Page 74

74

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Máme stroj Íasu! Taky jste si vždycky pęedstavovali, jaké by to bylo, pęenést se na chvíli do minulosti? Vyzkoušet si všechny ty super retro vÛci v dobÛ, kdy ještÛ nikdo nevÛdÛl, že jednou budou retro. Tak to pro vás máme super zprávu. TeÏ máte možnost se pęenést zpátky v Íase. Tęeba do roku 1985. DEKA JAKO BLÁZEN Plutoniem pohánÛný DeLorean z Návratu do budoucnosti pro vás sice nemáme. Ale víte co? Není potęeba. VystaÍíte si se svým smartphonem. Ten vás totiž do minulosti mįže pęenést stejnÛ dobęe. A pokud se u toho budete cítit stylovÛji, obléknÛte svému telefonu alespoĈ tematický kabátek.

Pokud jste tehdá nemÛli deku, nic jste neznamenali. Vepęedu nakrátko, vzadu nechat viset houni... a byli jste za krasavce. Jak byste s tímhle vymazleným úÍesem vypadali? Vyzkoušejte si to v aplikaci MULLETIZER. Zadáte svoji fotku a bÛhem pár chvil je z vás frajer jedna báseĈ.

ABSOLUTE 80s ABSOLUT

BASIC Pamatujete si ještÛ na programovací jazyk BASIC? Ne? No, tak to je právÛ ta dávná minulost. V tomhle jednoduchém programu jste si mohli na starém Atari nebo Didaktiku Gama naprogramovat ledasco. Takže pokud ve vás dęímá programátorský retromaniak, mįžete ho koneÍnÛ pustit ze ęetÛzu.

V Ìesku máme „štígro“, že nás rádia osmdesátkovými vypalovaÍkami ládují dnes a dennÛ. Ale pokud byste mÛli chuĥ poslechnout si, co v té dobÛ frÍelo ve svÛtových rádiích, zkuste internetové rádio ABSOLUTE 80s. Dostanete se k tÛm nejstylovÛjším flákįm, nejupnutÛjším elasĥákįm, nejtrvalejším trvalým. ProstÛ osmdesátá léta jako vyšitá.

PAC-MAN Totální retro. Žlutý žrout kuliÍek PAC-MAN ovlivnil generaci vyrįstající po roce 1980 jako máloco. Jednoduchá a nekoneÍnÛ zábavná hra vás zabaví na celé hodiny. A ještÛ jste in, anžto PAC-MAN je naprostý kult. Když si ho necháte vytetovat na rameno, stanete se ozdobou každé párty. Starší budou uznale kynout, mladí se budou zvÛdavÛ vyptávat. Ideál.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?