Page 73

Neomezené tarify

73

Neomezené volání do všech sítí

Neomezené volání

Neomezené SMS

1,2 GB

Internet v mobilu

699 KÏ

Neomezené SMS SMSky do všech sítí mįžete s neomezenými tarify posílat bez limitį.. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Neomezené volání Nestarejte se o to, kolik minut voláte. Mįžete spolu mluvit poęád. A poęád. A poęád a poęád a poęád.

PoěiÑte si k neomezenému tarifu i chytrý telefon za korunu. Více informací najdete na str. 98–99.

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?