

MMP od 490 KÎ

11 877 KÍ

2677 KÍ

6077 KÍ

8077 KÍ

9277 KÍ

MMP od 790 KÎ

11 077 KÍ

1877 KÍ

5277 KÍ

7277 KÍ

8477 KÍ

MMP od 1290 KÎ

10 077 KÍ

877 KÍ

4277 KÍ

6277 KÍ

7477 KÍ

MMP od 1990 KÎ

8877 KÍ

77 KÍ

3277 KÍ

5277 KÍ

6477 KÍ

MMP od 2490 KÎ

8477 KÍ

77 KÍ

2677 KÍ

4877 KÍ

6077 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

BlackBerry

Android

BlackBerry

Windows Phone 8

25,7 cm/10,1“

6,2 cm/2,44''

10,92 cm/4,3"

7,1 cm/2,8"

10,9 cm/4,3"

Rozlišení displeje

1280x800

320x240

480x800

640x480

720x1280

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 512MB/2GB

až 8GB/–

až 8GB/–

až 11,5GB/–

Procesor

4x1,4 GHz

806 MHz

2x1,2 GHz

1,2 GHz

2x1,5 GHz

•/•

•/–

•/•

•/–

•/–

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut)

•/•

•/–

•/•

•/–

•/•

7000

1450

1800

1230

1800

až 420

až 1574

až 390

až 710

až 2230

až 432

až 377

až 307

až 360

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/3.0

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

•/•

–/•

•/•

–/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800 /1900/2100/2600

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100 132x66x10

RozmÜry (mm)

180x262x8,9

109x60x12,7

128x66,9x9,2

115x66x10,5

Hmotnost (g)

600

103

122

130

130

Barevné provedení

šedá

Íerná

modrá

Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 820

BlackBerry Z10

Samsung GALAXY Note II

Sony Xperia Z

Apple iPhone 5 64GB

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

11 977 KÍ

14 377 KÍ

14 777 KÍ

15 977 KÍ

MMP od 250 KÎ

10 077 KÍ

12 077 KÍ

12 677 KÍ

13 077 KÍ

19 677 KÍ

MMP od 490 KÎ

9277 KÍ

11 077 KÍ

11 877 KÍ

12 077 KÍ

18 677 KÍ

MMP od 790 KÎ

8477 KÍ

10 277 KÍ

10 877 KÍ

11 277 KÍ

17 677 KÍ

MMP od 1290 KÎ

7477 KÍ

9277 KÍ

9877 KÍ

10 277 KÍ

16 677 KÍ

22 577 KÍ

MMP od 1990 KÎ

6477 KÍ

8477 KÍ

8877 KÍ

9477 KÍ

16 077 KÍ

MMP od 2490 KÎ

6077 KÍ

7877 KÍ

8477 KÍ

9077 KÍ

15 477 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na nanoSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone 8

BlackBerry

Android

Android

iOS

10,9 cm/4,3''

10,7 cm/4.2''

14 cm/5,5"

12,7 cm/5“

10,16cm/4"

Displej v cm/" Rozlišení displeje

480x800

768x1280

720x1280

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 16 GB/–

až 16GB/–

až 11GB/–

až 64GB/–

Procesor

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

4x1,6 GHz

4x1,5 GHz

2x1,02 GHz

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

8Mpix

8Mpix

8Mpix

13Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1650

1800

3100

2330

N/A

Délka hovoru (minut)

až 840

až 600

až 1140

až 840

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 312

až 600

až 550

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

123,8x68,5x9,9

130x65,6x9

151x81x9,4

139x71x7,9

123,8x58,6x7,6

160

167

180

146

112

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Íerná, bílá

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

91

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 250 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

377 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

MMP od 490 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 790 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 1290 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 1990 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

MMP od 2490 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

Rozlišení displeje

128x160

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

až 2,8MB/–

–/–

–/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Procesor

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

770

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 432

až 540

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 35 dní

až 700

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900 122,5x52,9x17,9

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

68

70

88

77

89

110

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


92

Ekotęída

Ekologické je logické Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc zatÛžují matiÍku Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik se pęi ní vypustí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte „neohodnoceno“, nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.

Sony Xperia E

Sony Xperia miro

VýbÝr z našich eko-strojı

Samsung GALAXY mini 2


Volací jistina

93

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

50–249,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

250–489,99 KÍ

500 KÍ

500

0 KÍ

490–789,99 KÍ

500 KÍ

1000

0 KÍ

790–1289,99 KÍ

500 KÍ

1500

0 KÍ

1290–1989,99 KÍ

500 KÍ

2500

0 KÍ

1990–2489,99 KÍ

500 KÍ

3500

0 KÍ

2490 KÍ a více

500 KÍ

3500

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 250–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 250 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Podnikáte? Dostanete od nás víc. Jestli se nebojíte stát na vlastních nohách a podnikáte, mįžete se tÛšit na pÛknou porci výhod od Vodafonu. Víme, co to je za práci být svým pánem, a tak jsme se rozhodli, že vám to trochu ulehÍíme.

S kolegy zadarmo

Vychytávky pro váš byznys

Díky VPN si budete volat a posílat textovky zdarma. ProÍ byste taky mÛli platit za to, že se potęebujete na nÛÍem domluvit s kolegy.

Na síti od rána do rána Bez internetu to dnes už snad ani nejde. My vás pęipojíme meteleskublesku kdekoli, rychle a pro podnikatele taky dost výhodnÛ.

Telefony za hubiÎku Vybrané chytré telefony od nás mįžete mít za ještÛ výhodnÛjší ceny.

Online kanceláĚ Abyste mÛli kanceláę opravdu v kapse, dáme vám službu Microsoft Office 365. Je to cloudové ęešení, kdy mįžete využívat známé nástroje Microsoft Office za zlomek ceny klasického modelu nákupu licencí softwaru a jeho následné údržby, a to doslova kdekoli. Zaplatíte vždy jenom mÛsíÍní poplatek a máte jistotu, že máte jen a jen nejnovÛjší verzi softwaru.

Postaráme se vám rádi i o takové vÛci jako web nebo e-shop. KlidnÛ vám zaęídíme vlastní 3G zónu, abyste mÛli rychlý web vždy po ruce. Nebo co byste ęekli na vlastního Auto manažera – postará se o knihy jízd, hlídání spotęeby, zjistí, kde zrovna auta máte... A jestli je to poęád málo, pęidáme ještÛ bezpeÍnostní kamery. Nespustí z oÍí vaše kanceláęe, prodejny, sklady a jiný majetek. ProstÛ, postaráme se o vaše podnikání opravdu z gruntu.


Pro ūrmy

PosuĈte své podnikání dál. Díky mobilnímu internetu a skvÛlému tabletu.

95

Za kolik vám tablet pĚipojíme? PĚipojení pro tablet mİžete mít za zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv balíÎkem neomezených tarifİ.

Pěipojení pro tablet super

500 MB Objem dat (FUP)

268 KÏ Vodafone Smart Tab II7 už od

4077 KÏ

201 KÏ

standardní cena 977 KÏ 4 977KÏ

Pěipojení pro tablet premium

1 GB

Objem dat (FUP)

402 KÏ 301 KÏ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH. Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny

Samsung GALAXY Note 10.1

12 677 KÏ

standardní cena 377 KÏ 14 377KÏ


96

Snadná cesta k Vodafonu

Neomezené tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Neomezené tarify s telefonem za kaÍku Máte IÌO? Díky našim tarifįm už vás ve volání nic neomezí a navíc mįžete mít telefon za kaÍku.

Neomezené tarify Máme pro vás ty nejlepší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

Neomezené volání v síti

HTC Desire X Neomezené volání

Neomezené SMS

1,2 GB Internet v mobilu

1 KÏ

standardní cena 5777 KÏ

901 KÏ

Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání v síti.

Ceny tarifı a dotovaných telefonı platí se smlouvou na 24 mÝsícı. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Neomezené tarify

Snadná cesta k Vodafonu

97

Neomezené volání do všech sítí Samsung GALAXY Fame

Neomezené volání ve ŭrmÜ

Výhody neomezených tarifİ.

Neomezené volání do sítÜ Vodafone

+50

minut volání do ostatních sítí

Neomezené SMS do sítÜ Vodafone

150 MB

Volání ve ŮrmÝ v rámci tarifu Neomezené volání v síti je díky VPN zdarma.

Nový chytrý telefon mıžete mít za ještÝ lepší cenu.

Internet v mobilu

1 KÏ

standardní cena 3177 KÏ

597 KÏ

Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí.

S neomezenými tarify máte SMSky neomezené.


98

Snadná cesta k Vodafonu

Neomezené tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Chytré telefony za korunu Tohle je silná sestava. Vodafone vám pęináší fakt super mobily po jedné korunÛ za kus. KouknÛte na naše fešáky za kaÍku a vyberte si pro sebe ten nejlepší!

Neomezené volání v síti Samsung GALAXY mini 2

Neomezené volání do sítÜ Vodafone

+50

minut volání do ostatních sítí

1 KÏ

standardní cena 3177 KÏ

Neomezené SMS do sítÜ Vodafone

150 MB Internet v mobilu

597 KÏ

Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání v síti.

Ceny tarifı a dotovaných telefonı platí se smlouvou na 24 mÝsícı. Pokud chcete neomezený tarif bez dotovaného telefonu, kouknÝte se na str. 72–73 Všechny ceny uvádíme i s 21 % DPH


Neomezené tarify

Snadná cesta k Vodafonu

Neomezené volání do všech sítí Samsung GALAXY Fame

Sony Xperia E Neomezené volání

Neomezené SMS

1,2 GB Internet v mobilu

1 KÏ

standardní cena 4377 KÏ

1 KÏ

standardní cena 3377 KÏ

Sony Xperia miro

Huawei Ascend G510

1 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

1 KÏ

standardní cena 5777 KÏ

Za 1 KÍ s tarifem Neomezené volání do všech sítí.

901 KÏ

99


6SROHéQÉNSURŖLYRW

ZZZVDPVXQJF]

Profile for Čilichili

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

Profile for cilichili
Advertisement