Page 92

92

Ekotęída

Ekologické je logické Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc zatÛžují matiÍku Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik se pęi ní vypustí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte „neohodnoceno“, nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.

Sony Xperia E

Sony Xperia miro

VýbÝr z našich eko-strojı

Samsung GALAXY mini 2

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?