Page 80

80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb.

Celý hovor

Volání na dvÝ Ïísla za

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ

1,90 KÏ

KARTA DO SÍTÛ / DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone už od 1,90 KÏ za minutu. Napoěád!

KARTA DO VŠECH SÍTÍ / KARTA BEZ LIMITU NekoneÎné hovory za hubiÎku

Karta do sítÛ Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky ke KartÛ do sítÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 1,90 KÍ/min.

Navíc od nás dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma. Vodafone karta bez limitu Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Každý hovor do sítÝ Vodafone jen za 7 korun a minuta volání mimo síħ Vodafone za 3,50 KÍ.

7,00 KÍ/hovor 3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?